Lepší rána?

07.11.2011 11:52

Čas i život čím dál rychleji letí a já se nestačím divit.Týden utíká tak rychle a víkend je ještě rychlejší.Doba nám vyměřená je dána rychlejším tempem a nebo je to dáno tím,že již nejsme malými dětmi a život který žijeme,vnímáme poněkud jinak,tak nám vše připadá tak více jinačí,tak nějak více oduševnělé, city a vjemy dětství jsou nám potlačovány okolnostmi,situacemi a okolnostmi prostředí v kterém žijeme.…..Život,který tímto žijeme a který je nám dán….Svými problémy a osudy směřujeme někam….
A co pak?Vlastně nám vše hezké a citové, v možnosti zastavit se a zasnít protéká pod rukama,jako proud stále více rychleji tekoucí vody,kterou nedokážeme zastavit a jsme tím proudem taženi.Stává se nám vše špatné a sobecké, samozřejmostí a normou našeho chování,aniž bychom přemýšleli co vše to bezcharakterní chování natropí.Jsou nám nuceny normy,které nás ještě více odpoutávají od vlastního života,od podstaty lidství a sounáležitosti.Od myšlenek,které by nám dávaly pocity štěstí a naplňovaly životem lidštějším ve své podstatě...,kdy by nebylo za těžké a velkým problémem umět se zastavit,zapřemýšlet,a zasnít.

Normy,pro život dané zákony,které jsou nám tvrdě podsouvány jsou podávány jako ty,které jsou těmi opravdu  pravými,které člověk potřebuje k životu a které odstraní veškeré problémy,které člověka v této době tíží.... tak jsou nám i tak médii a těmi,kteří nám vládnou podávány.….
Co tedy ten život takový jaký je pro nás v této etapě vlastně znamená?Co z něj máme vlastně?
Tak jak se vše odvíjí,tak mě  to nutí nad vším přemýšlet.Proč to tak je,proč lidé rezignují,nad tím co se děje?

Proč není možnost větší komunikace a možnost dialogu?,Proč se argumentace,které jsou objektivní hází pod stůl a nebo se jim ti co vládnou vysmějí.

Proč jsou ti co nám vládnou  tak strašně arogantní a přesvědčeni o své pravdě,proč tak rychle pospíchají s volbou nových zákonů i když sami musí vědět,že to vše co jak tvrdí dělají pro lidi,je destrukční pro společnost.
Co to vlastně s tou společností stalo?Co vlastně jako společnost jsme?Kam se ztratila zodpovědnost a morálka,nejen politiků ale i nás prostých lidí?
Politická reprezentace,to je vlastně to co jsme si za ta léta vytvořili a teď  s tím prostě i když reptáme souhlasíme,proč nedokážeme říci,takto už ne,máme taky nějaká práva a místo na tomto světě,k tomu abychom mohli pokojněji žít.
Ti co vládnou využívají bezmocnosti prostého lidu a neberou v potaz proti argumentace,které se občas rádo by objeví.Copak je opravdu jen jedno jediné řešení těch všech problémů,které se za ty roky nakupily  jak v CR tak i ve světě?Copak stále chce jen nějaká skupina profitovat tak až to je za hranicí morálky?Copak je řešením vytvořit nějaký paskvil zákonů,a říci ono si to nějak sedne?Místo toho přemýšlet a vymyslet to nejlepší řešení,napříč politickým spektrem a v součinnosti s většinovým názorem.Ne ignorací lidí a názorů,které jsou mimo hlavní směr.
Jak banky,nadnárodní korporace,tak i jednotlivci,kteří jsou u moci,zdá se,že mají navrch čím dál více a snaží se s toho profitovat za každou cenu a vytvářet zákony,které jsou jim jak se říká šité na míru.Je to morální či ne to s jejich pohledu je bezpředmětná otázka.Copak to nemá konce?

Copak zisk za každou cenu a zbídačení většiny je řešením?Pro koho je dán zisk,který my lidé produkujeme,pro blaho ostatních a nebo alespoň pro to aby měli jakýž takýž život,který by stál za to?Nebo pro nějaké rádoby pokusy,které jsou jaksi nehumální,zaštiťujíc humanitou? Kdo tedy rozhoduje a vládne a přemýšlí nad osudem té naší populace?

Co vlastně znamená slovo populi?
Vše to co se děje v tomto světě myslím je dosti proti lidskosti a  vypovídá o arogantnosti a opovrhováním populací,lidmi,kteří jsou ve většině prostými a snaží se nějak přežít...
K čemu to vede a povede?Ještě k větším nezaměstnaným a lidem na hranici bídy.K ještě větším sociálním rozdílům a třídním bouřím.Proč,ale?Jen pro to,že se někdo rozhodl a že to měnit nebude?

Je to dáno tím,že někdo si nakonec usmyslel,že jedině tak se dá regulovat populace na té naší planetě a že pro přetrvání je důležitější aby zůstali ti bohatší,rvavější,závistivější,vypočítavější a sobečtější,charakterově zkažený jedinci,kteří si říkají spasitelé?

Prostě prostý jedinec nemá místo ve v této bezpáteřní společnosti,když není v TOP třídě,která je ta,která je vyvolená přežít?
Je zarážející,kam až to vše spěje…..
Snad se my ostatní lidé probudíme do lepších rán…..a toto je jen špatný a nebezpečný sen.........

R.H.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.