Demokracie a společnost

11.12.2011 17:46

V  tom dnešním splašeném,hektickém a nemorálním světě,jak se stále čím dál víc jeví  a oddaluje tak nějak ani nevím čím udělat radost víc než zdravím,štěstím,pohodou a oporou pro život svůj a blízkých.
Lidé nemají čas na to aby se zastavili,zasnili,nacházeli zas to co je pro život nosné,prospěšné a hlavně morální.
Nevím,zda je to  dáno tím že v dnešní dob+ě je v prvé řadě stres,nejistota,sobectví,závist,korupce,vychytralost,podbízivost,snaha být úspěšný za každou cenu.Na to se nabalují další a další vlastnosti,které jsou dále přizpůsobeny dobou a situací v které žijeme a ktéré nám myslím si neprospívají.
Zdá se,že se blíží doba,kdy člověk udělá vše pro to aby přežil.Kde jeho ego je čim dál proto bezcharakterní,egojistické a ve své podstatě sobecké.
Zvyšují se daně,je tu krize bankovního systému.Vše to  vyřešit padá na prostého občana,kdy je mu nastaveno těmi,kteří rozhodují,aby byl ještě výkonnější a aby ještě více odváděl na daních.Kam to spěje? Do ještě většího morálního marasmu a neúctě k člověku jako jedinci. Co s ním? Prostě vycucat,a odkopnout,vysát.To je ten dnešní tep doby.
Za ještě vyššími zisky na úkor morálního rozkladu společnosti a ještě většímu zbídačení prostých lidí.Vždyť je jich na této planetě čím dál víc.Proč toho nevyužít a ve jménu ještě větších zisků a v jejich čím dál větší závislosti na všem materiálním a hlavně aby stále více vydělávali s vědomím,že se budou mít dobře a pak přežijí?
Vše by mělo mít své hranice,jako i to co teď přichází.Práce vysvobozuje bylo psáno nad vstupní branou tzv. pracovních táborů v polovině munulého století......Zdá se jako by se stejný systém na nás znovu valil,ale trochu v jiné formě se všemy důsledky,které ten systém sebou nese.
Tato  doba je tak timto všeobecně divná,a depresivní,pro lidi bez východiska a apatie,odevzdanosti,jelikož nedokáží nic změnit.Jsou vláčeni a rádi,že vůbec žijí.

Ve většině případů v dnešní době staří lidé tady v Čechách vzpomínají na minulou dobu ,že i když komunismus mnoho vzal, i tak přesto systém byl lepší v tom,že člověk nestrádal ,měl alespoň nějaké základní jistoty,nebylo tolik nevraživosti,závisti, zlodějin,podvodů, lidí na okraji společnosti.... Prostě je to dáno asi i tím,že se držely nějaké alespoň nějaké morální hranice,které se tak masivně nepřekračovaly jako teď.
Co se tedy tady za těch více jak 20let změnilo,aby se lidé měli dobře,nebo alespoň tak nějak aby neživořili? Co přispělo k celkovému blahobytu lidí? Ti staří,mohou porovnávat systémy které tu byly.Jejich život byl poznamenán 1 republikou,1 světovou válkou,druhou světovou válkou,komunismem,a pak i tím co si říká kapitalismus v dnešní podobě.
Ti ještě starší rády vzpomínají na taťku Masaryka a dobu,která byla,když vznikala republika.Vše i tehdy jevilo se lepší než dnes.
Při tom porovnání těch několika rozdílných systémů tento zdá se je nejhůře hodnocen.Dalo vy se říci nejen starými lidmi,ale i blokery,kteří se zapojují do různých diskuzí a komentují  aktuální články v  novinách.
Jediné asi s čím všichni zde v Čechách souhlasí je to,že se odevřely hranice na  tzv. západ a člověk nemusí čekat na dlouhé roky vízové doložky.
Ale to není pro všechny státy stejné.Amerika a Kanada si stále drží odstup ať je to dáno tím či oním…..
Morálka v lidech a i trocha více zodpovědnosti za to co bude to jaksi zdá se chybí.Tím pádem si myslím,že vše je v lidech,jejich potřebách,příležitostech,zvycích a návycích,jak se rozhodneme a jak konnáme.
Kapitalismus sebou nese mnoho záporného,tak jako socialismus a komunismus.Tím pádem žádný systém není dokonalý i když každý se tak tvářil a tváří,jelikož každý je ovlivnitelný,manipulovatelný a změnitelný ve své podstatě.Každá dobrá myšlenka a i názor,může být v zápětí negativný nebo  předělán tak aby vyhovoval tomu či onomu.Tím pádem základy takzvané demokracie a i ostatních možných systémů jsou založeny na vratkých základech,vyhovujících soustavně jen zhruba 1 procentu populace, té která ty zákony tvoří a ovlivňuje.ne tedy pro všeobecné blaho,ale pro blaho pouhé určité skupiny.
To co se teď děje všeobecně ve společnosti je dosti  smutné a nebezpečné,jelikož jedinec i společnost přestává mít víru a ztrácí v systému hodnoty základní o které se mohl opřít a neobjevují se ani východiska.
Myslím,že to není dáno tím,jak se stále teď  dokola a do nekonečna tvrdí ,že si lidé žili nad poměry,ale nastavením hodnot a systémů k tomu,proč se to do takového stavu dostali.Hlavně myslím si je to dáno tím,že se nerozumně chovaly banky a další společnosti,které ať přímo,tak nepřímo společnost do tohoto stavu přivedly.Jak pochybnými nabídkami půjček,hypoték,tak hazardováním i se státními rozpočty a následnými spekulacemi.
Je to zdá se způsob letadla či skořápek a i lichvy,kdy jedinec je a bude vždy v ve své naivitě oškubán za účelem zisku pro toho druhého.A k tomu ještě více pomohla a dokonala reklama a samy média,které s toho měly a mají nemalý příjem….
Takže kde je ta chyba a kde je východisko? V prostých lidech a nebo těch co s toho získali profit a získávají? Kteří všemožne se snaží ovlivňovat vědomí a chování prostých občanů za tím či oním účelem tak aby se občané chovali jako stádo bez přemýšlení a své rozvahy.Aby přistupovali na normy a hodnoty,které jsou podbízeny a chytře s jeho vědomím manipulují. Kdo by ten hazard měl zaplatit a dát do pořádku?Opravdu daňový poplatník a nebo opravdu ti,co to zavinili? Spíše to vypadá na dost tvrdá a krutá řešení ve společnosti,jen pro to,že se nikdo s těch,ktěří rozhodují nechce zbavit zisku a  ke všemu bohužel je i systém tak nastaven.Vše pro zisk a vyšší spotřebu,za každou cenu i za cenu morálního hazardu….
 

Jen pro ilustraci jsem našel pár blokerských odpovědí na situaci ohledně půjčky ČR Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) pro zadlužené země Evropské unie.
Myslím,že ti kteří tam reagují jsou víceméně lidé,kteří mají svůj názor a svůj pohled ať odborný,nebo laický,ale zdá se,že je to hlas většiny,ne těch kteří sedí na vládních židlích a korupce je jejich hlavní nosnou devizou.
Měli by myslím si více naslouchat lid,vždyť on je ten,který je živý a který jim dal právo je zastupovat,který jim dal moc.

Tak tedy,tady jsou slibovaní  blokeři:
Sledujte, demokracie umírá přímo před vašima očima
KRIZE. Miluji toto slovo. Historie miluje krize. Nejlepší doba pro nepopulární řešení a zotročování a loupení za bíleho dne.
Celá EU není nic jiného než dokonalý nástroj korporátního a finančního průmyslu. Technokracie v celé své kráse. Ostatně jak jinak.
Zkuste zapojit jednou za život svůj konzumem zdevastovaný mozek a položte si otázku. Otázka zní:
"Pokud odevzdáme svoji rozpočtovou odpovědnost do rukou nevoleného, centralizovaného a byrokratického orgánu, co to znamená?"
Odpověď je snadná a logická: "Znamená to absolutní konec demokracie a svobody. Je to podobné, jako kdyby Váš soused měl absolutní moc nad rozpočtem Vaší rodiny. Jaká by byla Vaše pozice? Pozice otroků a porobených nevolníků. Stále máme možnost jako občané národního státu něco změnit. Je jen na nás jak si to uděláme. Jakmile se porobíme někomu jinému bez možnosti změny, staneme se otroky vlastního očekávání.
Dekády ekonomické deprese, nárůst tyranie i prohloubení finančního podvodu,které přinese nová podvodná evropská integrace do které se po hlavě řítí u naši eurobolševici se nejspíš obejde bez jakéhokoli demokratického rámce. Kolaps systému zákonitě příjde, jenže agónie může trvat velmi dlouho... Rychlý kolaps systému a bankrot zombie bank by dal naději na rychlé oživení... Decentralizace by mohla přinést opět svobodu a prosperitu... Jenže tomu se kleptokratičtí politikové i banksters budou bránit do posledního eura... Nejspíš Evropanům zbývá jediná možnost. Hromadně vybrat vklady v bankách, přestat platit půjčky, daně a hypotéky a agónii EMU i EU rychle ukončit...
 

Bohouš nepochpil
že 90 mld je jenom drobná záloha. Následovat bude mnohem mnohem víc. A pak bude argumentovat, že přece musíme platit dál, abychom nepřišli o těch 90 mld. Takle fungujou nigerijské dopisy

někdo zadlužený nás nutí
Konečně je možnost se zbavit diktátu EU a ti dva jim tam chtějí v době krize ještě cpát peníze, aby zachraňovaly německé a francouzské banky?? A co lidé v jejich vlastní zemi ?? Zlatý poklad už dávno nemáme, úspory v důchodovém fondu šly na vyrovnání rozpočtu už dávno (a teď jsou důchodci na obtíž) - a ještě chtějí sebrat víc než 10% státních rezerv a nacpat je EU do chřtánu?? To už je zhůvěřilost, vždyť to je k ničemu, nemá to budoucnost , jen se prodlužuje agónie....  ...ale je fakt, že dokud bude EU trvat, budou i pěkně placená místečka v Bruselu...
Co se vrátí za dva roky...?
Peníze, které jednou někam dám, se nevrátí nikdy. Pokud na nás zbývají nějaké "eurodotace" a máme je ještě dostal, potřebujeme minimálně jednou tolik dodat ze svých (státních) prostředků. Takže 89 mld. proletí komínem a budeme-li si chtít sáhnout pro bruselské peníze, vyletí komínem ještě jednou tolik. A co se za evropské dotace děje netřeba připomínat. Bohouš Sobotka - jako vždy - plácá zmatiny.

někdo zadlužený nás nutí
V praxi to je asi tak,že jeden zadlužený nutí druhého zadluženého, aby si na jeho dluhy půjčil další peníze. Skutečně nádherné hospodářské výsledky za 20 let budování kapitalismu.To jsme si naivně mysleli,jak budeme za 20 let prosperovat a místo toho jsme v prde..

Zase
to jsou Němci a Frantici co mavaji Evropou ! Byli to nejdřive Němci a Francouzi co nedodrželi 3 procenta a udělali si vyjimku bez ohledu na EU. Němci a Francouzi
"investovali" jako diví do Řecka a ostatnich zemí (Španělsko,Portugalsko,Italie), kde si plánovali vysoke zisky do budoucna. Ted chtějí aby je zbytek EU tahal bryndy.
Zřejmě UK stačil jeden Chamberlain.

doporučuji méně chápavým přečíst si
na stejné stránce článek : "Finanční predátoři si už brousí zuby. Jste ohroženi i vy?" tzv. záchrana Eura, je  lautr to samé ve velkém. Problém je, že není asi cesty zpět. Bez dotací ,ať už jsou jakkoliv nesmyslné, se v této zemi  vše zastaví.  Zemědělství zrušeno, lekhý průmysl zrušen, ostatní patří investorům z EU. Místo toho logistická centra a fotovoltaické elektrárny a jiné prasárny. Za perličku považuji to, co jsem nedávno viděl prodávat - kamna na obilí( asi vymyslel Babiš). Za to se tvdě platí. Vše dokresluje absurdistán posledních dní, kdy "nejlepší zodpovědní a šetřící" hoši z Topky společně se socany! doporučují poslat miliardy EU a zástupci straničky se šaškovkou čepicí VV říkají, že ne. Vše svědčí o tom, že už jsme konečně to, čemu se dřív říkalo babánová republika.

někdo zadlužený nás nutí
Tohle je další z europodrazů. Nejdřív podplatí blbce, kterých je v každém národě že by se dali přehazovat vidlemi sliby "dotací", za ty dotace se nastaví spoustu nesmyslů fedrovaných EU, spoustu oněch peněz si přihrají domů firmy co "pomáhají" zpracovávat projekty a o dotace žádat - občánkům pak zůstane nutnost "kofinancování" a placení provozních nákladů oněch "europrojektů". Jakoby  venkovský chasník "dostal " dvě AUDI Quattro za 6 milionů, sám by je musel "kofinancovat" půlmilionem a k tomu by se musel zavázat, že ročně najezdí 200000km - samozřejmě už za svoje. Palivo mu ráda dodá ÖMV, například.

je potřeba si to přečíst pozorně
Já ne.
Momentálně máme krvavě seškrtaný rozpočet. Těch 40 miliard, které dostáváme je již zakalkulováno. Do letoška, příštího roku a i těch dalších. Takže máme problém, kde vzít 40 miliard příští dva roky. To neustojíme. Dejme tomu, že si půjčíme. Bude to stát 11 miliard ročně na dest let. Zaplatíme o 20 víc, než si půjčíme.

je potřeba si to přečíst pozorně
Kdo tu vládne lid?Kdepak ani náhodou.Peníze tu vládnou.Máme přece kapitalizmus.Chytrým a bohatým jsou ti hloupí a neschopní jen k smíchu.Mají smůlu,blbě se narodili.

Jde o to aby politici více naslouchali národu a ta jejich namyšlenost,pýcha,nabubřelost a sebejistota,šla někdy stranou a alespoň v něčem dali na své voliče a nebo rozvunuli alespoň vetší diskuzi  pro ty kteří je s velkou nadějí pro lepší život volili.

Počasí se zdá takové smutné nejen tím,že nenapadl sníh,ale i tou situací teď co je ve společnosti Snad se to vše k lepšímu obrátí a lidé v sobě najdou touhu proč je dobré žít a život prožívat,ne živořit a umírat........
R.H.

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.