Politické diskuze blockerů na různá téma,převzaté reakce z diskuzkuzních fór

05.03.2013 14:17

Převzaté reakce z diskuzkuzních fór :

 

Milan Pepo, Semněvice

Středa, 18.září 2013, 10:48:25 

Opět musím připomenout. Je zvláštní, aby se stejném názoru shodly tak odlišné zdroje. Christian Science Monitor Inopressa 23.8. 2013. AP, Reuters, SANA, ITAR-TASS a Fondsk.ru 24.8. 2013. Společný závěr je ten:
1. Je nelogické, aby Asad použil chemické zbraně na přelidněném předměstí Damašku, kde je může vítr zavát i do vládní čtvrti.
2. Je nelogické je použít v době, kdy nad ,,povstalci" vítězí.
3. Je nelogické je použít v době, kdy v zemi už působí inspektoři OSN.
4. Byly objeveny sklady se sudy s nápisem ,,made in Quatar" a ,,Saudi Arabien" (Nejsem si jistý jestli zrovna tyhle země podporují Asada :-D). A bohužel i loga jisté Německé farmaceutické firmy.
Takže jak už tu kdosi napsal. Na objednávku vyrobím jaký koliv důkaz.

Jiří Benhak, Lučany nad Nisou

Středa, 18.září 2013, 11:10:28  

1. Když zástupce komise OSN prohlásila při 1. použití chemických zbraní v Sýrii, že pravděpodobným pachatelem je opozice, tak ji vyhodili. Je nová komise lépe vybraná než byla původní..??
2. O tom, že Sýrie bude po Iráku dalším cílem amerických zájmů se v našem tisku psalo už v roce 2003 před 2. útokem na Irák. Takže to, co se děje teď v Sýrii, je výsledkem cílené desetileté činnosti USA a jejích spojenců (SÚ a Katar) a ne náhlé vzepjetí demokratických sil v Sýrii
3. Samozřejmě , že nejde o syrskou ropu , ale o trasy ropo- a plynovodů- buď z Iránu nebo z SA a Kataru a to je taky hodně peněz a v dalším kroku o Irán a potom Rusko. On Putin asi ví, proč nemá rád organizace placené ze zahraničí, i když se tváří - a možná to i trochu dělají-, že se starají o demokracii v Rusku.

Adam Maixner, Hrobice

Úterý, 5.března 2013

Bulhaři si špatně spočítali faktury, nelíbily se jim vysoké částky za elektřinu a šup, vláda je v čudu a energie mají levnější. Tady nás obírají zleva zprava, dělají si z nás srandu, hromadně nás okrádají a zadlužují naši budoucnost a my si furt myslíme, že je to v pořádku, protože je to podle lejstra, které vydal nějaký jejich spolulump. Sakra kdy my konečně zvedneme svoje pozadí a vykydáme tu smradlavou žumpu !!!!!

 

Miloslav Hebký, Praha

Úterý, 5.března 2013

Já vždycky myslel, že společnost a stát má směřovat dopředu. Mít se jako společnost lépe a lépe, zajistit budoucnost dalším generacím, postarat se o nemohoucí apod. Vývoj však směřuje zpět do středověku. Stát nemá nic, společnost je chudá materiálně i mentálně, vládne primitivní materialismus a zájmy jednotlivců převládají nad potřebami společnosti. Nemáme už sporty zdarma pro mládež, zdravotnictví , inteligenci taky ne / jen pseudocelebrity, co si hrají na inteligenci/ a hlavně že budeme vracet majetek církvi, která ho po staletí kradla a získávala lobbingem, intrikami a tmářstvím. Moc díky

nevím ,ale prezident není tak bezzubý jak by se zdáloJana29.1.2013

 

Pravomoci prezidenta: podle Ústavy České republiky: 1.jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, 2.svolává zasedání Poslanecké sněmovny, 3.rozpouští Poslaneckou sněmovnu, 4.pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, 5.jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, 6.jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, 7.odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem (agraciace) a zahlazuje odsouzení (rehabilitace) (viz dále), 8.má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního (viz dále), 9.podepisuje zákony, 10.jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, 11.jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. Ke jmenování soudců Ústavního soudu však potřebuje souhlas Senátu. Milost Milost je zvláštní pravomoc, ideově vycházející z doby monarchie. Umožňuje prezidentovi v individuálních případech odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem; zahlazovat odsouzení; a s kontrasignací nařizovat, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo. V praxi tuto pravomoc prezident používá zejména v případech, kdy se domnívá, že soud pochybil, nebo v humanitárních případech, kdy zabraňuje rozdělení rodiny nebo přihlíží k vážnému zdravotnímu stavu odsouzených nebo členů jejich rodiny. V praxi bývají některá udělení milosti veřejností kritizována. Prezidentské veto Suspenzivní veto patří mezi pravomoci českého prezidenta. Dovoluje mu vrátit Parlamentem schválený návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně spolu s odůvodněním. Musí tak učinit ve lhůtě 15 dnů počínající den po předložení zákona k podpisu a nemůže tak učinit u ústavních zákonů. Přehlasovat veto může nadpoloviční většina všech poslanců. Pokud si prezident není jistý ústavností zákona, může podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona. Zákon ovšem nabude platnost. Veto bývá prezidentem používáno jen zřídka.[zdroj?] Například Václav Havel ve svém prvním volebním období použil veto jen devětkrát. Čtyřikrát byl poslanci přehlasován, čtyřikrát nebyl, v jednom případě rozhodl o zrušení platného zákona na návrh prezidenta Ústavní soud. Ve druhém volebním období použil veto sedmnáctkrát, ve všech případech však byl poslanci přehlasován. Úspěšnější byl u ústavního soudu, který čtyřikrát alespoň částečně návrhům prezidenta vyhověl. Prezident Václav Klaus veto používá častěji, do konce roku 2006 vetoval 25 zákonů.[6] Pravomoci s kontrasignací Rozhodnutí vydaná podle těchto pravomocí vyžadují ke své platnosti spolupodpis (kontrasignaci) předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Za tato rozhodnutí odpovídá vláda. Prezident podle Ústavy České republiky: 1.zastupuje stát navenek, 2.sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, 3.je vrchním velitelem ozbrojených sil, 4.přijímá vedoucí zahraničních zastupitelských misí, 5.pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, 6.vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, 7.jmenuje a povyšuje generály, 8.propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, 9.jmenuje soudce, 10.nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (abolice, viz shora), 11.má právo udělovat amnestii. Další pravomoci určují běžné zákony. Podle nich prezident například: 1.vyhlašuje volby do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí 2.uchovává pečetidlo státní pečeti 3.jmenuje a odvolává rektory veřejných vysokých škol a jmenuje profesory Amnestie Podrobnější informace naleznete v článku Amnestie. Amnestie je pravomoc prezidenta, která mu umožňuje hromadně promíjet a snižovat tresty a právní následky odsouzení, právo nařizovat, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo. Amnestie se může vztahovat i na přestupky. Pokud se vztahuje na přestupky, vždy se jedná konkrétně o některý z přestupků a uděluje se celoplošně. Amnestie nemůže být zrušena. Prezident může určit okruhy osob, na které se amnestie vztahuje, i okruhy osob, na které se nevztahuje. K platnosti amnestie je třeba spolupodpis předsedy vlády nebo pověřeného ministra.

 

ODS: Zemanův názor o nutnosti předčasných voleb odmítámeJB29.1.2013
Článek 62 Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. Článek 63 (1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, > k) má právo udělovat amnestii. (2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. (3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. (4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

 

Zemanův názor o nutnosti předčasných voleb odmítámeanonym29.1.2013
Jestliže šlo k volbám 58%.lidí tak k PŘEDČASNÝM je nachystáno 80%.lidí možná i více,tato vláda závislá na přeběhlici podvodnici Peake kdy si bez hlasů voličů vytvořila svou stranu LIDEM nemá mandát od voličů TEDY prezident by měl odvolat POSLANECKOU SNĚMOVNU poněvadž vládnoucí strana nemá mandát od VOLIČŮ a tím PORUŠILA ÚSTAVU ČESKÉ REPUBLIKY a jedině prezident z ústavního práva má pravomoc odvolat neústavní vládu postavenou na přeběhlících a vyhlásit návrh na PŘEDČASNÉ VOLBY aby byl dodržen ústavní zákon o volbách do poslanecké sněmovny ,ta se zakládá na nás voličích ,tedy návrh by měl posoudit ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY A ROZHODNOUT I BEZ 101.hlasů vládní garnitůry.

 

Tak za prvé:Anonym29.1.2013
Zeman vyjádřil svůj OBČANSKÝ názor, že vláda, která má 8% podporu občanů by radši měla skončit. NIKDY se nevyjádřil ve smyslu, že jsou předčasné volby nutné!!! Překrucujete fakta. Pusťte si jeho první rozhovor s Moravcem, který mu dal těsně po svém zvolení. A za druhé se vám nedivím, že máte stažené prdele a bojíte se o koryta. Je vysoká pravděpodobnost, že po příštích volbách totiž ve vládě vůbec nebudete.

 

ODS: Zemanův názor o nutnosti předčasných voleb odmítámeObčan29.1.2013 
Četl jsem ten komentář pana Macháčka a musím konstatovat, že on je přesně jedním z těch, kteří si Karla Schwarzenberga nekriticky adorovali. Jako by se ani jejich Karel nepohyboval v české politice již od 90. let, nezneužíval své postavení, jak ostatně sám přiznal, nebyl v Topolánkově a poté v Nečasově vládě, té nejhorší, co jsme tu měli. Tak kde pan Macháček bere své nezlomné přesvědčení, že K.S. je slušný a čestný člověk, který by tento stát vedl zdaleka nejlépe? Soudný člověk přizná, že ani M. Zeman není zdaleka bez chyby, ovšem fanatičtí příznivci K.S. na něm sebemenší chybku vidět nechtěli, byl prostě jejich idolem, jejich kultem osobnosti.

 

S pobožným zmetkem Nečasem do ještě většího nečasuBudulínek 29.1.2013
Tihle namyšlení, sebestřední a neschopní ničemové se drží svých dobře placených židlí jako pověstné pijavice.Předčastných voleb se bojí jako čert kříže.To jak jste prosadili s ničemou Kalouskem některé zákony to hraničí s organizovaným zločinem zvláště ten nemravný komplot s církevními pohlaváry zbytečně zadlužující český stát to volá do nebes.Vše má pod kontrolou Kalousek kníže a Nečas mu oddaně posluhují.Umělci by nám chtěli za prezidenta dosadit pomocí knížepána Kalouska čili jsou to namyšlení nezodpovědní dobytkové nic více.

 

Prý by bylo odvolání Nečase panem presidentem Zemanem ústavním pučem!Karel29.1.2013 
Já říkám,že by to bylo aktem národní záchrany.Jak nyní ryčí a přitom si ohýbají ústavu podle svých potřeb.Udržováni při životě kupou hnoje ,co nevzešla z parlanentních voleb,nám budou kázat co se má!Co dokázali mimo to ,že každý měsíc rozjeli nějakou tu svou aféru.Z hlediska vyššího principu mravního odstranění špatného a shnilého není zločinem.To je nutností,aby to zdravé nezasažené a nezkažené přežilo!!!!S nimi nás A TENTO STÁT NIC DOBRÉHO NEČEKÁ.Nebudeme čekat další rok a nečinně se koukat, jak tuto zemi s Kalouskem plundrují.Pane presidente Zemane,prosím nezklamte nás!!!!!Je už konečně na čase vykydat tento chlívek a vyhnat ty líné a odkláněčské hospodáře!

 

Životopis nejlepšího "ekonoma a chemika" M.K.Gregory25.1.2013
Životopis nejlepšího "ekonoma a chemika" M.K., Templář + Občan Čech, 23.1.2013 15:08:11 KRAĎOUSKŮV stručný životopis ! tento zmetek založil partaj a našli se blbci,kteří je VOLILI !, TEMPLÁŘ, 21.1.2013 18:24:30 Vím, jak je lidská paměť krátká a selektivní. Má snahu špatné věci zapomínat a dobré si pamatovat. Tak mi nezbývá, než paměť lidí osvěžit připomenutím, kdo je Miroslav Kalousek a co „dobrého“ pro nás vykonal. Narodil se 17. prosince 1960 v Táboře. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde v roce 1984 získal titul inženýra. Od roku 1984 do roku 1990 pracoval jako technolog a vedoucí investičního útvaru ve výrobním podniku Mitas Praha n. p. V témže roce se na fakultě seznámil s Radkou Kašákovou, kterou později pojal za ženu a s níž se v únoru 2012 v tichosti rozvedl a veškerý majetek převedl na ni. Mají syna a dceru. Do politiky vstupuje v roce 1984, stává se členem Československé strany lidové (ČSL), která je členem komunisty řízené Národní fronty. Ačkoliv se aktivně dral ve straně k moci, pro nízký věk příliš neuspěl. Jen tři měsíce po sametovém předání moci nastupuje na Úřad vlády ČR jako ekonomický poradce. Za dva roky už odboru poradců šéfuje. Strmá kariéra pokračuje. Již v lednu 1993 se stává ekonomickým náměstkem ministra obrany. Rozprodává se bývalý federální armádní majetek. Kalousek má pod palcem výběrová řízení a akvizice. Rozhoduje o miliardách, modernizaci tanků T-72, štábním informačním systému, nákupu padáků… V roce 1998 je zvolen poslancem do PSP ČR za Jihočeský kraj, za již sloučenou stranu KDU-ČSL. Padáky Hned v roce 1994 bleskově uzavírá smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2 310 kusů padáků pro dopravu skupin hloubkového průzkumu a seskoků (za použití techniky HAHO a HALO). Co na tom, že ta firma právnicky ještě vůbec neexistuje? Anex-Cirus nikdy padáky nevyráběl. Dodané padáky byly nekvalitní, přesněji, jak se vyjádřili odborníci Paraclubu, padák VTP-100 měl příliš funkcí, jež si vzájemně odporovaly. V roce 1997 to stálo život vojína Prinicha. Tato krev neulpěla jen na rukou M. Kalouska, ale i na rukou ředitele nákupu plk. Josefa Fabiána a plk. Rudolfa Zapletala. A je jen pikantní, že oba zmínění později odešli do firmy Anex-Cirus. Firma Anex-Cirus podala na ministerstvo obrany trestní oznámení za ušlý zisk ve výši stovek miliónů poté, co armáda zjistila jejich nebezpečnost a nekvalitu. A informace o tom prosákly na veřejnost. Smlouva však byla sepsána tak nevýhodně, že ji vypovědět nešlo a koncová cena nebyla nikdy stanovena. Soud nařídil MO odebrat další nevyhovující padáky za dalších 114 mio. Kolik ta legrace stála celkem, ministerstvo úzkostlivě tají, ale jednalo se o stovky miliónů korun. V roce 1998 byly padáky VTP-100 zakázány a z výzbroje vyřazeny. Tanky T-72 Ale padáky, to bylo jen troškaření! Modernizace 353 zastaralých sovětských tanků T-72, které už byly určeny k vyřazení, stála již neuvěřitelných 19 miliard korun! Nehledě k tomu, že 353 tanků je vzhledem k velikosti republiky a armády čiré megalomanství. Smlouva byla uzavřena s italskou firmou Oficcine Galileo a izraelskou firmou Nimda v roce 1995. A opět krajně nevýhodně pro českou stranu. Termíny si dodavatel mohl prodlužovat, náklady zvyšovat a MO jen bezmocně přihlíželo. Nakonec bylo modernizováno jen 30 strojů! Štábní informační systém MO zadává zakázku firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. Výběrové řízení ale vyhrála fa Unisys. Kalousek výběrové řízení zrušil. V novém řízení opět vyhrála fa Unisys. Přesto Kalousek označil nabídku EDS za „výhodnější“. Unisys se obrací na Polici, že jsou vydíráni, aby se rozhodnutí nebránili. EDS byla nucena v r. 1998 za přidělení zakázky zaplatit 50 miliónů korun do stranické pokladny KDU-ČSL. Dodávka za více než miliardu korun byla ukončena v roce 2002 zavedením systému, který nesplňoval technické zadání a je nefunkční dodnes. Kasárna na Náměstí republiky 1997 – Kalousek podepisuje s developerskou firmou EPF smlouvu na prodej kasáren. Za rozsáhlý objekt v tak lukrativní zóně jen za 900 milionů. Smlouva zaručovala, že EPF dostane plné odškodnění, nebudou-li budovy prázdné. Nebyly. Sídlila tam Akademie věd. Stát na odškodném vyplatil EPF téměř 900 milionů a v náhradách za druhotné škody firmy EPF dalších 500 milionů. Takhle Kalousek uzavírá smlouvy a hospodaří s veřejnými penězi. Aféra Zeman&Zeman 1997 – fa Zeman&Zeman získala zakázku na mnohamiliardové dodávky potravin armádě. Výběrové řízení obešli. Úplatky důstojníků od Z&Z na MO jdou do statisíců. Ministr obrany Lobkowicz se vyjadřuje, že jde o rozsáhlou korupční aféru. Z&Z o zakázku přichází, policie vyšetřuje, ale firma Z&Z je mezitím vytunelována a zrušena. Spolumajitel firmy, zeť druhého spolumajitele Jindřicha Zemana, David Petrovický je unesen ozbrojeným komandem a již nikdy není nalezen. Ta aféra, zdálo se, Kalouskovi srazí vaz. Ne. Byl to jen takový malý škrábaneček na palečku. Přišel jen o náměstkovské křeslo. Ale on mířil výše, daleko výše. Poslanec Kalousek V roce 1998 získává Kalousek poslaneckou imunitu. Kauzu Z&Z šetří nejprve inspekce MO a pak i policie. Kalousek se dere do stínové vlády čtyřkoalice. Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda má oprávněné obavy, že Kalousek bude trestně stíhán, obává se ohrožení čtyřkoalice skandálem a Kalouska odmítá. Od té vteřiny jsou z nich úhlavní nepřátelé. Policie narazila na bariéru imunity. Pro BBC říká Kalousek v roce 2001: „Považuji se za úředníka, … úspěšné transformace české armády … a že při této práci došlo k nějakým chybám, to došlo v každém případě…“. Ty „nějaké chyby“ byly zpronevěry v miliardových částkách a dokonce životy lidí. Comeback I roku 2002 je Kalousek do sněmovny zvolen, lidé zapomněli. Získává křeslo předsedy Rozpočtového výboru PSP ČR. On těm penězům „fakt rozumí“. Tedy hlavně některým. Za dosti podivných okolností získává Kalousek dosti drahou vilu v Bechyni a luxusní byt v Praze. Situaci se pokouší zachránit jeho tchán Kašák tím, že mu tyto peníze půjčil z vlastních prostředků. V září 2002 jsou u Orlíku zastřeleni Kalouskův švagr Lubomír Kašák a jeho společník Zdeněk Němec. Zrovna v době, kdy policie šetří podivné zakázky jejich firmy IDOS od příbramské radnice, kterou šéfuje Kalouskův politický kolega Josef Vacek. Na Kašáka má policie už tou dobou připraveno obvinění z řady trestných činů. Z povzdálí tahá za provázky známý příbramský kmotr Jaroslav Starka. Ale jak známo, mrtví už nemluví. Z majitelů IDOSu zůstává naživu jen minoritní 5% vlastník. A jaké překvapení – jmenuje se Radka Kalousková! O rok později dochází v KDU-ČSL ke třenicím a Kalousek vyšachovává Cyrila Svobodu a nečekaně se stává předsedou. Dral se tou dobou už i do Grossovy vlády, ale oblíbené MO mu nechtěli dát. Schyluje se k prodejům armádních nemovitostí a Kalousek je na toto „odborník“. Asi mu to bylo hodně líto. Protože článek je už dlouhý, tak už jen v heslech: • Kalousek má prsty v čachrech s japonskou Nomurou v kauze IPB (Nomura chtěla po ČR 120 mld. za zmařenou investici) • 2006 – jedná o Paroubkově nabídce vytvořit koalici ČSSD a KDU-ČSL s podporou komunistů • 2006 – následně odstupuje z předsednictví KDU-ČSL • 2006 – stává se zastupitelem Bechyně s třetím nejvyšším počtem hlasů, lidé si na nic špatného nevzpomínají • 2007 – 2009 – ministr financí v Topolánkově vládě • Stomiliardová zakázka jediné firmě na odstranění starých ekologických zátěží. Je kritizován Transparency International. Tendr vyhrála fa Mario Pedersen za 56,8 mld. Kalousek nabídku odmítl a přidělil ji jiné firmě. Škody byly napraveny jen z 26 %. • 2008 – 2009 připravuje (s Janotou) nejschodkovější rozpočty ČR v historii (107, 187 mld.) • Povolení internetového sázení • Liknavý postup v kauze bytů OKD • 2009 – odchází z KDU-ČSL a zakládá s podporou knížete Schlafenberga TOP09; lidé mu to zbaští • 2010 – znovu ministrem financí v Nečasově vládě • Fa Orgapol se soudí s Kalouskovým MF o 70 milionů za dodanění 11 milionového sponzorského daru TOP09 • Liknavé řešení 0,5 mld. Vondrovy kauzy ProMoPro • Liknavý postup v kauze desítek miliard korun na švýcarských účtech • 2011 – 2012 navzdory předvolebním slibům zvyšuje daňovou zátěž obyvatelstva a programově brzdí ekonomiku. Zvyšuje chudobu obyvatelstva. Možná jsem nezvolil nejlepší název článku. Možná jsem měl napsat: český Armand Jean du Plessis, kardinál Richelieu, král intrik, nebo soudobý Niccolo Machiavelli. Má prsty ve všem, co jen malinko smrdí penězi a mocí. Nejsem dalek tvrzení, že většího škůdce republiky těžko pohledat… A to těch kandidátů je až až.

 

P O Z O R !!!- NEJVĚTŠÍ TUNEL V ČESKU PO REVOLUCI !!!!!!!!!!!§§§Anonym25.1.2013 
Subject: Fw: Novinář Josef Klíma - šiřte dále Ne,tohle nám naše veřejnoprávní nestranná média neřeknou.... Tak, a teď národe vol ........ myslím ,že Klíma,by něco neověřeného nepustil do světa. Novinář Josef Klíma - šiřte dále Restituce Josef Klíma Restituce majetku církví ? Nikoli ... je to megatunel! Když jsem 10.1.2012 psal článek na téma darování majetku církvím ani jsem netušil, jak velikou budu mít pravdu se svou lehce konspirační teorií o tom, u koho nakonec skončí majetek, který hodlá Kalousek, Schwarzenberg a spol. církvím darovat. Zde nabídnu nejprve k opakovanému přečtení ten starší článek (https://voksay.blog.idnes.cz/c/240324/U-koho-nakonec-skonci-majetek-vraceny- cirkvim.html) .......a pojďme si říci, co se nového "profláklo" . Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala ..... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy nedověděla, a aby se na ní zapomnělo : Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo "výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností." Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku.Kardinál Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti, kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců...,, !!! Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1.8.1991 !!! Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku, který užívala, nebylo právem, i když se vlastnickému právu podobalo. Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek, který má být podle předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od minulosti žádným omezením podléhat nebude, a subjekt ho obdrží, bude odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn. O majetek v případě katolické církve přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého vlastníka. Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho systémové zařazení .... politicky nekorektně řečeno jde o darování majetku soukromým subjektům, který mu v roce 1948 rozhodně nepatřil , protože tento soukromý subjekt prostě neexistoval ... jinak řečeno, jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu ! Další právní rozbor od profesora Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka, odborníka na ústavní právo a Benešovy dekrety říká : "Za první republiky nikdo nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter." Když návrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi vydávat majetek neměl! A ještě je tu jedna důležitá otázka: Je všeobecně známo, že třeba v případě katolické církve podléhá veškerý její majetek přímo správě Vatikánu. Je součástí majetku Vatikánu - ergo darované nemovitosti a pozemky se stanou majetkem cizí mocnosti ..... a ejhle ....čin, který naruší územní celistvost České republiky ve prospěch cizí mocnosti .... a to je přeci vlastizrada ! Osobně bych byl klidně pro to, co navrhoval kolega Vereš ..... každý poslanec a senátor, který bude hlasovat pro zákon v navrhované době, byl okamžitě obviněn z TČ vlastizrady a pochybení při správě veřejného majetku. Ale teď k nejdůležitější části, která se týká mé malé "konspiračky" v předchozím článku .... provalilo se totiž to, že velké developerské firmy ...česky řečeno "překupníci s pozemky" ... už teď vyjednávají s církvemi o výměnách a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat. Takovou výměnu musí schválit Pozemkový fond a světe div se .... O potvrzení směny žádaly stát také dvě pražské firmy Duplicatus a Real 24, v nichž působí ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady. Duplicatus si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi. Jak vidíte ... samotní církevní funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy, za něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat. Vzhledem k tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze a dalších městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. A jsem si jistý, že politici jako Kalousek, "kníže Schvrzenberg" a další velmi angažovaní v přípravě tohoto megatunelu, to vše velmi dobře vědí a hodlají si taky pořádně "zasosat" ze státního majetku ve svůj prospěch. Braňme se občané !!! Zabraňme darování majetku a stovekmiliard církvím !!! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké privatizace !!! A někteří hlupáci chtějí tuneláře knížete za prezidenta. Co k tomu dodat??????????????????????? tak si vyber https://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/james-de-candole.php?itemid=18821 =

Pravda o sudeťáckém praseti TrautenberkoviStudentíci přijdou o iluze!25.1.2013

 

KAREL SCHWARZENBERG RESTITUJÍCÍ Kde se vzal, tu se vzal, objevil se v české politice v roce 1989 Karel Schwarzenberg. Český disent podporoval už od roku 1968, například tím, když na svém rodinném sídle v bavorském Scheinfeldu založil s historikem Vilémem Prečanem Československé dokumentační středisko, které shromažďovalo materiály a dokumenty Charty 77 a zakázanou samizdatovou literaturu. Charta 77 se na jeho zahraničním sídle často scházela, takže není divu, že si čerstvý prezident Václav Havel Schwarzenberga vybral za svého kancléře (tuto funkci zastával v letech 1990 až 1992). Jak se dozvíme z životopisné Schwarzenbergovy knihy, byl ale neoficiálním Havlovým poradcem už od roku 1987, kdy se seznámili. Už i proto, že Schwarzenberg dokázal zařídit to, co by jinak bylo v posametových poměrech složité - nakoupil pár faxů, Havlovi a Dienstbierovi obleky, aby se v cizině neztrapňovali svými džínami a vytahanými svetry, a poradil lidem z OF, jak se co dělá a jak to na Západě chodí. Pomohl jim otevřít dveře ke svým politickým kontaktům. V této neformální roli, do které nebyl nikým zvolen, získal na Hradě velký vliv, se kterým se pustil jak do soukromých aktivit (restituce), tak do ožehavých politických témat, která Češi přijímali s rozpaky, ale Schwarzenberg se nad nimi nerozpakoval vůbec (například ponížená omluva sudetským Němcům jako splátka za to, že Charta 77 dostávala peníze kromě CIA také od sudetských Němců). Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné, jako ty Havlovy a čekají na to, až se tématu někdo chopí a pořádně je zmapuje. V zásadě jde o to, že Schwarzenberg neváhal podnikat neuvěřitelné právní kličky, aby podědil, co se dalo a zrestituoval, co bylo možné. A tak zatímco byl v roce 1960 adoptován svým v Rakousku žijícím strýcem Jindřichem do hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů, čímž se stal hlavním představitelem rodu a z chudého šlechtice zámožným mužem, protože o dvacet let později mohl dědit majetek v Rakousku, doma po "převratu" se zase hrdě hlásil k biologické větvi, kterou opustil (orlické), protože se zde nabízely pro změnu miliardové restituce. Podle českého práva ale neměl na restituce nárok, pročež se Schwarzenberg neváhal o majetek soudit a podařilo se mu prosadit, že bylo upřednostněno rakouské právo. České právo totiž říká, že dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají, kdežto rakouské právo je umožňuje. Navíc byl Schwarzenberg adoptován jako dospělý, což české právo taktéž nezná. Neptejme se, jak se to stalo, ale soud si vyslechl znalce na mezinárodní právo a rozhodl se, že se bude postupovat podle práva rakouského. Schwarzenberg tudíž zdědil podstatnou část majetku konfiskovaného orlické větvi a činí si zálusk i na majetek zabavený na základě speciálního zákona "Lex Schwarzenberg", byť se věc komplikuje rodinným sporem s nevlastní (taktéž adoptovanou) sestrou Elizabeth von Pezold. Je otázkou, do jaké míry pomohlo Schwarzenbergovi jeho výsadní postavení nejbližšího spolupracovníka tehdejšího novopečeného prezidenta Václava Havla v rozjitřené posametové době. Jisté je pouze to, že vyřízení restitučních nároků se událo současně s jeho a Havlovou abdikací. Když se pak Havel stal už jen českým prezidentem, Schwarzenberg s ním v jeho politické dráze nepokračoval. Evidentně nebylo proč - majetek už byl doma. Stejně tak lze vážně uvažovat o tom, že za Schwarzenbergovým lobbingem pro Lisabonskou smlouvu stály opět tytéž majetkové zájmy, protože Listina práv EU (která je součástí Lisabonské smlouvy) otevírá možnost pro restituce konfiskovaného majetku a tudíž cestu k více než čtyřicetimiliardovému jmění, které stát s odkazem na Lex Schwarzenberg (na který se restituce nevztahovaly) stále vlastní. Někteří lidé z politických kruhů říkají, že právě vidina tohoto tučného sousta je hlavní Schwarzenbergovou motivací a že z ní vyplývají i jeho politické postoje ve vztahu k Evropské unii a k sudetským Němcům. KAREL SCHWARZENBERG UPLÁCEJÍCÍ Aby mohl zrestituovat, musel i uplácet, jak později sám přiznal. "Nechme to být. Nešlo o nic velikého. Ale jiná cesta prostě nebyla. Bylo to k uzoufání. A po dvou letech, kdy se všechno zablokovalo... Nebyl to přímý úplatek, šlo řekněme o jistou protislužbu. V té době jsem ještě vůbec nebyl v politice. Dodnes z toho mám špatné svědomí," popsal po letech tento případ, když se "dobrovolně" přiznal médiím. Byla totiž volební kampaň a jistý deník chtěl z toho učinit velkou kauzu. Schwarzenberg ho předešel a raději se přiznal sám, aby ostří kauzy otupil. Že by z toho měl špatné svědomí, tomu ale nevěřme. Schwarzenberg si totiž z ničeho nic nedělá. Nebyl to ostatně jediný mravní poklesek člověka, který se díky svému urozenému původu a majetku, kvůli kterému prý nemá zapotřebí v politice krást (říkají novináři), stal mediálně hýčkaným objektem se svatozáří. Pochybnosti nad podnikáním Karla Schwarzenberga vyvstaly už v roce 1997, kdy Schwarzenbeg spolu se svým přítelem Zdeňkem Bakalou (Patria Finance) a francouzskou firmou Pernond-Ricard koupil v privatizaci karlovarskou Becherovku. Třebaže jejich nabídka byla až druhá nejvyšší, stát na dramatickém jednání vlády přiklepl firmu Schwarzenbergovi a spol. většinou jednoho hlasu. Pro hlasovali Schwarzenbergovi známí z ODA a KDU-ČSL. Becherovce se ale příliš nevedlo a podnik, který měl v roce 1997 zisk 148 milionů, skončil za tři roky poté v mínusu až 140 milionů. Média tehdy psala o tom, že se Becherovka tuneluje státu před očima. Podivně dopadlo i hospodaření Nadace Bohemiae. Karel Schwarzenberg, který si spolu s Miroslavem Kalouskem hraje na spořádaného hospodáře, v nadaci, kterou v roce 1992 založil, figuroval jako výkonný ředitel. Rok po svém založení přestala však nadace platit daně, aby poté skončila v konkursu s dluhem 3 milionů - na daních. Z velkolepého plánu pravdoláskařů (v nadaci figurovala i jména Vladimíra Dlouhého, Josefa Zieleniece, Michala Lobkowicze, Lucie Pilipové nebo Jana Švejnara), jak do České republiky lákat zahraniční investory, nezbylo vůbec nic. Otázka je, zda to vůbec někdy bylo v plánu. Nedávno pak vyšlo najevo, že Schwarzenberg například v roce 2002 porušoval mezinárodní zákaz prodeje ryb, když obcházel nařízení, podle kterého nebylo možné prodávat ryby z jeho rybníků, dokud neprojdou laboratorními testy, aby se vyloučila případná kontaminace malachitovou plísní, které v té době zachvátila chovy v několik středoevropských zemích. Schwarzenbergovi se nechtělo dlouho čekat na výsledky testů a tak raději ryby za miliony korun prodal účelově zřízené firmě svého správce, na kterou se už zákaz nevztahoval. Ryby tak prodával vesele dál, zatímco poctiví rybáři své ryby testovali a přicházeli o zisky. A příklad nejčerstvější, takřka včerejší: Jeden z nejbohatších lidí v zemi i ve střední Evropě vůbec si na opravy svých rybníků žádá několikamilionové dotace od státu. O půl roku ale přešvihnul termín, do kdy měl rybník kolaudovat, pročež by měl tedy dotace správně navrátit. Ale zažádá si na ministerstvu financí o pardon a jeho kamarád Miroslav Kalousek mu to benevolentně promine. Nic se vracet nemusí. S ČESTNOSTÍ TO NENÍ TAKÉ SLAVNÉ Rovněž s přímostí a čestností to u Schwarzenberga nebude příliš slavné. Jeho fanoušci museli být zklamáni, když politik sliboval odchod z vlády, pokud se do ní navrátí neprávem obviněný, ale o to více médii vláčený předseda KDU-ČSL Jiří Čunek. Čunek se vrátil, ale Schwarzenbergovi se z křesla šéfa diplomacie nechtělo. Nedodržel tak slovo, které dál - buď já, nebo on. Nakonec vše vyřešil šalamounsky - nechal si prý Čunka prověřit detektivní kanceláří Kroll a tím si své setrvání v křesle ministra omluvil, protože zjištění detektivů nic nezjistilo. Tento případ, který na první pohled vypadá nevinně, ukazuje i další rysy Karla Schwarzenberga. Jednak vyvolává nepříjemné otazníky, proč Schwarzenberg nedůvěřoval českým orgánům a najal si na práci s citlivými údaji státu cizí a netransparentní americkou detektivní agenturu, která má úzké vazby na CIA a FBI (že před 11. zářím měl výkonný ředitel její newyorské pobočky zodpovědnost za bezpečnost WTC, nyní ponechme stranou) a nechal tak místopředsedu vlády a ministra Čunka lustrovat cizími detektivy napojenými na zpravodajské služby. Nevystavil tak zemi bezpečnostnímu riziku? můžeme se oprávněně ptát. Za druhé případ Čunek ukázal podivnou symbiózu Schwarzenberga s Miroslavem Kalouskem, která vznikla ještě před společným plánem sestavit virtuální stranu TOP 09. Není totiž žádné tajemství, že o odchod Čunka z vlády a z vysoké politiky usiloval především jeho stranický rival Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg, kterého se přitom spor nijak netýkal, mu sehrál onu službičku, kdy si postavil hlavu a žádal odchod Čunka, jinak prý odejde sám. Můžeme se tak ptát, co za to naopak Schwarzenberg chtěl od Kalouska. A nebo je Schwarzenberg submisivní, nechává s sebou manipulovat a je loutkou v Kalouskových rukou? Současný případ s Bátorou je tomu na chlup podobný. Kalousek chce změny ve vládě nebo rovnou nové volby, a tak si za účelem vyvolání vládní krize vybere zástupný problém, který se vzdáleně dotýká Karla Schwarzenberga. A Schwarzenberg opět hraje divadlo, že pokud (tentokrát pro změnu) Bátora neodejde, jeho strana ve vládě být nemusí. Opět se můžeme ptát, proč to dělá a co za to bude chtít. Křeslo prezidenta? Účast na obří ekologické zakázce? Nevím, to už by byly spekulace. Ohromné Schwarzenbergovo bohatství přitom neustále roste. Rod Schwarzenbergů je nejbohatším rodem ve střední Evropě. V Rakousku je druhým největším soukromým majitelem lesů a mezi největší soukromé vlastníky lesů patří i v Česku. Když mu bylo na počátku 90. let vytýkáno, že zrestituoval, co mohl, bránil se tvrzením, že zpět získal jenom část. To může být pravda, ale málo to rozhodně není. Bilance restitucí je totiž pozoruhodná: Orlík, Čimelice, Sedlec, Dřevíč, dva činžovní domy, palác na Novém Městě v Praze, padesátka menších budov, 9500 hektarů lesů a rybníků. To však bylo v devadesátých letech. Další a další pozemky stále nakupuje. Je to jeho vášeň. Ve svém majetkovém přiznání za předloňský rok uvedl, že si jich za rok pořídil hned třiadvacet dalších, především v jižních a středních Čechách. Podle jiných zdrojů skupuje ve velkém i pozemky na západě Čech. Někdo by se měl investigativně podívat, co všechno Schwarzenbergovi dnes patří. Pak bychom se možná divili. KAREL SCHWARZENBERG ZRAZUJÍCÍ Někteří z nás by toto vše mohli Schwarzenbergovi odpustit. Touha hromadit majetek je politikům blízká a málokdo lákání bohatství odolá - dokonce ani ten ne, kdo se zdá být nadosmrti zabezpečen. S jídlem roste chuť a šlechtici mají rozšiřování vlivu a bohatství jaksi ve své modré krvi. Nevadí mi politici, kteří hromadí majetek, protože alespoň nemají čas na zrádcovskou politiku. Nejhorší je ale politik, který hromadí majetek a ještě u toho zrazuje národ. A to je případ Karla Schwarzenberga. Pokud jde o politický turismus, ale podívejme se, kterými stranami prošel Karel Schwarzenberg, aby se dostal na své vytoužené místo šéfa diplomacie. V senátních volbách 2004 byl nominován US-DEU, jinak byl ale až do zániku strany členem ODA. Finančně podporoval KDU-ČSL, spolu s dalšími pravdoláskaři chtěl založit stranu Cesta změny, poté se stal výkladní skříní Strany zelených (než se s ní rozkmotřil, protože zradil její program), aby si nakonec založil vlastní stranu TOP 09. Zajímavé je, že ještě dříve, než byl zvolen do křesla ministra zahraničí, žádali v době kolem složitého sestavování vlády po volbách 2006 někteří "věční petenti" v otevřeném dopise pro Schwarzenberga místo ministra kultury. Viewegh, Černý, Svěrák, Peňás a další echtovní pravdoláskaři tehdy tvrdili, že ať už se sestaví vláda taková nebo maková, noblesní šlechtic by tam neměl chybět a pomohl by napravit údajně poškozenou politickou reputaci země. Vidíme tedy, že zde byly snahy Schwarzenberga za každou cenu instalovat do nějaké nové role, což se nakonec podařilo. Zdá se ale, jakoby tento pán ve svém novém angažmá sloužil všem jiným, než jen českým zájmům. Tu Německu (klidně by jim prodal naše památky), tu Sudetským Němcům (proč by ne, když má sídlo v bavorském Scheinfeldu a je světoobčan, který nějaké hranice státu příliš neřeší), tu Izraeli (má pověst nejvíce proizraelského ministra zahraničí Sedmadvacítky), tu Bruselu (o tom darmo mluvit) či Spojeným státům (podpora radaru - a nebuďme naivní, tyto věci se nedělají zadarmo, podpora teroristického státu Kosovo, podpora války v Afghánistánu, brojení proti zemím, které USA tradičně nemají rády - Barma, Rusko, Kuba apod.) Snad nejmarkantněji je Schwarzenbergovo posluhování mocným tohoto světa vidět na jeho blízkých vztazích s Bilderberg Group, soukromou vlivovou nadnárodní elitářskou organizací jednoho z nejbohatších mužů planety a nenapravitelného globalisty Davida Rockefellera. Schwarzenberg tajně navštívil (a až posléze byl nucen přiznat účast na) schůzi Bilderberg Group v roce 2008 v USA. V čem se ale liší od dalších pravdoláskařských postaviček, které na podobnou konferenci také zavítaly (Žantovský, Pehe aj.), je to, že Schwarzenberg absolvoval podobných konferencí Bilderbergu hned několik. Mezi méně známé informace patří ta, že svoji premiéru na Bilderbergu si odbyl už v roce 1979 a dále ještě navštívil schůzky v letech 1980 a 1981, jak vyplývá z dodnes dohledatelných seznamů účastníků. Důvod, proč to o něm nebylo dříve známo, je prostý - nikdo ho tehdy nehledal pod jeho celým jménem a coby zástupce Rakouska, kde žil a žije. Karla Schwarzenberga, který se celým jménem zove Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena von Schwarzenberg, najdeme v těchto seznamech jako "knížete" nebo také "prince" Karl J. Schwarzenberga z Rakouska. Seznamy prozrazují i to, že byl na setkání jako pozorovatel či přihlížející (observer). Jakkoli může členství v podobných nadnárodních organizacích na někoho působit jako prestižní záležitost, je ve skutečnosti známkou toho, že politik neslouží zájmům své země, ale je vázán ohledy na své "spolubratry" z této politické "lóže". Protože skupina Bilderberg je bezesporu nástrojem pro uskutečňování agendy Nového světového řádu a usiluje o světovou vládu, jejímž předpokladem je vytunelování pravomocí a posléze úplné zrušení národních států, existuje důvodné podezření, že se Schwarzenberg členstvím v těchto organizacích a svými politickými kroky dopouští poškozování českých národních zájmů. Když totiž Schwarzenbergovo počínání sledujeme, vidíme, že k České republice je loajální jen někdy, a to často spíše proto, aby zakryl neloajalitu v jiných, daleko podstatnějších případech. Dokonce bychom se mohli ptát, zda nebyl přímo za tímto účelem podobnými skupinami jako je Bilderberg dosazen - to je legitimní otázka. Krom toho se Schwarzenberg účastní zasedání Trilaterální komise, což je dceřiná společnost Bilderbergu. Podle židovské tiskové agentury JTA má také blízko k židozednářskému řádu B´nai B´rith, což by vysvětlovalo jeho proizraelskou politiku, která nemá v Evropě obdoby. Toto téma by ostatně stálo za zmapování, vzpomeňme jen na jeho neúspěšnou misi do Izraele, obhajobu operace Lité olovo, ale i snahy zorganizovat spolu s Alexandrem Vondrou historický summit EU-Izrael, k čemuž nedošlo jen díky neochotě na straně Bruselu. Bývalá europoslankyně Jana Bobošíková dokonce prozradila, že stejná dvojice politiků dala přednost izraelským před českými zájmy, když Topolánkovo potenciální předsednictví Středomořské unii (a tím podporu domácímu exportu do zemí kolem Středozemního moře) vyměnila za možnost vycestovat si na "mírovou misi" do Izraele. Proizraelské sentimenty mají Schwarzenbergové zřejmě v rodině, protože podle téhož článku z JTA měl "Schwarzenbergův otec těsné vazby na židovské podnikatele a byl častým hostem na akcích B´nai B´rith v Praze a první izraelská ambasáda v Československu – a jedna z prvních izraelských ambasád na světě vůbec – byla otevřena v domě Schwarzenbergových rodičů na pražské Voršilské ulici v květnu 1948." Na tom není nic špatného, ale vědět bychom to měli. Notoricky známé je Schwarzenbergovo poklonkování Bruselu, respektive Francii a Berlínu a odezírání jim z úst a posléze urychlená realizace těchto vyslovených i nevyslovených přání. Tak najdeme Schwarzenberga mezi nejfanatičtějšími zastánci Lisabonské smlouvy, vidíme Schwarzenberga, který ve prospěch cizích mocností zavírá české ambasády všude po světě, skandálně vykládá v zahraničí o tom, jak jsou Benešovy dekrety protiústavní a že je nezruší jen proto, že zrušit nejdou (ale kdyby to šlo, neváhal by), jak horuje pro současnou novelu Lisabonské smlouvy a všechny bláznivé nápady na tzv. hospodářskou vládu EU, které přicházejí z Bruselu. Viděli jsme ho, jak byl nejšťastnější během českého předsednictví Radě EU a jak byl naopak nešťastný z toho, když vláda padla a on o místo přišel. Viděli jsme, jak urputně bojoval o vliv na českou pozici vůči Bruselu ve sporu se samotným premiérem o kompetence. A třebaže už je starý a několikrát údajně zkolaboval na zasedání vlády, neváhal založit novou stranu, aby se do ztracené pozice vrátil, když viděl, že strana, kterou se svými pravdoláskařskými kumpány pro své cíle zneužil prvně (SZ), je po jejich devastačním působení zcela nepoužitelná. To, že se spojil se skandály opředeným Miroslavem Kalouskem, není projev žádné politické naivity nebo krátkozrakosti - oba politici si totiž ve své až chorobné touze po moci mohou podat ruce. SCHWARZENBERG SUDETSKÝ Zmínit by se měla i podivná Schwarzenbergova role v omluvě sudetským Němcům a ve vyjednávání s nimi. Schwarzenberga zde usvědčuje jeho vlastní životopisná kniha, kterou napsala redaktorka jeho vídeňského časopisu Profit (takový rakouský Respekt), čili životopis autorizovaný a ryze oslavný, ve kterém se dočteme o tom, kterak Schwarzenberg navrhoval dokonce úplné navrácení majetku i návrat samotných sudetských Němců a další nepředstavitelné jednostranné kroky, které jen díky neprůchodnosti na českém politickém kolbišti nakonec nedošly naplnění. Zřejmě ale chtěl, aby toto jeho počínání bylo pro budoucí generace zdokumentováno a tak se jím rád svému životopisci pochlubil. Bylo to v květnu 1991, kdy Václav Havel společně s německým kancléřem Helmutem Kohlem vypracoval v rozhovoru mezi čtyřma očima pětibodový balíček. Ten mimo jiné navrhoval pro sudetské Němce možnost návratu, získání státního občanství a na jeho základě i možnost získat prostřednictvím kuponové privatizace půdu a majetek. Nabídka to byla tak velkorysá, že ji Havel raději ani nepředstavil veřejnosti. Naštěstí pro republiku neinformoval ani Kohl o tomto návrhu svého ministra zahraničí ani předáka sudetských Němců, čímž nechal návrh vyznít do ztracena. Iniciátorem těchto jednání byl právě Schwarzenberg. Protože českoněmecké rozhovory kvůli tomu uvízly na mrtvém bodě (bylo tehdy léto 1991), Havel opět vybavil svého kancléře potřebnými kompetencemi a vyslal ho do Kohlova letního sídla v St. Gilgen, aby rozhovory oživil. Jednání probíhala i na schwarzenbergském sídle v bavorském Scheinfeldu. A byl to opět Schwarzenberg, který stál za s rozpaky přijímaným Havlovým gestem, které učinil ještě předtím, než se stal československým prezidentem. Soukromý dopis tehdejšímu prezidentovi Spolkové republiky Německo Richardu von Weizsäckerovi, ve kterém se Havel omluvil sudetským Němcům za poválečný odsun, proběhl prý na Schwarzenbergovo doporučení.
Doležal:

 

V letech 1990-92 jsem byl z Božího dopuštění poslancem Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky. 25. října 1990 proběhla na plénu zajímavá rozprava s tehdy módním tématem – účtování s komunistickým režimem. Doslova mne ohromil jeden můj kolega, poslanec za OF. Upozornil na to, že pokud jde o komunistický systém, nejsme pouhou obětí, protože na svém neštěstí máme dost velkou spoluvinu. Řekl mj. doslova: "Tento systém nevznikl 25. února 1948. Tento systém má svoje genetické kořeny minimálně v porušování demokracie po roce 1945. Ať už jde o transfer německého obyvatelstva předně v duchu stalinských migračních přesunů, ať už jde o zákaz agrární strany…" Ten můj poslanecký kolega se jmenoval Miloš Zeman.

 • 22.1.2013
 • Jana Václavíková

 

 

Tak švarcenberka už máme prokádrovanýho

 

tím zemanem a jeho týmem až do 5. kolena. Co víme o rodince pana soudruha Zemana? Co dělala jeho mamá a papá za protektorátu? Co dělala tchýně s tchánem? Co víme o jeho prvním manželství a jeho první manželce? Co víme o jeho synech z prvního manželství? Co víme o tom, proč se jeden z jeho synů zasebevraždil, údajně též ze znechucení z vlastního fotra? Víme h0vn0. Švarcenberk to asi tahat nebude, neb má aspoň jakous takous úroveň. Ovšem ožrala zeman by se asi musel obzvlášť ožrat, aby se o tom sám rozmluvil. A zeptat se ho na to nikdo netroufne. To je on si troufne každého urážet, pomlouvat, lživě obviňovat. Má úroveň Klementa Gottwalda, včetrně jeho příchylnosti k chlastu. Tento národ si ho zaslouží za prezidenta.

 • 22.1.2013
 • Jan Urban

 

 

Fischer byl od počátku

 

součástí plánu dostat Zemana na Hrad. V uměle vytvořeném zdání, že Fischer a Zeman jsou jediní, kdo se do stanou dále, měli voliče odradit od volby ostatních kandidátů. Ve vzájemném duelu měl Fisher hrát roli blbečka, aby bylo jasné, že jedinou možností je Zeman. Kníže jim to trochu narušil, tak nyní museli použít těžší zbraně. Ale je logické, že Fischer v této fázi podporuje Zemana. Od počátku nebylo jeho úkolem nic jiného.

 • 21.1.2013
 • Jiří Tolman

 

 

Oceňuji statečnost pana Fischera

 

To jsem pochopil dobře. Ale pro posuzování jednání politika je třeba brát věci v souvislosti doby. Co bylo na začátku, rok 1937až1938, Henleinovci, převzetí nacistické ideologie sudetskou veřejností. Pak Mnichov a vysídlení většiny českých občanů a pak okupace. Pan Schwarzenberg  posuzuje právě Dr.Beneše z dnešního pohledu, na dějinné souvislosti ohledy nebere. Nemohu souhlasit s předjímáním úmyslů Jana Fischera. Sponzory má kníže i Fischer i Zeman. Nevidím svět černobíle, jsem ale nucen nepovažovat K.S.jako spasitele. Nejsem ve Fanclubu Miloše Zemana, ale za sebe i přes své výhrady, jsem pro něj víc, než pro K.S.

 • 22.1.2013
 • Jan Švarda

 

 

Oceňuji statečnost pana Fischera

 

V současné vypjaté atmosféře, kde právě okolí knížete dělá atmosféru podle hesla "kdo nejde s námi jde proti nám" oceňuji statečný postoj Jana Fischera. Vedly ho k tomu postoje Karls Schwarzenberga, který poprvé ukázal své názory na prezidenta Beneše a odhalil co si ve skutečnosti myslí. To prohlášení, že z dnešního pohledu by E.Beneš patřil před haagský soud je jen náhlý úlet upřímnosti K.S. Bohužel pan kníže se choval často jako nezůčastnený pozorovatel a prohlašoval,že bude pomáhat potřebným a přitom bez námitek prosazoval dva roky ve vládě opatření pana Kalouska, Drábka, Šišky, Hegera a dalších. Tak se snad nemůže chovat předseda strany TOP a 1.místopředseda této vlády. Pan Fischer projevil postoj, který obdivuji.

 • 22.1.2013
 • Jan Švarda

 

 

Názor politologa

 

Pan KS dělá něco podobného s tím podbízením. Mám mu jen za zle že mladé ve svém podbízením podporuje v lehkých drogách.Pak mladí ho za to milují. Říká to co chtějí slyšet. Každý má svojí taktiku. To jste napsal o tom že mluvil o komunisty rozkradené a zdevastované zemi a pak za jejich pomoci začal budovat silnou ČSSD. Pan KS říkal že chce pokračovat v odkazu pana Havla. Ale pan Havel tvrdil to samé co pan Zeman a nakonec s nimi spolupracoval. I pan Schwartzenbrg až se stane prezidentem spolupracovat z komunistou. Nebo že by ho vyhodil o tom pochybuji to by si asi naběh

 • 22.1.2013
 • Emil Moucha

 

 

Jak to řekl Topolánek?

 

nechte si ty nálepky "žid, němec, hotentot", je to nefér.

To, že něco řekl Topolánek ještě neznamená, že se to má po něm opakovat doslovně.

To, že něco řekl kdysi Fisher a nyní mlží, taktéž nic neznamená pro ty, co nosí hlavu nejen na parádu.

Zkrátka je to volební boj se vším všudy i se špínou. Jen je mi líto, že Schwarzenberg se drží zpátky. No, možná to rozbalí v TV duelu. Našinci stejně zvolí Zemana, tak KS nemá co ztratit, já na jeho místě bych v TV Zemanovi vmetla do tváře všechno, a že to jsou kýbly hnoje, to ví každý ( kromě zemanovců).

 • 22.1.2013
 • Jarmila Frgalova

 

 

 
Stačí si připomenout slova

 

Zeman nerozezná lež od pravdy!Pravda je podle něho to,co se mu zrovna hodí!Nejdříve slíbí,že na sebe nebudou útočit osobními útoky a za chvíli začne o tom,že lidé v Rakousku o Schwarzenbergovi říkají,že mu špatně rozumí!Karel ho "utřel"tím,že kvůli tomu na něho neútočí,ale vůbec se o tom nebaví.Každý máme něco!Zeman sice mluví srozumitelně,(proto mluví pomalu) ale mluví hlouposti a velmi rád KAŽDÉHO přesvědčuje,že on je nejlepší??!Normálním lidem jsou takoví maloměšťáci odporní!Řekne,že jsou Benešovy dekrety "vyhaslé",ale když něco podobného řekne Schwarzenberg,už by chtěl vracet majetky "sudeťákům".Přitom je několik smluv,které toto nedovolují,včetně dodatku k Lisabonské smlouvě!

 • 23.1.2013
 • Šimon Apolen
 
Zeman prezidentem, ani náhodou!

 

Kdo už konečně klepne přes prsty, nebo rovnou vyfackuje toho neskutečného lháře a neomalence Zemana, který je ochoten pro své vítězství v prezidentských volbách udělat cokoliv i jít přes mrtvoly. On klidně lže národu a do očí nám tvrdí, že prý mu herečka Bohdalová brečí do telefonu, jak prý jí příznivci Schwarzenberga za podporu Zemana urážejí a ona sama to dementuje, že si to Zeman vymyslel. Možná tyto neskutečné podrazy vymýšlí Zemanův volební štáb a jeho poradci typu Šloufa, Zbytka a podobných bývalých komunistů, kterým zřejmě není nic svaté, kterými je Zeman ve velkém počtu obklopen, ale o to je to horší, že je Zeman nekontroluje. Snad to vnímají i ti, co Zemana volit chtějí, jak by asi vypadala jeho činnost na hradě. Jedne velký bonmot a lhaní a lhaní.

 • 23.1.2013
 • Vladimír Prokeš

 

 

Pro Kalouskovce-Schweinerbergovce

 

Ten článek je fakt dobrý, zejména proto že straní  správnému kandidátovi. Manipulace v něm obsažená je přesně to co autorka tak zasvěceně odhaluje. Zajímavá by byla analýza, této odbornice, důvodů a příčin špinavé podpásové kampaně jejího favorita směrem k rodine Schwarzenberga. Ivan Langr byl v minulých volbách vykroužkován za "Ičko. Zřejmě právem.

Myslíte, že tandem Zeman-Šlouf je z jiné story .....

 • 23.1.2013 
 • Petr Vysloužil

 

 

Takže ona Zemanovi do telefonu neplakala?

 

Je nechutný jak Zeman lže a hledá špínu, kde se dá. Když ji nenachází u knížete, tak hledá v jeho rodině. Přitom ví někdo, co dělal Zemanův otec za okupace nebo v padesátých letech? Nebo jeho tchán? Nikoho ani nenapadne po tom pátrat.

.

Mrzí mě jen, že je kníže moc slušnej na to, aby ty Zemanovy šloufovský metody pojmenoval přímo.

 • 23.1.2013 
 • Jan Buriánek

 

 

máte to marné, pane Zeman

 

:-))) Jste vtipálek. :-) Hulvát pan Zeman není. Je sice pravda, že volí poněkud tvrdší slova, na druhou stranu na tom má postavené své zábavné image a zatím mu to celkem vychází ... . Byl by hloupý, kdyby již osvědčenou taktiku nepoužil.

Jak se chová osobně nevím a po pravdě ani nechci vědět. Roztomilý nebude, to je více než pravděpodobné ... . Pan Klaus se chová hrozně ... . Proto s ním konečně kamarádí jen samí divní lidé ... .

 • 22.1.2013
 • Pavel Skřivan

 

 

Lex Schwarzenberg

 

který se mimochodem týká větve hlubocké, nikoli orlické, vznikl právě proto, že na Schwarzenbergy nemohli nic najít a nemohli je tedy postihnout třeba podle velkého (jako Baťu - tam je ovšem taky velká otázka, zda právem) ba ani podle malého retribučního dekretu. Uvědomte si jaká byla situace v r. 1947 (kdysi o tom mluvil sám Miloš Zeman). Ze všech předvál. polit. stran byly připuštěny jen strany, sdružené v Národní frontě: KSČ, lidovci, sociální demokrati (se silným Fierlingerovým prokomunistickým křídlem) a Benešovi národní socialisté. Nejsilnější předválečná strana (navíc pravicová) - agrární - byla zakázána. O demokracii tu nemůže být řeči, leda o její parodii.

 • 22.1.2013
 • Jan Urban

 

 

Illnerovou znám jako biochemičku, ne historičku.

 

Tedy pane Schmalzkopfe,

myslete trochu. Právě Lex Schwarzenberg je potvrzením toho, že se Schwarzenbergové nezapletli ani trochu. Jinak by přece nebylo nic jednodužšího, než je zařadit do odsunu a všechno jim zabavit jako jiným šlechtickým rodům, které se s nacisty zapletli. Třeba hned pro vedlejší majetky Buquoské nebylo žádného zvláštního zákona třeba. Také odůvodnění Lex Schwarzenberg je jediné - necituji přesně - "není možné, aby jeden rod vlastnil tak rozsáhlé majetky". Tehdy byla nálada ve společnosti - není se co divit - ostře protiněmecká, to si opravdu myslíte, že by nebylo využito cokoli, co by využito být mohlo?

 • 22.1.2013 
 • Jana Vozábalová

 

 

Nejenže se pokoušel opět balamutit voliče,

 

když na otázku prof. Illnerové po otci Schwarzenberga Karlovi odpovídal zákonem, "Lex Schwarzenberg", který podepsali Beneš, Gottwald a Svoboda a který se týkal Schwarzenbergova strýce Adolfa. Na otázku Illnerové tedy vůbec neodpověděl a poté Schwarzenberga znovu napadl : "Snad nemyslíte vážně, že v důvodové zprávě je napsáno, že je majetek tak dobře zpracován, že musí být zabaven ?". Důvodová zpráva k zákonu ovšem pozvrzuje skutečně to, co řekl Schwarzenberg. Dále Zeman lhal, když řekl, že Schwarzenberg hovořil o genocidě Němců, nic takového nikdy neřekl. Za jinou lež, týkající se manželky Terezie, se už musel omluvit.

Zeman je opakovaně usvědčený lhář, dokonce soudně usvědčený lhář (případ novináře Březiny, jemuž nakonec musel vyplatit několik desítek tisíc).

 • 22.1.2013 
 • Sylva Vaněček Šauerová

 

 

Jednoznačně - volíme Karla Schwarzenberga,

 

Jeho jasnost ??? Kde to žijete paní Dubanová ?????

Porušujete zákon ( zakazuje používání šlechtických titulů v republice), vydaný Tomášem G.Masarykem a Vy tu budete něco vykřikovat o křivárnách ? Karel není žádná jasnost, jasné je jen jedno : je to místopředseda té nejhorší a nejzkorumpovanější vlády o r. 89 a předseda TOP 09, jejímž místopředsedou je Kalousek, který neustále zvyšuje daně a přitom dluh neustále roste, právě kvůli takovým jasnostem, jako je např. paní Parkanová, Drábek, atd...

Toť vše, jasnosti !!

 • 23.1.2013 
 • Jaroslav Černý

 

 

Pražáci a rádoby intelektuálové

 

Celá kampaň mi  výrazně připomíná situaci v roce 1989, kdy jsme všichni stáli na náměstích a cinkali klíči. Uběhlo 23 let,porvé si každý volí prezidenta a nastává davové šílenství opět Pražáků, umělců a rádoby intelektuálků, a opět v duchu hesla Pravda a láska zvítězí. Ano,uběhla cca dvacetiletá perioda,takže se pojďme davově opět vyřádit. Je v tom ale jeden obrovský rozdíl. Tyto volby jsou demokratické a nesmí být vytrhovány mimo aktuální společenskou a ekonomickou realitu.Věřím, že volba hlavy státu občanem jasně poukáže míru národního patriotismu a to, co si občan přeje nejvíce....tzn. občanský právní stát, nikoliv Matrix který ovládá horních deseti tisíc se svými šašky, tzn. i současný místopremiér, který je schopen obrátit a hrát hodného krále......odvolávám co jsem odvolal. Nechci jako většina nic víc a nic méně, než rovné práva a povinnosti pro všechny.Nikoliv Kalouskovskou mafii s maskotem na Hradě!!!A ať mi zkusí ze štábu KS zavolat, snad si to stihnu nahrát a zveřejnit....

 • 23.1.2013 
 • Miroslav Hájek

 

Přátelé

 

nezapomeňte, že KS je spolu s Němci architekt největší loupeže pozemků jménem Kosovo. Tím se zařadil vedle rudého Klémy. Je neuvěřitelné, že ač okraden sám to samé provede Srbům a zaprodá Kosovská pole albánským narkobaronům a prodavačům lidských orgánů.  Z toho soudím, že je primitivní, nečestný a zrádný člověk.

 • 23.1.2013 
 • Vladimír Grycz

 

Stačí si připomenout slova

 

Zeman nerozezná lež od pravdy!Pravda je podle něho to,co se mu zrovna hodí!Nejdříve slíbí,že na sebe nebudou útočit osobními útoky a za chvíli začne o tom,že lidé v Rakousku o Schwarzenbergovi říkají,že mu špatně rozumí!Karel ho "utřel"tím,že kvůli tomu na něho neútočí,ale vůbec se o tom nebaví.Každý máme něco!Zeman sice mluví srozumitelně,(proto mluví pomalu) ale mluví hlouposti a velmi rád KAŽDÉHO přesvědčuje,že on je nejlepší??!Normálním lidem jsou takoví maloměšťáci odporní!Řekne,že jsou Benešovy dekrety "vyhaslé",ale když něco podobného řekne Schwarzenberg,už by chtěl vracet majetky "sudeťákům".Přitom je několik smluv,které toto nedovolují,včetně dodatku k Lisabonské smlouvě!

 • 23.1.2013 
 • Šimon Apolen

 

Skoro všechno bylo jinak

 

Zeman

nevytáhl Grosse do vysoké politiky, jen mu vrátil výtah, kterým vyjel nahoru. V roce

1993 v Hradci Králové to byly právě o půlnoci vyžebrané hlasy Grossových Mladých

demokratů, které pomohly porazit Paroubka. Vděk byl tedy na místě a že zapomněl na Buzkovou, která byla v roce 1992 u jeho transformace v sociálního demokrata? To se prostě v politice stává. Mohl bych vyprávět. Už je to minulost, ale přítomnost by měla nabádat k opatrnosti. To náhlé splynutí duší a přakvapivá podpora rodiny Klausů Zemanovi, tak nad tím bychom se měli zamyslet. Petr Miller

 • 23.1.2013
 • Petr Miller

 

 

Podivné knížecí restituce

 

Jak zjistil jeden novinář, který se tomu věnuje, Schwarzenberg neváhal podnikat neuvěřitelné právní kličky, aby podědil, co se dalo, a zrestituoval, co bylo možné. A tak zatímco byl v roce 1960 adoptován svým v Rakousku žijícím strýcem Jindřichem do hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů, čímž se stal hlavním představitelem rodu a z chudého šlechtice zámožným mužem, protože o dvacet let později mohl dědit majetek v Rakousku, doma po převratu se zase hrdě hlásil k biologické větvi, kterou opustil (orlické), protože se zde nabízely pro změnu miliardové restituce. Přitom podle českého práva ale neměl na restituce nárok. Přesto se ale neváhal o majetek soudit a podařilo se mu prosadit, že bylo upřednostněno rakouské právo a kníže se stal neuvěřitelným boháčem!

 • 23.1.2013
 • Markéta Pavlíčková

 

 

Kdo volí knížete, volí Kalouska!

 

Schwarzenberg Kalouska neustále omlouvá a kryje. A je jasné, že pokud se dostane na Hrad, Kalousek tam bude také. Ostatně to sám přiznal, když v televizi řekl, že o složení bankovní rady by se s ním radil. A Kalousek je nejhorší z celé současné vlády, která je zase nejhorší v posledních dvaceti letech!

 • 23.1.2013 
 • Markéta Pavlíčková

 

 

ZemanJenovefa23.1.2013  Vypadá to, že včechny svině, zloději a korupčníci mají ze Zemana stažené půlky hrůzou. Všichni zbohatlíci, mafiáni a podobné bestie neví hrůzou co dělat. Bakala šílí a dává povel k útoku na Zemana ve svých novinách, všemi prostředky. Dokonce silně podplatil vedení ČT, aby zesílilo propagandu proti Zemanovi. Kolik asi ty svině v ČT za tuto goebbelsovskou štvanici na Zemana od Bakaly dostali? V ČT je denně několik komentátorů z Bakalových novin a slintají. spolu s řiťoleznými redaktory ČT. Němečtí majitelé zbytku novin také nestojí stranou a šílí, jen aby německá svině a sudeťák Trautnberg vyhrál a landsmanšaft mohl restituovat majetky a pozemky v ČR. Jen se divím debilním čecháčkům, že tak lezou do řiti Traunbergovi a při tom většina bydlí v domech po Němcích a jde předpokládat, jaký osud je čeká!

 

Sudety vznikly stejným způsobem v roce 1938 byl Henlein,dnes kníže Schwarzenberg.Jan23.1.2013
Nelze se divit mocenskému zájmu Karla Schwarzenbergra,neboť jemu se jedná o majetek který byl řádně zkonfiskován po druhé světové válce vojenskými mocnostmi Anglie,Francie,RUSKA ,USA.Vše bylo důsledkem války kterou začali Němci.Odsun Němců byl správným krokem a včetně zabrání majetku a to jako důsledek za válku kterou Němci vedli.Jeho matka a otec pana knížete patřili a napomáhali k NSDAP,SS a SA v Rakousku .Vše je doloženo novináři v Rakousku stačí si přečíst jejich noviny kde to přímo o jejich rodině Rakouští novináři také napsali.Zároveň vše uvedené si je možné ověřit i dalších archiválií přímo,jaká byla skutečnost tohoto knížete.A to že ve spolupráci s.Václavem Havlem bývalým prezidentem /vlastizrádcem/ připravil lumpárnu na Český národ s Německým kancléřem Kohlem je také zdokumentováno, když připravoval opět za zády Čechů restituce majetku a návrat Sudestkých Němců.Nelze se tomu ani divit.Vždyť Václav Havel byl také vychováván Němci stačí se podívat na fotografie z r. 1939-1945,kde je v náručí nejvyššího velitele Německé brané moci a gestapa ,jednotek SS v okupovaném Československu.Jejich vlastizrada je do nebe volající.Proto dne s odsuzuje Benešovi dekrety,a snaží se vnutit Českému národu,že jsou vyhaslé,že odporují LPS.Je to vlastizrádce a gauner nejhrubšího zrna a ne člověk,který by chtěl být pezident Českého národa.Tak je to ve skutečnosti.Měl by se vrátit tam odkud přišel přinejmenším a veškerý nezákonně získaný majetek okamžitě vrátit Českému lidu.Pokud se podíváte na jeho práci v PS a jako MZV tak se člověk jenom musí děsit toho co vše tento Sudeťák provedl ve prospěch Německa a Sudetských Němců a jak poškodil Český lid a stát.

 

Zeman na Hradě, to je peklo pro Kalouska a Nečase. A nejen je...Pražka23.1.2013
Lojza potvrdil, že ve znalostech je to pan Kontejner. Ve Švýcarsku by s ním místní občané (něco jako kdysi zde Uliční výbor) pěkně zametli, protože by byl hodnocen jako nepřizpůsobivý a neprodloužili by mu pobyt. Tam si totiž umí udělat pořádek a ne mít ten bordel, co zde udělala tato pravicová vláda. Proto se toho M.Zemana tak bojí, ikdyž on sám (v případě zvolení) moc nemůže udělat, protože kromě ústavy musí také dodržovat zákony, které mu oklešťují prezidentské pravomoce. Takže nejdříve nás celou dobu straší komunisty a teď je na pořadu dne strašení M. Zemanem. Naopak tento stát by se měl bát K.Schwarzenberga, který má za sebou mocenské zájmy (hlavně bankovní) "hrstky" nejbohatších lidí na světě a majetkové zájmy sudetských Němců. A protože je K.S. prodloužená ruka M.Kalouska, který právě těmito mocnými finančníky byl ohodnocen jako nejlepší ministr financí a dále oba je podporuje dosavadní vládní koalice, tak samozřejmě prosazení změn=zájmů K.Schwarzenbergem nebude problém současnou vládou protlačit. A protože bankovní radu ČNB sestavuje prezident nebo pověří někoho jiného (no koho asi?, no jediného, kterého opěvuje, je M. Kalousek), tak nás s jeho prezidentským vítězstvím čekají velmi těžké časy, které budou do budoucna takřka nevratné. A pokud si někdo myslí, že je to stařík, a že po nějaké době se situace může změnit a že proto ho volí, jen aby nebyl zvolen M. Zeman, tak to je velmi, velmi krátkozraké. Za tu i krátkou dobu prezidentování K.S. zde společně se současnou vládní garniturou nadělá ještě větší paseku, než je dosud a z toho už se tato země nevyhrabe.

 

Životopis nejlepšího "ekonoma a chemika" M.K.Templář + Občan Čech23.1.2013
KRAĎOUSKŮV stručný životopis ! tento zmetek založil partaj a našli se blbci,kteří je VOLILI !, TEMPLÁŘ, 21.1.2013 18:24:30 Vím, jak je lidská paměť krátká a selektivní. Má snahu špatné věci zapomínat a dobré si pamatovat. Tak mi nezbývá, než paměť lidí osvěžit připomenutím, kdo je Miroslav Kalousek a co „dobrého“ pro nás vykonal. Narodil se 17. prosince 1960 v Táboře. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde v roce 1984 získal titul inženýra. Od roku 1984 do roku 1990 pracoval jako technolog a vedoucí investičního útvaru ve výrobním podniku Mitas Praha n. p. V témže roce se na fakultě seznámil s Radkou Kašákovou, kterou později pojal za ženu a s níž se v únoru 2012 v tichosti rozvedl a veškerý majetek převedl na ni. Mají syna a dceru. Do politiky vstupuje v roce 1984, stává se členem Československé strany lidové (ČSL), která je členem komunisty řízené Národní fronty. Ačkoliv se aktivně dral ve straně k moci, pro nízký věk příliš neuspěl. Jen tři měsíce po sametovém předání moci nastupuje na Úřad vlády ČR jako ekonomický poradce. Za dva roky už odboru poradců šéfuje. Strmá kariéra pokračuje. Již v lednu 1993 se stává ekonomickým náměstkem ministra obrany. Rozprodává se bývalý federální armádní majetek. Kalousek má pod palcem výběrová řízení a akvizice. Rozhoduje o miliardách, modernizaci tanků T-72, štábním informačním systému, nákupu padáků… V roce 1998 je zvolen poslancem do PSP ČR za Jihočeský kraj, za již sloučenou stranu KDU-ČSL. Padáky Hned v roce 1994 bleskově uzavírá smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2 310 kusů padáků pro dopravu skupin hloubkového průzkumu a seskoků (za použití techniky HAHO a HALO). Co na tom, že ta firma právnicky ještě vůbec neexistuje? Anex-Cirus nikdy padáky nevyráběl. Dodané padáky byly nekvalitní, přesněji, jak se vyjádřili odborníci Paraclubu, padák VTP-100 měl příliš funkcí, jež si vzájemně odporovaly. V roce 1997 to stálo život vojína Prinicha. Tato krev neulpěla jen na rukou M. Kalouska, ale i na rukou ředitele nákupu plk. Josefa Fabiána a plk. Rudolfa Zapletala. A je jen pikantní, že oba zmínění později odešli do firmy Anex-Cirus. Firma Anex-Cirus podala na ministerstvo obrany trestní oznámení za ušlý zisk ve výši stovek miliónů poté, co armáda zjistila jejich nebezpečnost a nekvalitu. A informace o tom prosákly na veřejnost. Smlouva však byla sepsána tak nevýhodně, že ji vypovědět nešlo a koncová cena nebyla nikdy stanovena. Soud nařídil MO odebrat další nevyhovující padáky za dalších 114 mio. Kolik ta legrace stála celkem, ministerstvo úzkostlivě tají, ale jednalo se o stovky miliónů korun. V roce 1998 byly padáky VTP-100 zakázány a z výzbroje vyřazeny. Tanky T-72 Ale padáky, to bylo jen troškaření! Modernizace 353 zastaralých sovětských tanků T-72, které už byly určeny k vyřazení, stála již neuvěřitelných 19 miliard korun! Nehledě k tomu, že 353 tanků je vzhledem k velikosti republiky a armády čiré megalomanství. Smlouva byla uzavřena s italskou firmou Oficcine Galileo a izraelskou firmou Nimda v roce 1995. A opět krajně nevýhodně pro českou stranu. Termíny si dodavatel mohl prodlužovat, náklady zvyšovat a MO jen bezmocně přihlíželo. Nakonec bylo modernizováno jen 30 strojů! Štábní informační systém MO zadává zakázku firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. Výběrové řízení ale vyhrála fa Unisys. Kalousek výběrové řízení zrušil. V novém řízení opět vyhrála fa Unisys. Přesto Kalousek označil nabídku EDS za „výhodnější“. Unisys se obrací na Polici, že jsou vydíráni, aby se rozhodnutí nebránili. EDS byla nucena v r. 1998 za přidělení zakázky zaplatit 50 miliónů korun do stranické pokladny KDU-ČSL. Dodávka za více než miliardu korun byla ukončena v roce 2002 zavedením systému, který nesplňoval technické zadání a je nefunkční dodnes. Kasárna na Náměstí republiky 1997 – Kalousek podepisuje s developerskou firmou EPF smlouvu na prodej kasáren. Za rozsáhlý objekt v tak lukrativní zóně jen za 900 milionů. Smlouva zaručovala, že EPF dostane plné odškodnění, nebudou-li budovy prázdné. Nebyly. Sídlila tam Akademie věd. Stát na odškodném vyplatil EPF téměř 900 milionů a v náhradách za druhotné škody firmy EPF dalších 500 milionů. Takhle Kalousek uzavírá smlouvy a hospodaří s veřejnými penězi. Aféra Zeman&Zeman 1997 – fa Zeman&Zeman získala zakázku na mnohamiliardové dodávky potravin armádě. Výběrové řízení obešli. Úplatky důstojníků od Z&Z na MO jdou do statisíců. Ministr obrany Lobkowicz se vyjadřuje, že jde o rozsáhlou korupční aféru. Z&Z o zakázku přichází, policie vyšetřuje, ale firma Z&Z je mezitím vytunelována a zrušena. Spolumajitel firmy, zeť druhého spolumajitele Jindřicha Zemana, David Petrovický je unesen ozbrojeným komandem a již nikdy není nalezen. Ta aféra, zdálo se, Kalouskovi srazí vaz. Ne. Byl to jen takový malý škrábaneček na palečku. Přišel jen o náměstkovské křeslo. Ale on mířil výše, daleko výše. Poslanec Kalousek V roce 1998 získává Kalousek poslaneckou imunitu. Kauzu Z&Z šetří nejprve inspekce MO a pak i policie. Kalousek se dere do stínové vlády čtyřkoalice. Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda má oprávněné obavy, že Kalousek bude trestně stíhán, obává se ohrožení čtyřkoalice skandálem a Kalouska odmítá. Od té vteřiny jsou z nich úhlavní nepřátelé. Policie narazila na bariéru imunity. Pro BBC říká Kalousek v roce 2001: „Považuji se za úředníka, … úspěšné transformace české armády … a že při této práci došlo k nějakým chybám, to došlo v každém případě…“. Ty „nějaké chyby“ byly zpronevěry v miliardových částkách a dokonce životy lidí. Comeback I roku 2002 je Kalousek do sněmovny zvolen, lidé zapomněli. Získává křeslo předsedy Rozpočtového výboru PSP ČR. On těm penězům „fakt rozumí“. Tedy hlavně některým. Za dosti podivných okolností získává Kalousek dosti drahou vilu v Bechyni a luxusní byt v Praze. Situaci se pokouší zachránit jeho tchán Kašák tím, že mu tyto peníze půjčil z vlastních prostředků. V září 2002 jsou u Orlíku zastřeleni Kalouskův švagr Lubomír Kašák a jeho společník Zdeněk Němec. Zrovna v době, kdy policie šetří podivné zakázky jejich firmy IDOS od příbramské radnice, kterou šéfuje Kalouskův politický kolega Josef Vacek. Na Kašáka má policie už tou dobou připraveno obvinění z řady trestných činů. Z povzdálí tahá za provázky známý příbramský kmotr Jaroslav Starka. Ale jak známo, mrtví už nemluví. Z majitelů IDOSu zůstává naživu jen minoritní 5% vlastník. A jaké překvapení – jmenuje se Radka Kalousková! O rok později dochází v KDU-ČSL ke třenicím a Kalousek vyšachovává Cyrila Svobodu a nečekaně se stává předsedou. Dral se tou dobou už i do Grossovy vlády, ale oblíbené MO mu nechtěli dát. Schyluje se k prodejům armádních nemovitostí a Kalousek je na toto „odborník“. Asi mu to bylo hodně líto. Protože článek je už dlouhý, tak už jen v heslech: • Kalousek má prsty v čachrech s japonskou Nomurou v kauze IPB (Nomura chtěla po ČR 120 mld. za zmařenou investici) • 2006 – jedná o Paroubkově nabídce vytvořit koalici ČSSD a KDU-ČSL s podporou komunistů • 2006 – následně odstupuje z předsednictví KDU-ČSL • 2006 – stává se zastupitelem Bechyně s třetím nejvyšším počtem hlasů, lidé si na nic špatného nevzpomínají • 2007 – 2009 – ministr financí v Topolánkově vládě • Stomiliardová zakázka jediné firmě na odstranění starých ekologických zátěží. Je kritizován Transparency International. Tendr vyhrála fa Mario Pedersen za 56,8 mld. Kalousek nabídku odmítl a přidělil ji jiné firmě. Škody byly napraveny jen z 26 %. • 2008 – 2009 připravuje (s Janotou) nejschodkovější rozpočty ČR v historii (107, 187 mld.) • Povolení internetového sázení • Liknavý postup v kauze bytů OKD • 2009 – odchází z KDU-ČSL a zakládá s podporou knížete Schlafenberga TOP09; lidé mu to zbaští • 2010 – znovu ministrem financí v Nečasově vládě • Fa Orgapol se soudí s Kalouskovým MF o 70 milionů za dodanění 11 milionového sponzorského daru TOP09 • Liknavé řešení 0,5 mld. Vondrovy kauzy ProMoPro • Liknavý postup v kauze desítek miliard korun na švýcarských účtech • 2011 – 2012 navzdory předvolebním slibům zvyšuje daňovou zátěž obyvatelstva a programově brzdí ekonomiku. Zvyšuje chudobu obyvatelstva. Možná jsem nezvolil nejlepší název článku. Možná jsem měl napsat: český Armand Jean du Plessis, kardinál Richelieu, král intrik, nebo soudobý Niccolo Machiavelli. Má prsty ve všem, co jen malinko smrdí penězi a mocí. Nejsem dalek tvrzení, že většího škůdce republiky těžko pohledat… A to těch kandidátů je až až.

 

Zeman na Hradě, to je peklo pro Kalouska a Nečase. A nejen je...Věra23.1.2013
tobě, který se neumíš podepsat - v r. 1980 jsme koupili v severních Čechách dům od staré paní. Byla to nejmladší dcera skláře, který dům stavěl v r. 1904. Po Havlově omluvě Němcům přišla do našeho domu německá rodina- postarší žena s dospělými dětmi a vnoučaty. Tschechische schweine jsme slyšeli místo pozdravu.Postavili jsme se jim, odešli s tím, že se vrátí. Dost jsem kamarádila s Němkami ve vsi, většina jich už nežije, ale tehdy mi řekly, že ta rodina byly děti těch, kteří se do domu nastěhovali po vyhnání Čechů po záboru Sudet a že se jich celá vesnice bála. Kdybys zažil tohle, viděl bys volbu pana Schwarzenberga MOŽNÁ trrochu jinak

 

SudetyAnonym23.1.2013
Odsun německých spoluobčanů představuje stále pro českou společnost trauma. Odsuniti byli nejen provinivši se, ale i němečtí antifašisté,ženy, děti a dokonce i německy mluvící židé atd. Desítky tisíc jich bylo pobito,mučeno,stali se terčem emotivní msty. Jejich majetky byly zabaveny,částečně zničeny a ponechány chátraní.Vysídlené oblasti většinou mají menší počet obyvatel než před válkou a to i přes snahy nuceného dosídlení - byli zde posílání lidé za trest,přiváženy vlaky kulaků atd. Kdo se zde jednou ocitl, měl potíže se odstěhovat, podniky ve vnitrozemí nesměly tyto lidi přijímat...Odsun byl schválen vítěznými mocnostmi, zde psychický problém neleží,v období 1938-1945 byly způsobeny zemi válečné škody a újmy na životech občanů,které byly odsunem pouze částečně kompenzovány,zde psychický problém se rovněž nenachází. Kde je tedy těžiště českého"sudetského" komplexu? Ve špatném svědomí, strachu, připosranosti, neschopnosti?

 

Stará taktika klerofašistického tisku! Do zvolení knížete dělejme, že toho nebylo.Jasmína23.1.2013
Ministr zahraničí vlády ČR a kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg při veřejném vystoupení tvrdil, že Benešovy dekrety už 20 let neplatí a sám Beneš a celá poválečná vláda Československa patří před soud v Haagu (soud s válečnými zločinci). V každé normální zemi by byl takový ministr okamžitě odvolán a takový kandidát na prezidenta vláčen tiskem pro neznalost českého právního řádu a hrubou pomluvu exprezidenta Beneše a celé vlády. Náš klerofašistický tisk spjatý se sudetoněmeckým landsmanšaftem B.Posselta to nechává usnout, náš premiér hreje mrtvého brouka. Karel Schwarzenberg se velmi hodí jejich zájmům. Revanšismus a hluboká touha po opravě výsledků II. světové války, které byly schváleny vítěznými velmocemi, bohužel u nás žije v nebývalé míře a Karel Schwarzenberg se stává vůdcem těchto snah a chutí.

 

Kde vzal Zeman takovou podporu?Tomas23.1.2013
Nezlobte se, ale absolutně nechápu, kde vzal pan Zeman tak širokou podporu. Ten člověk odejde z politiky, v posledních volbách se svou stranou SPOZ naprosto propadnul, pak se zase stáhnul a najednou se tu z ničeho nic objeví jako kandidát na prezidenta a všichni hlásají Zeman na hrad? Chápu že v druhém kole je to už buď a nebo, ale takovou podpora v prvním kole, nechápu. Taky nechápu hlásání typu tvrdě bojuje proti státním maturitám. Jak konkrétně prosím? To že to řekne v televizi asi nestačí že? Jinak jestli mi tu někdo řekne, že volí menší zlo, tak v čem spatřujete to menší zlo? Budu se těšit na reakce Tomáš

 

Lid a médiaAnonym23.1.2013
Voliči kandidátů se liší v jedné podstatné věci a to té, že většina voličů Miloše Zemana si uvědomuje, že nevolí ideálního kandidáta, ale člověka, který je možnou a reálnou volbou v období, kdy nám vládne nejhorší vláda za 20 let. Asi to bude tím, že Zeman by byl jakousi opozicí právě vůči vládě, kterou provází skandál za skandálem, na slušné lidi kašle, potřebné a nemocné ignoruje, ale za to jde na ruku korupčníkům, bohatým podnikatelům a nemakačenkům. Na druhé straně jsou voliči Karla Schwarzenberga, který jimi byl prakticky pasován do role mesiáše a Boha bez kapky hříchů a starého, hodného dědečka, který tuto zemi dovede k blahobytu. No, měl na to 6 let a zatím ji spolu s Kalouskem, Bakalou a spol. za zády vede do háje. Většinu jeho voličů tvoří lidé do 30ti let. Asi to není překvapivé. Bohužel především ti prvovoliči podléhají spíše mediální masáži, než vlastnímu úsudku. Každý má právo se svým hlasem naložit jak je mu libo. Snad rozhodne lid, ne média.

 

Politický dopad výsledku prezidentských voleb bude velikýRozhled23.1.2013
Možné kombinace v pravicové vládě a pravicovém prezidentovi v případě Schwarzenbergra a tím potvrzení dominance TOP a Kalouska. Druhá kombinace levicový prezident a pravicová vláda se zase krutě nelíbí ODS,hercům,novinářům a lidem,kterým dala pravice profesní uplatnění a zaměstnání. Cítí se ohroženi.

 

Jak jednoduchévědma23.1.2013
Pokud tuto vládu chce pouze 10% občanů, je li pravda, co zde politologové říkají, tak musí být Zeman ten nejvhodnější kandidát pro devadesát procent občanů. Ale tak jednoduché to není pánové, protože zatím jen 25% vašeho knížete volilo. Odporná kampaŇ to může padesáti procentům přiblížit, pokud je národ slepý, hluchý a volí slupku bez obsahu, volí prodejné umělce a volí lež ověřenou životem.

 

Neztrácet paměťjasap1.12.2012
eman byl a je ochráncem korupce Jan Urban 15. 11. 2012 | 16:20 Přečteno 15518 krát Pošli e-mailem Říká se, že Miloš Zeman dokáže odůvodnit cokoliv. I deset či patnáct let poté, co jeho nejbližší spolupracovníci, pod jeho ochranou, otevřeli stavidla nejhorším korupčním zvěrstvům polistopadové doby, umí rozesmávat dnešní studenty humornými bonmoty. On prý vždy proti korupci bojoval. A nikdo se neodváží vstát a říci mu do očí, že to není pravda. A že naopak máme jenom několik málo politiků, kteří by v takové míře měli osobní zodpovědnost za dnes už nesnesitelnou míru korupce v České republice. Jeho kandidatura na prezidenta České republiky je z tohoto pohledu hodně nevkusným žertem. Miloš Zemana nebyl nikdy v politice schopen převzít zodpovědnost za neúspěch nebo chybu. Nikdy. Od svého příchodu do čela ČSSD se začal obklopovat nevolenými poradci a stále častěji už jenom přitakávači. Chyby svých spolupracovníků a milců za všech okolností retušoval a popíral. Od zodpovědnosti za korupční aféry svého nejbližšího okolí se pokaždé dokázal odpoutat svojí výřečnou arogancí, a to i přesto, že bez jeho vlivu by k takovým aférám nikdy nemohlo dojít. Miroslava Šloufa nikdy nikdo nezvolil do vlivné funkce. Jenom kvůli Zemanově ochraně mohl rozhodovat o privatizaci bank, Metrostavu, Mostecké uhelné, nebo farmaceutického průmyslu. Ale Miloš přece za nic nemůže.... Poradci využívali toho, že Zeman se po příchodu do vrcholové politiky velmi rychle změnil. Z poměrně zásadového individualisty z doby před a těsně po roku 1989 byl najednou arogantní mocichtivý manipulátor, sám však snadno manipulovatelný. Jeho blízké okolí kdykoliv mohlo hrát na jeho pocit vlastní výlučnosti, až psychotickou závislost na „tajných“ informacích - a na pochvalách. Snad jenom pro připomenutí – ve zveřejněných odposleších telefonátů mezi jeho šéfporadcem Miroslavem Šloufem a později zavražděným „kmotrem“ Františkem Mrázkem se oba pánové o Zemanovi vyjadřují poněkud opovržlivě a používají pro něj přezdívku „Mlha“. Je prý fajn, protože mu prý "stačí chleba se sádlem". Zeman jako prezidentský kandidát roku 2012 právě z těchto důvodů téma korupce nesnáší. Kdykoliv umí popřít i zjevná fakta a v nepříjemné situaci reaguje osobním útokem. Opoziční smlouvu dodnes považuje za svoje opus magnum – a dodnes ji obhajuje. Přes její racionální jádro – pokus o nalezení stabilního modelu, vzniklého na základě volebních výsledků – nikdy nepřizná, že jejím největším důsledkem byl rozjezd absolutně korupčního obsazování pozic v podnicích se státní účastí a v úřednickém aparátu, a převládnutí vlivu regionálních oligarchií ČSSD a ODS. V rozporu s fakty dokonce tvrdí, že za jeho vlády bylo méně afér... I jeho kampaň Čisté ruce (1998-2000) byla absolutně neúspěšná kvůli opoziční smlouvě. Nikdy také nedokázal vysvětlit, proč nevyužil opoziční smlouvy k prosazení zákona o státní službě, který by výrazně oddělil státní úředníky od politiků a tím znemožnil velkou část korupce. Naopak – opoziční smlouva znamenala explozívní nárůst politické korupce ve státní správě, kritizovaný dnes otevřeně už i Evropskou unií. Kdo postavil korupční oligarchický systém, který podle údajů vlády stojí daňové poplatníky až sto miliard ročně – a navíc desítky dalších miliard, které kvůli tomu nemůže ČR čerpat z evropských fondů? Zeman se pokusil spolu s Václavem Klausem i o změnu volebního zákona (rok 2000), tak, aby zvýhodnil velké strany, a znevýhodnil malé - Ústavní soud tehdy naštěstí zákon zrušil. Dnes by začínal významně zvýhodňovat KSČM. Zkrácený seznam nejdůležitějších afér: Zemanův kufřík č.1 – Rok 1996 Tzv, Zemanův kufřík z roku 1996 měl dokumentovat údajnou snahu ministra Jana Rumla změnit ČR v policejní stát. Předseda ČSSD si tehdy letmo přečetl „stoh papírů“, které mu byly doručeny a okamžitě v televizi oznámil, že „má důkazy“ o snaze vnitra a BIS zavést v Česku policejní stát. Po následném předložení „kufříku“ prezidentovi Havlovi vyšlo najevo, že „Zeman v touze zdeptat nenáviděného protivníka naletěl podvodníkům a psychopatům.“ Tento „kufřík“ tak fakticky obsahoval pouze 25 stran, „dodaných Zemanovým bezpečnostním poradcem Mikulášem Tominem (propuštěný ředitel Rumlovy inspekce z ministerstva vnitra), který je údajně dostal od Miloše Demétera – osmnáctkrát trestaného recidivisty“. Část této složky popisuje stylem brakových špionážních románů, jak Demétera sledují agenti BIS. Další část je průhledná provokace, snažící se dokazovat údajnou spolupráci členů ČSSD s BIS a bývalou StB. Dalších 19 stran tvoří banální přehled Tominových aktivit, vydávaných za část spisu BIS. Kromě toho kufřík obsahoval několik pravých a tajných informací, nicméně žádnou nezákonnost ze strany BIS ani policie tyto informace neprokazovaly. Aféra Štiřín – 1999 Zemanův poradce Jaroslav Novotný byl nahrán při vydírání správce Štiřínského zámku, který vlastnilo MZV. Po správci Václavu Hrubém požadoval vyrobení falešných důkazů proti bývalému ministru zahraničí Josefu Zielencovi. Ve stejné době bylo zjištěno, že na zámku Štiřín bylo zabudováno funkční odposlechové zařízení. Zemanův blízký spojenec ministr Jan Kavan to nikdy nevysvětlil. V aféře vystupoval i Kavanův generální sekretář Karel Srba, kterého k němu se Zemanovým souhlasem prosadil Miroslav Šlouf. O něco později byl obviněn ze zpronevěry a odsouzen za přípravu vraždy novinářky Sabiny Slonkové na dvanáct let do vězení. Akce Olovo – rok 2000 Reportéři MF DNES přinesli informaci, že mezi poradci tehdejšího premiéra Miloše Zemana vznikl materiál nazvaný Olovo, který měl zdiskreditovat ministryni školství Petru Buzkovou (chemická značka olova Pb se shoduje s iniciály jmenované). Spis mimo jiné obsahoval smyšlené pomluvy o tom, že se Buzková živila prostitucí, týrala svou malou dceru nebo že spolupracovala s StB. Vedení ČSSD odmítlo, že má se spisem cokoli společného, stejně se vyjádřil i šéf Zemanových poradců Miroslav Šlouf. Miloš Zeman tvrdil, že novou aféru zorganizovala a financovala stejně jako před dvěma roky aféru Bamberk konkrétní skupina s cílem zdiskreditovat před volbami sociální demokracii. Odmítl však sdělit jakékoliv důkazy. V srpnu 2000 jiný Zemanův poradce, Zdeněk Šarapatka, na policii vypověděl, že autorem Olova byl skutečně byl Zemanův poradce Vratislav Šíma. ČSSD reagovala trestním oznámením na neznámého pachatele a paradoxně přitom potvrdila pravost dezinformačního spisku Olovo, vyrobeného dokonce, jak se ukázalo, na počítači Úřadu vlády. Zeman osobně podal trestní oznámení na reportéry MF Dnes pro pomluvu, které bylo odloženo. Pražské státní zastupitelství Šímu ale nakonec neposlalo před soud s odůvodněním, že skutek sice spáchal, ale čin „nebyl společensky nebezpečný“. Zeman v této věci vědomě lhal a byl ze lži usvědčen. Skvělá kvalifikace pro prezidenta. Aféra Dálnice D47 – červen 2002 Vláda Miloše Zemana bez výběrového řízení rozhodla, že bude uzavřena smlouva pro výstavbu ostravské dálnice D47 s konsorciem Housing & Construction (H&C). Na podzim téhož roku smlouvu napadl ministr Šimonovský (KDU-ČSL) a označil ji za krajně nevýhodnou pro stát. Špidlova vláda smlouvu s H&C v březnu 2003 vypověděla (pozn. pokuta za vypovězení smlouvy činí 650 miliónů Kč). Policie pak prověřovala, zda nebyl při rozhodování Zemanovy vlády o přidělení zakázky konsorciu H&C spáchán trestný čin. Nakonec se rozhodla kauzu odložit. D 47 je předražená o stovky milionů korun a je slavná jako nejzvlněnější silnice v Evropě. Jenom opravy nekvalitních mostů na této trase budou podle údajů z roku 2012 stát více než pět miliard. Privatizace farmaceutického průmyslu (SEVAC/SEVAPHARMA) Zemanova vláda v roce 1999 rozhodla, že při privatizaci SEVAC musí být jako strategický zájem státu udržena výroba sér a vakcín pro domácí trh. Stejným usnesením umožnila prodej SEVAC i s pozemky na pražských Vinohradech za 50(!) milionů korun, - na návrh Miroslava Šloufa napřímo jeho kamarádovi a fotbalovému „podnikateli“, později souzenému, Janu Gottwaldovi. Ten sice vyráběl pouze veterinární séra, a tak pro jistotu onu strategickou a vládou nařízenou výrobu sér a vakcín rychle ukončil, a parcelu i s budovami obratem ruky prodal za 300 milionů Luďku Sekyrovi (Sekyra Group). Ten postavil na stejném místě developerský projekt několika set bytů v ceně nejméně 1,3 miliardy korun. No, nekupte to... Těch afér z dob Zemanova vládnutí je, samozřejmě, mnohem více. Mnohamiliardový ruský dluh se úspěšně vyrovnal až k praktické nule, a vydělat na tom dokázali jenom zprostředkovatelé – jenom náhodou opět kamarádi Zemanových kamarádů. Privatizace Mostecké uhelné společnosti mohla stát připravit o více než dvacet miliard – ale to jsou asi jenom pomluvy švýcarské prokuratury, která bez znalosti „vztahů“ šest let mapovala peněžní transakce a zjistila, že mnohamilionové částky končily, určitě jenom náhodou, na účtech přátel pana Šloufa. Stejnou náhodou určitě je, že stejný náměstek Zemanova důvěrníka ministra průmyslu a obchodu Grégra, na jehož švýcarský účet nějaké ty miliony doputovaly, byl zase jen shodou okolností stejný pan Sýkora, který tak hloupě prodal svoje akcie dalšímu ze Zemanových žáků a oblíbenců Stanislavu Grossovi za pouhých dvacet milionů, kterýžto je za chvilku prodal za sto milionů, načež ona zázračná společnost zanedlouho zkrachovala a zmizela ze světa.... A ti Švýcaři jsou natolik drzí, že to chtějí i po těch letech trestně stíhat. Má cenu zmiňovat Jana Kavana, předražené přestavby ambasád, spolupráci s Karlem Srbou, odsouzeným za plánování vraždy novinářky Sabiny Slonkové, Český dům v Moskvě, otevřeně korupční aféru Gripeny, Lesy ČR atd..? Pamatuje si někdo ještě dnes jména později zkompromitovaných Zemanových milců - Stanislav Gross, Karel Březina, Jaroslav Palas, Jaroslav Tvrdík atd, atd To vše se odehrávalo za vlády a zodpovědnosti Miloše Zemana. Nic z toho se nesmělo až donedávna vyšetřovat. Zeman bude dál předstírat, že nic z toho neexistuje a on sám, bojovník proti korupci, s tím neměl nikdy nic společného. Nejbližší „poradcovské“ okolí z korupční minulosti teď pro Miloše Zemana organizuje prezidentskou kampaň. Tak to, prosím, nekažte, a nikdy se kandidáta neptejte na korupci nebo zodpovědnost. A už vůbec ne na fakta a dokumenty. A pokud chcete někdy být na Českou republiku hrdí, tak Miloše Zemana nevolte.

 

Rozděl a panuj to heslo KalouskaZdeńek Mlýnský23.1.2013
Voliči kandidátů se liší v jedné podstatné věci a to té, že většina voličů Miloše Zemana si uvědomuje, že nevolí ideálního kandidáta, ale člověka, který je možnou a reálnou volbou v období, kdy nám vládne nejhorší vláda za 20 let. Asi to bude tím, že Zeman by byl jakousi opozicí právě vůči vládě, kterou provází skandál za skandálem, na slušné lidi kašle, potřebné a nemocné ignoruje, ale za to jde na ruku korupčníkům, bohatým podnikatelům a nemakačenkům. Na druhé straně jsou voliči Karla Schwarzenberga, který jimi byl prakticky pasován do role mesiáše a Boha bez kapky hříchů a starého, hodného dědečka, který tuto zemi dovede k blahobytu. No, měl na to 6 let a zatím ji spolu s Kalouskem, Bakalou a spol. za zády vede do háje. Většinu jeho voličů tvoří lidé do 30ti let. Asi to není překvapivé. Bohužel především ti prvovoliči podléhají spíše mediální masáži, než vlastnímu úsudku. Každý má právo se svým hlasem naložit jak je mu libo. Snad rozhodne lid, ne média.

 

V knížecím žoldu..:.23.1.2013 
Jak vidno z našeho milovaného Karla se klube pěkný gauner, nebo oběť mezinárodní zbrojní loby? Ono mít majetek a nemít je v dnešní době přece jen podstatné. Podivné restituce, tlaky na radar, rušení Benešových dekretů,etc. a za to tučný volební účet. Zakryté pohrdání občanem a plané sliby.Bohužel tohle všechno drůbež v jeho kurníku nevidí. Připadá mi to jako volby v době před II. světovou válkou kdy se se sudeťáci drali nevybíravým způsobem k moci.Mediální tlaky na voliče, a nedej Bože, že jsi nějak svázán s kulturní frontou a vojíš jinak než drůbež..... Dnes je jiná doba a modernější způsob jak docílit vítězství.To je vše co je nutné k tomuto humbuku říci. Jaképak svobodné volby!

 

Všichni jste byl vlastenci Chrápenbergu!Zdeněk22.1.2013
Případné zvolení pana S. presidentem této země by bylo její totální zhanobení! Jeho příchod na československou/českou/ politickou scénu a do těsné blízkosti /zejména/ komunisty zvoleného presidenta Havla byl dle mého názoru nejen ostudný, ale i zpravodajsky zajímavý! Jeho funkce Havlovo kancléře byl cílený záměr. Pan S. patřil mezi prominentní vlastníky českého tisku a po ukončení své kancléřské funkce v r. ´92 prodal svůj podíl v TÝDNU německému tiskovému koncernu Axel Springel Vertag ! Moc médií netřeba blíže rozvádět! Hned po listopadovém podvodu restituoval p.S. konfiskovaná zámek Orlík, který byl těsně po zrestaurování z veřejných prostředků. Dále mu bylo vráceno 10 tisíc ha. lesního revíru, panství Vystrkov, Hraběšín, 300 ha. rybníků na Písecku, Čimelický zámek a pod. Kdo z jiných restituentů měl a má "takové štěstí" a tak vstřícný přístup českých úřadů? Příklon pana S. k německému národu je příslovečně známý, nelze se divit jeho postojům k dekretům presidenta Beneše ani k problematice Sudetských Němců. Otec pana S. byl znám jako člen Vlajky. Nacistický válečný zločinec S.Z. uvádí zajímavou skutečnost k otci pana S. a sice, že jmenovaný společně Vladimírem Krychtálkem /po válce popraven/ a Františkem Teunerem /po válce dopaden a odsouzen na dlouholeté vězení, po r. ´68 odchod do NSR/, byl vyslán předsedou vlády Beranem do Německa s cílem projednat návrh, kdy česká vláda zruší francouzskou vojenskou misi a povolá misi německou, dále pak projednat společnou německočeskoslovenskou unii hospodářskou, dopravní a měnovou. Šlo o tajný návrh a jmenovaní byli přijati Geobbelsem. Nacistický válečný zločinec S.Z., po válce m.j. člen Spolkového sněmu, byl jako poradce v týmu kancléře H. Kohla při sjednávání Českoněmecké deklarace v devadesátých letech! Tedy v době, kdy byl aktivní i pan S.! Pan S. se k jeho osobě odmítl vyjadřovat, avšak nepochybně zná jeho funkci v Protektorátu : říšský vedoucí Hitlerjugend ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Jmenovaný se ani navzdory platnému zatykači na svojí osobu nemusel v "demokratické" zemi ničeho obávat. Jen pro zajímavost: Vláda ČSSR v měsíci březnu r. 1990/sic/ zrušila utajeně a pouhopouhým oběžníkem Československou vládní komisi pro stíhání nacistických válečných zločinců! Plivanec do tváře všem obětem Protektorátu, který však - dle " kvalifikovaného posouzení a provedeného šetření Policie ČR" nebyl trestným činem!!! Vezměte prosím v potaz, že se tak stalo přesně ve stejné době, kdy v zemi řádily občanské a prověrkové komise Občanského fóra, které zlikvidovali bez jakého-koli práva na řádný soud a obhajobu, tisíce lidí z bezpečnostního aparátu. Na straně druhé, prokazatelní zločinci a vrazi dostali vládním aktem generální "pardón"! Není znám jediný případ, že by činnost zrušené Komise byla suplována prokuratůrou/státním zastupitelstvím!!! Jak bylo "slibováno"! A Komise byla zrušena necelé 3 měsíce po spanilé návštěvě Havla v Německu/kam vedla jeho první "státnická cesta"/! Domnívám se, že pan S. neprosazuje a neprosazoval by, aby ČR byla jenom /rovnocenným/ obchodním partnerem, ale i "něco víc"! Výsledek rozpínavosti Němců vnímá snad každý, kdo se o problém zajímá nebo "jenom" kouká kolem sebe.

 

ČÍ zájmy hájí Schwarzenberg Anonym22.1.2013 
Nemohu se ubránit dojmu, že jeho posláním by mohlo být prosazování zájmů hitlerových pohrobků z pozadí (šedá eminence) sálem vrátit se na našI území, zmocnit se našeho majetku (už dnes mají většinu průmyslu a většinu zisků) a obnovit protektorát, v němž budou Češi jako levná pracovní síla. Goebbelsovskou strategií se jim podařilo prakticky ovládnout všechny sdělovací prostředky, nikdo si nedovolí objektivně hodnotit německé zločiny. Mnozí redaktoři bouřili proti prezidentu Václavu Klausovi, že chtěl zachránit naše území výjimkou v Lisabonské smlouvě a že kritizoval nehorázné falšování dějin. Propaganda lží ovlivnila naše školství a kulturu a vytvořila ovzduší soustavných pomluv českého národa a plivání na jeho historii. Po revoluci došlo k likvidaci českého průmyslu a zemědělství ve prospěch Německa, k odpuštění milionových válečných reparací(1) atd. Sem patři i zákaz vývozu do pro nás ekonomicky významných zemi, v němž se odráží i současná nezaměstnanost. Za vším lze vycítit vliv K. Schwarzenberga, kterému se podařilo dosáhnout velmi vysoké pozice ve vládě. Nepamatuji si, že by někdy prosazoval české zájmy. Nikde nenajdeme ministra zahraničních věcí, který hájí zájmy historických nepřátel národa. Jeho rodina byla vždy protičeská, od křižáckých válek proti husitským Čechám až po Habsburskou monarchii, které bezvýhradně sloužila (včetně podpory posílání statisíců našich chlapců na válečná jatka první světové války). Zásadně nerespektuje mezinárodní právo a hlavně Postupimskou dohodu o odsunu kolaborantských nacistických Němců. Systematicky otevírá diskusi o dávno vyřešeném problému. Dokonce už i německý prezident "oceňuje české snahy o vyrovnání se s odsunem"! To jsou německé snahy a ne české! Prostřednictvím sdělovacích prostředků pomlouvá zejména v cizině náš národ, dokonce srovnává strašlivé zločiny Němců (přes 300 tisíc zahynulých Čechů, 35 milionů Slovanů, 6 milionů Židů) s několika poválečnými vyprovokovanými lokálními excesy proti hitlerovcům. Nabízí srovnání, že Češi byli stejní zločinci jako Němci. Dokonce německý prezident u nás řekl, že toto neobjektivní srovnávání představuje nový zločin. Tato propaganda tak směřuje k tomu, že z povědomí lidí se vytrácí, že druhou světovou válku vyvolali Němci (např. v zábavném pořadu Nikdo není dokonalý na TV Prima tento fakt, až na jednu výjimku, nikdo neznal). Domnívám se, že Karel Schwarzenberg jako samozvaný obhájce lidských práv nerespektuje deklaraci OSN, kde tím hlavním je právo na život. Obhajuje zabíjení dětí, žen a starců jako humanitární akce (viz vraždění v Jugoslávii). Němci Karlu Schwarzenbergovi tleskají, neboť je nástrojem k likvidaci posledního zbytku výsledku druhé světové války, tj. zrušení poválečného odsunu. Ostatní ustanovení nebyla stejně dodržena, např. potrestání všech válečných zločinců, odzbrojení, denacifikace atd. Proto tolik kraválu proti Václavu Klausovi, když si dovolil chtít záruky, že poválečné uspořádání, naše hranice a majetky, zůstanou netknuté. Bárta, NO, 4/2011 (1) Česká republika se dosud nevzdala reparací, které nám má zaplatit Německo. Jde zhruba, reparační a nereparační plnění, o 360 miliard předválečných Kč. Němci, včetně E. Branda, nejdříve tvrdili, že reparace nám začnou platit až po sjednocení Německa. Když bylo Německo sjednocené, přes sliby H.D. Genschera, tehdejšího ministra zahraničních věcí SRN, odmítli se o reparacích jen bavit. Další naše vlády již neměli vůli a hlavně ani odvahu vymáhat reparace na Německu. Před několika dny nám odpovědělo MZV ČR ohledně vymáhání reparací následujícími slovy: " V souvislosti s Vaším požadavkem na vymáhání reparací, jež by byly určeny k nápravě škod způsobených i občanům tehdejšího Československa, si Vás dovoluji upozornit, že seriózní debata na toto téma není momentálně v žádné zemi na pořadu dne a občasná připomínka možnosti formulovat majetkoprávní požadavky více než 60 let po konci války působí všeobecně odstrašujícím způsobem. Česká vláda považuje separátní jednání s Německem o reparacích za krajní řešení, pro které nevidí v dané chvíli důvod.“ Takoví jsou tedy naší diplomaté pod K. Schwarzenbergem. Taková je vláda rozpočtové odpovědnosti. Rodinám s dětmi, nezaměstnaným, nemocným, invalidům berou peníze, mnozí se tak dostávají do bídy, a miliardy reparací vymáhat na Německu se bojí.

 

Karel Schwarzenberg je nadějí na Anonym22.1.2013
Karel Schwarzenberg je nadějí na prolomení Benešových dekretů, získání majetků od lidí, kteří nechtějí své majetky prodat a nedaří se je získat ani přes dravé exekutory ; ¦ dokončení církevních restitucí, na kterých bude pracovat většina lemplů neschopných se o sebe postarat ; ¦ změny ústavy ve smyslu návratu práva užívání šlechtických a ostatních buržoazních titulů ; ¦ bratrství s Němci a Rakušany na věčné časy, (neboť chybu Masaryka už nesmíme nikdy dopustit), protože jedině tam je uchovaná ta správná honorace; ¦ "...návrat ponížené pakáže, která bude prosit, aby mohla makat za kus žvance a střechu nad hlavou, která se nebude domáhat lékařské péče a pokorně a dobrovolně chcípne, až konečně pochopí, že tady překáží..." - touha radikálních pravičáků ¦návrat práva na výkon funkcionářství - především starostů dle výše majetku a zásluh ; ¦ pozvolné vyloučení účasti chátry na volbách, za prvé tomu nerozumí a za druhé stejně volit nechodí, stačí zavést zásadu Třikrát a dost - 3x se nedostavíš a už nemusíš chodit vůbec ; ¦ zrušení Zákoníku práce - stejně ho téměř nikdo nedodržuje ; ¦ zrušení minimální mzdy a zavedení práva svobodného rozhodování majitele firmy o zasloužené odměně svým zaměstnancům, je to jeho firma a jsou to jeho peníze ; - ¦nemilosrdné zúčtování s důchodci a Cikány .

 

Nový prezident a 40 000 000 000 KčAnonym22.1.2013 
18.1.2013 Neberte prosím těchto pár vět jako agitaci ve prospěch Miloše Zemana, ba naopak tento kandidát na post prezidenta České republiky již dávno pozbyl důvěry a morálního kreditu a jako hlavu státu si ho lze představit jen stěží. Jenže druhé kolo prezidentských voleb vykrystalizovalo do rozhodnutí mezi pověstným menším a větším zlem. Ať si každý sám rozhodne, kdo z kandidátu představuje to větší. Zde bych se chtěl věnovat Karlu Schwarzenbergovi a jeho majetkovým poměrům, píše Tomáš Běl. Karel Schwarzenberg v restitučních řízeních požádal a obdržel zpět majetek po svém otci, hlavě Orlické větve, např. zámky Orlík a Čimelice, též je majitelem různých panství a nemovitostí v Rakousku a Německu, které zdědil nejen po svém otci, ale i po strýci, hlavě druhé Hlubocko-Krumlovské větve který ho, nemaje mužského následovníka a věrný rodové tradici, již jako dospělého adoptoval a tím ho učinil svým právoplatným dědicem, ve kterém se tím obě rodové linie opět spojily. Karlu Schwarzenbergovi tím tak vyvstala nejen možnost, ale i povinnost (jelikož tak Jindřich Schwarzenberger určil ve své závěti) ucházet se i o majetek zabavený po druhé světové válce na základě zákona „LEX SCHWARZENBERGER“. Syn-ovec Karel do dnešní doby nárok na majetek v řádu desítek miliard (např. Hluboká, Krumlov) nevznesl; ale pokusila se o to vlastní dcera jeho adoptivního otce, která se svou žádostí neuspěla a která se dokonce se svým nevlastním bratrem soudila, protože se nesnaží splnit otcovo poslední vůli. Zatím, ale nepřiblížila se ta doba? Jestli bude Karel Schwarzenberg zvolen českým prezidentem, jak to půjde dohromady s nejasným výkladem zákona „LEX SCHWARZENBERG“ ve kterém se jako oficiální důvod konfiskace majetku uvádí příslušnost k německé šlechtě? Po 66 letech si příslušníka této šlechty zvolí český národ (nikoliv politici) ve svobodných volbách jako hlavu státu. Nemohou být tyto majetky skutečným důvodem prezidentských ambicí? A co teprve otevření otázky „Benešových dekretů“? Pak by zajisté získal i tento nárok na větší oprávněnosti. Uvědomujeme si vůbec co může prolomení těchto dekretů způsobit a o jak velké nároky se může jednat? Kolik lidí můžou případné následky postihnout a nebude možnosti jejich prolomení budoucí prezident nakloněn? Není to dokonce v jeho osobním zájmu? Jaké jsou jeho skutečné priority, zájmy státu, nebo majetek v hodnotě 40 000 000 000 Kč? Nemá smysl slepě věřit zde uvedeným informacím, ale bylo by vhodné se nad nimi a svou volbou řádně zamyslet a zodpovědně se rozhodnout jak se svým hlasem naložit. Popřípadě zvážit jak dle svých možností informovat více lidí, jelikož majetkové nároky rodu Schwarzenbergů jsou velmi aktuální. Především by si to měli uvědomit lidé žijící na území bývalých Sudet. Výjimka z Lisabonské smlouvy stále není ratifikovaná a v EU k tomu neexistuje žádná vůle. Schwarzenbergové mají možná vztah k této zemi, ale pochybuji, že též k České republice. Proč bychom si neskočili, když nám pánbůh Karla dá 17.1.2013 Milan Daniel Dodatečně dávám odpůrcům přímé volby prezidenta republiky za pravdu. Jen velmi talentovaný scénárista by dokázal napsat příběh prezidentské volby, v jehož finále by na jevišti stáli dva handicapovaní kandidáti, z nichž jednomu by slušel psychiatr a druhému gerontolog. Ale máme je tady: Zemana, který pečlivě skrývá touhu po pomstě, k níž mu chybí poslední krok na cestě k moci, a švýcarského / českého Schwarzenberga, jenž by rád ozdobil rod dosud nedosaženým titulem prezidenta země, v níž má (také) své statky. Ten druhý má subjektivně zřejmě pocit, že při zpěvu české hymny v divadle Archa ze sebe vydal maximum. Objektivně je to horší: kníže se podle reakce nemalé části veřejnosti dopustil hanobení státního symbolu, kterým hymna vedle státní vlajky a státního znaku je. Státní symboly lze podle § 1 zákona 352/2001 Sb. užívat jen vhodným a důstojným způsobem. Pan kníže z ní udělal karikaturu zjevně neúmyslně, ale stalo se. V normální zemi by se tím absolutně odepsal – ne tak v Kalouskových Čechách, kde se dá všechno otočit. Kníže přeci ukázal, jaký je wlastenec. A kdyby si chtěl českou vlajkou mimoděk vyčistit boty a lva nahradit znakem Schwarzenbergů, prošlo by to výsosti s kohoutem na hlavě jistě s ovacemi – ukázal by přece holenkům, že je třeba se nad tradice povznést a umět se pořádně odvázat. Rozesmátý Kalousek říká na ilustrativní karikatuře vysmátému Schwarzenbergovi: Oni nám na to snad zase skA proč by neskočili? Kdo neskáče, ten přece není Čech Doporučovat kandidáta netřeba, stejně jako znát slova hymny jakés Luděk Prokop Rád bych považoval BL i nadále za internetový deník, přispívající alespoň částečně malinkou měrou k vyváženosti našeho mediálního prostoru. Rozhodnutí vedení BL o nepublikování žádných článků doporučujících volbu toho či onoho kandidáta, k vyváženosti mediálního prostoru, dle mého subjektivního pocitu, příliš nepřispívá. Ale budiž. Je to plné právo vydavatele. e-li povolena alespoň kritika, pak o tom je tento článek. Je-li však povolena kritika pouze novinářům, pak může jít nejspíš o něco na způsob příslušného odstavce románu „Hlava XXII“. Tedy od začátku. Tohle psaní není až tolik o Karlu Schwarzenbergovi, vůbec pak o Miloši Zemanovi. A především to není o tom, kdo bude lepším prezidentem. Je to o Kalouskovi a jeho vládní koalici. Pravda, koalice je zdánlivě řízena předsedou vlády. Nicméně je to o celé současné vládě. Je to o tom, jak mnoho nám tato vláda škodí a co všechno již spáchala vedle církevních restitucí, vedle amnestie milosrdné ke korupčníkům a podvodníkům. Je to i o tom co všechno si ještě bude smět vláda dovolit, co všechno ještě může spáchat. Zatím to vypadá tak, že si směla dovolit téměř úplně všechno. Cokoli se jí zlíbilo. K tomu aby to mohlo pokračovat i za přispění jejího prezidenta, stačí poměrně málo. Stačí na to všehoschopní náhončí. Reklamními manažery s ansáblem ze sdělovacích prostředků počínajíc. Celebritami, umělci a předáky kulturní fronty (plus nějaká ta sportovní či jiná hvězda navíc) končíc. Bez ohledu na to, zda jsou celebrity náhončími zaplacené, nebo jinak zmanipulované, dokáží vykonat žádané. Náhončí s příslušným arzenálem z nás dokážou vytvořit početné a potřebně tupé stádo. Stádo, které bučí, a někdy dokonce se i plaší, když se mu něco nezamlouvá. Stádo, které když to vlastníci stáda požadují a mají k tomu potřebně kvalifikované náhončí, přestane bučet, zklidní, přestane se plašit. Následně jde tam, kam jej z různých důvodů oddaní a loajální náhončí vlastníků stáda, kam jej zavedou. V daném případě, tj. v případě prezidentských voleb, bylo nejprve nezbytné vytvořit žádoucí simulakrum. (Nechť mi Jan Čulík promine použití pojmu mnou poznaného teprve díky němu. Zdá se mi být tím nejméně urážlivým z těch, které bych směl použít). Jinak a srozumitelněji řečeno, nejprve bylo nezbytné vytvořit šaramantní, ušlechtilou, prostě skvělou, ve skutečnosti neexistující osobnost. Následně bylo nutné dovedně, za pomoci plebsem obdivovaných populárních celebrit, ochotných se k tomu propůjčit, nacpat skvělost iluzorní osobnosti v reálném světě v zastoupení Schwarzenbergem Karlem, do vědomí stáda. Mnohé nasvědčuje, že dílo se daří. V poklidu snášíme popichování formou prohlášení: „odstraníme temná zákoutí a tajemství korupce“ vládní kolegyně Karla Schwarzenberga, Karolíny Peake. Po tom všem, co vláda, za účasti, s pochopením a souhlasem Karla Schwarzenberga, co nám již předvedla, jeví se takové prohlášení jako obzvláště kuriózní. Nebo snad výsměšné? Nejde pouze o záležitosti korupce, včetně korupce amnestované. V poklidu jsme toho od vládní koalice, jejíž je Karel Schwarzenberg nepopiratelnou součástí, už snesli více než je zdrávo. Dokonce více, než by bylo pro (o něco málo) více sebevědomý národ únosné. Bliží se finále volby prezidenta a dílo, možná loutkáře Kalouska, možná jiných osob o kterých nemáme ani ponětí, stojí před jeho dokončením. Do finále se dostal kdysi zrazený Miloš Zeman, což se dalo předpokládat, mimo jiné i dle průzkumů preferencí. Stejně jako to, že odebere žádoucí počet hlasů kandidátovi ČSSD. Preferenční výsledky Jana Fischera po žádoucí dobu odváděly nežádoucí pozornost od Karla Schwarzenberga a zároveň daly potřebný čas k vytvoření žádoucího podvrhu reality. V konečné fázi před volbami pak nastává finiš. Vedle zdůraznění komunistické minulosti Jana Fischera je zdůrazňován uměle vytvořený obraz ušlechtilého knížete. Dokonale propracované je jakési zdánlivé odtržení Karla Schwarzenberga od počínání vlády. Od tragikomického, úděsného počínání s jeho účastí. Na anabázi končící šlechtickým auditem ohledně Čunkovy aféry bylo zapomenuto. Výsledek, naprosto ojediněle až zázračně popírající veškeré předvolební průzkumy, již známe.Bravo. Vskutku mistrné dílo se povedlo. Zbývalo než poshánět k čemukoli ochotné reprezentanty, celebrity kulturní fronty. A též nějaké ty slavné sportovní celebrity a podobně. Nyní již půjde jen o to, zda do nedávna splašením hrozící stádo, půjde tam, kam loutkáři chtějí a kam jejich náhončí jej povedou. K prezidentskému cíli, k němuž je vedeno takřka mistrně, dalo by se říci. Z druhého pohledu, vezmeme-li v potaz ovládání sdělovacích prostředků, kdy mnohé deníky jsou ve vlastnictví dotyčných či jejich spřízněnců, kdy ostatní deníky, plus rozhlasové a televizní stanice jsou více či méně pod kontrolou, za takových podmínek to nemusí být zase až tolik složité či mistrné. Mirek Kalousek bude již nepochybně jako ostříž, aby nedopustil nějaký další pokus o předvádění zpěvu naší hymny, neřku-li neznalosti jejích slov. Občané, kteří nebudou chtít zařadit se do zmiňovaného stáda, mají prostor jen velice uzoučký. Neúčastí ve druhém kole prezidentských voleb se zařadí jen na okraj, nikoli zcela mimo stádo. To by mohlo být pro loutkáře, pro vládu a jejího ministra zahraničí, velice přijatelné. V duchu a s respektem k vyjádření BL: „… nebudeme publikovat žádné články, doporučující čtenářům, aby volili jednoho z kandidátů, nejsme IDnes ani Respekt. Naštěstí nás žádný magnát ani politik nevlastní a nemusíme tedy prosazovat jeho zájmy“ neuchyluji se k nijakému doporučování ohledně toho, kterého ze dvou kandidátů by měl kdo volit. Vyjadřuji toliko kritiku zaměřenou spíše na okolí Karla Schwarzenberga a hlavně na jeho podíl na současném vládnutí. Budiž prominut malý odkaz na menší podivuhodnost, kdy kandidát na českého prezidenta lavíruje ve znalosti slov české hymny. Šlechtický titul jako marketingový tah Podstatu Schwarzenbergova úspěchu v prvním kole prezidentských voleb nejlépe vystihl Jiří Menzel, když rozdělil účastníky voleb na šlechtice a potomky nevolníků. Tento nešťastný výrok ale o výsledku mnohé napovídá, a právě neustálé titulování Schwarzenberga knížetem se ukazuje jako největší triumf, který má velký vliv na sympatie voličů. Co na tom, že šlechtické tituly byly zrušeny téměř před sto lety?, ptá se Petr Černoch. Většina z nás vidí své socioekonomické umístění ve společnosti někde v polovině společenského žebříčku, někdo spíše na vyšší příčce, jiný na nižší, většinou ale sami sebe zasazujeme do rozmezí určujícího právě střední třídu. Pro tento střední proud je typická snaha vyhnout se pádu dolů na nižší příčky žebříku, a naopak ve snaze o posun výše se snaží ztotožnit se s kulturou tzv. vyšší třídy. Označení Schwarzenberga knížetem je to, co jej originálním způsobem odlišuje od ostatních kandidátů. Tento marketingový trik se nám snaží namluvit, že jeden z prezidentských kandidátů je na základě šlechtického titulu kvalitnější než ostatní kandidáti, a proto je potřeba jej následovat, respektive volit. V případě povrchního zájmu nebo neschopnosti zorientovat se v názorech a hodnotách jednotlivých kandidátů, se příslušnost k rodu může stát rozhodujícím faktorem. Vždyť kdo by nechtěl přiblížit se pánu a vyvázat se tak ze svého nevolnického postavení, které historicky představovalo povinnost robotovat, odvádět poddanské dávky a být neodmyslitelně vázán na rozmary svého pána? Titulování knížetem není zdaleka novou záležitostí, Menzel jej pouze dotáhl o kousek dál, když otevřeně prohlásil, že všichni ostatní jsou jen potomci nevolníků se zbabělou povahou. Nemějme tedy zbabělou povahu a příště (a nemyslím tím ani tak druhé kolo prezidentských voleb, jako spíše všechny další volby) volme hlavou. Monarchie – přirozená volba levičáka V souvislosti s volbou prezidenta a především s kandidaturou Karla Schwarzenberga se opět objevily v českém prostředí již tradiční útoky proti monarchii jako takové, doprovázené invektivami vůči Habsburkům, jež zde patří k dobrému tónu, konstatuje historik Marek Pavka. Nebudu zde rozebírat příčiny této averze, pokusím se spíše přiblížit skutečnosti, v jejichž světle se, pro někoho možná překvapivě, ukazuje, že idea obnovy monarchie může být lidem se socialistickým, levicovým či progresivistickým myšlením velmi blízká. Především středoevropské monarchie, ta rakouská a německá, totiž ztělesňovaly principy nebo prováděly politiku, které by i v současných levicových kruzích měly nalézt ohlas. Monarchií proti kasino-kapitalismu, oligarchii a nacionalismu Pokud se dnes žehrá na to, jak bohatí utíkají se svými penězi do daňových rájů, tak monarcha a s ním spojená šlechta představují diametrálně odlišný způsob nakládání s bohatstvím (tím nejsou myšleny země jako Monako či Lichtenštejnsko, ale normální státy). Jsou totiž spjatí se svou zemí a díky historickému poutu vůči ní cítí závazek. Navíc uvažují nikoli v krátkodobém, nýbrž dynastickém rámci. Monarcha by tedy mohl představovat jakýsi vzor pro bohaté (což dříve bylo normální) a tak by mohl být vytvořen, či spíše obnoven, model odpovídající na současný trend, který francouzský urbanista Paul Virilio popisuje jako zrušení geografie, kdy boháči kočují bez vztahu k jakékoli zemi (Rupert Murdoch za svůj domov považuje své soukromé letadlo). Zároveň monarchie představuje pevný vztah vládce vůči obyvatelstvu, a to v situaci, kdy globální elity vzhledem k tomu, že existují mimo prostor, v chráněných, uzavřených komunitách, se s obyčejnými lidmi vůbec nesetkávají. Monarchové jsou naopak vedeni jakousi institucionalizovanou pokorou, která je, byť ritualizovaným způsobem, spojuje s prostým lidem. František Josef I. tak denně uděloval audienci až sto obyčejným lidem, kteří za ním chodili s prosbou o radu a pomoc (však také kvůli povinnostem vstával každý den v půl čtvrté ráno). Který dnešní prezident či ministr přijme denně byť jen zlomek tohoto počtu? Ten samý monarcha také každý rok na Zelený čtvrtek myl nohy vídeňským chudým. A do třetice můžeme uvést i tzv. vstupní ceremonii u brány Kapucínského kláštera ve Vídni při pohřbech Habsburků, kdy mniši nepustí dovnitř smuteční průvod po uvedení titulů zemřelého a jejich odpověď na jejich výčet zní: „Toho neznáme“. Průvod je vpuštěn, teprve když herold před vraty řekne, že o vstup žádá „smrtelný a hříšný člověk“. Dále je nutné upozornit na to, co zdůrazňují všichni monarchisté. Totiž, že monarcha není volen a tak nemusí být zavázaný žádné straně, sponzorům či klice, jako je tomu v případě prezidentů. Navíc volba prezidenta může probíhat způsobem, který má demoralizující vliv na veřejnost – stačí připomenout volby v ČR v letech 2003 a 2008 nebo současné dilema výběru mezi Zemanem a Schwarzenbergem. S tím souvisí další výhoda. Monarcha totiž jako by nepatřil k současnému politickému systému, tato instituce vyrůstá z jiných, dávnými dějinami daných základů (z Boží vůle?). Pokud je politický systém zasažen krizí, je šance, že alespoň hlavě státu se tato krize vyhne. Je možné, že právě v našem prostředí, kde existuje kontinuita takřka celé politické elity s normalizací, bychom právě takovýto prvek, který by přišel zvenčí, potřebovali jako sůl. Nelze opomenout ani skutečnost, kterou zdůrazňuje C. S. Lewis. Lidé totiž mají tendenci si za to, co se jim vezme, najít náhražku. A ta bývá horší než originál. Takže, v Anglii po detronizaci krále přišel Cromwell, ve Francii po svržení Ludvíka XVI. Napoleon, v Americe po založení republiky vznikl kult prezidenta a jeho dvora s tím, že i zastupitelé ve federálních i státních zákonodárných sborech fungují jako jakási zkažená šlechta. V Německu po svržení Viléma II. přišel Hitler, v Rusku po odstranění cara Stalin, v Číně po zrušení monarchie Mao Ce-Tung. A v Československu po založení republiky kult Masaryka, Beneše, Gottwalda… a Havla a Klause. Další výhodou monarchie je to, že je z principu proti nacionalismu, neboť šlechta má nadnárodní základ. Toto nejlépe symbolizují Habsburkové. Není náhoda, že historik Ferenc Fejtö prohlásil, že záchranou střední Evropy před běsy nacionalismu by byla koalice sociální demokracie a aristokracie – právě proto, že socialisté i aristokraté jsou (nebo alespoň byli) proti nacionalismu. To se také projevilo, když Vilém II. a Ota Habsburský zaujali ve 30. letech jednoznačně protinacistický postoj. Vilém II., který se v dobách své vlády obklopoval podnikateli a vědci židovského původu, se po nástupu Hitlera k moci odmítl vrátit z nizozemského exilu a již v roce 1933 prohlásil, že Němci jednou sami spálí vlajku s hákovým křížem. Stejně zásadová byla i pozice Oty Habsburského, který se pokusil zachránit Rakousko před anšlusem. Monarchové a sociální stát Nelze opomenout ani přínos monarchů k vytváření sociálního státu a k legitimizaci dělnického hnutí a sociální demokracie. V Německu je to spojeno s nástupem Viléma II. na trůn a jeho ideou tzv. sociálního císařství. Vilém odmítl dosavadní Bismarckovu konfrontační politiku vůči socialistům a samotného Bismarcka (který je přitom považován za zakladatele sociálního státu) kvůli tomu propustil z funkce kancléře. Tím si vytvořil nesmiřitelnou opozici, vedenou zprvu samotným Bismarckem a později jeho synem. Tato opozice za první světové války v osobě Paula von Hindenburga zapříčinila nepřímo (tvrdošíjným lpěním na snaze vojensky porazit Dohodu) i přímo (jeho výzvou k Vilémovu odstoupení v listopadu 1918) císařův pád. Vilém za svůj úkol považoval „chránit slabé a omezovat silné“, což v praxi ukázal už rok po nástupu na trůn, když v roce 1889 odmítl potlačit hornickou stávku v Porúří armádou, jak se od něj očekávalo, a naopak, přes Bismarckův odpor, přijal delegaci stávkujících. Vilém tehdy prohlásil, že stávku zavinili zaměstnavatelé a přinutil je zasednout k jednacímu stolu s horníky.Pod dojmem těchto událostí vyhlásil Vilém v tzv. únorových výnosech v roce 1890 za svůj program ochranu pracujících. Prohlásil tehdy: „Chci být králem žebráků“. Tento program začal být uskutečňován hned v následujícím roce. Došlo k zákazu práce v neděli, zákazu noční práce žen a zákazu zaměstnávání dětí pod 14 let. Rovněž došlo ke zkrácení pracovní doby žen na 10 hodin denně a k institucionalizaci vyjednávání o pracovněprávních otázkách mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Při tom byla výslovně vítána účast sociálních demokratů a Vilém prosadil zrušení tzv. socialistického zákona, který umožňoval pronásledování sociálních demokratů. Na rozdíl od Bismarckova modelu opatrovnického sociálního státu bylo za Viléma prosazováno zapojení dělníků do státního a společenského života. Dále došlo k zavedení progresivní daně z příjmu, jež snížila zdanění chudších vrstev, nezdanitelného existenčního minima a k rozvoji bytové výstavby pro dělníky. Práce ve zdraví škodlivých podmínkách byla podrobena přísnějšímu dozoru a byly vytvořeny orgány pro kontrolu ochrany pracujících. Bylo umožněno vytváření zaměstnaneckých rad v podnicích, v dolech byly dokonce povinné. Poměry v hornictví pak ve prospěch zaměstnanců upravila novela horního zákona z roku 1892. Širokým vrstvám byl otevřen vzdělávací systém, díky němuž činila míra analfabetismu v Německu na přelomu 19. a 20. století necelé 1 %, zatímco ve Francii to v té době bylo 10 % a v USA 12 %. Ve svém důsledku to vedlo k epochálnímu vědeckému úspěchu Německa, když mezi roky 1901 až 1918 více než třetinu všech Nobelových cen za vědecké obory získali výzkumníci z této země. Tyto sociální reformy pak, s různou intenzitou, pokračovaly až do konce Vilémovy vlády. Získal díky nim přezdívku „dělnický císař“, na kterou byl velmi hrdý. Stejně tak pro posledního rakouského císaře Karla I., jehož vláda trvala pouhé dva roky, bylo cílem dosažení sociálního smíru. Stál za zavedením ochrany nájemníků a za zřízením vůbec prvního ministerstva sociálních věcí (Ministerium für soziale Fürsorge) a prvního ministerstva zdravotnictví v dějinách. V této souvislosti také lze zmínit švédského krále Gustafa V., za jehož vlády (až do roku 1974 byli ministři ve Švédsku odpovědní králi, nikoli parlamentu, král měl tedy – byť spíše formálně – stejné postavení jako Vilém II. v Německu) byl vytvořen modelový sociální stát, nebo jeho syna Gustafa VI. Adolfa, který podporoval americké Černé pantery a hnutí za občanská práva, nebo Haakona VII., panovníka sousedního Norska, který v roce 1927 prohlásil: „Jsem též králem komunistů“. O rok později se aktivně zúčastnil tvorby vlády, kdy se vůbec poprvé v dějinách Norska stal premiérem sociální demokrat. Socialisté a monarchie Přestože se to u nás moc neví, obhajovali či obhajují myšlenku monarchie mnozí významní socialisté nebo levicově orientované osobnosti. Můžeme uvést pozdějšího kancléře a prezidenta rakouské republiky, marxistu a sociálního demokrata Karla Rennera. Renner věřil v budoucnost soustátí pod žezlem Habsburků, za první světové války byl ředitelem úřadu pro zásobování a v říjnu 1918 mu dokonce císař nabídl post kancléře. Byl také zastáncem užší spolupráce středoevropských monarchií v naumannovském duchu. Friedrich Ebert, předseda německé sociální demokracie a budoucí německý prezident sice za listopadové revoluce v roce 1918 podporoval sesazení Viléma II., ale chtěl zachovat monarchii a Philipp Scheidemann během oněch překotných událostí oznámil vyhlášení republiky proti jeho vůli. Rakouský humanista a pacifista Stefan Zweig o habsburské éře v roce 1941 prohlásil: „Před (první) válkou jsme měli tu nejvyšší úroveň individuální svobody (…) za celá staletí. (…) Mohli jsme se nerušeně oddávat umění a duchovním zálibám a realizovat své osobní zájmy. (…) Nikdo nebyl obtěžován kvůli svému smýšlení, původu, rase nebo náboženství.“ Německý historik a poradce Willyho Brandta Golo Mann konstatuje, že hospodářská prosperita vilémovského Německa „povznesla široké masy. Komunální samospráva obdivuhodným způsobem podporovala to zdravé a krásné. Zdaleka sem přijížděli cizinci, kteří chtěli žít v inspirativním prostředí Berlína, ve svobodné, útulné, pohostinné atmosféře Mnichova či Drážďan. Na vymoženosti tehdejšího liberálního ducha bylo spolehnutí.“ Sociolog, levicový liberál a spoluzakladatel Německé demokratické strany Max Weber k monarchii poznamenal: „Parlamentní monarchie plní roli, kterou volený prezident nikdy splnit nemůže. Formálně omezuje mocichtivost politiků, neboť v ní je nejvyšší úřad ve státě jednou provždy obsazen.“ Historik Eric Hobsbawm, který vyrůstal ve Vídni a v Berlíně a který byl členem Komunistické strany Velké Británie, o konstituční monarchii prohlásil, že „je spolehlivým rámcem liberálně-demokratických režimů“ a „je pravděpodobné, že zůstane užitečná“. Britský labourista Roger Stott zase řekl: „Jsem přesvědčen, že konstituční monarchie poskytuje pojistky, kterými by volená hlava státu prostě nedisponovala.“Významný norský polárník a humanista Fridtjof Nansen podpořil monarchii těmito slovy: „Zvolili jsme si monarchii ze tří důvodů: Zaprvé Norsko tehdy nebylo bohaté, chtěli jsme šetrnou vládu, a jak jistě víte, není dražší vlády, než je republika. Zadruhé potřebovali jsme být silní a republika by nás učinila příliš slabými tváří v tvář Švédskému království. Zatřetí chtěli jsme si zachovat svobodu, v žádném případě jsme se nechtěli nechat vystavit tyranii stran a partokracii.“Pro belgického premiéra a socialistu Paula-Henriho Spaaka je monarchie výztuží demokracie. Anatole France, nositel Nobelovy ceny za literaturu a přívrženec socialismu a později dokonce Francouzské komunistické strany, prohlásil: „S každou zničenou monarchií se obloha stává méně nádhernou, protože přichází o jednu hvězdu. Republika je jen osvobozená ohavnost.“ A také: „Republika... Korupce je tu nepochybně větší než v monarchiích. Je to dáno počtem a rozmanitostí lidí, kteří jsou u moci.“Jiný francouzský socialista a ministr kultury Jack Lang zase řekl: „Zaznamenal jsem, že konstituční monarchie jsou ty nejdemokratičtější země v Evropě. Nechápu, jak o tom vůbec může být nějaká diskuse.“ Ke stejnému závěru dospěl i Willem Drees, nizozemský socialista a podle průzkumů vůbec nejpopulárnější premiér země ve 20. století.Italský humanista a odpůrce laissez-faire Benedetto Croce považovaný spolu s Antoniem Labriolou a Georgese Sorelem za součást tzv. svaté trojice románských marxistických studií podpořil monarchii v referendu v roce 1946.Generální tajemník španělské komunistické strany a veterán občanské války Santiago Carrillo byl po implozi Frankova režimu jedním z největších obdivovatelů krále Juana Carlose a monarchie. Pak je tady samozřejmě Latinská Amerika a její vůdcové, kteří navazují na domorodá království. Takto byl v Bolívii socialista Evo Morales den před prezidentskou inaugurací v roce 2006 prohlášen andským domorodým králem Apu Mallku při ceremonii ve starém ajmarském chrámu, při níž mu bylo předáno žezlo a posvátné poncho a při které ho kněží pomazali posvátnou vodou. Hugo Chávez zase ve Venezuele zavedl státní svátek den Guaicaipura a kaziků, tedy hrdiny boje proti kolonialistům a ostatních indiánských panovníků. Samotný Chávez byl při domorodém obřadu za přítomnosti zástupců různých kmenů korunován slavnostní čelenkou na velké kazika. A nesmíme zapomenout ani na již zmíněného historika, marxistu a člena předválečné Sociálnědemokratické strany Maďarska Ference Fejtöho, který se ve své knize „Rekviem za mrtvou říši“ jednoznačně postavil proti rozbití Rakousko-Uherska a zrušení monarchie s tím, že například Československo mělo všechny nevýhody Rakousko-Uherska, ale žádnou z jeho výhod.Na podporu monarchie také můžeme uvést předloňský výzkum společnosti Reputation Institute, který na základě odpovědí více než 40 tisíc respondentů po celém světě ukázal, že mezi 10 zeměmi s nejlepší pověstí na světě je 7 monarchií. Anebo lze argumentovat indikátorem Human Development Index, podle něž mezi 20 státy s nejvyšším lidským rozvojem je 12 monarchií. Dnešní politický monarchismus přitom nemusí mít jen onu historizující, muzeální podobu jako v případě Koruny české, která ignoruje problémy současnosti. Stačí se podívat do sousedního Rakouska, kde se monarchisté sdružení v Černožluté alianci (SGA) výslovně postavili proti privatizaci, proti neomezenému kapitalismu, proti pokusům o eliminaci sociálního státu a proti partokracii. Rakouští monarchisté také hlásají nutnost zvýšení role přímé demokracie a vůči Evropské unii stavějí alternativu středoevropské federace. Samotný panovník by podle nich měl mít roli jakéhosi ombudsmana, což odpovídá chápání role hlavy státu u Františka Josefa I., který prohlásil: „Mým úkolem je chránit národy před jejich politiky.“ Karel proti Schwarzenbergovi Na závěr bych ještě zmínil Karla Schwarzenberga, jehož bezmyšlenkovitou podporou dělá Koruna česká monarchismu medvědí službu. Tím, že Schwarzenberg hájí existenci daňových rájů, zcela popírá jeden ze základních principů šlechty – svázanost s domovem. Dovolím si několik porovnání našeho ministra zahraničí s posledním habsburským císařem Karlem I. Jestliže Karel úspěšně budoval instituce sociálního státu, jež nejenže přečkaly jeho vládu, ale celosvětově se rozšířily, Schwarzenberg se snaží o destrukci státu blahobytu. Jestliže se Karel postavil (jako jediný vedoucí politik po dobu války) proti používání bojových plynů a neomezené ponorkové válce, Schwarzenberg odmítl podpořit zákaz používání ochuzeného uranu ve vojenské munici. Jestliže se císař Karel od svého nástupu na trůn snažil o ukončení první světové války se slovy: „Jsem tělem i duší důstojník (…) ale nechápu jak někdo může mít rád válku“, Schwarzenberg podpořil prakticky každou agresi USA a Izraele. Jestliže Karel svým armádám zakázal útoky na civilní cíle, plenění civilistů a zabíjení zajatců, Schwarzenberg tuto praxi, pokud ji provádějí Američané nebo Izraelci, podporuje.Mimochodem, i svou bezvýhradnou podporou sionistům se Schwarzenberg zřetelně staví proti habsburské tradici. Sionisté totiž za první světové bojovali proti Rakousko-Uhersku a Fejtö je vedle německých a českých nacionalistů považuje za nejdůležitější rozvratný živel v monarchii. Jinými slovy, pokud Ilona Švihlíková říká, že při pohledu na Karla Schwarzenberga se Masaryk musí obracet v hrobě, pak je to možná pravda. Ale oni ti Habsburkové se v hrobech obracejí také. Jeho nejasná jasnost Lubomír Brožek Někdy si připadám jako v pohádce v této zemi české, svém domovu, o němž tak nezapomenutelně zapěla Jeho jasnost, aby bylo jasno, že jsme všichni Češi jako poleno, bez ohledu na svůj pas. Například švýcarský. V souladu s ústavou, jakož i s dalšími dokumenty, včetně listiny základních práv a svobod, jsme si všichni rovni, někteří však jsou si rovnější, co si budeme povídat – Jiří Menzel už to ostatně objasnil. V podstatě se my, Češi, dělíme na lokaje, umělce a…jeho Jeho jasnost, která je rodu vznešeného, urozeného, z čehož vyplývá, že volit ho je zbytečná námaha, neboť, jak naznačuje pan režisér, Jeho jasnost se de facto již prezidentem narodila. Je to divná pohádka, v níž jsme se ocitli. Různé postavy a postavičky se v ní prazvláštně mísí, čert aby se v tom vyznal. Do poslanecké sněmovny pronikl, zdá se, naklonovaný brouk Pytlík, jednou coby levičák, podruhé jako pravičák, ale pořád týž brouk, co všude byl, všechno viděl, všemu rozumí, do všeho se plete, ke všemu vymezuje. Brouk Pytlík tak představuje, napříč politickým spektrem, nepřehlédnutelnou většinu. Často se proto objevuje v televizních debatách, můžeme ho ale vídat i na nejrůznějších billboardech, kde se ale nedoporučuje mu dokreslovat tykadla. To Pytlík nerad vidí a mohli byste si to zle odskákat, neřkuli „ryť zeměgulu jako červená myš“, neboť billboardy jsou majetkem Pytlíkovy rodné strany a cizí majetek, byť pořízený za vaše peníze, je nedotknutelný. Pytlík však zdaleka není jediná pohádková postavička naší parlamentní reality show. Důležité jsou například bludičky, které chvíli někde zabliknou a než se vzpamatujete, už jsou úplně jinde a zakládají nepostradatelnou ministranu, bez níž by parlamentní pohádkáři byli namydlení a museli by přejít do opozice, kde by se s nimi nikdo nebavil, natož aby poslouchal jejich vysněné historky. Zcela zvláštní, výsadní postavení v tomto pohádkovém světě rovnějších mezi rovnými, v tomto skleníkovém světě, v tomto světě mimo realitu (již ovšem zásadně ovlivňuje) má ale klon chytré horákyně. Jak ví každé malé dítě, jedná se o bytost, které je jasné, že „nejsladší je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem a někdy se i ve snu potěší…“ Chytrá horákyně je rovněž mistryně převleků, takže pokud ji uvidíte blaženě klimbat, nenechte se mýlit, nevypadá-li jako žena. I ve své mužské podobě totiž ví, že „nejbohatší je zem, z níž všechen náš majetek pochází“. Tedy ne úplně všechen majetek, abychom byli přesní, ale to nic nemění na faktu, že by bylo fajn být prezidentem v takové zemi. A tady by mohl zazvonit zvonec, uzavírající s volebními místnostmi i pohádku. Je to ale dobrý konec? Nejsem si jist, třebaže vím, jako všechny děti a všichni dětinové, že pohádky mají končit dobře… Problém je, že tam, kde končí pohádka, začíná syrová realita. A k ní patří velmi reálné otázky. Například, zda by měl mít prezidentský kandidát, aby byl volitelný, syndrom chytré horákyně. Na jedné straně deklarovat ohledy k sociálně slabým a zároveň být spoluodpovědný za asociální politiku vlády, jejímž je místopředsedou, ministrem, loajálním členem a současně předsedou koaliční strany, od níž napravo, jak se sama vymezuje, už je jenom zeď. A mnoho na tom nemění ani fakt, že je zmíněná zeď má povážlivé trhliny hrozivě rostoucích daní. Ano, háček je v tom, že Karel Schwarzenberg je prezidentským kandidátem se zřetelným syndromem chytré horákyně. Avizuje nadstranickost a svých vládních postů se až do případného zvolení vzdát nemíní. Chce být hlavou českého státu a nevadí mu švýcarský pas. Stylizuje se do knížecí role a nevadí mu, že na užívání šlechtických titulů pamatuje už zákon z 10. prosince 1918, jímž se „zrušují šlechtictví, řády a tituly“ a kde se v prvním paragrafu uvádí doslova: „Šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly, pokud byly udělovány jako pouhá vyznamenání. V platnosti zůstávají takové tituly, na které lze splněním předepsaných podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost, a vyznamenání udělovaná vysokými školami (čestné doktoráty a pod.). Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví.“ Tato věta by mohla být rovněž dobrým koncem jiné, mnohasetleté pohádky o rodových výsadách. Mimochodem, znám mnoho potomků šlechtických rodů, kteří s citovaným paragrafem nemají vůbec žádný problém. Jiří Menzel hovořil o lokajích. Osobně si myslím, že lokaj je ten, komu se stýská po ruce, kterou by, v patřičném předklonu, mohl uctivě políbit. Kritika Zeman - Schwarzenberg Rozhodli jsme se, že v Britských listech až do druhého kola prezidentských voleb nebudeme publikovat žádné články, doporučující čtenářům, aby volili jednoho z kandidátů, nejsme IDnes ani Respekt. Naštěstí nás žádný magnát ani politik nevlastní a nemusíme tedy prosazovat jeho zájmy. Kritika, to je něco jiného, zastáváme názor, že novinář kritizovat může, neměl by dělat reklamu svému příznivci. Redakčně určit, co je jen kritika a kde se přesouváme k implicitní podpoře nějakého kandidáta je ovšem obtížné. Britské listy programově nezastávají žádný jednotný redakční názor a v tomto případě je myslím potřebné jasně zdůraznit, že při nynějších prezidentských volbách nepodporují žádného kandidáta. Oba kandidáti jsou podle názoru Britských listů z různých důvodů pro prezidentskou funkci nevhodní. Publikujeme víc kritiky vůči Karlu Schwarzenbergovi, protože ten člověk je v současné vládě a podílel se v posledních měsících a rocích na velkém množství kontroverzních či zjevně chybných vládních rozhodnutí, z nichž další a další (jako například doporučení za ČR podepsat kontroverzní smlouvu ACTA) vyplouvají na povrch a o nichž propagandistická kampaň Karla Schwarzenberga nehovoří. Kritizovat Miloše Zemana je o něco obtížnější, protože nebyl řadu let v žádné vládě a jeho kontroverzní kroky jako politika jsou spíš historií. Mají-li však čtenáři věcnou kritiku na adresu Miloše Zemana, s níž by měla být veřejnost seznámena, rádi ji vydáme. PS: Napsal nám jeden čtenář, že mu přijde zajímavé, že redakce Britských listů nepreferuje žádného kandidáta. To je sice pravda, ale je to irelevantní. I kdybychom dospěli k názoru, že některý z kandidátů je lepší, bylo by naprosto obscénní, kdybychom se ho snažili čtenářům vmanipulovat. ČEMU je nutné dát přednost v 2. kole prezidentských voleb? Štěpán Kotrba Tuto otázku jsem dostal od jednoho moudrého starého muže - novináře, který se mnou externě spolupracoval, když jsem byl členem Rady ČRo. Otázka mne překvapila právě akcentem na ono ČEMU - na místo KOMU (na což se ptá většina současných - a hloupých - novinářů). Starý pán mne přinutil k dlouhému a koncentrovanému zamyšlení. O výsledek se nyní dělím s vámi čtenáři a svůj vlastní pohled na možnou moc (či bezmoc) prezidenta nevnucuji vám, ani zbylým dvěma kandidátům. Stačí, když podle něj budu volit já sám. Tady je moje odpověď: ¦schopnosti neuškodit České republice ekonomicky ani politicky: ¦neprosazovat partikulární zájmy jedné skupiny (církevní restituce, demontáž sociálního státu), ¦vést vyváženou politiku s respektem k jejímu postavení v EU (nebojkotovat vztahy na východ, do Jižní Ameriky a Číny, nepreferovat automaticky vztahy k USA), ¦preferovat pragmatickou ekonomickou diplomacii - zejména v zemích BRIC. ¦Neadorovat Izrael a nepodléhat sionismu jeho současné vlády (odmítnutí členství Palestiny v OSN) ¦neukončení legitimizace státu Kosovo a nevůle k podobným separatistickým projektům, rozdmýchávajícím etnickou nebo náboženskou nenávist. ¦Hájit odůvodnitelné zájmy České republiky v zahraničí - a to i v konfliktech s organizacemi, kterých jsme členem (EU, NATO). ¦Dvojí občanství kandidáta je nepřijatelné. Jeho podřízení se české jurisdikci a lojlalita českým zájmům musí být absolutní ¦Nedopustit uzavření konkordátu. ¦Armádu neproměňovat v žoldáckou jednotku (automaticky se nepřipojovat k cizím zahraničním zájmům, zejména ne bez mandátu RB OSN). ¦jasně odmítnout a nepřipustit exteritorialitu či neplatnost českého práva na jakkoliv pronajatém území (Brdy, RFE) ¦Na druhé straně nebát se hájit zájmy ČR - i silou zbraní. ¦Rozvázání diplomatických styků s daňovými ráji, vypovězení všech smluv s nimi,vyhoštění jejich zastoupení v ČR. ¦Respkt k našemu členství v NATO, ale nepřeceňovat ho - nevykládat článek 5 Washingtonské smlouvy extenzivně. ¦Nedestruovat ústavní soudnictví, ale posilovat práva občanů z ústavy odvozená. ¦Inspirovat a rozšiřovat prostor občanské společnosti, politickou odpovědnost občanů. ¦Dbát o vnitřní - a to i ekonomickou,surovinovou a energetickou - bezpečnost. ¦Zamezit zákulisní válce tajných služeb, policie, státních zastupitelství a soudů, ¦přispět k sjednocování pohledu státu na ochranu zájmů státu (judikatura..., úřední postupy, preciznost práce státní administrativy, vymáhání dluhů,daní a zájmů). ¦Bojovat proti děravé legislativě připomínkováním a vracením zákonů zpět Parlamentu. ¦Hájit jedince před systémem a jeho "slepotou" (milosti a abolice v případech extrémní neodůvodněné tvrdosti zákonů - exekuce, nepochopení zákona seniory ap.) - koordinace práce s ombudsmanem. Buržoazie touží po titulech Věra Říhová Překvapilo mne překvapení z výsledků prvního kola prezidentských voleb a hledání důvodů, proč tomu tak je. Zvolená dvojice přesně odpovídá vývoji naší společnosti v uplynulých dvaceti letech a podobný výsledek předpovídalo velké množství lidí. Nejvíce se situaci u nás přibližuje svým článkem „Jak se z lidí stává dav“ Mojmír Grygar. Dvacet let se u nás vyčleňuje část občanské populace a dvacet let se snaží vytvořit elitní třídu. Mnoho našich občanů začalo hned po revoluci tvořit své generační stromy a hledat šlechtické předky. Pokud je nenašli v archívech, alespoň oprášili rodinné legendy o dětech zámeckých služek. Touha po šlechtické krvi a šlechtických titulech je v naší zemi obrovská. Karel Schwarzenberg je nadějí na obnovu šlechtických a buržoazních titulů. Teprve s ním se může naplno veřejně rozvinout pravý buržoazní život, tak jak ho známe z filmů pro pamětníky. Všichni tihle bývalí soudruzi a svazáci jsou stále ovlivnění socialistickou výchovou a nesou si stigma, že bohatství je něco nepatřičného, za co by se měl slušný člověk stydět, a když už je někdo opravdu velmi bohatý, měl by se alespoň chovat skromně a nevytahovat se. Pořád jim v hlavě bliká varovné světýlko NEVYČUHOVAT.K čemu ale potom všechno to bohatství je, když ho nemůžeme řádně užívat? Ptá se naše mládež i zbohatlíci ze socialistických nadstandardních rodin. K tomu přece bohatství slouží, aby jeho majitel byl "něco lepšího", závist a patřičná úcta ostatních jsou odměnou za veškerou práci a odříkání při hromadění majetku, patřičný titul je náplastí či odpustkem za všechny hříchy spáchané na cestě za majetkem. Ne každý majetek ukradl, někdo ho získal v restitucích a jiní si na něj vydělali prestižní prací. Kdyby se začaly prodávat šlechtické tituly, snadno a rychle bychom uhradili celý státní dluh a ještě by zbylo. Touha mnohých lidí (a já záměrně nepíši bohatých, zaprvé proto, že se s nimi nestýkám a neznám je, a zadruhé, protože je to touha především měšťanská) odlišit se od dělnicko-rolnické třídy, která pracuje fyzicky, je špinavá, páchne, neumí se chovat vznešeně, je hloupá, protože věří na nějakou blbou morálku, o které každý inteligentní člověk ví, že je pouze cestou k nemajetnosti, tak tahle touha po odlišení je obrovská. Touha mnohých kravaťáků a jejich kostýmkových kolegyněk se zatím formuje ve firmách jako "firemní kultura" , ale tam nedosahuje zaslouženého společenského uznání. Uctivost si lze zajistit titulem, stačilo by titulování prvorepublikové maloburžoazie – například milostpane, milostpaní, milostslečno, slečinko, vašnosto, madam. Určitě bychom dokázali vymyslet i nějaké moderní oslovení. V naší společnosti je touha po odlišení především mezi mladými lidmi, kteří neznají společenské ideologické překážky, nemají morální zábrany, jsou rozmazlení dostatkem, nikdy nepoznali práci ani zodpovědnost, neboť takové věci se na českých školách neučí a rodiče výchovu zanedbávají. Mladí lidé jsou naprosto pod vlivem filmové tvorby, počítačových her a mediální masáže. A co nám v televizi a v kinech neustále promítají ? Samé princezny a princátka, čarodějky a kouzelníky, německou červenou knihovnu z lepší společnosti, krále a bohy, dokonce i Dallas se nám vrátil s novou mladou krví. Ano, tito lidé žijí v absurdním Matrixu. Většina z nich si myslí, že jsou princezny a princové, mluví mazlivou pražáckou řečí paní Marthy Issové stejně jako jejich matky se ztotožňují s mluvou paní Hany Zagorové a Kateřiny Brožové, tvrdě si prosazují oslovení zdrobnělinou (Hanička, Janička, Zdenička, Jiříček, Pepíček). Absolutně nemám nic proti těmto umělkyním, jejich projev je jejich image a sluší jim, něco jiného je kopírování a opičí napodobování, které je trapné a směšné. Trochu odbočím k pohádce O dvanácti měsíčkách uvedenou o Vánocích v televizi, kde se poprvé objevil tento fenomén u postavy Květulililililinky. Zatímco někteří se tomu zasmáli, naše děti a vnučky tomu naprosto podlehly. Viděly potvrzení normálnosti a práva na toto oslovení. Zažila jsem to i na vlastní kůži, když mi moje dvacetiletá kolegyně letos na jaře oznámila, že není žádná Jana, ale Janička a poručila mi, že ji takto budu nadále oslovovat. Podlehli postupně všichni ve firmě včetně majitele firmy mimo mně. Kamarádčina dcera hodila dárkem za 12.000 Kč, protože na Ježíškově vizitce bylo napsáno Martině a nikoliv Martínce. Rodiče jsou šokovaní a v rodině vypukla generační válka. My jsme vnučce zakázali sledovat seriál "Víkendáři", když jsme zjistili, že napodobuje hlavní hrdinku. Radíme se s ostatními rodiči a prarodiči, co dál. Jsem jako babička ve stejné pozici, ve které byla moje babička, když zjistila, jaké falešné názory si nosím ze školy coby čerstvá hrdá pionýrka. Měla jsem pak dvojí dějepis a dvojí občanskou nauku, jednu doma, druhou ve škole, a jako dítě jsem si s tím musela poradit. Moje vnučka má dnes dvojí společenskou výchovu, jednu doma, druhou si nosí ze školy. Bude si s tím muset poradit. Rozmazlenou mluvu slyším v obchodech, na ulici, na úřadech. Jako by vypukla nějaká epidemie. Tito lidé, mladí i starší, chodí po chodníku tak, aby se jim ostatní museli vyhýbat, po silnicích jezdí tak, že ohrožují dopravu, zásadně jako první nezdraví ani rodinné příslušníky, za to své přátele a přítelkyně zdraví objímáním, líbáním a halasným pokřikováním, jak se milují. Naprosto přesně kopírují hlavní hrdiny z přiblblých amerických filmů o pravých amerických blondýnách a třídních princích. Úplně zmagořili. Od puberťáků až po důchodce. Mají naprostý až štítivý odpor k fyzické práci, totálně propadli sexu, lhaní a intrikám, jsou panovační až radikální, touží pouze po luxusu a zábavě včetně adrenalinových sportů. K mládí to sice patří, pokud si na to vydělají a zaplatí si to, nikdo by proti tomu nic neměl. Oni se ale tvrdě dožadují toho, aby za ně platili jiní - rodiče a partneři, pokud to tito dobrovolně nechtějí udělat, nasekají dluhy a ať si to zaplatí, kdo chce. Konečně, proč ne? Vždyť to tak dělají všichni známí politici, vysocí manažeři a bohatí podnikatelé. Pro koho jiného jsou dotační systémy státní i evropské ? Statisíce a miliony se protáčejí soukromými firmami, neziskovkami i státním systémem. Diví se někdo, že volí Schwarzenberga, když jim to kdosi na Facebooku poradil a v televizi jim to doporučují? Že ho volí vězňové, miliardáři typu Babiše, velkoměšťáci z Hradce Králové - tomu rozumím. Že ho podporují německá média, tomu také rozumím. Zmagoření našich škol, pedagogů a studující mládeže mě děsí. Přesně tohle zmagoření znamenalo nástup nacismu i socialistického budování. Také tehdy byli staří naprosto bezmocní proti agresivitě mládí a síle propagandy. Mělo nás varovat několik událostí, především radikální odpor studující mládeže proti demokraticky zvoleným zástupcům v krajských volbách, úspěšnost akce "Přemluv bábu", náhlé sundávání obrazů Václava Klause spolu s urážlivými nápisy na luxusních autech, volba TOPky právě kvůli panu knížeti. Chudí lidé, zvaní socky, si neváží majetných a úctyhodných lidí, dokonce jimi opovrhují a posmívají se jim. To je potřeba zarazit a naučit tu chátru úctě. Vždyť vůbec neví, kolik to dá práce a obětování, nežli je majetek získán. Pokuste se někdo o tom napsat článek. Pokuste se někdo definovat pravidla hry vlčí smečky. Rozhodně to není procházka rajskou zahradou. Pak pochopíme, proč bude Schwarzenberg naším prezidentem. Aby mohl vyhrát Zeman, musel by zmobilizovat apatické nevoliče nebo pana "knížete" absolutně zdiskreditovat. Jak to ale udělat, když většina z nich nemá internet, nečte noviny, mnozí nemají ani telefon, do hospody už nechodí a jiný prostor na setkávání se nemají? A to nemluvím pouze o chudých lidech, protože znám několik nevoličů, kteří jsou dostatečně majetkově i finančně zajištěni, a nechodí volit jenom proto, že sebe zabezpečili a okolní svět je nezajímá. Karel Schwarzenberg je tečkou za dvacetiletým úsilím vytvořit novou elitní společnost a zárukou svobodného užití peněz i majetku. Je zhodnocením celého uplynulého úsilí o vybudování svobodné, technicky vyspělé bohaté společnosti, takové společnosti, která tady byla v době Rakousko-Uherska. Vždyť proto chtěli potomci měšťanské maloburžoasie rozklížit KSČ zevnitř, aby mohli žít svobodně podle svých představ. Naprosto souhlasím s Grygarovým tvrzením: Kdo by nedal na Formana, Svěráka, Menzla, na naši zlatou gymnastku i na naše historiky monarchofily, kteří už dvacet let napravují nespravedlivé útoky Palackých, Havlíčků, Nerudů, Masaryků na Habsburky, pod jejichž ochranným křídlem mohl český lev po staletí klidně spát. Tento názor nespadl z nebe. Já si ho pamatuji ještě z doby svého dětství, které jsem strávila socialistickou výchovou. Již tenkrát jsem znala staré lidi odsuzující odtržení Čech, Moravy a Slovenska od Rakouska. Viděli v tom i důvody našeho protektorátu, protože kdybychom se neodtrhli, nemohl by z nás Hitler udělat svoji provincii. Mohli jsme s Němci v klidu a pokoji žít, pracovat, obchodovat a užívat společných manželství. V protektorátu viděli trest za naše pobláznění češstvím v elitních společenských kruzích, které se nepočeštili z důvodu vlastenectví, ale protože v probuzeném národovectví viděli konkurenční výhodu výroby a obchodu. České vlastenectví se stalo dobrým obchodním artiklem a možností nových zisků stejně, jako se jím stal novodobý kult individualit. Vyvolal potřebu většího množství bytů, domů, jejich zařízení a individuální spotřeby stejně jako kdysi spotřeby vlastenecké. Havlíček a Palacký byli dobrou reklamní značkou, akorát Masaryk to přehnal a všechno to zvoral. Čechům přeci jejich jazyk nikdo nebral a české vlastenecké zboží se dobře prodávalo, obchod podporovali i Němci i Židé. Takové názory mé dětství provázely, měla jsem židovskou babičku a druhou ze Sudet. Nebyla jsem sama. Potomci šlechticů včetně těch neuznaných, potomci továrníků i živnostníků se během socialistických let nikam neztratili. Ano, hodně jich emigrovalo, ale ještě více zůstalo. Že nezapomněli a neztratili doklady o svém bývalém majetku bylo vidět hned po revoluci, když se otevřela možnost restitucí. Staré měšťanské rody se okamžitě začaly vyčleňovat a finanční ztrátu způsobenou komunisty si začaly brát zpět. Proto dnes považují privatizační kořist za spravedlivou kompenzaci ztrát způsobených budováním socialistické společnosti. Již v době socialistické považovali za právo funkcionáře mít konkurenční výhody proti ostatním občanům, proto i v této době jsme měli elitářství, které dnes levičáci nechtějí přiznat. Komunisté nikdy nedokázali zamezit vlastnictví zlata a drahých kovů, drahých kožichů a jiných elitářských požitků, nedokázali zabránit korupčnímu jednání a spolupráci rodinných vazeb ani kamarádčovství. Po revoluci bylo na co navázat. Karel Schwarzenberg je nadějí na prolomení Benešových dekretů, získání majetků od lidí, kteří nechtějí své majetky prodat a nedaří se je získat ani přes dravé exekutory ; ¦ dokončení církevních restitucí, na kterých bude pracovat většina lemplů neschopných se o sebe postarat ; ¦ změny ústavy ve smyslu návratu práva užívání šlechtických a ostatních buržoazních titulů ; ¦ bratrství s Němci a Rakušany na věčné časy, (neboť chybu Masaryka už nesmíme nikdy dopustit), protože jedině tam je uchovaná ta správná honorace; ¦ "...návrat ponížené pakáže, která bude prosit, aby mohla makat za kus žvance a střechu nad hlavou, která se nebude domáhat lékařské péče a pokorně a dobrovolně chcípne, až konečně pochopí, že tady překáží..." - touha radikálních pravičáků ¦návrat práva na výkon funkcionářství - především starostů dle výše majetku a zásluh ; ¦ pozvolné vyloučení účasti chátry na volbách, za prvé tomu nerozumí a za druhé stejně volit nechodí, stačí zavést zásadu Třikrát a dost - 3x se nedostavíš a už nemusíš chodit vůbec ; ¦ zrušení Zákoníku práce - stejně ho téměř nikdo nedodržuje ; ¦ zrušení minimální mzdy a zavedení práva svobodného rozhodování majitele firmy o zasloužené odměně svým zaměstnancům, je to jeho firma a jsou to jeho peníze ; - ¦nemilosrdné zúčtování s důchodci a Cikány . Schwarzenberg je člověk, který nebude bránit těmto požadavkům. To svou dosavadní politickou činností již prokázal. Diví se někdo, jak je možné, že téměř vyhrál člověk, o kterém v jeho okolí nikdo nemluvil a nejspíš ho ani nikdo nevolil ? Nu, bude to nejspíš tím, že nejsme součástí elitní společnosti, kdybychom byli, nedivili bychom se. Neměli bychom se ale divit, kdybychom alespoň otevřeli oči a nastavili uši. Copak opravdu nikdo nevidí alespoň náhlý vzestup elitářských pořadů v televizi ? Ne, že by na své pořady neměli právo, ale oni jsou přece natolik zaměstnaní, že nemají na televizi čas, a čučet s pivem na televizi se pro noblesní společnost nehodí. Pro koho tedy ty pořady jsou ? Mnozí lidé již oslavují návrat monarchie a vůbec nepochybují o výhře svého tatíčka knížete. PS. Přečetla jsem si některé pochybnosti o volebních výsledcích. Také mě některé věci zarazily. První, co mě napadlo po zveřejnění výsledků, byla otázka "Už ?" Rychlost spočítaných výsledků byla překvapivá, ale pomyslela jsem si, že máme asi skvělé programy. Druhá mi stále vrtá hlavou a nevím, co si o ní mám myslet. Schwarzenbergovi naskakovaly hlasy již od počátku dost rychle, ale až druhý den jsem si přečetla, že ho volila hlavně velká města, která dokončila sčítání až jako poslední. Jak mu ty hlasy tedy naskakovaly ? Nerozumím tomu. Ale pamatuji si, že téměř každé volby si někdo stěžuje na chybné výsledky. Přemýšlím o tom. Pokud Schwarzenberg vyhraje druhé kolo, možná by stálo za to použít americké praktiky ručního přesčítání hlasů. Ale kdo by mohl zaručit, že v některých volebních okrscích nebudou dodatečně vyměněny volební lístky ? Tady v Čechách je možné všechno. I to, že si vlčí smečka vítězství svého vytouženého vůdce pojistí. Lex Schwarzenberg https://iuridictum.pecina.cz/w/Lex_Schwarzenberg ex Schwarzenberg je hovorové označení zákona č. 143/1947 Sb. o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou. Je typickým příkladem zákona, jímž legislativa překročila své kompetence dané dělbou moci ve státě a vydala zákon, jenž je fakticky individuálním právním aktem; svědčí to o hlubokém úpadku právní kultury v Československu po 2. světové válce. Lex Schwarzenberg je v rozporu s dnešním pojetím ústavnosti rovněž tím, že nařizuje paušální konfiskaci schwarzenberského majetku, aniž by uváděl, za jaký delikt je tato sankce ukládána. Není to zřejmé ani z rozpravy v parlamentu: jako jediné zdůvodnění konfiskace se tu uvádí, že Schwarzenbergové byli německá šlechta. zákony o zásluhách lex Masaryk lex Hlinka lex Štefánik lex Beneš Lex Beneš https://iuridictum.pecina.cz/w/Lex_Bene%C5%A1 Lex Beneš se přezdívá zákonu č. 292/2004 Sb. o zasluhách Edvarda Beneše. Zákon, přijatý po vzoru lex Masaryk a míněný především jako protisudetoněmecké gesto, má dva paragrafy: § 1 Edvard Beneš se zasloužil o stát. § 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Tento zákon v ještě výraznější míře než jeho předchůdce vybočil z mezí toho, co lze v demokratické společnosti upravit právním předpisem; na rozdíl od T. G. Masaryka byl Edvard Beneš kontroversní historickou postavou a mnohými je proto k ustanovení § 1 posměšně dodáváno "...a o jeho zničení". Zákon sice nevetoval, ale ani nepodepsal president Václav Klaus, takže je otázka, zda za těchto okolností měl být vyhlášen ve Sbírce zákonů a zda je platný. zákony o zásluhách lex Masaryk lex Hlinka lex Štefánik ostatní odkazy mrtvá litera lex Schwarzenberg (konfiskační zákon) Lex Masaryk https://iuridictum.pecina.cz/w/Lex_Masaryk Lex Masaryk se neoficiálně nazývá dosud platný zákon č. 22/1930 Sb. z. a n., o zasluhách T. G. Masaryka. Zákon má dva paragrafy: § 1 (1) T. G. Masaryk zasloužil se o stát. (2) Výrok tento budiž na věčnou paměť vtesán do kamene v obou sněmovnách Národního shromáždění. § 2 Zákon tento provede vláda. V důvodové zprávě k zákonu stojí: "K všeobecným oslavám osmdesátých narozenin prvého občana a prvého presidenta republiky Československé T. G. Masaryka připojuje se s vděčností a nadšením i Národní shromáždění, jež podle ústavy slučuje v sobě svobodně volené zástupce celého státu. Jest záhodno, aby tak učinilo ve formě nejslavnostnější a nejtrvalejší, kterou ústava mu poskytuje, totiž ve formě zákona."[1] Projednávání osnovy zákona bylo orgií patolízalství: "Život našeho presidenta je hodným, aby o něm bylo přednášeno na školách kulturního lidstva jako o příkladu a vzoru. Vyšed z řad tenkráte ještě porobeného pracujícího lidu, stal se zakladatelem státu a jeho hlavou. Byl politickým učitelem, mravním obroditelem a kulturním vůdcem svého národa. Byl jedním z mužů, kteří dali světové válce její program a cíl. Všude pronikal a vítězil svou hlubokou mravní opravdovostí, svou bezpříkladnou pracovitostí, svou universální vzdělaností, svou vášnivou touhou po osvobození všech porobených národů i lidí, svou ničím nepřekonatelnou vírou v poslání a vítězství humanity a demokracie. Byl vůdcem v boji za svobodu a stal se voleným vůdcem ve svobodném státě. Náš president je však také spolubudovatelem celého nového světa duchovního. Dožil se vítězství svých myšlenek a dožívá se jich upevnění a rozkvětu v době poválečné. Se zadostiučiněním může se radovati ze stálého pokroku demokracie politické, hospodářské i sociální, z celé nově se tvořící mravní a ideové osnovy nových řádů světa, jich poměru národa k národu a člověka k člověku."[2] Lex Masaryk, resp. ustanovení jeho § 1 odst. 1, je příkladem nesprávného použití formy zákona pro politickou proklamaci, která – pokud je vůbec přípustné, aby zákonodárný sbor jako celek takové politické gesto učinil – měla mít vhodnější formu usnesení. Příslušné ustanovení je daleko spíš vyznamenáním než právní normou (státní vyznamenání se však v dobře přijetí zákona ještě neudělovala) a je otázkou, zda je vůbec ústavně konformní deklarovat právním předpisem hodnocení historické osobnosti, protože stricto sensu je tak omezována svoboda projevu a svoboda vědeckého bádání. Samotná věta o Masarykových zásluhách přitom může být jen těžko zpochybněna. Přesto (nebo právě proto) byl zákon ve své době terčem časté kritiky a mezi Masarykovými odpůrci na levici i na pravici politického spektra vzbudil velkou nevoli. Např. český katolický spisovatel Jakub Deml po Masarykově smrti napsal svému příznivci: „Pan Vavřín Matušina zasloužil se o českou knihu. Tak by se to muselo napsat, kdyby si byl všecky zásluhy nebyl pro sebe uzákonil T. G. M. největší škůdce národa.“[1] Protože ustanovení § 1 odst. 1 není právní normou, není za jeho porušení stanovena ani sankce: je to lex imperfecta. Po vzoru lex Masaryk byl v r. 1939 sněmem Slovenského státu schválen lex Hlinka. Po vzoru lex Masaryk byl v r. 2004 schválen ještě kontroversněji přijímaný lex Beneš. Soudce Jan Musil označil v § 22 svého dissentu k Melčák v. Parlament zákony o zásluhách za jedinečné zákony s kuriosním obsahem.[3] Podobný lex Masaryk je zákon č. 318/1920 Sb. z. a n., o čestném daru prvnímu presidentu Československé republiky, jehož § 1 stanovil: "Vládě se ukládá, aby prvnímu presidentu Československé republiky věnovala čestný dar a určila jeho způsob." Dále zákon č. 23/1930 Sb. z. a n., o věnování na oslavu 80. narozenin prvého presidenta republiky Československé T. G. Masaryka, jímž TGM dostal od státu 20 000 000 Kč, a zákon č. 232/1935 Sb. z. a n., o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi, jímž bylo TGM officiálně poděkováno a podle jeho § 2 "ponechávají se [mu] na dožití presidentský plat a sídlo na zámku Lánech." zákony o zásluhách lex Hlinka lex Štefánik lex Beneš lex Havel ostatní odkazy mrtvá litera lex Schwarzenberg (konfiskační zákon) lex Mareš (zákon o univerzitách) Poznámky 1.^ Jabůrek, M.: Antisemitismus Jakuba Demla ve spisech Trestní komise ONV Velké Meziříčí a MLS Jihlava. In: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. Praha-Opava 2002. Hašek a jeho hejtmani odsoudili knížete za řeči o Benešových dekretech Hejtmani všech 14 krajů v čele se předsedou Asociace krajů Michalem Haškem podporují jako prezidentského kandidáta Miloše Zemana. Druhý protikandidát Karel Schwarzenberg nemá u hejtmanů žádnou podporu a to zejména pro fakt, že nese spoluodpovědnost za mnoho vládních kroků. Hejtmanům se také hrubě nelíbí to, co řekl Schwarzenberg ve včerejším televizním duelu kolem platnosti Benešových dekretů. Rada Asociace krajů vnímá přímou volbu jako událost, která ovlivní životy občanů. Před druhým kolem podporujeme Miloše Zemana a vyzýváme občany České republiky, aby mu dali svůj hlas,“ řekl dnes za ostatní hejtmany předseda Asociace krajů Michal Hašek s tím, že to byl právě Zeman, kdo prosadil faktické zřízení krajské samosprávy v roce 2000. „Naši podporu nemá rozhodně Karel Schwarzenberg, neboť nese spoluodpovědnost za mnoho vládních kroků, které mají za cíl podfinancování služeb. Nečasova vláda prostě změnila podmínky kolem fungování služeb krajů, což bereme jako výraznou diskriminaci,“ uvedl na vysvětlenou Hašek. Kabinet totiž škrty v rozpočtu o několik miliard korun snížil nejen fungování služeb v krajích, ale poškodil podle Haška i regionální zdravotnictví, které snižuje úhradovými vyhláškami, a také třeba zabránil toku peněz do Hasičského záchranného sboru.„TOP 09 a ministři této strany pak svými zásahy podfinancovali i regionální železniční dopravu, což znamená výraznou ztrátu mobility pracovní síly,“ dodal ve výčtu Hašek. ČR přijala zákon a ministr zahraničí by to měl respektovat Co se týče samotného Schwarzenberga, tak tam Haška a podle něj i ostatní hejtmany výrazně urazil jeho postoj k Benešovým dekretům. „Postoj ministra zahraničí a jeho včerejší výroky o údajné neplatnosti Benešových dekretů a jejich zpochybňování považujeme za zcela nepřijatelné. Připomínáme, že Česká republika přijala zákon o Edvardu Benešovi a ministr zahraničí by měl tento zákon respektovat,“ dodal Hašek. Prezidentští kandidáti Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg se totiž včera utkali v prvním televizním duelu. V živém přenosu České televize se mluvilo nejen o amnestii, přímé demokracii, pravomocech prezidenta ale také i historii. Tématem byl tady například i odsun Němců z tehdejšího Československa v roce 1945. „To, co jsme v roce 1945 spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv a asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta Beneše ocitla v Haagu,“ řekl Schwarzenberg. A Zeman hned zareagoval: „Beneš by byl tedy podle vás souzen jako válečný zločinec.“ Půta se Svobodou: Chceme Schwarzenberga Hejtman Libereckého kraje Martin Půta spolu s primátorem Prahy Bohuslavem Svobodou (ODS) naopak na tomtéž brífinku po jednání rady Asociace krajů poreferovali, že vyzývají občany, aby volili Karla Schwarzenberga (TOP 09). Škromacha na Facebooku rozčílil kníže To už ale ten předseda TOP 09 opravdu přehnal! komentovala výrazná tvář sociální demokracie, Zdeněk Škromach, článek ParlamentníchListů.cz o vystoupení Karla Schwarzenberga ve čtvrteční debatě na ČT. „Schwarzenberg chce zrušit Benešovy dekrety?" uvedl Škromach na svém Facebooku. A nebyl sám. Čtvrteční televizní duel mezi dvěma prezidentskými kandidáty, Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem, zvedl ze židle tisíce lidí. Také jihočeského poslance za ČSSD a herce Vítězslava Jandáka. Ten pro ParlamentníListy.cz exkluzivně řekl, že to, co kníže prohlásil, je ostudou, a že bude volit jedině Miloše Zemana. Zle, matičko, zle, Schwarzenberci zde! Jedině Zeman bude opravdu prezidentem všech Čechů.„To, co udělal a řekl pan Schwarzenberg u Václava Moravce v televizním duelu, je tristní, skandální a vypovídá to o jeho povaze a charakteru. To, že řekne, že by měl být Edvard Beneš i s celou tehdejší vládou postaven před haagský soud, to snad nemůže myslet ani v legraci. Trochu se obávám, zda tyto nesmysly vypouští z úst v rámci taktiky, nebo to souvisí s jeho věkem. V životě bych nikoho takového nemohl volit. Budu volit jednoznačně Miloše Zemana,“ řekl Jandák.

 

ČEMU je nutné dát přednost v 2. kole prezidentských voleb?Anonym22.1.2013
Štěpán Kotrba Tuto otázku jsem dostal od jednoho moudrého starého muže - novináře, který se mnou externě spolupracoval, když jsem byl členem Rady ČRo. Otázka mne překvapila právě akcentem na ono ČEMU - na místo KOMU (na což se ptá většina současných - a hloupých - novinářů). Starý pán mne přinutil k dlouhému a koncentrovanému zamyšlení. O výsledek se nyní dělím s vámi čtenáři a svůj vlastní pohled na možnou moc (či bezmoc) prezidenta nevnucuji vám, ani zbylým dvěma kandidátům. Stačí, když podle něj budu volit já sám. Tady je moje odpověď: ¦schopnosti neuškodit České republice ekonomicky ani politicky: ¦neprosazovat partikulární zájmy jedné skupiny (církevní restituce, demontáž sociálního státu), ¦vést vyváženou politiku s respektem k jejímu postavení v EU (nebojkotovat vztahy na východ, do Jižní Ameriky a Číny, nepreferovat automaticky vztahy k USA), ¦preferovat pragmatickou ekonomickou diplomacii - zejména v zemích BRIC. ¦Neadorovat Izrael a nepodléhat sionismu jeho současné vlády (odmítnutí členství Palestiny v OSN) ¦neukončení legitimizace státu Kosovo a nevůle k podobným separatistickým projektům, rozdmýchávajícím etnickou nebo náboženskou nenávist. ¦Hájit odůvodnitelné zájmy České republiky v zahraničí - a to i v konfliktech s organizacemi, kterých jsme členem (EU, NATO). ¦Dvojí občanství kandidáta je nepřijatelné. Jeho podřízení se české jurisdikci a lojlalita českým zájmům musí být absolutní ¦Nedopustit uzavření konkordátu. ¦Armádu neproměňovat v žoldáckou jednotku (automaticky se nepřipojovat k cizím zahraničním zájmům, zejména ne bez mandátu RB OSN). ¦jasně odmítnout a nepřipustit exteritorialitu či neplatnost českého práva na jakkoliv pronajatém území (Brdy, RFE) ¦Na druhé straně nebát se hájit zájmy ČR - i silou zbraní. ¦Rozvázání diplomatických styků s daňovými ráji, vypovězení všech smluv s nimi,vyhoštění jejich zastoupení v ČR. ¦Respkt k našemu členství v NATO, ale nepřeceňovat ho - nevykládat článek 5 Washingtonské smlouvy extenzivně. ¦Nedestruovat ústavní soudnictví, ale posilovat práva občanů z ústavy odvozená. ¦Inspirovat a rozšiřovat prostor občanské společnosti, politickou odpovědnost občanů. ¦Dbát o vnitřní - a to i ekonomickou,surovinovou a energetickou - bezpečnost. ¦Zamezit zákulisní válce tajných služeb, policie, státních zastupitelství a soudů, ¦přispět k sjednocování pohledu státu na ochranu zájmů státu (judikatura..., úřední postupy, preciznost práce státní administrativy, vymáhání dluhů,daní a zájmů). ¦Bojovat proti děravé legislativě připomínkováním a vracením zákonů zpět Parlamentu. ¦Hájit jedince před systémem a jeho "slepotou" (milosti a abolice v případech extrémní neodůvodněné tvrdosti zákonů - exekuce, nepochopení zákona seniory ap.) - koordinace práce s ombudsmanem.

 

Buržoazie touží po titulechAnonym22.1.2013
Věra Říhová Překvapilo mne překvapení z výsledků prvního kola prezidentských voleb a hledání důvodů, proč tomu tak je. Zvolená dvojice přesně odpovídá vývoji naší společnosti v uplynulých dvaceti letech a podobný výsledek předpovídalo velké množství lidí. Nejvíce se situaci u nás přibližuje svým článkem „Jak se z lidí stává dav“ Mojmír Grygar. Dvacet let se u nás vyčleňuje část občanské populace a dvacet let se snaží vytvořit elitní třídu. Mnoho našich občanů začalo hned po revoluci tvořit své generační stromy a hledat šlechtické předky. Pokud je nenašli v archívech, alespoň oprášili rodinné legendy o dětech zámeckých služek. Touha po šlechtické krvi a šlechtických titulech je v naší zemi obrovská. Karel Schwarzenberg je nadějí na obnovu šlechtických a buržoazních titulů. Teprve s ním se může naplno veřejně rozvinout pravý buržoazní život, tak jak ho známe z filmů pro pamětníky. Všichni tihle bývalí soudruzi a svazáci jsou stále ovlivnění socialistickou výchovou a nesou si stigma, že bohatství je něco nepatřičného, za co by se měl slušný člověk stydět, a když už je někdo opravdu velmi bohatý, měl by se alespoň chovat skromně a nevytahovat se. Pořád jim v hlavě bliká varovné světýlko NEVYČUHOVAT.K čemu ale potom všechno to bohatství je, když ho nemůžeme řádně užívat? Ptá se naše mládež i zbohatlíci ze socialistických nadstandardních rodin. K tomu přece bohatství slouží, aby jeho majitel byl "něco lepšího", závist a patřičná úcta ostatních jsou odměnou za veškerou práci a odříkání při hromadění majetku, patřičný titul je náplastí či odpustkem za všechny hříchy spáchané na cestě za majetkem. Ne každý majetek ukradl, někdo ho získal v restitucích a jiní si na něj vydělali prestižní prací. Kdyby se začaly prodávat šlechtické tituly, snadno a rychle bychom uhradili celý státní dluh a ještě by zbylo. Touha mnohých lidí (a já záměrně nepíši bohatých, zaprvé proto, že se s nimi nestýkám a neznám je, a zadruhé, protože je to touha především měšťanská) odlišit se od dělnicko-rolnické třídy, která pracuje fyzicky, je špinavá, páchne, neumí se chovat vznešeně, je hloupá, protože věří na nějakou blbou morálku, o které každý inteligentní člověk ví, že je pouze cestou k nemajetnosti, tak tahle touha po odlišení je obrovská. Touha mnohých kravaťáků a jejich kostýmkových kolegyněk se zatím formuje ve firmách jako "firemní kultura" , ale tam nedosahuje zaslouženého společenského uznání. Uctivost si lze zajistit titulem, stačilo by titulování prvorepublikové maloburžoazie – například milostpane, milostpaní, milostslečno, slečinko, vašnosto, madam. Určitě bychom dokázali vymyslet i nějaké moderní oslovení. V naší společnosti je touha po odlišení především mezi mladými lidmi, kteří neznají společenské ideologické překážky, nemají morální zábrany, jsou rozmazlení dostatkem, nikdy nepoznali práci ani zodpovědnost, neboť takové věci se na českých školách neučí a rodiče výchovu zanedbávají. Mladí lidé jsou naprosto pod vlivem filmové tvorby, počítačových her a mediální masáže. A co nám v televizi a v kinech neustále promítají ? Samé princezny a princátka, čarodějky a kouzelníky, německou červenou knihovnu z lepší společnosti, krále a bohy, dokonce i Dallas se nám vrátil s novou mladou krví. Ano, tito lidé žijí v absurdním Matrixu. Většina z nich si myslí, že jsou princezny a princové, mluví mazlivou pražáckou řečí paní Marthy Issové stejně jako jejich matky se ztotožňují s mluvou paní Hany Zagorové a Kateřiny Brožové, tvrdě si prosazují oslovení zdrobnělinou (Hanička, Janička, Zdenička, Jiříček, Pepíček). Absolutně nemám nic proti těmto umělkyním, jejich projev je jejich image a sluší jim, něco jiného je kopírování a opičí napodobování, které je trapné a směšné. Trochu odbočím k pohádce O dvanácti měsíčkách uvedenou o Vánocích v televizi, kde se poprvé objevil tento fenomén u postavy Květulililililinky. Zatímco někteří se tomu zasmáli, naše děti a vnučky tomu naprosto podlehly. Viděly potvrzení normálnosti a práva na toto oslovení. Zažila jsem to i na vlastní kůži, když mi moje dvacetiletá kolegyně letos na jaře oznámila, že není žádná Jana, ale Janička a poručila mi, že ji takto budu nadále oslovovat. Podlehli postupně všichni ve firmě včetně majitele firmy mimo mně. Kamarádčina dcera hodila dárkem za 12.000 Kč, protože na Ježíškově vizitce bylo napsáno Martině a nikoliv Martínce. Rodiče jsou šokovaní a v rodině vypukla generační válka. My jsme vnučce zakázali sledovat seriál "Víkendáři", když jsme zjistili, že napodobuje hlavní hrdinku. Radíme se s ostatními rodiči a prarodiči, co dál. Jsem jako babička ve stejné pozici, ve které byla moje babička, když zjistila, jaké falešné názory si nosím ze školy coby čerstvá hrdá pionýrka. Měla jsem pak dvojí dějepis a dvojí občanskou nauku, jednu doma, druhou ve škole, a jako dítě jsem si s tím musela poradit. Moje vnučka má dnes dvojí společenskou výchovu, jednu doma, druhou si nosí ze školy. Bude si s tím muset poradit. Rozmazlenou mluvu slyším v obchodech, na ulici, na úřadech. Jako by vypukla nějaká epidemie. Tito lidé, mladí i starší, chodí po chodníku tak, aby se jim ostatní museli vyhýbat, po silnicích jezdí tak, že ohrožují dopravu, zásadně jako první nezdraví ani rodinné příslušníky, za to své přátele a přítelkyně zdraví objímáním, líbáním a halasným pokřikováním, jak se milují. Naprosto přesně kopírují hlavní hrdiny z přiblblých amerických filmů o pravých amerických blondýnách a třídních princích. Úplně zmagořili. Od puberťáků až po důchodce. Mají naprostý až štítivý odpor k fyzické práci, totálně propadli sexu, lhaní a intrikám, jsou panovační až radikální, touží pouze po luxusu a zábavě včetně adrenalinových sportů. K mládí to sice patří, pokud si na to vydělají a zaplatí si to, nikdo by proti tomu nic neměl. Oni se ale tvrdě dožadují toho, aby za ně platili jiní - rodiče a partneři, pokud to tito dobrovolně nechtějí udělat, nasekají dluhy a ať si to zaplatí, kdo chce. Konečně, proč ne? Vždyť to tak dělají všichni známí politici, vysocí manažeři a bohatí podnikatelé. Pro koho jiného jsou dotační systémy státní i evropské ? Statisíce a miliony se protáčejí soukromými firmami, neziskovkami i státním systémem. Diví se někdo, že volí Schwarzenberga, když jim to kdosi na Facebooku poradil a v televizi jim to doporučují? Že ho volí vězňové, miliardáři typu Babiše, velkoměšťáci z Hradce Králové - tomu rozumím. Že ho podporují německá média, tomu také rozumím. Zmagoření našich škol, pedagogů a studující mládeže mě děsí. Přesně tohle zmagoření znamenalo nástup nacismu i socialistického budování. Také tehdy byli staří naprosto bezmocní proti agresivitě mládí a síle propagandy. Mělo nás varovat několik událostí, především radikální odpor studující mládeže proti demokraticky zvoleným zástupcům v krajských volbách, úspěšnost akce "Přemluv bábu", náhlé sundávání obrazů Václava Klause spolu s urážlivými nápisy na luxusních autech, volba TOPky právě kvůli panu knížeti. Chudí lidé, zvaní socky, si neváží majetných a úctyhodných lidí, dokonce jimi opovrhují a posmívají se jim. To je potřeba zarazit a naučit tu chátru úctě. Vždyť vůbec neví, kolik to dá práce a obětování, nežli je majetek získán. Pokuste se někdo o tom napsat článek. Pokuste se někdo definovat pravidla hry vlčí smečky. Rozhodně to není procházka rajskou zahradou. Pak pochopíme, proč bude Schwarzenberg naším prezidentem. Aby mohl vyhrát Zeman, musel by zmobilizovat apatické nevoliče nebo pana "knížete" absolutně zdiskreditovat. Jak to ale udělat, když většina z nich nemá internet, nečte noviny, mnozí nemají ani telefon, do hospody už nechodí a jiný prostor na setkávání se nemají? A to nemluvím pouze o chudých lidech, protože znám několik nevoličů, kteří jsou dostatečně majetkově i finančně zajištěni, a nechodí volit jenom proto, že sebe zabezpečili a okolní svět je nezajímá. Karel Schwarzenberg je tečkou za dvacetiletým úsilím vytvořit novou elitní společnost a zárukou svobodného užití peněz i majetku. Je zhodnocením celého uplynulého úsilí o vybudování svobodné, technicky vyspělé bohaté společnosti, takové společnosti, která tady byla v době Rakousko-Uherska. Vždyť proto chtěli potomci měšťanské maloburžoasie rozklížit KSČ zevnitř, aby mohli žít svobodně podle svých představ. Naprosto souhlasím s Grygarovým tvrzením: Kdo by nedal na Formana, Svěráka, Menzla, na naši zlatou gymnastku i na naše historiky monarchofily, kteří už dvacet let napravují nespravedlivé útoky Palackých, Havlíčků, Nerudů, Masaryků na Habsburky, pod jejichž ochranným křídlem mohl český lev po staletí klidně spát. Tento názor nespadl z nebe. Já si ho pamatuji ještě z doby svého dětství, které jsem strávila socialistickou výchovou. Již tenkrát jsem znala staré lidi odsuzující odtržení Čech, Moravy a Slovenska od Rakouska. Viděli v tom i důvody našeho protektorátu, protože kdybychom se neodtrhli, nemohl by z nás Hitler udělat svoji provincii. Mohli jsme s Němci v klidu a pokoji žít, pracovat, obchodovat a užívat společných manželství. V protektorátu viděli trest za naše pobláznění češstvím v elitních společenských kruzích, které se nepočeštili z důvodu vlastenectví, ale protože v probuzeném národovectví viděli konkurenční výhodu výroby a obchodu. České vlastenectví se stalo dobrým obchodním artiklem a možností nových zisků stejně, jako se jím stal novodobý kult individualit. Vyvolal potřebu většího množství bytů, domů, jejich zařízení a individuální spotřeby stejně jako kdysi spotřeby vlastenecké. Havlíček a Palacký byli dobrou reklamní značkou, akorát Masaryk to přehnal a všechno to zvoral. Čechům přeci jejich jazyk nikdo nebral a české vlastenecké zboží se dobře prodávalo, obchod podporovali i Němci i Židé. Takové názory mé dětství provázely, měla jsem židovskou babičku a druhou ze Sudet. Nebyla jsem sama. Potomci šlechticů včetně těch neuznaných, potomci továrníků i živnostníků se během socialistických let nikam neztratili. Ano, hodně jich emigrovalo, ale ještě více zůstalo. Že nezapomněli a neztratili doklady o svém bývalém majetku bylo vidět hned po revoluci, když se otevřela možnost restitucí. Staré měšťanské rody se okamžitě začaly vyčleňovat a finanční ztrátu způsobenou komunisty si začaly brát zpět. Proto dnes považují privatizační kořist za spravedlivou kompenzaci ztrát způsobených budováním socialistické společnosti. Již v době socialistické považovali za právo funkcionáře mít konkurenční výhody proti ostatním občanům, proto i v této době jsme měli elitářství, které dnes levičáci nechtějí přiznat. Komunisté nikdy nedokázali zamezit vlastnictví zlata a drahých kovů, drahých kožichů a jiných elitářských požitků,

 

Senátor se naštval: Sudeťácký kníže, Vy nevidíte ty statisíce mrtvých ČechůAnonym22.1.2013
Senátor Severočechů.cz Jaroslav Doubrava se zděsil, jak předseda TOP 09, místopředseda vlády a kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg v debatě v České televizi kritizoval odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety. Na dotaz Moravce, zda by podpořil zrušení Benešových dekretů, řekl Schwarzenberg, že Benešovy dekrety neplatí už dvacet let – přijetím Listiny práv a svobod přestala prý platnost Benešových dekretů. „Co je zrušené, nemohu ještě jednou zrušit,“ řekl. Na to Miloš Zeman řekl, že se Schwarzenbergem naprosto nesouhlasí a že Benešovy dekrety, které schválil do formy zákona poválečný československý parlament, jsou podle prohlášení českého Ústavního soudu součástí českého právního řádu. Navrácení majetku sudetským Němcům a Beneš jako válečný zločinec Zeman se také Schwarzenberga dotázal, zda je pravda, že radil Václavu Havlovi, aby se omluvil sudetským Němcům a že prosazoval, aby se jim vrátil majetek a zda se předseda sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt radoval z toho, že Schwarzenberg postoupil do druhého kola. Schwarzenberg dále řekl, že český národ odsunem Němců v roce 1945 vážně pochybil: „Já jsem vždy říkal a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945 spáchali, by dnes bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta (Edvarda) Beneše ocitla v Haagu. (V Haagu zasedá Mezinárodní soudní dvůr, kde jsou souzeni například generálové z válek v bývalé Jugoslávii, obvinění z válečných zločinů či genocidy - pozn.red.) Češi byli podle knížete jako nacisté „Že jsme uplatnili tento princip kolektivní viny, neohlíželi se, jestli někdo byl k republice loajální, nebo se proti ní provinil, to je to, co našim předkům vyčítám,“ poznamenal Schwarzenberg k odsunu Němců. Podle Schwarzenberga, který prý citoval Václava Havla, byla česká společnost po válce „nakažena bacilem nacismu“, když vyhnala německé spoluobčany. „Spousta z nich republiku nezradila,“ poznamenal. Schwarzenberg má rodinné vazby s nacisty Senátor Doubrava si myslí, že by Schwarzenberg neměl kandidovat na prezidenta a neměl by být ani ministrem zahraničí: „Kvůli tomu, co řekl, by měl odstoupit z prezidentské volby a odejít i z ministerského křesla. Já bych byl rád, aby si především Pražáci a Brňáci tohle poslechli a sudeťáckého Karla nevolili. Pan Schwarzenberg by si měl dát mokrý hadr na hlavu. Měl by si nastudovat české právo. Je ostuda, že člověk s takovými názory je ministrem zahraničí a vůbec se uchází o místo prezidenta. Takovýto člověk do sídla českých králů nepatří, a já pevně doufám, že tam nebude.“ Benešovy dekrety podle Doubravy platí a musí nadále platit. „Benešovy dekrety jsou základem našeho státu. Je zřejmé, že pan Schwarzenberg usiluje o zrušení Benešových dekretů od okamžiku, kdy ho sem Havel přitáhnul a kdy přišel Havel na Hrad. Je to logické, protože Schwarzenbergovy vazby na Rakousko a Bavorsko, kde jsou silní sudetští Němci, jsou jasné. I Schwarzenbergova manželka pochází z rodiny fanatických nacistů. Čili víme, jaký je úkol Karla Schwarzenberga a proč sem přišel. Aby pomohl sudetským Němcům zpátky k majetku, a víme, že toto ohrožuje majetkové poměry českých občanů. Pan kníže sem přišel hájit sudeťáky. Se svou hanebnou češtinou a hanebnou znalostí české národní hymny se cpe na Hrad,“ zlobí se Doubrava. Němci nás chtěli vyhubit. To knížete netrápí. Jde o majetek Senátor se domnívá, že církevní restituce a restituce sudetoněmeckého majetku, o který může Schwarzenberg usilovat, jsou spojené nádoby a souvisí i s tím, že se Schwarzenberg dle požadavků závěti zavázal, že bude usilovat o restituci schwarzenbergských majetků, které byly zabrány před únorem 1948: „Schwarzenberg hledá jakoukoli cestu, aby se dostal k dalším majetkům. Restituce jeho majetku byla stejně podivná jako restituce u Václava Havla.“ Odsun sudetských Němců byl podle Doubravy právoplatný i na základě mezinárodního práva. „Připomenul bych mu, že o odsunu Němců rozhodly vítězné mocnosti protinacistické aliance. Takže by před haagským tribunálem jako zločinci museli stát třeba Winston Churchill nebo Charles de Gaulle. Čili Schwarzenberg vstoupil do české politiky a kandiduje na Hrad, jenom aby zrušil Benešovy dekrety a otevřel cestu sudeťákům k navrácení majetku, který byl naprosto legálně zabaven. On chce, abychom byli opět protektorátem Německa. Netrápí ho statisíce Němci zavražděných Čechů a ukrutné bestiality, kterých se Němci dopouštěli. Chtěli nás jako národ vyhladit podobně jako Židy. To se s odsunem nedá vůbec srovnávat. Ať to vypráví těm mála lidem, co přežili Lidice. Ať to vypráví těm lidem, kteří byli v Osvětimi,“ rozzlobil se Doubrava. Statisíců zavražděných Čechů pan Schwarzenberg nelituje Podle Doubravy drtivá většina sudetských Němců podporovala Adolfa Hitlera, bylo tam vysoké procento v nacistické straně NSDAP a mnoho sudeťáků vstupovalo do SS a gestapa: „Sudetských Němců, kteří nechtěli Hitlera, bylo jen velmi, velmi málo, tak ať se chlapec zklidní.“ Doubrava odmítá, že se Češi při odsunu chovali stejně jako nacisté, jak tvrdí Schwarzenberg, když použil citát Václava Havla: „Jestli to řekl Havel a použil i Schwarzenberg, tak mě to u obou, kteří podporovali humanitární bombardování, vůbec nepřekvapuje. Známe protektorátní historii rodiny Havlů a Schwarzenbergů. Takže mi to zapadá. Nepodporuji násilí, ale na druhou stranu, když se někdo vrátil z koncentráku, nebylo se asi čemu divit, že neměl sudeťáky rád. A média u nás vlastněná Němci přečiny Čechů silně přehánějí. Oni nás chtěli vyhubit, my jsme je odsunuli. Když vám někdo vyvraždí rodiny, tak ho pak nebudete mít rád. Statisíců zavražděných Čechů pan Schwarzenberg nelituje. On totiž není Čech. V tom to je.“

 

K poučení a zamyšlení !Jan22.1.2013
Když Karel Schwarzenberg před rokem a čtvrt ohlásil kandidaturu na Hrad, byl vlastně prvním oficiálním uchazečem o úřad prezidenta, nepočítáme-li už některá starší přiznání prezidentských ambicí ze strany Přemysla Sobotky či Jany Bobošíkové. Karel a fašismus Předstihl tedy dokonce i Jana Fischera, který ji ohlásil loni v únoru, ale protože ji táhl nejdéle a bez přestávky po celý rok, na Karla se mezitím jaksi zapomnělo a vznikl dojem, že je to právě Fischer, kdo je hlavním prezidentským kandidátem havlistických struktur. "Karel Schwarzenberg symbolizuje globalistické zájmy o české země, které existují už od dob první světové války. Jeho ohlášená kandidatura na prezidenta není jen rozmarem starce, ale pokračováním téměř sto let starého boje zednářů o duši českého národa," napsal jsem tehdy v jednom svém textu (Boj o Hrad začal), když Karel svou kandidaturu ohlašoval. "Vyslání do boje Karla Schwarzenberga, který je prvním skutečně oficiálně deklarovaným zednářsko-pravdoláskařským kandidátem, má tedy v sobě jistou symboliku. Na něj také sázejí nejvíce," napsal jsem také. Nevyřčeným "oni" jsem měl na mysli kliku svobodných zednářů, sionistů a internacionálních finančních magnátů. Jenže poté jsem, jako ostatně většina veřejnosti, na toto Schwarzenbergovo vystoupení pozapomněl a podlehl dojmu, že do druhého kola s Milošem Zemanem postoupí právě Jan Fischer. Nakonec se tak nestalo a je otázka, zda to bylo jen tím, že si Fischer svou předvolební kampaň pokazil, nebo tím, že byl od počátku jen nastrčeným koněm, za kterým v závěsu už číhal Schwarzenberg, který po celý rok kampaň příliš neřešil, ale v posledních měsících před volbou se objevil s až nebývalou razancí všude kolem nás. Nechci ani spekulovat o tom, zda byly volby manipulované či nikoli, respektive zda to, že byly manipulované (protože s volebními lístky se operuje přes noc z pátku na sobotu při každých volbách) výsledek nějak zásadně ovlivnilo. Máme před sebou zkrátka dvojici Zeman - Schwarzenberg, která vyvolává rozporuplné reakce, protože kromě tábora příznivců toho prvního a tábora přívrženců toho druhého existuje také tábor těch, kteří si nevyberou ani z jednoho. (Podle mého soudu ale existuje hned několik důvodů, proč vybrat toho prvního, i když o tom až někdy příště). Stalo se tedy to, co ještě před několika měsíci málokdo čekal - z outsidera volby a jednoho z tehdy zhruba 11 kandidátů se nyní stal mediálně protežovaný kandidát, ke kterému se vilně přivinula všechna média, která předtím tlačila Fischera a sem tam i další havloidní kandidáty. Vrátili jsme se tak obloukem do doby před rokem a čtvrt, kdy Schwarzenberg vyhlásil svoji kandidaturu na Hrad a nikdo ještě netušil nic o Fischerovi, Okamurovi, Dlouhém, Fischerové či Franzovi, kteří ve volbě dělali křoví. Zednářům se tak jejich tah povedl, když jejich "nejlepší" kandidát je nyní vážným adeptem se snad veškerou myslitelnou mediální podporou a s podporou drtivé většiny kandidátů, kteří nepostoupili. Jenže úspěch je to jen zdánlivý. Podařilo se jim sice vygenerovat nejlepšího kandidáta, přesto jsem přesvědčen, že jejich původní plán nevyšel. Proti sobě měli usednout oba jejich kandidáti, aby - ať bude zvolen kterýkoli z nich, vítězství bylo jejich. Podobně tomu bylo po Masarykově abdikaci, kdy proti sobě kandidovali dva svobodní zednáři (Beneš a Němec) - pro jistotu. Právě proto také kandidovalo i letos tolik uchazečů z jednoho a téhož (pravdoláskařského) těsta. Tento záměr se ale - naštěstí - nepovedl. Do prvního kola se probojoval i nemilovaný Zeman. Černokníže má sice velkou šanci, ale existuje také velká pravděpodobnost, že nakonec prezidentem nebude. A jak se zdá z jeho posledních vyjádření (na téma Sudetských Němců, odsunu a Benešových dekretů), počíná si jaksi nediplomaticky a má tedy dobře našlápnuto, aby český národ naštval a svoji šanci promarnil. Situace, ač vypadá hrozivě (protože ještě nikdy neusiloval o nejvyšší a nejvíce symbolický český ústavní post prvek tak cizorodý jako je právě člen nadnárodní dynastie Schwarzenbergů), tedy není pro Čechy úplně beznadějná a ztracená. Dalo by se říci, že tak vlastně máme (coby národ) snad poslední šanci ještě chystané zlo (rozvrat svrchovanosti státu, který by Schwarzenbergovým usednutím na Hrad nastal) odvrátit. Stačí ignorovat lamentace sdělovacích prostředků a zvolit toho, kdo by nám (tentokrát výjimečně bez ohledu na pravolevé vidění světa) měl být svým českým naturelem bližší. Pro někoho - uznávám - to sice může být těžké, protože Zeman není ideální kandidát, ale duch doby si takové vpravdě státotvorné rozhodnutí zodpovědných voličů vyžaduje. *** Už několikrát jsem sepsal své nejvážnější výhrady vůči Karlu Schwarzenbergovi (například v textu " Hříchy Karla Schwarzenberga" , který se nyní spontánně šíří po internetu, ale připravuji i aktualizovaný materiál doplněný o celou řadu dalších sporných aspektů Schwarzenbergovy osobnosti). Nad některými věcmi lze přimhouřit oči, nad jinými mávnout rukou, za jiné se jen stydět. Co ale považuji za podstatnou záležitost, kterou Schwarzenbergovi vytýkám a která ho podle mého soudu po morální stránce diskvalifikuje z prezidentské volby, je to, že reprezentuje zájmy globalistických struktur. To je zjevné z jeho konkrétních politických postojů a činů ještě výmluvněji než z prostého faktu, že je členem globalistických organizací jako Bilderberg Group, Trilaterální komise či členem Výboru 300, tedy jakési pomyslné špičky globalistické pyramidy (jak upozornil bývalý britský důstojník zpravodajské služby MI6 a autor knihy "The Commitee of 300" dr. John Coleman). Všechny tyto tajné a polotajné společnosti, jakási paralelní centra světové moci, usilují o celosvětovou vládu a kontrolu nad planetou. Coleman ve své knize shrnuje záměr a účel Výboru 300, ve kterém mezi třemi stovkami členů najdeme i Schwarzenberga, následovně: "Jedna světová vláda a jeden měnový systém, pod trvalou nevolenou dědičnou oligarchií, která se sama vybrala mezi svými ve formě feudálního systému, jako to bylo ve středověku. V této věci Jednoho světa (One World), bude populace redukována omezením počtu dětí na rodinu - nemocemi, válkami, hladomory, dokud nezbude jedna miliarda lidí, která se bude hodit vládnoucí třídě v přesně a jasně definovaných oblastech, a ta zůstane jako světová populace. Nebude tu žádná střední třída, jenom vládci a služebníci. Všechny zákony budou jednotné v rámci právního systému světových soudů praktikujících stejný sjednocený zákoník, opírající se o policii Světové vlády a spojenou armádu k prosazování zákonů ve všech bývalých zemích, kde už neexistují žádné hranice. Systém bude fungovat na základě sociálního státu - ti, kteří jsou poslušní a podřízení Světové vládě, budou odměněni podmínkami k žití a ti, kteří jsou vzpurní, budou jednoduše hladovět nebo budou prohlášeni za psance, jako cíl pro každého, kdo je chce zabít. Soukromé vlastnictví zbraní všeho druhu bude zakázáno." Můžeme se pak divit, že cítí-li se být Schwarzenberg součástí těchto elitářských a po světovládě dychtících struktur, že nehájí české národní zájmy, ale hájí zájmy nečeské - tu Američanů, tu nadnárodního kapitálu a finančních oligarchů, tu Izraele, Francie, Německa, sudetských Němců a sudetských Rakušanů, Evropské unie a mnoha dalších? Druhá velká pochybnost nad Karlem Schwarzenbergem je něco, s čím tak rádi operují havlisté ve směru ke konzervativním a národoveckým kruhům, když jim neoprávněně a s cílem mediálně je pošpinit předhazují smyšlené sympatie s nacismem či fašismem. Pro někoho totiž možná bude překvapivé, že je to naopak právě Schwarzenberg, který má k těmto myšlenkám BLÍŽE NEŽ SI MYSLÍTE. Jeho otec byl členem fašistického kroužku Vlajka vydávajícího za první republiky stejnojmenný časopis, v době protektorátu nechvalně proslulý svým kolaborantstvím s nacisty. V té době už Karel VI. Schwarzenberg s Vlajkou, jak havlistický literární historik M. C. Putna správně poznamenává, neměl nic společného, inspiraci fašismem však předválečná Vlajka, s kterou byl neodmyslitelně spjat, nezapře, protože se k němu programově hlásila. Zajímavostí ve vztahu k současné kandidatuře jeho syna Karla VII. je i fakt, že v říjnu 1938 Vlajka (ač bez jeho vědomí) oznámila jeho prezidentskou kandidaturu, stejně jako o pár dní později učinila to samé nacistická vysílačka, která pod názvem Pravda vítězí! vysílala z Vídně a s tehdy již kolaborující Vlajkou spolupracovala (Putna s. 24-25). Podle knihy amerického autora Paula Polanského (The Storm / Bouře), kterou vydal v Česku Fedor Gál (G plus G, 1999), zneužívala Schwarzenbergova rodina v době protektorátu k bezplatné otrocké práci na svém lesním hospodářství poničeném katastrofální bouří Cikány a Židy z nedalekého sběrného tábora v Letech u Písku (Polansky zmiňuje, že rodiče ministra žádali o to, aby byl tábor postaven blízko jejich sídla právě proto, aby mohli jeho osazenstvo používat jako levnou pracovní sílu. Otec Schwarzenberg měl prý kontaktovat v této věci ministerstvo vnitra). Pokud kniha není fikce, jak dnes Gál v rozporu se svými dřívějšími prohlášeními tvrdí (či pokud není smyšleným obviněním ze strany tzv. holokaustového průmyslu, který má v Češích záměrně vzbudit pocit viny, že jsou stejně tak hrozní jako Němci a že i oni mají svůj malý koncentrák, za který se budou do konce života stydět), pak by tato temná minulost Schwarzenbergovy rodiny vysvětlovala jeho dnešní hujersky proizraelské postoje i jeho angažmá v organizování piety na místě bývalého tábora. Zvláště jako póza totiž toto mediálně zdůrazňované klanění se památce tehdejších obětí působí ve světle jeho nedávného prořeknutí se v jednom rozhovoru, ve kterém Karel neprozřetelně připustil, že řešení cikánské otázky vystěhováním Cikánů do nějaké země ve světě je nápad vpodstatě zajímavý, jen nereálný v tom, že taková země by se nenašla... A pojďme dále - Schwarzenbergova manželka Therese pochází z rodiny s nacistickou minulostí - její otec (Johann Hardegg) byl členem rakouské ilegální NSDAP a velitelem (führerem) elitních členů SS a SA, které cvičil ve střelbě. V roce 1934 se také podílel na puči v režii SA a SS, při kterém byl zavražděn rakouský kancléř Dollfuss a byl za to vězněn. Schwarzenberg k tomu skromně a téměř omluvně poznamenává, že tchán měl "spornou pověst", kdežto jeho žena Therese alespoň na rovinu přiznává - můj otec byl nacista. Je otázka, zda jde v jejím případě o povzdechnutí, nebo se k tomuto "odkazu" hrdě hlásí. Podle některých indicií se zdá, že jde spíše o druhou variantu. Otce nacistu měl i Theresin pozdější milenec a papírenský průmyslový magnát Thomas Prinzhorn, se kterým za Schwarzenbergovými zády počala syna Karla Filipa. A nešlo jen o Thomasova otce - v NSDAP byli i další členové rodiny. Thomas Prinzhorn se později angažoval v politické straně Jörga Haidera a v roce 2002 se dokonce vyšvihl na Haiderova stranického zástupce. S tím vším tedy souvisí i obhajoba německých zájmů a zájmů Sudetských Němců zvláště, včetně odporu k Benešovým dekretům, které Karel Schwarzenberg tak bezelstně prezentoval v posledních dvou televizních duelech. Větší chybu asi ani nemohl udělat, ale to je pod Schwarzenbergovu schopnost - on zkrátka takto uvažuje a nemůže jinak, vůbec nechápe, jak je toto téma kontroverzní, pro Čechy citlivé a že by měl alespoň mlčet. Čím více to vysvětluje, tím více se do toho zamotává. Konečně, ne nadarmo také Schwarzenberga v jeho současné kandidatuře podporuje údajný miliardář Karel Janeček, jehož hnutí někteří oprávněně považují za předzvěst nástupu fašismu. Ostatně i výše zmíněné globalistické skupiny (Bilderberg, Trilaterála, Výbor 300) lze označit za fašistické z hlediska jimi hlásaných idejí i z hlediska metod jejich práce, nehledě na to, že v jejich řadách a mezi jejich zakladateli najdeme zapřísáhlé obdivovatele historického fašismu či nacismu (princ Bernhard z Nizozemí, který stál u zrodu Bilderbergu, byl bývalý důstojník SS a takových případů bychom našli více). Můžeme tak říci, že zahraniční skupiny, které Schwarzenberg reprezentuje, jsou fašistické skupiny, což není jen politologická hříčka, vezmeme-li v úvahu, že řada členů těchto struktur měla fašistickou či nacistickou minulost, čehož jsou rodiny Schwarzenbergů / Hardeggů samy příkladem. Dokud se Karel Schwarzenberg k těmto faktům nepostaví čelem a nevysvětlí je veřejnosti, neměl by prezidentský post nikdy získat. Na posvátném místě českých králů by totiž neměl usednout nikdo, na koho - byť i jen vzdáleně - dopadá stín toho nejtemnějšího období novodobých českých dějin.

 

Osobní zkušenosti s Karlem SchwarzenbergemBListy 22.1.2013 
Václav Novotný https://www.blisty.cz/art/66924.html , Dovolil bych si reagovat článek "Karel Schwarzenberg je velký duch a má obrovské charisma". Nevím, zda měl autor článku možnost mluvit osobně s panem Schwarzenbergem. Já vícekrát. Poprvé to bylo v osobním rozhovoru, kdy jsem se ho ptal, jak je možné, že Česká republika v OSN prostřednictvím MZV hlasovala proti přijetí usnesení o zákazu používání ochuzeného uranu ve vojenské munici. Z rozhovoru vyplynulo, že to prý spletl nějaký úředník. Na následující otázku, jak se nějaký úředník MZV dostal na jednání OSN a zda byl zmocněn hlasovat, již neodpověděl a odešel. Při projednávání církevních restitucí jsme vydželi s ostatními na galerii v Poslanecké sněmovně až do konečného hlasování, které proběhlo po půlnoci. Při odchodu pana Schwarzenberga z Poslanecké sněmovny mu byla položena otázka, jak je možné, že ještě před závěrečným hlasováním ( druhé kolo )k církevním restitucím byla v ČT zveřejněna zpráva, že u Evropského dvora bude uplatněn požadavek k restitucím z maďarské strany. Odpověď pana Schwarzenberga byla: polib si. Velký duch a obrovské charisma je spíše zbožné přání autora a není třeba uvádět stovky dalších nevyvratitelných faktů, počínaje turismem v politických stranách, přes financování kampaně. Ostatně prohlášení, že nikomu není nic do toho, jak nabyl peníze či majetek, vypovídá vše. Jako místopředseda vlády je zcela zodpovědný za problémy společnosti a to není ani třeba zdůrazňovat jeho pozici bílého koně představujícího předsedu TOP 09. Můžeme si jen přát, aby tvrzení o hloupých voličích, pravděpodobně pravicových, bylo pravdivé. V opačném případě by se mohlo jednat o určitý stupeň fanatismu v pohledu neúprosných faktů o osobě pana Schwarzenberga. Potvrzuje se varování politoložky Vladimíry Dvořákové.

 

Schwarzenberg je odpovědný za ohrožení mého života !BListy 22.1.2013
Jakub Klouzal , pracoval od roku 2008 jako ředitel odboru centrálních systémů a technologií na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Když tam odhalil korupci, byl zbaven zaměstnání. "Slušnost pana Schwarzenberga je dle mých zkušeností jen slupka navenek, ale v konání se neprojevuje. Pan Schwarzenberg se často nezastane slušných lidí, kteří mu důvěřují, a přivede je tak do problematických životních situací. Můj případ není zdaleka jediný. Pan Schwarzenberg dosazuje na klíčová místa ministerstva lidi, o kterých ví, že spolupracují na ekonomických machinacích. Pan Schwarzenberg neodvolává lidi, kteří se na ekonomických machinacích podílejí a pan Schwarzenberg je velice špatný manažer. Pan Schwarzenberg se obklopuje lidmi, kteří jsou špatní manažeři, a dosazuje na klíčové posty ministerstva lidi, kteří jsou nekompetentní. Tiskové oddělení MZV veřejnosti pod vedením pana Schwarzenberga lže a zametá jednu kauzu za druhou. Pan Schwarzenberg se nijak zvlášť nezajímá o vnitropolitickou situaci země a pan Schwarzenberg se nechá velice jednoduše obelstít. Ty, kteří ho obelstili, netrestá. Neřeší vnitřní záležitosti ministerstva zahraničních věcí. Zaštiťuje se bojem za lidská práva, ale v tomto duchu často nekoná. Pan Schwarzenberg nerozumí provozu rezortu státní správy ani jinému modernímu provozu. Nikoho z lidí, kteří se účastnili korupčních kauz na MZV, Karel Schwarzenberg neodvolal. Ekonomické machinace na MZV nabyly za jeho vlády obrovských rozměrů a dějí se stále, přestože jsem na to pana ministra osobně upozornil. Když zvolíte knížete, situace se v této zemi nezlepší. Oblast korupce je nejpalčivějším problémem této země a Karel Schwarzenberg jej neřeší a řešit nebude. V současnosti připravuji trestní oznámení na Karla Schwarzenberga a jeho spolupracovníky a na další osoby podílející se na ekonomických machinacích v IT zakázkách na ministerstvu zahraničních věcí. Pan Schwarzenberg mi vzkázal, že se mi nemá za co omlouvat.

 

JAK DLOUHO ?TEMPLÁŘ22.1.2013
Jak dlouho si ještě necháme od rádoby umělců a zpronevěřilých "studentů"diktovat co má tento stát a jeho občané dělat?V roce 1989 "studenti" svými stávkami a s podporou "umělců" přivedli tuto zemi do současných sraček.Nyní nám ty sračky ještě rozmazávají na obličej a očekávají,že je budeme chválit,když se nám pokoušejí vnutit"knížecího"degeneráta a škůdce této země SCHWARCENBERGA za prezidenta !Už je nezajímají ani demokratické principy a tradice této země. Jedinní, kdo si s nima uměli poradit byli němci a komunisti! V r.1948,když začali zlobit,tak byli vyházeni ze škol i divadel a byl klid na dlouhá léta - možná by bylo na místě některé metody z minula trochu oprášit a "panům"učitelům i "umělcům" by docela slušelo fárat na uranu !!NĚKTEŘÍ Studentíci a rádoby umělci z r.1989 si asi myslí,že konali dobře - nechť se nemýlí,většina obyvatel této země je proklíná a přeje jim těžký život a doufají,že se jim to vráti i s úrokama - ti chytřejší z nich si to uvědomují a stydí se za mladickou nerozvážnost a euforickou zblblost,kterou tuto zemi poškodili a dost lidí přivedli k zoufalství !Jak jsou debilní ukázali zase svojí "volbou" prezidenta - adepti,které zvolili plnně vystihují jejich hloupost a absolutní ignoranci stavu politiky v této zemi - další akce typu :poučte BÁBU s DĚDKEM ! ŘEZAT ŘEZAT ŘEZAT a nepřestat dokud se nezklidní ! Velice"hezká"je ta jejich volba presidenta,kdy zvolili HAVLOVA pohrobka,který jako zástupce BILDEBERGU pomáhal HAVLOVI v likvidaci této země a nyní nám tohoto ospalého dementa "knížete" do druhého kola volby přímo vnucují.UMĚLCI a STUDENTI jako obvykle poserou na co sáhnou a odnesou to zase jenom OBČANÉ ! Připadá mi,že si umělci a studentíci myslí,že život je jedna nepřestávající RECESE !

 

Karl Schwarzenberg je kumpán ve zlodějině s Kalouskem,Nečasem,ODS založila mafii top09,Anonym22.1.2013
Karl Schwarzenberg je kumpán ve zlodějině s Kalouskem,Nečasem,ODS založila mafii top09 Karla Schwarzenberg se sám přiznal mediím ke korupci při podvodné restuci majetku čr do jeho rukou ,škoda přes miliardu ,je to korupční zločinec Karla Schwarzenberga nevolím je antisociální. (místopředseda vlády a předseda TOP09 Církevní restituce!!! Zvýšení DPH!!! Důchodová reforma!!! Zvyšování spoluúčasti pacientů ve zdravotnictví!!! Snížení valorisace důchodů a dávek zdravotně postiženým!!! Zvýšení důchodů 5% bohatým na úkor 70% nových důchodců!!! Snížení dostupnosti zdravotní péče!!! Lepší zdravotní péče pro bohaté!!! Zýšení příjmů soudců a ústavních činitelů!!! S karty!!! Nucené práce zadarmo!!! Zavedení školného!!!

 

Koukám, že z toho Klausíka vypadávají informace, na které pan kandidát musí reagovat a ne jen mávnout rukou. Leze to z něj jak z chlupaté deky.23.1.2013 
Pomaloučku, polehoučku skládáme mozaiku střípků životopisu pana kandidáta na post prezidenta České republiky, dlouholetého diplomata v českých službách, švýcara s českým kořenem, dříve majitele rozsáhlých restituovaných reálií v Čechách, které před nedávnem, snad ze zodpovědnosti, převedl na svého dědice Jana, syna co se před nedávnem postřelil na lovu zvěře. Pan Jan se stal jejich správcem. Manželkou pana kandidáta je nečesky hovořící paní kněžna Mathylde, pocházející z nacistické rodiny, jejichž relikvie uchovává a staví na obdiv ve svém rakouském sídle zděděném po rodičích, které se nachází v dosahu Znojma. Paní kněžna by se měla stát první dámou Česka, ikdyž Česko zrovna nemusí. Hodně vykonal podle paní Šiklové pro československý disent, jehož spisovatelská díla skladuje v prostorách svého rakouského sídla, které jeho obdivovatelka něholikrát navštívila a ocenila jeho pomoc za jím za totality darované kopírky. To že má české nemovitosti rád prokazuje svými nákupy ve větším množství. Též jako řádný hospodář se stará o nemovitosti Česka v zahraničí, jejichž prodejem posiluje státní rozpočet z obav, abychom nedopadli jako Řecko. Panu ministru financí, který byl v jakési soutěži něholikrát vyhodnocen jako nejlepší fandí navzdory skutečnosti, že pod jeho dozorem (až na krátkou pauzu kdy jej v úřadu zastoupil jeho podřízený pan Janota), stoupl od roku 2006 státní dluh na dvojnásobek a pomalu se blíží ke dvěma bilionům Kč.

 

Nerad publikuji konspirační teorie. Už protože se špatně dokazují23.1.2013
Na druhou stranu se mi v této souvislosti vybavuje jedno pořekadlo oblíbené mezi důstojníky zpravodajských služeb. A to zní : „To že jste podle lékařů paranoidní nemusí nutně znamenat, že Vás nesledujeme.“ A protože žijeme v zemi, kde je ministrem vnitra Jan Kubice (bývalý taxikář a pozdější šéf ochranky prezidenta Václava Havla v době, kdy jeho kancléřem byl Karel Schwarzenberg), a který mimo jiné smutně proslul tzv. „Kubiceho zprávou o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy“, která ovlivnila průběh voleb do Sněmovny v roce 2006, tak si neodpustím upozornit i na třetí možné vysvětlení. 700 tisíc voličů představuje cca 15% všech oprávněných voličů. To je síla, která může rozhodnout volby. Při vyrovnaném výsledku v 1. kole by zneužití i 10% vydaných voličských lístků mohlo rozhodnout o tom kdo bude prezidentem republiky. Zveřejněný údaj o počtu voličských průkazů ve mně vzbuzuje podezření na možnou přípravu nezákonné manipulace voleb. Doufám, že se nestane to, že by řada občanů, jimž měl být vydán voličský průkaz, něco takového zjistila až ve volební místnosti, když jim řeknou, že volit nemohou, protože byli vyškrtnuti ze seznamu a bez voličského průkazu nemohou. Tyto praktiky byly použity v masovém měřítku v kontroverzních volbách prezidenta USA v roce 2000. V nich byl zvolen prezidentem George W. Bush. Stížnosti na tyto praktiky nebyly soudně prošetřovány přesto, že stížnost vznášeli jak samotní občané, tak jejich jménem i kongresmani. K jejich projednávání nedošlo, protože se ke stížnosti nepřipojil žádný senátor. Nejvyšší soud USA poté dokonce zakázal přepočítání sporných volebních lístků. Pro dokreslení uvádím, že většinu členů Nejvyššího soudu USA jmenoval do funkce George Bush senior – otec George W. Bushe. https://www.blisty.cz/art/67110.html

 

Rozděl a panujOrel23.1.2013
Tak nám ty volby pěkně zašmodrchávají lidskými vztahy, národ se kvůli tomu už rozhádal a jak je u Čechů zvykem, jedna půlka je knížecí a druhá půlka má ráda Becherovku, nenávist už dosahuje patnáctého stupně Richterovy stupnice, rvačky jednotlivých fans se brzy z fotbalových stadionů přenesou na náměstí, návsi a do hospod, ženské si začnou rvát vlasy při frontách u řezníka a na úřadech práce a je otázkou času kdy přijde ten den a všichni se začnou navzájem napadat dlouhými, dranžírovacími noži. No a jak to vypadá u komediantů, tak to nám předvádějí soudruzi Bocian a Strašidlo versus Martin Dejdar. Výše zmínění soudruzi se považují za tvůrce antikomunistického seriálu ROZZUŘENÁ ZEMĚ, který svou uměleckou hodnotou je asi tak na úrovni komunistického seriálu OKRES NA SEVERU. Ale ponechme hodnocení uměleckých kvalit servilním filmovým kritikům, kteří maji na to vzdělání obsolvováním jednoroční managerské přípravky pro kapitalistické blbce CEVRO pod dohledem majitele tohoto kapitalistického VUMLU, soudruha Íčka a věnujme se tomu, co všechno tento komediantský boj obnáší. Soudruzi Bocian a Strašidlo, totiž obvinili Dejdara, že bez jejich svolení vyjadřuje volební sympatie k objímači smrčků z Vysočiny, čímž se dopustil kapitalistické velezrady a v uměleckém světě si už neškrtne ani jako osvětlovač, ba dokonce ani jako spouštěč opony v divadle. "Nedokážeme pochopit, jak se soudruh Dejdar mohl takto zcela neadekvátním způsobem odklonit od scénáře, pořád v seriálu tvrdil, co jsme mu předepsali a to, že komunsiti jsou hajzli a on nás tak beze slůvka upozornění zradil, když najednou začal tvrdit, že Zeman je mu sympatický, to je přece neodpustitelné, přitom byl na našem seznamu, kdo může točit kapitalistické seriály na předním místě dokonce i před soudruhem Tëpferem a to už něco znamená, přitom léta tvrdil, jak mu seriál změnil život, dokonce i sexuální, když si uvědomil, jaké zločiny komunisti páchali a to jsme mu dovolili odjet dokonce do Ameriky, kdyby jsme to věděli, jak se zachová, tak naše komediantská stranická buňka by mu nikdy vízum s výjezdní doložkou nedoporučila," rozčilovali se kapitalistický režisér a spisovatel. "No, jak to tak vypadá, tak oba soudruzi vedoucí zřejmě dostali stranický příkaz volit soudruha Karla von Osterreich, samozřejmě, já jim v tom nebráním, ale bojím se bojím, že opět začnou vznikat nějaké Cibulkovy seznamy v obráceném gardu, kdo sympatizoval s levicí a tudíž se ocitne na indexu zákazu komediantské živnosti a jediné, co bude točit, tak akorát s ním zatočí kapitalistická STB," vyjádřil se Martin a my jsem pro objektivitu dali slovo oběma soudruhům a to Bocianovi a Strašidlovi. "Soudruzi, zdá se , že tady zavádíte komunistické manýry, soudruh Gottwald by vám vyslovil ústní pochvalu před zaplněným kinem, ale jako signataři podpisu Anticharty, kterým jste vyjádřili nadšení nad příjezdem sovětských traktoristů v r.1968, je vaše současné jednání silně pokrytecké, nezdá se vám?" "Tak nám se nikdy nic nezdá, my neustále bdíme a jsme na stráži úspěchů světlých kapitalistických zítřků, co se týká podpisu Anticharty, tak nikdy jsme se tím nechválili, ale my oba jsme se podepsali pod falešnými jmény, kdyby se to komunisti dověděli, tak by se posrali vzteky, ale my jsme skromní a o žádné vyznamenání nestojíme." "Nepovídejte, a pod jakými pseudonymy jste se podepsali?" "Tak já jsem se podepsal jako Antonín Zápotocký a tady soudruh Strašidlo jak Che Guevarra." "Tak to jste opravdu projevili občanskou statečnost a neměli jste nasráno v gatích, že se na to přijde?" "Tak oba jsme si museli ihned po podpisu převléci spodní prádlo, ale nakonec nám trik vyšel a my jsme mohli až do sranda prče točit komunistické hovadiny a tady soudruh Strašidlo mohl psát o zemi, kde popozítří znamená již předevčírem do nekonečna." "A nevadí jiným soudruhům komediantům, že hráli v seriálu Major Zeman a teď zase v seriálu Rozzuřená země, že by byli opravdu tak chameleonsky nadaní?" "Tak soudruzi komedianti jsou profesionálové každým coulem, naprosto bez chyby umí většina z nich zahrát profesionální kapitalisty v současném kapitalismu a perfektně hráli i komunisty za komunistů, to by jste koukali, jak by perfektně zahráli rákosníky, kdyby nás anektovali Číňani a navíc vždy pokorně odříkají, co je jim předepsáno a o smyslu nepřemýšlejí, podstatné je, že jim za to na účet přistanou penízky, kdyby současná volba presidenta probíhala v duelu Hitler-Obama, tak věřte tomu, že kdyby jsme jim přikázali, aby podporovali Hitlera, tak neodmítnou, tak jsou zásadoví a my jsme na takové soudruhy hrdí a proto mají otevřenou cestu do všech krásných kapitalistických seriálů." "Co chystáte po české diváky v nejbližší době?" "Tak bude to seriál CESTY DOMŮ a bude o restituci pohraničí a návratů sudetských soudruhů Němců do protektorátu Bohmen und Mahren." "Soudruh Bociane, ale vy jste byl komunista jak poleno, co že jste tak najednou převlékl kabát?" "Tak já jsem byl u komunistů, abych jim tak nějak zevnitř škodil, kdo sledoval moje točení za komunistů, tak mezi jednotlivými frekvencemi ve filmu určitě zahlédl velmi rafinovaně vloženou disidentskou scénku,. sice se mihla jen 1 vteřinu, ale kdo chtěl vidět, tak ji tam viděl, například ve filmu Rudá záře nad Kladnem představitel hlavní role říká, tady se nad městem dneska nějak zamodralo a vidíte, ani cenzoři si toho nevšimli." "Nezdá se vám soudruzi, že tady v této zemi jsou lidi stále mezi sebou rozeštvávani, aby se nenáviděli za to, že má každý jiný názor a že je to uměle vyvoláváno připosranými médii a zkorumpovanými komedianty, kteří kvůli tomu, že si zahrají v nějaké seriálové sračce křoví, tak jsou ochotni slintat před kamerami hovadiny, za které by se soudný a charakterní člověk styděl až do smrti a že volit si každý může koho chce?" "Tak to tedy ne, kázeň musí být, my vedoucí pracovníci a manageři musíme regulovat dav, jinak by vznikla anarchie, umíte si předstasvit, kdyby si každý kecal, co ho napadne, ne,ne úplnou deregulaci názorů nemůžeme připustit, deregulaci okrádání, to ano, trh si to s lůzou vyřídí a neviditelná ruka trhu dá každému, kdo se bude šprajcovat pořádně po rypáku, ale v názorech musíme být jednotni a když soudruzi z UV řeknou, že to bude modré, tak to bude modré, i kdyby to bylo puntičkované." "Neuvažujete soudruzi o tom, že by jste začali točit seriál ZDIVOČELÁ PRIVATIZACE, to je přece téma, které by zajímalo miliony diváků, soudruh Bakalník v hlavní roli, když by ho maskérky pečlivě upravily, tak by vypadal jako princ Krasoň a ne jak Quasimodo, který právě dostal lopatou po hubě, soudruh Háfa s Halouzkem by v seriálu vystupovali jak mírotvorci, kteří mají zájem na celosvětovém odzbrojení, Narcis z hradu by vydal dekrety, které by zaručovaly v budoucnu zákaz znárodnění, bývalé komunistické ředitele národních podniků by seriál postavil do rolí disidentů, no prostě sledovanost by byla 199%." "No nápad to není špatný, tady soudruh Strašidlo určitě napíše o této významné etapě našeho národa zajímavý scénář, ale uvidíme, jak dopadnou následující parlamentní volby, taky by se mohlo stát, že když je vyhrají komunisti, že by nám to zatrhli a nebo by jsme museli improvizovat a natočit to jako loupež století, ale tím by jsme zmanipulovali skutečnost, no ještě chvíli počkáme, vyčkávací taktika se nám vždycky v uměleckých kruzích vyplatila, stačilo potom jen po změně systému zazpívat z nějakého balkonu ve Veroně českou hymnu a trochu pokecat, jak milujeme nový systém a byli jsme okamžitě za miláčky národa." "Tak děkujeme za vaše názory a tomu Dejdarovi to nedarujte, to si opravdu dovolil hodně, bez vašeho svolení vyjadřovat svobodně svoje sympatie, kam by to umění došlo, kdyby se komedianti nedrželi scénáře, že ano." Tak nevím, jestli už současní pseudokomunističtí kapitalisti jsou ještě větší hajzli jak komunisti, ale na rozeštvanost národa je opravdu dobře zaděláno a věřím tomu, že kdyby byly mezi lidma zbraně, tak už je dávno občanská válka a než by se armáda vrátila z Afghánistánu, tak by opravdu ti skuteční komunističtí zločinci viseli na lucernách, padni komu padni. Ale já jsem opravdu pro změnu volebním způsobem. Ale ještě se pro jistotu kouknu do kalendáře, jestli se nepíše rok 1970!!

 

Lidi, přemýšlejme a buďme alespoň trochu Čechy! Anonym23.1.2013
Máme za sebou prvé kolo prezidentské volby, velice smutné doby pro český stát. Co k tomu říci z hlediska občana. •volme za prezidenta ČR Karla Schwarzenberga, člověka, který má také doposud cizí státní příslušnost, •volme za prezidenta ČR Karla Schwarzenberga, člověka, který nevysloví téměř žádnou větu správně česky a ani nezná pořádně naší hymnu, •volme za prezidenta ČR Karla Schwarzenberga, člověka, jehož manželka by nejspíše jako první dáma hovořila česky hůře než vietnamští trhovci, •volme za prezidenta ČR Karla Schwarzenberga, člověka, který je členem BILDERBERGu, klubu-organizace nadnárodních finančních magnátů a skupin, pro něž je národ, čest a svoboda nežádoucí vlastností občanů, •volme za prezidenta ČR Karla Schwarzenberga, člověka, který jako ministr zahraničí Topolánkovy vlády lhal více jak 2 roky občanům o radaru v Brdech a dodnes se za to neomluvil, •volme za prezidenta ČR Karla Schwarzenberga, člověka, který schvaloval spolu s Havlem bombardování Srbska za Kosovo, i když nejspíše měl vědět, že je to mezinárodní zločin a šlo jen o vytlačování Srbů z Kosova, aby tam mohly řádit UCK teroristické skupiny a aby tam mohla být zřízena největší americká základna na evropském kontinentě, •volme za prezidenta ČR Karla Schwarzenberga, člověka, který pomáhal prosadit jako 1. místopředseda vlády a předseda politické strany TOP 09, podivné, doposud řádně nedokladované církevní restituce. Ty restituce, které naše mladé lidi, děti a vnuky zadluží na celá desetiletí, •volme za prezidenta ČR Karla Schwarzenberga, člověka, který jako předseda TOP 09- strany, která se spolupodílela na prosazení zákonů ožebračujících důchodce, rodiny s dětmi, na návrhu školného, na neskutečném propadu státního rozpočtu o více jak 160 miliard Kč, na zhoršení sociální a zdravotní péče atd…, •volme za prezidenta ČR Karla Schwarzenberga, člověka, který si nechá říkat „kníže“ přesto, že již první československý prezident T.G.Masaryk podepsal jako jeden z prvních zákonů vznikajícího svobodného státu zrušení šlechtických titulů a zákaz jejich používání, •volme za prezidenta ČR Karla Schwarzenberga, abychom se měli za co stydět, abychom ukázali, co jsme to za národ, že mu stačí pár týdnů masírování medii vlastněnými zahraničními korporacemi a staly se z nás hloupé nemyslící ovce! · Rád bych našel na Karlu Schwarzenbergovi nějaký významný pozitivní rys vyjma pospávání, ale nějak se to nedaří. Ale pokud v nás přeci jen ještě zbyla byť jen špetka státní a národní hrdosti a cti, pak Karla Schwarzenberga nevolme v žádném případě!

 

Bilderberg čeká, že Kódl a Kalousek doufá, že mu budou umazány nějaké ty hříchy, co hoši, co spolu mluvíte? Anaj22.1.2013
Kódl slyší náhodou velmi dobře, hlavně když jde o jeho a Kalouskovu věc, moc dobře. Už ale zapomíná a tak bylo tuhle vidět, že mu Kalousek píše taháky. Že tu momentálně národ neřeší slušnost, ale svou existenci, to je taky pravda, což on těžce nese - i když. Občas to přesere, když to nemá v pokynech, například nevěděl, že Benešovy degrety si nepsal Beneš po večerech sám ze svého plezíru, ale byly napsány na základě Mnichova a za účinkování mocností - no zkusil to. No jo, dědek si myslí a hoši z Bilderbergu, že čehouni jsou dementi a zapoměli. S tou mládeží tady, to se jim opravdu povedlo, výchova dvaceti uplynulých let se podepsala. Naši mladí podepíšou klidně i svou smrt, když budou moci pařit. A nám nezbývá volit Zemana, Klausi a ostatní hajzlové dík, a svést další bitvy o demokracii. Nebude to vůbec jednoduché, natožpak hned. A Klouzal? Kdo to je Klouzal?

 

Jsme opravdu zmanipulovatelní, že zapomeneme kdo to největší zlo způsobil a potutelně se směje,dotant22.1.2013
Rozvrat české ekonomiky a nejen té je práce TOP09 Kalouska a knížete,nezapomínejte na to, že je 1.místopředseda vlády a má stejnou odpovědnost i za amnestii i za jiná rozhodnutí.Co pro tuto zem pan kníže dobrého udělal?Proč a za co jej chcete volit za prezidenta ČR.Ty téměř 3 roky nám nestačí,abychom věděli koho z oněch dvou volit, ale rozhodně stačí k tomu koho nevolit, zlaté zmedializované a zidealizované pozlátko knížete pána je ušudlané setrváváním ve vládě Nečase,rozhodováním proti 80% občanů této země, až se přesvědčíte nebude vyměnitelný jako LIDEM! Senilní stařík nikomu opravdu potřebnému doposud nepomohl a nic pro tuto zem neudělal! Umetá cestičku vyznamenanému ekonomickému zázraku jenž nevybírá od bohatých a stále se krade ve velkém.

 

Mocenský scénář pro ČR na další měsíce (a roky):Anonym22.1.2013
Koaliční strany jednají o nové koaliční smlouvě a jednat budou i dál. Pokud bude Schw.zvolen, což je při současné mediální masáži pravděpodobné, budou jednání protahovat až k nástupu knížete na trůn.Poté vládu na základě tzv. neshod položí, a bude jmenována úřednická vláda s premiérem Kalouskem v čele. O další vývoj ze kterého už nebude cesta zpět se Kerel a Míra, opět, zavydatné podpory Němci vlastněných médií, postarají.

 

Schvancenberg je lump a dement,vyhovující korupčníkům.Anonym22.1.2013
Okolo Schvancerberga se shlukla ta jakás "smetánka",ale značně zakyslá.Bohužel i schopný lékař již propadl mamonu a odírání lidí.Jeden pracovník IKMu mi doslova řekl:tady už dnes musí dávat bakšiš i doktor doktorovi.Tito všichni korupčníci a ve vlastních očích "nadlidé"-LEPŠÍ LIDI prosazují tohoto zkorumpovaného prďolu.Léčí si komplexy.Nikdo p.irkovi nevezme,že umí operovat.Ale za čí peníze studoval,za státní peníze provozuje soukromé kšeftíky a nyní se snaží kecat do politiky.Tím se z dobrého doktora stává ubožák.ŠEVČE,DRŽ SE SVÉHO KOPITApraví české přísloví./neber úplatky,neber úplatky , nebo se z toho zblázníš/

 

Mohou si s čecháčkama utřít půlení,sežrali jím to!echt22.1.2013
Chytrému napověz hloupého kopni, málo nás nakopali a dopad bude tvrdý.Komedianti budou hrát divadlo o jednom jednání nepoučitelnosti.Korupci tu potírají zlatem,zločiny odměňují vrácením nakradeného a okradeným nadělí novoroční amnestii podvodníkům zlodějům a korupčníkům.Jen tak zajistí aby jejich korupčníci byli spravedlivě odměněni.Kníže nikdy nic nenamítal a jednohlasně souhlasil.Odejít pane kníže není vyjádřit nesouhlas,cizáci z českého boje vždycky utíkali!

 

Britský listFrantišek22.1.2013
Britský list Financial Times napsal: "Aristokrat s motýlkem oslovil městskou mládež". Nechci nic říkat, ale jaksi pozapomněli na naše vězně. 90% odsouzených volí dadánka Karla. Takže já to vidim tak, že naše mládež ja intelektem na úrovni vězňů. Můžu vám říct, že někteří vězni jsou opravdu mimořádná událost.

 

Volbyboby22.1.2013
Nedělám si iluze, že bude lépe, ať bude zvolen kníže nebo Zeman. pro obyčejné lidi stejně nic neudělají. Kníže bude hájit německé zájmy a bude mu šumafuk, že se tady krade. Zeman zase umožní Václavu Klausovi a svým dalším kamarádům návrat ke ztraceným pozicím. A my ta lůza, jak ji s oblibou nazývají někteří poslanci na tom budeme stejně a časem ještě hůře.

 

Pro i protiHanka22.1.2013 
Netroufám si tvrdit, že Schwarzenberg je to pravé a ořechové, ale máme možnosti je dvě, to zlé, nebo horší. Bráno selským rozumem, který na rozdíl od ostatních nezapomněl na dobu opoziční smlouvy, střelbu kmotra Mrázka a křišťálově čistého Grosse, jinou možnost než volit knížete nemám, protože Zeman je pro mne naprosto nepřijatelný. Říká se, že lid má takové politiky, jaké si zaslouží. Když vidím ty štvavé, arogantní a mnohdy hloupé příspěvky, bude trvat ještě dlouho, než si český lid zaslouží lepší politiky.

 

Pan Klouzal neni jediny Schwarzenberguv "kostlivec"na MZV,jsou i horsiZaminak22.1.2013
Pan Klouzal ma pravdu.Pan Schwarzenberg udelal vse proto,aby byla cela kauza zametena pod koberec a zaroven z toho vysel jako hrdina.Policii byla opravdu na popud Schwarzenberga cela zalezitost predana a ta z dokumentu,ktere obdrzela, opakovane usoudila,ze se nic nestalo. Vtip byl v tom,ze vzhledem k tomu,ze celou IT zakazku pripravovali lidi velice blizci Schwarzenbergovi,tak policii byla predana jen cast dokumentu. Cerny Petr tak zustal panu Klouzalovi,ktery byl z ministerstva vyhozen a to presto,ze kdyz nabyl podezreni,tak vse rekl Schwarzenbergovi,ktery ho pak pozadal o dukladne prosetreni cele veci.Tady se tak trochu ukazala naivita pana Klouzala a jeho neznalost pomeru - domnival se,ze Schwarzenberg ma opravdu zajem o prosetreni cele zalezitosti. Podcenil ale zname rceni - blizsi kosile nez kabat a pan Klouzal je bohuzel tim "kabatem". Zarazejici je ale necinnost policie - minimalne z tisku jiz davno vi,ze z MZV neobdrzela vsechny materialy a presto,ze muze cinit i na zaklade teto informace,nic neudela. Stejne tak policie chrani Schwarzenberga a jeho lidi i v jinych pripadech - namatkove,1.pokus o prodej zamku ve Stirine,slo o podhodnoceni odhadu,nabidkovemu rizeni zabranil jen pad vlady v r.2009,nadhodnocena IT zakazka na konzularnim odboru,ktera byla priklepnuta pribuznemu vysoce postaveneho urednika na MZV,blizkeho Schwarzenbergovi,podivne platove vyjimky pro jednoho z namestku za 1.Schwarzenbergovho panovani na MZV,projekty ekonomicke diplomacie atd. Bud policie ani nezacala s vysetrovanim,anebo je hned odlozila,anebo se zamerila na uplne jine lidi,nez mela. Stacilo nedodat nekolik dokumentu a pritom deklarovat ochotou spolupracovat.Schwarzenberg se i ti to zpusobem zbavuje nepohodlnych lidi,zejmena spickovych diplomatu,kteri se kriticky vyjadrovali k devastaci ministerstva. Uz jen to,jak se Schwarzenberg zachoval k panu Klouzalovi,by ho melo vyradit z boje o prezidentskou funkci.

 

Volím Zemana nemohu volit kohokoli kdo je tak úzce spojen sDan22.1.2013
Kalouskem a nynějšími vládními stranami.V historii jsme špatně dopadli kdykoli nám vládl cizák a knížete Češi nezajímají,jediné co ho zajímá je aby ho v Bruselu plácali po ramenou.S Kalouskem je jedna ruka.Kdo volí knížete volí církevní restituce,rušení Benešových dekretů,odškodňování sudeťáků,likvidaci Českých bank,školné,bankovní unii,Přesouvání pravomocí do Bruselu a podobné vymoženosti.

 

Pan Klouzal neni jediny Schwarzenberguv "kostlivec"na MZV,jsou i horsiZaminak22.1.2013
Pan Klouzal ma pravdu.Pan Schwarzenberg udelal vse proto,aby byla cela kauza zametena pod koberec a zaroven z toho vysel jako hrdina.Policii byla opravdu na popud Schwarzenberga cela zalezitost predana a ta z dokumentu,ktere obdrzela, opakovane usoudila,ze se nic nestalo. Vtip byl v tom,ze vzhledem k tomu,ze celou IT zakazku pripravovali lidi velice blizci Schwarzenbergovi,tak policii byla predana jen cast dokumentu. Cerny Petr tak zustal panu Klouzalovi,ktery byl z ministerstva vyhozen a to presto,ze kdyz nabyl podezreni,tak vse rekl Schwarzenbergovi,ktery ho pak pozadal o dukladne prosetreni cele veci.Tady se tak trochu ukazala naivita pana Klouzala a jeho neznalost pomeru - domnival se,ze Schwarzenberg ma opravdu zajem o prosetreni cele zalezitosti. Podcenil ale zname rceni - blizsi kosile nez kabat a pan Klouzal je bohuzel tim "kabatem". Zarazejici je ale necinnost policie - minimalne z tisku jiz davno vi,ze z MZV neobdrzela vsechny materialy a presto,ze muze cinit i na zaklade teto informace,nic neudela. Stejne tak policie chrani Schwarzenberga a jeho lidi i v jinych pripadech - namatkove,1.pokus o prodej zamku ve Stirine,slo o podhodnoceni odhadu,nabidkovemu rizeni zabranil jen pad vlady v r.2009,nadhodnocena IT zakazka na konzularnim odboru,ktera byla priklepnuta pribuznemu vysoce postaveneho urednika na MZV,blizkeho Schwarzenbergovi,podivne platove vyjimky pro jednoho z namestku za 1.Schwarzenbergovho panovani na MZV,projekty ekonomicke diplomacie atd. Bud policie ani nezacala s vysetrovanim,anebo je hned odlozila,anebo se zamerila na uplne jine lidi,nez mela. Stacilo nedodat nekolik dokumentu a pritom deklarovat ochotou spolupracovat.Schwarzenberg se i ti to zpusobem zbavuje nepohodlnych lidi,zejmena spickovych diplomatu,kteri se kriticky vyjadrovali k devastaci ministerstva. Uz jen to,jak se Schwarzenberg zachoval k panu Klouzalovi,by ho melo vyradit z boje o prezidentskou funkci.

 

Tak jak?Anonym22.1.2013
Knížepán je takový milý medvídek,na nepříjemné dotazy odpovídá vtipně,sice trochu špatně artikuluje ,ale to je pro noblesního šlechtice zcela přiměřené.Je také po sedm let členem vlád za různé strany(nyní první místopředseda)ale v případě zvolení udělá všechno jinak a lépe.Pan Zeman je oproti tomu takový přízemní,do každého kdo mu nevyhovuje hned ryje a taky byl v nepopulárních vládách.Na jedné straně to je vyložená snobárna(a divím se tomu ,že si to lidé které mám rád neuvědomují)a na druhé straně tzv. populismus. Vyloženě mně děsí jak hluboce nás tato přímá volba zasáhla.Není normální aby se lidé kvůli této volbě začali pomalu nenávidět.Musíme si uvědomit že prezident zase tak velké pravomoci (vyjma jmenování guvernéra čNB) nemá.Současný prezident mi také občas nedělal radost ale těch deset let jsem přežil.Každý proto musíme zvážit své emoce a volit rozumem.

 

již v roce 2007 psal Berliner Zeitung, že Karel Schwanzenberk je zárukou takzvaného odškodnění sudetských Němcůnsdap = ods,top,vv,kdu,zel ..22.1.2013
co jsou zač Trautenberkovi sudetští nacisté V roce 1938 byla SdP nejmasovější stranou v předválečném Československu. Po německé NSDAP a italské fašistické straně byla SdP třetí nejsilnější fašisticky či nacisticky orientovanou stranou v Evropě (24. dubna 1938 Konrad Henlein na karlovarském sjezdu SdP požadoval možnost svobodného přihlášení se k „německému světovému názoru“. Jak uvedl: „v nacionálním socialismu nachází každý Němec realizaci koncepce svého života a morálky. Sudetoněmecká komunita nemůže zůstat a nezůstane stranou filozofie, kterou dnes všichni Němci na světě s takovou radostí vyznávají.“). Po vyvolání povstání v pohraničí byla činnost SdP 16. září 1938 úředně zastavena, po odstoupení pohraničí Německu pak 5. listopadu 1938 vplynula do řad NSDAP, do které bylo přijato 520 tisíc sudetských Němců. Dne 4. prosince 1938 se v nově zřízené sudetské župě (Reichsgau Sudetenland) konaly již totalitní doplňovací volby do říšského sněmu, ve kterých kandidátka NSDAP získala 98,9%.

 

Koho volit?Filosof23.1.2013
Rozhodování je poměrně jednoduché. Pokud chceme zakonzervovat současný stav v našem státě, všechny kauzy, kde se rozkrádaly miliardy a ke kterým přispívá pravicový směr vládnutí, je třeba volit konzervativce Feudála. Tento pán není schopen řídit náš stát, protože neřídí ani svou stranu TOP 09. Vše podstatné za něj provádí pan Kalousek. Z toho lze usuzovat, že faktickým presidentem by byl tento jmenovaný současný ministr financí pan Kalousek. Pokud nejste, jako občan spokojen se současným děním ve státě je třeba volit pana Zemana. Tento pán si sám se sebou nedá od nikoho radit, povahou je totiž egoista. Důležité je, že není spojen se současným stavem vládnutí a je svým způsobem levičák. Bude tak rozhodovat ve prospěch tvůrčího a dělného lidu a změní tak současný způsob vládnutí . Amnestie ukázala jak může mít i v " Demokracii " jeden občan neomezenou moc. Devadesát procent občanů i předseda ústavního soudu je proti, nic ale nezmohou. Z ústavy má president neomezenou moc ve státě a prakticky v něm řídí vše. Je vrchním velitelem armády, jmenuje předsedu vlády, jmenuje ministry vlády a soudce. Je to sice velice zjednodušené, ale je vidět, že tahá za všechny podstatné špagátky. Ani Britská královna nemá takové pravomoci, má totiž jen reprezentativní funkci. Aby v tomto státě nastala nějaká podstatná změna je potřeba jít k volbám a volit, jako v minulosti, jen levicového kandidáta, od místní samosprávy až po presidenta. Bohužel, v druhém kole je třeba volit menší zlo, které nám mimo jiné nehrozí zrušením Benešových dekretů. To by si měli hlavně uvědomit obyvatelé bývalých SUDET !! Proto pozor na FEUDÁLA, který stále ještě nemá dost, nemá totiž co , na rozdíl od prostých občanů ztratit, ale jen získat! Presidentský úřad totiž posvětí jakékoliv jeho rozhodnutí. Toto si je třeba uvědomit !

 

Vse tu je cizaku,knize je modry,bude se tu dal vse likvidovat,Zeman je pro Cechy....anonym,23.1.2013
Vse se tu deje cilene.Za privatizace se rusili prosperujici podniky,neco si zabrali ty,co jsou z toho nyni miliardari,neco cizinci,proto jde odliv nasich penez ven.Potrebovali zastavit tu ekonomiku a rozkradli velke mnozstvi penez,co bylo za komousu,abychm byli poslusni a dobri otroci zapadu...Knize je modry a bude se tu dal cilene vse likvidovat,pohranici zaberou Nemci,uz se zacnou rozdavat lesy,ne abychom si je nechali a sli nam tu z nich zisky,ty budou mit jen cizaci a lidem tu skoro nic uz nezbylo.Podniky mohli vydelavat nam penize,ale vse je v cizich rukou,i Banky,voda...,az tu nebude nic,jeste se budou dit veci.Zeman je pro Cechy,aby tu byli lip a je na lidech,co zvoli,zda si zem nechaji znicit uplne...

 

DUKA ,Kalousek,agent stb Babiš,Chrenek,Bakala,Nečas,ods,top09,kdu volí svého mafiánského kmotra TrautenberkaAnonym23.1.2013 
KAREL SCHWARZENBERG ZRAZUJÍCÍ Schwarzenbergovo posluhování mocným tohoto světa vidět na jeho blízkých vztazích s Bilderberg Group, soukromou vlivovou nadnárodní elitářskou organizací jednoho z nejbohatších mužů planety a nenapravitelného globalisty Davida Rockefellera. Schwarzenberg tajně navštívil (a až posléze byl nucen přiznat účast na) schůzi Bilderberg Group v roce 2008 v USA. V čem se ale liší od dalších pravdoláskařských postaviček, které na podobnou konferenci také zavítaly (Žantovský, Pehe aj.), je to, že Schwarzenberg absolvoval podobných konferencí Bilderbergu

 

Mocní a bohatí K.Schwarzenberga prosazují pro své zájmyPavel Potomský22.1.2013
Mocní a bohatí tohoto státu cíleně prosazují na post prezidenta toho nejpravicovějšího kandidáta, kterým šlechtic z německého rodu Schwarzenbergů nesporně je. Předpokládají totiž, že příští Poslanecká sněmovna bude levicovější, mnohem sociálně vstřícnější a bude se snažit prosadit zákony, které platí ve vyspělých západních zemích, tj. např. účinný zákon proti lichvě, zavedení progresivní daně z příjmu apod. Proto bohatí potřebují prezidenta, který bude Parlamentu tyto novely zákonů házet zpět na hlavu nebo je rovnou vetovat. V naprosto asociálním šéfovi krajně pravicové strany TOP 09 tuto záruku jistě mají. Svědčí o tom mj. vyjádření miliardáře K.Janečka, který v kauze Jakuba Klouzala sice ví, že zde K.Schwarzenberg zřejmě pochybil, ale zároveň je pro něj tento šlechtic jediný možný kandidát, protože v souvislosti s prezidentskými volbami dle slov miliardáře: "je potřeba si uvědomit, v jaké jsme situaci". To zcela nepochybně dokazuje, že "pravdoláskařům nejde ani tak o pokračování ideálů demokracie v duchu V.Havla,ale především o udržení rajských podmínek pro bohaté. Dobře si totiž uvědomují, že se současnými benevolentními a na ruku jim jdoucími zcela asociálními zákony by mohlo být při zvolení jiného než "jejich" člověka brzy konec.

 

masmedia dokázala jak zmanipulovat jednodušší občany a vymýt jim mozky dokázala přesvědčit ty nejhloupější z hloupýchcírkevní tunel za 200 mld mafií ods=top=vv=kdu=zel22.1.2013
masmedia dokázala jak zmanipulovat jednodušší občany a vymýt jim mozky dokázala přesvědčit ty nejhloupější z hloupých .že Trautenberk místopředseda nejkorupčnější vlády všech dob ods=top=vv, prosazující největší zločiny všech dob církevní rozkrádačku za 200 mld masovým vrahům katolíkům, FVE , tunel penzí ,tunel zdravotnictví ,ten co každoročně zvyšuje daně, podporuje lichvářskou, exekutorskou mafii turbostudentskou mafii ,ten co kryje desítky korupčních kauz za miliardy ,člověk který prosazuje zachování anonymních akcií a zamítá majetková přiznání ,vlastnili koncentrační tábor, přiznal se ke korupci za stamiliony u svých restitucí................................................................................tak tohoto člověka masmedia, prezentují jako vzor čistoty,slušnosti, čestnosti , starého mafiánského dinosaura prezentují jako nový směr politiky ............nad lidskou hloupostí nezbývá než zaplakat .................................................stejně prezentovali Nečase pan čistý mafián před volbama 2010 a budou dalšího mafiána z ODS i Top09 2014

 

Předvolební bomba, převzato, čtěte ... Schwarzenberg, Krejčíř, Pitr, MrázekAnonym22.1.2013
Nechvalně proslulé místo zvané Vystrkov na Orlíku. V této lokalitě předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg získal díky první privatizaci v Čechách po roce 1989 rozsáhlé nemovitosti a pozemky. Šokující je i fakt, že Schwarzenberg se přiznal, že během restitucí musel uplácet, aby dosáhl svého...A byl to zase Karel Schwarzenberg, který tehdy pronajal některé pozemky a nemovitosti firmě Orlík v čele s Miroslavem Provodem, která provozovala hotel stejného jména. Právě na toho se vztahuje nedávná amnestie, kterou Karel Schwarzenberg z počátku podpořil...Spolu s Provodem byl ve firmě Hotel Orlík s.r.o. společníkem i kontroverzní podnikatel Tomáš Pitr, ale i dnes už zavražděný mafiánský boss František Mrázek...Místo má velmi špatnou pověst. Třebaže šlo o bývalý areál normalizačních politiků, ukrytý před veřejností v lesích a sestávající z luxusních vil, jeho hodnotu snížilo to, že si ho po revoluci oblíbilo české podsvětí. S Vystrkovem je tak spojeno hned několik kriminálních případů téměř mafiánského stylu...Ve Vystrkově v roce 1996 například explodovalo luxusní auto Miroslava Provoda, v roce 1998 zde vybuchl džíp, který patřil manželce kladenského byznysmena Antonína Jecha. V roce 2003 byl ve Vystrkově, ve Schwarzenbergových lesích, popraven Petr Šebesta, který měl svědčit proti uprchlému podnikateli Radovanu Krejčířovi...Morálka stranou, hlavně když jsou peníze... Zhruba deset let od roku 1994 inkasoval Karel Schwarzenberg peníze za pronájem, přestože věděl, jaké zrůdnosti se tam odehrávají. Kdyby byl čistý štít a morálka více než peníze, pak by jistě okamžitě smlouvu vypověděl. I sám Havel prý tehdy na Schwarzenberga naléhal, ať situaci nějak vyřeší. To se ale nestalo...Zastřelený mafiánský boss Franitšek Mrázek a kníže Karel Schwarzenberg...Kdysi si ve spojitosti s prodejem firmy Orlík Schwarzenberg postěžoval, že lidem je úplně jedno, od koho peníze pocházejí, hlavně když jsou. Narážel tak na fakt, že za firmou Orlík stojí Miroslav Provod, o čemž prý nevěděl....Z nepravdy ho ale usvědčuje Provod sám, který Schwarzenbergovi připomněl události staré pár let. "Když jsme se spolu před šestnácti lety na Vystrkově setkali, popřál jste mi - působil jsem tehdy v pozici nového ředitele akciové společnosti Orlík - ´ať se dílo daří´," napsal v otevřeném dopise z července 2011 Provod Karlu Schwarzenbergovi....Tím Schwarzenberga usvědčil z pokrytectví, protože když byl areál (pouze budovy stojící na Schwarzenbergových pozemcích) v roce 2011 státem prodán Provodově firmě a tato událost mediálně propírána, Schwarzenberg se ošíval a pohoršoval se, třebaže už roky předtím těm samým lidem své pozemky pronajímal... Tento příklad svědčí o tom, jak se dokáže Karel Schwarzenberg starat o svůj majetek. Takový přístup se pak ale promítá i do jeho dnešního počínání. Nedávno jako předseda vládní TOP 09 například dokonce "schválil" politickou korupci. Nejprve se sice ohradil vůči tomu, že vláda dojednala rebelujícím poslancům ODS výhodné trafiky. Hlavním vyjednavačem byl tehdy Miroslav Kalousek. Schwarzenberg to označil za korupci. Když se ho ale média zeptala, co proti tomu hodlá podniknout, odvětil, že nic - že je to vlastně normální, neboť v politice to tak chodí. Svým chování ale Karel Schwarzenberg ukázal, že by si v podstatě mohl postěžovat především sám na sebe. Když mu peníze z výhodného pronájmu chodily včas, bylo to v pořádku. Také v té době neudělal nic. Prostě mu nevadilo, od koho peníze přicházejí, hlavně když jsou...

 

Na vládě se bude zatýkat proto kníže na hrad !!!!!!!!!Anonym22.1.2013 
Stav věci je tak vážný, že se mu vyjímečně věnuje několik špiček EK a EP a odchod vlády má vypadat nenuceně a má mít jakýsi logický důvod, ve který vyústila situace v Česku. Krátce nato nastane velké zatýkání většiny dnešních představitelů vlády ČR a špiček TOP09 a ODS. Na vyšetřování se budou podílem auditoři EK a někteří členové tajných služeb a specialistů na organizovaný ekonomický zločin z několika států EU, aby nedošlo k dalšímu zastrašování zaměstnanců kriminální policie, protikorupční policie a BIS. Někteří zaměstnanci protikorupční policie a BIS podali informace o jejich zastrašování ze strany zejména ministerstva financí, ale i dalších bossů ODS Langera, Nečase a neznámých "agentů", kteří údajně pracují pro českou prezidentskou kancelář. Občané mohou udělat jen to, že budou demonstrovat proti vládě. To situaci pomůže. Vše má proběhnout korektně a tak, aby to nepoškodilo Českou republiku jako celek a nedotklo se to běžných občanů. Odkaz zde : ers.blog.cz/1301/pad-vlady-na-obzoru

 

Zaorálka rozzuřily noviny. Mluví o Hradu a vazbách na organizovaný zločinMoravák19.1.2013
Nespí, bojí se o koryto a příjem. Přece si nemyslíte a nevěříte jejímu trapnému tvrzení,že jí jde o boj s korupcí. Jde a šlo jí ,vždy a za každých okolností jen o udržení si koryta a příjmů. Korupce je už to jak lže svým voličům a občanům. Korupce je i to,jak vnutila do parlamentu stranu,která nekandidovala ,nebyla volena a ani nemohla být volena. O jaké svobodné volby vlastně šlo? Vůbec nebyl respektován jeho výsledek a dokonce byly změněny. Tak se ptám studentů a proč jim tento podvod nevadí. Protestují proti výsledku krajských voleb a to i v případě,že nemají jediný důkaz podvodu a že by šlo o manipulaci. A kvůli parlamentním volbám,kde došlo k manipulaci s výsledky a obsazením,to je profesor neagituje,aby protestovaly? Zajímavý pojem demokracie, svobody a práva. Když by protestovaly proti její práci a krokům, prosím ,podpořím je. Ale tento demagogický přístup a překrucování principů demokracie a svobodných voleb budu vždy kritizovat a odmítat.Já listopad podpořil nejen aby odešly komunisté, ale aby byly skutečné a respektované svobodné volby a vždy a všude respektován princip demokracie. Trapné vystoupení "umělce" a tvrdit,že 90% občanů jsou pomýlení a jen on a jemu podobní ,mají pravdu je návrat ke komunistickému myšlení. Přirovnat to k případu Horákyně je také trapné. Proč? Protože tehdy to přikázala strana,dnes je to rozhodnutí a naštvanost občanů bez příkazu strany a vlády. I když by to jak ODS tak TOP09 rádi používaly. A pokud tak skrytě a přesto márod na svou stranu nezískaly. Proč asi?????

 

Zaorálka rozzuřily noviny. Mluví o Hradu a vazbách na organizovaný zločinAnonym19.1.2013
Asi málokdo ví, že paní Klausová co se tak přimlouvá za Miloše Zemana za presidenta mimo jiné delikty pracovala ve 14-ti dozorčích radách vždy s temnou minulostí. KJlausova rodina je namočena do H-systému, proto Klaus chtěl být presidentem za koupené hlasy se neštítil se nechat znovu zvolit a chytře využil amenestie ke smazání všeho svinstva, které však v samém důsledku přinesou pro občany ČR nebetyčné negativní důsledky, totiž budou to muset zaplatit zase občané ze svých daní a prohloubením státního deficitu bojím s e, že o další bilion. Proto je zapotřebí, aby presidentem byl zvolen Karel Schwarcenberg a ČR pomohl toto svinstvo překlenout. Jinak je s námi amen!

 

Re:Zaorálka rozzuřily noviny. Mluví o Hradu a vazbách na organizovaný zločinAnonym20.1.2013
Pravda je taková, že Klaus k prosazení svého kamaráda na Hrad zapojil celou rodinu a on nic nedělá bezúčelně. Měla by být jeho snaha občanům varováním, neboť Klaus když škodil, tak rafinovaně a maximalisticky., viz amnestie. Teď mám podezření, že Zemanův nástup na Hrad bude sofistikavaným komplotem Klaus -Zeman k udržení součaného humusu ve společnosti, jednak k prosazení cílů a jednak k zametání stop. Proto Klaus otevřeně podporuje Zemana i s rodinou z toho důvodu, aby si byl kamarád vědom, co pro něj on udělal. Samozřejmě to vše balí do pozlátky, že hájí zájmy občanů. Včera využil hysterie ke sbírání bodů pro Zemana napadením knížete a apelem na národní cítění všemu dal korunu. Se stejnými apely nás poškozuje široko daleko ve světě a já jemu i jeho favoritovi nevěřím ani slovo.

 

Schwarzenberg chce zmenu ustavy - chce zrusit Benesovy dekrety!Anonym20.1.2013
Veřejná televizní debata obou postupujících kandidátů v presidentských volbách - pánů Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana v České televizi - měla bezesporu svůj ideový vrchol ve sporu o dekrety presidenta republiky a Národního shromáždění z let 1940 až 1946.*** Zatímco pan Miloš Zeman zcela objektivně a historicky věrně definoval dekrety jako nedílnou a stále platnou součást našeho právního řádu, u pana Karla Schwarzenberga byl pravdou opak.*** Pan Karel Schwarzenberg před miliony diváků tvrdil veřejnou nepravdu, že dekrety prý údajně "neplatí od momentu přijetí české ústavy a Listiny základních práv a svobod od roku 1993" (!). (Citováno podle Práva 18.1.2013,s,2, zn.rsk.) Dále se pan kandidát Schwarzenberg dopustil podle odbojářů velké urážky presidenta Beneše a jeho vlády výrokem "Vždycky jsem říkal, a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945 spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by se tehdejší vláda včetně presidenta Beneše, ocitla v Haagu." (Dle téhož zdroje.)*** Pan Karel Schwarzenberg dále vyčetl našim předkům, že uplatnili "princip kolektivní viny, neohlíželi se, jestli byl někdo k republice loajální nebo se proti ní provinil, to vyčítám našim předkům."*** Nelze předpokládat,že by tak vzdělaný a sečtělý muž, jako pan Schwarzenberg, neříkal tak nehoráznou lež bez důvodu. Sám musí - a jeho bývalá funkce kancléře a nynější funkce ministra zahraničí to přímo vyžadovaly - vědět a být dobře zpraven o tom, že výsledek II.světové války předurčil jak dekrety, tak odsun. Musí vědět,že odsun nevymyslil ani dr. Beneš ani jeho exilová vláda, ale spojenecké velmoci, především Velká Británie, jež dokonce uvažovala i o trvalém rozdělení Německa a zbavení Německa průmyslové základny navždy. Dále musí vědět, že dekrety byly obrazem závěrů Postupimi,zejména článku 13 této dohody velmocí o transferu německých menšin z okupovaných zemí - z Polska, Československa, Rumunska, Maďarska, Ukrajiny,Jugoslávie a z baltských zemí. Musí vědět, že velmoci nikdy pro tento akt nepoužily jiný termín než "transfer" - odsun, nikoli etnické vyhánění - zde pan Schwarzenberg buďto nevědomě mluví nepravdu - a pak je nekvalifikovaný ministr zahraničí ! - anebo záměrně veřejnosti lže. Místo vyčítání kolektivní viny Čechům by si měl prostudovat závěry Postupimské dohody, dále tzv. Pařížské reparační dohody, stanovící, že žádný konfiskovaný německý majetek - u nás majetek zrádců, kolaborantů a sudetských Němců provinilých proti ČSR ! – nesmí být vrácen do německých rukou, a rovněž čs.žalobu proti sudetské menšině uplatněnou na Norimberském soudu! Tato žaloba byla Norimberským soudem nejen projednána,ale též přijata - a zasloužil se o to též generál justiční služby JUDr. Bohuslav Ečer, jediný zástupce malých států spojenecké koalice na Norimberském soudu !*** Pan Swarzenberg svou lží smetl se stolu dějin i závěry Norimberského soudu o drtivé většině sudetských Němců - jest si přečísti v knihách dr.Ečera "Jak jsem je stíhal" a "Norimberský soud". Tam je celá stať o čs.žalobě proti sudetským Němcům. A to cituji jen českou literaturu - o Norimberku existují tisíce dalších titulů a mnoho kilogramů dokumentace jen ke zločinům sudetských Němců proti ČSR. A za toto by pan Schwarzenberg posílal symbolicky dr. Beneše s vládou do Haagu ?? Co je to za neuvěřitelnou drzost ? Vážený pan ministr kandidát presidentské funkce vážně myslí, že všichni Češi už natolik zhloupli a zapomněli na vlastní i na světové dějiny ?*** Dále bych mu doporučil knihu Dr. Rostislava Kocourka "Svět žaluje v Norimberku", veškeré kapitoly o zločinech sudetských Němců. Norimberk přijal kolektivní vinu nejen sudetských Němců, ale i dalších skupin reichu, prohlášených za zločinecké - i když se tomu tehdy představitelé anglické justice bránili, avšak byli v té věci přehlasováni spojeneckými právníky U.S.A., Francie i SSSR.*** V reichu pak byl vyhlášen spojenecký kontrolní zákon o kolektivních zakázaných nacistických organizacích č.2, podepsaný sovětským gen.Sokolovským.*** Konečně pan kandidát Schwarzenberg pronesl naprosto historicky - a domnívám se i právnicky - nemožnou nepravdu,ne-li lež - o rušení dekretů přijetím Listiny práv od r.1993. Toto je pyramidální blud, který může poděsit jen neinformované. V Evropském právu je vyloučena tzv. retroaktivita nových zákonů vůči staršímu právnímu stavu. To znamená neplatnost nového zákona vůči zákonům starším (pokud je nová ústava nebo zákon vyšší právní sily, např. ústavní zákon neruší.) Listina práv vyhlášená r.1993 z principu nemohla vyrušit nebo zneplatnit dekrety z let 1940-1946!*** Tyto dekrety se v otevřených kauzách stále užívají, zkoumá-li se právní stav tzv.rozhodné doby pro kauzy z let okupace a poválečného období.*** Toto vše speciálně vzato však již nespadá do perimetru historického zkoumání, nýbrž do oblasti právní. Historik však může - a dokonce je povinen - na tyto aspekty otázky dekretů poukázat. zvláště, když někdo v zápalu politického boje tyto věci nepravdivě podává - anebo dokonce selhává. Historikové takovým výkladům říkají "falšované modernizace dějin" - pan Schwarzenberg se dopustil nepřípustného zjednodušování dějin vytržením jednoho faktu - odsunu, který navíc nepravdivě nazývá "hrubým porušením lidských práv" - z dobových souvislostí - tak nějak by to snad popsala emeritní ústavní soudkyně, dnes senátorka vážená paní JUDr. Eliška Wagnerová, není-liž pravda ?*** Česká veřejnost se nemůže nechat donekonečna ohlupovat nepravdami a vyloženými lžemi o odsunu "Sudetů", jak jim dnes říkají naši mladí.*** Je třeba otevřeně říci - vážený pane Schwarzenbergu nelžete o našich moderních dějinách ! Chcete-li lhát, běžte zpět do zahraničí. Tam Vám snad uvěří. Dost bylo lží o Sudetech ! ****https://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/schwarzenbergova-verejna-lez-dekrety-nezrusi.html

 

Kalouskovo feudál je vysmátej,hitlerovskou propagandu má ve všech masmediích,volí ho agent stb Babiš,Chrenek,Bakala, herecké zlodějské šmukyvláda stbácké mafie ods=top=vv=kdu=zelt20.1.2013
čr má vládu zločinců ,8 přeběhlíků pravice jako v totalitě Kalousek padáky,Nečas Pandury-Tatra-Iveco,Bendl tunel středočeských nemocnic, Jankovský tunel dotace Ikem,Blažek radniční zakázky malá domů,Stanjura radniční zakázky malá domů, Peake zloděj volebního mandátu přeběhlík, -Top09 Mullerová krácení daní v Kdu,Heger předražené nákupy přístrojů Hradec,Trautenberk přiznal korupci za restituce tohle není demokracie-tohle je mafiánský zločinný režim ,kde mafie zločinců Pravice rozhoduje o zákonech

 

Proč budu volit pana Karla Schwarzenberga !Milouš20.1.2013
1. Nenechal se zaměstnat v Prognostickém ústavu, agentuře KGB, zřízené jejím předsedou Jurijem Vladimírovičem Andropovem, k ekonomické likvidaci Československa. 2. Nepodílel se na rozvrácení České ekonomiky a rozkradení státu. 3. Nepodílel se na privatizačním puči KGB a StB, převést majetek státu především na agenty KGB, StB, milicionáře a členy KSČ. 4. Neprodal nevýhodně Československý zlatý poklad. 5. Nepodílel se na zničení IPB a její převedení i s aktivy za 1,- Kč ČSOB. 6. Nejednal s česko-švýcarskými podnikateli o půjčce pro ČSSD výměnou za možnost ovlivňovat ekonomický vývoj v Česku, (Bamberská aféra). 7. Neinstaloval nám, největšího gaunera v historii ČR Stanislava Upřímného Grosse, Kato – Kavana, Kakaového krále – Krause, Srbu - Salimu, bachaře Ibla, Jardu Tvrdíka a mnoho dalších výlupků, do státních funkcí. 8. Nespolupracoval s Miroslavem Šloufem. 9. Neožral se na Ruské ambasádě v Praze jak prase. 10. Nezašantročil zadarmo, naši mořskou flotilu. 11. Neprominul Ruský dluh ( 3 miliardy USD) a nedaroval ho Falkon Capitalu. 12. Nepodepsal smlouvu na výstavbu D 47, kde za cenu 600 mil. EURO se nepostavil, ani 1 m2 dálnice, vše bez výběrového řízení. 13. Neoloupil JUDr. Altnera. 14. Neschválil nákup Gripenů. 15. Nesliboval výstavbu terminálu v Bohumíně, kdyby slíbil, slib by splnil. 16. Neprodal Transgas, Mosteckou uhelnou, , Pražské vodovody a kanalizace, Českou spořitelnu, ČSOB, České radiokomunikace, Unipetrol. 17. Neuzavřel opoziční smlouvu, ( rozdělení kořisti). 18. Nedotoval státní rozpočet z příjmů z privatizace a ještě hospodařil se schodkem. 19. Nedovolil své manželce, aby seděla ve 14 dozorčích radách. 20. Neschvaloval okupaci ČSR, v roce 1968. 21. Nepřispíval 10 % ze svého platu na prosazování politiky KSČ. ( tj. popravování a věznění odpůrců KSČ). 22. Nebyl členem KSČ, ČSSD, ani SPOZ. 23. Byl on i jeho předkové vždy Českými vlastenci, i když je v roce 1938 okradli o majetek Němci i ti Sudetští, podporovali odboj proti okupaci. 24. Byl vlastenec i v roce 1948, kdy je okradli komunisté a kolaboranti s nacisty a musel opustit svou vlast. 25. Byl vlastencem i v roce 1968 a na rozdíl od hochů z Prognostického ústavu nepodepsal souhlas s okupací ČSR. 26. Budu volit pana Karla Schwarzenberga hlavně proto, že mám svou zemi rád a že by druhého prognostika na hradě již nepřežila.

 

Co nevíte?Anonym20.1.2013
Předmět: Fwd: Fwd: Novinář Josef Klíma - šiřte dáll Restituce majetku církví? Nikoli ...je to mega tunel! Když jsem 10.1.2012 psal článek na téma darování majetku církvím ani jsem netušil, jak velikou budu mít pravdu se svou lehce konspirační teorií o tom, u koho nakonec skončí majetek, který hodlá Kalousek, Schwarzenberg a spol církvím darovat. Zde nabídnu nejprve k opakovanému přečtení ten starší článek : https://( https://voksay.blog.idnes.cz/c/240324/U-koho-nakonec-skonci-majetek-vraceny- (https://voksay.blog.idnes.cz/c/240324/U-koho-nakonec-skonci-majetek-vraceny-) cirkvim.html) .......a pojďme si říci, co se nového "profláklo" . Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala ..... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy nedověděla, a aby se na ní zapomnělo : Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností."Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku.Kardinál Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabaven& yacu te; komunisty, jak tvrdí ti kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců...,, !!! Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1.8.1991 !!! Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku, který užívala, nebylo vlastnickým právem, i když se vlastnickému právu podobalo. Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek, který má být podle předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od minulosti žádným omezením podléhat nebude, a subjekt kter&yacut e; ho obdrží, bude odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn. O majetek v případě katolické církve přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého vlastníka. Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho systémové zařazení .... politicky nekorektně řečeno jde o darování majetku soukromým subjektům, který mu v roce 1948 rozhodně nepatřil , protože tento soukromý subjekt prostě neexistoval ... jinak řečeno, jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu ! Další právní rozbor od profesora Právnické fakul ty UK Václava Pavlíčka, odborníka na ústavní právo a Benešovy dekrety říká : "Za první republiky nikdo nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter. Když návrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi vydávat majetek neměl! A ještě je tu jedna důležitá otázka: Je všeobecně známo, že třeba v případě katolické církve podléhá veškerý její majetek přímo správě Vatikánu. Je součástí majetku Vatikánu - ergo darované nemovitosti a pozemky se stanou majetkem cizí mocnosti ..... a ejhle .... čin, který naruší územní celistvost České republiky ve prospěch cizí mocnosti .... . to je přeci vlastizrada ! Osobně bych byl klidně pro to, co navrhoval kolega Vereš ..... každý poslanec a senátor, který bude hlasovat pro zákon v navrhované době, byl okamžitě obviněn z TČ vlastizrady a pochybení při správě veřejného majetku. Ale teď k nejdůležitější části, která se týká mé malé "konspiračky" v předchozím článku .... provalilo se totiž to, že velké developerské firmy ...česky řečeno "překupníci s pozemky" ... už teď vyjednávají s církvemi o výměnách a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat. Takovou výměnu musí schválit Pozemkový fond a světe div se .... O potvrzení směny žádaly stát také dvě pražské firmy Duplicatus a Real 24, v n ichž působí ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady. Duplicatus si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi. Jak vidíte ... samotní církevní funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy, za něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat. Vzhledem k tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze a dalších městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. A jse m si jistý, že politici jako Kalousek, "kníže Schvrzenberg" a další velmi angažovaní v přípravě tohoto megatunelu, to vše velmi dobře vědí a hodlají si taky pořádně "zasosat" ze státního majetku ve svůj prospěch. Braňme se občané !!! Zabraňme darování majetku a stovek miliard církvím !!! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké privatizace !!!

 

Karel IV. byl také"cizák"!jasap20.1.2013
Není to jednoduchá volba, uznávám! Ale z těch dvou zbylých kandidátů volím raději Karla Schwarzenberga! Proti jeho volbě má napomoci mj. „desatero“ nesmyslů, kreré aktuálně chodí po internetu! Zabývat se tímto materiálem a posuzovat dle něj vhodnost či nevhodnost kandidáta zastávat funkci presidenta, to by znamenalo jediné-rezignovat na bytost myslící, asi jako nakupovat dle doporučení reklam- ( sudeťácká karta, jeho „cizáctví“ datované až k Bílé hoře, německý fenomén....) Mimochodem , když už se trošku pobavíme o minulosti dávnější i méně dávné,   tak  našimi nejlepšími panovníky byli převážně cizinci-Karel IV a jeho otec Jan Lucemburský rozhodně také nebyli žádní velcí češtináři..! Náš první prezident byl "dokonce" rozený Slovák!!! a manželku měl Američanku! Dodnes jsme na všechny jmenované hrdí! Oba kandidující pány bychom měli proto hodnotit dle jejich dosavadní činnosti ve veřejném životě! Karlovi Schwarzenbergovi mohu vyčíst mnohé: např. jeho, dle mého názoru, přehnanou averzi a nedůvěru k současnému Rusku, i to, že je dosud ministrem této již nelegitimní vlády a také zajisté jeho stranické spojenectví s „neprůhledným“ M. Kalouskem! Museli bychom ale zcela ztratit paměť, kdybychom si na Hrad posadili Miloše Zemana! On a V. Klaus jsou osobně zodpovědni za legalizaci rozsáhlé korupce v naší zemi, kterou umožnila jejich tzv. Opoziční smlouva ! Důsleky tohoto jejich spojenectví vysávají naší ekonomiku dodnes a zavleklo celou společnost do morálního bahna! Je proto naprosto logické, že V. Klaus, který svou zločinnou amnestií z 2.1. 2013 navíc nevídaným způsobem zastavil stíhání největších tunelářských kauz , v současné době zcela otevřeně také Zemanovu kandidaturu podporuje!!! Pro oživení paměti přikládám autorizovaný dokument Jana Urbana: https://www.youtube.com/watch?v=I3ssx8Qxao0

 

Většině lidí je jasné,že z Kalouska NNN20.1.2013
nic pozitivního nevypadne.Ten jen látá a látá díru za dírou.Většinu děr vytváří on sám nebo jeho mocní kumpáni. Handrkuje se s pracujícími důchodci na jedné straně a na druhé stejná částka kolem 600 miliónů se rozdá na platy soudců a poslanců.A to jen jeden z příkladů jeho "neomylného" ministrování.Bohužel mocenská politika několika superbohatců a kmotrů v ČR, příslovečná vynalézavost politiků při financování stran, podplatitelnost soudců (bez vlivu výše jejich platů) atd. vytvořila korupční atmosféru a prostředí. Toto pravdoláskaři a většin a disident§ vůbec nechápe.Oni se živí většinou "kumštem", ale vůbec si neuvědomují,že kultura je nadstavbou. Základem je uspokojení základních životních potřeb. A přesto spousta lidí, poslouchá mýty přenášené prostřednictvím médií placených např.Bakalou - už zřejmě není Čech,ale jen jakási kreatura (MF Dnes, Reflex, HN) a různých internetových serverů v jejich vlastnictví a oblbují českého občana, který je už z toho pěkně zblblý. Lidé, nedejte na vystoupení různých novinářů placených z mocenskýchj peněz, neposlouchejte např.novináře Urbana, který přisuzuje Zemanovi věci, které ho mohly míjet v jeho politickém životě,ale jsou to většinou věci, za které může úplně někdo jiný (nebo to bylo umně nastrčeno).

 

Češi volí Zemana Anonym20.1.2013
Na Hrad volím Zemana. Musím vysvětlovat? Já nechci na českém Hradě Švýcara z Rakous ani Bavroska, kterým pan Schwarzenberg jest. Nechci na českém Hradě zednáře. Nechci na českém Hradě člena Rockefellerova Bilderberg Group. Nechci na českém Hradě člena Rockefellerovy Trilaterální komise. Nechci na českém Hradě člena Rockefellerovy Rady pro zahraniční vztahy ani jeho Římského klubu. (Který se ani netají tím, že by rád viděl svět o pár miliard obyvatel tenčí. Jak toho docílit? Jakkoli. Hlavně, aby to prý bylo.) Nechci na českém Hradě člena zednářského spolku Lípa. (Tedy Bilderbergu počesku) Zdá se vám snad, kolik to tedy vlastně na Hrad kandiduje mužů? Nikoli. Toto všechno v osobě páně Schwarzenberga Karla jest. Vezměme si to tedy popořadě. Kdo nemůže Schwarzenberga volit? Nemůže ho volit žádný křesťan (!), ať jakéhokoli vyznání či denominace. Neb pan Schwarzenberg zednář jest. (a jak známo, cílem zednářství je naprosté vymýcení víry v Hospodina!) Nemůže ho volit žádný, kdo miluje naši vlast. Neb pan Schwarzenberg, již 23 let, čile se má proti zájmům naší země. Nemůže jej volit žádný konzervativec, neb pan Schwarzenberg je přítelem všeho, co bortí zavedené a po tisíciletí funkční společenské vzorce. (Jako je funkční rodina: o otci, matce a jejich dětech. A tomu podobné.) Nemůže jej volit nikdo, kdo má všech pět pohromadě. Neb pan Schwarzenberg je aktivní zákulisní hráč na české politické scéně po celých těch 23 dlouhých let. (A jak to vypadá všude kolem, vidíme sami.) Ten výčet by byl tak dlouhý, že by přesáhl možnosti jednoho článku. Vezmeme to tak z druhé strany: Kdo tedy Schwarzenberga podporuje, volí jej a protlačuje? Vesměs za ním stojí zahraniční finační Rockefellerovy zájmy, zde přímo zastupované, jak všichni víme, z pozadí Zdeňkem Bakalou a spol. Nejrůznějšími „občanskými“ „spasiteli“ (miliardářovitého formátu), nejrůznějšími rádoby „občanskými“ iniciativami, revolucionáři, se stejným však zázemím: placenými a řízenými z USA. (pozn.: jejich sesterské organizace v Rusku nyní podle nového zákona tam platícího musí nosit ve svém názvu: „zahraniční agent“. (A to zcela poprávu!) Aby totiž bylo každému hned jasno. Kéž bychom se v tomhle nechali i u nás inspirovat...No ale za Schwarzenberga by to jistě nebylo.) Zkrátka: Nedejme se zmasírovat neuvěřitelnou mediální masáží, která nám, beze všech skrupulí, servíruje Schwarzenberga na všechny způsoby. Žel vylhaně, na všechny dobré způsoby. Mějme vlastní úsudek a nevolme podle toho, co nám kde jaká to “celebritka”, “elitka” či zaručený “profesůrek”, vyskakujíce na nás z obrazovky a novin tu onde, hned zas támhle, zase do uší našeptali. Na českém Hradě musí stanout především Čech. Člověk, který cítí s touhle zemí. A z těch dvou kandidátů, kteří po prvním kole volby zbyli, je to jen jeden jediný z nich.

 

kAnonym20.1.2013
Šlechta je „v kurzu“ Podle některých příznivců „pomazaných hlav“ je nadšenost mladé generace ze Schwarzenberga symbolem toho, že šlechta je prostě „in“. Vzpomínají také na jednu ze starých vět, kterou používali Němci – Slované si neumí sami vládnout a potřebují mít nad sebou krále, cara nebo císaře. „Není to nic proti České republice, naopak. Přichází doba, kdy lidé mají plné zuby těch, kteří se derou k moci a jde jim jen o svůj prospěch, ne o blaho národa a státu. Na tom Evropská unie nic nezmění. Když se jednou do roka v Karlových Varech na dostihovém závodišti setká evropská šlechta, tak je to vždy ohromná událost. Zde vidíte, že šlechta stále žije, to je jen demagogie Leninovců, zničit ji a nechť vládne ulice. Panovník pak jmenuje vládu nebo předsedu vlády a klidně jednokomorový parlament, který bohatě stačí a kam se budou volit zástupci lidu přímo a ne prostřednictvím stran a hnutí. Partaje se mohou zrušit, stejně jim dnes zvoní hrana. To modré krvi nikoliv….“ Podle těchto nadšenců není nic divného, že třeba potomek bulharský car Simeon II. se dostal v roce 2001 do vedení státu coby ministerský předseda. Rumunský král Michal I. od rok 1993 přijížděl do Rumunska „na střídačku“ ze Švýcarska, a od poloviny roku 2008 žije ve svém rodovém sídle v mondénním horském středisku Sinaia. Proč by tedy Karel Schwarzenberg nemohl být jak na pražském hradě, tak třeba v Rakousku

 

P O Z O R Je to dost Dlouhý, ale dosti Poučný - opis z webučti20.1.2013
Hříchy Karla Schwarzenberga Protože čeští novináři nejsou schopní napsat o Vás pravdu a pouze Vám podlézají, i když by měli ve skutečnosti poukazovat na nemalé otazníky, které tu už od roku 1989 v souvislosti s Vaším působením visí ve vzduchu, napíši tu pravdu o Vás já. A nebude to příjemné čtení. Že je Schwarzenberg hulvát, je ale ještě to nejmenší. Je to také nebezpečný hulvát s nebezpečnými konexemi a nečistými záměry. Huhlání, které může být pro někoho roztomilé, a rádobyvtipné bonmoty (nad kterými se redaktoři novin tetelí) nemohou zakrýt pravou podstatu Schwarzenberga coby člověka, který v nejvlastnějším smyslu slova opakovaně a dlouhodobě zrazuje české národní zájmy. A který přitom sedí na jedné z nejvýznamnějších pozic českého státu a ovlivňuje jeho vztahy s celým světem. Pojďme se tedy podívat na to, kdo nám tu už šestým rokem řídí diplomacii a kdo ovlivňuje politiku už od roku 1989, kdy si ho sem přivedl bývalý prezident Václav Havel. Uvidíme totiž, že Schwarzenberg slouží zájmům svým a zájmům Bilderbergu a dalších prapodivných nadnárodních finančních elit. Karla Schwarzenberga neradno podceňovat. Zlí jazykové sice tvrdí, že chodil do zvláštní školy, ale ve skutečnosti je to velice vychytralý muž, který za maskou dobráckého a bodrého společníka v hospodě nad pivem skrývá úmysly už méně dobrácké. Dělá ze sebe hostinského a lesníka, ač je ve skutečnosti mistrem zákulisních pletich. Psal jsem o něm už v článku "Schwarzenberg. Hrobař české diplomacie?", nyní se ale podívejme na jeho osobu trochu zeširoka. KAREL SCHWARZENBERG RESTITUJÍCÍ Kde se vzal, tu se vzal, objevil se v české politice v roce 1989 Karel Schwarzenberg. Český disent podporoval už od roku 1968, například tím, když na svém rodinném sídle v bavorském Scheinfeldu založil s historikem Vilémem Prečanem Československé dokumentační středisko, které shromažďovalo materiály a dokumenty Charty 77 a zakázanou samizdatovou literaturu. Charta 77 se na jeho zahraničním sídle často scházela, takže není divu, že si čerstvý prezident Václav Havel Schwarzenberga vybral za svého kancléře (tuto funkci zastával v letech 1990 až 1992). Jak se dozvíme z životopisné Schwarzenbergovy knihy, byl ale neoficiálním Havlovým poradcem už od roku 1987, kdy se seznámili. Už i proto, že Schwarzenberg dokázal zařídit to, co by jinak bylo v posametových poměrech složité - nakoupil pár faxů, Havlovi a Dienstbierovi obleky, aby se v cizině neztrapňovali svými džínami a vytahanými svetry, a poradil lidem z OF, jak se co dělá a jak to na Západě chodí. Pomohl jim otevřít dveře ke svým politickým kontaktům. V této neformální roli, do které nebyl nikým zvolen, získal na Hradě velký vliv, se kterým se pustil jak do soukromých aktivit (restituce), tak do ožehavých politických témat, která Češi přijímali s rozpaky, ale Schwarzenberg se nad nimi nerozpakoval vůbec (například ponížená omluva sudetským Němcům jako splátka za to, že Charta 77 dostávala peníze kromě CIA také od sudetských Němců). Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné, jako ty Havlovy a čekají na to, až se tématu někdo chopí a pořádně je zmapuje. V zásadě jde o to, že Schwarzenberg neváhal podnikat neuvěřitelné právní kličky, aby podědil, co se dalo a zrestituoval, co bylo možné. A tak zatímco byl v roce 1960 adoptován svým v Rakousku žijícím strýcem Jindřichem do hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů, čímž se stal hlavním představitelem rodu a z chudého šlechtice zámožným mužem, protože o dvacet let později mohl dědit majetek v Rakousku, doma po "převratu" se zase hrdě hlásil k biologické větvi, kterou opustil (orlické), protože se zde nabízely pro změnu miliardové restituce. Podle českého práva ale neměl na restituce nárok, pročež se Schwarzenberg neváhal o majetek soudit a podařilo se mu prosadit, že bylo upřednostněno rakouské právo. České právo totiž říká, že dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají, kdežto rakouské právo je umožňuje. Navíc byl Schwarzenberg adoptován jako dospělý, což české právo taktéž nezná. Neptejme se, jak se to stalo, ale soud si vyslechl znalce na mezinárodní právo a rozhodl se, že se bude postupovat podle práva rakouského. Schwarzenberg tudíž zdědil podstatnou část majetku konfiskovaného orlické větvi a činí si zálusk i na majetek zabavený na základě speciálního zákona "Lex Schwarzenberg", byť se věc komplikuje rodinným sporem s nevlastní (taktéž adoptovanou) sestrou Elizabeth von Pezold. Je otázkou, do jaké míry pomohlo Schwarzenbergovi jeho výsadní postavení nejbližšího spolupracovníka tehdejšího novopečeného prezidenta Václava Havla v rozjitřené posametové době. Jisté je pouze to, že vyřízení restitučních nároků se událo současně s jeho a Havlovou abdikací. Když se pak Havel stal už jen českým prezidentem, Schwarzenberg s ním v jeho politické dráze nepokračoval. Evidentně nebylo proč - majetek už byl doma. Stejně tak lze vážně uvažovat o tom, že za Schwarzenbergovým lobbingem pro Lisabonskou smlouvu stály opět tytéž majetkové zájmy, protože Listina práv EU (která je součástí Lisabonské smlouvy) otevírá možnost pro restituce konfiskovaného majetku a tudíž cestu k více než čtyřicetimiliardovému jmění, které stát s odkazem na Lex Schwarzenberg (na který se restituce nevztahovaly) stále vlastní. Někteří lidé z politických kruhů říkají, že právě vidina tohoto tučného sousta je hlavní Schwarzenbergovou motivací a že z ní vyplývají i jeho politické postoje ve vztahu k Evropské unii a k sudetským Němcům. KAREL SCHWARZENBERG UPLÁCEJÍCÍ Aby mohl zrestituovat, musel i uplácet, jak později sám přiznal. "Nechme to být. Nešlo o nic velikého. Ale jiná cesta prostě nebyla. Bylo to k uzoufání. A po dvou letech, kdy se všechno zablokovalo... Nebyl to přímý úplatek, šlo řekněme o jistou protislužbu. V té době jsem ještě vůbec nebyl v politice. Dodnes z toho mám špatné svědomí," popsal po letech tento případ, když se "dobrovolně" přiznal médiím. Byla totiž volební kampaň a jistý deník chtěl z toho učinit velkou kauzu. Schwarzenberg ho předešel a raději se přiznal sám, aby ostří kauzy otupil. Že by z toho měl špatné svědomí, tomu ale nevěřme. Schwarzenberg si totiž z ničeho nic nedělá. Nebyl to ostatně jediný mravní poklesek člověka, který se díky svému urozenému původu a majetku, kvůli kterému prý nemá zapotřebí v politice krást (říkají novináři), stal mediálně hýčkaným objektem se svatozáří. Pochybnosti nad podnikáním Karla Schwarzenberga vyvstaly už v roce 1997, kdy Schwarzenbeg spolu se svým přítelem Zdeňkem Bakalou (Patria Finance) a francouzskou firmou Pernond-Ricard koupil v privatizaci karlovarskou Becherovku. Třebaže jejich nabídka byla až druhá nejvyšší, stát na dramatickém jednání vlády přiklepl firmu Schwarzenbergovi a spol. většinou jednoho hlasu. Pro hlasovali Schwarzenbergovi známí z ODA a KDU-ČSL. Becherovce se ale příliš nevedlo a podnik, který měl v roce 1997 zisk 148 milionů, skončil za tři roky poté v mínusu až 140 milionů. Média tehdy psala o tom, že se Becherovka tuneluje státu před očima. Podivně dopadlo i hospodaření Nadace Bohemiae. Karel Schwarzenberg, který si spolu s Miroslavem Kalouskem hraje na spořádaného hospodáře, v nadaci, kterou v roce 1992 založil, figuroval jako výkonný ředitel. Rok po svém založení přestala však nadace platit daně, aby poté skončila v konkursu s dluhem 3 milionů - na daních. Z velkolepého plánu (v nadaci figurovala i jména Vladimíra Dlouhého, Josefa Zieleniece, Michala Lobkowicze, Lucie Pilipové nebo Jana Švejnara), jak do České republiky lákat zahraniční investory, nezbylo vůbec nic. Otázka je, zda to vůbec někdy bylo v plánu. Nedávno pak vyšlo najevo, že Schwarzenberg například v roce 2002 porušoval mezinárodní zákaz prodeje ryb, když obcházel nařízení, podle kterého nebylo možné prodávat ryby z jeho rybníků, dokud neprojdou laboratorními testy, aby se vyloučila případná kontaminace malachitovou plísní, které v té době zachvátila chovy v několik středoevropských zemích. Schwarzenbergovi se nechtělo dlouho čekat na výsledky testů a tak raději ryby za miliony korun prodal účelově zřízené firmě svého správce, na kterou se už zákaz nevztahoval. Ryby tak prodával vesele dál, zatímco poctiví rybáři své ryby testovali a přicházeli o zisky. A příklad nejčerstvější, takřka včerejší: Jeden z nejbohatších lidí v zemi i ve střední Evropě vůbec si na opravy svých rybníků žádá několikamilionové dotace od státu. O půl roku ale přešvihnul termín, do kdy měl rybník kolaudovat, pročež by měl tedy dotace správně navrátit. Ale zažádá si na ministerstvu financí o pardon a jeho kamarád Miroslav Kalousek mu to benevolentně promine. Nic se vracet nemusí. Rovněž s přímostí a čestností to u Schwarzenberga nebude příliš slavné. Jeho fanoušci museli být zklamáni, když politik sliboval odchod z vlády, pokud se do ní navrátí neprávem obviněný, ale o to více médii vláčený předseda KDU-ČSL Jiří Čunek. Čunek se vrátil, ale Schwarzenbergovi se z křesla šéfa diplomacie nechtělo. Nedodržel tak slovo, které dál - buď já, nebo on. Nakonec vše vyřešil šalamounsky - nechal si prý Čunka prověřit detektivní kanceláří Kroll a tím si své setrvání v křesle ministra omluvil, protože zjištění detektivů nic nezjistilo. Tento případ, který na první pohled vypadá nevinně, ukazuje i další rysy Karla Schwarzenberga. Jednak vyvolává nepříjemné otazníky, proč Schwarzenberg nedůvěřoval českým orgánům a najal si na práci s citlivými údaji státu cizí a netransparentní americkou detektivní agenturu, která má úzké vazby na CIA a FBI (že před 11. zářím měl výkonný ředitel její newyorské pobočky zodpovědnost za bezpečnost WTC, nyní ponechme stranou) a nechal tak místopředsedu vlády a ministra Čunka lustrovat cizími detektivy napojenými na zpravodajské služby. Nevystavil tak zemi bezpečnostnímu riziku? můžeme se oprávněně ptát. Za druhé případ Čunek ukázal podivnou symbiózu Schwarzenberga s Miroslavem Kalouskem, která vznikla ještě před společným plánem sestavit virtuální stranu TOP 09. Není totiž žádné tajemství, že o odchod Čunka z vlády a z vysoké politiky usiloval především jeho stranický rival Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg, kterého se přitom spor nijak netýkal, mu sehrál onu službičku, kdy si postavil hlavu a žádal odchod Čunka, jinak prý odejde sám. Můžeme se tak ptát, co za to naopak Schwarzenberg chtěl od Kalouska. A nebo je Schwarzenberg submisivní, nechává s sebou manipulovat a je loutkou v Kalouskových rukou? Současný případ s Bátorou je tomu na chlup podobný. Kalousek chce změny ve vládě nebo rovnou nové volby, a tak si za účelem vyvolání vládní krize vybere zástupný problém, který se vzdáleně dotýká Karla Schwarzenberga. A Schwarzenberg opět hraje divadlo, že pokud (tentokrát pro změnu) Bátora neodejde, jeho strana ve vládě být nemusí. Opět se můžeme ptát, proč to dělá a co za to bude chtít. Křeslo prezidenta? Účast na obří ekologické zakázce? Nevím, to už by byly spekulace. Ohromné Schwarzenbergovo bohatství přitom neustále roste. Rod Schwarzenbergů je nejbohatším rodem ve střední Evropě. V Rakousku je druhým největším soukromým majitelem lesů a mezi největší soukromé vlastníky lesů patří i v Česku. Když mu bylo na počátku 90. let vytýkáno, že zrestituoval, co mohl, bránil se tvrzením, že zpět získal jenom část. To může být pravda, ale málo to rozhodně není. Bilance restitucí je totiž pozoruhodná: Orlík, Čimelice, Sedlec, Dřevíč, dva činžovní domy, palác na Novém Městě v Praze, padesátka menších budov, 9500 hektarů lesů a rybníků. To však bylo v devadesátých letech. Další a další pozemky stále nakupuje. Je to jeho vášeň. Ve svém majetkovém přiznání za předloňský rok uvedl, že si jich za rok pořídil hned třiadvacet dalších, především v jižních a středních Čechách. Podle jiných zdrojů skupuje ve velkém i pozemky na západě Čech. Někdo by se měl investigativně podívat, co všechno Schwarzenbergovi dnes patří. Pak bychom se možná divili. KAREL SCHWARZENBERG ZRAZUJÍCÍ Někteří z nás by toto vše mohli Schwarzenbergovi odpustit. Touha hromadit majetek je politikům blízká a málokdo lákání bohatství odolá - dokonce ani ten ne, kdo se zdá být nadosmrti zabezpečen. S jídlem roste chuť a šlechtici mají rozšiřování vlivu a bohatství jaksi ve své modré krvi. Nevadí mi politici, kteří hromadí majetek, protože alespoň nemají čas na zrádcovskou politiku. Nejhorší je ale politik, který hromadí majetek a ještě u toho zrazuje národ. A to je případ Karla Schwarzenberga. Často vyčítá politický turismus, ale podívejme se, kterými stranami prošel Karel Schwarzenberg, aby se dostal na své vytoužené místo šéfa diplomacie. V senátních volbách 2004 byl nominován US-DEU, jinak byl ale až do zániku strany členem ODA. Finančně podporoval KDU-ČSL, spolu s dalšími pravdoláskaři chtěl založit stranu Cesta změny, poté se stal výkladní skříní Strany zelených (než se s ní rozkmotřil, protože zradil její program), aby si nakonec založil vlastní stranu TOP 09. Zajímavé je, že ještě dříve, než byl zvolen do křesla ministra zahraničí, žádali v době kolem složitého sestavování vlády po volbách 2006 někteří "věční petenti" v otevřeném dopise pro Schwarzenberga místo ministra kultury. Viewegh, Černý, Svěrák, Peňás a další tehdy tvrdili, že ať už se sestaví vláda taková nebo maková, noblesní šlechtic by tam neměl chybět a pomohl by napravit údajně poškozenou politickou reputaci země. Vidíme tedy, že zde byly snahy Schwarzenberga za každou cenu instalovat do nějaké nové role, což se nakonec podařilo. Zdá se ale, jakoby tento pán ve svém novém angažmá sloužil všem jiným, než jen českým zájmům. Tu Německu (klidně by jim prodal naše památky), tu Sudetským Němcům (proč by ne, když má sídlo v bavorském Scheinfeldu a je světoobčan, který nějaké hranice státu příliš neřeší), tu Izraeli (má pověst nejvíce proizraelského ministra zahraničí Sedmadvacítky), tu Bruselu (o tom darmo mluvit) či Spojeným státům (podpora radaru - a nebuďme naivní, tyto věci se nedělají zadarmo, podpora teroristického státu Kosovo, podpora války v Afghánistánu, brojení proti zemím, které USA tradičně nemají rády - Barma, Rusko, Kuba apod.) Snad nejmarkantněji je Schwarzenbergovo posluhování mocným tohoto světa vidět na jeho blízkých vztazích s Bilderberg Group, soukromou vlivovou nadnárodní elitářskou organizací jednoho z nejbohatších mužů planety a nenapravitelného globalisty Davida Rockefellera. Schwarzenberg tajně navštívil (a až posléze byl nucen přiznat účast na) schůzi Bilderberg Group v roce 2008 v USA. V čem se ale liší od dalších pravdoláskařských postaviček, které na podobnou konferenci také zavítaly (Žantovský, Pehe aj.), je to, že Schwarzenberg absolvoval podobných konferencí Bilderbergu hned několik. Mezi méně známé informace patří ta, že svoji premiéru na Bilderbergu si odbyl už v roce 1979 a dále ještě navštívil schůzky v letech 1980 a 1981, jak vyplývá z dodnes dohledatelných seznamů účastníků. Důvod, proč to o něm nebylo dříve známo, je prostý - nikdo ho tehdy nehledal pod jeho celým jménem a coby zástupce Rakouska, kde žil a žije. Karla Schwarzenberga, který se celým jménem zove Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena von Schwarzenberg, najdeme v těchto seznamech jako "knížete" nebo také "prince" Karl J. Schwarzenberga z Rakouska. Seznamy prozrazují i to, že byl na setkání jako pozorovatel či přihlížející (observer). Jakkoli může členství v podobných nadnárodních organizacích na někoho působit jako prestižní záležitost, je ve skutečnosti známkou toho, že politik neslouží zájmům své země, ale je vázán ohledy na své "spolubratry" z této politické "lóže". Protože skupina Bilderberg je bezesporu nástrojem pro uskutečňování agendy Nového světového řádu a usiluje o světovou vládu, jejímž předpokladem je vytunelování pravomocí a posléze úplné zrušení národních států, existuje důvodné podezření, že se Schwarzenberg členstvím v těchto organizacích a svými politickými kroky dopouští poškozování českých národních zájmů. Když totiž Schwarzenbergovo počínání sledujeme, vidíme, že k České republice je loajální jen někdy, a to často spíše proto, aby zakryl neloajalitu v jiných, daleko podstatnějších případech. Dokonce bychom se mohli ptát, zda nebyl přímo za tímto účelem podobnými skupinami jako je Bilderberg dosazen - to je legitimní otázka. Krom toho se Schwarzenberg účastní zasedání Trilaterální komise, což je dceřiná společnost Bilderbergu. Podle židovské tiskové agentury JTA má také blízko k židozednářskému řádu B´nai B´rith, což by vysvětlovalo jeho proizraelskou politiku, která nemá v Evropě obdoby. Toto téma by ostatně stálo za zmapování, vzpomeňme jen na jeho neúspěšnou misi do Izraele, obhajobu operace Lité olovo, ale i snahy zorganizovat spolu s Alexandrem Vondrou historický summit EU-Izrael, k čemuž nedošlo jen díky neochotě na straně Bruselu. Bývalá europoslankyně Jana Bobošíková dokonce prozradila, že stejná dvojice politiků dala přednost izraelským před českými zájmy, když Topolánkovo potenciální předsednictví Středomořské unii (a tím podporu domácímu exportu do zemí kolem Středozemního moře) vyměnila za možnost vycestovat si na "mírovou misi" do Izraele. Proizraelské sentimenty mají Schwarzenbergové zřejmě v rodině, protože podle téhož článku z JTA měl "Schwarzenbergův otec těsné vazby na židovské podnikatele a byl častým hostem na akcích B´nai B´rith v Praze a první izraelská ambasáda v Československu – a jedna z prvních izraelských ambasád na světě vůbec – byla otevřena v domě Schwarzenbergových rodičů na pražské Voršilské ulici v květnu 1948." Na tom není nic špatného, ale vědět bychom to měli. Notoricky známé je Schwarzenbergovo poklonkování Bruselu, respektive Francii a Berlínu a odezírání jim z úst a posléze urychlená realizace těchto vyslovených i nevyslovených přání. Tak najdeme Schwarzenberga mezi nejfanatičtějšími zastánci Lisabonské smlouvy, vidíme Schwarzenberga, který ve prospěch cizích mocností zavírá české ambasády všude po světě, skandálně vykládá v zahraničí o tom, jak jsou Benešovy dekrety protiústavní a že je nezruší jen proto, že zrušit nejdou (ale kdyby to šlo, neváhal by), jak horuje pro současnou novelu Lisabonské smlouvy a všechny bláznivé nápady na tzv. hospodářskou vládu EU, které přicházejí z Bruselu. Viděli jsme ho, jak byl nejšťastnější během českého předsednictví Radě EU a jak byl naopak nešťastný z toho, když vláda padla a on o místo přišel. Viděli jsme, jak urputně bojoval o vliv na českou pozici vůči Bruselu ve sporu se samotným premiérem o kompetence. A třebaže už je starý a několikrát údajně zkolaboval na zasedání vlády, neváhal založit novou stranu, aby se do ztracené pozice vrátil, když viděl, že strana, kterou se svými pravdoláskařskými kumpány pro své cíle zneužil prvně (SZ), je po jejich devastačním působení zcela nepoužitelná. To, že se spojil se skandály opředeným Miroslavem Kalouskem, není projev žádné politické naivity nebo krátkozrakosti - oba politici si totiž ve své až chorobné touze po moci mohou podat ruce. Zmínit by se měla i podivná Schwarzenbergova role v omluvě sudetským Němcům a ve vyjednávání s nimi. Schwarzenberga zde usvědčuje jeho vlastní životopisná kniha, kterou napsala redaktorka jeho vídeňského časopisu Profit (takový rakouský Respekt), čili životopis autorizovaný a ryze oslavný, ve kterém se dočteme o tom, kterak Schwarzenberg navrhoval dokonce úplné navrácení majetku i návrat samotných sudetských Němců a další nepředstavitelné jednostranné kroky, které jen díky neprůchodnosti na českém politickém kolbišti nakonec nedošly naplnění. Zřejmě ale chtěl, aby toto jeho počínání bylo pro budoucí generace zdokumentováno a tak se jím rád svému životopisci pochlubil. Bylo to v květnu 1991, kdy Václav Havel společně s německým kancléřem Helmutem Kohlem vypracoval v rozhovoru mezi čtyřma očima pětibodový balíček. Ten mimo jiné navrhoval pro sudetské Němce možnost návratu, získání státního občanství a na jeho základě i možnost získat prostřednictvím kuponové privatizace půdu a majetek. Nabídka to byla tak velkorysá, že ji Havel raději ani nepředstavil veřejnosti. Naštěstí pro republiku neinformoval ani Kohl o tomto návrhu svého ministra zahraničí ani předáka sudetských Němců, čímž nechal návrh vyznít do ztracena. Iniciátorem těchto jednání byl právě Schwarzenberg. Protože českoněmecké rozhovory kvůli tomu uvízly na mrtvém bodě (bylo tehdy léto 1991), Havel opět vybavil svého kancléře potřebnými kompetencemi a vyslal ho do Kohlova letního sídla v St. Gilgen, aby rozhovory oživil. Jednání probíhala i na schwarzenbergském sídle v bavorském Scheinfeldu. A byl to opět Schwarzenberg, který stál za s rozpaky přijímaným Havlovým gestem, které učinil ještě předtím, než se stal československým prezidentem. Soukromý dopis tehdejšímu prezidentovi Spolkové republiky Německo Richardu von Weizsäckerovi, ve kterém se Havel omluvil sudetským Němcům za poválečný odsun, proběhl prý na Schwarzenbergovo doporučení. *** Ve výčtu Schwarzenbergových kroků, které nejsou selháním, ale nejspíše promyšlenými úkoly na zadání jeho zahraničních přátel, bychom mohli pokračovat. Pro tuto chvíli toho ale nechme a zakončeme otázkou. Skutečně by měl být tento člověk prezidentem České republiky?

 

Lidi,copak jste uplně blbí a slepí???? !!!Karla-NE!!!21.1.2013
Shwarzenberg je "Trojský kůň" nejen Kalouska,a jeho vlivných,bohatých a mocných kamarádíčků, co mají na svědomí rozkradení této země, ale především cizích mocenských zájmů, on nebude hájit zájmy této země,ale především Sudeťáků,a cizích mocností,což dal jasně najevo pohrdáním Benešovými dekrety, a Posselt ,vůdce německých sude´táků, s nímž je víc než kamarád, se veřejně nepokrytě raduje z jeho preferencí-bodejť by je neměl, to je všechno mediální mašinerie k oblbnutí hlavně mladých,co je pro ně Karel in, Karel je "kůůůůl" ,volím Karla, protože má číro,bude sranda.. Na tohle primitivní kredo hrajou PR manažeři medií,jež mají u nás téměř všechna německé vlastníky. Lidi, nenechte se zmagořit, on si hraje na neškodného bodrého staříka,ale podívejte se mu někdy do očí, když někdo vysloví něco, co mu jeho falešnou image boří-tolik nenávistného ledu, tolik zla..jen se někdy podívejte,v takové chvíli do jeho očí..! On vůbec není neškodný,spící bodrý stařík.Je to zakuklené zlo ,člen Bilderbrg Groupe, Trilaterální komise,římského klubu,tak jako Havel,který byl na kolenou kolébán Goebelsem,a stejně jako jeho rodina byla a dodnes je Schwarzenbergova rodina spojena s nacisty,PROTO SE ANI NEDIVÍM JEHO VÝROKŮM O TOM,ŽE bENEŠOVY DEKRETY O POVÁLEČNÉM ODSUNU nĚMCŮ JSOU ZLOČINEM, A ŽE bENEŠ BY MĚL JÍT PŘED VÁLEČNÝ SOUD V hAAGU,KDYBY TENKRÁT BYL. -------------Tak sakra lidi PROBUĎTE SE!!!!!!!-------------- -Zemana taky dvakrát nemusím,ale Karel- je dobře zakuklené ZLO!!! --------------------------------- Jste ještě vůbec hrdí Češi, shrbit se znovu před zrádným cizákem?? !!! -A s Kalouskem na Hradě :o/// Co stím uděláme??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Volte aspoň menší zlo,ale volte. NEnechte svou neúčastí hlasy pro cizáka,co se paktuje se Sudeťákama!!!!!!! Nevolte ZLO!!!!

 

Zeman: Kalousek jedná s Hávou a Bakalou, jde o budoucnost zeměkdyž to řekl knížepán ...,21.1.2013
Známe jiné kníže Karla ze Schwarzenbergu, které přiznalo, že na počátku 90. let přijal nabídku úředníka urychlit vyřízení restitucí rodového majetku za příslib "protislužby". Ještě jedno kníže Karel ze Schwarzenbergu bylo senátorem za ODA a US-DEU, která se profilovala jako velmi liberální strana propagující sňatky homosexuálů a legalizaci lehkých drog podle holandského vzoru. Podnikatel pan kníže Karel ze Schwarzenbergu při prodeji ryb ze svých rybníků obcházel hygienická ochranná nařízení. Získal tak konkurenční výhodu nad jinými rybáři, kteří museli čekat na výsledky laboratorních testů. Další pan kníže ze Schwarzenbergu spolu s miliardářem Zdeňkem Bakalou založili společnost R-Presse, která vydává týdeník Respekt. Novináři Respektu jsou v těchto volebních dnech zvanými komentátory televizních zpravodajství. Jiný pan kníže Karel ze Schwarzenbergu byl ministrem zahraničí za stranu Zelených. Jako zelený ministr za Českou republiku v OSN hlasoval proti prozkoumání negativních zdravotních účinků zbraní a munice z ochuzeného uranu a byl proti zákazu používání těchto zbraní. Další podnikatel Karel ze Schwarzenbergu se svými společníky koupil v privatizaci karlovarskou Becherovku. Třebaže jejich nabídka nebyla nejvyšší, tehdejší vláda většinou jednoho hlasu rozhodla pro knížete. Před privatizací měla Becherovka roční zisk přes 100 mil Kč. Po privatizaci se dostala do stejně velké ztráty. Podobně špatným hospodářem byl při řízení Nadace Bohemiae, která skončila v konkurzu s několikamilionovými dluhy. ZDE Ještě jeden Karel ze Schwarzenbergu se mnoho let soudil o rodové dědictví se svou adoptivní sestrou. Ve sporu, který letos vyhrál, se dostalo do kolize české právo, podle kterého dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají, a rakouské právo, podle kterého nezanikají. Kníže podle českého soudu, který v jeho případě postupoval podle rakouského práva, může v Česku dědit majetek orlické větve rodu Schwarzenbergů po svých biologických rodičích, přestože byl adoptován do hlubocké větve, která k restituci oprávněna nebyla. Jiné kníže Karel ze Schwarzenbergu je pouze vystudovaný lesník. Tento lesník je poslancem parlamentu, předsedou pravicové konzervativní strany TOP09, kterou založil společně s Miroslavem Kalouskem a také je ministrem zahraničí a prvním vicepremiérem vlády Petra Nečase. Říká se o něm, že je ve své funkci velmi kompetentní, protože je člen významného Evropského šlechtického rodu, což bohatě vyvažuje jeho nedostatky ve formálním vzdělání. Funkci ministra zahraničí prý vykonává velmi dobře, neboť se na ministerstvu ani v parlamentu v těchto dnech příliš nevyskytuje, protože je zaneprázdněn náročnou volební prezidentskou kampaní .... www.blisty.cz/art/67021.html

 

Ale,podívejme se,Kalousek jedná s Hávou?Anonym21.1.2013
Není to náhodou ten Háva,šéf zbrojařské firmy,a blízký přítel Kalouska,co je zapletený do rozkrádaček v řádu půl miliardy v kauze letounů CASA,za která je stíhána naše radarová pěnice Parkanová,za kterou se v parlamentu bil jako lev právě náš beránek Kalousek,aby nebyla za žádnou cenu vydána ke stíhání, a bil se za ní tak vehementně,že když se policejní plukovnímk Lessy nechtěl nechat zkorumpovat,aby to zametl pod koberec, zcela nepokrytě mu řekl-všichni budete odstíháni- a taky že ve spolupráci s Kubicem Lessy neprodleně odstíhán byl na základě vykonstruovaného obvinění-a dosazen na jeho místo byl ODS loajální Červíček, na ministerstvo spravedlnosti pak loajální Blažek- a dál už každý,kdo je v obraze, ví--- Hnus,velebnosti, modrý HNUS..!! Tak si ještě dosaďte k parchantovi Kalouskovi na hrad prosudeťáckýho blekotu s nacistickou manželkou -- už teď schválením církevních restitucí(i díky Kalouskovi a proradnému "knížeti" 1/3 země patří církvi a Vatikánu, teď ještě 1/3 zpátky Sudeťákům, díky zaprodanci blekotovi, a kde jsi,česká svébytnosti? Díky blbům --v PRDELI!! Normálně sprostý nebývám,ale tohle nelze jinak .

 

Jo,joobčan,konce diktatury nečase a kalouska21.1.2013
Nejsem Rakušan," tvrdil o sobě v rozhlase Schwarzenberg. Je to neuvěřitelná drzost a bezbřehé pokrytectví. Jak na to poukázal právník Čestmír Kubát, prezident nemůže mít občanství jiné země. Schwarzenberg má občanství švýcarské. Nemůže být tedy stoprocentně loajální České republice. Až vznikne válka mezi Švýcarskem a Českou republikou, na které straně bude Schwarzenberg bojovat? Totéž platí i o Američanovi Jiřím Dientstbierovi. Čestmír Kubát upozorňuje: Prezident republiky by měl sdílet osudy českého státu a lidu. Měl by být zárukou jeho rozvoje a bezpečí a neměl by mít závazky k cizí moci ani ústupovou cestu a zázemí v zahraničí. U kandidáta s dvojím státním občanstvím lze dovodit jednoznačný závěr o ústavním zákazu jeho kandidatury s ohledem na budoucí výkon funkce neslučitelný s jeho závazky občana k cizímu státu z následujících čtyř prostých premis ¦ Česká republika je alespoň podle své Ústavy svrchovaný (suverénní) stát, ¦ prezident republiky jako hlava státu je především vrchním velitelem armády a zastupuje stát navenek – přitom nemá jen ceremoniální funkci, jak se někdy bez znalosti věci uvádí, ¦ státní občan je povinen být svému státu věrný a oddaný, ¦ všechny svrchované státy jsou ve vnitřní politice založeny na monopolu fyzického násilí a navenek prosazují v konkurenci s jinými státy velmi široké spektrum nejrůznějších zájmů, vyplývající především z dominantních obecných podstatných a dlouhodobých zájmů právě svých občanů, přitom si navzájem konkurují až do té míry, že užívají i zpravodajské služby, připravují se na válku a vedou války – to vše je nemyslitelné také bez utajovaného působení (do jisté míry i mezi spojenci), protože opak by znamenal popření státní svrchovanosti ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy. Čl. 60 Ústavy stanoví: „Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen“. Složení slibu prezidenta a případné výhrady k němu jsou nepochybně právní úkony, tedy projevy vůle směřující ke vzniku, zániku či změně právních vztahů. Lidé svoji vůli neprojevují jen slovy, ale také bez použití slov (konkludentně - svým chováním), což pro politiky platí dvojnásob. Aby byl právní úkon platný, musí být učiněn určitě, vážně, svobodně a srozumitelně. Pro výklad projevu vůle neplatí žádná zjednodušující zásada jako „kdo mlčí, souhlasí“, ale jeho výklad je třeba provádět vždy ve vztahu ke všem souvisejícím okolnostem. Pokud by zvolený prezident, který by byl vedle českého občanství vázán věrností ještě k dalšímu státu, složil prezidentský slib bez vyslovení výhrady ve prospěch oddanosti tomuto dalšímu státu bylo by to nejen nečestné, ale mohlo by to znamenat, že tuto výhradu ve skutečnosti konkludentně učinil patrně v jednočinném souběhu s veřejným pohrdáním Českou republikou, jejím lidem a Ústavou a spolu s mařením volby prezidenta republiky nebo, že jedno ze svých občanství nehodlal nadále brát vážně (ve vztahu k ČR sliboval v žertu, křivě, anebo prezidentský slib chápal jako bezvýznamný nezávazný rituál – vždy by šlo o neplatný právní úkon). Bylo by možné uvažovat i o trestní kvalifikaci. Při nejistotě, jak si jeho počínání vykládat, případně které z obou státních občanství nemyslí vážně, by šlo o neurčitý a tedy také neplatný právní úkon rovněž s důsledkem vzniku právní fikce nezvolení prezidentem („hledí se na něho, jako by nebyl zvolen“). Potíž je, že loutka jen přitakává a bere si výhody. To není férová transakce. Schwarzenberg se přece mohl švýcarského občanství vzdát, když chce být českým prezidentem. Něco pro to mohl udělat, ne? Mrzí mě, když se Češi spokojují s podřadnými kandidáty. S podřadným vším. Neměli by sakra aspoň na prezidentského kandidáta mít vysoké nároky? Když chceš být prezidentem, tak se vzdej cizího občanství. S cizím občanstvím je to neférová transakce a může to být podvod, protože, jak praví ústava, prezidentská přísaha se koná PLNĚ a když není za ní stoprocentní angažmá, je neplatná.

 

Politický životopis Miroslava Kalouska Aleš21.1.2013 
Převzato z webu, autor: Stanislav Janský Přátelé, až mi bude zase někdo u piva nebo zcela vážně říkat o tom, že strana selského rozumu a zodpovědného hospodaření Miroslava Kalouska TOP 09 je tou správnou alternativou a lékem pro nemocnou pravici u nás, vždycky si osvěžím paměť referencemi z jeho politické minulosti. Opravdu dobrá výbava pro novou alternativu. Lídr Miroslav Kalousek - něco z minulosti: Do politiky vstoupil již v roce 1984, kdy se stal členem Československé strany lidové (ČSL), která po boku vedoucí KSČ v jednotném politickém šiku Národní fronty hájila a budovala socialismus. Již tehdy byl aktivní a snažil se stoupat výše, ale vzhledem k jeho nízkému věku a členství jen v okrajové straně Národní fronty si musel na skutečný start kariéry teprve počkat. Vzhledem ke své minulosti v komunistické Národní frontě nemá pan Kalousek rád označení "lidovci" a všechny, kteří tento termín použijí, opravuje podrážděně na "křesťanské demokraty". Roztomilé. Ihned po roce 1989 vycítil mladý Kalousek příležitost a v únoru 1990 nastupuje na Úřad vlády ČR jako ekonomický poradce, a od roku 1992 začíná odboru poradců šéfovat. Připomeňme, že stejně jako žena vystudoval Kalousek Vysokou školu chemicko- technologickou. Čas žní přichází v lednu 1993, kdy je Kalousek za ČSL jmenován ekonomickým náměstkem ministra obrany. Je to čas velkých změn, prodeje armádního majetku bývalé federace a Kalousek má na starost právě výběrová řízení a akviziční procesy. Zde je konečně ve svém živlu. Rozhoduje o miliardových zakázkách. Dodávky materiálu armádě, modernizace tanků T-72, štábní informační systém, padáky. Jen střípky toho, co se dostalo ven. Některé případy jsou skutečně pikantní a zaslouží si alespoň pár vět. V roce 1994 uzavřel Kalousek smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2.310 kusů padáků pro českou armádu. Jak se později během soudního řízení zjistilo, firma nebyla v době uzavření smlouvy ještě ani zapsána v obchodním rejstříku. Zkrátka to nestihla, zakázka byla přidělena bleskově. S padáky neměla Anex-Cirus samozřejmě žádné zkušenosti, její padáky byly nekvalitní a při pokusných seskocích zahynuli nevinní vojáci. Na veřejnost proniklo jediné jméno - Roman Prinich, a to jen díky tomu, že se jeho rodina razantně a soudně domáhala odškodnění a potrestání viníků. Na rukách pana Kalouska, bývalého ředitele odboru nákupu materiálu ministerstva plukovníka Josefa Fabiána a člena ministerské komise, která vybírala dodavatele padáků, plukovníka Rudolfa Zapletala (mimochodem, oba později pracovali právě pro firmu Anex-Cirus), ulpěla krev. Když se informace o kvalitě padáků od firmy Anex-Cirus dostaly na veřejnost, podala firma na ministerstvo trestní oznámení a začala se soudit o úhradu stovek milionů korun. Smlouva byla však uzavřena velmi dobře. Konečná cena nebyla přesně stanovena a ministerstvo se jí později v letech 1998 - 1999 snažilo několikrát neúspěšně vypovědět. Soud však vzhledem ke znění smlouvy nařídil odebrat ministerstvu další nefunkční padáky za 114 milionů korun. Celkově zaplatil stát za smrtelně nebezpečné padáky řádově stovky milionů korun. Přesné číslo ministerstvo tají. Samostatný článek by zasloužila kapitola "modernizace tanku T-72", která spolkla celkem neuvěřitelných 19 miliard korun! Smlouva italskou (s izraelským kapitálem) firmou Oficcine Galileo a izraelskou firmou Nimda byla uzavřena v roce 1995 na megalomanských 353 kusy tanků. Smlouvy byly opět uzavřeny velmi chytře, termíny se beztrestně prodlužovaly, náklady zvyšovaly a stát jen bezmocně přihlížel. Nakonec bylo v roce 2001 rozhodnuto o modernizaci 30 strojů. No comment. Dalším z řady tunelů jmenujme např. proslulý štábní informační systém, který zadalo ministerstvo obrany firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. První kolo výběrového řízení vyhrála konkurenční firma Unisys. Kalousek byl tedy nucen výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Ani tehdy si komise netroufla vybrat EDS a vyhrála opět společnost Unisys. Nezbývalo, než zasáhnout a označit nabídku EDS za "výhodnější". Představitelé Unisys se poté obrátili na policii s žádostí o ochranu, neboť byli údajně vydíráni, aby se nebránili a nenapadli výsledek soutěže. V červenci 1998 prohlásil pracovník EDS Jan Březovský, že firma byla nucena jako provizi za udělení zakázky zaplatit lidoveckým činitelům 50 milionů korun. Dodávka systému za více než miliardu korun byla oficiálně ukončena v roce 2002, přičemž tento systém nebyl schopen předávat informace na takové úrovni, jaké zadání požadovalo, a je v tomto smyslu nefunkční dodnes. V roce 1997 stihl Kalousek sjednat a podepsat (za souhlasu Klausovy vlády) kupní smlouvu s developerskou firmou EPF, která koupila rozsáhlý areál kasáren u pražského Náměstí republiky. Kupní cena činila asi 900 milionů korun. Zajímavá cena. Nicméně smlouva byla uzavřena tak, že stát tyto peníze posléze firmě EPF nejen vrátil, ale přidal dalších asi 500 milionů jako odškodnění. Říkáte neuvěřitelné? Tak to neznáte smlouvy, které podepisoval pan Kalousek. Smlouva zaručila EPF plné odškodnění, nebudou-li budovy prázdné. V budovách sídlila tehdy Akademie věd. Na to pan Kalousek zapomněl, smlouvu podepsal a stát vyplatil na odškodném zhruba stejnou sumu jakou dostal jako kupní cenu. Dalších asi 500 milionů vyplatil stát jako náhradu za nepřímé škody, resp. za škody, které na firmě EPF vymohli její smluvní partneři jako náhradu za zpoždění projektu. Kalouskovi zlomila jako náměstkovi vaz vládní krize v roce 1997 a také vyvrcholení aféry s firmou Zeman&Zeman, která získala zakázku na dodávku potravin armádě v hodnotě miliard korun. Výběrové řízení samozřejmě obešli. V souvislosti s touto zakázkou byla na ministerstvu obrany uplácena řada důstojníků, a jeden neopatrný je, zřejmě na základě udání policii, přistižen při přebírání statisíců korun od zástupce firmy Zeman & Zeman. Tehdejší ministr obrany Michal Lobkowicz se vyjadřuje, že "má indicie, že to není jednotlivec, ale více lidí, kteří jsou v aféře zapleteni." Zeman&Zeman přichází o zakázku, okolnosti začíná vyšetřovat policie a firma je vzápětí vytunelována a uzavřena. Reakce na sebe nenechává dlouho čekat. Prokurista a spolumajitel firmy Zeman&Zeman David Petrovický, zeť dalšího spolumajitele Jindřicha Zemana, je unesen ozbrojeným komandem ze své vily u Havlíčkova Brodu a beze stopy mizí. Jeho těhotnou manželku únosci ušetří. V roce 1998 je pan Kalousek zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a získává poslaneckou imunitu. Ve stejnou dobu již probíhá vyšetřování inspekce ministerstva obrany, a brzy na to je k vyšetřování přizvána i policie. Vyšetřování se protahuje až do roku 2001, kdy se Kalousek opět pokouší získat ztracené pozice a usiluje o křeslo ve stínové vládě tzv. Čtyřkoalice. Tehdy se proti němu ostře staví tehdejší předseda strany Cyril Svoboda, který má obavy o diskreditaci celého projektu Čtyřkoalice v případě, že bude Kalousek skutečně obviněn. Svoboda je úspěšný, Kalousek ustupuje a stávají se z nich zarytí nepřátelé. V době vyvrcholení své aféry prohlásil Kalousek v rozhovoru pro BBC 8. června 2001: "Považuji se za úředníka, který se svými spolupracovníky odvedl obrovský kus práce a dosáhl velmi úspěšné transformace armády, ekonomiky Armády České republiky z ekonomiky armády Varšavské smlouvy na ekonomiku, která byla srozumitelná okolnímu světu i ostatním armádám NATO. Že při této práci došlo k některým chybám, to došlo v každém případě. To při každé práci dojde." Bohužel došlo nejen ke zpronevěrám v řádech miliard, ale také ke smrti nevinných lidí. Do sněmovny je Kalousek zvolen i v roce 2002 a pečlivě připravuje svůj comeback. Tehdy začíná jeho hvězda znovu stoupat, obsazuje křeslo předsedy Rozpočtového výboru PSP ČR (pan Kalousek byl vždy odborníkem na nakládání s rozpočty). V září 2002 je v Solenicích u Orlické přehrady zastřelen Kalouskův švagr Lubomír Kašák spolu se svým společníkem Zdeňkem Němcem. Vše se odehrává v době, kdy policie začíná intenzivně vyšetřovat desetimilionové zakázky jejich firmy IDOS od příbramské radnice, které šéfuje Kalouskův přítel a lidovecký kolega Josef Vacek. Úzká spojka z IDOSu vede i k příbramskému "donovi" Jaroslavu Starkovi. Smrt majitelů IDOSu je uzavřena jako vražda a sebevražda s mrtvým pachatelem. Policie má ráda vyřešené případy. Naživu zůstává jediný spolumajitel IDOS, vlastník 5% podílu, kterým není nikdo jiný než manželka Kalouska Radka Kalousková. Jak se nedávno vyjádřila příbramská státní zástupkyně Jana Jahodová, bylo na Kašáka v době jeho smrti již připraveno obvinění a je velmi pravděpodobné, že by byl vzápětí vzat do vazby. A "spáchat vraždu sebevrahem" na vazbě je složitější, než na svobodě. Rok poté, v roce 2003, využívá vnitřních třenic v KDU-ČSL, poráží Kalousek svého protivníka Cyrila Svobodu a je překvapivě zvolen za jejího předsedu. Kalousek měl již i možnost stát se ministrem v Grossově vládě, ale na jeho oblíbené ministerstvo obrany ho k jeho velké lítosti nepustili. Budou se totiž prodávat další velké armádní nemovitosti a Kalousek je odborníkem na takové transakce. https://nadregionalni.blogspot.cz/2012/08/politicky-zivotopis-miroslava-kalouska.html Je třeba pokračovat...?!
K zamyšleníJan20.1.2013
Před rokem a čtvrt ohlásil kandidaturu na Hrad, byl vlastně prvním oficiálním uchazečem o úřad prezidenta, nepočítáme-li už některá starší přiznání prezidentských ambicí ze strany Přemysla Sobotky či Jany Bobošíkové. Karel a fašismus Předstihl tedy dokonce i Jana Fischera, který ji ohlásil loni v únoru, ale protože ji táhl nejdéle a bez přestávky po celý rok, na Karla se mezitím jaksi zapomnělo a vznikl dojem, že je to právě Fischer, kdo je hlavním prezidentským kandidátem havlistických struktur. "Karel Schwarzenberg symbolizuje globalistické zájmy o české země, které existují už od dob první světové války. Jeho ohlášená kandidatura na prezidenta není jen rozmarem starce, ale pokračováním téměř sto let starého boje zednářů o duši českého národa," napsal jsem tehdy v jednom svém textu (Boj o Hrad začal), když Karel svou kandidaturu ohlašoval. "Vyslání do boje Karla Schwarzenberga, který je prvním skutečně oficiálně deklarovaným zednářsko-pravdoláskařským kandidátem, má tedy v sobě jistou symboliku. Na něj také sázejí nejvíce," napsal jsem také. Nevyřčeným "oni" jsem měl na mysli kliku svobodných zednářů, sionistů a internacionálních finančních magnátů. Jenže poté jsem, jako ostatně většina veřejnosti, na toto Schwarzenbergovo vystoupení pozapomněl a podlehl dojmu, že do druhého kola s Milošem Zemanem postoupí právě Jan Fischer. Nakonec se tak nestalo a je otázka, zda to bylo jen tím, že si Fischer svou předvolební kampaň pokazil, nebo tím, že byl od počátku jen nastrčeným koněm, za kterým v závěsu už číhal Schwarzenberg, který po celý rok kampaň příliš neřešil, ale v posledních měsících před volbou se objevil s až nebývalou razancí všude kolem nás. Nechci ani spekulovat o tom, zda byly volby manipulované či nikoli, respektive zda to, že byly manipulované (protože s volebními lístky se operuje přes noc z pátku na sobotu při každých volbách) výsledek nějak zásadně ovlivnilo. Máme před sebou zkrátka dvojici Zeman - Schwarzenberg, která vyvolává rozporuplné reakce, protože kromě tábora příznivců toho prvního a tábora přívrženců toho druhého existuje také tábor těch, kteří si nevyberou ani z jednoho. (Podle mého soudu ale existuje hned několik důvodů, proč vybrat toho prvního, i když o tom až někdy příště). Stalo se tedy to, co ještě před několika měsíci málokdo čekal - z outsidera volby a jednoho z tehdy zhruba 11 kandidátů se nyní stal mediálně protežovaný kandidát, ke kterému se vilně přivinula všechna média, která předtím tlačila Fischera a sem tam i další havloidní kandidáty. Vrátili jsme se tak obloukem do doby před rokem a čtvrt, kdy Schwarzenberg vyhlásil svoji kandidaturu na Hrad a nikdo ještě netušil nic o Fischerovi, Okamurovi, Dlouhém, Fischerové či Franzovi, kteří ve volbě dělali křoví. Zednářům se tak jejich tah povedl, když jejich "nejlepší" kandidát je nyní vážným adeptem se snad veškerou myslitelnou mediální podporou a s podporou drtivé většiny kandidátů, kteří nepostoupili. Jenže úspěch je to jen zdánlivý. Podařilo se jim sice vygenerovat nejlepšího kandidáta, přesto jsem přesvědčen, že jejich původní plán nevyšel. Proti sobě měli usednout oba jejich kandidáti, aby - ať bude zvolen kterýkoli z nich, vítězství bylo jejich. Podobně tomu bylo po Masarykově abdikaci, kdy proti sobě kandidovali dva svobodní zednáři (Beneš a Němec) - pro jistotu. Právě proto také kandidovalo i letos tolik uchazečů z jednoho a téhož (pravdoláskařského) těsta. Tento záměr se ale - naštěstí - nepovedl. Do prvního kola se probojoval i nemilovaný Zeman. Černokníže má sice velkou šanci, ale existuje také velká pravděpodobnost, že nakonec prezidentem nebude. A jak se zdá z jeho posledních vyjádření (na téma Sudetských Němců, odsunu a Benešových dekretů), počíná si jaksi nediplomaticky a má tedy dobře našlápnuto, aby český národ naštval a svoji šanci promarnil. Situace, ač vypadá hrozivě (protože ještě nikdy neusiloval o nejvyšší a nejvíce symbolický český ústavní post prvek tak cizorodý jako je právě člen nadnárodní dynastie Schwarzenbergů), tedy není pro Čechy úplně beznadějná a ztracená. Dalo by se říci, že tak vlastně máme (coby národ) snad poslední šanci ještě chystané zlo (rozvrat svrchovanosti státu, který by Schwarzenbergovým usednutím na Hrad nastal) odvrátit. Stačí ignorovat lamentace sdělovacích prostředků a zvolit toho, kdo by nám (tentokrát výjimečně bez ohledu na pravolevé vidění světa) měl být svým českým naturelem bližší. Pro někoho - uznávám - to sice může být těžké, protože Zeman není ideální kandidát, ale duch doby si takové vpravdě státotvorné rozhodnutí zodpovědných voličů vyžaduje. *** Už několikrát jsem sepsal své nejvážnější výhrady vůči Karlu Schwarzenbergovi (například v textu Hříchy Karla Schwarzenberga, který se nyní spontánně šíří po internetu, ale připravuji i aktualizovaný materiál doplněný o celou řadu dalších sporných aspektů Schwarzenbergovy osobnosti). Nad některými věcmi lze přimhouřit oči, nad jinými mávnout rukou, za jiné se jen stydět. Co ale považuji za podstatnou záležitost, kterou Schwarzenbergovi vytýkám a která ho podle mého soudu po morální stránce diskvalifikuje z prezidentské volby, je to, že reprezentuje zájmy globalistických struktur. To je zjevné z jeho konkrétních politických postojů a činů ještě výmluvněji než z prostého faktu, že je členem globalistických organizací jako Bilderberg Group, Trilaterální komise či členem Výboru 300, tedy jakési pomyslné špičky globalistické pyramidy (jak upozornil bývalý britský důstojník zpravodajské služby MI6 a autor knihy "The Commitee of 300" dr. John Coleman). Všechny tyto tajné a polotajné společnosti, jakási paralelní centra světové moci, usilují o celosvětovou vládu a kontrolu nad planetou. Coleman ve své knize shrnuje záměr a účel Výboru 300, ve kterém mezi třemi stovkami členů najdeme i Schwarzenberga, následovně: "Jedna světová vláda a jeden měnový systém, pod trvalou nevolenou dědičnou oligarchií, která se sama vybrala mezi svými ve formě feudálního systému, jako to bylo ve středověku. V této věci Jednoho světa (One World), bude populace redukována omezením počtu dětí na rodinu - nemocemi, válkami, hladomory, dokud nezbude jedna miliarda lidí, která se bude hodit vládnoucí třídě v přesně a jasně definovaných oblastech, a ta zůstane jako světová populace. Nebude tu žádná střední třída, jenom vládci a služebníci. Všechny zákony budou jednotné v rámci právního systému světových soudů praktikujících stejný sjednocený zákoník, opírající se o policii Světové vlády a spojenou armádu k prosazování zákonů ve všech bývalých zemích, kde už neexistují žádné hranice. Systém bude fungovat na základě sociálního státu - ti, kteří jsou poslušní a podřízení Světové vládě, budou odměněni podmínkami k žití a ti, kteří jsou vzpurní, budou jednoduše hladovět nebo budou prohlášeni za psance, jako cíl pro každého, kdo je chce zabít. Soukromé vlastnictví zbraní všeho druhu bude zakázáno." Můžeme se pak divit, že cítí-li se být Schwarzenberg součástí těchto elitářských a po světovládě dychtících struktur, že nehájí české národní zájmy, ale hájí zájmy nečeské - tu Američanů, tu nadnárodního kapitálu a finančních oligarchů, tu Izraele, Francie, Německa, sudetských Němců a sudetských Rakušanů, Evropské unie a mnoha dalších? Druhá velká pochybnost nad Karlem Schwarzenbergem je něco, s čím tak rádi operují havlisté ve směru ke konzervativním a národoveckým kruhům, když jim neoprávněně a s cílem mediálně je pošpinit předhazují smyšlené sympatie s nacismem či fašismem. Pro někoho totiž možná bude překvapivé, že je to naopak právě Schwarzenberg, který má k těmto myšlenkám BLÍŽE NEŽ SI MYSLÍTE. Jeho otec byl členem fašistického kroužku Vlajka vydávajícího za první republiky stejnojmenný časopis, v době protektorátu nechvalně proslulý svým kolaborantstvím s nacisty. V té době už Karel VI. Schwarzenberg s Vlajkou, jak havlistický literární historik M. C. Putna správně poznamenává, neměl nic společného, inspiraci fašismem však předválečná Vlajka, s kterou byl neodmyslitelně spjat, nezapře, protože se k němu programově hlásila. Zajímavostí ve vztahu k současné kandidatuře jeho syna Karla VII. je i fakt, že v říjnu 1938 Vlajka (ač bez jeho vědomí) oznámila jeho prezidentskou kandidaturu, stejně jako o pár dní později učinila to samé nacistická vysílačka, která pod názvem Pravda vítězí! vysílala z Vídně a s tehdy již kolaborující Vlajkou spolupracovala (Putna s. 24-25). Podle knihy amerického autora Paula Polanského (The Storm / Bouře), kterou vydal v Česku Fedor Gál (G plus G, 1999), zneužívala Schwarzenbergova rodina v době protektorátu k bezplatné otrocké práci na svém lesním hospodářství poničeném katastrofální bouří Cikány a Židy z nedalekého sběrného tábora v Letech u Písku (Polansky zmiňuje, že rodiče ministra žádali o to, aby byl tábor postaven blízko jejich sídla právě proto, aby mohli jeho osazenstvo používat jako levnou pracovní sílu. Otec Schwarzenberg měl prý kontaktovat v této věci ministerstvo vnitra). Pokud kniha není fikce, jak dnes Gál v rozporu se svými dřívějšími prohlášeními tvrdí (či pokud není smyšleným obviněním ze strany tzv. holokaustového průmyslu, který má v Češích záměrně vzbudit pocit viny, že jsou stejně tak hrozní jako Němci a že i oni mají svůj malý koncentrák, za který se budou do konce života stydět), pak by tato temná minulost Schwarzenbergovy rodiny vysvětlovala jeho dnešní hujersky proizraelské postoje i jeho angažmá v organizování piety na místě bývalého tábora. Zvláště jako póza totiž toto mediálně zdůrazňované klanění se památce tehdejších obětí působí ve světle jeho nedávného prořeknutí se v jednom rozhovoru, ve kterém Karel neprozřetelně připustil, že řešení cikánské otázky vystěhováním Cikánů do nějaké země ve světě je nápad vpodstatě zajímavý, jen nereálný v tom, že taková země by se nenašla... A pojďme dále - Schwarzenbergova manželka Therese pochází z rodiny s nacistickou minulostí - její otec (Johann Hardegg) byl členem rakouské ilegální NSDAP a velitelem (führerem) elitních členů SS a SA, které cvičil ve střelbě. V roce 1934 se také podílel na puči v režii SA a SS, při kterém byl zavražděn rakouský kancléř Dollfuss a byl za to vězněn. Schwarzenberg k tomu skromně a téměř omluvně poznamenává, že tchán měl "spornou pověst", kdežto jeho žena Therese alespoň na rovinu přiznává - můj otec byl nacista. Je otázka, zda jde v jejím případě o povzdechnutí, nebo se k tomuto "odkazu" hrdě hlásí. Podle některých indicií se zdá, že jde spíše o druhou variantu. Otce nacistu měl i Theresin pozdější milenec a papírenský průmyslový magnát Thomas Prinzhorn, se kterým za Schwarzenbergovými zády počala syna Karla Filipa. A nešlo jen o Thomasova otce - v NSDAP byli i další členové rodiny. Thomas Prinzhorn se později angažoval v politické straně Jörga Haidera a v roce 2002 se dokonce vyšvihl na Haiderova stranického zástupce. S tím vším tedy souvisí i obhajoba německých zájmů a zájmů Sudetských Němců zvláště, včetně odporu k Benešovým dekretům, které Karel Schwarzenberg tak bezelstně prezentoval v posledních dvou televizních duelech. Větší chybu asi ani nemohl udělat, ale to je pod Schwarzenbergovu schopnost - on zkrátka takto uvažuje a nemůže jinak, vůbec nechápe, jak je toto téma kontroverzní, pro Čechy citlivé a že by měl alespoň mlčet. Čím více to vysvětluje, tím více se do toho zamotává. Konečně, ne nadarmo také Schwarzenberga v jeho současné kandidatuře podporuje údajný miliardář Karel Janeček, jehož hnutí někteří oprávněně považují za předzvěst nástupu fašismu. Ostatně i výše zmíněné globalistické skupiny (Bilderberg, Trilaterála, Výbor 300) lze označit za fašistické z hlediska jimi hlásaných idejí i z hlediska metod jejich práce, nehledě na to, že v jejich řadách a mezi jejich zakladateli najdeme zapřísáhlé obdivovatele historického fašismu či nacismu (princ Bernhard z Nizozemí, který stál u zrodu Bilderbergu, byl bývalý důstojník SS a takových případů bychom našli více). Můžeme tak říci, že zahraniční skupiny, které Schwarzenberg reprezentuje, jsou fašistické skupiny, což není jen politologická hříčka, vezmeme-li v úvahu, že řada členů těchto struktur měla fašistickou či nacistickou minulost, čehož jsou rodiny Schwarzenbergů / Hardeggů samy příkladem. Dokud se Karel Schwarzenberg k těmto faktům nepostaví čelem a nevysvětlí je veřejnosti, neměl by prezidentský post nikdy získat. Na posvátném místě českých králů by totiž neměl usednout nikdo, na koho - byť i jen vzdáleně - dopadá stín toho nejtemnějšího období novodobých českých dějin.
Janík 20.1.2013
Jsem student a jedině Karla, jsem student a volím spícího knížete, 20.1.2013 13:29:09 Znovu musím opakovat, ve škole nás učí úctě k mravním hodnotám tedy k tomu co je správné Ano,volím knížete. Ve škole nás učí že to je mravní autorita, a nevadí že neumí česky/ani německy/, že nezná státní atributy ČR, že neumí slova české hymny, že se nechová tak, aby hájil zájmy státu ve věcech státního uspořádání, na základě platných zákonů které byly součástí právního pořádku ČR. Nevadí že chce aby sudetští Němci zde restituovali majetky svých předků, na které prý neztratili právní nárok ani Norimberskými zákony, nevadí že budeme mít povinnou němčinu, budou zlikvidovány české elity kulturního, vědeckého, ekonomického života soudobé české současnosti. Nevadí že budeme muset sloužit v německých armádách za jejich zájmy bojovat na cizích územích za cizí měnu, a budeme mít strach o naše rodiny v ČR, které se zcela jistě stanou terčem atentátů různých extrémistů, s nimiž jsme doposud nemuseli mít nic společného. Nevadí že bude zrušena státní suverenita a svébytnost ČR, stejně jako naše historie, měna, jazyk, průmysl, ekonomika. Nevadí že naši národní buditelé Palacký, Jungmann, Dobrovský, Erben, Němcová, a další spisovatelé a součást naší historické hodnoty budou zakázání, deklasování, zrušeni, nevadí že bude naše školství poněmčeno, nevadí že budeme cizinci ve své zemi. Proto volím Karla Schwarzenbergra, a nevadí mi jeho temná minulost, adoptování nevlastním strýcem za dospěla, za účelem restituce rozsáhlých majetků strýce, které pak kníže zdědil. Nevadí mi že se kníže chová účelově, nevadí mi jeho politický turismus, pošlapávání základních morálních hodnot, jeho hulení /fajfka/ zahlcení celého internetu videí, reklamou, spoty a fotkami knížete, nevadí mi že zneužil i Facebook a nás mladé v duchu své nacistické propagandy a vizí nekonečné 3.říše, nevadí ......jsem student, který studuje za peníze svých rodičů a nevadí mi že budu platit a platit a platit, a pak živořit a celý život splácet budu Kalouskovi své dluhy a se mnou další generace po mě......které mě budou proklínat N E V A D Í.............///VÁŽENÝ AUTORE,ODPUSŤTE MNĚ MOU TROUFALOST,ALE JE TO TAK DOBRÝ A PRAVDIVÝ ČLÁNEK,ŽE JSEM JEJ MUSEL OKOPÍROVATI :O)))))))
Volím Zemana.Alf20.1.2013
Nehodlám naletět Kalouskovi na další řeckou lež či další klip Přemluv Bábu. Odmítám alibismus vlády pod vedením podpisového automatu značky Nečas. Na církevní restituce jsem nezapomněl. Rovněž jsem nezapomněl na tunel CASA, Drábkovsko-Šiškovský tunel na MPSV, S-karty , a další předražené zakázky zastřešované po 20 let Kalouskem na MO jako známé padáky. Odmítám kalouskovo zvyšování daní, když od roku 2006 do roku 2014 zdvojnásobil státní dluh. Nepřipojení se k trestnímu řízení proti MUS ve Švýcarsku. Rovněž nesouhlasím se Schwarzenbergovou roli v čunkiádě či rozkrádačkách na Ministerstvu zahraničí. Uznání kosova = mnichovská zrada ! Beneš byl demokrat . A ne válečný zločinec jako K.H.Frank či Reinhard Heidrich , jak se nám snaží Schwarzenberg namluvit demagogickým pohledem na dějiny viděný optikou sudetoněmeckého landsmanschaftu. Schwarzenberga ať si volí Berndt Posselt. Já volím Zemana !
Kdože to je oligarcha ?uf20.1.2013
"Jedna světová vláda a jeden měnový systém, pod trvalou nevolenou dědičnou oligarchií, která se sama vybrala mezi svými ve formě feudálního systému, jako to bylo ve středověku. V této věci Jednoho světa (One World), bude populace redukována omezením počtu dětí na rodinu - nemocemi, válkami, hladomory, dokud nezbude jedna miliarda lidí, která se bude hodit vládnoucí třídě v přesně a jasně definovaných oblastech, a ta zůstane jako světová populace. Nebude tu žádná střední třída, jenom vládci a služebníci. Všechny zákony budou jednotné v rámci právního systému světových soudů praktikujících stejný sjednocený zákoník, opírající se o policii Světové vlády a spojenou armádu k prosazování zákonů ve všech bývalých zemích, kde už neexistují žádné hranice. Systém bude fungovat na základě sociálního státu - ti, kteří jsou poslušní a podřízení Světové vládě, budou odměněni podmínkami k žití a ti, kteří jsou vzpurní, budou jednoduše hladovět nebo budou prohlášeni za psance, jako cíl pro každého, kdo je chce zabít. Soukromé vlastnictví zbraní všeho druhu bude zakázáno." Můžeme se pak divit, že cítí-li se být Schwarzenberg součástí těchto elitářských a po světovládě dychtících struktur, že nehájí české národní zájmy, ale hájí zájmy nečeské - tu Američanů, tu nadnárodního kapitálu a finančních oligarchů, tu Izraele, Francie, Německa, sudetských Němců a sudetských Rakušanů, Evropské unie a mnoha dalších?

 

 

volila zhulená vygumovaná mládež a pražáci debilnívolit jen ksčm20.1.2013
Pamatujete na stranu Českomoravská unie středu? Dnešní místropředsedkyně senátu Gajdůšková byla členem této strany v roce 1996, načež byla strana novináři rozcupovana mediálně na kousky, a její členové pak přestoupili do soc.,demokracie, jimiž jsou dosud většinou stále členy. Gajdůšková tato zaprodaná dě.v.ka tam smrdí stále, a udělala v Senátu skvělou kariéru. Co kdo ví o její historii? Z jejich web.stránek zmizela příslušnost k jiným polit.stranám, jichž byla členkou. O dalších karieristech ani nemluvě. Zrušit ty darmoužrouty všechny to je nejlepší řešení. Ale pražáci nám bohužel vnutí svou volbu, a zvolí nám germánského knížete za prezidenta. Bohužel zbohatlíka který podvodnými restitucemi kdy se jako dospělý nechal adoptovat svým strýcem, zdědil obsáhlý majetek odhadovaný na stamiliony eur, nemůže být relevantním českým prezidentem, umožní germánským resttuentum aby žádali o majetek zabavený na základě Benešových dekretů. Navíc šišlavý kníže si plete dekrety se zákony, jak mínil ve včerejší diskuzi jeho glosátor a protivník Zeman,Chcete se vrátit k historii kdy byly české země 300let pod německou nadvládou? Bude to další Bílá hora která nás čeká zvolením knížete za českého prezidenta? Češi si nikdy neuměli sami vládnout, vždy jim vládli cizáci, I v tom kopírujeme svou historii Ostuda dnešních 40-cátníků!!!Jejich děti volí germánského kandidáta na českého prezidenta, s nacist.minulostí jeho rodičů!!!!!Tady by klasik a zejména naši národní budeítelé Jungmann, Dobrovský, Palacký, Havlíček Borovský, ....zaplakali!!!!!!!!To koho volí vaše dnešní generace 20-ti letých adolescentů, je vizitka rodičů. vráželi jsme do našich pa.r.chantů rozežraných konzumním kapitalismem z našich peněz miliony do jejich zhnilých zadků, a oni nám volí nacist. potentáty resp. pohrobky extrémně pravicových sudetoněmeckých zme.t.ků do vedení státu!!!! Jak jinak by mohl Schwarzenberg být ve 2.kole? Je to vůbec možné?????? ano to se stalo, to je P R A V D A budoucí generace budou proklínat vaše studenty za ty kriminální činy které dělají právě dnes - protesty na radnicích proti komunistům, a volba germans.landsmanschaftu v osobě zdegenerovaného šišlavého dědka Schwarzenberga za socialismu by za to co dělají dnešní vyhulení zdrogovaní a de.b.i.l.ní studenti, vyletěli bez náhrady ze školy,a jejich rodiče by byli potahování po policii, možná i zavřeni v kriminále. Pro něco to bylo dobré, protože byl respekt k moci. Dnes ti vaši vypatlanci nemají respekt ABSOLUTNĚ K NIČEMU, a vy je k tomu vedete a podporujete je v jejich bezduchém protestu.

 

 

Zpackaná restituce ala privatizace von Schwarzenberg Tesly Blatná v Mirovicích.Anonym20.1.2013
Zpackaná restituce ala privatizace von Schwarzenberg Tesly Blatná v Mirovicích. Schwarzenberg se stejně jako Kalousek v divokém kapitalismu dobře zabydlel. Velmi komickou, či spíše tragikomickou, se stala jeho restituce Tesly Blatné v Mirovicích. Zde bývala cihelna, která kdysi patřila jeho otci. Schwarzenberg restitucí pověřil advokátku Dvorskou, která však ve spojením s jedním dalším advokátem nakonec z restituce učinila privatizaci. Schwarzenberg dal pak od podniku ruce pryč, neboť, jak doslova prohlásil, “proč mám najednou začít dělat nějakou elektroniku, o níž toho vím, s odpuštěním, hovno“? A s odpuštěním na hovno to pak začalo být s do té doby slušně fungujícím podnikem… — Areál Tesly Blatná v Mirovicích je dnes na prodej za směšnou částku V lednu 1992 podal Schwarzenberg konkurenční privatizační projekt na provoz Tesly Blatná v Mirovicích. V červnu 1992 jej odkoupil za účetní hodnotu téměř 23 milionů korun. Následně se pokusil tento nákup soudně „anulovat“. V roce 1996 vstoupila v platnost dohoda mezi Schwarzenbergem a Teslou Blatná, kterou obě strany odstoupily od smlouvy z r. 1993, tj. bývalý pobočný závod v Mirovicích se opět stal vlastnictvím Tesly Blatná. Z poslaneckých interpelací úterý 27. června 1995 Poslanec Jiří Hájek: Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, pane ministře, dámy a pánové. Obracím se na pana předsedu vlády a pana ministra Skalického s interpelace, týkající se privatizace divize Mirovice, akciové společnosti Tesla Blatná. Tento případ je víc než názorným příkladem toho, jaké mohou být důsledky neodpovědného postupu státních úředníků, když navíc jejich rozhodování nerespektuje zákonnou úpravu privatizace, ale určujícím motivem jejich postupu je osoba privatizéra, v tomto případě Karla Schvvarzenberka. Mnohokrát jsme slyšeli o tom, že jen a pouze soukromé vlastnictví je zárukou prosperity a zdroje všeobecného blahobytu. Že jde o pouhou frázi se již mnozí přesvědčili na vlastní kůži. Stejně tak zaměstnanci mirovické Tesly, kteří jsou dva roky bez práce. bez peněz, bez výpovědí a bez zápočtových listů. Z čeho a jak uživí své rodiny, nikoho nezajímá. Škody vzniklé na zdevastovaném objektu jsou obrovské a přesahují 23 mil. korun. Kdo je nahradí a kdo odškodní zaměstnance se zdá být neřešitelnou otázkou. Soudím však, že řešení je možné. Geneze případu je více než poučná. Začíná vznesením restitučního nároku Karla Schwarzenberka, který však je mimo jakoukoliv pochybnost neoprávněný, neboť někdejší rodový majetek přešel na stát na základě zvláštního zákona, který žádný z restitučních zákonů nekvalifikuje jako titul pro navrácení někdejší cihelny v Mirovicích, respektive pozemků, na kterých se mirovický závod nachází. Ostatně to bylo pravomocně prokázáno v případě paní von Petzold. Následuje podání privatizačního projektu pana Schwarzenberka, který obsahuje až příliš mnoho ze záměru Tesly, aby to mohla být pouhá shoda okolností. Pan majitel začne podnikat a nakonec se domáhá prohlášení kupní smlouvy za neplatnou. Senát Vrchního soudu v Praze tak učinil dne 24. května letošního roku. Co si o tom myslí bývalí zaměstnanci, vedení Tesly Blatná a občané Jihočeského kraje, by vám, pánové, nemělo být lhostejné. Vzhledem k tomu, že privatizační komise uložila Tesle Blatná prodat mirovický objekt panu Schwarzenberkovi, vznáším na vás, pánové, následující otázky. 1. Zda bylo před rozhodnutím o prodeji přihlédnuto i k ostatním privatizačním projektům a v čem spočívaly přednosti projektu pana Schvvarzenberka, kterému byla dána přednost před všemi ostatními? 2. Jak byla stanovena cena 23 mil. korun, za které byla mirovická Tesla prodána, jaké byly sjednány platební podmínky včetně jejich zajištění? 3. Z jakého důvodu byly nemovitosti prodány kupujícímu bez závazků a pohledávek, ačkoliv podle platného zákona přecházejí na kupujícího s vlastnickým právem k privatizovanému majetku i práva a povinnosti s tímto majetkem související? 4. Zda a v jakém rozsahu byla kupní cena splacena. V úvodu svého vystoupení jsem řekl, že řešení náhrady škody vzniklé jak akciové společnosti, tak zaměstnancům divize Mirovice, je možné. Opravdu nechápu, proč by následky postupu zde uvedeného měla nést samotná Tesla. Jako by se zapomínalo, že součástí právního řádu České republiky je zákon č. 58/1969 Sb.. o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným postupem. Podle ustanovení § 18 tohoto zákona stát odpovídá za škodu způsobenou v rámci plnění úkolů státních orgánů nesprávným úředním postupem těch, kteří tyto úkoly plní. Této odpovědnosti se nelze zprostit. Táži se vás proto závěrem, pánové, zda by nebylo vhodné, aby vláda vyvodila sama z tohoto případu závěry a učinila vše pro urovnáni této záležitosti, když z toho, co bylo řečeno, je více než zřejmé, kdo je viníkem a kde je skutečná příčina všech uvedených problémů. Nebýt nemístné iniciativy ministerských úředníků a ničím neodůvodněného zvýhodnění pana Schwarzenberka, daná situace by nenastala. Vaši odpověď neočekávám jenom já, ale všichni ti, kdož na “tento výborný obchod”, jak jej pan Schwarzenberk nazval, doplatili a spolu s nimi mnozí občané Jihočeského kraje, kterým není lhostejné, jak se hospodaří s majetkem, na jehož vytváření se řadu let svou prací podíleli. Písemně odpovídá Jiří Skalický. Vybral jsem nejzajímavější odpověď: Pokud Vrchní soud v Praze rozhodl o neplatností kupní smlouvy uzavřené mezi panem Schwarzenberkem a Teslou Blatná as., pak je tedy smlouva z právního hlediska neplatná. Pokud se týče odpovědnosti za škodu vzniklou Tesle Blatná, spíše by přicházeli v úvahu tehdejší zástupci pana Schwarzenberka, kteří v jeho zastoupení smlouvu podepsali a zřejmě tím neoprávněně překročili meze svého pověření. To si zřejmě uvědomuje i Tesla Blatná, která podala návrh na zahájení řízení proti JUDr. Heleně Dvorné, zastupující při podpisu kupní smlouvy pana Schwarzenberka. Tesla Blatná se na JUDr. Dvorné domáhá náhrady škody, která jí vznikla tím, že JUDr. Dvorná překročila oprávnění vyplývající z plné moci. Areál bývalého výrobního podniku stále zeje prazdnotou a již mnoho let je na prodej. Určitě můžeš počítat Karle s hlasy více než 100 zaměstnanců a jejich rodin, co tenkrát přišli o práci. Á propos, zatáhnul jsi už těch 23 milionů?

 

 

Pro pana Jakla a jemu podobné ......Oto20.1.2013 
Panu Jaklovi a dalším pomahačům přesunu Miloše Zemana na Hrad sděluji : Otázka odsunu je dobrou kartou a tak se s ní hraje prostě dál. Pocházím z Bruntálska a tema je mi velice blízké. Odsunutí Němci bydleli na svém území od středověku, pozvaní k rozvoji řemesel a obchodu. Mj. došli až do Pobaltí .. Schwarzenberg řekl prostou pravdu, která jej asi bude stát post prezidenta. Ve vesnicích bydlelo 100% Němců, jediný Čech byl financ .. Tedy kde je cca 400 let x 40 let - života staro a novousedlíků !? Jediný, kdo se neprávem obává navracení majetku jsou bývali - doboví komunisté, kteří dodnes - bydlí v objektech, které prostě nestavěli .. Vstupem ČR do EU může kdokoliv kupovat a bydlet - Kde chce a co chce. Tím celé Dekrety skutečně pozbyly svůj smysl. Celý okres dodnes trpí odsunem dodnes, viz. Jeho okrajové části. …Tehdejší pracovitost a pilnost se příchodem nových usedlíků jaksi vytratila ... Odsun byl, pravda, na základě dohody mocností, nicméně s odstupem času, je možno bez hysterie sdělit,že to byl první krok do neprosperity a následného úpadku tamního regionu .. Je až komické očekávat, že blahobytný Němec z Bavor své bydliště opustí a půjde bydlet např. do obcí typu Vajglov, Sedm Dvorů, Osoblažsko ap. On přijede - s foťákem v ruce, přispěje svým Eurem na obnovu místního kostelíka, hřbitova. Pokýve hlavou, nad radostí, že oproti svým předkům měl veliké štěstí - Válku prohrál a jeho rodičové byli odsunuti .. Další paradox dějin ... Sama se nabízí otázka - "Co udělal V.Klaus a M.Zeman, jako premiéři ČR pro změnu současného stavu v pohraničí ? Kde je kapitál, kde je tvorba pracovních příležitostí" !? Na pražském Hradě je však teplo a mzda je tam slušná

 

 

Monarchisté: Schwarzenberg na cestě k české koruně. Jeho rod nikdy nekolaboroval ,Anonym20.1.2013
To je neuvěřitelné, jak dokážete lhát a překrucovat fakta. Že se nestydíte!!! Komentář k zákonu (Wikipedie): Důvodem této konfiskace nebyla spolupráce s nacisty, neboť Schwarzenberkové vždy aktivně vystupovali proti nacismu. Adolf Schwarzenberg mj. štědře finančně podporoval Benešovu exilovou československou vládu. Právě z toho důvodu jim byl ostatně majetek poprvé zabaven už na počátku Druhé světové války. Skutečným důvodem byl nepochybně pouze jeho obrovský rozsah[p 1] a doslova příkladné fungování, a to nejen z hlediska ekonomického, ale také ve vztahu k sociálnímu zabezpečení zaměstnanců, vztahu ke krajině atp. Vedle znárodněných podniků, připravovaných JZD a dalších podobných, levicí, především komunisty prosazovaných aktivit, by bylo výborné fungování soukromého schwarzenberského hospodářského majetku nepříjemnou konfrontací.

 

 

Monarchisté: Schwarzenberg na cestě k české koruně. Jeho rod nikdy nekolaboroval Polda z C20.1.2013
Nic takového si nemyslím a nic takového nechci tvrdit, jen se ptám jak je možné, že mnohým lidem stačí tak povrchní argumenty, aby doslova heilovali pro knížete. Lze najít desítky argumentů, které jsou pro knížete nelichotivé. Věřte, že čas těm, kteří nechtějí knížete, dá v budoucnu za pravdu stejně jako dal čas za pravdu těm, kteří nevolili strany současné vládní koalice, které je kníže aktivním členem. Lidé by měli více přemýšlet o tom komu dají hlas. Věřte, že obraz slušné tváře ve volební kapmapni je opravdu málo na to, abych dal hlas knížeti. U Zemana vím co od něj mohu očekávat a volím jej i se znalostí jeho chyb. Kníže však již jednou propůjčil tvář někomu kdo za to vůbec nestojí a kdo se ukázal jako škůdce většinové vrstvy občanů tohoto státu. Prosím nezjednodušujte. Vím jste asi příznivcem jednoduchých odsudků a řešení, ale raději se více zamyslet zda ta jednoduchá řešení a jednoduché odsudky nejsou prostoduché. Zamyslete se nad tím o čem píši. Je to koncipováno jako postřeh na chování některých jedinců. Jak jsem se zmínil, bude dobré se raději zamyslet zda na oko jednoduché argumenty či řešení nejsou spíše prostoduché. Nesnažte se škatulkovat jako jistá Jana, která zde napsala, že Zemnaovi příznivci jsou vulgárnější.Jednak to není pravda a jednak to, že se někdo vyjadřuje vulgárně ještě neznamená, že je vždy omezenec, to by potom stranický první místopředseda knížete pan Kalousek byl omezenců král a to se zase neztotožňuje s noblesou knížete. Jak říkám, mnohdy je lépe se dvakrát rozmyslet a potom heilovat nebo něco tvrdit. To je asi tak směr jakým jsem se ubíral při zamyšelní proč se zde rozmáhá tolik blbosti. Mohu Vám říci, že odpověď jsem zatím nenašel. Jestli to nebude dáno třeba bezmyšlenkovitou horlivostí některých Čechů.

 

 

Když poprvé studenti zacinkali klíči přišly zlodějny, co přijde po druhém zvonění?Polda z C,20.1.2013
Je až usměvné jak se v této zemi rozšířila prostá lidská blbost. Blbost mládí je přírozená a pramení z nevyzrálosti, nedostatku zkušeností a absence vlastního poznání, vlastních prožitků určitých historických etap života i vlasti. Jenže jak nazvat blbost stáří, těch kteří mnohé pamatují, mnohé prožili a dodnes zažívají a přesto dají na pocity mladých. Dají na pocity generace, které by naopak oni měli předávat zkušenost a myšlenky. dají na pocity mládí, které pohrdá stářím a minulostí vlastní země. Místo toho aby mnozí mladým řekli vzpamatuj se tak se vzhlížejí v tom jak jejich děti podléhají řízené kampani zájmových skupin okolo nikoho jiného než Kalouska, Hávy a Babiše. Mnozí staří matadoři dodnes zřejmě nepochopili, že samet byl sametem pouze pro vnější okolí. Nitro a pozadí skutečného převratu ten zůstal nepoznán. Dodnes lidé neznají kolik financí a kdo obětoval na obrat systému. Faktem však je, že dnes lidé vidí čí zájmy jsou prosazovány současnými vládními politiky i Karlem Schwarzenbergem a přesto slepě volí knížete. Ani je nenapadne zamyslet se, že pokud tento slušný a inteligentí kníže doposud neučinil nic pro nejširší vrstvu obyvatel tedy většinovou střední třídu, ba naopak pomohl prosadit zájem církví, aby jim byl vydán majetek na který mnohdy ani nemají nárok, bude něco v nepořádku a tedy by mohlo jít opět o reklamní tah jistých zájmových skupin. potm by možná mnohým došlo, že se trochu chovají jako vlastizrádci a trochu jako idioti. Mám na mysli i některé herce a VIP osobnosti, které papouškují jak je kníže noblesní. Co z toho, mnoho diktátorů i monarchů bylo navenek noblesních a přesto byli asociálními a šílenými vrahy. Prostým selským rozumem prostě nelze vysvětlit to až histerické obhajování knížete. Jenže jak je to možné, že najednou známé tváře, herci zaprodávají svůj národ. Proč nechtějí vidět co přinese Čechům zákon schválený i knížetem, na jehož základě dostanou církve stamiliardové majetky? Dostanou je v době, kdy tato zem je rozkradena, má problémy s vyplácením důchodů těm, kteří již své odpracovali. Dostanou je v době kdy mnohým jsou snižovány platy a zvyšovány daně pod záminkou úspor. Tato zem má díky vládě, které je kníže členem stále více se prohlubující generační problém, kdy jsou stále více mladými fanatiky osočováni důchodci jako praziti, kteří ujídají z blahobytu mládí. Jak je možné, že rodiče nejsou schopni mladým vysvětlit prostý a nezvratný fakt, že jednou ti dnešní mladí budou též staří a jistě nebudou všichni úspěšní a tedy mnozí budou odkázáni na solidárnost těch kteří pracovat ještě mohou. Co za zvrácené myšlení implantovala do tohoto národa zejména tato hrůzovláda jejíž je aktivním členem kníže, člověk který je přívrženci a médii vydáván za vzor cnosti. Jak se slučuje setrvávání knížete a jeho aktivní podíl na zvrácenostech této hrůzovlády se symbolem slušnosti a cnosti? Ptám se mají ještě nějaký mozek voliči tohoto knížepána? Zbyla jim ještě nějaká hrdost a nyní myslím alespoň lidská hrdost, ne národní. Mám na mysli hrdost, která musela být mnohokrát ústy Nečase, Kaluska, MUDr Sobotky uražena, když občany a nyní mnohé voliče nazývali tito arogantní politici, ulicí či lůzou. Když nic jiného tak kníže mlčel. Jak jen mohou voliči knížete tomuto aristokrtovi věřit, že jeho volební tvář je tváří upřímnou a tou, kterou jim nastaví poté co bude zvolen. Myslím, že tento stát má největší problém jaký kdy měl. Tím problémem je lidská blbost, která přerostla do obrovských rozměrů a proti této blbosti, která pramení z absence morálky, rozumu a hrdosti se krize ekonomická jeví jako nicotná.

 

 

Jestlize opravdustans20.1.2013
Schwarzenberg vytuneloval Becherovku, udelal dluh 140 milionu a potom to prodal, tak rozhodne neni nekdo kdo by dokazal vyvezt CR z dluhu. A take kdo zdedi jeho majetek po jeho odchodu z tohoto sveta? Jeho deti, vnuci a nebo Rakousko? Monarchistum se nedivim, ale ze by pravici nezbyvalo nez volit Schwarzenberga? Kazda volebni mistnost by mela sve vysledky vyvesit na viditelnem miste a nekdo se jiste najde, kdo to spravne spocita. A to se podivime, jake mame matematiky. Stejne se divim, ze znami lide horuji pro Schwarzenberga. Je to snad nejaka provokace za ucelem probuzeni naroda?

 

 

Běžte s aristokracií do někam.Anonym20.1.2013
Proč je Kalousek nejlepší ministr Financí?Světové združeni bankéřů Bilderberg potřebovalo podpořit volbu Schwarcenberga. A když to nestačilo,Stačilo zajet do KV, kde se schází parta herců/tvářících se jako panstvo/ sem tam prohodit slovo a ejhle, najednou nevadí ani šišlavá a špatná čeština. A to je Svěrák učitel a chtěl učit celý národ češtinu v televizi. Na paraple chodí žebrat po chudých lidech a před šlechtici ohýbá hřbet. To opravdu chcete zpátky do doby temna? Schwarcenberci na ní měli po Bílé Hoře zásluhu. Knihy se pálily, byly jen německé a latinské a hlavně pro chudý lid zpěvníky do kostela.

 

 

Nekandiduje na místokrále Bilderbergů, ale na presidentawww.youtube.com/watch?v=1yk6J1SRKKE,21.1.2013
země, které spíš škodí ... Známe jiné kníže Karla ze Schwarzenbergu, které přiznalo, že na počátku 90. let přijal nabídku úředníka urychlit vyřízení restitucí rodového majetku za příslib "protislužby". ZDE Ještě jedno kníže Karel ze Schwarzenbergu bylo senátorem za ODA a US-DEU, která se profilovala jako velmi liberální strana propagující sňatky homosexuálů a legalizaci lehkých drog podle holandského vzoru. Podnikatel pan kníže Karel ze Schwarzenbergu při prodeji ryb ze svých rybníků obcházel hygienická ochranná nařízení. Získal tak konkurenční výhodu nad jinými rybáři, kteří museli čekat na výsledky laboratorních testů. Další pan kníže ze Schwarzenbergu spolu s miliardářem Zdeňkem Bakalou založili společnost R-Presse, která vydává týdeník Respekt. Novináři Respektu jsou v těchto volebních dnech zvanými komentátory televizních zpravodajství. Jiný pan kníže Karel ze Schwarzenbergu byl ministrem zahraničí za stranu Zelených. Jako zelený ministr za Českou republiku v OSN hlasoval proti prozkoumání negativních zdravotních účinků zbraní a munice z ochuzeného uranu a byl proti zákazu používání těchto zbraní. Další podnikatel Karel ze Schwarzenbergu se svými společníky koupil v privatizaci karlovarskou Becherovku. Třebaže jejich nabídka nebyla nejvyšší, tehdejší vláda většinou jednoho hlasu rozhodla pro knížete. Před privatizací měla Becherovka roční zisk přes 100 mil Kč. Po privatizaci se dostala do stejně velké ztráty. Podobně špatným hospodářem byl při řízení Nadace Bohemiae, která skončila v konkurzu s několikamilionovými dluhy. www.blisty.cz/art/67021.html

 

 

Monarchisté: Schwarzenberg na cestě k české koruně. Jeho rod nikdy nekolaboroval coson,21.1.2013
Češi probuďte se! Co se nám to tady snaží zmanipulovaná cizácká masmédia namluvit /MF DNES, ČT a další/! Historie je jenom jedna! "Mocnář" kníže se ukázal v "plné kráse" a s tím i to, co by nás s ním čekalo! Potomci Habsburků a sudeťáci mu už teď tleskají! S ním by se k nám v klidu vrátili, restituovali by své majetky a začal by znovu odsun Čechů ze Sudet! Copak Vám nestačí např. schválené církevní restituce, které budou platit ještě děti našich dětí a které "mocnář" podpořil /a s ním i celá jeho "banda TOP 09/ a navíc byly schváleny hlasem kriminálníka a odchodem rebelujících "trafikantů"! Vždyť se jedná o 150 miliard, což je "tunel", jaký zde ještě nebyl! Mohly se za to postavit nemocnice, zvýšit mateřský příspěvek, valorizovat důchody, snížit DPH a další! A to je pouze vrcholek toho ledovce, co vládní "galerka" prosadila a s čímž 90 % lidí nesouhlasí! Na placce, kterou kníže nosí na klopě, je vidět v pozadí "bubák" Kalousek, na to nezapomínejme! Mějme svůj rozum a podle toho se rozhodněme! Nenechme ze sebe udělat zmanipulované ovce!

 

 

Monarchisté: Schwarzenberg na cestě k české koruně. Jeho rod nikdy nekolaboroval Honza /ten hloupý/21.1.2013
Monarchie-proč ne pokud by to pomohlo občanům této země.Co se jistot týká ty nejlépe poznáte až se dostanete do nějakých problémů.Jak jsme na to s jistotama na to je nejlépe se zeptat někoho kdo se na ně musel již spolehnout.Co se týká toho zotročování cizincema?Mohu Vám potvrdit,že spousta lídí tady z pohraníčí už nemohla vydržet to vlídné a solidní zacházení našich firem a dobrovolně se nechává výkořisťovat a okrádat na nucených pracích v Rakousku nebo v Německu.To vite tam si vydělají jenom od 40000 do 80000 a to víte aby tam naši lídé neotravovaly celý rok tak jim dají ještě dva platy navíc aby už konečně vypadly na letní a zimní dovolenou.A co se týká ,stěhování se Rakušáků a Nemců do pohraníčí,budte bez obav co chtěly to mají již koupený a kteří se sem chtěly nastěhovat už tu bydlí.Kromně toho my si můžeme zase koupit dům třeba ve Španělsku. Nevypadá to ,že byly něco jiného než my,ale vjednom jsou horší-prostě nekradou.Jestli si Pane myslíte že jste doma ve vlastní zemi,tak se pletete,zatím jste tu jenom jako nástroj pro politické strany aby tu mohly nekontrolovaně vládnout.Doma tady budete ,až budete moci během volebního období politika odvolat a podat na něj trestní oznámení.

 

 

Karel Schwarzenberg je nadějí na Anonym21.1.2013
prolomení Benešových dekretů, získání majetků od lidí, kteří nechtějí své majetky prodat a nedaří se je získat ani přes dravé exekutory ; ¦ dokončení církevních restitucí, na kterých bude pracovat většina lemplů neschopných se o sebe postarat ; ¦ změny ústavy ve smyslu návratu práva užívání šlechtických a ostatních buržoazních titulů ; ¦ bratrství s Němci a Rakušany na věčné časy, (neboť chybu Masaryka už nesmíme nikdy dopustit), protože jedině tam je uchovaná ta správná honorace; ¦ "...návrat ponížené pakáže, která bude prosit, aby mohla makat za kus žvance a střechu nad hlavou, která se nebude domáhat lékařské péče a pokorně a dobrovolně chcípne, až konečně pochopí, že tady překáží..." - touha radikálních pravičáků ¦návrat práva na výkon funkcionářství - především starostů dle výše majetku a zásluh ; ¦ pozvolné vyloučení účasti chátry na volbách, za prvé tomu nerozumí a za druhé stejně volit nechodí, stačí zavést zásadu Třikrát a dost - 3x se nedostavíš a už nemusíš chodit vůbec ; ¦ zrušení Zákoníku práce - stejně ho téměř nikdo nedodržuje ; ¦ zrušení minimální mzdy a zavedení práva svobodného rozhodování majitele firmy o zasloužené odměně svým zaměstnancům, je to jeho firma a jsou to jeho peníze ; - ¦nemilosrdné zúčtování s důchodci a Cikány .

 

 

Monarchisté: Schwarzenberg na cestě k české koruně. Jeho rod nikdy nekolaboroval Karel na Hrad21.1.2013
Hrdina protinacistického odboje, vynikající historik a heraldik, Jihočech, český vlastenec a šlechtic. To byl kníže Karel VI. Schwarzenberg z orlické větvě rodu, otec současného ministra zahraničí Karla VII. Schwarzenberga. Narodil se v roce 1911 v Čimelicích na Písecku jako syn Karla V. Schwarzenberga a hraběnky Eleonory Clam-Gallasové. Orličtí Schwarzenbergové se během 19. století počeštili, jejich domácí řečí se stala čeština a tak jsou právem považováni za českou šlechtu. Od mládí se hodně zajímal o historii a jeho zájem jistě prohloubilo setkání s jedním z nejlepších českých historiků všech dob Josefem Pekařem na konci dvacátých let na zámku v Chlumci nad Cidlinou, kde žil jeho otčím Zdenko Radslav Kinský. „Odpoledne tady byl profesor Pekař, chodili jsme s ním v dešti po zámecké zahradě. Vyprávěl o blbostech pozemkové reformy a o tom, že rukopisy jsou padělané (míněny rukopisy zelenohorský a královédvorský) …..“, zaznamenal si ve svém deníku. Profesor Pekař později Karla a jeho o dva roky mladšího bratra Františka pochválil v dopise svému učiteli a zakladateli moderní české historické školy profesoru Jaroslavu Gollovi: „Hoši dělají dobrý dojem, jsou bystří a vzdělaní skoro nad svůj věk.“ Mladý Karel VI. Schwarzenberg se tak logicky stal vášnivým stoupencem Pekařovy koncepce české historie, která účelově nevyzdvihuje některá období našich národních dějin (husitství, národní obrození atd.), ale posuzuje je v kontinuitě od počátku do současnosti. Ten také hájí postoje svého vzoru i v publicistických a statích a článcích, které podepisoval pseudonymy Středa a Bojna. Pod jeho vlastním jménem mu také vycházely odborné studie o heraldice. Po Pekařové smrti vzdal Karel VI. svému učiteli hold ve sborníku „O Josefu Pekařovi“, který vydalo nakladatelství Řád. Svoji oddanost českému národu pak orlický vládce dosvědčil svým neohroženým postojem na podzim roku 1938 v době mnichovské krize. On byl autorem „Prohlášení příslušníků historické šlechty“, které bylo v té pohnuté době doručeno prezidentu Československé republiky Edvardu Benešovi a žádalo jej, aby se Československá republika nevzdala svých pohraničních oblastí a neustupovala brutálnímu nacistickému nátlaku. Z něho uvádím. Pane presidente, za těchto dnů všechny stavy a třídy našeho národa svorně projevují svou vůli, zabránit porušení starých hranic našeho stá­tu. Proto i řada členů starých rodů naší vlasti nás pověřila, aby­chom se k Vám dostavili s podobným projevem. Věrnost k Čes­kému státu, který naši předkové pomáhali budovat a po tisíc let udržet, je pro nás povinností tak samozřejmou, že jsme se roz­mýšleli ji výslovně zdůraznit. Považujeme za svou povinnost, uchovat dědictví svých otců. Země Koruny české byly pohro­madě po tolik věků a přetrvaly spolu tolik bouří, že doufáme v přejití těchto časů nepokoje a násilí… Spolu s ním ho podepsalo dalších deset českých šlechticů. Láska k vlasti se mu, ale stala osudná, protože nacisté tento vzdor nepřehlédli a pomstili se všem signatářům. Ta chvíle nastala po nástupu říšského protektora Reinharda Heydricha, který v květnu 1942 na majetky všech šlechticů, kteří dotyčný text podepsali, uvalil nucenou správu. Schwarzenbergové tak museli opustit své hlavní sídlo zámek Orlík a k pobytu jim byl vyhrazen jejich další zámek v městečku Čimelice. Na konci II. světové války zakládá Karel VI. Schwarzenberg v Čimelicích spolu s několika dalšími místními občany ilegální národní výbor a stává se jeho předsedou. V květnu 1945 se pak ujímá velení zdejšího protinacistického povstání. Byl urostlý, a v uniformě nadporučíka Československé armády na koni-běloušovi budil respekt, měl přirozenou autoritu a pro rázná slova nechodil daleko. Když viděl nějaké povstalce, jak bijí zajaté německé vojáky, tak jim důrazně vzkázal. Řekl, že „to jsou váleční zajatci a ti se nemlátí, a kdo by tomu nechtěl rozumět, tomu dá osobně přes hubu.“ Dále organizoval vojenské jednotky, řídil obsazování Čimelic povstalci s okolními obcemi a také jejich obranu před nacisty. Tři dny před koncem války však havaroval na motocyklu, když objížděl pozice svých jednotek. V bezvědomí a se zlomenou nohou skončil v písecké nemocnici. Po válce zůstal nějaký čas předsedou Místního národního výboru v Čimelicích, jenomže jeho zásluhy v pronacistickém odboji mu nepomohly. Z politických důvodů se nesměl stát předsedou Československé heraldické společnosti a komunisté už před únorem 1948 začali usilovat o zabavení jeho majetku. To se jim sice ještě tehdy nepovedlo, ale Karel VI. Schwarzenberg i s rodinou nakonec po únorovém komunistickém puči emigroval do Rakouska. Žil převážně ve Vídni, kde zpracovával rodinný archiv a také se zabýval českými dějinami. Zemřel v roce 1986 ve Vídni a je pochován v rodinné schwarzenberské hrobce v rakouském Murau. https://ziegler.blog.idnes.cz/c/315740/Otec-Karla-Schwarzenberga-byl-hrdinou-protinacistickeho-odboje.html

 

 

Ano Zeman hovořil o dekretech ale takto Kníže mistifikuje národ hnusTepličák21.1.2013
V roce 2002 byl Zeman hostem pořadu ČRo1 - Radiožurnál. V pořadu O kom se mluví jasně prohlásil, že Benešovy dekrety jsou vyhaslé. "Tak já si myslím, že to byly dekrety, které odrážely ducha té doby a jsou to podobné dokumenty, jako byly přijaty v řadě dalších evropských zemích dnešním prismatem hodnotit ducha té doby. To je v podstatě totéž, jako kdybyste mustroval ( peskoval či káral ) situaci, která se u nás odehrávala po třicetileté válce, nebo jako kdybyste se vyjadřoval k popravě českých pánů na Staroměstském náměstí dnešním prismatem. Každý dokument, a Benešovy dekrety jsou takovým dokumentem, musíte posuzovat v daném historickém kontextu. Já jsem byl první politik, který jasně řekl, že Benešovy dekrety jsou vyhaslé a byl jsem za to mnohokrát kritizován, a přesto jsem měl odvahu to říci prostě proto, protože si myslím, že je to pravda. Benešovy dekrety v té době byly odpovědí na plánovanou genocidu českého národa a není pravda, že zakládaly odsun a není pravda, že zakládaly mýtus kolektivní viny," pronesl doslova Zeman na ČRo1 podle přepisu rozhovoru na Podle Zemana je v dekretech výjimka pro antifašisty, kterým majetek i občanství smělo zůstat.

 

 

Prohlášení V.K. k výročí 15. březnaVanek21.1.2013
Proc Tuneldedek najednou zmenil nazor na dekrety kdyz o nich rekl pred deseti to same co pan Karel. Divoke odsudy jsou z dnesniho pohledu opravdu neprijatelne. Dnes se nevine deti, zeny a starci prece nezabijeji!!! Klaus: z dnešního hlediska šlo o činy nepřijatelné. Tisková sdělení, 14. 3. 2003 Patnáctého března 1939 naše země ztratila samostatnost a na mnoho let v ní zavládl nacistický teror. Ten tragickým způsobem zasáhl životy obyvatel tehdejšího Československa a to bez ohledu na jejich individuální činy, názory, postoje či eventuální viny. Zasáhl nejprve osudy Čechů a dalších národností, žijících v naší zemi, a nakonec – v podobě poválečného odsunu – i českých Němců. Tyto události, plné násilí a lidských tragédií, poznamenaly celé generace a pocity křivd v myslích řady lidí přežívají dodnes. V České republice i v Německu bychom si měli umět říci: toto se stalo, dnes už minulost nezměníme, z dnešního hlediska šlo o činy nepřijatelné. Obracejme se do budoucnosti a podpořme kroky, které nastolují vzájemnou spolupráci, přátelství a porozumění. Václav Klaus, 15.3.2003

 

 

Volíte-li Zemana, ničemu se pak nedivte! Karel na Hrad21.1.2013 10:17:13
(Aktualizováno) Vím, že faktické pravomoci prezidenta jsou mizivé, takže zdánlivě o nic moc v celém tom dvoudílném prezidentském monstrkabaretu nejde. Stejně ale vím, že prezident je v naších poměrech vlivný morální a hodnotový symbol, model chování zdejšího společenství směrem dovnitř i navenek: takovým světlým symbolem (možná víc pro svět než doma) byl Václav Havel, ale takovým (adjektivum si radši dosaďte sami) symbolem byl a je i Václav Klaus (opět vic pro svět než doma: na rozdíl od nás se mu ve světě smějí už dávno). Oba prezidenti o nás vypovídají víc než tušíme. A stejně tak o nás a našem hodnotovém systému bude vypovídat prezident budoucí, silnější o mandát přímé volby. Jenže tady, ač to rozum dosud odmítá akceptovat, všechno svědčí o velmi černé diagnóze. Zdá se, že naše společenství, snad ovlivněné rozličnými průzkumníky – de facto však tvůrci veřejného mínění - onemocnělo ztrátou paměti. Národu s vygumovanou pamětí se lépe vládne. Zvláště, když návdavkem trpí kolektivní schizofrenií: tentýž národ, který nadává na kmotry, šibaly, velrybáře, tuneláře a mafiány, věnuje z prezidentských kandidátů v 1.kole nejvyšší přízeň někomu, kdo tomu všemu na co nadává, pomáhal na svět. Kdo je osobně spjat s nejtemnějšími stránkami polistopadových poměrů, a kdo se tyto stránky snažil dokonce institucionalizovat na věčné časy hanebným podvodem na demokracii - opoziční smlouvou! Tentýž národ, který dvacet let brblá proti politické korupci, dává nejvyšší přízeň protagonistovi modelového příběhu korupce v nejvyšších patrech politiky, jímž byla tzv. BAMBERSKÁ AFÉRA, to už si hrome nikdo z vás, co ho chcete volit, nepamatuje? To už přátelé nevíte, že se tehdy v půli devadesátých let vážně jednalo o výprodeji lukrativních postů v budoucí vládě podvodným česko-švýcarským zájemcům za velmi hanebné protislužby, což prasklo až v roce 1998? Už tehdy Miloš Zeman prokazatelně lhal, nejprve žádné jednání v Bambergu nebylo, pak pod tíhou důkazů připustil, že bylo, ale po pěti minutách podvodníky (v tom jediném označení měl pravdu) „shodil ze schodů“ – a nakonec se ukázalo, že těch jednání bylo PĚT a jsou na to očití svědci i zápis. Kvůli tomuto odhalení, že totiž tehdejší premiér je notorický lhář, musel po třech letech skončit v ČT nezávislý investigativní pořad NADORAZ! To už si nevzpomínáte na tajuplné Zemanovy kufříky, na jeho úlohu v hambaté kauze OLOVO? Na to, že notorický lhář, který se dnes tváří jako dobrosrdečný lidový strejda z Vysočiny, musel se soudním nařízením mnohokrát omlouvat za hnusné pomluvy, např. za ty, jež vědomě šířil o někdejším ministru JOSEFU ZIELIENCOVI? To už jste zapomněli, že před pouhými třinácti lety, znechuceno už tehdy jeho špinavým způsobem politiky, žádalo v rámci akce DĚKUJEME, ODEJDĚTE Zemanovo (a Klausovo) odstoupení 200 000 občanů? Není vám divné, že rozhodující média rovněž ztratila paměť, neboť většinu z těchto Milošových kauz zatím jen opatrně obcházejí, a ptají se ho na úplné ptákoviny? Vám, co voláte po zprůhlednění veřejných financí, není i dnes podezřelý kandidát, jehož kampaň financovaly osoby, které o žádném sponzorském daru neměly ani ponětí? (Pouze jedna z nich si později, po patřičné masáži paměti, zázračně„vzpomněla“) A to už přátelé nevíte, že nejbližším spolupracovníkem vašeho kandidáta je komunistický armádní papaláš, který v listopadu 89 žádal nejpřísnější potrestání pro „organizátory nepokojů“ a v podstatě nabízel zkoprnělému vedení KSČ, že jako velitel tankové divize ve Slaném je připraven převálcovat vás či vaše rodiče, demonstrující na Václaváku, těžkou obrněnou technikou? A že tento plukovník Zbytek už vlastně prezidentem je, zatím jen prezidentem klubu přátel Ruska, hájícího zájmy putinovsjého samoděržaví v naší zemi – a proto se ne náhodou ocitl i v hledáčku BISky? (Všechny tyto informace jste si mohli, pravda, po určitém hledání, přečíst v médiích elektronických i tištěných: už jste na to zapomněli?) . To vám přátelé nedochází, že kdyby rozklepaní Jakeš s Husákem tehdy tankovou nabídku soudruha velitele přijali, žádný sametový Listopad by se možná nekonal, a váš Miloš by dál seděl zašitý v nějakém tom Prognostickém ústavu a chodil by na 1.máje mávat na tribunu úplně jinému Milošovi? A jak můžete nadávat na kmotry, a zároveň preferovat polistopadového kmotra kmotrů a šibala šibalů, dalšího nejbližšího spolupracovníka vaší ikony, stratéga její kampaně a dále českého zástupce nejmocnější ruské naftařské firmy, spolufinancující opulentní prezidentskou kampaň? Nikoli náhodou v jediné věci, v níž při jedné debatě před 1.kolem na Primě vaše česko-ruská ikona zdrtila svého nejvážnějšího konkurenta, byla - lepší znalost ruštiny! Tohle všechno ti ostatní, ať už jejich postoje symbolizovali v 1.kole lépe Zuzana Roithová nebo Táňa Fischerová, Karel Schwarzenberg, Jiří Dientsbier nebo Vladimír Franz, asi dobře vědí. Nechtěli se jako já dalších pět či deset let znovu stydět za svého prezidenta, nechtěli se čtvrt stoleté poté, co jsme se osvobodili od postavení ruské gubernie, krůček po krůčku znovu vracet do téže „sféry vlivu“, nechtěli se probudit někde ve ŠLOUFOVĚ nad ZBYTKEM svobody a demokracie Ale vy druzí, vy přátelé, kteří máte o českém národě tak špatné mínění, že se domníváte, že jej nejlépe symbolizuje bodrý pivní humor a temná minulost vašeho kandidáta, zůstanete-li i ve 2.kole u své volby, pak se ale v příštích pěti či deseti letech ničemu nedivte! A nestěžujte si, že žijete – a my bohužel s vámi - nadále v Klauzemánii. Neboť vězte, že Miloš Zeman je symbolickým ztělesněním i reálným pokračováním téže nemravné politiky, která i mnohým z vás už konečně (po deseti letech) začala vadit na Václavu Klausovi.

 

 

Karel na HradMZ21.1.2013
PhDr. Václav Rameš, archivář Ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni Jako archivář bych měl mít velkou radost z toho, jakému zájmu se v posledních dnech těší historie našeho národa. Konkrétně se jedná o kapitoly z dějin XX. století a především o rod Schwarzenbergů. Nicméně interpretace a tvrzení, která se nyní vyrojila, mně štěstím nenaplňují. Stále totiž v našich krajích platí, že historie není učitelkou života, ale služkou, kterou si bere každý jako rukojmí jenom proto, aby mu účelově sloužila. Historie si to věru nezaslouží a už bychom si to měli konečně uvědomit. Domníval jsem se, že doby kdy z husitů učinil Zdeněk Nejedlý první komunisty, jsou již za námi. A ejhle. Zrodili se noví vykladatelé naší historie. A světe, div se, nejsou to komunisté. Narodilo se mnoho „povolaných“, kteří bez hlubší znalosti tvrdí ledacos. Podle toho co slyším, je zřejmé, že v našich archivech máme jenom zbytečné papíry, které není třeba studovat a jako archiváři bychom to měli zabalit. Jak si jinak mám vysvětlit, že se dnes živě hovoří o tom, že otec Karla Schwarzenberga nebyl vlastenec a ani české národnosti, logicky tedy spolupracoval s nacisty a snažil se tuto republiku zaprodat Němcům. Jeho syn, nynější kandidát na prezidenta, se raději poflakoval v cizině, než by žil v Československé socialistické republice a poctivě s námi absolvoval normalizaci a ještě se drze kryje švýcarským pasem. A mohl bych pokračovat dále. Od okamžiku, kdy jsem se začal zabývat historií, je to pořád stejné. Nikdy nekončící boj s mýty a pověrami. Pravda archivních pramenů stojí proti lži a proti snaze upravit si historii pro své účely. Často marně. V třeboňském archivu je dostatek důkazů o tom, že otec dnešního kandidáta na prezidenta byl vlastencem a za tuto zem se postavil v jejich nejtěžších dobách. Spolu se svými přáteli inicioval jak "deklaraci české šlechty" z roku 1938, tak i dopis státnímu prezidentovi Háchovi o rok později, kde se všichni podepsaní jasně hlásí jako vlastenci k této zemi. Karel Schwarzenberg v této pro republiku těžké době připravil k vydání knihu Obrazy českého státu, která měla posilovat národní hrdost. Náklad byl pochopitelně nacisty ihned zabaven. Na jeho majetek byla uvalena okamžitě nucená správa a stal se s celou rodinou zajatcem ve svém domě. Jako major československé armády se po celou válku podílel na odbojové činnosti a především v závěru války zabránil ve svém kraji mnoha zbytečným krveprolitím. Jeho autorita byla neotřesitelná a byl po válce dokonce zvolen předsedou MNV v Čimelicích. Jeho bratr František se účastnil bojů v Praze a byl styčným důstojníkem generála Karla Kutlvašra. JUDr. Adolf Schwarzenberg, majitel Hluboké a dalších jihočeských panství, jakožto známý antifašista ještě před příchodem nacistů emigroval. Jeho majetek byl gestapem okamžitě zkonfiskován. On sám podporoval Benešovu vládu v Londýně a lze říci, že jeho finanční podpora byla velmi významná. Ostatně to vše osobním dopisem potvrdil i Jan Masaryk. Jak se prezident Beneš po válce Schwarzenbregovi odvděčil, o tom nám také hodně vypoví archivní prameny, ale to je již jiná historie. Připouštím, že tyto informace nejsou široké veřejnosti známé a proto jsem se o nich zmínil poněkud obšírněji. Všechna tvrzení však lze doložit archivními dokumenty. K vysvětlení národnosti pana Karla Schwarzenberga, bych podotkl pouze toto. Po okupaci v roce 1939 byl požádán jeho otec, aby se přihlásil k německé národnosti. On to však kategoricky odmítl. Bystrý čtenář si z toho jistě odvodí, že po Němci by to okupační správa nechtěla. Byla to česká rodina se vším všudy. Takže co. Rakušák, jak již víme, také není a švýcarský pas je po staletí výsadou rodu. Zbývá tedy poslední výtka, tedy jeho emigrace, která jej údajně diskvalifikuje tak, že podle některých není morálně oprávněn žádat občany o zvolení prezidentem. Chápu Karla Schwarzenberga, že na tuto výtku neodpovídá. Je to otázka velice bolestivá a jistě i pod jeho úroveň. A ani já ji nechápu. Připadá mi, že jde o kolektivní ztrátu paměti. Tak tedy o čem hovoří archivní prameny. Rodina Karla Schwarzenberga byla z této země nuceně vystěhována. A o tom, nebudiž pochyb. PhDr. Václav Rameš, archivář Ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni

 

Starcova komedie.Jasný17.1.2013
Jsem proti amnestii a premiér pochybil, ale vládu podporuji. Komedie stárnoucího knížete. "Voliči, já nesouhlasím s vládou, ale ani s návrhem na nedůvěru. Já chci být prezidentem!! Komediant.

 

Kníže vyhuboval NečasoviOBČANE17.1.2013
Oba jsou nevolitelní, příšerná kombinace. Kníže lyžuje slalom ve Sněmovně. Je mi z toho na nic. To jsme dopadli jako voliči. To je výběr - želé se vrací - jedno želé Kníže, druhé žele Zeman a Pohlreitovo hodnocení odpovídá přesně situaci, co se tu děje a ne jen nyní, ale celých těch dvacet let devastace a marasmu. Jak názorně vidíte i slyšíte,žele nebyl pouze Fischer. Máme tu celou jídelnu takovýchto dobrot.

 

Ono to hubovánízklamaná17.1.2013
bylo takové podle rčení "vlk se nažral a koza zůstala celá". Vyhuboval,ale TOPO9 z vlády neodejde. Jeho odchod z poslanecké sněmovny může vypadat efektně,ale ví,že opozici schází 10 hlasů,tak jeho odchod nic neovlivní. A ještě si neudělá ostudu usínáním v poslanecké sněmovně. Takže dobrý tah jeho PR agentury.

 

Co ten starý defekt ještě udělá pro bodíky?Frank17.1.2013
Ještě by měl vystoupit pro církevním restitucím. To je komediant jako vyšitý. Nechápu mladé lidi, kterým imponuje. To mi asi nikdo nevysvětlí.

 

Schwarziku pozde kricis ze nesouhlasích !!! Anonym17.1.2013
LŽEŠ ! ! ! ! ! Komu chces nalhavat ze te trapi ze lide nedostanou sve penize zpet kdyz jeste minuly tyden si se smal ze je to spravne a stat (dojna nedemokraticka krava) ma zaplatit odskodneni a ZLODEJI SI MAJI UZIVAT SVYCH PENEZ NA HACIENDACH !!!!!

 

Co to ta nedovzdělaná, pologramotná škodná zkouší ?K smíchu !!!17.1.2013
To si opravdu myslí, že většina občanů tohoto státu je blbějších než on? Amnestie byla kolektivním, velmi dlouho a pečlivě připravovaným zločinem v řadě od současné vládní zločinecké galérky. A navíc někdo, kdo je v roli ministra, je o všem MINIMÁLNĚ velmi podrobně informován. Církevní restituce a další zločiny už jsou také ovčany zapomenuty ???

 

novákjan17.1.2013
Ústava ČR čl.63 odst.4 Za rozhodnutí presidenta republiky, který vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda. Nečas,Schwarzenberg,Kalousek atd. jsou zodpovědni. No comment Kdybych byl mladší, tak z této banánové republiky mizím. Pa

 

Projev Zaorálka v PL.Hubálek17.1.2013
Dnešní projev pana Zaorálka v poslanecké sněmovně by měl povinně shlédnout každý občan v Česku. A hlavně ta mládež s vymytými mozky z jižních Čech........

 

Zaorálek byl zase jednička,Anonym17.1.2013
je to prostě pohádkář, jak říká Studénková v "S tebou mě baví svět", moc se mi líbil a Filip to řekl jednoduše, srozumitelně, jasně a krátce - je to banda lumpů, nic víc nic míň. A tuhle bandu lumpů v čele s Kalouskem-ne Huhlou chce facebook volit? Neskutečné!

 

Adolf17.1.2013
Slintal kdyby měl jen trochu slušnosti, složil by okamžitě po tom, co byla amnestie schválena, funkci a odešel by z vlády. Ty kecy, co dnes předvedl ve Sněmovně jsou přesně důkazem jeho charakteru. Had. On je spoluzodpovědný za rozhodnutí vlády, pokud s nimi nesouhlasí, má z vlády odejít, jinak má zůstat a bránit ji. On ale odejde jedině v případě, že by ho ovce zvolily prezidentem. A před tím si kopne do už tak zhrouceného Přesčase tím, že ho zmrdá před celou Sněmovnou a odejde z jednání. A zároveň zůstane místopředsedou vlády. Schizofrenní? Nikoli, typické pro tohle rakouské hovado. Chová se taky vždy. Přesčas je odporný svazák, Klausův a i Kalouskův pejsek na povel, bezcharakterní ubožák, který drží vládu, ve které vládnou jiní, přesto ji obhajuje. Ale Šajzenberg je opravdové prase, bezcharakterní zmrd, bezskrupulózní vyjebanec, slizký plaz.

 

Celou dobu podporujeanonym17.1.2013
vládu a vůbec se nestydí a teď, když by mohl dělat prezidenta tak má výhrady? Co osdlasoval sviňáren a ještě je obhajoval. Ani jednou neřekl tak to teda né. Jak řekl jsem loajální.I když šlo o špínu. Takového prezidenta nechci.

 

Karlíkrozuřenej buldog17.1.2013
se chce před volbou 2 kola zalíbit národu. Doufejme, že národ je mazanější, než on. Sice Zeman nic moc ale když už je jen výběr ze dvou, tak volím Čecha, ať si chlastá, co chce. Nakonec chlastají všichni Češi a dokonce i pančovanej. Zeman i když má upito, tak je mu líp rozumět, než Karlovi a má to hlavu i patu. Pokud vyhraje, budeme mít druhého Jelcina a kozáčka určitě tancovat nebude, nanejvýš českej dupák.

 

To je hrdina!Anonym17.1.2013
A o čem by jako chtěl rozhodovat, kdyby ho svazák Přesčas předem informoval. Kalousek u Moravce zarytě tvrdil, že premiér kontrasignací potvrzuje toliko "připravenost vlády amnestii technicky provést" a absolutně nemá právo do svébytného rozhodnutí prezidenta jakkoliv zasahovat. Což je manipulace nejhrubšího zrna opírající se o zásadně nepravdivé lživé argumenty /v Kalouskově případě standard projevu/. To by jako Karlík (v případě, že by zrovna nespal) oponoval premiérovi, že Min. zahraničí není schopno technicky amnestii zabezpečit, když se ho nota bene prakticky netýká? Nebo by se snad vyjadřoval k jejímu obsahu (na což dle Kalouska absolutně nemá právo) i když 1. ledna po seznámení s rozsahem amnestie s ní veřejně vyjádřil souhlas? Takové manipulaci může uvěřit jenom fanatik, nebo úplný debil.

 

Nevěřte Schwarzenbergovu vyjádření, je to komediesg17.1.2013
že odchází ze sněmovny kvůli Nečasovi, který podepsal amnestii a o tom vládu neinformoval.Kdyby to Schwarzenberg myslel vážně a ne jako udičku na voliče v prezidentské volbě, tak zůstane a čestně hlasuje proti této vládě, tak jak to správně řekl poslanec Babák z VV.Takže se nenechme opět oblbovat, protože toto mu jistě poradil Kalousek a když Schwarzenberg dál zůstává v této vládě, jako by nic neříkal, komediant.

 

Souhlasím s následným vyjádřením Babáka.Anonym17.1.2013
Je to od knížete čiré pokrytectví. Pokud nesouhlasí, nestačí odejít ze sněmovny, to je ve stylu jak být současně nahý i oblečený. To, že se o amnestii dopředu nedověděl neberu jako jeho omluvu. Jako první místopředseda vlády si měl nastavit s premiérem vzájemné vztahy a úroveň informovanosti tak, aby se něco takového nemohlo stát. Pokud se mu to nepodařilo, dokazuje to pouze to, že jako politik SELHAL. Jeho další návrh, že by stát, ale za naše peníze poškozené odškodnil beru jako opravdu nepodařený vtip. Tohle je odpovědný přístup prvního místopředsedy vlády? Takového člověka jako prezidenta rozhodně nechci.

Rostislav Raška, Praha

Úterý, 15.ledna 2013

Paní Frnková,já je četl,to jste si naběhla.A pokud berete plkání to,že panZeman prošustroval tolik peněz jenom proto,že chtěl být hezkým,pak nemám co říci.Proč Vám nevadily vyhozené peníze za D47 (800 mil. izraelské firmě jako odstupné, proč Vám nevadily ztracené miliardy od pHLLIPSU v Hranicích n.M,proč Vám nevadí vyhozené miliardy PCA v Kolíně a Hyundaie v Nošovicích, všude daňové prázdniny na sedm let).Stále máte dojem že plkám? Na jednu stranu plivete po zlodějích v jiných dresech,ale tyhle Vám nevadí???

 

Jiří Hošek, Praha

Úterý, 15.ledna 2013

Hlavně nechápu, co má TOP09 a Kníže společného s pravicovou politikou. Lidé, kteří v tom vidí něco pravicového, tak neznají tzv. mapu. Pravicová politika v praxi neznamená zvyšování daní a posilování úlohy státu na úrok občanů a soukromých subjektů a neznamená růst byrokracie, direktiv a nařízení či zákazů. Což se stále více děje. Pravicová vláda se nesnaží přerozdělovat co nejvíce peněz občanů a firem, ale ponechá jim je k investicím či jim je ponechá,aby je utratili dle svého. Dělá tohle Kalousek a TOP09 nebo ODS? Ne, chtějí co nejvíce peněz daňových poplatníků k přerozdělení a rozkradení. A za další. Kníže je feudál, co to má společného s pravicovou politikou? Feudál je něco jako církevní hodnostář, přežitek a symbol minulosti a zkonstnatělosti a demagogie. Feudál z principu nemůže být pravicový, jeho cílem je omezit práva ostatních ve prospěch sebe sama. Takže nechápu kecy o tom, že ODS či TOP09 a nedej přírodo Kníže mají něco společného s pravicovou politikou, to je výsměch.

 

Michal Čermák, Písek

Úterý, 15.ledna 2013

Opis: Karel Schwarzenberg je adoptovaným z chudobné a trochu degenerované větve slavné rodiny. Na rozdíl od svých nevlastních vzdělaných příbuzných z rodiny, co ho adoptovala, si tento "kníže " nedokázal za celý život udělat ani maturitu. Nezákonným prolomením Benešových dekretům v jeho a Havlovo případě, na rozdíl od tisícovek jiných restitučních nároku jiných rodin, na kterých byly Benešovi dekrety aplikované, získal rodinné majetky předků z jiné větve Schwarzenberků, než té z které původně pocházel. Získal sice nehnutelnost restitucí , ale nadále smrděl grošem. Proto vymysleli spolu s pozdějším uhlobaronem Bakalou tunel do Českého "stříbra" . Dali si s Bakalou nominovat do dozorčí rady státní Karlovarské Becherovky, kde si připravili její privatizaci. Založili akciovku SALB a z fabriky na výrobu likéru potichu udělali státní akciovku a po dobu jedné přestávky v České sněmovně předložili poslancům na schválení privatizaci fabriky na svojí firmu SALB, přičem nikdo netušil, kdo je za touto firmou. Bez toho, aby za privatizované akcie Becherovky zaplatili jim bylo umožněné následně akcie předat velké nadnárodní společnosti Pernod Ricard a až potom uhradili směšnou privatizační částku. Český stát tak přišel o víc jak 2 miliardy od Pernodu, které si rozdělili Bakala a "kníže" . Až tady získal kníže cash. Kníže si dopřává mimořádnu podporu českých médií i se svojí TOP 09, kde hraje prim Kalousek, dovolím si tvrdit národem nejvíc nenáviděný politik známý svými kauzami rozkrádání státu a svými alkoholickými excesmi. Účasti na Bilderbergských schůzkách se Schwarzenberg zařadil, je typickým eurohujerem, na rozdíl od jiných českých politiků. Tento Karel "Cimmemann" ležící spící , nedostudovaný hajný by těžko dostal ode mne místo hajného ve vrbovém háji, natož to ještě hlas v prezidentských volbách. Za elitu schopnou zastávat prezidentský úřad by ho mohl považovat jen velmi neinformovaný člověk.
---------------
Bodet vrána k vrane seda takže zadna lidem chtena zmena se nekona

 

Miloslav Pokštefl, Městec Králové

Úterý, 15.ledna 2013

..pan kníže na Hrad " Slušnost,sebevědomí,otevřenost a má velké mezinárodní renomé". Kajovi patří Hrad !
 

Roman Kejla, Jirkov

 

Úterý, 15.ledna 2013

Národ by si měl v první řadě konečně uvědomit,že podpora knížete formou hlasu při prezidentských volbách = podpora vlády lhářů,korupčníků a tunelářů,podpora dalšího zadlužování a devastovíní téhle republiky.Hlas Schwarzenbergovi = souhlas s církvními restitucemi a prolamováním tzv.benešových dekretů.
Hlas Schwarzenbergovi = hlas Kalouskově loutce!!!

 

Jana Poklopová, Čelákovice

Úterý, 15.ledna 2013

Všechno do sebe zapadá - vláda měla za úkol schválit církevní restituce, prosadit důchodovou pro kámoše z penzijních fondů a na závěr, jako třešničku na dortu, podepsal svazák Péťa neuvěřitelnou amnestii, kterou slíbil tunelpapá svým tunelkámošům z 90. let!!!

A ještě by chtěli nasadit trojského koně knížete, aby měli stále kontakt se špicí, i když ve vládě už dávno nebudou!!!

Hnus, velebnosti!!!

 

Zdeněk Hanák, Jeseník

Úterý, 15.ledna 2013

To by se tak těm zkorumpovaným ODSákum a Topákum hodilo aby byl kníže pesidentem v poklidu by mohli ještě ten rok a půl tunelovat odklonovat protože kníže by jim nic nevetoval a podpořil by jim všechny kraviny co ta naše zkorumpovaná vláda vymyslí.Už aby byla KSČM ve vládě a udělala s nima pořádek ta naše vláda to je smetiště které nikde nenajdete Fůůj takové vládě které velí Nečas a Kalousek!!

 

Miloslav Pokštefl, Městec Králové

Úterý, 15.ledna 2013

Voliči Trauntenberka, spícího huhni, si nevidí ani na špičku nosu. On je 1. místopředseda nejhorší vlády od roku 1918, která má podporu jen 8% občanů, zvedá ruku pro ty asociální a hyenistické zákony, co vymýšlí ministři z TotálněOdpornéStrany 658 milionů, kterým dělá maskota, je loutkou v rukách Kalouska, největšího škůdce republiky a pořád spí. Je jasné, že imponuje těm mladým, protože má titul, který už od doby TGM neplatí a navíc je jen adoptivní syn rakouských šlechticů, kteří se podepsali na likvidaci rómů a židů v táboře Lety za nacistické okupace, ale to jim jak vidno nevadí. Jejich vymyté mozky přemýšlejí úplně jinak, než je běžné u inteligentních lidí, ale až budou platit školné, které Kalousek prosadil a Trautenberk mu to odhlasoval, tak zase budou protestovat.

 

 

Jiří Hošek, Praha

Úterý, 15.ledna 2013

Zeman není můj miláček, ale při volbě prezidenta je potřeba přemýšlet hlavou. Nevolíme Strejdu roztržitého 2013 ale prezidenta České republiky. A to by měl být 100% Čech, který zde žije, žil a bude žít. Který ať se jeho xicht líbí komukoliv sebevíc nebo ne, tak bude hájit zájmy naší země a našich občanů proti nárokům a zvůli jiných států či různých mezinárodních institucí (EU, Bildeberg atd.). A to je pro mě více rozhodující, než že se Kníže zasmál své podobizně s čírem. Ať mu dají titul Nej kandidát internetu, ale na prezidenta ČR by měl mít daleko větší kvalifikaci a předpoklady.

Oldřich Zralý, Brno

Úterý, 15.ledna

ODS podpoří Schwarzenberga
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Náš budoucí prezident, pan Karel Schwarzenberg, si tyto hlasy zaslouží. Je to čestný, slušný a pracovitý člověk. Je to pravý opak jeho konkurenta v boji o Hrad.

 

Jiří Hošek, Praha

Úterý, 15.ledna 2013

ODS už nemá co vůbec komu co doporučovat. Tahle strana je mrtvá. S pravicovou politikou už nemá co společného. Je to hybrid a míchanice zlodějen, křiváren a podrazů a bezpáteřnosti. Jestli chce někdo feudálního mocnáře za prezidenta, jehož "češství" se zázračně probudilo až po revoluci díky vidině restitucí majetku a jež jako první po zvolení do úřadu hodlá řešit nároky sudetských Němců, tak prosím. Masaryk a Beneš se kroutí v hrobech, budiž. Bude se vracet s posvěcením Knížete církvím a bude se vracet Němcům. A kdo v Knížeti vidí jen roztomilého strejdu, co neumí česky a při české hymně začne pomalu zpívat Rakouskou, tak k tomu není co říci.

dokonalá ukázka jak masmedia dokážou zmanipulovat DEBILY ve prospěch Kalouskovy zlodějské špínyAnonym14.1.2013
masmedia dokázala jak zmanipulovat jednodušší občany a vymýt jim mozky dokázala přesvědčit ty nejhloupější z hloupých .že Trautenberk místopředseda nejkorupčnější vlády všech dob ods=top=vv, prosazující největší zločiny všech dob církevní rozkrádačku za 200 mld masovým vrahům katolíkům, FVE , tunel penzí ,tunel zdravotnictví ,tenco každoročně zvyšuje daně, podporuje lichvářskou, exekutorskou mafii turbostudentskou mafii ,ten co kryje desítky korupčních kauz za miliardy ,člověk který prosazuje zachování anonymních akcií a zamítá majetková přiznání ,vlastnili koncentrační tábor, přiznal se ke korupci za stamiliony u svých restitucí................................................................................tak tohoto člověka masmedia, prezentují jako vzor čistoty,slušnosti, čestnosti , starého mafiánského dinosaura prezentují jako nový směr politiky ............nad lidskou hloupostí nezbývá než zaplakat .................................................stejně prezentovali Nečase pan čistý mafián

 

1Anonym14.1.2013
KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM KDO VOLÍ ZEMANA,VOLÍ ZLOČINECKOU ORGANIZACI KSČM

 

Karel Schwarzenberg si udělal dobrou kampaň. Anonym14.1.2013
Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Karel Schwarzenberg je ve druhém kole. Bez ohledu na to, jaké bylo na něj a na jeho stranu TOP09 mínění ještě před dvěma měsíci. Veřejnost byla po 2 roky médii informována, kde reálně politicky stojí a jaké postoje skutečně svými praktickými kroky (tedy bezvýhradnou kolaborací s touto vládou) zastává. Veřejnost přece ví, co nám vládne za vládu, kde Schwarzenberg je prvním místopředsedou. Veřejnost přece ví o korupci ve vládě i v samotné TOP09, jejímž je on předsedou. Veřejnost zná Jaromíra Drábka či Jiřího Bessera, kteří museli vládu opustit. Veřejnost ví, jak Schwarzenberg přivíral oči nad korupčními skandály i nad rozkrádáním na svém vlastním ministerstvu. Veřejnost ví o mnoha dalších věcech ..... A přesto se tento obraz podařilo právě elektronickými médii překrýt - a to prakticky během několika posledních desítek hodin před volbami- a nastínit tu obraz charismatického diplomata evropského významu. Nyní se do boje za Karla připojí i další média, včetně ČT, která se dosud snažila zachovávat jakous takous objektivitu a příliš okatě Schwarzenberga nezvýhodňovat. Kdo má peníze, má moc a může si koupit soudce, policii i sdělovací prostředky.

 

JASNÉ NE ,POLITICKÉ KORUPCI TÉTO VLÁDY A JEJÍHO PŘEDSTAVITELE KNÍŽETE trAnonym,14.1.2013 
SPOLUOBČANÉ ,máme na to špinavé prádlo si vyprat doma sami,nepotřebujem na to agenta skupiny Bildenberg a historického cizáka,dnes jdem demonstrovat proti věznění pana Smetany - politického vězně této vlády - tudíž současně politického vězně našeho knížetepána s presidetskou ambicí,volíme čechy čechům a současně i menší zlo -volíme Zemana Jinak by takoví jako je Smetana tu v kriminálech byly běžnou praxí

 

VOLIM ZEMANA-NA OSOCIALNIHO DRABKA,SCHNAZENBERGA A CELOU TOP09 NEJSEM ZVEDAVEJ,VOLIM MISLOSE ZEMANA-JE TO CLOVEK!!!!14.1.2013 
VOLIM ZEMANA-NENI TO ASICIAL,NEVOLIM TOP09DRABEKSCVHWANZENBERK ASOCIALNI BUSINESS KOMANDO, CVOLIM ZEMANA, 14.1.2013 11:20:19 CHCI BEZPLATNE SKOLSTVI A ZDRAVOTNICTVI A PROTO VOLIM LEVICI-ZEMANA-JE TO OBDOBA CSSD A JIRKY DINSBIRA!!BEZPLATNY SKOLSTVI MI NIKDY PRAVICE NENABIDNE,,PROTOZE TI JEN ROZPRODAVAVAJ NAS STAT SOUKROMYM FIRMAM-TOP 09 DRABEK.SCHWWANZENBERK-KSEFTY S CESKOU POSTOU,CESKOU SPORITELNOU,.FUJITSU,UPLATKY.VYSSI NEZAMESTNNANOST,BUZERACE NEZAMESTNANYCH-TO JE POLITIKA STRANY TOP 09-KARLA SCHWANZENBERGA A DRABKAA TOHLE JA VOLIT NEBUDU,PROTOZE MAM IQ!!!!TO ON JE MINULOST TETO ZEME A TO ON JE ODPOVEDNY ZA PRIVATIZACI,TUNELY,PROTOZOE TO ON SEDI VE VLADE OD 18 LISTOPADU 1989!!!KAREL SCHWANZENBERG JEN CHAMELON,KTERY SE NESTITI NICEHO!-SE SVOU RODINOU Z RAKOUSKA ZKOUPIL CELOU NASI ZEMI ZA PAR ŠUPU!!CHCI ZMENU A PROTO VOLIM ZEMANA-NENI TO ASOCIAL A CHCI DOZIT JAKO CLOVEK A NE SI UTAHOVAT PORAD DOKOLA OPASEK NA POPUD NEJAKYHO ZLODEJICKA.......VOLIM DOZIT JAKO CLOVEK---------NVOLTE TOP09SCHANZENBERGA JINAK SE BUDETE MIT JESTE HUR,.JSOU TO HYENY A STAHNOU VAS(DETI,DUCHODCE,STUDENTY,NEZAMESTNANY) Z KUZE!!!VOLTE MILOSE ZEMANA!!!..
Schwarzenberg je představitelem těch nejtemnějších zahraničních reakčních sil. Anonym13.1.2013
Ostatně patří k havloidům, kteří jim také slouží do roztrhání těla. (I Popelka je havloid!) Šlafenberk nemá žádnou empatii, žádný vztah k našemu národu. Možná už tenkrát na schůzce Bilderberg byl seznámen se svým úkolem a byla mu slíbena všemožná podpora. Zbývá jen doufat, že „nebude vyhrán“ a pokud ano, že se matka Příroda pokusí napravit chybu lidí. Postupující demence a věk jsou toho příslibem. Ze dvou zel představuje Zeman to menší, ale o kolik? Zeman je sice inteligentní, zkušený politik, na druhé straně je arogantní a rád se napije. Mezi jeho největší slabiny řadím jeho slepou podporu Izraeli a sionistům. Na druhé straně právě to poslední mu zajistilo, že vůbec prošel do dalšího kola. Tohle si jisté skupiny v zákulisí pečlivě ohlídají. Za posledních padesát let snad neexistuje na Západě politik, který by se JIM postavil a ujal se úřadu. Pokud ano, byl následně tak dlouho vláčen bahnem a pomluvami, dokud nebyl zdiskreditován on i země, která ho zvolila. ---- Místní opice můžou rozhodovat o drobnostech, ale ne o věcech významnějšího významu. Dokonce ani o výši daní ne. Postup je identický v jakékoliv kolonii. Loutky plní rozkazy a za odměnu je jim dovoleno brát si část ostříhané vlny ovcí. Páníčky zajímá jen výše výpalného a jeho včasný odvod a plnění role přitakávačů. A to, aby byl systém a odvod dávek udržitelný, tudíž aby se to se stříháním a oblbováním nepřehnalo. Všechny šarvátky opic v aréně místního politického cirkusu jsou jen o tom, která z opic se dostane dočasně k tý bedně banánů, která je jim zahraničními páníčky přidělena za hraní role bílého koně...

 

Popelka opět v akci - chystá další odpor proti vládě. Čtěte, co říká o volbě prezidenta menges,13.1.2013
Čí je to záměr rozdělovat a rozmělňovat.Karel Schwarzenberg vede zde takovouto účelovou stranu, která je veškerými prostředky manipulace a propagandistickými nástroji tlačena dopředu proto, aby lidé k ní získali důvěru, aby byli přesvědčeni o serióznosti lidí, kteří jsou ale naprosto neseriózní. Ale asi to funguje, protože spousta lidí z mého okolí vůbec nechápe to nebezpečí, které přichází z okolí této strany. Je to naprosto důsledně prováděná zpravodajská operace, za kterou jsou elementy ze zahraničí.

 

A nejen proti vládě, ale proti těm co volili knížete. Petruško Šustrová, ty jsi byla disidentkovu, styďtese !!!! Bůh Tě potrestá. Ječmínek13.1.2013 
Zhrozil jsme se, kolik máme špatných Čehúnů i bohužel Moravanů a se mnou naše slavné osobnosti k.H.Borovský, Němcová a další. se v hrobě obrací. Co je to za cizáckou inteligenci, kterou platí český národ,která volí Rakušáka a navíc člena vlády, co schválil vrácení majetků církvím, co nám zvýšil DPH a je součástí vlády, která stále tuneluje naši ekonomiku. FUJ! Volení knížete je poplivání celého českého národa,jaký máte vkus, když vám nevadí šišlající, kulhající, spící kandidát, který neumí českou hymnu a česky také ne. Revoluce byla proto, abychom se vrátili 100 let zpět a uctívali rakouskou šlechtu ???? Jsme tak zaostalí za Evropou, to by se v Německu nemohlo stát. Všem disidentům co volili knížete, časem snížíme důchody na úroveń průměrného, protože jsou rozežraní, /teď mají až 50 tisícové důchody/.Inteligenci nebudeme platit ze svých českých daní,ať ji platí kníže, má desítky miliard od naší země, které teď chybí na důchody, dávky a další sociální náklady. Zastavte dotace pro českou inteligenci, není česká !!!!! I am sorry, Czech intelligence and Cullure. We are stupid !!! Bye ! Bye.

 

PROČ SPÍCÍHO MINISTRA a kdo ho volil?Lenka13.1.2013
Je to hra s čísly. 40 % lidí nevolilo. Zbývá 60 %, Z toho PŘIBLIŽNĚ polovinu hlasů získal Chrápal + Brambora (zemák). Z počtu oprávněných voličů získali tito dva tedy zhruba každý po 15 %. VOLIČI Chrápala jsou všichni straníci pravičáci - ti kteří mají ze současného marasmu prospěch. 15 % JE REÁLNÉ ČÍSLO TĚCHTO LIDÍ V POPULACI. 15 % voličů Brambory zemáka, je také odpovídající číslo pro ty, kteří si nedoukážou dát věci do souvislostí - pilní troubové, kteří jsou přesvědčeni, že konají dobro. *** K tomu je třeba dodat, že nebylo koho volit, VNUCENÝ výběr byl dost hrozný. Chceme-li hodnotit výsledek voleb, musíme jej hodnotit jako celek. Vzít tabulku výsledků a podívat se, kolik voličů má pravice, kolik střed a kolik levice. (Chrápal byl jediný na koho spoléhala pravice, Ostatní pravicoví kandidáti dělali křoví.) Levice rozpolcena ve dví. Jiřík vystupoval jako populista, tak lidé volili Bramboru (zapomněli na akci "čisté ruce", zaplacení vykradených bank ...). No a zbytek JEN KŘOVÍ PRO POCIT VOLIČŮ - že mají výběr ... Dále si všimněte, že Chrápala volili hlavně v těch "bohatších místech", uvědomělí pravičáci - TĚM JDE TOTIŽ O HODNĚ ... Je to na delší rozbor, ale na to tu není místo. Nechci nikoho napadat, ani urážet. Jen se snažím poukázat na to, situace není až tak tragická jak se zdá. (Pojmy - levice, pravice, střed, používám jako zažité termíny. Vím, že pravdivé pojmenování těchto je odlišné.)

 

VolbyRaR13.1.2013 
Nikdy jsem nebyl u voleb a nikdy také nebudu. Jen mně dnešek znovu potvrdil, že občanské právo volit je v tomto státě na hovno. Stačí pár "zasloužilejch umělců", proti minulosti bez titulu, kteří cítí kořist pro sebe a své rodiny, k tomu majetek tiskových magnátů, o jehož původu si mohu myslet co chci, a volba je úplně někde jinde, mimo slušnost. Možná je rovnost ve společnosti iluzí, ale klidně tuto iluzi budu ctít, protože vše další je pro mě nemravné, i když si to mnozí dokáží zdůvodnit. Ale to už se blížíme k něčemu jinému a zavání to ghetem pro nepřizpůsobivé, neschopné, jiné. To už zde ale bylo. Nemíním se ani před kýmkoliv hrbit, nejsem nevolník a ani se nebojím. Žiji v republice a vážím si všech, kteří za ni v minulosti třeba i položili to nejcenější, život. Nebudu se klanět před jakoukoliv vrchností ať už ji dávají do úvozovek nebo mimo ně. Navíc, když jsem od ní mimo pár možná minimalizovaných vtipných odpovědí, neslyšel žádnou souvislou myšlenku, sdělení, pro kterou bych si ji měl vážit. Po tom co dlouhodobě toleruje absolutní zvůli, korupci a neschopnost, které je přes míru pochopitelnosti, vůbec nevím, zda bych ji i cokoliv věřil. Jsem často mezi mladými, kteří nyní volí, ale teď jim nerozumím, je zajímavé jak jim rozumí on. Přetvářka, stylizace jeho osobnosti tam, kde není, přece nemůže dlouhodobě fungovat. Mohl bych psát dál, je toho moc co by mělo být vysloveno, navíc co u jiných bylo ve svobodné soutěži dávno zneužito a v druhém případě neužito. I tam je ta "rovnost". To je však novinářskou servilností, která se probouzí vždy jen na chvíli při změně, kdy je to beztrestné. Pokud mělo dojít v tomto státě k přechodu k slušnějšímu státu - poctivému hospodáři, tak je jasné, že je promarněna. Jen společnost ukázala, že si toho ještě nechá libit mnohé a že se vyvolení nemusí bát čehokoliv. Zase pár ztracených let a stát bez slušnosti. Na mladých již je to znát. Propásnutá šance a tak si na den 2. kola prezidentských voleb připnu černou pásku, abych si připomenul kam až došel morální marasmus v tomto státě.

 

Quo vadis republikoHomo13.1.2013 
Česká republika, která od „sametu“ přestala patřit mezi soběstačné, průmyslově a vůbec vyspělé státy kontinentu, ale stala se levnou montovnou nadnárodních společností s našimi „otroky“, skládkou odpadu a konzumentem různého (do pozlátka baleného) závadného a škodlivého zboží, začíná právem patřit namísto do Evropy, stále více na Balkán a zaostalých států Afriky či Asie. Lid této země, za tento pokrok děkuje vám Havle, Klausi, Zemane, Dlouhý, Schvarzenbergu, Dybo, Kočárníku a dalším, za ten skvělý úvod, který jste jim připravili a který jste později ještě rozšířili a zdokonalovali o politický, právní a morální marasmus, šířený mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní, spolu s vašimi skvělými spolupracovníky a pokračovateli Topolánkem, Nečasem, Kalouskem, Němcovou, Peak, Drábkem, Hegerem, Kubicem, Bendlem a dalšími vašimi kumpány (abych alespoň jmenoval ty opravdu, ale opravdu ty skvělé). Samozřejmě bychom neměli zapomenout vřele poděkovat všem těm „správným“ novinářům, redaktorům, moderátorům a pracovníkům všech televizních stanic, včetně „opravdovým umělcům“, kteří tak „nezištně“ a spolehlivě uhlídali a pomohli prosazovat tu „správnou demokracii s těmi správnými lidmi“ v této zemi. Díky vám!,by mělo zaznít jako zvony. Jak je z vývoje vidět, demokracie bez hodnot se změnila na demokraturu, neboli kamuflovanou totalitu a bude záležet jenom a jenom na nás, jestli to pro ně všechny, zazní jako umíráčkové zvony a pro většinu lidí jako zvony Gloria demokracii. Příspěvek ukončím citáty Charlese de Gaula : „Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána jen politikům“ a „Protože politik nikdy nevěří tomu, co říká, je překvapen, když se mu věří na slovo“.

 

katolík Adolf Hitler,Kalousek,Nečas,TrautenberkAnonym13.1.2013
katolík Adolf Hitler,Kalousek,Nečas,Trautenberk katolík Adolf Hitler,Tiso,Pinochet,Franco,Mussollini a klerofašistická katolická církev,čili církevní tunel je kolaborace s kolaboranty s nacisty......................................................................................................... katolík Nečas,Kalousek,Trautenberk ...... Vatikán a Druhá světová válka https://jirisoler.wz.cz/worldvatikan11.html Katolická církev kolaboruje s nacisty před válkou, v průběhu války i po válce , vše vypadá tak že klerofašisté ovládli čr a ukradli majetek čr za víe než 200 mld a dali ho katolické církvi,

 

Popelka opět v akci - chystá další odpor proti vládě. Čtěte, co říká o volbě prezidenta ubohým lůzovitým zmrdečkům nade mnou:13.1.2013 
To jsou věci !!! Odkdy umějí negramotná, rudomodrooranžová impotentní hovna a uvozhření „lidoví“ kafilerní zmrdečkové číst a psát příspěvky? Už jen něco rozumného a nezlodějského navrhnout! To se vám to naklonovaní a přemnožení „proletáři a kolchozníci“, rychlokvašení „pracující inteligenti“, „ochránci státní bezpečnosti“ (a jejich uvozhření agenturní ABL potomci) kolaborantsky a příživnicky žilo 70 let z majetku naloupeného farnostem, klášterům, židům, Němcům, sedlákům, živnostníkům, velkovýrobcům a všem produktivním lidem !!! Teď už si můžete jen „vylízat prdel“. Není co znárodňovat, arizovat ani privatizovat. Všechno jste stačili prožrat, staré odborníky a „přežitky kapitalizmu“ jste zlikvidovali, vaše údernické socialistické zmetky už nechtěl ani SSSR a Čína už teprve ne. Zůstalo jen vaše debilně (inter)nacionalistické bolševické, chlastoslovanské, zvrácené a na hlavu postavené „dědictví“ na nejméně 200 let a skandování nesvéprávné lůzy: „ať žije KSČ !!!“. Dostali jste se pod úroveň sudetských cikánů, i s vašimi kleptomanskými, husitskožidobolševickými opoprezidenty, kteří mají od KGB za úkol sabotovat slušný a poctivý evropský kapitalizmus. Na rudém praporu máte: Kdo nekrade – není Čech – hop, hop, hop !!! Celý civilizovaný svět se vás štítí. Všem sockovským ubohým, zapšklým, zdegenerovaným, lenivým, zákeřným, zlomyslným a loupeživým čecháčkům všech barev, na této mucholapce lapeným a v diskuzní žumpě si patologicky rochnícím, kteří už nemohou ani krást na panském či církevním: I kdybyste se posrali, sousedovi koza nechcípne, ale vy ano! Než byste se místo žvanění a chlastu naučili slušnosti a pracovitosti a byli vděční, když vás někdo schopnější zaměstná, případně si našli sami nějakou pro trh užitečnou činnost a založili slušnou a poctivou firmu či živnost nebo svépomocný fond, radši se zadlužíte u lichvářů a prohrajete všechno na automatech a pak jen „husitsky“ a bolševicky loupíte, vraždíte, kradete, „znárodňujete“ či „privatizujete“ židům, Němcům, cizincům, sedlákům, živnostníkům, církvím – jako bibličtí Kainové, plivete závistivě, zlostně a bezmocně kolem sebe a dusíte se vlastní žlučí. Ani na postbolševickém státu nezávislý a neparazitický kibuc či družstvo si nedokážete bez pána či soudruha sami založit! Vřeštíte jako smečka hladových, trojbarevných, loupeživých paviánů, jen užitek z vás žádný není. Žádné daně stejně neplatíte a v pracovní době na cizím počítači umíte jen blít! Budete rádi, když dožijete v útulku církevní charity, až vás vaši vlastní potomci, zmetkovití zlodějští kloni, vyhodí na ulici a bývalí i současní soudruzi a jejich potomci si s vámi vytřou řiť. Ruského gubernátora na vás a za Ural s vámi !!!
Volme za prezidenta ČR Schwarzenberga, člověka, který,Brabec13.1.2013
1.má doposud cizí státní příslušnost,nevysloví téměř žádnou větu správně česky a ani nezná pořádně naší hymnu, 2.jehož manželka by nejspíše jako první dáma hovořila česky hůře než vietnamští trhovci, 3.je členem BILDERBERGu, klubu-organizace nadnárodních finančních magnátů a skupin, pro něž je národ, čest a svoboda nežádoucí vlastností občanů, 4.schvaloval spolu s Havlem bombardování Srbska za Kosovo, i když nejspíše měl vědět, že je to mezinárodní zločin a šlo jen o vytlačování Srbů z Kosova, aby tam mohly řádit UCK teroristické skupiny a aby tam mohla být zřízena největší americká základna na evropském kontinentě, 5.pomáhal prosadit jako 1. místopředseda vlády a předseda politické strany TOP 09, podivné, doposud řádně nedokladované církevní restituce. Ty restituce, které naše mladé lidi, děti a vnuky zadluží na celá desetiletí, 6.jako předseda TOP 09- strany, která se spolupodílela na prosazení zákonů ožebračujících důchodce, rodiny s dětmi, na návrhu školného, na neskutečném propadu státního rozpočtu o více jak 160 miliard Kč, na zhoršení sociální a zdravotní péče atd, 7.si nechá říkat „kníže“ přesto, že již první československý prezident T.G.Masaryk podepsal jako jeden z prvních zákonů vznikajícího svobodného státu zrušení šlechtických titulů a zákaz jejich používání, 8.je důvodem, abychom se styděli, co jsme to za národ, že nám stačí pár týdnů masírování medii vlastněnými zahraničními korporacemi a staly se z nás hloupé nemyslící ovce!

 

Že prý kníže nelže,že prý kníže nekorupční a nerozkrádá...chachacha !!!Anonym13.1.2013
Schwarzenberg. Hrobař české diplomacie? Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 7.9.2010 | Rubrika: U NÁS Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se i přes svůj kmetovský věk pustil s vervou do práce na svěřeném resortu. Autor článku si ale nemyslí, že to je dobře. Staronový ministr si počíná tak, jakoby tušil, že moc času mu nezbývá. Ostatně, v předchozí Topolánkově vládě prý nechal některé věci na poslední chvíli a všichni víme, jak to dopadlo. Proto si nyní pospíšil a téměř okamžitě začal uskutečňovat své plány. Jakou vizi starý šlechtic sdílí, přesně nevíme. Do hlavy mu nevidíme a on se s ní nikomu nesvěřuje. Můžeme ji pouze podle jistých náznaků a dosud učiněných kroků či vyslovených záměrů jakžtakž rekonstruovat. Dovolím si přitom říci, že blaho národa a úspěch české zahraniční politiky v této vizi určitě na prvním místě není. Pokud je vůbec na nějakém. Ze všech indicií to spíše vypadá, jakoby Schwarzenbergovým prvořadým úkolem bylo jednak obchodování s pozemky a budovami, a pak také destrukce české diplomacie. Jen nevím, v jakém pořadí. Schwarzenbergovi se opojnou směsí jeho osobního charismatu, urozeného původu a hospodského humoru podařilo získat si srdce Čechů. A jako privilegovanému členovi bratrstva Václava Havla se mu také dostává bezprecendentního prostoru a kladného hodnocení ze strany médií. Málokdo se proto kriticky zamýšlí nad tím, co se vlastně ukrývá za kouřovou clonou Schwarzenbergovy dýmky. Zkusme si proto vzpomenout, čím vším se dosud ministr po svém návratu uvedl: (1) trváním na tom, že by se Německu a Polsku měly odprodat pražské paláce, ve kterých sídlí jejich vyslanectví, (2) sporem o pravomoci tajemníka pro věci EU a (3) rušením českých ambasád v zahraničí. Nevím, co je tak důležitého na tom, zda Němci koupí malostranský Lobkovický palác, že to ministr musí řešit jako prvotní úkol po svém nástupu. Zanedlouho poté řeší podobnou věc i s Poláky. Doufejme jen, že "zlé jazyky" na MZV jsou opravdu zlé a pouze mystifikují, když naznačují, že půjde o dobrý kšeft, až bude některá z realitních kanceláří tyto prodeje realizovat. Ponechejme je tedy jejich klevetění. Pravdou ale je, že kníže má podobné obchody rád. Už ve své první ministerské funkci si pomýšlel na rozprodej některých budov v majetku ministerstva. Je to jen pár dní, co se v této souvislosti začalo psát o zámku Štiřín a o tom, jak chce Schwarzenberg jeho prodejem ušetřit resortní kase. To by bylo celkem chvályhodné, kdyby ale zároveň nešlo o několik let starý plán z doby, kdy o šetření nebyla ještě ani řeč. A kdyby nešlo jen o Štiřín. Podle důvěryhodných zdrojů z ministerstva zahraničí měli Schwarzenbergovi poradci za úkol připravit odprodeje nejen tohoto zámku, ale i dalších nemovitostí ministerstva, jako je Toskánský palác, sklad Jiviny, budova v Rytířské a další paláce v blízkosti Pražského hradu. Až se tak bude dít a ministr bude tvrdit, že je k tomu veden ušlechtilou snahou uspořit, vzpomeňme na to, že je to jen starý oprášený plán, který nestihl za Topolánka. Bude také zajímavé sledovat, jaká realitní kancelář bude "u toho". Někdo by se možná podivil, proč se Schwarzenberg kromě diplomacie zajímá o tak přízemní záležitosti, jako jsou prodeje budov a pozemků. Možná je to proto, že jsme až příliš uvěřili jeho dobrotivé tváři a neustále vrnícímu mediálnímu kolovrátku, který nám ho vykresluje jako šlechtice tak bohatého, že už více nepotřebuje. Jako šlechtice, který majetek předal synovi a nyní už dělá "jen politiku". Přitom ale Schwarzenberg neustále nakupuje nové a nové pozemky. Je to jeho vášeň. Ve svém majetkovém přiznání za loňský rok uvedl, že jen loni si jich pořídil hned třiadvacet, především v jižních a středních Čechách. Podle jiných zdrojů skupuje ve velkém i pozemky na západě Čech. Tedy nejen lesník a hostinský, ale i tvrdý byznysmen, který neustále rozšiřuje svůj majetek. Na tom není nic špatného, ale měli bychom to vědět. To největší sousto ho ale ještě čeká. Více než čtyřicet miliard, které se točí ve sporu s jeho nevlastní sestrou Alžbětou Petzoldovou. Někteří lidé z politických kruhů říkají, že to je hlavní Schwarzenbergova motivace a že s ní souvisejí i jeho politické postoje ve vztahu k Evropské unii. Prosazování Lisabonské smlouvy, zlehčování prezidentem Václavem Klausem vyjednané výjimky z Charty základních práv EU, otevřené útoky na Benešovy dekrety (jako český ministr zahraničí si v cizině dovolí otevřeně napadnout Benešovy dekrety jako špatné a postěžovat si, že zrušit je bohužel nelze) budí dojem, že Schwarzenberg sleduje svůj špatně skrývaný zájem domoci se zabaveného majetku a umně při tom využívá svůj politický vliv. Je si totiž dobře vědom toho, že současné posuny evropské integrace mu v tomto záměru hrají do not. Proto veškerá jeho dosavadní aktivita spíše budí zdání toho, že nehájí primárně národní zájem (tedy posunům v evropské integraci bránit), ale zájmy ryze rodové, osobní, soukromé. A pak ty evropskounijní. S tím přímo souvisí i jeho nejnovější aktivita - rušení českých ambasád v cizině. Když odmyslíme, že jde opět o rušení (a tedy prodej budov - rezidencí a úřadů), je jeho seznam ´ambasád na odstřel´ zároveň materiálem navýsost politickým. Chytré hlavy už totiž spočítaly, že jejich zrušení nepřinese žádnou finanční úsporu (protože si zároveň vyžádá spoustu jiných nákladů) a proto jsou řeči o šetření pouhou zástěrkou. Pokud ale nejde o to ušetřit, o co tedy jde? Plán zrušit určité zastupitelské úřady v určitých destinacích je opět staršího data a pochází ještě z prvního Schwarzenbergova ministerského období. Teď se mu jen hodí Nečasův důraz na šetření a tak nám šikovný kníže pod pláštíkem úspor předvádí vrcholně politický manévr, který spočívá v oslabování vlivu České republiky na úkor EU, případně některých velmocí EU. Je přitom krajně podezřelé, že o svém záměru neinformoval včas nejen vládu, ale ani prezidenta republiky. Sám prezident uviděl seznam velvyslanectví až při první schůzce s ministrem 12. srpna. To je nepřijatelné, stejně jako to, že Schwarzenberg materiál tajil i před poslanci a členy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Ministr si tak v Černínu počíná jako samovládce, který jedním škrtem pera rozhoduje o tom, kde budeme zastupitelský úřad mít a kde nikoli. Že přitom nejde o výběr náhodný, je nabíledni. Při pohledu na seznam (dívejme se nejen na to, co nakonec odsouhlasila vláda, ale na původní Schwarzenbergův koncept zahrnující i druhou vlnu rušení) je totiž jasné, že jde v prvé řadě o místa, která jsou z hlediska "pravdoláskařských" (čti proamerických) zájmů nezajímavá, případně, která jsou naopak velmi zajímavá pro některé velké země v Evropské unii. Dovedete si představit, že by Schwarzenberg zrušil zastupitelské úřady v regionech, kde mají své výsostné zájmy Spojené státy a kde česká diplomacie vykonává funkci jakéhosi přisluhovače? V Bělorusku, na Kubě či v zemích, kde tak rád působí například Člověk v tísni, subjekt hrající si na humanitární organizaci, ale ve skutečnosti diverzně pracující proti místním vládám ve prospěch USA? Ona je i otázka, proč zrovna podpora disentu na Kubě by měla být jednou z priorit české zahraniční politiky, ale to je na jiný článek... Ovšem místa jako Keňa, Kongo či Kostarika, ta jsou pro Schwarzenberga (a skupiny, které reprezentuje) nezajímavá. Proto je klidně škrtá, i když zároveň škrtá dlouholeté vztahy a obchodní kontrakty a prestiž naší země v daném regionu tak poškozuje. Na druhou stranu jsou tatáž místa zajímavá pro jiné a jejich opouštění se nutně musí dít v něčí prospěch. Nedá tolik práce přijít na to, že ústup Česka zde ocení země jako Německo či Francie a vůbec EU jako taková. Ostatně, v druhé vlně chce Schwarzenberg rušit další desítky zastupitelských úřadů právě ve prospěch nového společného evropského diplomatického zastoupení. Tyto postupné kroky jsou promyšleným jízdním plánem člověka, který se netají tím, jak moc se ho dotklo svržení vlády uprostřed českého předsednictví, kvůli kterému nemohl své plány dokončit napoprvé. Nyní je hnán touhou pád vlády odčinit, evropským partnerům se za to omlouvat a navazovat na to, kde se hrbení české vlády před unijní mocností na jaře loňského roku přerušilo. I to je důvod, proč mu tak vadí představa Nečasova tajemníka pro záležitosti EU. Kníže má strach, že by neměl ve vztazích s EU potřebné kompetence a do toho, co s Unií upeče, by viděl ještě někdo jiný. Tím posledním, co by si Schwarzenberg přál, je totiž to, aby někdo kontroloval, co za našimi zády domlouvá. Představa, že je zpět na svém místě, ale přitom nemůže mluvit do unijních záležitostí, pro něj asi musí být trýznivá. I proto je důležité, aby si premiér Petr Nečas tajemníka pro EU prosadil (nejlépe takového, kterého mu nenavrhne Schwarzenbergův kamarád Vondra, jako v případě Ivana Hodače, ale kterého si najde sám) a dal mu zároveň co nejširší pravomoci na úkor Schwarzenbergova ministerstva. Jinak se můžeme jen děsit, co zase komu kníže v Evropě či v USA slíbí, co kde zase zahuhlá o Benešových dekretech a které ambasády s kým vyhandluje. To ať si raději prodává budovy a nakupuje pozemky, v tom alespoň české zahraniční politice tolik neškodí.

 

Prezident má být důstojný reprezentant této země a Karel požadavky na výkon funkce prezidenta nesplňuje: komunikace, usínání a věkAnonym13.1.2013
To je sice možný, i když s tím lhaním bych byl velice opatrný. Nicméně skutečností a pravdou je, že Karel je, předseda strany TOP09, která navrhuje zákony namířené proti lidem, v parlamentu zvedal ruku pro zákony, díky kterým se zvyšuje DPH, zdravotně postiženým se snižují příspěvky, sociálně slabým, nezaměstnaným, bezdomovcům, osamělým matkám se snižují a ruší sociální dávky, důchodcům se snižuje valorizace důchodů. Karel je předsedou strany, která navrhuje a schvaluje zákony v rozporu s ústavou a Listinou základních svobod a práv viz. nucené práce navržené Drábkem členem TOP09, Karel dále hlasoval pro cirkevní restituce, záchranný balíček ESM a pro II. pilíř důchodové reformy. Všechno tyto zákony byli schváleny bez podpory veřejnosti a proti vůli lidu. Drábek a Mullerová (členové TOP09) zlikvidovali a likvidují sociální politiku tohoto státu. Heger (člen TOP09) v současnosti likviduje zdravotnictví. A Karel stojí v čele těchto likvidátorů obyčejných lidí. Karel nemá ani charisma a ani nadhled, jak se nám to pokouší média vsugerovat. A pokud by byl Karel soudný raději by odstoupil, z důvodu, že jeho verbální komunikace je na velmi špatné úrovni (komunikace je jednou z nejdůležitějších součástí lidské společnosti) a jeho usínání na veřejnosti je rovněž nevhodné. Prezident by měl důstojný reprezentant země a tento požadavek Karel nesplňuje. Na uchazeče o zaměstnaní jsou při pohovorech kladeny nesmírně vysoké požadavky. Ale uchazeč o hrad v naši republice nemusí umět ani mluvit.

 

o je to za totální debily ti dnešní studenti? Oni podporují člověka, který jim zavedl a zavede školné!František13.1.2013
Který jim zařídí hospodářskou recesi a krizi. Který je rovnou ze školy pošle na pracák. Který vystaví tomu nejdebilnějšímu kapitalismu v Evropě! Kde budou platit za každou maličkost u doktora, kde se nedočkají slušnějšího důchodu a kde budou pracovat za třetinové platy! Co je to za kretény? Mají úplně vymaštěné hlavy. A není divu. V současných školách se nenaučí a neučí nic. A volný čas tráví na internetu ve společnosti stejných dementů jako jsou oni sami. Zdá se, že polistopadovému politickému převážně pravicovému establishmentu se podařilo vychovat kreténské ovce, kterou jdou dobrovolně a vesele a s úsměvem na rtech sami na porážku. Je mi těch zmanipulovaných idiotů líto. Ale kdo chce kam ...

 

Ano, lékařka má pravdu.stbarta13.1.2013
Kníže není ješitný, nic nepokazí, protože nic nebude dělat sám, ale povede ho Kradlousek, není zavistivý a neumí česky, má švýcarské občanství. To stačí na kvalifikaci prezidenta. Voliči tohoto poslední dobou zřejmě nadopovaného senilního starce jsou opravdu, ale opravdu hlupáci. Tenhle spící panák asi dostává poslední dobou Extázi, protože je podivně aktivní a čilý, což jak všichni víte u tohoto spícího starce nebývá zvykem.

 

Vary netrpělivě čekají, zda vyhraje kníže. Má nadhled, nelže, není ješitný, nese se krajem,Skorodůchodce14.1.2013
Tomáš Kuchař 37181 - zkopírováno z diskuse na iDnes: "Jak může kdokoli vyhrát volby v České republice: 1. Koupit média. U článků není důležitý obsah, jen nadpisy. Stačí u jména našeho koně volit slova hezká, u protivníka slova škaredá ("Schwarzenbergův koncert PŘIVÁBIL.. " "Rodiny si kvůli Fischerovi PŘIPLATÍ.. ") Toto zabírá na všechny. 2. Zaplatit pár bloggerů, kteří budou po netu šířit, že náš kůň je IN a přináší pozitivní změny. Tímto pokryjeme hlavně mladé. 3. Zainteresovat nějakou do té doby zdánlivě apolitickou osobnost z kultury, která už jako chce zabránit něčemu strašnému, co hrozí, a to podle skupiny, kterou potřebujeme pokrýt (Mádl, Issová pro mlaďochy, nyní Svěrák pro husákovi děti..) 4. Speciálně pro Prahu a střední Čechy je potřeba vytvořit dojem, že náš kůň je opak socky, že je něco nóbl, že má peněz tolik, že už ho vlastně nezajímají. 5. Zatím jsme jen z části pokryli vidláky, takže najmeme kompars a uděláme nějaké televizní debaty, kde budou diváci za peníze tleskat našemu favoritovi. Vidlák je sice tvrdohlavý, ale stádovitý, takže doma u televize tleská taky. 6. Samozřejmě, tak 14 dní před volbami (dřív to nemá smysl, ovce mají krátkou paměť) zahrát na protikomunistickou notu, to je tutovka. Když to nejde, tak jinou špínu. 7. A na závěr klasika, max týden před volbami vyrobit na zakázku statistiku, podle které hrozí drtivá výhra protikandidáta. To vyburcuje ty líné, co by jinak k volbám nešli. Prakticky na celou tuto špinavou práci stačí jeden měsíc před volbami. Jediné, co je potřeba dělat stále, je potencionálně nebezpečné soupeře permanentně dehonestovat, neustále živit strašáka komunismu a také stále hlídat, že si nějaký přitroublý redaktor nepustí pusu na špacír a nezačne nám ovečky plašit. A co je k tomu všemu třeba? Peníze. Kdo drží peníze? Mafie. Hrozí, že by o ně přišla? Dokud vládne, tak ne. Opravdu ještě někdo z vás věří na "svobodné" volby v našem Čechystánu ???"

 

A pak že tam jsou ti oškliví Rusové, kteří nás chtějí já nevím copřitom průmysl již vlastní Skopčáci,13.1.2013
s Rakušáky téměř ze dvou třetin ( + supermarkety atd. atp.) Ale to je v cajku, tak nějak dopadlo to naše "potýkání", řečeno slovy Palackého ... Podpora Karla Schwarzenberga je vedena jak ze strany finančních skupin (např. Bakalou, který rovněž vlastní řadu významných médií), tak ze strany našich „angažovaných“ umělců. Nevidíme pražádný důvod, aby se občané ČR, kteří na sobě pociťují dopady „reforem“, řídili zájmy finančního kapitálu nebo pomýlenými názory tzv. umělců, kteří v minulosti podepisovali Antichartu. Zarážející je pro nás především podpora mládeže, která si zatím plně neuvědomuje dopady kroků Nečasovy vlády. Ty na ni teprve v budoucnosti negativně dopadnou. **** www.blisty.cz/art/66918.html

 

Kdo volí Schwarzenberga ,volí i zločince KALOUSKA,kterého "kníže"celou dobu kreje a nechá se jím manipulovat !TEMPLÁŘ13.1.2013 
Vím, jak je lidská paměť krátká a selektivní. Má snahu špatné věci zapomínat a dobré si pamatovat. Tak mi nezbývá, než paměť lidí osvěžit připomenutím, kdo je Miroslav Kalousek a co „dobrého“ pro nás vykonal. Narodil se 17. prosince 1960 v Táboře. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde v roce 1984 získal titul inženýra. Od roku 1984 do roku 1990 pracoval jako technolog a vedoucí investičního útvaru ve výrobním podniku Mitas Praha n. p. V témže roce se na fakultě seznámil s Radkou Kašákovou, kterou později pojal za ženu a s níž se v únoru 2012 v tichosti rozvedl a veškerý majetek převedl na ni. Mají syna a dceru. Do politiky vstupuje v roce 1984, stává se členem Československé strany lidové (ČSL), která je členem komunisty řízené Národní fronty. Ačkoliv se aktivně dral ve straně k moci, pro nízký věk příliš neuspěl. Jen tři měsíce po sametovém předání moci nastupuje na Úřad vlády ČR jako ekonomický poradce. Za dva roky už odboru poradců šéfuje. Strmá kariéra pokračuje. Již v lednu 1993 se stává ekonomickým náměstkem ministra obrany. Rozprodává se bývalý federální armádní majetek. Kalousek má pod palcem výběrová řízení a akvizice. Rozhoduje o miliardách, modernizaci tanků T-72, štábním informačním systému, nákupu padáků… V roce 1998 je zvolen poslancem do PSP ČR za Jihočeský kraj, za již sloučenou stranu KDU-ČSL. Padáky Hned v roce 1994 bleskově uzavírá smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2 310 kusů padáků pro dopravu skupin hloubkového průzkumu a seskoků (za použití techniky HAHO a HALO). Co na tom, že ta firma právnicky ještě vůbec neexistuje? Anex-Cirus nikdy padáky nevyráběl. Dodané padáky byly nekvalitní, přesněji, jak se vyjádřili odborníci Paraclubu, padák VTP-100 měl příliš funkcí, jež si vzájemně odporovaly. V roce 1997 to stálo život vojína Prinicha. Tato krev neulpěla jen na rukou M. Kalouska, ale i na rukou ředitele nákupu plk. Josefa Fabiána a plk. Rudolfa Zapletala. A je jen pikantní, že oba zmínění později odešli do firmy Anex-Cirus. Firma Anex-Cirus podala na ministerstvo obrany trestní oznámení za ušlý zisk ve výši stovek miliónů poté, co armáda zjistila jejich nebezpečnost a nekvalitu. A informace o tom prosákly na veřejnost. Smlouva však byla sepsána tak nevýhodně, že ji vypovědět nešlo a koncová cena nebyla nikdy stanovena. Soud nařídil MO odebrat další nevyhovující padáky za dalších 114 mio. Kolik ta legrace stála celkem, ministerstvo úzkostlivě tají, ale jednalo se o stovky miliónů korun. V roce 1998 byly padáky VTP-100 zakázány a z výzbroje vyřazeny. Tanky T-72 Ale padáky, to bylo jen troškaření! Modernizace 353 zastaralých sovětských tanků T-72, které už byly určeny k vyřazení, stála již neuvěřitelných 19 miliard korun! Nehledě k tomu, že 353 tanků je vzhledem k velikosti republiky a armády čiré megalomanství. Smlouva byla uzavřena s italskou firmou Oficcine Galileo a izraelskou firmou Nimda v roce 1995. A opět krajně nevýhodně pro českou stranu. Termíny si dodavatel mohl prodlužovat, náklady zvyšovat a MO jen bezmocně přihlíželo. Nakonec bylo modernizováno jen 30 strojů! Štábní informační systém MO zadává zakázku firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. Výběrové řízení ale vyhrála fa Unisys. Kalousek výběrové řízení zrušil. V novém řízení opět vyhrála fa Unisys. Přesto Kalousek označil nabídku EDS za „výhodnější“. Unisys se obrací na Polici, že jsou vydíráni, aby se rozhodnutí nebránili. EDS byla nucena v r. 1998 za přidělení zakázky zaplatit 50 miliónů korun do stranické pokladny KDU-ČSL. Dodávka za více než miliardu korun byla ukončena v roce 2002 zavedením systému, který nesplňoval technické zadání a je nefunkční dodnes. Kasárna na Náměstí republiky 1997 – Kalousek podepisuje s developerskou firmou EPF smlouvu na prodej kasáren. Za rozsáhlý objekt v tak lukrativní zóně jen za 900 milionů. Smlouva zaručovala, že EPF dostane plné odškodnění, nebudou-li budovy prázdné. Nebyly. Sídlila tam Akademie věd. Stát na odškodném vyplatil EPF téměř 900 milionů a v náhradách za druhotné škody firmy EPF dalších 500 milionů. Takhle Kalousek uzavírá smlouvy a hospodaří s veřejnými penězi. Aféra Zeman&Zeman 1997 – fa Zeman&Zeman získala zakázku na mnohamiliardové dodávky potravin armádě. Výběrové řízení obešli. Úplatky důstojníků od Z&Z na MO jdou do statisíců. Ministr obrany Lobkowicz se vyjadřuje, že jde o rozsáhlou korupční aféru. Z&Z o zakázku přichází, policie vyšetřuje, ale firma Z&Z je mezitím vytunelována a zrušena. Spolumajitel firmy, zeť druhého spolumajitele Jindřicha Zemana, David Petrovický je unesen ozbrojeným komandem a již nikdy není nalezen. Ta aféra, zdálo se, Kalouskovi srazí vaz. Ne. Byl to jen takový malý škrábaneček na palečku. Přišel jen o náměstkovské křeslo. Ale on mířil výše, daleko výše. Poslanec Kalousek V roce 1998 získává Kalousek poslaneckou imunitu. Kauzu Z&Z šetří nejprve inspekce MO a pak i policie. Kalousek se dere do stínové vlády čtyřkoalice. Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda má oprávněné obavy, že Kalousek bude trestně stíhán, obává se ohrožení čtyřkoalice skandálem a Kalouska odmítá. Od té vteřiny jsou z nich úhlavní nepřátelé. Policie narazila na bariéru imunity. Pro BBC říká Kalousek v roce 2001: „Považuji se za úředníka, … úspěšné transformace české armády … a že při této práci došlo k nějakým chybám, to došlo v každém případě…“. Ty „nějaké chyby“ byly zpronevěry v miliardových částkách a dokonce životy lidí. Comeback I roku 2002 je Kalousek do sněmovny zvolen, lidé zapomněli. Získává křeslo předsedy Rozpočtového výboru PSP ČR. On těm penězům „fakt rozumí“. Tedy hlavně některým. Za dosti podivných okolností získává Kalousek dosti drahou vilu v Bechyni a luxusní byt v Praze. Situaci se pokouší zachránit jeho tchán Kašák tím, že mu tyto peníze půjčil z vlastních prostředků. V září 2002 jsou u Orlíku zastřeleni Kalouskův švagr Lubomír Kašák a jeho společník Zdeněk Němec. Zrovna v době, kdy policie šetří podivné zakázky jejich firmy IDOS od příbramské radnice, kterou šéfuje Kalouskův politický kolega Josef Vacek. Na Kašáka má policie už tou dobou připraveno obvinění z řady trestných činů. Z povzdálí tahá za provázky známý příbramský kmotr Jaroslav Starka. Ale jak známo, mrtví už nemluví. Z majitelů IDOSu zůstává naživu jen minoritní 5% vlastník. A jaké překvapení – jmenuje se Radka Kalousková! O rok později dochází v KDU-ČSL ke třenicím a Kalousek vyšachovává Cyrila Svobodu a nečekaně se stává předsedou. Dral se tou dobou už i do Grossovy vlády, ale oblíbené MO mu nechtěli dát. Schyluje se k prodejům armádních nemovitostí a Kalousek je na toto „odborník“. Asi mu to bylo hodně líto. Protože článek je už dlouhý, tak už jen v heslech: • Kalousek má prsty v čachrech s japonskou Nomurou v kauze IPB (Nomura chtěla po ČR 120 mld. za zmařenou investici) • 2006 – jedná o Paroubkově nabídce vytvořit koalici ČSSD a KDU-ČSL s podporou komunistů • 2006 – následně odstupuje z předsednictví KDU-ČSL • 2006 – stává se zastupitelem Bechyně s třetím nejvyšším počtem hlasů, lidé si na nic špatného nevzpomínají • 2007 – 2009 – ministr financí v Topolánkově vládě • Stomiliardová zakázka jediné firmě na odstranění starých ekologických zátěží. Je kritizován Transparency International. Tendr vyhrála fa Mario Pedersen za 56,8 mld. Kalousek nabídku odmítl a přidělil ji jiné firmě. Škody byly napraveny jen z 26 %. • 2008 – 2009 připravuje (s Janotou) nejschodkovější rozpočty ČR v historii (107, 187 mld.) • Povolení internetového sázení • Liknavý postup v kauze bytů OKD • 2009 – odchází z KDU-ČSL a zakládá s podporou knížete Schlafenberga TOP09; lidé mu to zbaští • 2010 – znovu ministrem financí v Nečasově vládě • Fa Orgapol se soudí s Kalouskovým MF o 70 milionů za dodanění 11 milionového sponzorského daru TOP09 • Liknavé řešení 0,5 mld. Vondrovy kauzy ProMoPro • Liknavý postup v kauze desítek miliard korun na švýcarských účtech • 2011 – 2012 navzdory předvolebním slibům zvyšuje daňovou zátěž obyvatelstva a programově brzdí ekonomiku. Zvyšuje chudobu obyvatelstva. Možná jsem nezvolil nejlepší název článku. Možná jsem měl napsat: český Armand Jean du Plessis, kardinál Richelieu, král intrik, nebo soudobý Niccolo Machiavelli. Má prsty ve všem, co jen malinko smrdí penězi a mocí. Nejsem dalek tvrzení, že většího škůdce republiky těžko pohledat… A to těch kandidátů je až až.
 

 

poslechněte siTEMPLÁŘ13.1.2013 23:31:48
Jak snaživý "adept" na prezidenta zapěl národní hymnu,kdy měl problém s textem i melodií,to není roztomilé,to je hrozné a urážka hymny - jestli občané této země připustí,aby se tento EXOT stal hlavou státu,potom si svůj osud plnně zaslouží !Opět se nechávají lidé zmanipulovat HÉRCI a STUDENTY,asi zapoměli jak to dopadlo naposled./*/*/*/*/*/*/*/Výrok,který pronesl Karl von Schwarzenberg, roku 1889, My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu kostnickému, my jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory a na bílé Hoře husitské stavy české..." >> >> "My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů, komunisty 15. století, a my, Schwarzenbergové, budeme bojovati proti Vám novohusitům s touže rázností, jako pánové z Růže bojovali proti starým husitům." Karl von Schwarzenberg, roku 1889. >> >> Ve službách Kohla a Německa Tak jako Henlein plnil vůli a rozkaz Hitlera, tak Havel plnil vůli Kohla, Kinkla a Německa. K tomuto lokajství jej zavazovalo členství v organizaci sv. Pavla . Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země Československa, kterým byl Havel pověřen, byl určen Schwarzenberg jako kurátor, protože Havlův alkoholismus nezajišťoval toto plnění.Schwarzenberg, tento potomek cizácké a nepřátelské šlechty nemá právo vůbec do naší země vkročit, natož aby měl výhody,které požívá. - JE SMĚŠNÉ JAK SE SNAŽÍ TEN ŠIŠLAVEJ ŠMEJD ZALÍBIT SVÝMI BLÁBOLY ! Schwarzenbergové této zemi vždy jenom škodili a škodí ! Podporuje svinstva ,která zavádí KALOUSEK,NEČAS a ostatní zločinci.Podpořil vydání KOSOVA muSLIMÁKŮM,schvaloval bombardování SRBSKÉHO obyvatelstva,slíbyl židům v Izraeli,že jich milion příjmeme,kdyby začli válku s Iránem,VOLIT KNÍŽETE JE TO SAMÉ JAKO VOLIT šmejda KALOUSKA ! NĚMCI si také pustili do vedení státu RAKUŠANA(s knírkem) - dodnes mají z toho TRAUMA !!!

 

nákladní vozy je odvezly na nádraží a odtud už směřovali rovnou do Terezínamasmedia kryjí zrůdnou vládu mafiánů13.1.2013
koncentrační tábory Karla TrautenberkaTOP09 ODSS a nacistická rodinka koncentrační tábory Karla TrautenberkaTOP09 ODSS a nacistická rodinka Havlů ZEL,VV,ODS https://www.prvnizpravy.cz/sloupky/hrichy-karla-schwarzenberga/ Židé. Práce bylo dost, tak byli deportováni z celého píseckého okresu. A aby se předešlo výše zmíněným potížím, dostala policie příkaze zatýkat pouze chlapce a muže ve věku od šestnácti do pětačtyřiceti let. Byli práceschopní a nemuselo se jim platit, spíš naopak - měli být jen a prostě, v souladu s přáním Němců, "upracováni" Zbavili se jich poměrně rychle: nákladní vozy je odvezly na nádraží a odtud už směřovali rovnou do Terezína

 

Vary netrpělivě čekají, zda vyhraje kníže. Má nadhled, nelže, není ješitný, nese se krajem,Pavel1014.1.2013
Je nasnadě proč kníže podporoval bombardování Srbska.Tam totiž jeho soukmenovci, a že k nim Rakušané patřily je neoddiskutovatelný fakt, dostaly na prdel.A jak všichni víte,že nelže.I vrazi,zloději a podvodníci říkají,že mají pravdu a že nelžou.Ale tím nechci Karla k těmto osobám přirovnávat,jen chci naznačit jak je ošidné někomu věřit a že každý má většinou jen tu pravdu svou.

 

Pikantní je,že "kníže"bylKROK13.1.2013
až do převratu u nás ABSOLUTNÍ NULA a holá prdel jak v Rakousku,tak i v celé Evropě teprve podvodné zbohatnutí na restitucích u nás pomocí HAVLA a korupce,kterou sám přiznal a při souběžném prolomení Benešových dekretů,začal ze sebe dělat politika"nejvyšších "kvalit.Tohle individium chtějí někteří nesvéprávní "umělci"vnutit lidem za prezidenta?Reprezentanta BILDEBERGU ?Toho jenž spolu s HAVLEM prosadili ZRADU na Srbech?Protagonistu "humanitárního bombardování",které s HAVLEM obhajovali?Takového chceme Prezidenta ?Příslušníka přivandrovalé katolické šlechty,která společně s církví rozkradla tuto zem po Bílé hoře?která se podílela na násilné a vražedené rekatolizaci?On sám pomohl dovršit to rozkrádání nyní prosazením církevních restitucí ?Takový prezident není a nebude mým prezidentem NIKDY !On slíbil milionu židů v Izraeli,že kdyby začli válku s Iránem,tak zde mají azyl? TO OPRAVDU CHCEME ? - NĚMCI si také pustili do vedení státu RAKUŠANA(s knírkem) - dodnes mají z toho TRAUMA !!!
Otevřené o knížeti pánoviStehlík14.1.2013 0:15:56
Karel Schwarzenberg, celým jménem KARL JOHANNES Nepomuk Joseph Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Menas 12. kníže ze Schwarzenbergu, okněžněný hrabě v Kleggau, hrabě ze Sulzu, vévoda Krumlovský (*Praha 10.12.1937) manželka: Therese hraběnka z Hardeggu na Glatzu (Kladsku) a v Machlande (*Wien 17.02.1940) Hardegg - stará štýrská šlechtická rodina, od roku 1495 hraběcí, usedlá také na Moravě. Na počátku 16. století měli jako léno Koruny české hrabství kladské, později byli vlastníky panství Letovice. V 19. století drželi například Hrušovany nad Jevišovkou. Dělili se na dvě linie - starší Stetteldorf a mladší Kadolz. Z mladší linie hrabě Johann (*22.08.1900 Ulrichskirchen) byl dvakrát ženat: I. manželství s Františkou Rosou Marií hraběnkou Sternbergovou (*Wien 06.03.1899) bylo rozvedeno, v druhém manželství byl ženat s hraběnkou Johannou Firmian. Z tohoto manželství měl 3 děti, z toho 2 dcery, z nichž Therese je manželkou Karla Schwarzenberga. Byl ilegálním členem NSDAP od roku 1930, podílel se na červencovém puči 1934 (pokus o státní převrat) příslušníky SA a SS, kdy byl zavražděn rakouský kancléř Engelbert Dollfuss († 25.07.1934) v Rakousku jako SA - Führer, za což byl uvězněn. Ještě předtím byl puč 22.08.1934 v Bayreuthu schválen Adolfem Hitlerem. Pučisty byli například: pozdější SS-Oberstgruppenfüher Ernst Kaltenbrunner (popravený 1946 v Norimberku), průmyslník a 1. vedoucí rakouské průmyslové komory SA-Man Fritz Hamburger nebo SA-Man Robert Haider, otec pozdějšího korutanského hejtmana a předsedy neofašistické rakouské strany FPö. Podle druhé verze stihl před pučem uprchnout, vrátil se, byl zatčen, později uprchl do Bavorska, kde vstoupil do rakouské legie SA. Celkově v roce 1934 bylo asi 10000 rakouských členů SS a SA. Později Johann Hardegg na zámu Ulrichskirchen cvičil jako SA-Führer členy ilegálních SA a SS ve střelbě. Ze starší linie: 1) Friedrich hrabě Hardegg (*Laibach 26.04.1902) byl rovněž členem ilegálních SA a podílel se na činech Johanna. 2) Hubert hrabě Hardegg (*Pyrawarth 24.08.1901), člen SS (No: 314335) se rovněž podílel na nelegální činnosti. Do hodnosti SS-oberststurmführera byl povýšen 30.01.1939. https://virtually.cz/journal/?q=predstavoval-prezident-schwarzenberg-bezpecnostni-riziko-pro-cesky-stat
Pohled na výsledky 1. kola presidentských voleb ze Slovenska.Slovák.14.1.2013
1. Ze dvou kandidátů co mohou uspět ani jeden žádná výhra, poněkud "menší zlo" snad Zeman. Teda, nemáte moc z čeho vybírat, a u nás o presidentských volbách se nejspíše tato Vaše neradostná situace bude opakovat- taky nebudeme mít moc z čeho vybírat. Dosti smutná realita současnosti.:( 2. Miloš Zeman- zkušený, sečtený, inteligentní, výřečný ožrala, vulgární a někdy dost arogantní, samolibý, s šablonovitým, "škatulkujícím" myšlením, obávám se že snadno korumpovatelný, když musí, ví se kontrolovat, politicky v pravo- levé orientaci díky svým četným pestrým výrokům naprosto nečitelný, a vůbec obecně politicky tak nějak "rozmázlý", věkem i životným stylem dosti sešlý. "Bohudík" pro Vás ale druhý "Slota" to není. Jako prezident v krajní nouzi jakž- takž použitelný, když není jiné volby, avšak, bez jakékoliv "záruky" ohledně alespoň náznaku nějaké užitečnosti pro stát a občany, natož "kvality". Snad by však alespoň moc neškodil. 3. Karel Schwarzenberg. Zkušený, původně inteligentní, svým způsobem noblesní, kultivovaný, avšak zcela asociálně orientovaný, s archaickými názory, skrytě taky výrazně protičeský. Prakticky významný představitel "páté kolony"(Německé, Rakouské?) u Vás . Svými činy jednoznačně Česku škodí. Nyní- naprosto sešlý věkem, životním stylem a nadměrným pitím, pravděpodobně i po nepřiznané mozkové příhodě postihující brockovo řečové centrum(mimo jiné převádí myšlenky do slov a vět, obstarává správnou artikulaci, a podílí se také na emočním obsahu- modulaci řeči) a levý temporální lalok(správné vybavování požadovaných pojmů a slov, pak funguje jenom metapaměť- člověk ví že něco "ví", neumí si to však včas vybavit), nebo i více- problémy s artikulací rěči a vybavováním vhodných slov do skladby věty, projevy nepřirozené spavosti. Nejspíše taky v prvním stádiu alzheimera, nebo možná i pokročilejším. Zcela nekritický k sobě a svým postižením, cítí se "bodrý, zdravý a nikoliv starý", občas vulgární a podrážděný- jsou to typické příznaky. Svou naprostou neznalostí textu státní hymny prokázal svůj bytostní nezájem o Čechy jako stát i Čechy jako občany. Jeho poslední "vystoupení" lze kvalifikovat jenom jako prznění České státnosti- pro funkci presidenta s přihlédnutím k výše uvedenému naprosto nevhodný a nepoužitelný. Oba kandidáti nezdravě populističtí, to je už ale asi v dnešním politickém dění zcela "normální". Já bych volil Zemana, avšak bez jakéhokoliv "nadšení", s krajní nevolí a se "zaťatými zuby". Věřte, že tato Vaše neradostná situace ty z nás Slováků co přemýšlejí, mrzí stejně, jako Vás, přemýšlivé Čechy. Protože bytostním zájmem Slovenska, už jen s přihlédnutím k tomu, jak jsme historicky, politicky i ekonomicky propojení, jsou ekonomicky silné, politicky stabilní Čechy. Toto do budoucna vážně poškodí i nás, a i když se to hned neprojeví, bude to mít i pro nás neblahé následky, které se určitě dostaví. Kéž by jste se z toho srabu nakonec nějak vymotali.:(
Proč mu říkáte kníže a co na něm vidíte, není mu rozumět, chodí jako sedlák a mluví jako dlaždič,14.1.2013
Neschopné Schwarzenbergovo vystupování by ani tak nevadilo, kdyby měl inteligentní, originální politku, chytrá řešení a profesionální přístup. Bohužel, zdá se, že jeho neschopné vystupování je odrazem jeho vnitřní prázdnoty. Schwarzenbergově manažerskému táboru se z tohoto prázdného, nepříliš chytrého a unaveného člověka podařilo udělat úspěšného maskota, jehož symbolický význam skrývá nicotu. Schwarzenberg nikdy nic rozumného neudělal, sloužil v poslední době vždycky jen jako nálepka pro skrývání sporných praktik mocenských manipulátorů... www.blisty.cz/art/66874.html
Tak on drží slovo (causa Čunek), nekorumpuje (dědictví), podvodně neprivaztizuje:-) 14.1.2013
netvrdí, že korupce v politice je normální, neobjímá se s kosovskými vrahy a kuchači orgánů, nedělal ostudy jako "diplomat"...není z fašistické rodiny, on i jeho žena.... nepodvádí, jako když prodával nakažené ryby a měl to zakázáno.... je to prostě výlupek ctností, intelekt a vzdělání má a chce náím zrušit anonymní akcie a chce majetková přiznání. jsou pomluvy, že ne, jako nechc zrušit Benešovy dekrety... :-))))) a vůbec nevlastní Němci, včetně ho, naše média ! :-))))))) ... ... ... .. ... .... ... ..... .... ... .... To by v tom byl Mnichov, abychom ho nevolili, my věříme českým médiím a placenému komparsu "herců" :-)))
záhadaŔepro14.1.2013
Záhada voličského rozhodování: proč někteří podporují Schwarzenberga, když nemá jediný pozitivní rys? Jan Čulík Nedovolil bych si samozřejmě nikomu vnucovat, koho mají v prezidentských volbách volit, komentátor musí zůstat nezávislý, jediné, co může, je poukazovat na nedostatky jednotlivých kandidátů. V této souvislosti mám otázku. Zatímco nedostatky všech ostatních kandidátů jsou zjevné, aspoň se o nich mluví, výjimkou je, zdá se, Schwarzenberg. Může někdo objasnit, proč někteří lidé chtějí hlasovat pro Karla Schwarzenberga? U všech ostatních kandidátů si myslím lidé uvědomují, proč pro ně nehlasovat, avšak Schwarzenberg nemá snad jediný pozitivní rys, pro nějž by se měl stát českým prezidentem, přesto však má - záhadně - podporu například mnohých členů tzv. pražské kulturní obce. Hudební redaktor Českého rozhlasu Jiří Černý například porušil svou podporou zákon (Lidové noviny píší, že to nevadí!) a nechal se za svou veřejnou podporu pro Schwarzenberga dočasně vyhodit z rozhlasu, tak silně ho podporuje. Ale proč? Jde mi o to, že tito lidé až mýticky oddaně vyjadřují svou podporu pro Schwarzenberga (Menzel), přitom pro to neuvedli jediný důvod. Přece snad nemohou být tak pitomí, aby se rozhodovali zcela iracionálně. Co na něm vidí?
názor od jinudVáclav14.1.2013
Schwarzenberg získal Čechy a velká města, Zeman venkov a Moravu Za svůj úspěch vděčí Schwarzenberg velkým městům a obyvatelům českých regionů. I když v celé České republice prohrál s Milošem Zemanem o osm desetin procenta, na Moravě a ve Slezsku to bylo skoro o deset procent. Na venkově uspěli lépe Zeman a Jan Fischer. Největší politické strany nenabídly průrazné osobnosti Překvapivý je podle Karla Hvížďaly také fakt, že největší politické strany mají slabý lidský potenciál, nebyly schopny vygenerovat dost průraznou osobnost, která by se dostala do druhého kola. Z devíti osobností tak prošel Miloš Zeman, čestný člen strany, kterou volilo ve sněmovních volbách v roce 2010 pouhých 4,3 procenta lidí, a Karel Schwarzenberg za TOP 09, která sice získala 16,07 procenta, ale je to účelově založená strana.
Kníže nemá nadhled, ale přehled a to je velký rozdíl. Krade za TOP09.Standa14.1.2013
Představitelem TOP09 je tzv."kniže". Jen hlupák se nechá okrádat, ikdyž ví že je okrádán. Tzv. mladí vzdělaní voliči jsou jen nedovzdělaní, bohužel. Ještš dlouho jim bude trvat než si udělají vlastní názor a většina si ho neudělá do konce života. Proto národ hloupne a je to vidět kolem nás. Mladí se stávají poddajnými a poddanými bez vlastního názoru, musí mít stejný názor jako media, pak jsou in a netuší, že existuje propaganda na, které se podílejí tzv umělci. Lituji je.
Vary netrpělivě čekají, zda vyhraje kníže. Má nadhled, nelže, není ješitný, nese se krajem,Anonym14.1.2013
Bohužel, si musíme vybrat z těchto dvou. Méně na ruku Izraeli jde Zeman. Schwarzenberg jim straní naprosto veřejně, ČR je proti uznání Palestiny jako normálního státu. V Evropě náš ministr zahraničí Schwarzenberg jediný. Proč by nemohla být Palestina, když okamžitě uznal Kosovo?, kde má ekonomické zájmy Albrightová?
Chrápenberga-NIKDY !Důchodce14.1.2013
Případné zvolení pana S. presidentem této země by bylo její totální zhanobení! Jeho příchod na československou/českou/ politickou scénu a do těsné blízkosti /zejména/ komunisty zvoleného presidenta Havla byl dle mého názoru nejen ostudný, ale i zpravodajsky zajímavý! Jeho funkce Havlovo kancléře byl cílený záměr. Pan S. patřil mezi prominentní vlastníky českého tisku a po ukončení své kancléřské funkce v r. ´92 prodal svůj podíl v TÝDNU německému tiskovému koncernu Axel Springel Vertag ! Moc médií netřeba blíže rozvádět! Hned po listopadovém podvodu restituoval p.S. konfiskovaná zámek Orlík, který byl těsně po zrestaurování z veřejných prostředků. Dále mu bylo vráceno 10 tisíc ha. lesního revíru, panství Vystrkov, Hraběšín, 300 ha. rybníků na Písecku, Čimelický zámek a pod. Kdo z jiných restituentů měl a má "takové štěstí" a tak vstřícný přístup českých úřadů? Příklon pana S. k německému národu je příslovečně známý, nelze se divit jeho postojům k dekretům presidenta Beneše ani k problematice Sudetských Němců. Otec pana S. byl znám jako člen Vlajky. Nacistický válečný zločinec S.Z. uvádí zajímavou skutečnost k otci pana S. a sice, že jmenovaný společně Vladimírem Krychtálkem /po válce popraven/ a Františkem Teunerem /po válce dopaden a odsouzen na dlouholeté vězení, po r. ´68 odchod do NSR/, byl vyslán předsedou vlády Beranem do Německa s cílem projednat návrh, kdy česká vláda zruší francouzskou vojenskou misi a povolá misi německou, dále pak projednat společnou německočeskoslovenskou unii hospodářskou, dopravní a měnovou. Šlo o tajný návrh a jmenovaní byli přijati Geobbelsem. Nacistický válečný zločinec S.Z., po válce m.j. člen Spolkového sněmu, byl jako poradce v týmu kancléře H. Kohla při sjednávání Českoněmecké deklarace v devadesátých letech! Tedy v době, kdy byl aktivní i pan S.! Pan S. se k jeho osobě odmítl vyjadřovat, avšak nepochybně zná jeho funkci v Protektorátu : říšský vedoucí Hitlerjugend ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Jmenovaný se ani navzdory platnému zatykači na svojí osobu nemusel v "demokratické" zemi ničeho obávat. Jen pro zajímavost: Vláda ČSSR v měsíci březnu r. 1990/sic/ zrušila utajeně a pouhopouhým oběžníkem Československou vládní komisi pro stíhání nacistických válečných zločinců! Plivanec do tváře všem obětem Protektorátu, který však - dle " kvalifikovaného posouzení a provedeného šetření Policie ČR" nebyl trestným činem!!! Vezměte prosím v potaz, že se tak stalo přesně ve stejné době, kdy v zemi řádily občanské a prověrkové komise Občanského fóra, které zlikvidovali bez jakého-koli práva na řádný soud a obhajobu, tisíce lidí z bezpečnostního aparátu. Na straně druhé, prokazatelní zločinci a vrazi dostali vládním aktem generální "pardón"! Není znám jediný případ, že by činnost zrušené Komise byla suplována prokuratůrou/státním zastupitelstvím!!! Jak bylo "slibováno"! A Komise byla zrušena necelé 3 měsíce po spanilé návštěvě Havla v Německu/kam vedla jeho první "státnická cesta"/! Domnívám se, že pan S. neprosazuje a neprosazoval by, aby ČR byla jenom /rovnocenným/ obchodním partnerem, ale i "něco víc"! Výsledek rozpínavosti Němců vnímá snad každý, kdo se o problém zajímá nebo "jenom" kouká kolem sebe.
Lže, několikrát jsem ho slyšela lhátAlena14.1.2013
Není pravda, že nelže, mnohokrát jsem ho slyšela lhát, hlavně o důchodové reformě, DPH, církevních restitucích atd.. Umí se i rozčílit, když mu dáváte otázky na tělo, ale ty mu média dávají strašně málo nebo jen začnou 1 otázkou a pak pokračují dál. Asi mají úctu ke stáří, ale to pak nevidíme opravdově jeho povahu a jeho názory. Já mu osobně nevěřím, káže vodu a pije víno.
Česká opozičně-smluvní restituční monarchie…MichalR14.1.2013
Česká opozičně-smluvní restituční monarchie… Zeman otylý žok vína a becherovky, co zničil politicku v ČR opoziční smlouvou a domluvil se ted s Klauzem kolegou s té líhně hadů prognosťáku.. pak kníže co neumí češky co kope za církev a církevní restituce, monarchii a kamarády německo-rakouskou šlechu. Hm koho volit asi toho staršího.. je mnohem vetší pravděpodobnost že natáhne brzo brka....a ten druhý tomu mezitím uteče čas a natáhne je pak hned taky.... At žije dnešní česko, pravda vítezí nad lží a nenávistí. Česko je zahrádka-Kde je domov můj!
Schwarzenberg a jeho historie je úplně jiná , než uvádí media- hodně negativní.Petr14.1.2013
Ve Varech musí být hodně psychicky nemocných lidí , když vidí ve lháři a podvodníkovi boha.Je dobré si pročíst skutečnou historii rodu , ne to co blijí do tisku provládní media.Realita je totiž úplně jiná a hodně špatná. Od nabytí majetku po spolupráci s fašisty. Kníže si totiž rád dost nepamatuje.
Kdo volí Schwarzenberga ,volí i zločince KALOUSKA,kterého "kníže"celou dobu kreje a nechá se jím manipulovat !TEMPLÁŘ14.1.2013 
Vím, jak je lidská paměť krátká a selektivní. Má snahu špatné věci zapomínat a dobré si pamatovat. Tak mi nezbývá, než paměť lidí osvěžit připomenutím, kdo je Miroslav Kalousek a co „dobrého“ pro nás vykonal. Narodil se 17. prosince 1960 v Táboře. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde v roce 1984 získal titul inženýra. Od roku 1984 do roku 1990 pracoval jako technolog a vedoucí investičního útvaru ve výrobním podniku Mitas Praha n. p. V témže roce se na fakultě seznámil s Radkou Kašákovou, kterou později pojal za ženu a s níž se v únoru 2012 v tichosti rozvedl a veškerý majetek převedl na ni. Mají syna a dceru. Do politiky vstupuje v roce 1984, stává se členem Československé strany lidové (ČSL), která je členem komunisty řízené Národní fronty. Ačkoliv se aktivně dral ve straně k moci, pro nízký věk příliš neuspěl. Jen tři měsíce po sametovém předání moci nastupuje na Úřad vlády ČR jako ekonomický poradce. Za dva roky už odboru poradců šéfuje. Strmá kariéra pokračuje. Již v lednu 1993 se stává ekonomickým náměstkem ministra obrany. Rozprodává se bývalý federální armádní majetek. Kalousek má pod palcem výběrová řízení a akvizice. Rozhoduje o miliardách, modernizaci tanků T-72, štábním informačním systému, nákupu padáků… V roce 1998 je zvolen poslancem do PSP ČR za Jihočeský kraj, za již sloučenou stranu KDU-ČSL. Padáky Hned v roce 1994 bleskově uzavírá smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2 310 kusů padáků pro dopravu skupin hloubkového průzkumu a seskoků (za použití techniky HAHO a HALO). Co na tom, že ta firma právnicky ještě vůbec neexistuje? Anex-Cirus nikdy padáky nevyráběl. Dodané padáky byly nekvalitní, přesněji, jak se vyjádřili odborníci Paraclubu, padák VTP-100 měl příliš funkcí, jež si vzájemně odporovaly. V roce 1997 to stálo život vojína Prinicha. Tato krev neulpěla jen na rukou M. Kalouska, ale i na rukou ředitele nákupu plk. Josefa Fabiána a plk. Rudolfa Zapletala. A je jen pikantní, že oba zmínění později odešli do firmy Anex-Cirus. Firma Anex-Cirus podala na ministerstvo obrany trestní oznámení za ušlý zisk ve výši stovek miliónů poté, co armáda zjistila jejich nebezpečnost a nekvalitu. A informace o tom prosákly na veřejnost. Smlouva však byla sepsána tak nevýhodně, že ji vypovědět nešlo a koncová cena nebyla nikdy stanovena. Soud nařídil MO odebrat další nevyhovující padáky za dalších 114 mio. Kolik ta legrace stála celkem, ministerstvo úzkostlivě tají, ale jednalo se o stovky miliónů korun. V roce 1998 byly padáky VTP-100 zakázány a z výzbroje vyřazeny. Tanky T-72 Ale padáky, to bylo jen troškaření! Modernizace 353 zastaralých sovětských tanků T-72, které už byly určeny k vyřazení, stála již neuvěřitelných 19 miliard korun! Nehledě k tomu, že 353 tanků je vzhledem k velikosti republiky a armády čiré megalomanství. Smlouva byla uzavřena s italskou firmou Oficcine Galileo a izraelskou firmou Nimda v roce 1995. A opět krajně nevýhodně pro českou stranu. Termíny si dodavatel mohl prodlužovat, náklady zvyšovat a MO jen bezmocně přihlíželo. Nakonec bylo modernizováno jen 30 strojů! Štábní informační systém MO zadává zakázku firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. Výběrové řízení ale vyhrála fa Unisys. Kalousek výběrové řízení zrušil. V novém řízení opět vyhrála fa Unisys. Přesto Kalousek označil nabídku EDS za „výhodnější“. Unisys se obrací na Polici, že jsou vydíráni, aby se rozhodnutí nebránili. EDS byla nucena v r. 1998 za přidělení zakázky zaplatit 50 miliónů korun do stranické pokladny KDU-ČSL. Dodávka za více než miliardu korun byla ukončena v roce 2002 zavedením systému, který nesplňoval technické zadání a je nefunkční dodnes. Kasárna na Náměstí republiky 1997 – Kalousek podepisuje s developerskou firmou EPF smlouvu na prodej kasáren. Za rozsáhlý objekt v tak lukrativní zóně jen za 900 milionů. Smlouva zaručovala, že EPF dostane plné odškodnění, nebudou-li budovy prázdné. Nebyly. Sídlila tam Akademie věd. Stát na odškodném vyplatil EPF téměř 900 milionů a v náhradách za druhotné škody firmy EPF dalších 500 milionů. Takhle Kalousek uzavírá smlouvy a hospodaří s veřejnými penězi. Aféra Zeman&Zeman 1997 – fa Zeman&Zeman získala zakázku na mnohamiliardové dodávky potravin armádě. Výběrové řízení obešli. Úplatky důstojníků od Z&Z na MO jdou do statisíců. Ministr obrany Lobkowicz se vyjadřuje, že jde o rozsáhlou korupční aféru. Z&Z o zakázku přichází, policie vyšetřuje, ale firma Z&Z je mezitím vytunelována a zrušena. Spolumajitel firmy, zeť druhého spolumajitele Jindřicha Zemana, David Petrovický je unesen ozbrojeným komandem a již nikdy není nalezen. Ta aféra, zdálo se, Kalouskovi srazí vaz. Ne. Byl to jen takový malý škrábaneček na palečku. Přišel jen o náměstkovské křeslo. Ale on mířil výše, daleko výše. Poslanec Kalousek V roce 1998 získává Kalousek poslaneckou imunitu. Kauzu Z&Z šetří nejprve inspekce MO a pak i policie. Kalousek se dere do stínové vlády čtyřkoalice. Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda má oprávněné obavy, že Kalousek bude trestně stíhán, obává se ohrožení čtyřkoalice skandálem a Kalouska odmítá. Od té vteřiny jsou z nich úhlavní nepřátelé. Policie narazila na bariéru imunity. Pro BBC říká Kalousek v roce 2001: „Považuji se za úředníka, … úspěšné transformace české armády … a že při této práci došlo k nějakým chybám, to došlo v každém případě…“. Ty „nějaké chyby“ byly zpronevěry v miliardových částkách a dokonce životy lidí. Comeback I roku 2002 je Kalousek do sněmovny zvolen, lidé zapomněli. Získává křeslo předsedy Rozpočtového výboru PSP ČR. On těm penězům „fakt rozumí“. Tedy hlavně některým. Za dosti podivných okolností získává Kalousek dosti drahou vilu v Bechyni a luxusní byt v Praze. Situaci se pokouší zachránit jeho tchán Kašák tím, že mu tyto peníze půjčil z vlastních prostředků. V září 2002 jsou u Orlíku zastřeleni Kalouskův švagr Lubomír Kašák a jeho společník Zdeněk Němec. Zrovna v době, kdy policie šetří podivné zakázky jejich firmy IDOS od příbramské radnice, kterou šéfuje Kalouskův politický kolega Josef Vacek. Na Kašáka má policie už tou dobou připraveno obvinění z řady trestných činů. Z povzdálí tahá za provázky známý příbramský kmotr Jaroslav Starka. Ale jak známo, mrtví už nemluví. Z majitelů IDOSu zůstává naživu jen minoritní 5% vlastník. A jaké překvapení – jmenuje se Radka Kalousková! O rok později dochází v KDU-ČSL ke třenicím a Kalousek vyšachovává Cyrila Svobodu a nečekaně se stává předsedou. Dral se tou dobou už i do Grossovy vlády, ale oblíbené MO mu nechtěli dát. Schyluje se k prodejům armádních nemovitostí a Kalousek je na toto „odborník“. Asi mu to bylo hodně líto. Protože článek je už dlouhý, tak už jen v heslech: • Kalousek má prsty v čachrech s japonskou Nomurou v kauze IPB (Nomura chtěla po ČR 120 mld. za zmařenou investici) • 2006 – jedná o Paroubkově nabídce vytvořit koalici ČSSD a KDU-ČSL s podporou komunistů • 2006 – následně odstupuje z předsednictví KDU-ČSL • 2006 – stává se zastupitelem Bechyně s třetím nejvyšším počtem hlasů, lidé si na nic špatného nevzpomínají • 2007 – 2009 – ministr financí v Topolánkově vládě • Stomiliardová zakázka jediné firmě na odstranění starých ekologických zátěží. Je kritizován Transparency International. Tendr vyhrála fa Mario Pedersen za 56,8 mld. Kalousek nabídku odmítl a přidělil ji jiné firmě. Škody byly napraveny jen z 26 %. • 2008 – 2009 připravuje (s Janotou) nejschodkovější rozpočty ČR v historii (107, 187 mld.) • Povolení internetového sázení • Liknavý postup v kauze bytů OKD • 2009 – odchází z KDU-ČSL a zakládá s podporou knížete Schlafenberga TOP09; lidé mu to zbaští • 2010 – znovu ministrem financí v Nečasově vládě • Fa Orgapol se soudí s Kalouskovým MF o 70 milionů za dodanění 11 milionového sponzorského daru TOP09 • Liknavé řešení 0,5 mld. Vondrovy kauzy ProMoPro • Liknavý postup v kauze desítek miliard korun na švýcarských účtech • 2011 – 2012 navzdory předvolebním slibům zvyšuje daňovou zátěž obyvatelstva a programově brzdí ekonomiku. Zvyšuje chudobu obyvatelstva. Možná jsem nezvolil nejlepší název článku. Možná jsem měl napsat: český Armand Jean du Plessis, kardinál Richelieu, král intrik, nebo soudobý Niccolo Machiavelli. Má prsty ve všem, co jen malinko smrdí penězi a mocí. Nejsem dalek tvrzení, že většího škůdce republiky těžko pohledat… A to těch kandidátů je až až.
Podivná věc: Karlovy Vary jsou údajně ruské město Advocatus Diabolis14.1.2013
a pomlouvači tvrdí o Zemanovi a o Lukoilu, při volbách to nezabralo, - Zeman ještě před 6-ti lety dělal reklamu karlovarské Becherovce, ani to nezabralo na voliče, - pan Schw. zprivatizoval Becherovku, když byla parádně v černých číslech, a ani to nezabralo. Jen tyto věci si vložte do rovnice, a vyjde vám - kdo tam žije. Nerad bych je urazil, po létech polistopadového hospodaření už jezdí nakupovat do Německa, vyjde to tam levněji.Pan Grossman by teď asi přidal sloku do své písně "Závidím jim"...
Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert FriedrichAntonius Wratislaw14.1.2013
Mena Fürst zu Schwarzenberg, kníže ze Schwarzenbergu, vévoda krumlovský, hrabě ze Sulzu a lantkrabě kleggavský... Není těžké - pro studenty z Třeboně - si představit, že toto je přesně ten člověk, který bude hájit zájmy obyčejných lidí. Zvláště pak, když je zapsán projev jeho předka na Zemském sněmu: ***** My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu kostnickému, my jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory a na bílé Hoře husitské stavy české..." >> >> "My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů, komunisty 15. století, a my, Schwarzenbergové, budeme bojovati proti Vám novohusitům s touže rázností, jako pánové z Růže bojovali proti starým husitům." Karl von Schwarzenberg, roku 1889. ***** K.H.B. v roce 1850: Zle matičko, zle, Schwarzenberci zde, v jedný ruce Otčenáš, v druhý ruce karabáč. ***** To je tedy historie, a současnost, potřebná k volbám: 1) pan kníže usíná i vstoje, je proto předmětem všeobecného posměchu, je starý 2) pan kníže vleče sebou církevní restituce, které jsou předmětem všeobecné nenávisti 3) pan kníže je parádním maskotem pana Kalouska, také všeobecně nenáviděného 4) Jestli se „naše“ velké banky z dceřiných společností ? změní na „pobočky“, naše úspory budou využity k zachraňování evropské reputace v Řecku. Budem je tedy sanovat znovu. Pan kníže s tím bude ovšem nadšeně souhlasit, je to jeho politika – asi často: na náš úkor vůči světu. Pozor, - tohle není ten kníže z pohádky!! Za povšimnutí stojí zde ještě jedna podivnost: zvykli jsme si říkat „naše“ – podobně jako kdysi komunisti – a ono to vlastně „naše“ už dávno není, viz banky, plzeňský Prazdroj atd. Existuje někdo, komu to je – a může být – více fuk, než „náš“ knížecí privatizátor Becherovky? 5) Zamyslete se nad národem, který by si zrovna takového člověka postavil do čela, já jsem na to jen malý cynik. Strašný obrázek dokresluje jen pan Svěrák, jak má za stolem ty zapíchnutý oči a hltá každým pórem těla moudré věty - tentokrát bdícího pana Schw... *** Ale vstánízmrtvých volebních preferencí pana Schw. vzdávám hold: opravdu, dneska už se manipulace umí. Jen si přitom musím vzpomenout na myslitele Noama Chomského: „Hitler byl oslněn nad lživostí a efektivností anglo – americké propagandy“…..A.D.
český Husitský ZEMAN vs okupant rakouské Katolické kníže ................Vatikánský holocaust Ustašovci,vláda stbácké mafie ods=top=vv=kdu=zelt14.1.2013
český Husitský ZEMAN vs okupant rakouské Katolické kníže ................Vatikánský holocaust Ustašovci,fašismus a katolická církev https://jirisoler.tripod.com/vatikan5.html......................katolík Adolf Hitler,Tiso,Pinochet,Franco,Mussollini a klerofašistická katolická církev,čili církevní tunel je kolaborace s kolaboranty s nacisty......................................................................................................... katolík Nečas,Kalousek,Trautenberk ...... Vatikán a Druhá světová válka https://jirisoler.wz.cz/worldvatikan11.html Katolická církev kolaboruje s nacisty před válkou, v průběhu války i po válce , vše vypadá tak že klerofašisté ovládli čr a ukradli majetek čr a dali ho katolické církvi
Lež jako věžrg14.1.2013
"Má nadhled, nelže, není ješitný, nese se krajem". Blbost - Je senilní, přes všechny peníze jen středoškolák, poplatný tandemu Kalousek-Nečas + mafie. Odsouhlasil církevní restituce, růst DPH o 10%. přiblblou amnestii, uznání Kosova atd atd. Navíc mu není rozumět a spí všude kam sedne. Katastrofický prezident
dokonalá ukázka jak masmedia dokážou zmanipulovat DEBILY ve prospěch Kalouskovy zlodějské špínyAnonym
masmedia dokázala jak zmanipulovat jednodušší občany a vymýt jim mozky dokázala přesvědčit ty nejhloupější z hloupých .že Trautenberk místopředseda nejkorupčnější vlády všech dob ods=top=vv, prosazující největší zločiny všech dob církevní rozkrádačku za 200 mld masovým vrahům katolíkům, FVE , tunel penzí ,tunel zdravotnictví ,tenco každoročně zvyšuje daně, podporuje lichvářskou, exekutorskou mafii turbostudentskou mafii ,ten co kryje desítky korupčních kauz za miliardy ,člověk který prosazuje zachování anonymních akcií a zamítá majetková přiznání ,vlastnili koncentrační tábor, přiznal se ke korupci za stamiliony u svých restitucí................................................................................tak tohoto člověka masmedia, prezentují jako vzor čistoty,slušnosti, čestnosti , starého mafiánského dinosaura prezentují jako nový směr politiky ............nad lidskou hloupostí nezbývá než zaplakat .................................................stejně prezentovali Nečase pan čistý mafián
Volili ho vězni a mládež, rozhlídněte se doma, jestli tam nemáte idiotaAnonym14.1.2013
Prvním nasliboval amnestii , druhým vymyl hlavu tím, jak jsou nesmírně chytří a důležití a obdaroval je plackou.
Ať si z toho paní Theresa nedělá těžkou hlavu, že nehovoří českyAnonym14.1.2013
její manžel taky ne a evidentně to národu nevadí. Stačí že ho podporuje velký Capo di Tutti Capi Lihoslav Kraďousek a z handicapu je rázem přednost.
soudný kníže by odstoupit měl a užít si senát a penzi,Kalouskova loutka však musíAnonym14.1.2013
soudnost K.SCH. politika je záporná! ODA US-DEU SZelených a TOP09 vše vystřídal a kandidoval až se dostal za SZ do senátu nyní 1.místopředseda vlády, která čelí trestnímu oznámením na celou vládu za naplnění sk.p. z.č. 40/2009 dle §310 Rozvracení republiky ohrozil územní celistvost ČR Schwanzerberg je členem vlády, co připravila vydání území Vatikánu.
Bulvár zkoumá paní Zemanovou a kněžnu Schwarzenbergovouki14.1.2013
Kníže hlavně schválil ESM aby zachránil banky svého kamaráda Sorose.

 

řžDog14.1.2013
Vy milci těchto dvou zombí, začněte se učit dělat doškové střechy , jezdit s kravama a spát s prasatama, stačí když budete umět počítat do pěti a věřit co vám nakukají černopdelníci. A taky zakládat naturální hospodářství. Tak si oni představují své podáné.Čert vás vem vy pitomci co fandíte těmto dvěma zrůdám. Já už k volbám nemusím. Volit mezi sračkou a výblitky nebudu. Chce to občanskou válku jako sůl.
Proč nebudu volit SchwarzenbergaIgor14.1.2013
1.Nikdy normálně nepracoval, tudíž nemá žádnou představu o životě obyčejných lidí. 2.Neumí dobře česky a má již svůj věk. 3.Chce dát státní vyznamenání bratrům Mašínům. 4.Nechce zrušit rovnou daň z přijmu (95% zemí EU ji nemají) 5.Nechce zrušit anonymní akcie ( tím podporuje špinavé peníze a korupci). (Tyto akcie mají jen Kostarika,Marshallovy ostrovy a ostrovy Nauru a Vanuatu) 6.Nechce omezit a zdanit hazard. 7.Nechce zákon o prokazování nabytí majetku (95% zemí EU ho mají) 8.Nechce zákon o obecném referendu. 9.Nechce zrušit regulační zdravotnické poplatky (nic neregulují). 10.Nechce zrušit II.pilíř důchodové reformy (hrozí krach fondů, nízké resp.žádné výnosy). 11.Nechce zrušit Senát (zbytečná, drahá státní instituce). 12.Nechce zrušit zákon o církevních restitucích (tím zadlužuje každého občana ČR na mnoho let) 13.Je předsedou strany TOP09, která preferuje bohaté mafiány na úkor střední třídy a důchodců.. (spolu s ministrem Kalouskem poškozuje 90% obyvatel ČR).

 

MediaPepa z depa14.1.2013
Když měl kandidovat Švejnar všichni řvali, nakukaní mediama, že má občanství USA a co nám tady má co mluvit o Česku. Ovšem u Šlefenberka je vše odpuštěno a čecháček, nakukán mediama, ani nehlesl. Zemanova stará sere na Zemana, protože je hňup. Jeho výmluvy, jak je znechucená jeho nezvolením, jsou jeho typické výmluvy. V každém jeho rozhovoru lze jeho bláboly vyvrátit, protože žvaní, jak se mu to hodí. Ovšem asi menší hňup je právě on. Nejhorší je, že čeští voliči volí, co jim nakukají media.

 

NEPOCHOPITELNE!VZOR SCHWARZENBERG?14.1.2013
Je zarazejici a nepochopitelne, ze mlada generace v Cechach, specialne ta, ktera se povazuje za vzdelane, voli Schwarzenberga. Vsude jinde v civilizovanem svete a dnes i v mene civilizovanych zemich se mladi lide bouri a zakladaji nove politicke strany a hnuti, ktere jsou zamereny proti stavajicimu imperialistickemu, kapitalistickemu vladnuti s tim, vytvorit novy, humanni system pro vsechny lidi, nejen pro nektere!!! Jen v Cechach je nase mladez jaksi "mimo" vec. Ta by se volbou Schwarzenberga asi nejradeji vydela v hlubokem stredoveku s jeho feudalnim systemem. Nebot ceho je Schwarzenberg predstavitelem a za co ho tedy obdivuji? Vzdelany neni, nema ani maturitu. Jestli tato osoba je vzorem Ceske mladezi, tak POZDRAV BUH!!!

 

MIRKŮV DÍKMichal14.1.2013
Děkujeme, že jste retardovaní a volíte mafiánské skupiny ovládající Česko. A Bernd Posselt děkuje za zřízení kanceláře sudetoněmeckého landmsšaftu na Pražském hradě. A stačilo k tomu vystrčit kašpárka horšího vzhledu a projevu, než měl Jakeš. Váš Miroslav Kalousek.

 

Adept na presidentaAnonym14.1.2013
Kdo volil Schwarzenberga ??? Pochopitelně,že vděčně ovečky katol.církve.A kdo volil zbožná Morava ,podnikatele,umělci po kterých ani pes neštěkne.Normál.myslící člověk Čech by toto nikdy neudělal aby 95 let o pádu Rakousko-Uherka a zrušení monarchie presidentem T.G.M. by pomohl zvolit hlavu státu potomka monarchie,který aktívně se hlásí ke svému rodu.Mezinárod.styk šlechty,různé šlechticko-bankéřské spolky.Tento člověk rád cituje Masaryka ale jeho citace zní hodně falešně čemu se nemůžeme divit když T.G.M.bojoval za zrušení Rakousko-Uherska a odebral šlechticům tituly.Máme zde mezi sebou lidi o kteých ani nevíme,že jsou šlechtici,republiku nikdy neopustili.Nehrabou se do vysoké politiky a vykonávají své obč.povolání zde v Čechách.To jsou vlastenci.

 

knížeJan14.1.2013
Mně stačila hra pana Jílka, jak se vrací do Čech stará hraběnka a bývalí sloužící se mohou přetrhnout, aby jí znovu sloužili, i když si ona počíná dost arogantně. Takoví jsme my Češi. Není so dodat.
Bulvár zkoumá paní Zemanovou a kněžnu SchwarzenbergovouManka14.1.2013
Možná se Therese taky na to těší. Pro Němce jsou Češi vždycky národem druhého řádu, to už v nich je po staletí a nějaké sladké řečičky /či spíš šišly/- na tom nic nezmění.

 

Dobré dopoledneAnna14.1.2013
Tak se už zase stydím za top, že jsem mladá a studuji, protože si opět všichni mysl, že být mladý a studovat = volit blekotajícího Karla. Prezident co neumí pořádně ani hymnu? Nikdy. A to by byl jeden z těch menších důvodů, proč ho nevolit. Jeho podezřele sladké řečičky kam až nás dovede mi lezou krkem. Ze Zemana sice nadšením neskáču do stropu, ale pořád lepší on než Karel.

 

Bulvár zkoumá paní Zemanovou a kněžnu SchwarzenbergovouAnonym14.1.2013
Já patřím k dříve narozeným a vidím to stejně. Ať mi nikdo nevykládá, že ty volby nebyly zmanipulované. Týden před nimi byl Schlafenberg někde na chvostě a teď je najednou vítěz???
Bulvár zkoumá paní Zemanovou a kněžnu SchwarzenbergovouAnonym14.1.2013 
Ano, bohužel se to celé zvrhá do situace jako na fotbale: "Kdo nevolí Schwanzenberga, není Čech". Jako člověka ho sice beru, ale nyní už tam nemá co dělat, bude-li tam, pak jistě nebude tím, kdo to tu bude řídit, ale jeho okolí vč. Kalouska! A pokud to mladí chtějí... Že hlasy pro Franze byly recesí, aby svět a naši mocipáni věděli co vše u nás je možné, to jsem věděl z Facebooku, že se z toho ale stává cirkus mladých o teď, z toho mi je trošku nevolno! Ne argumenty, ale bý IN, to je nyní to pravé!

 

Advokát Láska: To je hezký trest pro Klause. A já znám ještě horšíMilda8.1.2013
Pro blbé polopatě:Klaus uklízí po tunelářských 90 tých letech kdy byl vůdčí personou celého rozkrádání.A maskuje to báchorkami o uvolňování přeplněných věznic a o údajných verdiktech Evropského soudního dvoru o nepřípustnosti zdlouhavého vyšetřování tunelářských kauz (nic takového neexistuji,je to vždy na individuálním posouzení).

 

Církev a amnestieAnonym8.1.2013
Za povšimnutí stojí, jak se v kauze "amnestie" chovají lidovci a černoprdelníci v čele s vyžraným pobočníkem Boha Dukou! Při jiných příležitostech "Holobrádek" vyřvává tak, až mu létají sliny z huby (viz pořad Jílkové, kde slintal společně s Pospíšilem), to samé platí o Dukovi. Cílá církev svatá mlčí, jak kdyby neexistovala!! To je morálka na blití. Ale kdo jim chce věřit, jeho volba. Jen nevím proč bych jako nevěřící měl tyto černoprdelníky finacovat z daní - nic jsem jim neukradl, žádný tzv. církevní "majetek" jsem neužíval, nic jsem od nich nedostal. Ať si je financují, ti, kdož jejím blábolům o "království nebeském" věří. Až by uviděli ty sumy, které je tato pro většinu národa naprosto zbytečná instituce stojí, tak by toho svého imaginárního Boha viděli trošku jinak!!

 

Jasně Václav Láska Honza8.1.2013
Václav Láska, toho času placen z peněz ze zahraničí se neštítí ničeho. Vymýšlí si kauzy, nemá důkazy a chce soudit. Takovéto samozvance naše Republika nepotřebuje. Akorát rozeštvává lidi proti sobě - stejně tak jako celá média, která vyvolala tuto histerii kolem amnestie, aby si vyzkoušela jak moc jde oblbnout český lid. Výsledek ? Jde to ! A příště zajdou i dál. Príští téma vidím na: nemáte práci nebo je špatně placená ? máte malé ohambí nebo nemáte ženu, případně jste v životě neúspěšný ? Za to může Klaus ! Pak nás média přesvědčí o tom, že každý občan je dafakto nesvéprávný a nemůže o ničem rozhodovat, což si národ odhlasuje v referendu se 90 procentní účastí (100 procent pro ANO) - nevěříte ? Váš problém.

 

Souhlas s autorem zejména v závěru textu.Daniel8.1.2013
Autor má pravdu a zejména je třeba lidi varovat před volbou Zemana prezidentem.V tom případě by hrozilo,že se Klaus vrátí za 3 měsíce jako premiér úřednické vlády a vezme si jako vicepremiéra klidně Hájka,jako ministra zahraničí Jakla,jako ministra kultury Knížáka,jako min.školství Dobeše atd.Zeman a Klaus jsou na tomto scénáři zřejmě domluveni jako kámoši z dob opoziční smlouvy,kdy tohle praktikovali a společně zametli všechny rozkrádačky z 90.let pod koberec.Klaus má své lidi v parlamentu,pomocí nich může shodit Nečasovu vládu,Zeman pověří Klause jako premiéra úřednické vlády/řekne,že Klaus je skvělý ekonom a to teď země potřebuje atd./ a už se ta celá další tragikomedie může rozjet i se zametením nejnovějších miliardových zlodějin zejména na MO /Parkanová,Barták,Dalík atd/ pod koberec.Všimněte si,jak Klaus a všichni hlavouni ODS i jejich obdivovatelé jako Lucie Bílá,Martin Dejdar,Milan Knižák podporují Zemana a nikoliv kandidáta ODS Přemysla Sobotku.Celé tohle divadlo je placeno ruským Lukoilem a s požehnáním Kremlu,kde má Klaus velmi dobré vztahy na rozdíl od EU a Bruselu.

 

České splachovacíAnonym28.1.2013
České splachovací ovce povoluji vše a toleruji vše až na pár vyjímek,kterých je u nás minimum.Máme to co si zasloužíme a co si volíme a dovolíme a dovolujeme.V jiných zemích by byly dávno občanské neposlušnosti jen tu si napíšeme pár vět a myslíme si,že to je vše co si můžeme dovolit a ulehčit na srdíčku.Myslíte si opravdu,že by všechny výdobytky co mají na západ od nás pracující a i jiní měli jen zadarmo?

 

P.Klaus to podělal.Willander8.1.2013
Ještě snad president Klaus si to podělal ke konci svého působení.Ale on má stále dost obdivovatelů a patolízalů a ti ho neopustí,ikdyby "vyhlásil válku celému světu."To,co provedl s postiženými občany po finanční stránce vůčí ekonomickým zlodějům,nečekal snad nikdo-pouze pražská sebranka s Klausem,Nečasem,Blažkem.Tito všichni asi představují repobliku občanů?Dobrá poznámka p.Lásky,že Klaus se do veřejného života dostane případným zvolením p.Zemana presidentem je na místě.Ale přesto si dovolím poznamenat,že v případě nezvolení p.Zemana,by bylo moudré,aby vzdělaný ekonom p.Zeman využil své zkušenosti v diplomatické funkci a zbytečně netrucoval.Takových lidí nemá republika nadbytek.
Tak musím říct, že mi ten Nečas připadá spíš jako!8.1.2013
koňský handlíř než jako premiér.Asi je to normální, protože když si vzpomenu na Tvrdíka ministra obrany z ČSSD,který následně dostal trafiku České aerolinie a Špidlu, který odkráčel do Bruselu, tak se vlastně nic neděje a je to v pořádku.

 

blbý národalf8.1.2013
Pitomci ze Zlína a Českých Budějovic "bojují" proti komunistům zatímco jim ODS a TOP09 rozkradla celou zemi pod rukami a teď jim díky DPH a církevném restitucím vytáhnou z kapes poslední úspory. A aby to mohli udělat tak Tluchoř a spol. "vyklidili" poslanecké lavice aby místo nich ohl hůasovat odsouzený kriminálník. Za to dostali od Nečase trafiku. Tahle vláda je proti většině národa ale ten se nechá jen okrádat.

 

Kníže mluvil, jak mu pusa narostla. A možná zavařil Nečasoviaja8.1.2013
v čase přísných úspor....a media mlčí, mlčí, klid po pěšině, proto, jen ať ta "lůza platí", po nás potopa, my máme prachy a že je nemají jiní nás nezajímá, nejsou ti správní "podnikatelé", měli všichni po "revoluci" možnost. Svět bohatých a chudých.......je mi smutno z toho, jak se bezostyšně krade,jak se na strategická a lukrativní místa dosazují nekompetentní lidé, političtí borci bez mozku,jen s ústy plných frází, opravdu, přemýšlím, kam až se dá zajít? Kde je ta pomyslná hranice, za kterou již nelze ??!!

 

V čase přísných úspor a zvyšování daní ztrácí státní pokladna v dálných krajích na Východě pomalu, ale jistě sedm miliard korun.Tohle je taky absurdní !8.1.2013
Nejvyšší kontrolní úřad zdokumentoval, že Česká exportní banka poskytla firmám v zahraničí, zejména v Rusku, obří úvěry, ale neohlídala si dostatečně záruky a nemůže peníze vymoci zpět. Hrozí tedy, že ztrátu nakonec uhradí daňoví poplatníci.

 

Kníže mluvil, jak mu pusa narostla. A možná zavařil NečasoviTepličák8.1.2013
Ono se děje a hodně se děje. Jestli jsi si nevšiml tak pan ministr zahraničí to jasně deklaroval do tisku že to byl úplatek. Čímž se doznal k trestnému činu a to černě na bílém papíře s autorizací (¨-))))))))

 

Kníže mluvil, jak mu pusa narostla. A možná zavařil NečasoviAnonym8.1.2013
Jednou se ho na to novinari zeptali, rekl, ze se musel stachat o majetek... Ano, dostal se tam, i bez vzdelani. Podobne jako kdysi Vasil Bilak. A patrne je tam takovych i vic, pred nedavnem skoncil senator, -pomocny traktorista... Marecek B. je vikendovy plzensky pravnik... Gross byl totez, puvodne kolotuk...

 

Jak se volalo 17. v Praze. Nečasi do basi a je to zde (¨-)))))), Anonym8.1.2013
Nečasi ono není absurdní podání trestního oznámení na tebe a tvé souputníky to je holý fakt, ono je absurdní veřejně proklamovat že rozdáváte úplatky formou zbytečných postů to je strašné. Kde si myslíte že žijete, zde není monarchie zde je demokracie a vše co je v této zemi státní patří lidu této zemně a né vám to jste si mněli uvědomit než-li jste něco takového vypustili z lahve. Měl by vás postihnout stejný ne li horší osud jako Davida jelikož jste učinili něco co ani Davd neučinil. Vy rozdáváte a berete z našeho on jestli bral tak bral ze soukromého a to je diametrální rozdíl (¨-))))))))

 

Je horkým kandidátem na prezidenta! A řekl pravdu! 01008.1.2013 
tahle korupce trafikami pro politiky, kteří nebyli zvoleni, nebo jsou nepohodlní už jednou musí konečně jednou přestat!Prostě jsi v politice špatný, musíš ven ze státní správy, z podniků vlastněných státní správou, ze strany i z politiky vůbec ven! Není možné si takový ksindl dále platit z peněz daňového poplatníka jenom proto, aby drželi hubu a dělali co jiní chtějí! Vždyť je to kriminální čin, který léta vlády ODS i ČSSD praktikují! Pak se devastují ministerstva při každé změně u voleb, destabilizuje stát!

 

Živý příklad koaliční věrnostiHanak8.1.2013 
Karel Schwarzenberg je věřící,inteligentní člověk.Lhát a přetvařovat se nemá ve svém věku zapotřebí.Z jeho výroků na adresu premiéra Nečase je patrné, že mnoho nevěřících nemá tušení, co ti dva vědí, a co Nečas vehementně popírá. Že je k právu indiferentní a lhostejný by pan premiér nedokázal poprvé.Na rozdíl od knížete není dost zbožný.

 

Re:Kníže mluvil, jak mu pusa narostla. A možná zavařil NečasoviAnonym8.1.2013
Máte pravdu, v zemi,kde převládají nevěřící,to vidím jako přípravu na budoucnost, kdy jako ve středověku nám bude chtít církev přikazovat, co můžeme a co ne.Majetek je fabrika a poměry zaměstnaných známe, jak se s náma zachází.Jak se lidi bojí otevřít pusu.

 

To je naprosto normální postup.RRF8.1.2013
K politice patří korupce a peníze, je to bytostní základ práce politika. Jen se tomu dává název práce pro obecní blaho, nebo pro občana. Jde ale jen o hrabání do vlastních kapes, napříč politickým spektrem.

 

Kníže mluvil, jak mu pusa narostla. A možná zavařil NečasoviAnonym8.1.2013
Až tady bude právní prostředí, nebude tady Kalousek. Nezapomeňte, že nic nemá, že po "rozvodu" všechen majetek nechal manželce. On má jenom konta v da%nových rájích. Tak až se bude cítit ohrožený, vezme tašku a uletí nám jako to udělal Krejčíř, Kožený, vostrý, Pitr atd.

 

Nečas i Kalousek by měli být souzeni za politickou korupciLuboš8.1.2013
KORUPCE není jen předání peněz v hotovosti nebo převodem na tajný účet příjemce.Korupce je rovněž jednání,kdy se za účelem prosazení nějakého požadavku např. politické povahy nabídne lukrativní místo ve státním podniku,který je napojen na veřejné rozpočty.Lukrativní místa jako jsou výše zmíněné posty pro tyto politické vyděrače jsou placena z peněz daňových poplatníků,tito lidé jako Fuksa,Šnajdr a Tluchoř nejsou odborníky na tyto posty,je to jen skvěle placená trafika za souhlas s prosazením politických záležitostí,k nimž by jinak nedošlo.Takže pokud to bude posuzovat nezávislý soud a ne nějaký Rampula,Vesecká a Salichov,bude Nečas obviněn z politické korupce.Jako přidaná hodnota bude obviněn také Kalousek,ten to celé dostal za úkol prakticky realizovat.

To jsme to,jako národ dopracovali.Jasnovidec7.1.2013 

 

President Dr. Edvard Beneš v r. 1947 Vážení spoluobčané! V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naší Československou republiku, tj. dekrety presidenta ČSR. tyto dokumenty nám dávají naději, že se nebudou opakovat tragické události let 1938-39.vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války,zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu, na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války,budou postupem času prohlašovány za neplatné.Může se stát,tak jako v minulosti, že se najdou "takzvaní čeští vlastenci",kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky bylo by to pošlapání odkazu prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. nezapomeňte, že mé dekrety se týkají potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost a potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době. Dr. Edvard Beneš, Praha, Květen 1947.

 

Pro ty opravdu jednoduché:Anonym7.1.2013
ODS je vekslácko - bolševická partaj, která drze a klamavě používá přívlastek "Pravicová". TOP09 je na tom podobně, jen sdružuje vysoké množství asociálů a sociopatů všeho druhu. LIDEM je partaj prospěchářů a kariéristů, které jako politický subjekt nikdo nikdy nevolil a je tedy sporný její politický mandát..

 

Správně,je dobře že občané s právním vzděláním začínají dávat trestní oznámeníVigner7.1.2013 
Tím se ukáže,jak nestranní jsou soudci a policejní vyšetřovatelé.Tyhle kauzy budou veřejnosti i medii sledovány a nemůžou být tudíž jako v minulosti staženy dříve,než se o nich začalo mluvit.Samozřejmě,že Nečas zobchodoval jejich odchod za lukrativní trafiky ve společnostech s účasti státu.Bezostyšné veřejné kupčení premiéra.kalousek je větší hajzl,ale zákulisní,skrytý,jako v případě likvidace Ratha,Lessyho a boje za Parkanovou.Nečas si podobně kupuje i Píku s přeběhlíky.Právně napadnutelné by bylo hlasování nového poslance Pekárka,nepravomocně odsouzeného a neumožnění hlasování Rathovi,zatím pouze zadrženého.

 

Vláda a soudy zajedno sou !!!!rellah7.1.2013 
V tomto absurdistánu,zlodějská vláda se drží u koryt a soudy,tzv. nezávislé,jí vycházejí vstříc. Co s tím ovčane ,budeme zase jen tak přihlížet a čekat,že to někdo vyřeší o nás bez nás ? Jsou to pouze parchanti co se dostali k moci a uzurpují celý národ ke svému vlastnímu prospěchu. Nač čekáme ? Odbory a podobné organizace jsou taky dobře koupené a proti této vládě korupčníků a zlodějů taky nepůjdou . Je to jenom na nás, kolik toho ještě snesem .Připravte se na start občani.Ostrava,Brno ,Praha '

 

Harvard nečas -nevííí ??? Blik7.1.2013
Firma Phar Service založená Jankovským a vedená od nástupu do ministerské funkce jeho synem je v souvislosti s předraženou stavební zakázkou pro IKEM vyšetřována protikorupční policií.straně Věci Veřejné věnoval sponzorský dar ve výši 3 milionů Kč

 

To je důkaz proti Nečasovi!_7.1.2013
"Kandidát na prezidenta a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg znovu připustil, že i jemu podřízený první místopředseda strany Miroslav Kalousek dostal za úkol sehnat funkce pro rebely z ODS, aby přestali vydírat vládu. V rozhovoru pro server ČeskáPozice.cz kníže zdůraznil, že je to podobné jako s prostitucí - jde o společensky tolerované jednání." - Toto je úvod jiného článku zde na Parlamentních listech. Jasný důkaz! Jestli to Nečasovi projde, tak ať vyšetřovatelé a případně i soudci složí okamžitě funkce!

 

úplatek protislužbou. ben27.1.2013
Ano, je to zjevné, úplatek protislužbou - teplým místečkem je evidentní. Hlavně aby udržel vládu, kterou tady už minimálně 85% národa nechce a nenávidí. Oznámení je pěkné, ale bohužel, soudy v této zemi, to už je stejná špína. Těm pár slušným a poctivým se omlouvám, ale je to skutečně už asi jen hrstka lidí se ctí.

 

Nečas a trestní oznámeníNic nechápe7.1.2013
I sám spící kníže potvrdil v tisku, že šlo o trafiky, které rebelům dohodil Kalousek! Tak o čem Nečas diskutuje. Kde ten člověk vlastně žije? Chápu, že ho uspokojuje Nagyová! Ale to národ vůbec nezajímá. Národ se ocitl v marasmu Klausovy amnestie, korupce Kalouska, Nečasovy neschopnosti! Trestní oznámení je zcela v pořádku, měl by se přidat celý národ a podat na něj a Blažka další trestní oznámení pro vlastizradu!

 

tisíce žalob proti pravici zastavila justiční mafie státních zástupců už v počátku viz.církevní rozkrádačkaAnonym7.1.2013 
tisíce žalob proti pravici zastavila justiční mafie státních zástupců už v počátku viz.církevní rozkrádačka, bendl tunel nemocnic , drobil tunel 3000 milionů, ............................ tisíce závažných případů korupce pravice kryje justiční mafie jako odložené případy ............................. tisíce korupčních případů pravice odsoudí nejnižší soud a justiční mafie vyšších soudů vrací zpět...... a největší korupční kauzy v řádu miliard a stamilionů ,kauzy sponzorů a voličů pravice = bohatých zločinců ...zastavil Klaus společně s mafiánským prasetem Nečasem,Kalouskem,Kubicem a Blažkem ...............................znamená to volit proti pravici ,už nikdy žádnou opdnož mafií ods=top =kdu..viz vv top,us,zel,SPOZbobo,okamura,babiš,svobodní ..to vše jsou hlasy pro ods ............................po volbách žádné kompromisy ,důkladně prověřit činnost státních zástupců ,soudců,policie vyčistit policii justici od mafie , justiční mafii soudit za zločinné spolčení,nadržování organizovanému zločinu a zabavit majetky i majetky převedené na rodiny ,zrušit amnestii Klause , obnovit soudní procesy se zloději miliard a vyjímečné tresty doživotí nijak jinak se demokracií nestaneme

 

Marie Hájková, ¨Teplice

Pondělí, 7.ledna 2013

Po tom co vidím ty politické intriky se, čím dál tím víc, stydím a pohrdám vládou této země. O prezidentu nemluvím, ten byl zvolen pletichařením a kupčením stran. Mým prezidentem není a nebyl.
Pohrdám premiérem Petrem Nečasem i jeho hlásných troub, to je p. Kalouskem, Peak, knížetem, Blažkem, Kubicem i Kubou a všemi ostatními.
Vnímám nesmírnou aroganci, úplatky a protislužby, výmluvy, vytáčky, atd. Lži, vytáčení se, odpovědnost si přehazují mezi sebou jako horký brambor.
Přehlížejí nás a vysmívají se lidem drze do očí.
Sprostě tvrdí, že nikdo za nic nenese odpovědnost. Ústavu a zákony mají ušité sobě "na míru", nebo si je vykládají po svém.
Jsou jen chtiví moci.

 

Oldřich Dašek, Přelouč

Pondělí, 7.ledna 2013

Taková neskutečná ostuda,jakou předvádí vláda,aby procpala parlamentem všechny blbiny,vymýšlené hlavně expertem Kalouskem,nemá obdoby a dejbože už snad mít nebude. Zaplaťpámbu,že Nečas už brzy nebude moci běhat na hrad radit se o prosazení lumpáren s presidentem a dělat mu za to protislužby.

 

Jaroslav Polánský, České Budějovice

Pondělí, 7.ledna 2013

Všechno, co vláda chtěla prosadit, bylo prosazeno. Teď, necelé dva roky před volbami, nastanou populistické kroky, protože bude nutné získat voliče. Proto „lidé bděte“.

 

Miloslav Pokštefl, Městec Králové

Pondělí, 7.ledna 2013

Renáta Cieslarová, Český Těšín 
Pondělí, 7.ledna 2013

hysterie nezná hranic:). Nicméně by bylo dobré aby se skuteční zločinci vyšetřovali a odsoudili, a ne vymýšlené kauzy. Pak nechápu proč třeba pan Láska nepodal tresní oznámení na Grosse, Zemana, Paroubka, Sobotku atd.


Nebo na všechny tyto:
Nazvučení č.předsednictví - Vondra-ODS-750mil.,smrtící Kalouskovy padáky na MO-KDU-150mil.,pandury ?,Open Card-Bém-ODS-1miliarda,Zelená Praha-Bém-ODS-250mil.,Bezdrátová Praha(WiFi-Praha)-Bém-ODS 150mil.,arbitráž s CME-?-10miliard,,Diag Human-?--2miliardy,stav.tunely Praha-Bém-ODS-10miliard,. Řebíček do své firmy Viamont 300 mil.-ODS,-,nucená správa-IPB-?-200miliard,sanace bank-90.léta-Klaus-ODS-200miliard,Chemapol Group Junek-?-16.5miliard,Knižní fond-Macek,Menzel-ODS-400mil.,Liberecký šampionát Magistrát města-ODS/-150mil.,lehké topné oleje-Klaus-ODS-100miliard,rumová aféra-Klaus-ODS-60mil.,Kamencové jezero-starosta Chomutova-ODS-750mil.,Konsolidační banka/Konsolidační agentura-ODS/ČSSD/240miliard,fotovolteika- ODS/Zelení-900miliard.Total:cca1 bil. 675miliard,878milionů+?miliard. Veř.dluh Č, R:1bil.,735miliard,832,mil.Zdroj:Komentář Max Nero,https://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=729659

 

David Chládek, Úhonice

Pondělí, 7.ledna 2013

Tito "rebelové", kteří přestože jsou "zastánci" pravicové ideologie, okupují lukrativní trafiky ve státních firmách a úřadech, místo aby zamířili do riskantního soukromého sektoru a svými schopnostmi vytvořili např. řadu pracovních míst a ukázali levicové "lůze", jak se o sebe postarat bez bajpásu na veřejné zdroje. Tito rádoby rebelové jsou obyčejní bezpáteřní tlučhubové, kteří by si bez dojení daňových poplatníků nevydělali ani na slanou vodu.

 

 

Ivana Braunerová, Bohumín

Pondělí, 7.ledna 2013

Jiřina Krejčíčková, Ostrava

Pondělí, 7.ledna 2013

V této zemi bez úplatku papaláši nepracují to je pravda a že se tak lehce vzdali svých mandátů když nesouhlasily s vládou a jejím rozhodnutím je patrné že čekali co dostanou na oplátku když se svých mandátů vzdají aby oni měli čisté svědomí a mohly říci že oni ne oni nic neodhlasovali a strategická a dobře placená místa dostali za co to by mě zajímalo já hledám práci už dlouhou dobu a oni dostanou takovou práci za nic to nemyslím to je úplatek pana Nečase to je jasné na první pohled a nemyslím si to jen já .
------------------------
Paní Krejčíková, máte pravdu, ale problém je v tom, že v téhle zemi nejde bez úplatků vůbec nic. A nemusí se jednat o vrcholové politiky, jsi nemocný a chceš důchod, zaplať, chceš jít dřív na operaci umělého kloubu, zaplať a máš dřívější termín. Chceš prác? Nemáš známé? Tak máš smůlu atd. atd. :-(

 

Tom Bukovsky, Polná

Pondělí, 7.ledna 2013

Připomeňme si Mistra Jana Husa, největšího Čecha a bojovníka s Katolickou a feudální nabubřelou mocí , muže se srdcem na dlani..jak se to hodí dnes taková citace:::
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.

 

Jan Kokoška, Ústí nad labem

Pondělí, 7.ledna 2013

Kdo navrhoval tuto další ze zlodějin-amnestii? tedy beztrestnost zlodějů? Klausovi-ODS?, byl to on sám, nebo společně s ministrem spravedlnosti Blažkem-ODS? a předsedou vlády Nečasem-ODS?, proto byl odvolán jeden a nastoupil kvalitnější? na ministerstvo spravedlnosti? Tento zloděj z hradu se zřejmě drží hesla po mně potopa a co je nakradeno voliči ODS či členy ODS ,ať zlodějům zůstane? TOP 09-tedy spolek přeběhlíkům z ODS,KDU,SZ a STAN, LIDEM-opět přeběhlíci z ODS a VV to nevadí? oni toto podporují,oni podporují tento spolek? souhlasí s tím co se u nás děje? A Vám občané je to také šumafuk?:-))))) Je to super? tak to má být?!!!!!!!!:-)))Vy to zaplatíte snížením důchodů, snížením soc.dávek,okradením mladých manželství, ...,zvýšením DPH za poslední 6 let 3x, zadlužením státu za posledních 6 let bezmála o 1 bilion?:-))))))))))))))což potvrdili i poslanci:-))Dokdy Vás i takovýmto způsobem tato sebranka bude okrádat? Nepřipadáte si jako dobytek na jatkách, který před sebou tato banda postrkuje?

 

Radek Vlk, Karlovy Vary

Pondělí, 7.ledna 2013

Tento "člověk",pro mě osobně nikdy žádný prezident nebyl.Jen pouhý narcista,arogantní zloděj a vlastizrádce.Již jeho volby,byla na úrovní mafianské volby,rozhodně né prezidentské.Jeho chování se nedá slušně popsat.
A to co provedl nyní,to jen jasně ukazuje co je za bezcharakterního "člověka".

 

Milan Harmáček, Praha 2

Pondělí, 7.ledna 2013

Konečně prohlédli i "nevěřící Tomášové", kteří prez. Klause obhajovali a omlouvali. Klaus je koncentrované zlo. Lidé však potřebují nadále někomu věřit, takže bohužel je stále ještě mnoho lidí, kteří nechápou, že Zeman je úplně totéž co Klaus. Kolegové z prognosťáku.

 

Josef Pavlát, Praha

Pondělí, 7.ledna 2013

Amnestie je jednoznačně velmi důrazným vzkazem všem obyvatelům tohoto státu, že vedení státu stojí na straně zločinců, násilníků, zlodějů a podvodníků, proti slušným lidem, a že ani policie, ani soudy nemají šanci pracovat ve prospěch slušných lidí, tedy proti aroganci státní moci stojící na straně zločinu.
Takový postoj nelze mladé generaci dávat za vzor, a proto souhlasím s názorem pedagogů.

 

Ladislav Frydryšek, Blansko

Pondělí, 7.ledna 2013

Podané trestní oznámení na jmenované,zda-li bude úspěšné,nemohu potvrdit ani vyvrátit.Ale je podivné,že tak brilantně opustili svá"bydla"Šnajdr,Fuksa a vyjímečně bystrý Tluchoř, o něčem vypovídá.
ODS,strana podvodníků,zlodějů,korupčníků se 24,možná 23,5,hodiny dopouští podvodu,krádeže,či lží.

 

Eduard Zeman, Fryšták

Pondělí, 7.ledna 2013

Ostudná a hanebná vláda České Republiky.Místo toho aby odešli a vypsali na přání tohoto národa předčasné volby,tak se drží i přes odpor občanů svých koryt jako pijavice.

 

Jiřina Krejčíčková, Ostrava

Pondělí, 7.ledna 2013

V této zemi bez úplatku papaláši nepracují to je pravda a že se tak lehce vzdali svých mandátů když nesouhlasily s vládou a jejím rozhodnutím je patrné že čekali co dostanou na oplátku když se svých mandátů vzdají aby oni měli čisté svědomí a mohly říci že oni ne oni nic neodhlasovali a strategická a dobře placená místa dostali za co to by mě zajímalo já hledám práci už dlouhou dobu a oni dostanou takovou práci za nic to nemyslím to je úplatek pana Nečase to je jasné na první pohled a nemyslím si to jen já .

 

Josef Galuška, Nučice

Pondělí, 7.ledna 2013

Šlo a jde o hodně.
Kam se hrabe neapolská camorra.Poslanci jsou efektivnější.
Na poslance je spolehnutí,oni už nějakou cestu najdou.Že tím hodně lidí naštvou? No a co?
Že u voleb s jistotou prohrají?
Ti,co je vystřídají,jsou na stejném písečku.Nic se měnit nebude.
Prachy jsou prachy.
A na rohu čůrá pes.

 

Jana Dedinská, Žatec

Pondělí, 7.ledna 2013,

Milan Vařák, Louny 

Pondělí, 7.ledna 2013, 

Ano, je to zjevné, úplatek protislužbou - teplým místečkem je evidentní. Hlavně aby udržel vládu, kterou tady už minimálně 85% národa nechce a nenávidí. Oznámení je pěkné, ale bohužel, soudy v této zemi, to už je stejná špína. Těm pár slušným a poctivým se omlouvám, ale je to skutečně už asi jen hrstka lidí se ctí.
------------------------------------------------------------
jak výstižné...plně souhlasím s váma,máte moje plus...

 

Ladislav Frydryšek, Blansko

Pondělí, 7.ledna 2013

Pane Koutný,ale žádná jiná politická strana tady k volbě není.Ty ostatní strany jsou většinou jako přívažek,nebo na jedno použití.S tím se budeme muset smířit.Vím,že mě za toto nepochválíte,ale je tomu tak.Ostatně je tomu tak i v okolních vyspělých demkratických státech.

 

Milan Vařák, Louny

Pondělí, 7.ledna 2013

Všichni to tu vidíme, všichni to víme. Bohužel, zatím jen můžeme skřípat zuby. Tak si alespoň ty lidi i ty strany dobře pamatujte. Jednou přijde spravedlivý soud. Minimálně další volby. To se potom asi zmanipulovaní studenti i jejich vůdci z jihu Čech zblázní. No, taky dobře.

 

František Malík, Hamry nad Sázavou

Pondělí, 7.ledna 2013

Lidi, vždyť oni nás zničí. Pokud se bude stupňovat teror vůči vlastnímu obyvatelstvu podobně jako u prezidenta také u vlády a především u ODS, tak to plno lidí nemusí vydržet. A vláda zde míní otravovat ještě dost dlouho na to, aby nám dala najevo, kdo je zde pánem a kdo pouze hostem. Ve vlastní zemi se bojíme dalšího dne. Pokud někdo operuje tím, že žijeme v demokracii je mírně řečeno pomýlený. Ti jsou schopni na nás poslat ozbrojence. Jenom díky tomu, že sedíme na zadku to zde nevypadá jako v Sýrii, či Egyptě. Jak dlouho si budeme myslet, že tohle je stát? Vždyť už žádné funkce neplní.

 

Zdeněk Neduchal, Svatobořice - Mistřín

Pondělí, 7.ledna 2013

Jozef Nowak, Karviná

Pondělí, 7.ledna 2013

policie,státní zástupitelství,soudci to vše má v rukou modrá máfie!!!proto neexistuje spůsob jak modré zločince a megazloděje dostat před sout ať děláte co děláte!!!
---------------------------------------------------------------
Možná na ně bude platit soudce Lynč.
Až tento národ dostatečně naséřou.
Zatím to k tomuto cíli i s tuneldědkem vcelku dobře ženou.
:-)

 

Jan Kyanka, Kopřivnice

Pondělí, 7.ledna 2013

Soud již jednou rozhodl.V případě Bárty se taky zabýval kde nabídka padla,pokud to bylo na půdě sněmovny není to možné považovat za úplatek.Jen v krabicích od vína se předávají úplatky.

 

Ladislav Frydryšek, Blansko

Pondělí, 7.ledna 2013

Podané trestní oznámení na jmenované,zda-li bude úspěšné,nemohu potvrdit ani vyvrátit.Ale je podivné,že tak brilantně opustili svá"bydla"Šnajdr,Fuksa a vyjímečně bystrý Tluchoř, o něčem vypovídá.
ODS,strana podvodníků,zlodějů,korupčníků se 24,možná 23,5,hodiny dopouští podvodu,krádeže,či lží.

 

Klaus pouze pomáhá dokončit proces. Ochránil skutečné šedé eminence, kteří se těžko mohli stát mocnými poctivou cestou4.1.2013 

Tím je přikryl a zakryl k nim cestu. Jistě nezůstane bez odměny. Pouze probíhá proces – předání majetku a moci mocným mimo vládu. Jejich ochrana mnoha novými zákony, které zaručují jejich klidné spaní i nerušené tunelování, kradení a vykonávání moci. Tento proces je na pozadí mnoha tisíců událostí ve vládě. Mnoha podivných zákonů. Mnoha podivných akcí. Je to válka mnoha drobnými bitvami a tahy. Klausova amnestie byla jenom jedním tahem na celé šachovnici. Každým tahem je předán kousek moci šedým eminencím v pozadí, nebo kousek majetku, nebo nějaký penězovod, nebo zákonem zrušena další možnost, jak je potrestat či na ně dosáhnout. Občas to ruší zbytečně aktivní zahraničí, například Švýcarsko se začalo nechutně montovat do MUS. Nebo Pítr. Alespoň tam se dalo zdržovat a nakonec prošvihnout lhůty. Ale je to nepříjemné a vyvolává to zbytečné otázky mezi lidmi. 

 

pane poslančejkluk4.1.2013
Pane poslanče, už jen ten váš výraz na zveřejněné fotografii říká mnohé ! Prostě výraz typického voliče ODS. K tomu není co dodávat. Jinak k těm vašim rádoby zasvěceným výrokům - zcela evidentně si myslíte, a také se podle toho chováte (jak vy tak i celá ODS) že jedině VY máte pravdu a všichni ostatní jsou tupé stádo a dementi. Je pravdou, že vás v tom může utvrzovat i chování některých voličů, kteří vám dávají hlasy i přes všechny vaše zločiny. Mohu vás ale ujistit, že nemáte pravdu a sám se o tom brzy přesvědčíte. Přeji vám co možná nejbolestivější procitnutí do reality !!!

 

vyjadřování BŠMarie4.1.2013 
Pane Šťastný, vaše vyjadřování je přesně ve stylu ODS - všichni máte jen kývat a na nás se usmívat. Kritika je populismus, teď dokonce samozvané elitářství. Tento termín se mi hodí ale spíš na jiné než na pí Marvanovou. Ta se poškozených v H systému zastává dlouhodobě. A to byste si snad mohl všimnout, kdybyste se zabýval taky lidmi, které vaše politika poškodila. A vy nevíte o tunelářských kauzách? Co tam v tom parlamentu děláte (-l)? A kritika nešla přímo na prezidenta, ale hlavně na předsedu vlády - ten to měl ohlídat, proto to podle Ústavy podepisuje - ne?
byl jsem šokován, že tu existují vůbec nějaké případy, které se vlečou osm, deset, dvanáct let,Jasoň,4.1.2013
Pan poslanec spadl z višně, když nemá informace, které mají obyčejní občané, to se pak nemůžeme divit, když nás zastupují hloupí a hloupější
odsspilka4.1.2013
boris štastný jedna se špiček pražské mafie si vážení bude říkat co on uzná za vhodné .drží si pěkně post nedoknutelnosti .co řekne tak to taky buloa ještě dlouho bude .
 
Lidé nařezali?!,.Petr4.1.2013 
Po internetu se šíří výzva, aby se poslanci a senátoři pochlapili a obvinili Václava Klause za amnestii z vlastizrady. Iniciativa přišla advokátce Kláře Samkové nejdřív jako dobrý vtip, ale nyní se jí zdá, že na tom něco bude. "Čím víc o tom uvažuji, tím víc mi celá věc připadá závažná. Součástí demokracie je totiž i právní pořádek a takováhle jeho demontáž je v podstatě i rozebráním demokratických principů," nebere si servítky Samková. A dodává, že lepší než vlastizrada by na tuto situaci lépe pasovalo rozvracení republiky. "Je to samozřejmě hodně široký výklad, ale myslím, že i nepřímý úmysl by se vystopovat dal, protože vyhlášením amnestie se překazilo vyšetřování a potrestání řady lidí, kteří ČR uškodili," uvažuje advokátka. Bližší pohled by si prý zasloužily i Klausovy milosti, které podle Samkové až podezřele často mířily do řad ekonomických kriminálníků. "Vymahatelnost práva nebo rovnost před zákony jsou zcela zásadní věci, které amnestie pošlapala. A to, co mi nejdřív připadalo jako populistický krok pana Klause, se s odstupem zdá stále víc jako dlouho připravovaný a promyšlený krok," dumá Samková.Přiznává, že právní argumenty pro případné obvinění zatím pohromadě nemá, ale připouští, že se na jejich sběr nejspíš brzy vrhne a možná nakonec sepíše i tu žalobu z vlastizrady. Podle paragrafu 310 trestního zákoníku by v případě odsouzení Klausovi hrozio až 12leté vězení.
Lidé nařezali?!Ing. Petrbudvar4.1.2013 
To mohli lidé (blbci) tušit už tak během ledna, února, nejpozději koncem r. 1990, co je klaus za dobytka. Smrdělo to z něho na kilometry daleko. Jenže vzpomeňte co následovalo, když někdo proti "bůžkovi průměrného zlodějíčka" vystoupil. Pitomové jsou ti, co chtěli tehdy "rychlou klausovskou cestu ke kapitalismu", namísto komárkovského pomalého přechodu k vysmívané "třetí cestě".... Bylo mi blivno z náhle vybublající pitomosti stáda, orgasticky vřeštících bab klausovek v CRT bedně. Nyní je ta bedna LED, či plazma, máme net, ovšem pitomost pravicujících blbů dosáhla nové mety na sešupu směr senkrovna a tou byly volby v r. 2010. Dobře vám tak, pitomečci.
 
Vykašlete se na Klause, zvolíme si lepšího,krásného a ten všechno vyřeší!Pašalík4.1.2013
Celá mediální kampaň, zejména přímé a trvalé televizní přenosy jak vypouštějí cigány z věznic což každého musí nasrat je jen zastírací manévr pro Píčeae,Nečase a Kalouska aby se dohodli jak zůstat u koryt. Občané zapomenou o kolik je Kalousek okradl a okrádá,nevnímají kolik musí platit v obchodech aby zaplatili Vatikánský a důchodový tunel. Vždyť řešení je jednoduché. Soudci a státní zástupci kteří měli soudit a nesoudili, mají na stolech případy staré 8 a více let ať nastoupí za tuneláře do vězení a zaplatí škody všem okradeným. Vždyť heslo Kalouska,Nečase i Píčeae je " co bylo ukradeno má být vráceno" Tak ať to zaplatí všichni poslanci,senátoři,ministři vlády a premiéři kteří zde vládli a schvalovali zkurvené zákony za posledních 20 let podle kterých tuneláři tunelovali.
Otevšený dopis Kalouskovi.Míla4.1.2013
Pane ministře, před několika dny jsem dostala oznámení o zvýšení mého důchodu o 130 Kč měsíčně. Chtěla bych Vám tímto poděkovat za krásný dárek k Vánocům i za obrovskou radost, kterou jste mi tím způsobil v době, kdy se očekává zdražení prakticky všeho. Jak před nedávnem pronesl někdo moudrý, totiž, že důchodci se narodili za války a jsou tedy zvyklí na skromný život, tak jsem předpokládala, že zvýšení mého důchodu nebude tolik razantní. Největší strach jsem ale měla z toho, že když přidáte mně, nezbyde již na přidání poslancům a senátorům. Nu, nakonec jim přidáno bylo a jsem moc ráda, že peníze ve státní pokladně pro ně najdete, i když její stav se asi podobá stavu po 30-leté válce. Budu tedy moci klidněji spát, stejně tak, jako spává při různých jednáních Váš kolega, ministr Schwarzenberg. Zároveň bych Vám chtěla poděkovat za církevní restituce. Narodila jsem se v roce 1947, v roce 1948 mně byl rok a nevzpomínám si, že bych v tomto roce, ani v letech pozdějších, církvi něco ukradla. Naopak, byla jsem vždy vychovávána v tom, že krást se nesmí. Moje generace si v raném mládí, ani později, moc přepychu neužila, nejdříve bylo vše na lístky, ani po jejich zrušení si naši rodiče nemohli moc vyskakovat a nějak nás rozmazlovat. Prostě taková byla doba. Můžu Vám odpřísáhnout, že i když v této těžké době měli rodiče dost důvodů se nějak obohatit, nenašla jsem po jejich smrti v pozůstalosti ani jeden kostel, faru, polnost, les, či třeba jen kalich, obraz, nebo ornát. Největší radost mám ale z toho, že budeme vracet jen majetek prý odňatý církvi po roce 1948, neboť kdybychom měli vracet i majetek odebraný, či zničený husity, nedoplatily by se nejenom naše děti, ale ani vnuci a možná i pravnuci. Když už jsem u těch dětí, myslím, že vhodnější čas k restitucím jste nemohli najít, totiž čas, kdy se na operace a léčení dětí nemajetných rodičů musí skládat dárci, třeba i jen sbíráním víček od PET lahví.Díky! Pane ministře, přeji Vám hodně zdraví v roce 2013 i v letech následujících a hlavně Vám přeji, aby, až nadejde Váš čas odejít do důchodu, se k Vám nechoval nikdo s takovou přezíravostí, nevděkem a arogancí, s jakou se chová tento stát k nám, důchodcům. A až půjdete na oběd do jídelny Úřadu vlády, vzpomeňte si na mnohé staré lidi, jimž by se ceny na jídelním lístku vlády zdály přiměřenější jejich důchodům, než Vašim platům. Iva Stolínová

 

No nevím, ale mám pocit, že touhle "amnestií" a deklarovaným rozhodnutím zůstat v politice,Michal Koša4.1.2013 
kdy teď už je jasné, že jen napomáhat hospodářské kriminalitě a tunelování, si pan "ještěpresident" Václav Klaus dost možná podepsal rozsudek smrti. Pokud ho totiž doteďka hodně lidí bralo jako takovou komickou narcistickou figurku pro zasmání, vděčný objekt pro své vtípky, teď ho už za tohle a další jeho "bohulibé" počiny k smrti nenávidí. Může být, že se najde někdo z nich, statečný, odhodlaný a ochotný nést následky, kdo opět zaútočí, ale tentokrát už nikoliv neškodnými plastovými kuličkami. Aby sobě i ostatním vyplnil dnes už prakticky všeobecné přání, pohřbít jednou navždy tohoto zlovolného dědka v zapomění. Myslím, pořádně jste si to posral, pane Klausi, jste do té míry sám před sebou "bohorovný" a vůči ostatním arogantní, že to nejspíše uškodí i vašemu zdraví. A kdo ví, možná se dočkáte té "jízdy" na lafetě ještě před koncem svého funkčního období. Jeden nikdy neví, tím méně teď Vy...

 

Zatím jen antiperlí. Zhruba poslední rok až dva je ovšem stát vykraden, a vláda posloužila mocným,Změnila zákony4.1.2013 
v jejich prospěch (fikce doručení, nebývalá volnost exekutorů, faktická nevymahatelnost práva a spravedlnosti pro prosté občany, církevní restituce, …) a vláda už operuje jen s několika posledními kartami: Komu předá celé zdravotnictví: Chrenek, zbývá jenom uměle zkrachovat Všeobecnou zdravotní pojišťovna a pak podle zákona spadne Chrenkovi celé zdravotnictví do klína, zbytek už si zařídí sám. Schválili mu nestandarně mnoho věcí, které byly za hranou zákona různými kličkami. Aby mu lidé neutekli poté co VZP spadne do klína podle zákona jeho pojišťovně, omezili možnost změny lékařů, stejně jako další. A jako dárek mu přidali popplatky, které mírně zvýšili. Pak je tu ČEZ, kde jsem slyšel, že se nenápadně rozprodávají akcie. Zde zřejmě dojde k předání tajně a nenápadně tichou cestou. Máme tu důchodový systém, který je zlatou slepicí. Pokusy předat vše k vytunelování do soukromých penzijních fondů byla řada a stále se snaží.

 

O univerzálním vědci.Vendula 4.1.2013 
Václav (dle vlastních slov narozen 7. března 1850 v Hodoníně) přezdívaný Klimatolog Vendula Kluk ,Rek a Kikina, je patrně nejneúspěšnějším žijícím Čechem. Jeho nezdary a opakované úpěnlivé pokusy prosadit se, připomínají klasickou antickou tragedii.-------------------------------------------Pan Klaus pod krycím jménem Vendula horlivě a ochotně informoval o klimatickopolitické spolehlivosti svých spolužáků, z nichž dva byli na základě informací podaných Vencou vyhozeni ze studií za propagaci názorů o změnách počasí. V Prognostickém ústavu imeni Milouše Jakeše se Rek zabýval věštěním počasí. V roce 1997 dostal Prof. Ing. Vendula Pružinskij , CSc., Dr.h.c., (na návrh profesora Jana Švajanerea) po více než 1000 hodinách přednášek z hydrometeorologie a klimatologie na téma Oteplování populace a porušování přírodních zákonů od presidenta zeměkoule Pidižvejka akademický titul profesorissimus. Jeho profesorissimuská práce se však nevyskytuje v žádné universitní knihovně. Novináři se také na CSc. práci univerzálního vědce Kluka a dostal stejnou odpověď: Práce se v knihovně opravdu, ale opravdu nevyskytuje. Václav jednou nedopatřením (kancléř Wajgel nezahodil včas vajgl) shlédl film Nepříjemná pravda od Ala Gora. Vzteky mu praskla cévka v mozku (lidově řečeno: jeblo mu). Po prostudování řady odborných titulů – např. Globální oteplování je mýtus, Al Gore je lhář, Nic jako změny klimatu neexistuje, Ferda Mravenec ve Slunečním městě aj. – se z něj stal přední klimatolog a úhlavní nepřítel Ala Gora. Podle nepodložených informací bulvárního tisku používá Al Gore fotky Venduly (získané na Vašíkově libovolné přednášce v hojném počtu) jako toaletní papír. Ke cti bývalého amerického viceprezidenta nutno dodat, že Václav II. svého oponenta rovněž nešetří a jeho podobiznu má přilepenu na svém terči pro házení šipek. V roce 2007 vydal vědec Venca knihu Modrá, nikoli zelená planeta, popisující globální oteplování jako přirozenou a prospěšnou proměnu celosvětového klimatu. Podle něj např. zvýšené teploty v ČR přispějí k pěstování tropických rostlin u nás, čímž klesnou ceny tohoto pro většinu Čechů, menšinu Moraváků a všecky Ostravaky luxusního zboží. Vzhledem k stoupající hladině oceánů se ČR brzy stane přímořským státem, což s sebou nese mnoho benefitů: mořský rybolov, rekreace u moře apod. V roce 2026 pak vydal knihu Bílá, leč nikdy, ale opravdu nikdy zelená planeta, v níž vysvětluje, že globální ochlazení ke kterému již konečně došlo tzn. klimatologická apokalypsa je skutečným přínosem pro lidstvo, neboť v zatopených státech světa je možno provozovat podmořskou turistiku, zatímco na zaledněném zbytku světa lze s úspěchem lyžovat či bruslit. Kniha Mrtvá, ale stejně nikdy ne zelená planeta z roku 2131 pak konstatuje, že vymření veškerého života na Zemi konečně ukončí platnost nesmyslné Lisabonské smlouvy a v neposlední řadě je velmi výhodné pro mandatorní výdaje státního rozpočtu, kdy zejména kapitola Starobní důchod bude vyčerpána z pouhých 86 % potřebných na provoz České správy sociálního zabezpečení. Tím bude definitivně dovršeno vítězství modrých strak, neboť pak bude moci všechny peníze rozdělit do správných kapes.
 
Klausova amnestie dává velkou logiku, Miloslav PonkrácAnonym4.1.2013 
Před zhruba rokem jsem psal, že centrum moci se pomalu přesouvá od vlády k mocným a velmi bohatým šedým eminencím v pozadí. Dá se říci, že vláda už nemá téměř moc v ruce. Její moc vyplývala s tím, že disponovala mnoha věcmi, které mohla „prodat“ – a za to byla respektována i mafiemi v pozadí. -*- Zhruba poslední rok až dva je ovšem stát vykraden, a vláda posloužila mocným. Změnila zákony v jejich prospěch (fikce doručení, nebývalá volnost exekutorů, faktická nevymahatelnost práva a spravedlnosti pro prosté občany, církevní restituce, …) a vláda už operuje jen s několika posledními kartami: -*- Komu předá celé zdravotnictví: Chrenek, zbývá jenom uměle zkrachovat Všeobecnou zdravotní pojišťovna a pak podle zákona spadne Chrenkovi celé zdravotnictví do klína, zbytek už si zařídí sám. Schválili mu nestandarně mnoho věcí, které byly za hranou zákona různými kličkami. Aby mu lidé neutekli poté co VZP spadne do klína podle zákona jeho pojišťovně, omezili možnost změny lékařů, stejně jako další. A jako dárek mu přidali popplatky, které mírně zvýšili. -*- Pak je tu ČEZ, kde jsem slyšel, že se nenápadně rozprodávají akcie. Zde zřejmě dojde k předání tajně a nenápadně tichou cestou. -*- Máme tu důchodový systém, který je zlatou slepicí. Pokusy předat vše k vytunelování do soukromých penzijních fondů byla řada a stále se snaží. -*- Tak by se dalo pokračovat. -*- Podstatné je, že poslední dva roky se těžiště moci silně přesunuje do šedých eminencí mimo vládu (ne že by tam nebylo, ale moc vlády zřetelně slábne a moc lidí vzadu roste). -*- Nepohodlní z vlády jsou zavíráni. Viz Rath apod. Lid měl/má radost z toho, že na politiky je metr, ale na skutečné zločince metr není. Ovládnutí policie a částečně soudů je nyní využíváno jako nástroj pro likvidace těch, které šedým eminencím vstoupí do cesty. A zároveň dají falešnou situaci lidu, že začíná spravedlnost i na mocné – stejně falešnou jako Havel dal naději na demokracii a lepší život. -*- Kalousek to pochopil. Přepsal svůj veškerý majetek na manželku a rozvedl se. Nebojí se, že by ho manželka o majetek připravila, v minulosti dokázal mít metody i hodně drsné (záhadná úmrtí?), takže manželka si to určitě nedovolí. -*- Klaus nyní amnestií zrušil vyšetřování, které vadilo mnoha lidem v pozadí. A také ochránil sebe. Tedy odstranil hrozbu skutečné moci mimo vládu v pozadí. -*- Ostatně Klaus milosti dával převážně podvodníkům a defrandautům. -*- Klaus pouze pomáhá dokončit proces. Ochránil skutečné šedé eminence, kteří se těžko mohli stát mocnými poctivou cestou. Tím je přikryl a zakryl k nim cestu. Jistě nezůstane bez odměny. -*- Pouze probíhá proces – předání majetku a moci mocným mimo vládu. Jejich ochrana mnoha novými zákony, které zaručují jejich klidné spaní i nerušené tunelování, kradení a vykonávání moci. Tento proces je na pozadí mnoha tisíců událostí ve vládě. Mnoha podivných zákonů. Mnoha podivných akcí. Je to válka mnoha drobnými bitvami a tahy. Klausova amnestie byla jenom jedním tahem na celé šachovnici. Každým tahem je předán kousek moci šedým eminencím v pozadí, nebo kousek majetku, nebo nějaký penězovod, nebo zákonem zrušena další možnost, jak je potrestat či na ně dosáhnout. -*- Občas to ruší zbytečně aktivní zahraničí, například Švýcarsko se začalo nechutně montovat do MUS. Nebo Pítr. Alespoň tam se dalo zdržovat a nakonec prošvihnout lhůty. Ale je to nepříjemné a vyvolává to zbytečné otázky mezi lidmi. -*- Záměrným pokračováním tohoto procesu je také dostat lidi do stavu, kdy budou na hranici uživení se. Budou mít spousty starostí jen o holý život. Zadlužování státu, neschopnost dosáhnout spravedlnosti, exekuční orgie, podporování kriminálních živlů jednak pozitivní diskriminací, jednak pořádnou tahanicí po soudech každého, kdo se opovážil bránit obviněním z překročení nutné obrany, rasismu či neonacismu. Dále rozbíjením co jde. -*- Dále rozeštváváním lidí proti sobě. Mladých vůči starým. Podnikatelů vůči zaměstnancům. Antikomunismem a bojem proti komunismu v době, kdy žádné osobní riziko nehrozí, ale je to hezká póza. Rozeštvávají se muži proti ženám co to jde. Atd. -*- Nicméně toto už přesahuje rámec jediného tahu na šachovnici – Klausovy amnestie, mimochodem geniálního tahu, pokud bychom to četli v detektivce. -*- Klausova amnestie nedává téměř žádný smysl, pokud se posuzuje jako ojedinělý krok. Nebo srovnává s osobou Klause – zde dokonce vypadá amnestie jako totální zmatení, kdy Klaus dělá něco jiného, než poslední roky dělal. Nicméně v celém kontextu celého procesu předávní moci do šedých eminencí a přeměny vlády pouze na pimrlové divadélko bez významu pouze aby si občané užili hry s tím, že stále považují vládu za centrum moci – to dává velký smysl. Klaus není osamocený člověk, sólista, Klaus hraje s velkým orchestrem. A tam to smysl dává.
KLAUS OSOBNĚ DOHLÍŽEL NA TUNELOVÁNÍ IPB STBákem??? - národe čtěteZdenek4.1.2013 
https://www.policejniveteran.cz/files/Kr%C3%A1de%C5%BEe%20stolet%C3%AD%20(2).pdf IPB IPB vznikla roce 1993 sloučením Investiční banky (je zajímavé, ţe vznik Investiční banky v roce 1990 byl předem jiţ za komunismu plánován, jak vyplývá z interních dokumentů Státní banky Československé z února 1989) a Poštovní banky. IPB se brzo dostala mezi tři nejsilnější banky v zemi. Postupně docházelo k navyšování základního kapitálu, tzv. "nafukování bubliny" a důkladnému pumpování ve formě úvěrů a vyvádění aktiv na dceřinné společnosti. Významnou destinací peněz pumpovaných z IPB byly firmy Václava Junka, agenta StB a člena posledního předlistopadového ÚV KSČ, zejm. Chemapol Group a společnosti, ve kterých figuroval jako statutární orgán či většinový vlastník Antonín Charouz. Miliardy končily také v impériu Lubomíra Soudka, agenta StB, evidenční číslo 24939, krycí jméno GORDON, ovládajícího mj. Škodu Plzeň. Václav Junek, Antonín Charouz a Lubomír Soudek Prostřednictvím IPB byla financována i ODS, první půjčku ve výši 55 milionů v roce 1992 brzo následovaly další, bezpočet večírků, konferencí a "Ţofínů" ani nepočítaje. IPB financovala i vydání knihy Václava Klause "Dopočítávání do jedné". První ohroţení nerušeného pumpování znamenal rok 1995, kdy se do IPB vypravili kontroloři NKÚ, aby prověřili, proč banka neplatí daně. Dluh banky tehdy činil cca 173 milionů korun. Z banky byli nekompromisně vyhozeni a premiér Klaus tehdy osobně a v doprovodu tehdejšího vicepremiéra Kalvody navštívili NKÚ, aby jeho vedení náleţitě "umravnili" a odkázali do patřičných mezí. Tento daňový dluh později IPB ministerstvo financí v čele s Kočárníkem odpustilo. Menší problém nastal i v roce 1997, kdy auditorská společnost Coopers & Lybrand odmítla vydat pozitivní auditorskou zprávu s odkazem na neprůhledné účetnictví a nestabilitu banky. Pumpování proto kryla nějakou dobu auditorská společnost Ernst & Young, který vydávala bance výroky "bez výhrad", a to často v rekordní době. Na jaře 1997 odmítlo vedení IPB poskytnout úvěry zjevně krachujícím firmám, zřejmě s ohledem na blíţící se politické změny (pád Klausovy vlády v roce 1997) a hrozící odpovědnost. 30.4. 1997 jsou Tesař s Procházkou zatčeni a putují do vazby. Brzo zřejmě dostanou rozum, jsou propuštěni a zůstávají ve funkcích. V roce 1998 se v IPB objevuje strategický partner Nomura, zřejmě na objednávku, aby maskoval skutečnost, ţe banka je na pokraji pádu. Nomáda brzo převádí svůj podíl na společnost Saluka Investments, s heslem "čím neprůhlednější, tím lépe". Konec se však blíţil. Stomiliardové manko uţ nešlo krýt a bylo nutno poslat banku do nucené správy. Stalo se tak v červnu 2000 a pro mediální efekt "zakročujeme tvrdě a nikdo neunikne potrestání" obsadilo centrálu IPB po zuby ozbrojená zásahová jednotka URNA. Banku během dvou dnů koupila ČSOB a stát jí zaručil veškeré ztráty. Ještě před uvalením nucené správy se podařilo managementu banky vyvést veškerá likvidní aktiva do tzv. off-shore fondů na Kajmanské ostrovy (přičemţ společným portfoliem byly fondy Triton), na který se nucený správce ani český stát "nedostane". Šlo o řadu fondů, které vyuţívají legální nedobytnosti právního prostředí Kajmanských ostrovů. Celkovou výši aktiv vyvedených na Kajmany lze odvodit z rozhodnutí vlády ČR, která 21.7. 2003 rozhodla, ţe Konsolidační agentura zaplatí ČSOB v rámci státních garancí celkem 49,3 miliardy korun jako náhradu za majetky ukradené do fondů Triton. Podle státních odhadů by krize IPB a související státní záruky měly přijít daňové poplatníky aţ na 160 miliard korun. PERSONÁLNÍ POZADÍ VYPUMPOVÁNÍ IPB: Miroslav Tuček, agent StB, ev. č. 1864001, krycí jméno "KRÁL - národohospodář". Komunistický ekonom a dlouhodobý prorektor VŠE Praha za bolševismu, v 70. letech dokonce ekonomický poradce prezidenta. Před rokem 1989 zakotvil v Prognostickém ústavu, líhni kádrů, které připravovaly předání moci. V letech 1992 - 2000, tj. aţ do pádu banky působil ve funkci člena dozorčí rady banky. Měl zásadní vliv na všechny "pumpařské operace". Jeden z mozků vykrádání IPB.Jiří Weigl, prodlouţená ruka Klause v bance, který dohlíţel, aby bylo pumpováno správným směrem a výhradně se souhlasem mocných. Člen dozorčí rady banky 1993 - 1998. V současné době působí ve funkci vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. Libuše Benešová, místopředsedkyně ODS a předsedkyně Senátu zastávala v letech 1996 - 1998 funkci člena dozorčí rady. Jejím úkolem bylo hájit zájmy ODS v bance, zejména úvěrování společností spojených s ODS. Libor Procházka, několikrát byl trestně stíhán, tři týdny dokonce i vazebně, vţdy bylo však trestní stíhání zastaveno. V představenstvu banky působil v letech 1992 - 2000. Aladár Blaas, pravá ruka Libora Procházky a náměstek v IPB. Trestně stíhán, na intervenci ministra vnitra obvinění staţeno. Jan Klacek, místopředseda stínové vlády ČSSD 1996 - 1998, ve stejném období i člen představenstva IPB. Od roku 1998 aţ do pádu banky generálním ředitelem IPB. Jiří Tesař, autor ekonomického programu ČSSD, generální ředitel, předseda představenstva IPB 1992 - 1998 a člen dozorčí rady 1997 - 2000. Jiří Weigl, Libuše Benešová, Libor Procházka, Aladár Blaas, Jan Klacek a Jiří Tesař IPB nebyla klasicky vypumpována, jako ostatní banky, ale doslova "přepumpována", coţ způsobilo trochu jiný scénář, neţ bylo obvyklé sanování a státní pomoc. Bylo nutno jí převést na jinou banku, spolu s absolutními státními garancemi, které znamenají, ţe státní výdaje budou ještě vyšší. Výše ukradených peněz se můţe pohybovat v řádech okolo 300 - 400 miliard korun, Konsolidační agentura odkoupila nejhůře klasifikované dluhy za 170 miliard, záruky státu vůči ČSOB jsou neomezené (odhady státu se zatím pohybují okolo 100 miliard), takţe konečný účet můţe být ještě vyšší. KOMERČNÍ BANKA Komerční banka vznikla vyčleněním z bývalé státní SBČS a v roce 1992 se transformovala v akciovou společnost. Ve stejnou dobu se zde objevuje klíčová osoba vykrádání banky, Richard Salzmann. Kam peníze z Komerční banky nejvíce mizely? Mezi největší společnosti, kam byly pumpovány finance z Komerční banky, patří firmy (skupina ČS/Satrapa) okolo agenta StB, svazek č. 25447, Františka Chvalovského. Celková suma se pohybuje kolem tří miliard.Více neţ jednu miliardu vypumpoval z banky Petr Smetka, přes svou společnost HSYSTEM. Jedno z největších rozkrádání banky bylo realizováno přes společnosti izraelského státního občana Alon Barac, nar. 11.8.1960 (v českých médiích většinou nepřesně uváděný jako Barak Alon, pod tímto jménem také občas vystupoval) a jeho holding B.C.L. Trading. Vykrádání banky zahájené v roce 1996 ve formě dokumentárních akreditivů nebylo však Baracovou první operací v Komerční bance, počátkem 90.let ji připravil přes svou firmu Tessos Praha o asi dvě miliardy korun. V průběhu let 1996 - 1999 poskytla Komerční banka Baracovi úvěry ve výši přes osm miliard korun. I přes trestní oznámení na něj z roku 1999 nebyl Barac nikdy v Čechách stíhán a stítní zastupitelství v Praze si na něj netrouflo vydat ani zatykač. Podobné podvody jako v Čechách měl Barac na svědomí i v Maďarsku, kde pumpoval státní banku Postabank. Maďarské úřady Baraca dokonce na krátkou dobu zadrţely, poté byl propuštěn. Ţalobě čelil pouze ve Vídni v Rakousku, ale i tam spravedlnosti unikl vzhledem k náhlé nemoci soudce. 16. února 2000 schválila Zemanova vláda pomoc Komerční bance pohybující se na pokraji krachu. V rámci sanace stát převzal její špatné úvěry ve výši asi 65 miliard Kč, které byly později podle zaběhnutého scénáře převedeny do Konsolidační agentury. Komerční banku poté převzala francouzská Societé Generale. Dne 20.7. 2001 potom Miloš Zeman, tehdejší premiér ČR publikoval článek, ve kterém uvedl "Myslím si, ţe privatizací Komerční banky končí tunelování velkých bank v Čechách". PERSONÁLNÍ POZADÍ: Na prvním místě nelze neuvést Richarda Salzmanna, generálního ředitele banky od roku 1992 - 1998. Do roku 2000 byl senátorem za ODS. Osobní přítel Václava Klause, Ivana Kočárníka, Tomáše Jeţka, Dušana Třísky atd. Je ironíí, ţe celá 90. léta byl Salzmann prezentován jako vzor bankéře a byl o něm dokonce natočen díl cyklu GEN (Galerie Elity Národa). Osobně schvaloval největší pumpařské operace. Jan Klak, člen dozorčí rady banky 1995 - 1997. Karel Dyba, člen dozorčí rady banky 1997 - 1998, tj. v době největšího pumpování do Alonovy BCL Trading. Bývalý ministr hospodářství za ODS. Člen KSČ od 22 let, za komunismu kariéra v ČSAV, zakotvil v Prognostickém ústavu. Josef Kotrba, člen dozorčí rady 1995 - 1997, více o něm viz. výše kauzu České spořitelny Jan Stráský, v dozorčí radě 1998 - 1999, jeho úkolem bylo krýt předchozí velké vykrádání banky, bývalý předseda federální vlády v roce 1992, pozdější ministr zdravotnictví a dopravy (ODS). Bývalý vysoký funkcionář KSČ, vstoupil do ní ve svých 18 letech.

Jaroslav Rojšl, Chomutov

Středa, 2.ledna 2013

Všimněte jakou jsem si udělal ekonomickou "analýzu", já vesničan, k tomu, co nám zase provedl "profesor ekonomie" Klaus :

1 zničená dlouhodobá a obrovské práce policajtů
2 zničená práce vyšetřovatelů
3 zničená práce soudců a přísedících aj.
4 ztracený čas a obrovské znechucení obětí zločinců
5 opětné obrovské náklady při současném vyřizování amnestie - soudci, aj. 
6 o tyhle vejlupky se zvýší nezaměstnanost
7 začnou zase škodit - většinou to mají v genech - další náklady
8 starosti se zločinci na pracáku 
9 čerpání prostředků pro nezaměstnané
11 obrovské znechucení lidí z tohoto aktu přechytralého Venci - určitě dojde k volbě stran, které by v parlamentu až tak nemusely být

Přestože jsem dost šetřivej, tak bych tomu našemu prezidentskému vejlupkpvi přál ještě tento týden "povození na lafetě", kvůli které na prezidentský určitě šel - kdyby to Pane Bože šlo, tak tohle "povození na lafetě" honem - na tomhle bych bych určitě nešetřil - to by nám všem, i jeho příznivcům velmi, velmi pomohlo !!!

 

Jaroslav Mach, Brno

Středa, 2.ledna 2013

Na Nový rok předvedl pan prezident dva parádní sólo výstupy.V novoročním projevu se plně postavil za vládu premiéra Nečase,kterou „pár dní“ předtím kritizoval.A odsoudil nejen opoziční strany,ale i občanská hnutí za kritiku této vlády (nechme stranou vnější či vnitřní impuls k tomuto činu).Prý vnášejí neklid.Asi tím,že s nimi souhlasí velká většina občanů a že jejich iniciativy jsou teprve odrazem kritiky vlády touto většinou.Proč?Tím se pan prezident nezabývá,jen vyzývá ke klidu bez kritiky jejích programů,který pan prezident nebere v úvahu.Hlasatel demokracie je proti občanské demokracii a zdůrazňuje pouze parlamentní demokracii(včetně parlamentních čachrů)jako jediný základ vlády lidu, ro lid a lidem (politická definice demokracie).Další sólo výstup prezidenta: omezená amnestie,leč taková, která umožní amnestovat ty,které média a veřejnost považovali za dosud z podivných důvodů neodsouzené zbohatlictví nezákonným způsobem(tj.i podle vstřícných zákonů pro privatizační obohacování se).Pan prezident jistě věděl,koho omilostňuje a jak ta vláda,kterou chválí vyhlašuje hesla o potrestání zbohatlictví pochybnými cestami korupčnictví(jen nedefinované korupčnictví s připuštěním legalizace lobistických metod v parlamentu?).Vulgárně výzva prezidenta znamená: držte huby,buďte poslušní „své“ dnešní parlamentní moci v jedné z nejlepších zemí v Evropě(EU),nejlépe bez EU(tj.i bez mezinárodního kapitálu z EU,který vlastní zásluhou Vény hlavní firmy v ČR?I tak to myslí náš Véna „Čech“ jak poleno ?).Ono „klid a rozvaha,nejlepší země“,byly přece výzvy „parlamentní moci bez zlých iniciativ“ a vrchních politiků v „socialismu“,zvláště v roce 1968,které oba čelní politici znají.

 

Zdeňka Pizurová, Ostrava

Čtvrtek, 3.ledna 2013

A co jste národe čekali od táty mafiánů Klause, který tady nastolil tento gaunerský řád zločinců,kmotrů, tunelářů, mafiánů, který se honosí samozvaným titulem "ekonom" a kromě miliardových dluhů z privatizace a vytunelovaných bank, svými kmotrovskými kamarády a ostudným chováním v EU nezanechal nic na co by jsme měli být hrdí, takže tahle hodně nedobrá třešinka na ještě hnusnějším dortu v podobě vyhlášené prezidentské amnestie, je to poslední co ještě táta kmotrů svým kamarádům nadělil,aby od nich dostával v důchodu hodně tučnou apanáž!!!!!Doufám, že jednou budou jeho zločiny stejně potrestány!!!

 

Milan Szabó, Sokolov

Středa, 2.ledna 2013

Martin Kotlarik: žádná revoluce nemá smysl když jsou lidé hloupí. Na to stačí vidět výsledky voleb, netřeba žádné revoluce. Po té vaší revoluci by si tam čecháčci zase dosadili toho co by jim nasliboval nejvíc pečenejch holubů a bylo by to stejný. U nás je problém pouze v morálce a to nejen politiků ale hlavně všech "obyčejných" lidí. Tady žádná revoluce nepomůže dokud se myšlení většiny lidí nezmění.

 

Libor Kocum, Moravská Třebová

Středa, 2.ledna 2013

Nemohu se zbavit pocitu o účelovosti této amnestie. Jednak se tím odpouští všem tunelářůma a zamezí se jejich stíhání v případě obratu politické situace a pak také třetina propuštěných vězňů má opět ulehčit rozpočtu na nápravná zařízení. Škoda, že se nedají někam propustit nepřízpůsobiví. Stejně jich mezi tou propuštěnou třetinou bude většina. Takže v konečném důsledku rozpočet nic nevydělá, bude tu 6000 nezaměstnaných navíc...

Miroslav Kašpar, Losiná
Středa, 2.ledna 2013,
Ptr už o té amnestii věděl dávno,proč myslíte,že se tak rát vrátil do ošklivého vězení do ČR,když mohl pobývat v luxusním ve Švýcarsku..?On má hodne dlouhé hnáty,takže se mu to doneslo,že se něco chystá,a věděli o tom i jiní zainteresovaný osoby,kterých se to týká,protože roszah takové amnestie si Vašek nemohl jentak vycucat od stolu ze dne na den.Byla to lumpárna pěkně dlouho připravovaná a Vašek i když s tím nemusel souhlasit,tak mu to nakonec jeho funkčního obdobý je šumafuk. :(

.........................

Přesně tak... Když jsem v televizi viděl a slyšel rozsah této amnestolumpárny a vzápětí jak nás všechny ujišťovali že to bylo "náhlé a neohlášené" rozhodnutí, tak jsem se pobavil víc než na Silvestra... :-)) Megagauner odchází od megakoryta a tak musí ještě svoje kámoše a kámoše svých kámošů vyreklamovat z basy po tom, co už je museli s ohledem na veřejné mínění "potrestat"... To by jeden zvracel, až by to tu všechno poblil... :-//

 

Miloslav Pokštefl, Městec Králové

Středa, 2.ledna 2013

Dokud budou v našem absurdistánu vítězit megazloději, tuneláři a korupčníci a právo a demokracie zašlapovány do bahna a potírány, bude stále více lidí volit KSČM a pseudopravičáci s tím nic ve své "většině 8%" nic nenadělají. Mohou jen nadávat a soptit a to je tak všechno, co mohou.

 

Pavel Piják, Brno

Středa, 2.ledna 2013

Klaus se stal tímto aktem zločincem. Amnestie může vrátit i stíhaného soudce Berku do taláru !! To už je mafie.

 

Denisa Slováčková, Brno

Středa, 2.ledna 2013

Tak je to správné. Hezky propustit všechny odkláněče, korupčníky a podobnou pakáž, aby ve věznicích bylo dost místa pro ty, kteří tu přimalují tykadlo sebestřednému politikovi, nebo třeba si budou dělat legraci z věrchušky.

 

Ivana Ebuová, Brno

Středa, 2.ledna 2013

Místo toho byl v roce 2006 odsouzen na osm a půl let za dvanáct let starý daňový delikt. „Tady v té zemi se pravda trestá a já o tom něco vím,“ řekl Pitr v létě roku 2006. Později byl trest snížen na pět let. V červnu roku 2007 měl definitivně nastoupit do vězení. Rozhodl se jinak a od té doby se skrývá. Původně počítal, že si za katrem dodělá maturitu. Rozhodnutí soudu ukončilo jeho velké plány. Za pět miliard korun chtěl postavit lihovar, teplárnu a továrnu na výrobu metylesteru řepkového oleje.

Pitr oficiálně nic nevlastnil. Tedy až na malý motocykl, známý pod jménem pionýr. Nemajetnost pochází z devadesátých let, kdy mu finanční úřad doměřil daň. Odmítl se podřídit. Byl přesvědčen, že se mu stala nespravedlnost. Aby nemusel platit, vzdal se veškerého majetku. Peníze neměl na účtech, raději je nosil po kapsách. Stejně jako některé politiky. Například Vlastimil Tlustý dělal ještě z pozice předsedy dozorčí rady České konsolidační agentury všechno možné, aby Pitrovi přihrál dluh Setuzy za pakatel*.

Na ruku mu šly i sociální demokraté Jaroslav Palas a Josef Hojdar. Pitr se výborně doplňoval s Petrem Sisákem, další barvitou postavou českého byznysu. V tandemu ovládali průmysl v Ústí nad Labem. První měl Setuzu a její někdejší energetiku, druhý zase Spolek pro chemickou a hutní výrobu. A taky politiky, které Pitr „neuměl“. Podle dostupných informací propojení potrvá dodnes. Pochopitelně v poněkud modifikované podobě.

Paní Ivana Ebuová, Brno 
Středa, 2.ledna 2013

Chcete vidět aby se děly věci???...tak zvolme jednohlasně KSČM...:-D...jednobarevnou vládu komunistů, kteří nebudou muset do koalice s nikým
------------------------------
Zloděje a vrahy volit nebudu.
********************************
...nedělejte si iluze, ty jste dosud volil a jestli si myslíte něco jiného, tak jste naiva...:-D
Pitr "podniká" už od roku 1991, kdy si otevřel obchod s potravinami. Rok na to se pustil podle týdeníku Respekt do obchodů s nezdaněným rumem a na tom podle svých slov vydělal stovky milionů.

"Také má ale od té doby sedmimilionový dluh na daních a finanční úřad mu ho sráží z platu. Pitr to vyřešil po svém. Nechává si vyplácet jen dvacetitisícovou gáži, z níž mu berňák strhává čtvrtinu; při tomto tempu by mu úhrada trvala sto let. Na otázku, proč prostě dluh nezaplatí, jeden z nejbohatších Čechů vysvětlil: "Je to už osm let a já už si na to zvykl," napsal o něm týdeník Respekt, který jej zařadil do "Party bývalých veksláků a překupníků" spolu s Miroslavem Provodem a hlavou celé skupiny Františkem Mrázkem.

Každá známost přijde vhod
Právě spolu s Mrázkem stojí Pitr v pozadí miliardového uskupení desítek firem, které v posledních letech podnikatelé skupovali. Hlavním "klenotem" je pak ústecká Setuza, kterou několika spornými operacemi ovládli po pádu IPB. Plnou kontrolu nad Setuzou jim později zaručily dobré kontakty s bývalým ministrem zemědělství Jaroslavem Palasem.
Mrázek ani Provod se nikdy netajili, že mají podobné vztahy s politiky napříč politickým spektrem. Veřejně ale dosud jmenovali jen poslance ČSSD Josefa Hojdara
Pitr si už roky stěžuje na šikanu ze strany policie, ta ho však před soud dostala jen v jediném - dnes odsouzeném - případě daňových úniků.

 

Miroslav Spanihel, Zašová

Středa, 2.ledna 2013

Pane Koch dovoluji si jen dodat ,ze to neni prehmat ale dobre promyslena pra.arna jako vse co tento clovek dokazal udelat, od pojistovacich podvodu pres jeho slavnou spolupraci s Kozenym ac jeden je pry lump a druhy prezident ,ale jsou oba stejni, roztrzeni republiky,drobne zlodejiny atd ..........ale samolibec ma co chtel ,no narod to bohuzel odnesl az na par jemu podobnych .....tak jim jeste chtel trochu pomoci nez pujde s tim ,ze mu to jednou patricne vynahradi

 

 

Jakub Mojžíš, Zruč nad Sázavou

Středa, 2.ledna 2013

Jestli má být nějaká spravedlnost tak se musí amnestie okamžitě zrušit,ihned zatknout Klause,Nečase,Kubiceho,Peake a Blažka.Podat na ně trestní oznámení za zradu a úmyslné rozvrácení národa.
Lidi vůbec nechápete co se tady chystá!
Skutečné důsledky posledních kroků jak vlády,tak prezidenta,destabilizují tento stát a oni tady budou moci nastolit policejní diktát!!!

 

Michal Hynouš, Praha

Středa, 2.ledna 2013

Amnestie se patrně dotkne i soudce Jiřího Berky, který s dalšími lidmi podle obžaloby způsobil falešnými konkurzy škodu za čtvrt miliardy korun. Pokud bude Berka osvobozen, vrátí se s čistým trestním rejstříkem do funkce soudce. Stát mu také bude muset zpětně vyplatit ušlý plat za osm let.
Tak tohle me vazne pobavilo.

 

Martina Roučková, Liberec

Středa, 2.ledna 2013

Amnestie je poslední a ten nejhorší kopanec ješity Vaška. Právě dokázal jak se bojuje proti korupci a rozkrádání,slušný člověk je nazýván lůzou a sockou a to i když nepobírá soc. dávky. Zloději, podvodníci, lháři mají druhé Vánoce. "Člověk", který někoho okrade, zpronevěří peníze je propuštěn a člověk, který vyjádří svůj názor i když neverbálně /malování tykadel podvodníkům a lhářům na plakátech/ je dál vězněn. PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZILA!!!!

 

Jiří Cibulka, Havlíčkův Brod

Středa, 2.ledna 2013

Otec rozkradení republiky tímto dalším fatálním projevem sebestřednosti uštědřil políček spravedlnosti. Jeho jednání zasluhuje opovržení od všech poctivých lidí...

 

 

František Kroupa, Praha

Středa, 2.ledna 2013

Krást se má a vyplácí sděluje tuneldědek občanům, a další - Karel se svými podvody při restituci majetku ani netajil, tak si ho zvolte, jeho kampaň je na každém kroku, i teď se tady vemlouvá, jak bude za vás bojovat, zrovna tak jako Václav, když nastoupil se slovy , že bude prezidentem každého z vás.

 

Pavel Dvorský, Velké Losiny

Středa, 2.ledna 2013

Je to jen otázkou času kdy budou Pitr s Klausem k vidění na tenisových VIP tribunách. Netřeba se rozčilovat.
Organizovaný zločin je v ČEZku opravdu,ale opravdu dobře organizovaný.

 

 

Jiří Abel, Hořovice

Středa, 2.ledna 2013

Když něco ukrást v ČR, tak alespoň 20 milionů Kč a více. Rázem se zařadíte do skupiny nepostižitelných VIP lidí a na 95 procent nikdy nebudete odsouzeni. Váš spis do 3 let bude mít na 100000 stran a nikdo se v něm nevyzná. A pokud přece náhodou odsouzen budete, pak vám prezident udělí milost...

 

 

Jaroslav Vintr, Ustí Nad Labem

Středa, 2.ledna 2013

Přátelé,přesně se stalo co jsem říkal přitom když se ten POCTIVY PODNIKATEL vrátil do Cech.Nevěřte,že by se Pitra vrátil kdyby věděl,že ty své zlodějny,podvody a tunely šel do kriminálu. To bylo na radu jeho vykutálených právníků,kteří věděli co dělají.A samozřejmě počítali i stouto alternativou promlčení trestu a tím i amnestií. Ted v podstatě tento lump a darebák bude za ukradené peníze podnikat a všem se smát,žít ve své drahé vile,jezdit drahým a autama a věřte nebude dlouho trvat a bude stýkat se špičkami v oilitice(protože ještě kamarádíčkové ze starých dobrých časů fungují) a spokojený život půjde dál. A zato lidé zvonili klíčema,tak za tohle určitě né.

 

 

Jiří Abel, Hořovice

Středa, 2.ledna 2013, 

Pan Havel jako prezident v době euforie přestřelil a udělil rozsáhlou amnestii, která je mu dodnes vyčítána. Pan Havel byl snílek, který udělal chybu, ale v dobré víře. Amnestie pana Klause je zcela něco jiného. On cíleně de facto osvobodil většinu sprostých zlodějů, kteří se podíleli na rozkrádání republiky. Jak vidět, v ČR se krást vyplácí...

 

 

Pavel Jansa, Plzeň

Středa, 2.ledna 

Je to opravdu skvělí dárek do nového roku pro slušné lidi co chtějí žít podle pravidel... nechápu a děkuji, že si pana presidenta budu pamatovat, jako člověka co hájil čest a sparavedlnost... :-( Dík, asi si půjdu něco šlohnout, stejně mi to projde ...

 

 

Petr Matula, Hradec Králové

Středa, 2.ledna 2013

Amnestii vyhlášenou prezidentem vidím jako jeho poslední snahu se zviditelnit ve své funkci a udělat něco o čem se bude hovořit. Je jen dalším důkazem, že vždy nadřazoval zájmy politické a ekonomické nad vymahatelností práva a že podstatu práva jako nutnou podmínku ekonomické prosperity nechápe. Je tak sám jednou z příčin slabého právního vědomí v naší společnosti. Tato plošná amnestie je výsměchem všem obětem trestných činů, které spáchali odsouzení, co budou propuštěn,i i práci policistů a soudců. Jediným výsledkem na straně propuštěných bude zvýšení jejich pocitu beztrestnosti, protože výchovný efekt nepřišel. Za čas bude ve věznicích ještě více odsouzených, než dnes. Přitom usvědčit a odsoudit takovou spoustu pachatelů stálo společnost mnoho peněz - tato investice společnosti do práva a ochrany před pachateli se v souvislosti s amnestií jeví jako zmařená.

 

 

Jana Poklopová, Čelákovice

Středa, 2.ledna 2013

Samozřejmě, že zvláště tato amnestie je zaplacená, všimněme si, jací lidé budou osvobozeni, že?

Lidé, kteří okradli stovky občanů, rozkradli miliardy, takoví mají být amnestováni?!?!?!?

Je to totální devastace práva v ČR!!!

Hnus, hanba!!!

 

 

Jana Janoušková, Olomouc

Středa, 2.ledna 2013

Pravicoví budou mít druhé vánoce- "podnikatel" Pitr bude neposkvrněný a jistě mnoho dalších "vyvolených", jenom Rath bude nadála úpět v žaláři- to je tak když své známé nazýval pravým jménem a začal " vrtošivým staříkem".

 

 

Zdeněk Neduchal, Svatobořice - Mistřín

Středa, 2.ledna 2013

Omilostněn by mohl být i podnikatel Tomáš Pitr. Podle Televize Barrandov je v kauze údajných daňových úniků stíhán od roku 2001, tedy déle než osm let, a případ splňuje i další aspekty, jimiž je amnestie podmíněna.
------------------------------------------------------------
A vo tom to je...

 

 

Jaroslav Vintr, Ustí Nad Labem

Pátek, 4.ledna 2013

Amnestie je opravdu velká. Víte nechápu,jak mohou propoštět z Mírova,Valtic a z Jablonce,to přeci byly věznice s označením 3 a tam už chodili ti zasloužilí,kteří už seděli poněkolikáté a nebo za velké trestné činy. A dále jak jsem to propouštění pozoroval v telev. tak lituji policii,protože věřím,že 2/3 se jich vrátí zpátky.Už někteří jen opustili brány věznice tak kradli a vyváděli. A to nemluvím o těch kauzách CHvalovský,Pitra a dalších,těch kterých se týká majetková trestná činnost,tunekování stamilionů a miliard. Tito lumpové se nám budou smát,užívat si nakradených milionů,jezdit vdrahých autech a bydlet v drshých vilách.To co udělal Klaus je vrcholně nezodpovědné a nesprávné.

 

 

 

Tom Bukovsky, Polná

Pátek, 4.ledna 2013

Je hluboké barbarství, když Banky své nadnormativní výdaje a ztráty převádějí různými formami na klienty. Je zločinem a barbarstvím, když pravicová vláda Petra Nečase a pod rouškou neutrality presidenta stejně ale pravicový president Václav Klaus spáchá fanatické zvěrstvo, které hodí na bedra, včetně odpovědnosti a následků , českému a moravskému národu. Amnestie??? Proč? Protože ohromné náklady na vězeňství musí Nečas a jeho egoistická klika snížit..za každou cenu.Aby mohla důvěřivým zbytkům obyvatel presentovat ekonomické úspěchy Novofeudální Buržujské totality.

 

 

Karel Podhajský, Police nad Metují

Pátek, 4.ledna 2013

Tímto činem se náš "nejchytřejší" definitivně zařadil do společnosti kde čest, morálka a spravedlnost nemají místo! Do společnosti, která vyplavala z bahna tzv."Sametové revoluce", která slušné pracovité občany nazývá lůzou!!! Do společnosti, kde vládnou peníze a grázlové nejhrubšího zrna!! Děkujeme....

 

 

Jan Rosan, Slaný

Pátek, 4.ledna 2013

Tato amnestie svým rozsahem, kde zlodějíčkové dělají křoví, zakrývání skutečné kriminální činnosti, dokazuje, že mafie už ovládla Hrad. Tím umožnila tunelPAPÁ dokončit privatizaci.

 

 

Jíří Kozák, Louny

Pátek, 4.ledna 2013

Po volbách do PS jsem tady psal, že se ještě budou všichni divit, jaké "školení" a "doučování" nastane.. Tak snad už začínáte chápat, k čemu a pro koho je vysoká produktivita práce, plné "regály" podřadné kvality zboží, "lepší" zdravotnictví, školství,....., rádoby demokracie a svoboda...
Takže přeji hezký a úspěšný den.

 

 

Renata Muglová, Hluboká nad Vltavou

Pátek, 4.ledna 2013

Jak si myslím já,prezident a Nečasem potřebovali zbavit viny pár svých kamarádů za finanční průšvihy,podvody a úplatky.Proto ta amnestie bez vyloučení finančních trestů.No tak zase pár politiků bude mít čistý štít,to že se s tím sveze pár tisíců živlů,to už se stává.Přeji policii sylné nervy.

 

 

Jonathan Beran, Litomyšl

Pátek, 4.ledna 2013

Klaus amnestii takovéhoto rozsahu vyhlásil z politických důvadů. Chtěl vzbudit ve veřejnosti odpor k amnestii. Amnestovaní zločinci se o to už postarají tím, že začnou krást, loupit, znásilňovat, etc etc. Jakmile tu bude tlak veřejnosti, je jen otázka času, kdy se začne jednat o zrušení amnestie a snížení pravomocí prezidenta. Potom si občané budou volit v přímé volbě bezvýznamnou figurku, která nemá žádnou moc a je dobrá tak na vítání zahraničních hostí. Tím ale sníží i vliv občanů - voličů, rozhodovat o věcech veřejných. Může potom pokračovat demokratura (t.j. diktatura) politických stran, které za nic neručí a schovají se za ně jednotlivci, vědomí si své beztrestnosti.

 

 

Jiří Pešice, Osek u Rokycan

Pátek, 4.ledna 2013

Spravedlnost naruby. Grázly pustit, odpůrce režimu dáme za katr. To je celá strategie VK. Ten pán tady za posledních dvacet tři let sehrál tragedii, jakou český národ ve své historii nepoznal. David Ráth se v cele směje. Né, že by měl radost, že bude propuštěn. Jeho se to s určitostí týkat nebude. Ale proto, že amnestie potvrzuje účelovost jeho kauzy.

 

 

František Hrubý, Hluk

Pátek, 4.ledna 2013

Obávám se že to všecko svědčí spíš o špatné funkci našeho soudnictví i obecních,městských a krajských úřadů. Většinu těch "zločinů" za které ti pitomci sedí by kdysi vyřídil místní policajt a ty vážnější četnická stanice.To ani nemluvím o nevšímavosti obecních funkcionářů vůči podvodném počínání velké část OVS!Běda když potřebujete řemeslníka-většinou si požádá 2-5 násobek co by si zasloužil a ještě z toho nechce zaplatit daň z příjmu!

 

 

Vladimír Plachy, Pardubice

Pátek, 4.ledna 2013

Všichni Ti zpěváci, baviči, herci,režiséři až na vyjímky ODS, TOP 09 a VV podporují a nyní půjdou s většinovým názorem, ale jen z důvodu momentálního prospěchu. Až budou volby podpoří zase pravici, protože z ní koukají prachy a kšefty.

 

 

 

 

Zdeněk Milata, Milovice

Pátek, 4.ledna 2013

Amnestie 2013 = heslo Václava I. Klause: Tuneláři všech zemí spojte se!

Přece nemohl nechat své kamarády z 90. let, kdy se to konečně začalo řešit, ve štychu. Připomeňme jeho výrok: Neznám špinavé peníze a víc takových Kožených...

 

 

Zbyněk Lugr, Zlín

Pátek, 4.ledna 2013

Klaus si šplhl u kriminálních živlů, ovšem ztrpčil a mnohdy ztížil životy většiny slušné populace. O amnestii by se dalo uvažovat u nedbalostních trestných činů, ne u úmyslných milionových, mnohdy miliardových cílených podvodů. To si však člověk jeho vize nedokáže uvědomit. Vždyť dovolil a vykonal zcela beztrestně devastaci národního hospodářství celé země.

 

 

 

Ivana Oslejšková, Hradečno Nová Ves

Pátek, 4.ledna 2013

Ani bych se nedivila, kdyby se naší hlavě něco stalo.Je zde spousta lidí, kterým někdo vzal toho nejbližšího a pan prezident ho teď omilostní. Nastane zkrat a je to.Toto bylo opravdu velmi špatné gesto, zase budeme mít větší starch o své blízké, podvodníci co okrádají seniory, násilníci co přepadávají děti a ženy.Zajímalo by mě co ho k tomu vedlo, tohle nemohl udělat normálně myslící člověk, kterému jde o blaho a bezpečnost svého státu.

 

 

 

Gertruda Samuelová, Jihlava

Pátek, 4.ledna 2013

Nechápu amnestii takového způsobu. Na co se tedy vyhazovaly peníze z peněz daňových polatníků za stíhání největších zlodějů i vrahů, když jsou dnes čistí. Myslím, že je to nejhorší konec prezidenta Klause. Asi mu kape na maják. A to chce udělit ještě milosti, jako je udělil Kratochvílovi, největšímu zloději v Jihlavě.

 

 

 

Jaroslav Jeřábek, Vyškov

Pátek, 4.ledna 2013,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Otázka je jak to vůbec je.Čert se v tom vyznej.Ale to že zneužil své postavení nemá cenu komentovat.I když jak si možná myslíte "k bohulibé činosti" což je otázné.Ne každý živnostník je zloděj a lump tak jko my dva jsme také každý jiný.

 

Michal Špet, Bílina

Pátek, 4.ledna 2013

Klaus věděl velice dobře co způsobí!Jako nastrčená figurka dělá pouze to ,co se po něm požaduje.Deset procent "očištěných" je zcela potřebných pro řízenou destrukci České republiky a hlavně pro pakování kont popřevratových miliardářů.Obávám se,že započatý proces je již nezvratný.Ostatních devadesát procent lotrů se pouze svezlo!

 

 

kub Nábělek, Prostějov

Čtvrtek, 3.ledna 2013

Dělají si z nás prču. Nejde jim o dělání bububu doopravdy. Kdyby prošla nedůvěra vládě tak tady ty kreatury už by si ke korytům nepřišla. Drží se tam jak lejna košile než se zaháknou v nějaké dozorčí radě aby pak pěkně poodlezli někam na dividendy...

 

 

Dušan Pivko, Trutnov

Čtvrtek, 3.ledna 2013

Je to smutné,ale plné korýtko je lepší než čest.

 

 

Anna Benešová, Praha

Čtvrtek, 3.ledna 2013

Ale chlapče, tohle se matce představené Karolíně nemůže líbit. Touha po moci a penězích ji žene dál a dál..kam až může jít?? Myslím že ta se neštítí ničeho,spřátelí se i s čertem!!!

 

 

 

Bronislav Zlobický, Červený Kostelec

Čtvrtek, 3.ledna 2013

LIDEM nikdy z vlády neodejde. Důvod : boj o koryta !!! Kdyby odešli padne vláda, což znamená nové volby. Tím pádem už se LIDEM ani VV do sněmovny nedostanou a skončili.Takže zájem je jasný. Držet se co nejdéle u koryt ! Akorát je to od nich komedie.

 

 

Jakub Nábělek, Prostějov

Čtvrtek, 3.ledna 2013

Dělají si z nás prču. Nejde jim o dělání bububu doopravdy. Kdyby prošla nedůvěra vládě tak tady ty kreatury už by si ke korytům nepřišla. Drží se tam jak lejna košile než se zaháknou v nějaké dozorčí radě aby pak pěkně poodlezli někam na dividendy...

 

 

 

Josef Benda, Vyškov

Čtvrtek, 3.ledna 2013

Jsem užř starý a nemocný. Zažil jsem Hitlera i Stalina na vlaqstní kůži.Bylo to někdy kruté, ale mělo to řád a pravidla.To co je dnes se vymyká chápání. Ve vládě je strana, kterou nikdo nevolil, Na svobodu jsou propouštěni i ti co mají za nehta miliardy. Netvrdím, že Rat je nevinný, ale vím, že je to prorto, aby nemluvil, nebo aby mluvil v pravou chvíli to co se bude muset naučit nazpamět

 

 

Josef Svárovský, Praha

Čtvrtek, 3.ledna 2013

Bylo by dobré, aby o nich přestali psát. Tito lidé nemohou ničím překvapit. Jedinný cíl, je udržet si poslanecký mandát co nejdelé. Voleb se bojí jak čert kříže. Jejich nejprve silácké řeči a potom pokorná slovíčka k zachování vlády opepřena starosti o státotvornost. Takže o čem se zde bavit. Nic nového pod sluncem, takových kousků provedli a ještě provedou. Jim to snad připadá normální. Nechtěl bych být v kůži Nečase a mít takového společníka k vládnutí. Lidé, kteří vnikli do vysoké politiky prostřednictvím veverek, jsou neštěstím naší vyšší politické scény. Proto je třeba si v příštích volbách dávat pozor na nové strany, které slibují království nebeské na zemi, ale potom bez problému vytváří peklo. 
Proto číst a vyjadřovat se o této rádoby straničce považuji za ztrátu času a prohlašuji, že se nadále k nim zdržím jakéhokoliv komentáře.

 

 

Milan Žluva, Havířov

Čtvrtek, 3.ledna 2013

Mrňavá a ještě nedávno bezvýznamná, nějaká Karolina si za svou karieru vzala získání postu ve vládě za každou cenu. Pokud není podle ní, vyhlásí odchod z koalice, aby byla mediálně zajímavá. Jí to dělá dobře. Teď zase své slovo ruší a chce zůstat v koalici. Znovu se stává mediálně zajímavou, ale zapomíná, že před českým národem úplně ztratila tvář a stala se proradnou političkou, kterou zajímá jen plné koryto. Ona není hloupá, ohlas z publika k ní doléhá a ona ví, že jestli skončí tato vláda, je to i její konec. Stává se až příliš nenáviděnou a taky na to doplatí!

 

 

Karel Novák, Jablonec nad Nisou

Čtvrtek, 3.ledna 2013

Jak směšně zní vyjádření Karoliny Peake k rezignaci Viktora Paggia, že to bylo unáhlené rozhodnutí tohoto poslance LIDEM. Spíše unáhlenější bylo rozhodnutí Karoliy Peake před vánočními svátky po jejím vyhazovu z ministerské funkce na obraně než to současné. Karolina denně prokazuje, že nemá v politice co dělat, protože to je lživá poslankyně a když zjistí, že vydíráním ničeho nedosáhne, pak se stáhne a vůbec jí nevadí ostuda. Když si vzpomenu na slova prezidenta V.Klause o Karolině Peake jako o křehké dívence, která toho moc o obraně neví, pak docházím k závěru, že to není křehká dívenka, ale prolhaná a falešná žena, která neváhá vyhodit i svého kolegu (Pavla Dobeše)jen aby ona zůstala na vysokém postu místopředsedkyně vlády.

 

 

 

 

Petr Mrkva, Ostrava

Čtvrtek, 3.ledna 2013

Josef Svárovský, Praha
Čtvrtek, 3.ledna 2013, 22:02:34 | Souhlasím | Nesouhlasím | +4
Bylo by dobré, aby o nich přestali psát. Tito lidé nemohou ničím překvapit. Jedinný cíl, je udržet si poslanecký mandát co nejdelé. Voleb se bojí jak čert kříže. Jejich nejprve silácké řeči a potom pokorná slovíčka k zachování vlády opepřena starosti o státotvornost. Takže o čem se zde bavit. Nic nového pod sluncem, takových kousků provedli a ještě provedou. Jim to snad připadá normální. Nechtěl bych být v kůži Nečase a mít takového společníka k vládnutí. Lidé, kteří vnikli do vysoké politiky prostřednictvím veverek, jsou neštěstím naší vyšší politické scény. Proto je třeba si v příštích volbách dávat pozor na nové strany, které slibují království nebeské na zemi, ale potom bez problému vytváří peklo. 
Proto číst a vyjadřovat se o této rádoby straničce považuji za ztrátu času a prohlašuji, že se nadále k nim zdržím jakéhokoliv komentáře.

Na toto musím reagovat. Nečas si sám tuto stranu vybral k vládnutí a jsou to pro něj ti kteří mu nakonec vždy zvednou ruku pro cokoli. Stačí udělat bu bu bu volby. Co víc by si mohl přát.

 

Ivan Fiala, Kopřivnice

Čtvrtek, 3.ledna 2013,

Stanislav Krejčiřík
‎"Pokud ve vládě zůstaneme, tak se o nás bude mluvit jako o korytářích, když odejdeme, tak jako o někom, kdo boří stabilní a fungující vládu. Máme na výběr jen špatná rozhodnutí. Nechci se ale handrkovat o posty, ale handrkovat o věci, které bych ráda prosadila, jako je redukce agend či přijetí zákona o úřednících," uvedla Peake... paní Peake nebojte se tolik, o Vás i Vaší straničce se mluví výhradně jako o korytářích...a že byste bořili stabilní a fungující vládu? :) vládu, kterou odmítá skoro 80% národa? vládu co se opírá o přeběhlíky a zločince? Vládu neschopných, ale všehoschopných? viz.Kalousek, Nečas... Máte na výběr jedno dobré rozhodnutí: odejít z vlády alespoň s trochu rovnou páteří...Prozraďte prosím národu, co jste vyhandrkovala a prosadila za tu dobu co jste ve vládě? Církevní zlodějnu pro uzký počet lidí, to ano, zvýšení DPH pro širokou veřejnost, to také, schválení si vlastních benefitů to určitě a co jste prosadila pozitivního pro národ? Redukce agent? K smíchu všem, jenom ne Vám...ale rád si na to počkám. A zákon o úřednících? :) tam se toho schová....Možná by bylo dobře prozradit úspěšnost Vašeho boje proti korupci...
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
to je řečeno velmi pěkně a pravdivě p.Krejčirík

 

Od Doris [Odpovědět] z 3. 1. 2013

Co to je ta jakoby strana lidem , kterým lidem, co to je za samozvance, kdo to volil ? Co ta pike ví na Nečase, že podle ní skáče ? a to je v této posl.partě stejné, každý na každého něco ví, tak proto se nehneme z místa. Občané, chtějme odklad voleb a domluvme se, že ani jednoho co se tam cpou, nebudeme volit. !!!

 

Od [Odpovědět] z 4. 1.2013

Co se vlastně stalo? Nic moc, pejsek se před vánoci pokakal na koberec, do hovínka mu strčili čumíček a naplácali na zadeček. Tak zatím sedí v koutě a trucuje, ale když jde pániček okolo, snažně vrtí ocáskem a vysílá pachové signály "já už budu hodnej, jen mi nějakou tu kostičku dej..... "
Opravdu "Cirkus Peake"! A tenhle cirkus nám bude vládnout ještě víc než rok! Na co vlastně čekají? Papá Klaus to ještě více pohnojil tou amnestií pro tuneláře (možná se chtěl pomstít, než ho pohltí politická nicota), TOP 09 sice řilá, že jaksi se s tou ammestií neztotožňuje, protože se s ní nikdo o tom nebavil, pejsek hned zaštěkal, že on taky ne, ale oba se shodují, že lepší šťavnaté kostičky s kousky masíčka než okoralý chleba a tak tenhle marast ještě podrží. Jejich poslanci si koupili kvalitní lepidlo (vždyť na to po přidání na platech mají) a pevně se přilepili k poslaneckým lavicím. Teď tančí jak můry kolem lustru a snaží se cirkusové publikum přesvěčit, že jejich cirkus je ten opravdu pravý, že medvědi nepelichají a tygrům nevypadaly zuby z huby.
A šašek běhá po manéži a křičí:" pane šediteli, pane šediteli, už nemusíme s tuneláři bojovat, děkujeme, že pan Arcihrad těm tunelářům ty jejich tunely posvětil.
Tak zbyla jen ta korupční vláda, co bujuje proti korupci, publikum se směje, sloni jedí seno a skupina létajících mnichů nacvičuje nové číslo, tanec mezi vrácenými vzdušnými zámky.
Padre Švarzenberg má na perši Kalouska, největšího maestra na finanční veletoče a kolem poskakují jeho věrní - cirkus podpoříme, neboť co jiného bychom mohli dělat? Vždyť už nám zbývá jen ta štafáž. Budem váženému publiku tvrdit, že stan, přestože dírami v šapitó fouká a stožáry jsou shnilé, do roka a do dne spravíme a když nám dnešní publikum neuvěří, v záloze máme nové publikum z biskupského gymplu z Budějic! Ti uvěří všemu, jako že je Bůh na nebesích!!!;-D

 

Od [Odpovědět] z 3. 1. 2013

Lidem: něco dejte a podpoříme vládu. Je to NEZVOLENÁ STRANA VYDĚRAČU. A co když třeba z ODS se odtrhnou 3 poslanci a založí si stranu apokud nic nedostanou vládu nepodpoří?? Všechno to jsou parchanti, kterým není rovno, jenom kecy o demokracii. Hlavně prospěch pro lidi / rozuměj poslance, senátory,lobisty a tuneláře/ Nic se nebojte tuneláři všech zemí spojte se, alepoň v této zemi máte jistotu amnestie pokud budete souzeni !! Zlatý komunisti !!

Petr Matula, Hradec Králové Středa, 14.listopadu 2012,
Bruselští nechápou pojmy jako odklonění, tunel a podobně? Abych dostal provizičku do správné kasičky, tak tam musí sedět muj člověk, to je jasné, ne? 
Ono to není jenom po volbách. Děje se tak v podstatě při každé výměně ministra. A protože se i navzdory "odpovědné protikorupční politice" vlády objevuje hojné množství korupčníků z jejích vlastních řad, střídání u korýtek zřejmě jen tak neskončí..A výměny úředníků tím pádem také ne.
 

Vladimír Prokeš, Jindřichův Hradec Středa, 14.listopadu 2012, 

Bohužel, tak to funguje nejenom ve státní správě, ale také i v samosprávě, kdy po komunálních volbách jsou na uvolněná místa vedoucích odborů i uředníků dosazování lidé bližší té straně, která získala po volbách na radnici dobrou posici. Pak je z toho neustálý kolotoč, kdy se úředníci stále dokala učí svoji profesi a když se ji jakž takž naučí, jsou další volby a oni se modlí, aby zase uspěla ta strana, nebo ten dotyčný radní, který jim k tomu místu dopomohl. Někdo může namítnout, že jsou místa obsazována na základě výběrových řízení atp. Ten kdo do toho trochu vidí, nebo se podobných řízení sám účastnil, tak ví, jak taková řízení probíhají.
Možná by všechno změnil zákon o státní službě, o kterém se neustále mluví, ale jsem přesvědčen, že ani ten nebude v tom našem českém chlívečku absolutním lékem.Všechno je zkrátka v lidech a bohužel, těch morálních a slušných zase tak moc není.
 
 
Josef Hasman, HořoviceStředa, 14.listopadu 2012,   
Jádro věci je jen a jen o politicích. Oni nejen ovlivňují státní správu vměšováním ale i nekvalitními zákony, které přijímají a v nichž se už ani státní správa není schopna orientovat. České politikaření, pletichaření, zákonokazectví ale i kapsování na úkor státních a obecních kas je, jak vidno, v EU nechvalně známé. Jen aby si z toho ostatní nebrali příklad.....A přicházení noví, otrlejší a zkušenější poltitici.
 
 
Jaroslav Čechal, Hodonín Středa, 14.listopadu 2012, 
Vše záleží na tom,který klan organizovaného zločinu,má momentálně navrh.Zkorumpovaní politici jsou prodlouženou rukou kmotrů a politici,zase potřebují mít státní úředníky pod palcem,aby jim umožňovali rozkrádat státní majetek.O nic jiného,v podstatě nejde.Organizovaný zločin,není v Česku jednotný a z toho pramení,neustálé výměny státních úředníků,v závislosti na tom,který zločinecký klan,je právě u moci.
 
 
Bohuslav Běloubek, Žižkov Středa, 14.listopadu 2012, 
Můžete nenávidět Brusel jako já,ale bohužel v této otázce má pravdu. Po volbách vítězná garnitůra přitáhne na ministerstva a ostatní ztátní instituce tolik spolustraníků a kamarádů, jejiž jedinou "kvalifikací" JE PARTAJNÍ PŘÍSLUŠNOST A KAMARÁDŠOVT. Pak všichni nadávají že ve státní správě je bordel.To je jedna z příčin.
 

 

Kdo je Kvačková-Pýče a její PýkAnonym13.11.2012

Karolína Peake - rodina její matky, Radky Kvačkové, rozené Šebkové, obdržela darem od maltézských rytířů Velkopřevorský mlýn na Čertovce Praha Malá Strana/ kde dusud bydlí. Za co??? Karolína Peake má potřebu dostat se k moci v politice. Byla členkou ODS, ale nemohla se protlačit na přední místa /jo, naši modří kmotři tam jen tak někoho nepustí, jen své vyvolené a posichrované, Karolína zosobňuje totiž cizí elitářské zájmy/, takže tudy cesta nevedla, musela odejít, nechtěla být řadovou členkou. A kdopak ji v tom přímo podporuje? Dokonce i vlastní manžel. A kdopak je její manžel? Charles Peake, vystudoval mezinárodní management v USA, odkud je i jeho adoptivní otec, Američan a hned měl lukrativní posty. Pro koho asi pracoval? Pro renomovanou invest. spol. ErnstYoung, Goldman Sachs. Pak se najednou mladý Američan ocitl náhodou v Praze / v době kdy tady Američani v podstatě koupili ČR/ a kde měl zabezpečené místo??? V Citibank, dál následovala Commerzbank/ netřeba dodávat, že tyto 2 banky spolu ještě s dalšími 3, včetně Goldman Sachs a americkým Fedem prioritně hrají se světem špinavou a chamtivou hru a přivedly svět na pokraj obrovské krize/. Pak spousta dalších společností, mezi nimi i vedení Unipetrolu, odkud byl panáček Peake vyhozen, neboť pro Francouze vedl zkorumpované výběrové řízení, ale nevydařilo se, přišlo se na to. Proto byl odvolán. Měl by být za mřížemi, ale pánové ve vedení se dohodli, že budou obě strany mlčet, ale on musel opustit post. Je to americký grázl, stejnej jako všichni lumpové v bankách, co manipulují a okrádají celý svět!!! Karolína - maltézští rytíři /proto si rozumí se Schwarzenbergem a jeho Bielderbergem/ a její manžel - investiční zloděj velkého kalibru, přímo ze zdroje - z Ameriky z bandy kolem Goldman Sachs!!! Kauza Peake - další vysoká hra a zpravodajská operace zahraničních institucí na území ČR, jejíž průběh je vnucen českých občanům zvenku a nemají žádný způsob, jak ji ovlivnit, nebo dokonce zastavit. Nevěřte na to, co vám říkají v České televizi. Je toho součástí. Politika se sune vpřed nikoli silou myšlenek a vizí, ale již jen výhradně silou vydírání těch, jejichž jména nesmíme vyslovovat (Kvačková pýka je také židovka). https://ac24.cz/blogy/59-co-nesmime-vedet-o-pozadi-karoliny-peake
 
 
Karolína 3,14čeRosťa13.11.2012 
je neuvěřitelně prolhaná kariéristka,jedna z nejhorších,co česká politická scéna vygenerovala,která Nečasovi udělá pro koryto cokoliv si Tolja řekne. Svoji podivnou stranu LIDEM,kterou nikdo nevolil,dovedla na samé dno preferencí a je jí jasné,že při příštích volbách ji voliči pošlou tam,kam dávno patří,do politické žumpy! Její podivný kšeft s vilou by měl být předmětem policejního vyšetřování,protože se zřejmě jedná o nezákonné obohacování a dost možná,že pár milionů z podivného prodeje anonymní firmě putovalo do stranické pokladny prodejných VV!A mimochodem paní Klasnová,kdo pomáhal před 2,5 lety Nečasovi vytvořit zkorumpovanou vládu a pak poslušně prohlasovával pravičácké reformy,namířené proti naprosté většině občanů,kteří vás platí ze svých daní? Nebyli jste to vy,Věci veřejné,kteří obelhali své voliče?
ŽraniceJanek13.11.2012
Peak v parlamentní lavici,neustále žere křupky a telefonuje,chechtá se u toho telefonování jako v telenovele,mám podezření,že telefonuje na erotické linky.Občas se shýbne pod lavici a narve si do hlavy křupku.To je její celá práce,za ty šílené prachy co drásá z eráru...před třema dny vyšla zpráva o tom,že poslanci měli 15 ooo korun na hodinu po dobu 8 dnů !! No potěš pánbůh za ty dary,tak tohle snad neměl ani Rézá Páhlaví..no vy jedete bando !!
Úplatkářství je i v politice trestné a nemusí jít jenom o formu okamžitých peněz ale i budoucích požitků.suva13.11.2012
Kalousek potvrzuje, že to straně LIDEM slíbili a argumentuje, že to nevnímá jako politickou korupci. Já to ale jako politickou korupci také vnímám, to je naprosto nepřípustné Vyměnit něco tak závažného, jako jsou církevní restituce, tedy vyplacení 59 miliard v podobně finančních kompenzací a obrovské kvantum naturálních kompenzací, za to, že budou mít poslanecký klub a možná ještě za nějaké další věci, které vyplynou, to je pro naprosto neakceptovatelné. Je to mnohem závažnější pochybení než Kauza letadel Casa paní Parkanové. Orgány v trestním řízení by měly začít okamžitě konat a paní Kateřinu Peake obvinit s úplatkářství. Prodala hlasy svého klubu a tím způsobila našemu státu obrovskou škodu obrovského rozsahu. Copak politici si myslí že jsou nedotknutelní a mohou neomezeně kupčit s hlasy, které však mají zásluhou voličů, aby je v jejich zájmu zastupovali a nedávali hlasy v zájmu někoho jiného kdo je nevolil. Hlasy prodávají dle nabídky a poptávky, konečně se to musí začít vyšetřovat a trestat. Proto do dnešních dnů neschválili referendum pro občany, kteří by je mohli dle svého svobodného práva dle jejich chování odvolávat, kdykoliv zjistí že prodali svůj hlas. To se musí změnit jinak rozkradou i naše peníze co máme uloženy v bankách a rozkradou i naše důchodové fondy a naši budoucnost. Naši současnost a část budoucnosti již rozkradli.
Vláda rozpočtové odpovědnosti a ještě protikorupční ???HYENYčertovo kopýtko13.11.2012
Karolína PEAKE je děvka prodejná,a ještě je tak drzá,že svou stranu nazve "LIDEM".Schválí všechno,jen pro vlastní koryto.Zapadla výborně do party podvodníků a to ještě na svou držku přemílá,jak bude potírat korupci.Pro důchodce nemají na valorizaci i vzhledem k stoupajícím cenám všeho,ale sami rozkrádají co mohou. KURVY.Miliardy rozdají církvím,jako by to bylo z jejich majetku.Už si dopředu rozdávají budovy za babku od církve.Nakradený kapitál na to mají,proto tu zlodějnu schválili.
 
Ceny jídel a pití v parlamentu ČRJanek13.11.2012 
Ceny v parlamentu (ceny 3. března 2010) Jídelna, Sněmovní 1 Kuřecí vývar 8 Kč Rizoto z kuřecího masa 40 Kč Smažený vepřový řízek 60 Kč Palačinka s ovocem a se šlehačkou 12 Kč Espresso 7 Kč Jídelna, Sněmovní 4 Kuřecí vývar s masem a kapáním 9 Kč Mořská štika na roštu, vařený brambor, obloha 58 Kč Šopský salát 19 Kč Rakvička se šlehačkou 6 Kč 1 dl Bílé víno (rulandské, Müller Thurgau, rýnský ryzlink) 8 Kč Z jídelníčku v Senátu Polévka kantonská 9 Kč Žampiony smažené 200 gramů 41 Kč Plněná paprika, rajská omáčka 57 Kč Brambory 10 Kč Šopský salát 16 Kč Zákonodárci se totiž stravují za stejné ceny, které platily před deseti lety. Například kuřecí vývar s masem je přijde na pouhých 9 Kč a hovězí pečeně na česneku, špenát a bramborové knedlíky na 69 korun a pak se divíme,že mají popcit,jak dobře řídí republiku a že lidi si žerou jako na zámku!!!! Zatímco zaměstnancům svými zákony okleští stravenky a to pako Drábek s "arcibiskupem" Mírou Kalouskem,by lidem sebrali snad i jejich prdel...!! Nooo jen tak dál vy bando zatracená zlodějská...
chce to generální stávku, dokud je nevynesou v zubechtabave13.11.2012 
Peake na reakci Zaorálka, jak to bylo s prodejem její vily řekla, že ji nebude kádrovat někdo, kdo nosí v krabici od vína miliony. No to je reakce ministryně pro boj s korupcí.Za prvé Zaorálek nic neukradl a Rath na rozdíl od těch koaličních zlodějů sedí. Jako jediný a že jich v té koalici je. Už nevěřím ani Bradáčové, že něco udělá. Pravičáci pořád poukazují, že ČSSD kradla taky. Samozřejmě nedá se vyloučit, že se nenajde nějaký šíbr v každé straně, ale to ,co nám předvádí koalice a docela beztrestně, to už je takový hnus, že komunisti jsou úplní beránci.Soc.dem.se za Ratha nepostavila(což asi byla chyba, protože nejvíc vadil Kalouskovi a spol.)na rozdíl od ODS, které napřed ten nepravomocně dsouzený pomohl schválit všechny ty zvěrstva a teď do něho kopou, aby si lidi mysleli, že za to nemohou. A Peake, ta mrcha už nikoho nepřesvědčí, že ji jde o lidi.
rovnání a porovnání:Janek13.11.2012
Mají strach,přesně tak a velký.Jenom si vezměte,ty rozdíly ve financování za práci,proč 80% lidí ve státě chodí domů s výplatou hluboko pod ten jejioch statisticky vypočítaný a vylhaný průměr.Neustálé oklešťování peněz a púodmínek k žití všem občanům,.vždyť to není frontální útok na peněženku klasického občana,ale stejně tak i na živnostníka,na podnikatele,prostě nás ve sračkách máchají všechny...jaké to zde bude,když už ani podnikatelé nebudou moci naplnit erární kasu,protože jim tato vláda pomalu a sebejistě odebírá možnosti rozvoje podnikání a trhu celkově.Každý podnikatel a živnostník,je pak nucen na základě chorého mozku toho brejlatého vypitózy a kecala Kalouska,dělat všelijaká opatření a tím i propouštět lidi,aby nekrachoval...krista pána,ten vůl,experimentoval v tolika vládách a v tolika stranách,kde všude byl a všechno na co sáhl totálně zkurvil,copak tohle nikdo nevidí,že u kormidla s penězi sedí kořala a pouťový kecal,který umí dozajista dobře chlastat a vtipně kecat,ale jinak je to člověk na dvě věci..na kravské hovno a sedmikrásku!!! To si ta ODS zasinila revír politického bytí..dříve to byla alespoň strana,která soupeřila na politickém poli s levicí,ale od dob pana prcologa Topolánka,se začala pomaloučku a jistě hroutit a měkký Péťa,tady raději no coment,ten to dorazil svou měkkostí...a ještě si přiberou takové svině pekelné jako je těch sedm pitomců v čele "Maltézskou rytířkou proti korupci", kteří nemají ani mandát na to,co provádějí,svým bohapustým veksláctvím...
kdo u nás vlastně krade??????????????paskal13.11.2012
TOpka, ODSka, 09ka, VVčka, LIPeačka,Socani ....pozor ale na KSĆM???? Takže, zrušit strany a do vedení státu dosadit oblastními referendy čisté odborníky, kteří budou pracovat za mírnou úplatu pro občany do doby, kdy budou zase odvoláni...korupce atd. Jedna banka t.j.Česká národní a peníze od obyvatelstva pokrýt zlatem. Nepřistoupit na diktát EU, vytvořit soběstačné zemědělství, obnovit chovy prasat, skotu, rozjet znovu zničené rozkradené (francouzské)cukrovary,neprodávat své mozky za mrzký peníz do zahraničí, vyhnat odtud za pomoci vysokých daní alespoň 2/3 potr.řetězců, vytvořit prodejní infrastrukturu jakou známe z dřívějška, zrušit přebujelou administrativu, počítače umí dost a papíráky nepotřebujeme. Napadají mne samé "hlouposti". No a Brusel se může financovat z výplat které nakradli za jeho fungování sám. 200 europoslanců a každý 110 000 EURO? Dědek Van RUMPOY 500 000 EURO za to že je prezident EU. No a pak že nejsou v EU peníze.Chuj s nima. Všichni patří ke zdi.
 
Zatím hezkýBotafogo13.11.2012
Konečně snad alespoň někteří novináři dělají to, co mají. Teď už jen čekám na to, kdy se do celé věci vloží orgány činné v trestním řízení. A také by se měly začít zabývat (včera už bylo pozdě) politickou korupcí strany LIDEM a slíbených výhod v Posranecké sněmovně za schválení restitucí. Zástupkyni Bradáčové by měly správně stačit i podněty a informace z médií.
 
To jsem v životě neviděl. To snad ne. Experti hledí na vilu PeakeAnonym13.11.2012 
Děkuji za vysvětlení nepochopitelných kroků této vlády proti nám-lidem.Konečně mi to její jednání dává smysl. No je to hnus nejvyššího řádu. Toto je plánovaná genocida českého lidu. Fuj jdu blejt.
 
NENÍ NORMÁLNÍ aby zločinci vládli ,volič pravice je ZLOČINEC ,zloděj co vykrádá kapsy ostatním,církevní tunel za 200 mld mafií ods=top=vv=kdu=zel13.11.2012
NENÍ NORMÁLNÍ aby zločinci vládli ,volič pravice je ZLOČINEC ,zloděj co vykrádá kapsy ostatním požádejme Švýcarskou policii o vyšetřování korupce vlády zločinců modrobolševiků v demokracii nemá vláda korupčních zločinců nárok na existenci ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Promopro,ikem,izip,langerova prádelna, drobil, langerův pronájem lázní, sašova ubytovna, ................Melčák - na ministerstvu ,Barták náměstek ministra financí ,Šnábl tunel s automaty vše dohledatelné na netu ,čt,reportéři čt ,na vlastní oči ,Jankovský VV podezřelá dotace Ikem ,Dobeš vězeňský psycholog píše dizertačky za své šlapky ..................................................................................................................................................................................................................................................................... Pospíšil -Toskánský výletník kryjící po leta justiční mafiánskou špínu ,Topolánkův poskok stejně jako slizoň svazák Nečas ,Němcová zlodějka benzínu a automobilu šéfem sněmovny církevní rozkrádačka, DPP ,pandur,iveco,dingo,samopaly,minomety, drábkova opencard ,kocourkova konta z danových rájů, babákův strýček, bártovy kapříky, ,john oraprint, nechali 12.2 mld z MUS švýcarsku ,liberecká lyžovačka,pražský okruh, 650 mega key investments ,dpp praha, openkrad, tunel blanka 10 mld,bendl 1 mld ztráta středočeské nemocnice, kalousek padáky
 
už 1 300 000 skutečně nezaměstnaných občanů ČR je otrokářský lágr mafiánského kapitalismu,Anonym13.11.2012 
už 1 300 000 skutečně nezaměstnaných občanů ČR je otrokářský lágr mafiánského kapitalismu celkový počet nezaměstnaných v ČR je cca 1 300 000 skutečná nezaměstnanost je přes 14% + 500 000 předčasných důchodců vláda nám lže aby zmanipulovali veřejnost změnili způsob výpočtu u nezaměstnanosti 500 000 a přestali započítávat 300 000 nezaměstnaných které vyřadili z UP + 500 000 předčasných důchodců , prolhaná mafiánská korupční zločinecká vláda pravice jako v Řecku čili celkový počet nezaměstnaných je cca 1 300 000 pro tyto lidi NEEXISTUJE zaměstnání ,NEEXISTUJE práce kterou by se mohli uživit aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=724621

 

diktaturní masmedia opakovaně lžou o nákladech na církevní rozkrádačku celkově jde o více než 300 mld církevní tunel za 200 mld mafií ods=top=vv=kdu=zel13.11.2012 
POZOR: diktaturní masmedia opakovaně lžou o nákladech na církevní rozkrádačku celkově jde o více než 300 mld korun církev dostane 75 mld v nemovitostech+ 59 mld (s inflací 100 mld ) v penězích , 17 let plateb výplat kněžím cca 30 mld keš , + nadále opravy církevních památek státem + nepočítán plat pedofilním kněžím za 65 let byl řekněme 60-100 mld +oprava církevních budov ? mld + už vydávají katolíkům movitý majetek v hodnotě desítek mld + nadále se budou za státní peníze opravovat církevní budovy ..........................................................................................takže církevní tunel bude stát čr 200-300 mld + opravy církevních budov ..+ movitý majetek za desítky mld

 

to je normalnístrakapud13.11.2012 
kdo jde do politiky tak si tam každy pomože a využije všechny možnostimktere tam jsou všichni maji několika milionovy majetek a kdo je mazany tak to tak dopadne majetek je vidět to není špendlík ale mají hroší kůži a nestydí se tak ukazovat je to JUDR a těm je to putna napakujou se rozdaji cirvím co můžou a jsou za vodou to je česky narod nedivím se že na nas ve světě hledí jak na ubožaky když se nechame okradat kdyby byli jak my tak to tu jinak funguje mají všichni dost a ne na ukor těch nejchudšich se obohatit platově i majetkově

 

KAM a PROČ zmizely Příjmy ROZPOČTU ? a proč tu mají bohatí daňový ráj?, pravice = rekordní dluhy,daně,korupce,tunelyvláda stbácké mafie ods=top=vv=kdu=zel13.11.2012 
vyspělé země Německo,Itálie,Francie daně z příjmu vysokopříjmových (cca 100 000 kč měsíčně)přes 40% , bohatá země ČR 15% díky stropu pojištění 261 miliard dolarů.ukradla oligarchie, a pravice z Řecka jen v letech 2003-2011 byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-57312620-z-recka-odtekly-do-zahranici-stovky-miliard-spinavych-penez v čr je to podobné , -------------300 mld ročně ukradne podnikatelská mafie v šedé ekonomice,----------- 100-200 mld ročně rozkrade pravice (95% korupce = pravice)na předražených státních zakázkách ,a o 230 mld ročně snížili daně korporacím, vysokopříjmovým .-----------, 230 mld ročně ztráta příjmů rozpočtu čr snižováním daní a pojistného korporacím , mafii a vysokopříjmovým pouze za 3 roky deformy ......= PRAVICE o tyto peníze okradla rozpočet ČR https://www.youtube.com/watch?v=TLoUl1Pp2bw&feature=related

 

vláda mafiánů ods,top,vv falšuje audity,zjistila Evropa.parlamentnilisty.cz/zpravy/Cesko-falsuje-audity-zjistila-Evropa-Paroubek-je-sokovan-233848Anonym13.11.2012 
Nečas byl v Bruselu vyzván, aby učinil opatření proti rozkrádání dotací z EU a následně ihned odstoupil. A oč jde: Že ODS má kolem sebe stovky umělých firem, které jsou založeny za účelem organizovaného rozkrádání dotací z Evropské unie a praní špinavých peněz. Tyto firmy jsou vládními úředníky vybírány jakoby ve výběrovém řízení a pak jim vláda zaplatí výstavbu infrastruktury, budov, opravy nemovitostí, nákupy aut a IT technologií atd. Že skutečnou práci odvádí subdodavatel, zaběhlá firma s historií. Zmanipulované kontroly MF následně podpoří proplacení výdajů Bruselem. Vítězné firmy si účtují násobné ceny, než například v Německu. A poté, co Němci toto zjistili a tajné služby potvrdily návaznost ODS na tyto firmy a inkaso provizí za udělení státní zakázky, okamžitě prohlásili, že odmítají posílat do ČR peníze. nečasova junta okradla čr o 10 mld

 

To jsem v životě neviděl. To snad ne. Experti hledí na vilu PeakeKurkuma13.11.2012
Zajímavé, že tato informace je tu již delší dobu. Ale zřejmě ještě bylo potřeba něco rychle odhlasovat.

 

Za korunu od statu - prodano za par milionuJirina13.11.2012
Stat rozprodaval, spise daroval, statni majetek za par korun. Obdarovany nemovitost ''obratem ruky'' prodal za par milionu. Nikoho nezajimalo, kde kupujici ty miliony vydelal. Dulezite bylo, ze je mel...Rikalo se tomu tenkrat ''vyprat penize'', aby se ze spinavych staly ciste. Tuto dobu si kazdy jiste jeste pamatuje, tak cemu se divite. ''Pracka'' jela na plnne obratky a nebylo ji mozno zastavit, nebyl na to zakon. Ta doba se vyznacovala vystavbou bordelu, konzumaci drog a vseobecnou otupelosti obyvatel zeme ''ekonomickeho zazraku''. Zazrak se dobou ukazal byt velkym , predem promyslenym podvodem. Obetmi jsou dnesni chudi.

 

TO CO SE DEJE V CESKU ZNAMENA ZEJSME BLBCI ANEBO VETSINA MA NECISTE RUCE13.11.2012
Prave jsem poslouchal zpravy, ze v Nemecku dnes zacala velka razie na milionare, z nichz vetsina ma ulite penize v zahranici.Toje vzor pro nase organy cinne v trestnem rizeni. NA DEMONSTRACI TUTU SOBOTU BY MEL ZAZNET TVRDY POZADAVEK- ZADAME ABY POLICIE A STATNI ZASTUPITELSTVI UDELALI DO TYDNE TAKE TAKOVOU RAZII U VSECH NASICH MILIONARU KDYZ TO JDE V NEMECKU A I TAM MAJI ZAKONY PROC TO DOSUD NEBYLO U NAS - JSOU SNAD STATNI ZASTUPCI TAKE ZKORUMPOVANI????

 

Je zvláštní, že se nehodnotí, jak hyena Peake nechalaedy13.11.2012
vystěhovat paní, od které si vilu koupila na základě restitučního nároku. Vybavuje se mi tu scéna z filmu " Na samotě u lesa" a marný souboj staříků s Kokešovýma. Když si uvědomím, že stvůra Peake sedí ve vládě a bere peníze za boj proti korupci (mj. si nechá vozit zadek soukromým tryskáčem s lobbystama a pak to zdůvodní že se ušetřilo), tak si myslím, že paní Peake nemá ve vládě co dělat.

 

TadyMichal Koša13.11.2012 
existuje už asi jenom jediná možnost, jak na takovéto lidi. Když zákony selhávají. Osobní oběť. Každý, kdo se už na toto nesvede dívat, si najde toho "svého" hajzla, seznámí se s jeho zvyky a denním režimem, a pak jej jakýmkoliv dostupným způsobem za k tomu příznivých okolností zabije. Při chorobném pocitu falešného bezpečí a nezranitelnosti v "skleníkovém" životním prostředí těchto lidí by to neměl být neřešitelný problém, snad ani příiš obtížné. A ponese "právní" důsledky ve jménu "vyššího principu mravního"- vražda na tyranu není zločinem. Snad se časem najde dostatek ke všemu odhodlaných. Protože isolované zoufalé činy by asi tady nestačily. Bude muset jít o organizovaný "lov" na škůdce, jako když hospodář na svém pozemku střílí přemnožené krysy.

 

bravo teď ukázala svoje pravé já důchodkyně13.11.2012
že se nesydí paktovat se s gaunery.MUDr. Luboš Říha , jeho obchod s diamanty s D.I.C. je kapitola sama pro sebe.Peníze získávají balamucením důchodců,zdravotně postižených a paktují se s vietnamci.Osobně patřím mezi podvedené.Pod slibem výhodného podnikání ze mě vytáhli 30 OOO,.Kč NoKdyž jsem to jejich podnikání prokoukla a chtěla jsem odstoupit od smluvy peníze mě nevrátili. Musela jsem si v tom jejich obchodě v Praze koupit prsten s diamantem.Ten teď splácím. MUDr. Říhovi jsem psala osobní dopis a žádala o vrácení peněz,nestála jsem mu ani o odpověď.Poštval na mě svého advokáta.Že se ta ženská nestydí ať okamžitě vypadn s politiky !

Filip Zachariaš, Bučovice Pátek, 9.listopadu 2012,

Škoda, že se církvi v tomto ohledu nedá věřit. Příkladem budiž slova kardinála Tomáška z roku 1991: "Už nic nechceme, budeme solidární se zbytkem společnosti." To říkala církev po skutečných restitucích...

 

Už nemají žádné zábrany!!!, Rosťa,9.11.2012 
Tahle zkorumpovaná banda v čele s bývalým svazákem Nečasem,synkem estébáckého lampasáka a matky,komunistické funkcionářky,už opravdu ztratila jakékoliv zábrany. Rozkrádání státního majetku se již ani nesnaží nějak kamuflovat a skrývat! Ve volbách zaznamenali debakl,občané je nechtějí a pohrdají jimi,ale oni jedou dál,jako by lidé,kteří je platí ze svých daní,byli vzduch!Němcová má plnou hubu demokracie a protikorupčních žvástů,že prý nemůže sedět s Rathem v parlamentu,ale ódésákovi Pekárkovi,odsouzeném na 6 roků za korupci,blahopřála a klidně mu podala po složení přísahy ruku!!! To jí nevadí,hlavně když korupčník Pekárek hlasuje s modrobolševiky! Jednomu je z těchto lidí opravdu na blití! Právě zásluhou těchto "demokratů" se dostala politická kultura v této zemi na samé dno smrduté modré žumpy!!!
 
Drsný hlas tisíců naštvaných: Nejblbější ministryně. Bejčáky na ně všechny, Jirka, 9.11.2012
Ano,tak tomu bohužel je. A myslím, že tentokrát by už lidé skutečně měli jít do ulic, protože je jasné,že vláda takto dává církvím veliký majetek, navíc k prosazení zákonů o celé této společnosti rozhodla tak, že ti, kteří s ní nesouhlasili, rezignovali (přitom jeden z nich předtím kandidoval na předsedu ODS), což svědčí o tom, že jejich situace byla zřejmě neudržitelná, nicméně, to, co chci napsat, že totiž ODS prosadila tyto nové zákony tak, že použila nováčky, přičemž jeden z nich je odsouzen soudem. Jednoznačně se tím vyjevila bezpážeřnost současné vlády, která tak naprosto ztratila právo vládnout této zemi, neboť se jednoznačně ukázalo, že jí jde o moc a pouze o moc. Zvláště tristní je případ p. Němcové, kterou jsem měl za slušného člověka, ta ovšem nyní ukázala, že je naprosto, ale naprosto bezpáteřní. Pokud se týče současné ministryně kultury, to je prostě neštěstí samo o sobě, ta se na ten post, na němž je, neměla nikdy dostat.
 
 
SVINĚ, BLBCI, ZLOČINCI, Tenkrát, 9.11.2012
80 procent lidí je nechce ani vidět a nepřeje si, aby vládli dál. Ani tisíc průserů na nejvyšších úrovních jim nestačí k tomu, aby sami odešli. Těmto lidem jde pouze o majetek, peníze a tučná koryta. To je praktická ukázka naprosté diktatury, navenek maskované demokracií. Hlavně všechno zákonně a nevratně zprivatizovat, pak už politiku nebudou potřebovat a klidně vládu předají levici a budou se jí vysmívat. Korupce, tunelování, lži, podvody, krádeže, velezrada, vlastizrada, zemězrada - toto vše pravici ani trochu nevadí, hlavně že jsou peníze zajištěny. Nakonec co - jakékoliv peníze stejně voní a také stejně zvoní. Ještě vraťte majetky Sudeťákům a pozvěte je zpět do Česka. Začali jste dobře - malou Bílou Horou, když jste část národního majetku darovali cizímu státu, tj. Vatikánu.
 
Co vlasně ODS chce?? Čtete.Zajímavé co se píše v zahraničí o Č.R., Anonym, 9.11.2012
Tunel na konci světla Jan Keller Česká republika nemá svoji vlastní politiku. Pouze kopíruje model neoliberálního kapitalismu, který proniká ze Spojených států do Evropy během posledních třiceti let. V důsledku silně korupčního prostředí, které u nás vládne, vykazuje však tento systém ještě mnohem méně stability než na západ od našich hranic. Podstatou neoliberálního modelu je „mafianizace ekonomiky“. Jde o to, že ekonomika stále více funguje na principech klasické mafie. Jak funguje mafie? Jako podnik na poskytování ochrany. Mafiáni poskytují za úplatu ochranu v situaci, kdy existuje určité riziko, a zároveň chybí důvěra v to, že toto riziko může být zvládnuto pomocí služeb veřejného sektoru. Aby měla mafie dostatek zakázek, sama nejistotu pečlivě vytváří a udržuje přesně na té úrovni, kterou potřebuje pro svůj byznys. Soudobá ekonomika se chová velice podobně. Nejistota je udržována na nadstandardní výši především dvěma způsoby: V oblasti trhu práce - skrze neplnohodnotné pracovní smlouvy, a skrze erozi práv zaměstnanců. V oblasti sociálního zabezpečení pak osekáváním sociálního státu a redukcí sociálních práv občanů. Tato opatření vytvářejí vhodný prostor pro šíření nejistoty a pro následné vydírání celých velkých skupin obyvatelstva. Postupuje se naprosto systematicky: Nejprve je vyvolán strach o budoucnost, zároveň se vzbudí sen o zajištěném zítřku a nabídne se ochrana v podobě soukromého fondu. Nejprve jsou rizika přeháněna, nakonec jsou bagatelizována. Mezitím trh se soukromým pojištěním shrábne svoji odměnu. Mafie nešíří nejistotu nijak samoúčelně. Dokáže na jejím dávkování pohádkově vydělávat. Platícím klientům umožňuje výrazně redukovat míru nejistoty, ve které žijí. Stačí, když přistoupí na její pravidla. Ani současný systém neoliberální ekonomiky nestupňuje nejistotu kvůli ní samotné. Solventním klientům nabízí pojištění v soukromých fondech. Klienty méně solventní chce přimět, aby se v nich pojistili přímo ze zákona. Nejvyšší úsilí v tomto směru je vyvíjeno v oblasti zabezpečení na stáří a ve zdravotnictví, protože zde protéká zdaleka nejvíce peněz. Od přelomu 70. a 80. let 20. století se v řadě zemí prosazuje snaha zprivatizovat celé části veřejného sektoru a pojistné systémy sociálního státu. Z historického pohledu se jedná o velice paradoxní proces. Právě ty instituce, které po zhruba sto let kompenzovaly zaměstnancům jejich podřízenou pozici, se mají proměnit v nový zdroj zisku pro majitele velkého finančního kapitálu. Pojistky na ochranu pracovní síly, které se budovaly po celé generace, se mají změnit v nástroje, jež umožní podnikatelům s penězi mít stále více. Co znamená privatizace pojistných systémů z hlediska zaměstnanců? Musejí zaplatit jedné skupině podnikatelů (těm, kteří obchodují se zdravím, s půjčkami na vzdělání, se zajištěním ve stáří), aby si mohli zachovat svoji pracovní sílu na takové úrovni, že to bude přinášet maximální zisk jiným skupinám podnikatelů (majitelům firem). Vzniká tak jakási „dělba investiční práce“ mezi těmi, kdo dále financují průmyslovou výrobu, a těmi, kdo své finanční prostředky směrují do oblasti soukromých pojišťovacích fondů. To ovšem vytváří ostrý rozpor ve fungování celého systému: Ti, kdo investují do klasické výroby, potřebují, aby mzdy byly nízké (kvůli konkurenceschopnosti firem). Naopak ti, kdo investují do soukromých pojišťovacích fondů, které zpoplatňují nejrůznější mimopracovní aspekty lidské existence (vzdělání, zdraví, stáří aj.), potřebují mít pokud možno solventní klienty. Tento rozpor je obtížné řešit i v zemích, jejichž bohatství nebylo vytunelováno a jejichž střední vrstvy zatím ještě nebyly příliš ožebračeny.V našich podmínkách jde o rozpor ještě mnohem více vyostřený. Žijeme totiž v zemi, která právě vstupuje do třetí fáze tunelování. Po tunelování minulosti jsme zažili tunelování přítomnosti a už se začíná razit velký tunel do budoucna. Tunelování minulosti Proběhlo v souvislosti s privatizací státního majetku v 90. letech. Tato privatizace vedla ke dvěma velkým paradoxům: Za prvé se ukázalo, že údajně zoufale nevýkonné a zanedbané hospodářství dokázalo poskytnout dostatek zdrojů k prudkému zbohatnutí celé jedné sociální vrstvy a k přenosu dalšího bohatství do ciziny. Druhým paradoxem privatizace 90. let bylo, že i když se stát zbavil mnohasetmiliardového majetku, nijak tím nezbohatl. Naopak, vydal se na cestu rostoucího zadlužování. Transformační náklady privatizace jsou odhadovány na pět set či šest set miliard korun a staly se základem rodícího se státního dluhu. Veřejnost sledovala tyto procesy víceméně apaticky. Největší sociální konflikty tehdy probíhaly v souvislosti se zvláště zpackanými případy privatizace, kdy se fungující továrny propadaly do červených čísel a v jednotlivých případech zůstávali zaměstnanci i několik měsíců bez výplaty. Veřejnost se tehdy proti vládě ve větší míře nestavěla, protože přetrvávaly iluze o tom, že přechodné transformační potíže nás přivedou - slovy Václava Klause - již brzy z operačního sálu do fitcentra a my začneme rychle dohánět Evropu. Lidé si namlouvali, že jejich peněženky zůstanou koneckonců těmito přesuny nedotčeny. Výsledkem této první fáze tunelování bylo, že vznikla vrstva vlastníků firem, jejichž nově nabytý majetek se promítl do dluhů státu. Kromě toho se ve firmách, jež státu zůstaly, utvořila úzká vrstva pohádkově placených manažerů a členů dozorčích rad. Jsou pečlivě vybíráni podle politického klíče. Tunelování přítomnosti Období od konce 20. století až do voleb v roce 2006 můžeme považovat za jakousi přípravu k tunelování přítomnosti. Ekonomika začala růst, ale většina lidí to ve své peněžence příliš nepoznala. Růst ekonomiky nevedl ke snižování státního dluhu. Naopak, bylo nutno začít vyhrabávat ze skříně kostlivce pečlivě tam naskládané ještě z dob Klausovy transformace. Objevily se první návrhy na takzvanou modernizaci sociálního státu. Většinou nebyly ničím jiným než snahou seškrtat údajně příliš rozbujelý systém sociálních dávek a přenést financování toho, co se seškrtat nepodaří, na bedra zaměstnanců. Pod povrchem návrhů na reformy, které se sociálně demokratické vlády neodvážily v jejich sociální brutalitě realizovat, se někdy v té době dotvořily mafiánské kliky, které se stále větší drzostí pouštějí státu žilou. Protože ekonomice se tehdy dařilo rychle růst, v černých dírách korupce mizely každoročně úctyhodné sumy peněz, aniž by to někoho příliš vzrušovalo. Státní dluh mezitím pomalu, ale soustavně narůstal. Byla to doba jakéhosi klidu před bouří. Díky slušnému tempu růstu nedocházelo ještě k poklesu příjmů zaměstnanců, nebyl ještě omezován veřejný sektor a nesáhlo se k redukci práv lidí sociálně potřebných. Byl to stejný typ klidu jako ve Spojených státech, kde se tehdy ještě pevně věřilo tomu, že spekulační bubliny mohou růst do nekonečna a trvale přinášet prospěch všem zúčastněným. Vše se rázem změnilo po volbách roku 2006. Pravice mohla konečně předvést, co si v klidu připravila během doby, kdy byla v opozici. Transformační polštáře byly již vyčerpány a kromě několika posledních tučných soust už nebylo prakticky co privatizovat. Korupce vyžadovala svůj každoroční přísun peněz. Růst ekonomiky se však výrazně zpomalil a vypuknutí světové hospodářské krize mu zasadilo další ránu. I přes tyto varovné momenty Topolánkova vláda s Miroslavem Kalouskem coby ministrem financí podřízla příjmy státního rozpočtu rovnou daní a opakovaným snižováním pojistného. Tunelování přítomnosti se projevilo tím, že firmy a top manažeři byli zbavováni daňové zátěže, která se postupně přesouvá na ty samé zaměstnance, kteří už hradí dluhy vzniklé v první fázi tunelování. Začalo být zřejmé, že tentokrát už se nebude brát z anonymního státního majetku, ale sáhne se lidem rovnou do peněženek. Bohatí byli zproštěni nemalé části svých daňových povinností a posledními transformačními polštáři se stávají peníze, které měly směřovat na financování školství, zdravotnictví, kultury, ale také peníze, určené na sociální účely včetně podpory lidí zdravotně handicapovaných. Bez podvázání těchto oblastí už není možno při poklesu ekonomiky nakrmit hydru těch, kdo se předbíhají ve frontě státních zakázek, či jinak se podílejí na korupci. Občané, kterým bylo vcelku jedno, dokud se rozdávalo ze státního, náhle zpozorněli. Dostalo se jim pohádky o tom, že líní chudí nás vedou na cestu do Řecka. Dostatečný počet voličů této pohádce uvěřil. Výsledkem byl vznik vlády Petra Nečase. Protože Čunkovi lidovci a především Bursíkovi zelení se stačili od posledních voleb v roce 2006 dalekosáhle zdiskreditovat, byly vytvořeny prakticky z ničeho dvě zbrusu nové politické strany ochotné asistovat při dokončení radikálního majetkového a mocenského převratu. Z lidovců byl použit Kalousek a ze zelených Schwarzenberg k vytvoření TOP 09. Kdo určil za lídra Věcí veřejných právě Radka Johna, není dosud známo. Lze se dokonce setkat s názorem, že strana Víta Bárty ho vyhrála v tombole. V každém případě se schyluje k završení procesu tunelování přítomnosti. Uzákoněno to bude v podobě nového daňového zákona. Bude legalizovat přesun daňové zátěže z majitelů firem a horních manažerů na zaměstnance a spotřebitele. Tunelování budoucnosti Nástup Nečasovy „nové vlády“ složené z mnoha klíčových členů vlády předchozí, kteří jen změnili své stranické dresy, umožnil přejít ke kvalitativně novému typu transformačního polštáře. Poté, co byl rozprodán polštář v podobě státního majetku, a poté co byl tvrdě stlačen polštář v podobě financí, o něž jsou kráceny veřejné rozpočty, nafukuje se třetí a poslední polštář. Ten prvý umožnil disponovat majetkem nakumulovaným v minulosti, ten druhý sáhnout do toků peněz protékajících v přítomnosti. Třetí polštář umožňuje sáhnout si již dopředu na peníze, které se teprve platit budou, a přesměrovat je k těm, kdo již vyčerpali oba polštáře předchozí polštáře. Umožňuje tunelovat budoucnost. Jedná se především o penzijní reformu a o reformu zdravotnictví. Jejich architektura je velice podobná. V obou případech se má doširoka otevřít soukromý trh s našimi strachy a obavami. V jednom případě jde o strach z nemoci, ve druhém o strach z nezajištěného stáří. Tyto přirozené strachy a obavy mají být použity jako motor nového a báječného byznysu. Umožní se tím lidem, jejichž majetky vznikly v prvé fázi tunelování a kteří byli zbaveni daňové zátěže ve druhé fázi tunelování, aby své prostředky mohli vložit do oblastí jistějších, než je výroba. Jedná se o oblasti pojišťující mimopracovní aspekty lidské existence – vzdělání, nemoc, stáří. V případě penzijní reformy jde o to, aby byly postupně přečerpány obrovské prostředky ze státního průběžného systému do soukromých fondů těch, kdo se rozhodnou podnikat s našim stářím. Veřejný penzijní systém bude stále více zbavován své funkčnosti a peníze z něho stále vydatněji přelévány těm, kdo se budou zaklínat, tvářit, že nám je za nějakých třicet či čtyřicet let zhodnocené přinesou zpět. Za tu dobu se vystřídá zhruba deset dalších vlád, takže v případě nedodržení slibu bude už dost pošetilé ptát se, kdo za to může. V případě zdravotní reformy budou za kouřovou clonou různých poplatků prováděny operace s cílem zprivatizovat jak nemocnice, tak systém zdravotního pojištění. Vznikne tak další mohutný proud přelévání peněz soukromým investorům. Za akty tunelování budoucnosti můžeme ovšem považovat také připravovanou drastickou redukci stavů policie, krácení rozpočtů na vězeňství a podivný způsob transformace (spíše však likvidace) úřadů práce. Dnes se nalézáme ve fázi, kdy se všechny tři druhy tunelování protínají. Ještě zbývá rozprodat pár posledních lukrativních podniků. V plném proudu je odčerpávání financí z veřejného sektoru a z dávek sociálně slabým. A už se hlasuje o přesměrování budoucích toků, které by měly zajistit naše zdraví a stáří. Lidé si začínají uvědomovat, že právě oni sponzorují všechny tři fáze tunelování. Někteří již nikdy nenašli dobrou práci, o kterou je připravilo tunelování podniků. Zároveň doplácejí na daňovou reformu, která je nutí platit na daních více, aby si mohli koupit méně. Zároveň budou muset zaplatit více na pojistném, aby měli menší sociální ochranu. A jejich obavy z nemoci, ze stáří a z nedostatečného vzdělání pro potomky se stanou trvalým zdrojem příjmů lidí, kteří nevědí, co s penězi. Pro tyto lidi se vydávají státní dluhopisy. Kupují si je po milionech. My ostatní se jim budeme skládat na úrok, ze kterého nezaplatí ani korunu daně. Státní dluhopisy jsou prémií pro ty, kdo vydělali na trojím tunelování. Je symbolické, že z prosperity, která byla slibována před více než dvaceti lety, zbyly právě dluhopisy. Jejich emise je vydávána za další velký úspěch pravicového vládnutí.
 
 
Naprostý souhlas s Mrázem,který nepřicházi z Kremlu ale z facebooku, Libor, 9.11.2012 
Tak jako NečasoKalouskoPíková vláda nerespektuje názory 8,5 milionůl občanů,pohrdá právem,demokracii,popřela své volebmí sliby a program,tak nemusí občané respektovat 101 vládních a parlamentních bezcharakterních a bezpáteřních politiků.Když neproběhne 17.bejčáková ulička před parlamentem,Strakovkou,tak rovnou vyhlásit generální stávku až do demise zlovlády.Škody budou daleko menší,než ty ze zákonů, protlačené díky zrádcům a přeběhlíkům z VV a kriminálníkovi Pekárkovi.Zeptejme se kolaboranta Zavadila a Kalouskova donášeče,proč úmyslně čekaly odbory až vláda protlačí všechny největší zlodějny a tunely na desítky let dopředu.Až teď bude organizovat další bezzubý,píšťalkový průvod.
 
Drsný hlas tisůců naštvaných, voják, 8.11.2012 
Je mě už skoro 70 let a řikam si zda je vůbec možné v demokratickém státe aby se vladní garnitůra chovala tak jak se chová. Aby si nechala nepravomocně odsouzeným darebákem odsouhlasit balíček,církevní restituce a teď na tom člověku chtěla aby vystoupil z ODS. Vždyť on vstoupil do sněmovny a složil slib právě proto, abe se za imunitu schoval a proto je pro mě darebák. Copak je Český národ národem takových vazalů aby si takto od naprosto bezcharakterních lidí co jsou kolem Nečase nachal kálet na hlavu a ještě stále poslouchal od hlupáků v jak nadherné době žijeme. To máme docela pěkné zákony když může potrestaný člověk rozhodovat svým hlasem v neprospěch národa to je skutečně demokracie. To je pani poslanci naprosto něco neslýchaného co tam provádíte a jenom si přeji abych se ještě dočkal toho až budete všichni včetně našeho presidenta stát před soudem a ono se to stane i když se vám to teď v opojení mocí zdá absurdní.
 
 
uvidíme, jestli klauz to církevní svinstvo smete ze stolu, Anonym, 9.11.2012 
Experiment Víte, že žijete v zemi, která byla skupinou amerických investorů vybrána jako společenský, sociální, finanční a majetkový experiment, kam až jsou Češi a ostatní postsocialistické národy ochotni klesnout bez odporu a až čemu jsou ochotni se podvolit, aby pak zkušenosti z tohoto experimentu využívali u ostatních podobných národů? Tento experiment byl sjednán s Václavem Klausem hned po revoluci, proto tak vystřelil raketově nahoru v jeho kariéře. Zaplatili mu dokonce i psychology a poradce a to vše proto, aby vytvořil co nejefektněji tu nejmocnější konzervativní stranu typu fašistky Tacherové a uchopil moc v zemi a začal zavádět to, co se nepodařilo v Británii. Češi byli vybráni z důvodu nízké schopnosti fyzického odporu a snadné manipulovatelnosti, což bylo pro americké investory, kteří si tento pokus objednali, rozhodující. Bylo nutné vybrat národ, který nebude příliš agresivní v poslední fázi experimentu při očekávaných sociálních nepokojích. Češi byli vybráni také proto, že jejich vlastnost zaprodat za vlastní loajalitu k systému a drobné výhody svého bližního, je nebývale silná. Najde se u každé národnosti, ale Češi jsou individualisté s nízkou soudržností. Navíc po nadvládě silně autoritativního socialistického státu měli američtí investoři do tohoto experimentu jistotu, že se národ ani po 10 letech neoklepe a nezačne svorně novou "revoluci". Mezitím se totiž vytvořily sociálně vyhraněné mocenské skupiny, které jsou ochotny "střílet do vlastních řad". Co bylo před více než 20 lety vykládáno za potlačování lidských práv, to je nyní předkládáno jako oprávněná ochrana majetkových zájmů. Rovněž se využilo setrvačnosti Čechů v boji proti komunismu, kde bylo odhadováno, že vydrží 15 - 20 let. Zatím se „české stádo“ chová dokonce nad očekávání zadavatelů tohoto pokusu. V Česku je vláda připravena zajít až na hranici, kterou si ani židoameričtí finančníci nedokázali představit. De facto očekávali, že se experiment nedožije ani dnešních podmínek. Postoj Čechů ale prokázal, že jsou ochotni se podvolit systematické propagandě, manipulaci a ještě daleko hrubší selekci společnosti a jsou schopni se přizpůsobit i sociálně nemyslitelným podmínkám. Například jsou ochotni se sestěhovat s příbuznými a vlastní byt pronajímat. Nebo jíst méně množstevně i kvalitativně... Tento byznys byl uzavřen v roce 1995 mezi židovskými finančníky v USA a Václavem Klausem, který byl v té době na návštěvě v USA. Pokud budou odtajněny důkazy, bude Klaus v Česku pravděpodobně souzen za vlastizradu. Klaus má po skončení prezidentského období zajištěn majetek a sídlo na neznámém místě v USA.
 

Zdeněk Hanák, Jeseník Pátek, 9.listopadu 2012,

Premier Kalousek už řádi napřed by měl dát do pořádku průser svého syna ale jak znám Kalouska tak jeho syn už je za vodou tak jako hlas podvodníka Pekárka Fůj vládě která je založená na 1 hlasu podvodníka a tuneláře komunisty na ně jinak s tou bandou nikdo nic neudělá!!
 
Lenka Bradáčová mluvila o šikaně...., Heubusch, 9.11.2012 
Co je na Českém státě nejhorší jsou exekutoři ,to je vlastně lichva nejhoršího ražení.V Německu pokud někdo dluží,dostane jednu upomímpnku/3 Eura/, druhou upomínku/3Eura/,potom od advokáta/5 Eur/.Potom jsem se ozvala firmě, které můj svěřenec dlužil , a dohodla se na měsíčních splátkách,ptali se ,udělali to tak ,aby nás to sociálně nezatížilo.Byla jsem v Turecku, kde to mají taky nastavené stejně./Byla to jen dovolená, ale zajímalo mě to./
 
Re:Lenka Bradáčová mluvila o justiční šikaně. Teď se ozývají další, anonym, 9.11.2012
Tato praxe platí i u nás. Pracovala jsem v účtárně a každou nezaplacenou částku po době splatnosti jsem byla nucena upomenout a to doporučeně - ohledně prokazatelnosti u soudu, že firma nebo fyzická osoba byla upomenuta. Každý o svém dluhu ví /až na nějaké výjimky/.
 
Bradáčová, Bezevlas, 9.11.2012
no nevim,zatím plno povyku a řečí,které jí nestojí ani korunu(naopak získává popularitu u veřejnosti),ale skutek utek,krom angažovanosti se u Davida Ratha.Ještě jsem nezaznamenal ani jeden případ,kdy by zabrousila do rybníka plné ryb na druhé straně,a že tam jsou pěkně vypasený.Rád bych se mýlil,ale něco mi u téhle dámy nesedí,zrovna tak,jako u uměle vytvořenýho hrdiny za právo Pospíšila.Pospíšil také loajální a poslušný leta za Topolánka,vlastně i za Nečase a najednou během několika dní z něho udělali hrdinu
 
Zkorumpovaná justice, Carlos, 9.11.2012
Vážená paní Bradáčová.Ačkoliv Vám fandím a přeji Vám úspěch ve vašem konání,oprávněně se domnívám,že Vaše úmysly něco změnit Vás semelou.Prosím,uvědomte si,že bojujete s organizovaným státním zločinem,kdy si hlavní aktéři neberou servítky.Viz.kauza Lessy.V rezortu justice jsou zabukování mimo jiné ti nejlepší z nejlepších.Z normálního pohledu,na základě jejich postupů je lze označit za zločince.Psát o tom,že v drtivé většině se jedná o výkvět rodné matky strany je zbytečné.Na jedné straně je deklarováno,že KSČ byla zločineckou organizací,na straně druhé exponenti tohoto zločinného seskupení dál působí a páchají škody v rezortu justice.Morálním krédem těchto nepostradatelných odborníků je heslo,čím hůře,tím lépe.Jména jako Beranová,Němcová Fachinelli,Polák,Táborský,Čubok,Slaná je označení pro zločince.Pakliže píšete,že dochází ke zneužívání trestního práva,lze s Vaším tvrzením souhlasit.Bohužel,toto masívní zneužívaní již není postaveno na ideovém základě a učení o vedoucí úloze KSČ,nýbrž je postaveno na korupci a osobním prospěchu.Jak si lze vysvětlit,že soudce KS v Ostravě Janek Fachinelli bere za změnu odstavce 400.tisíc Kč?Tentýž výtečník a nenahraditelná persona ostravské justice vynášel své rozsudky na přání Stb.Je stěží pochopitelné,že tentýž dobrák v taláru,kryje akce Stb,včetně smrti 14.lidí.Nyní převzal po Jankovi funkci zametače prokurátor Alois Dlouhý.Lhání prokurátora Urválka-Dlouhého stojí za samostatnou kapitolu.A tento výtečník s drzostí sobě vlastní měl v úmyslu kandidovat do senátu ČR.,viz.jeho stránky na internetu.Protože vymahatelnost práva v ČR je nulová,jde-li o exponenty bývalého režimu,podal jsem v měsíci srpnu žalobu na bývalé pracovníky Stb u Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu.Samostatnou kapitolu tvoří bývalí Stb,dnes exekutoři a vykonavatele práva.Porostlý,Halašta,atd.Takže,Vážená paní Bradáčová,opravdu Vám není co závidět.Pouze přát Vám úspěch
 
Lenka Bradáčová, Aleonor, 9.11.2012
A ona p. Bradáčová žije a pracuje? A jak se cítí, když v nočních košilkách honily s Němcovou Ratha a dosud ho neodsoudil nikdo a předvčírem p. Němcová láskyplně vítala p. Pekárka ve sněmovně aby jim schválil resituce a ostatní zákony proti lidskosti?! P. Bradáčová co vy na to jako státní zástupkyně - lze to aby odsouzený na 6 let mohl do sněmovny a hlasovat v tak důležitém zákonu?! A že to šlo tak rychle! Ale poraďte mu - p. Pekárkovi ať to nevzdává, když už ho povolali, tak proč by tam nenmol být, že? Když je tam Nečas, Kalousek, Peake, Vondra, Drobil, Bém, Chalupa, Němcová, Benda, Řápková, Navrátilová, Pecková, Hanáková - neobrací se vám žaludek nad touto garniturou kreténů a zlodějů a lhářů?! A že o vás služebně není nic slyšet - ono asi stačilo to jmenování do Prahy že? A výplata jde a prebendy a socky - makejte a mlčte!
 
Ano, , Otrokářská deratizační strana (ODS), 9.11.2012
žijeme v zemi, kde demokracie umírá, v zemi, kde občané přestávají věřit v právo a pořádek. Ano žijeme v zemi, kde korupce, lež a vydírání vítězí nad pravdou a poctivostí. Ano žijeme v zemi, kde zloději a podvodníci stojí na nejprestižnějším žebříčku hodnot, v zemi, kde dnešní mocní vládnou takovým způsobem, o němž se vládnoucím v totalitních režimech mohlo zdát jen v těch nejfantastičtějších snech, v zemi, kde dnešní mocní dovedli bolševické učení již téměř k dokonalosti a nebojí se používat i proti vlastním straníkům, kteří mají odvahu poukázat na „omyly“, zastrašování, vydírání a „možná“ i vraždu. Stalin by byl z těchto žáků nadšený. A přitom se zaklínají demokracií.
 
Aleš Janečka, Plzeň Pátek, 9.listopadu 2012,
Hitlera a Komunismus se odsoudil jako zločinecke organizace ale pořad mi nejde do hlavy proč se nesoudi řimskokatolicka cirkev?Když ty maj na svědomí vice vražd než Hitler a stalin dohromady a jěště kolik kolaborantu pomahalo Hitlerovi udavat židy a většina byla omilostněna,Nechapu proč ztoho Vatikanu maj všichni strach
 

 

Jan Kokoška, Ústí nad labem Pátek, 9.listopadu 2012,
Nechápu proč by měl občan platit nějakou církev, když od toho mají církve své ofce,aby je dotovali.Jinak k těm slibům, to jsou jen kecy,co není na papíře, prostě není.Včera v TV bylo jasně řečeno,že je to podvod na občanech ..profesor práv!!! Takže tento dar byl předán církvím na základě podvodu a kriminálníků co hlasovali pro tento dar? CHtěli občané něco darovat církvi katolické,pedofilní a zločinecké?Kdo za tím všim stál? Benda? Kalousek?ODS? TOP09-tedy přeběhlíci z KDU,ODS,SZ a starostové? přeběhlíci z ODS,VV tedy LIDEM?Mimochodem TOP09 a LIDEM je učelové uskupení k provedení odklonu miliard cirkvi katolické, sám Kalousek(přeběhlík KDU)Benda (čepičkář ODS) až štěstím bečeli co se mu podařilo.....Ovšem zaplatíte ten dar Vy všichni, Vaše děti a vnuci!!!!!Cirkvi katolické narostou ještě více břucha a Vy budete stát ve frontách na žebračenky a práci!!!To jste chtěli?:-)))))))))))))))))))))))))))už je to tady, to je vono?:-)))))))))))))cinkylinky?:-)))))))))))))))))))))
 

 

Martin Bohatý, Klášterec nad Ohří Pátek, 9.listopadu 2012,
TA SMLOUVA JE ZCELA K NIČEMU A VLÁDA BUĎ VŮBEC NETUŠÍ NEBO TO VOLIČŮM NECHCE VŮBEC PŘIZNAT, ŽE CÍRKEV SVÉ MAJETKY IHNED PRONAJME NEBO PRODÁ NĚMECKÝM KATOLÍKŮM. ZÁKON TO ZAKÁZAT NEMŮŽE A PRO CÍRKEV JE TO NEJVÝHODNĚJŠÍ NALOŽENÍ SE SVÝM OBROVSKÝM MAJETKEM........KATOLÍCI TU PAK BUDOU NAKLÁDAT S PODSTATNOU ČÁSTÍ CÍRKEVNÍHO MAJETKU A TUDÍŠ BUDOU CHTÍT MLUVIT I DO POLITIKY. MÁME TU DRUHÝ PROTEKTORÁT A NIKDO NAD TÍM ANI NEZAPŘEMÝŠLÍ
 

 

Michael Dostal, Moravany Pátek, 9.listopadu 2012,
Milan Vašíček, Šluknov
........... když tam pan Kemr máchl rukou a pronesl : "Ďábel musí být smeten" , byl to krásný pocit a opravdu jsem myslel že se budou dít změny k lepšímu. Opak je pravdou.
***********************************************************
Touto naivitou jsem byl postižen i já a to sem nebyl na Letné.Pravda je po 22letech taková,že dobře už bylo a líp rozhodně nevypadá,že pro prostého občana bude.Tu se mají dobře převážně chamtivci,grázly,záměrní nefakčenka,romové podvodníci a zloději.Vše co tu předkové od války vybudovali je v pr..li.Bud zkrachované díky tunelům nebo zaprodané za pár kaček cizákům.Naše hospodářská soběstačnost je taky v ři.ti.Není divu že mladí se učí cizím jazykům.Už se chystají aby odtud zavčasu pláchli než se to tu podělá úplně a dovedou to opravdu do Řeckých konců.I když stále prohlašují že "dělají" pro to aby to tak nedopadlo.
 

 

Pavel Dvořáček, Klatovy Pátek, 9.listopadu 2012,
Nechápu jak mohou vracet majetek někomu kdo aktivně spolupracoval s nacisty a po válce jim pomáhali utíkat do Argentiny a jiných států. Toto je historicky prokázáno. Je dost filmů a fotek jak zástupci Vatikánu posvěcují nacistům zbraně atd. Navíc většinu majetku který se má vracet měla církev od Karla IV. pouze ve správě nikoli ve vlastnicví. Ostatní majetek získali podvodem na chudých a nezdělaných lidech za slib že se dostanou do nebe když jim odkáží majetek. Jsem ateista, tak nevím proč z mích daní mám platit nějakou církev, Ať si ji platí ten kdo ji k životu potřebuje. Tato restituce je prachsprostá VLASTIZRADA !!!
 

 

Jiří Slavíček, Praha 8 Pátek, 9.listopadu 2012,
Zajímavé je prohlášení, že občan nebude už platit církve ze svých daní. Proto naprosto logicky byly církevní restituce schváleny na stejném zasedání parlamentu jako zvýšení DPH. Že by proto, aby stát měl na velkolepý dar církvi. A mimochodem - dárky se zpravidla dávají k nějakým výročím, sněmovna měla počkat například na výročí upálení Mistra Jana Husa.
 

 

Martina Halamová, Praha10 Pátek, 9.listopadu 2012,
Nepřestane mě překvapovat, jak v zemi s 10ti milióny obyvatel si 102 ha.zlík. může prosadit SVOU vůli. 
Nevěřím, že by se je podařilo někdy za toto dohnat k odpovědnosti a ani nevěřím, že by se mohlo ještě něco změnit. 
Tímto kouskem ze mě vymáčkli poslední kousek optimismu a v zemi kde se církev staví nad vzdělání, výzkum a podobné (ne)potřebné se mi chce už jen zvr.c,t.
 

 

Zbyněk Lugr, Zlín Pátek, 9.listopadu 2012,
Toto byla jen pomsta modrých zlodějů národu, že je nechce u koryta. Proč tak rychle a podvodně uzákonili takový paskvil? Čím dosáhla církev takových majetků? Tím, že po staletí loupila, upalovala, vraždila lidi? Od nepaměti ožebračovala své ovečky, které samy neměly co do huby, ale desátky odvádět musely. Zabírala majetky, pozemky a vše hodnotné, tak namamonila jmění. Je to dceřinná odnož ODS. Jak můžou darebáci zaměstnávaní voliči konat proti vůli voličů? Jedině proto, že se s nima loď potápí a snaží se urvat, co mohou, neboť Ti mafiáni opět poberou od Duky nějaký ten bakšiš či drobek z vyplacených miliard. Za vlastizradu, které se dopustili, by měli všichni chodit v kolečku na nádvoří hradu Mírov a zpytovat svědomí, kolik toho napáchali. Praváci stále brojí proti komunistům, ale v epoše českého státu nebylo zločinečtější organizace, než je ODS. Snad nová vláda nabyde rozumu a po vzoru Islandu s touto sebrankou spravedlivě naloží. Těm patří jedině zkonfiskovat veškeré nakradené majetky a do těžkých okovů s nimi.

 

Zbyněk Lugr, ZlínPátek, 9.listopadu 2012,
Doufám, že až nastoupí nová vláda, bude tak rozumná, že všechen ten paskvil, co modří loupežníci uzákonili smete ze stolu. Ta verbež zlodějská na poslední chvíli schválí všemožné de.bi.li.ty, z kterých bude mít tučný bakšiš. Už aby se k sobě Topol s Nečasem a ostatníma darebákama tulili na Mírově. Tam už můžou schvalovat co chtěj a jedině odtamtud nebudou lidem a společnosti škodit. Takového zla, co tato parta nadělala, se nepovedlo nadělat nikomu od vzniku českého státu.
 

 

Jan Smetana, Pardubice Pátek, 9.listopadu 2012,
Když jsem viděl "chemika" Kalouska,jak "je šťasten" až skoro "pláče",tak se mně chtělo zvracet.To se jim to rozdává,když si schválili,že od ledna budou mít větší platy a že církve nebudou nic chtít,tak to Mistr Jan Hus dříve oživne!
 
Michal Mecerod, Southport Pátek, 9.listopadu 2012,
církev je největší sr.ač.ka světa! upalování ,mučení a kradení jim šlo po celou její historii nejlíp ze všeho. to vše ve jménu Boha? haha.. Ježíš byl chudej, pokud vůbec nějakej byl, tak nevím jak si ti satani můžou dovolit vůbec vyslovit tohle jméno a chtít miliardy?? a co ty pedofilní skandály? církev patří do středověku! dal bych jim čichnout k práci, ne k penězům!!
 
 
Správně.09.11.2012  Losa
A u TOP 09 najdete v tomto punktu plnou podporu.
Včera to v rozhovoru pro ČR řekl kandidát na prezidenta pan kníže bezelstně jasně. Nepamatuji si doslova, tak parafrázuji: Odhlasoval správnou věc a teď ať laskavě ráčí táhnout ze sněmovny. Dělal by tam jen ostudu.
 
 
Lump byl dobrý 09.11.2012  Broda
V celku je to jedno jestli vládne vláda za pomoci zločinců nebo je zločinná . Vždy se jedná o nezákonnou vládu ať chcete nebo ne . Těžko pak vysvětlovat mladým lidem jak byla KSČ zločinná , když vidíte že rádo by pravice vládne za pomoci uplacených poslanců Pohanky , nebo uplacených a pochybných uskupení "Lidem to nemá s demokracií nic společného takhle vládli komunisti a prosazovali své cíle !Tady už schází jen politická vražda a je co cu grunt !
 
 
Spekuluji o obchodu.09.11.2012 Kopřiva
Začíná se naznačovat řetězec událostí. Tluchoř se asi nechal vyplatit Pekárkem za získanou imunitu ( asi to nebylo levné, vzhledem ke ztrátě koryta jednoho a ziskem imunity druhého ) a teď Pekárek sám drží Nečase a nás všechny pod krkem v pozici vyděrače, který neopustí ostudné místo jen tak. Musí přece zahojit jednak ten předpokládaný úplatek Tluchořovi a sám taky něco utrhnout pro sebe. Pěkná pakáž !!!!  
 
 
Oni ho budou přemlouvat! 09.11.2012 Pecho
Jak to přemlouvání asi vypadá?
"Hele, Pekárku, vole, nebuď labuť, děláš nám vostudu, lidi už jsou už takle ňák jako když mrzutý, popřemejšlej, jestli nevodejdeš". ... "Ani náhodou, Nečas, ty vole, imunita se mi teď zrovna hodí" ... Ale, no tak, šak nebude tak zle, dostaneš vodstupný, nedělej fóry, copa si pako?" ... "Nejdu a basta fidli, přes to vlak nejede, kapišto?" ... "No, tak, vole, už takle sme nevolitelný, dáme nějakou dozorčku, třeba ČEZ, nebo Dráhy, to de, no né?" ... "Peťko, vole ale mě se v týdle boudě líbí. Parlamentní židlička má vytápěné sedátko, hajzlíky uklizený, držkovka za vosum kaček, no, uznej" ... "Nedělej vlny, hele, cinknu Íčkovi, vyběhá podmínku, přidáme ňáký akcie na majitele, založíme konto na Kypru, pošlem trochu vaty, nebuď jak malej" ... "Hele, vole přidej v Toskánsku nějakou chaloupku" ... "Ty kráso! No, tak jo, dohodnuto. Jo, a změn si méno a xicht ať ti ho někdo nepomuchlá, šak víš, daňoví poplatníci jsou nervózní"... Bez vobav, nezapomeň na to vodstupný". ... "Tak páčko!!!"
Opona padá, frenetický potlesk!!!!!
 

 

Skoro to vypadá, že to je pomsta Tlučtchoře 09.11.2012 Komárek
uvidíme. Je to stejně pravděpodobné, jakože dostal nějaké prachy. Spíše si myslím, že se jednalo o beztrestnost za VZP, ale i to je jen fabulace ...
 
Skoro to vypadá, že to je pomsta Tlučtchoře 09.11.2012 Houška

 

Pane Komárku, primárním problémem jsou "osobnosti", které ODS, ale i ostatní parlamentní strany, nabízejí na kandidátkách. Nějaký škraloupek kandidáta je pro vedení těchto stran velmi žádoucí. Taková "persona" se pak stává lehce ovladatelným pacholkem. Co se Tluchoře týče, nedivil bych se, kdyby měl pod vlasy rohy a na zádech ropuší puchýře (nakonec mezi poslanci parlamentních stran by nebyl sám), ale tohle opravdu nemusel vymýšlet. Navíc v situaci, kdy nejspíš dostal tolik, že se za to i Šnajdr, se svou minulostí, vzdal poslanecké imunity, to už je opravdu přitažené za vlasy.
 
Schváleny církevní restituce!Anonym8.11.2012 
Sněmovna i napodruhé schválila tzv. církevní restituce. Koalice je dnes v noci prosadila přes odpor opozice a veto levicového Senátu. Levice se po tříhodinové debatě nakonec hlasování odmítla zúčastnit, její poslanci opustili jednací sál. Osud zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi má nyní v rukou prezident Václav Klaus. Koncem srpna svůj podpis podmínil dodáním záruky, že při vracení majetku nebude prolomena restituční hranice 25. února 1948. Církve by od státu mohly dostat majetek v hodnotě minimálně 75 miliard korun + dalších 59 miliard tzv. náhrad. Už tak obrovský státní dluh ještě naskočí a je otázkou, jestli ho bude český národ schopen někdy splatit; spíše se navždy uvrhne do okovů dlužníků....

 

KoaliceJiří Smékal8.11.2012
Včerejšího dne nám koalice opět ukázala co lidé této země pro ni znamenají. Proč? Své zákony již bez skropulí opírají i o odsouzené, sic nepravomocně, rádoby politiky, jenž jim jde jen o svůj prospěch a je jim jedno a naprosto lhostejné, kdo tuto zákonost podporuje. Na sjezdu ODS neustále užívali slov slušnost, poctivost a mnoho jiných. Teď stačí odsouzení. A morálka proklamovaná? Je totálně pryč.

 

Vlastizrada a utržená lavice. Průvodce noční řežbou o církevní restitucecrazy698.11.2012
Tady nejde jen o odluku církve od státu. Flanďáci si můžou dělat, co chtějí. Ale ne za moje peníze! Hodně restituentů nedostalo za zničené nebo již neexistující majetky žádnou finanční náhradu. Nevím, proč by ji měl dostat flanďák.

 

Korupčníci, podvodníci, zaprodanci a zločinci vlládnou!. To je hnusnasraný pittbull8.11.2012
Nač si potřebujeme vydržovat 200 parazitů, kteří jdou proti svým vličům, ač voleni, neplní jejich vůli, rozkrádají, podvádějí, lžou kudy chodí, korumpují a nechají se korumpovat a ještě se nám smějí do xichtu. To vše pod taktovkou despotického ožraly , spícího senily a připodělaného slabocha. Na tohle je opravdu živit nemusíme

 

Vlastizrada a utržená lavice. Průvodce noční řežbou o církevní restitucevecS8.11.2012 
O cem to mluvis.O cem je ta dnesni svoboda a spravedlnos?Korupce,miliardove podvody,rozkradacky,zneuzivani cehokoli,cokoli a kohokoli!Kde byla cirkev 20 let. O cem je ta tvoje cirkev.Bibaci,alkoholici,dezdomovci a sebevrazi.Pancovany smrtici snaps.LESK,BIDA,PROSTITUCE!

 

Vlastizrada a utržená lavice. Průvodce noční řežbou o církevní restituceAnonym8.11.2012 
To co se tu odehrává,je na nic ,musíte do ulic ,ale je zima a vymáte furtco žrát ,tak takse vlastně nic neděje ,no a to ,že jej jim většina národa šumák ,vám taky nevadí,no co chceš dělat Nic ,sedíme na prdeli a chlastáme a blbě kecáme ,no švejci

 

vlastizrada a utržená laviceNemesis8.11.2012 
Jistě je pan Duka šťasten, že největší spolek zlodějů a gaunerů co tato země vyplodila včetně Klause, Němcové, Nečase, Béma, Vondry, Chalupy, Kuby, Bendla, Kalouska, Gazdíka, Peake a toho nového odsouzeného poslance mu schválili největší zlodějnu v historii tohoto národa. Měl by si již navlíknout se svými oshledy zlatý hábit a sloužit za ně mše aby mu ještě chvíli vydrželi, než je národ za tento čun zlynčuje!Hanba, ostuda, hnůj, žumpa! To je naše vládní garnitura - lidé počítají koruny a oni vyhazují miliardy za pomoci největších zločinců! Však ti to Němcová Vysočina spočítá - buď klidná a Peako - ty přeběhlá poběhlice - boží mlýny melou, Nečasi - tobě již domílají!

 

 TOMTO PŘÍPADĚ BYCH SOUHLASIL ABY ZA VLASTIZRADU BYL ZAVEDEN TREST SMRTIAnonym,8.11.2012
Nemají peníze na nic,odírají důchodce,chudé a tato verbež jinak to nelze nazvat jenom rozkrádá státní majetek.Stačí se podívat kde je jejich hnízdo,v kterém úseku této země a v budoucnu tam by mělo dojít k zaplacení této zlodějny.

 

Den, kdy se zastaví Evropa - 14. listopad 2012?!Monika8.11.2012 
Příliš dlouho se Evropa sjednocovala shora, v režii vlád a korporací, je nejvyšší čas, aby se sjednotila zdola. Postaví se proti paktům vlád s bankéři a korporátními manažery celoevropská generální stávka? Evropská odborová konfederace vyhlásila na 14. listopadu 2012 den akce a solidarity. Odborové centrály jednotlivých zemí jednají, jaké konkrétní akce zvolí, zda stávky, demonstrace nebo veřejná shromáždění; některé již naplánovaly generální stávku, která nemusí ani být omezena jen na jeden den. ŠIŘTE TUTO INFORMACI DÁLE!!!!!!!PIŠTE ODBORŮM, ABY VYHLÁSILY NEOMEZENOU GENERÁLNÍ STÁVKU!!! Prosím - za chvíli už bude pozdě!

 

Fašizace české politiky po 23 letech. Co na to EU ? Radovan8.11.2012 
To co dělá Nečas to jsou nátlakové způsoby z doby 1933 v Německu. Strana která má 25 tisíc modrých pidimužíků rozhoduje o důležitých zákonech Česka na mnoho let. Je horší než rudá totalita.Také senát dělá podivnou politiku, za místopředsedu zvolil trestně stíhaného politika Čunka, který je navíc proslulý svou rasistickou politikou. Dříve držel pod krkem Topolánka, koho teď Čunek vydírá v senátu ??? Jinak není možné, proč tak postupuje. Také jeho voleb ní hlasy byly zmanipulované pomocí Charity z Olomouce. Nemá žádné vzdělání, žádná práce není za ním vidět, jen samé průšvihy. Co vy na to občané. Je to normální aby místopředsedou senátu byl Čunek, trestně stíhaný za korupcí a rasimus ? Nebýt Topolánka tak teď nosí tepláky. Co na to Štech, jak to zdůvodní veřejnosti. Máme prohnilý senát a to prý tam vládne levice. Ale KDU není levice, je to podivná strana s podivnými členy a předsedou, který prý jde svou cestou ale jakou ???? Že by Čunek jako automechanik opravoval panu Štechovi auto, nebo panu Štětinovi - rudomodrému senátorovi.

 

Vy všichniPravda nevítězí8.11.2012 
Naprosto nechápu,proč se všiíchni rozčilujete,nad vlastní hloupostí a nemohoucností? Vždyť vy všichni,jste od roku 1992-3 začali volit čuňata do vlády a parlamentu,včetně senátu.Vy všichni sjte pod obu 23 let nečinně čuměli,jak vám rozkrádají "cihly" pod nohama a víte proč?Protže jste nejhorší národ v Evropě a jiní ani nebudete.Pokonkování,lezdoprdelectví,závist,sobeckost a zejména flegmatičnost,jsou odvěkou nálepkou českého národa,který dokáže pouze kecat u medoviny a nedělního řízku o tom,jak je to všechno na "MERDE",ale vaše vlastní přirozená a zřejmě genetická zbabělost,přikazuje opatrnicky držet hubu.Tady kecáte plamenně a nadáváte jim tam nahoře do zlodějů a vlastizrádců a oni z vás mají pouze těžkou legraci,rozkrádají vám všechno co v zemi máte,ostatek ještě s klidem dají papežencům a vlastně převedou majetky do Vatikánu.Bože můj odpusť vám vaší zbabělost vy zatracená lůzo a dobře vám tak...Nežiji v této zemi již přes 35 let a ani se nedivím ostatním emirantům a ani těm novým,kteří budou ze země utíkat a to jak mozky,tak mladí lidé a zůstanou pouze ti,co už nikam nemohou...Proč nejdete do ulic na Václavské náměstí a zařvěte tam a vyžeňte je a zavřete na dlouhá léta do arestu,vražte jim do těch zlodějských rukou lopaty a krumpáče,aby věděli jak chutná chleba za práci,tak jako statisícům českých lidí. On i s klidem vrazí do parlamentu narychlo kriminálníka,aby jim posvětil zlatá koryta přecpaná žrádlem z vašich peněz a vy zase čumíte...Proboha přečtěte si, co vůbec schválili za zákony....!!!!!!!!!!!!!!!

 

Co se děje uvnitř ODS aneb Proč modří ptáci obrátiliAnonym8.11.2012 
Tomáš Franke Nejprve několik otázek: Proč Nečas chtěl, aby se o daních hlasovalo až po kongresu ODS? Proč rebelové náhle zkrotli a vzdali se ochotně svých mandátů? K čemu to tajnůstkaření na kongresu ODS? Následující informace pocházejí od důvěryhodné osoby blízké ODS, která z pochopitelných důvodů chce zůstat v anonymitě. Tak tedy, ODS je ve smrtelné krizi. Stranu během uplynulých 10 měsíců opustila asi třetina členské základny, více než 8000 lidí. A tento děj nyní, po zpackaných krajských a senátních volbách nabírá ještě větších obrátek. ODS si zadala důkladný průzkum veřejného mínění, a to u několika renomovaných firem současně. Připomeňme, že v krajských volbách získala ČSSD průměrně asi dvojnásobek hlasů než ODS a komunisté jen o něco menší. Je také známo, že čeští komunisté vždy byli spolehlivým teploměrem "naštvanosti občanů". A právě na to byl průzkum zaměřen. Výsledek totiž ukázal enormní zájem o tuto stranu. Zatímco dříve jsme si KSČM spojovali spíše s důchodci, dnes je situace jiná. Výzkum zjistil, že kdyby se dnes konaly parlamentní volby, tandem ČSSD+KSČM by nejspíše dosáhl na 3/5 tedy na ústavní většinu. To modré ptáky vyděsilo. Vždyť není dne, kdy by se neprovalil nějaký případ zneužití pravomocí či záhadného "zmizení" veřejných financí a dotací. Co kdyby se to začlo vyšetřovat?... Prognóza tvrdí, že pokud bude trend "naštvanosti národa" pokračovat i nadále se současnými parametry, pak by už za půl roku mohli komunisté dosáhnout na ústavní většinu i sami, bez podpory dalších stran. Což znamená, mimo jiné, možnost změny Ústavy. Je to známé přísloví o umírající kobyle, která kolem sebe kope a hlavně vidina vozíků se smolincem, co způsobilo tu náhlou změnu v ODS. Existují tedy dvě varianty nejbližšího vývoje politické situace v naší zemi: 1. Vláda padne v průběhu několika málo měsíců. K moci se dostane ČSSD a KSČM ve zhruba stejném poměru. Komunisté nebudou moci změnit Ústavu bez sociálních demokratů a sociální demokraté nebudou moci změnit Ústavu bez komunistů. 2. ODS se bude snažit udržet se co nejdéle. Vlivem alotrií, jaké nám dnes předvedla ve sněmovně, je prakticky jisté, že počet naštvaných lidí poroste raketovým tempem. Dříve nebo později ODS přeci jen skončí, nejpozději v roce 2014. K moci se dostanou komunisté a co udělají, to neví nikdo. Možnost, že ODS+TOP09+VV dají dohromady byť jen 50% je mizivá, po těch miliardových podvodech za jejich tiché asistence by k tomu nedošlo ani kdyby zítra Kalousek zrušil své reformy. Tyhle strany jsou prostě odepsané, a to svou vlastní činností. Pokud bych si měl vybrat mezi vládou rudých pod kontrolou oranžových a vládou rudých absolutně bez kontroly, pak si jednoznačně vyberu první možnost. Proto se také zúčastním protestů 17.11. a generální stávky vyhlášené na 19.11.

 

V předvečer sedmnáctého listopaduAnonym8.11.2012
Marek Řezanka Údajní rebelové z ODS se odpoklonkovali, vláda, která vypadala ještě před víkendem na ručník, je najednou svěží jako rybička – a plní svůj program, který někomu dozajista slíbila. Má to jedinou chybu – nejedná se o občany ČR. V jejich zájmu totiž není ani přijetí fatálně špatně navrženého druhého pilíře penzijní reformy, kde chybí jakákoli garance státu – a na penzijních fondech si nikdo nic nevezme (přijdete-li o své tvrdě vydřené peníze, vaše chyba), ani schválení tzv. církevních restitucí, které žádnými restitucemi nejsou. Jak příznačné, že tyto zákony schvaluje vláda jenom díky hlasům politického subjektu, který svůj volební program odsouhlasil až na horké půdě Sněmovny – a opařeným voličům sdělil, že to bude více méně pravicový konzervativní program. Co na tom, že takový subjekt voliči v roce 2010 nevybírali? Politika v podání kabinetu P. Nečase hraje podle svých pravidel, a už to vůbec nezastírá. Vláda padnout může – ale ne dřív, dokud nesplní své sliby – sliby, které si nemůže dovolit nevyplnit. Kalousek si prosadil svou – a navíc se mu zalíbily i některé návrhy tzv. rebelů. Privatizace dává Kalouskovi křídla (kdo by ho dnes popotahoval za nefunkční padáky). Tak copak by se ještě dalo zpeněžit, než se kormidlo vraku zvaného stát předá někomu jinému? „Požádám vládu, abych mohl vypsat výběrové řízení na prodej ČSA," prozradil své poslední plány „strážce“ státní kasy. Nezodpovídá se ze selhání v etanolové aféře, není pranýřován za špatné výběry daní, nemusí se omlouvat za své výroky na adresu policie v kauze Parkanová. Třešinkou na dortu vlády, která se opírá o hlasy nelegitimně ustavené politické strany, je hlasující poslanec nepravomocně odsouzený za korupci. Zatímco soudem neodsouzený Rath hlasovat nesmí, hlas poslance Pekárka bude rozhodovat o přijetí velmi problematických zákonů. „Vím, že ta věc je u Vrchního soudu v Praze s odvoláním pana Pekárka i odvoláním mým, v neprospěch pana Pekárka, protože se dožaduji ještě uložení peněžitého trestu, který jsem u (prvoinstančního) soudu navrhoval, a který mu uložen nebyl,“ uvedl středočeská státní zástupce, Petr Jirát. A to vše v situaci, kdy pražská vrchní státní zástupkyně, Lenka Bradáčová, připomněla obecnou právní tezi, že pokud se nedodržují základní právní pravidla, nemají policie a státní zastupitelství smysl. K. Peake se netají, že politika je prosazování „vlastních pravidel“, K. Schwarzenberg – již ošlehaný z dob aféry J. Čunka – nikam nespěchá. Hlavně, když hlas korupčníka pomůže „dobré věci“ – a pak ho zase mohou nahradit někým jiným. Ostatně, kdysi prohlásil, že důležité je, kdo byl zvolen, a ne pod jakou fanglí (tím měl na mysli program). Vynikající kandidát na prezidenta republiky. Ryzí demokrat. Nyní se naplno ukazuje, jak chybí nástroj, který by sloužil k rozpuštění kabinetu, jenž porušuje vše, co se porušovat dá – a ohrožuje právní stát i demokratické principy. Chybí nástroj obecného referenda. Pokud jediným, kdo může tuto vládu ukončit, je vláda sama, je to zatraceně málo. To samé platí i v případě opěvované přímé volby prezidenta. Pokud by se z hlavy státu stal diktátor, kdo ho odvolá? Jak několikrát v Britských listech zmínil J. Čulík, jedna šance tu je. Selhaly-li všechny demokratické instituce, je na občanech, aby dali najevo svou vůli. Statisícové (časově neomezené) demonstrace nelze přehlížet. Pokud k nim nedojde, je to pro vládu dobré znamení, že nám vláda s oporou nikým nevoleného subjektu ani za korupci odsouzeného člověka nevadí, a hodláme ji tolerovat. Že budeme dále rádi financovat vládu, která nám za norské daně nabídne rumunské služby, že se slzou v oku dáme penzijním fondům naše naspořené peníze, abychom z nich na stará kolena (když se toho dožijeme) neviděli ani pětník. Že se zkrátka chceme radovat jako skuteční blahoslavení chudí duchem. Vždy se totiž nějaký ten důvod k radosti najde, ať to jsou již perfektně fungující nechybové registry vozidel, výborně připravený projekt knížek pacienta (IZIP), sociálně slabým pomáhající sKarty – a tak by šlo pokračovat. Nebo je to jinak? Pokud se vláda raduje, jak díky nelegitimním hlasům (především hlasu zkorumpovaného člověka) protlačuje svou navzdory masivnímu odporu opozice a široké veřejnosti, je to krátkozraké, a krajně nezodpovědné. Je to zahrávání s náladami ve společnosti i s dobrým jménem demokracie. O to ale vládě – jak dokazují výroky K. Peake, K. Schwarzenberga či samotného P. Nečase – nikdy nešlo.
 

 

Ano, je to vlastizradaMP8.11.2012
Tak nám ztv. pravičáci prodali část státu Vatikánu. Smutné jak hluboko lze klesnout. Velmi by mě zajímalo, kolik z nich zvedlo tu "pravou" ruku z přesvědčení, kolik na základě stranického diktátu zhora a kolik už dneska ví, co z toho bude mít do své kapsy. Ani v silně katolickém Polsku něco takového dodnes neudělali, jak jsem zjišťovala, ani žádný jiný stát v Evropě takto nepostupoval. U nás stačí 102 hlasů těch co momentálně vládnou a jde všechno. Smutné kino. Jen přemýšlím čeho se ještě dočkáme. Doufám, že se najde někdo, kdo tuto sebranku zažaluje u ústavního soudu.

 

Demonstrace, stávka a co dál?Jiří8.11.2012
Mnozí zde vyzíváte k demonstraci a defenestraci a různým druhům protestů vůči vládě. Dobře sejde se třeba 100 000,- lidí a co dál.Kdo z vás dože skutečně fizicky napadnout představitele a nabrat je na vidle? 100 000,- lidí pojede vlakem 4 hodiny zařve si s davem a zase pojede domů. Večer ve zprávách zase vyberou pár lidí, kteří budou nadávat že byla v Prazezastavena v nějaké ulici doprava a tím to skončí. Kdo z vás vyzivatelů má plán jak nastolit nový pořádek.Pokud se nenajde někdo, kdo ví jak věc dotáhnout do konce tak je námaha těch 100 000 lidí k ničemu. Moc a majetek nikdo nedá bez skutečného boje. A skutečný boj neproběhne bez krve. A kdo je připraven pložit život, nebo riskovat vězení. Pokojná demonstrace samotná nic nezmění. Zřejmě nikdo.

 

UŽ JE TO TADY !!!Péťa Dostálek8.11.2012 
VÝPLATNÍ PÁSKY CÍRKVÍ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV Registrace: 1989 Počet duchovních v roce 2005: 156 Počet věřících v roce 2001: 4 584 Počet duchovních v roce 2010: 184 Počet věřících v roce 2011: 4 934 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 27 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 48 529 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 1 056 336 374 Kč BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ Registrace: 1951 Počet duchovních v roce 2005: 21 Počet věřících v roce 2001: 3 641 Počet duchovních v roce 2010: 49 Počet věřících v roce 2011: 3 208 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 66 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 14 081 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 227 862 069 Kč CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE Registrace: 1951 Počet duchovních v roce 2010: 93 Počet věřících v roce 2011: 7 394 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 79 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 31 000 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 520 827 586 Kč CÍRKEV BRATRSKÁ Registrace: 1951 Počet duchovních v roce 2005: 90 Počet věřících v roce 2001: 9 971 Počet duchovních v roce 2010: 111 Počet věřících v roce 2011: 10 872 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 98 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 32 335 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 761 051 303 Kč CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ Registrace: 1920 Počet duchovních v roce 2005: 388 Počet věřících v roce 2001: 99 356 Počet duchovních v roce 2010: 382 Počet věřících v roce 2011: 39 276 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 103 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 114 472 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 3 085 312 000 Kč CÍRKEV ŘECKOKATOLICKÁ Registrace: Rakousko-Uhersko Počet duchovních v roce 2005: 37 Počet věřících v roce 2001: 7 704 Počet duchovních v roce 2010: 45 Počet věřících v roce 2011: 9 927 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 223 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 12 641 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 298 933 257 Kč CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ Registrace: Rakousko-Uhersko Počet duchovních v roce 2005: 2753 Počet věřících v roce 2001: 2 748 918 Počet duchovních v roce 2010: 3 191 Počet věřících v roce 2011: 1 083 899 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 340 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 951 466 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 47 200 000 000 Kč ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ Registrace: Rakousko-Uhersko Počet duchovních v roce 2005: 228 Počet věřících v roce 2001: 117 540 Počet duchovních v roce 2010: 256,7 Počet věřících v roce 2011: 51 936 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 202 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 82 957 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 2 266 593 186 Kč EVANGELICKÁ CÍRKEV A. V. V ČR Registrace: Rakousko-Uhersko Počet duchovních v roce 2005: 11 Počet věřících v roce 2001: 14 914 Počet duchovních v roce 2010: 18 Počet věřících v roce 2011: 6 645 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 363 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 5 574 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 118 506 407 Kč EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ Registrace: 1951 Počet duchovních v roce 2005: 45 Počet věřících v roce 2001: 2 705 Počet duchovních v roce 2010: 51,5 Počet věřících v roce 2011: 1 952 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 38 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 15 760 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 367 634 208 Kč FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČR Registrace:Rakousko-Uhersko Počet duchovních v roce 2005: 36 Počet věřících v roce 2001: 1 527 Počet duchovních v roce 2010: 112 Počet věřících v roce 2011: 1 132 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 27 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 12 093 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 272 064 153 Kč JEDNOTA BRATRSKÁ Registrace: Rakousko-Uhersko Počet duchovních v roce 2005: 73 Počet věřících v roce 2001: 3 443 Počet duchovních v roce 2010: 112 Počet věřících v roce 2011: 2 156 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 19 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 31 316 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 601 707 065 Kč LUTERSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A. V. V ČR Registrace: 1995 Počet duchovních v roce 2005: 13 Počet věřících v roce 2001: 5 420 Počet duchovních v roce 2010: 11 Počet věřících v roce 2011: 2 591 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 238 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 3 725 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 113 828 334 Kč NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST ČESKÝCH UNITÁŘŮ Registrace: 1930 Počet duchovních v roce 2005: 3 Počet věřících v roce 2001: 302 Počet duchovních v roce 2010: 4,5 Počet věřících v roce 2011: 155 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 35 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 1 394 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 35 999 847 Kč PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH Registrace: Rakousko-Uhersko Počet duchovních v roce 2005: 155 Počet věřících v roce 2001: 23 053 Počet duchovních v roce 2010: 169 Počet věřících v roce 2011: 20 628 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 122 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 44 996 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 1 146 511 242 Kč SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A. V Registrace: Rakousko-Uhersko Počet duchovních v roce 2005: 87 Počet věřících v roce 2001: 14 038 Počet duchovních v roce 2010: 102 Počet věřících v roce 2011: 8 162 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 80 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 29 676 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 654 093 059 Kč STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR Registrace: Rakousko-Uhersko Počet duchovních v roce 2005: 35 Počet věřících v roce 2001: 1 614 Počet duchovních v roce 2010: 47 Počet věřících v roce 2011: 1 736 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 37 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2010: 12 738 000 Kč Výše finanční náhrady podle navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 272 739 910 Kč

 

paggio a píčováferda8.11.2012 
Je otřesné vidět jak vcelku mladí lidé jsou schopni kvůli mamonu a pocitu ztratit svoji čest, je smutné, že si 102 hajzlů rozhodne o prošustrování obrovského majetku a 75 miliard, je obrovský nemovitý majetek, a k tomu ještě finanční náhrady ve výši 59 milisrd a to vše za situace, kdy nejsou peníze na školství, zdravotnictví, dopravu, životní prostředí etc.,etc. a to ještě budeme černoprdelníky dotovat další 1,5 miliardou ani nevím na kolik let. 80 % obyvatel je proti a tak si každý z nás zaplatí svého černoprdelníka, svoji část kostela a pod.Jak se budou tvářit, až přijde čas a co bylo od 89 ukradeno budeme chtít vrátit. jak se budou tvářit až bude těch 102 poslanců obžalováno z velezrady a pověšeno. Lidi vzpamatujte se, co my starší to nějak překlepeme, ale co vy mladí, co vás čeká, jak se dívám na toho hajzla Kradouska, jak on nás má na háku a dělá si z nás obyčejnou prdel, tak vás nečeká nic dobrého, pokud nebudete volit levici, která by toto svinstvo zastavila čeká i inteligenci a střední třídu moc těžký život. Je mi vás líto, jsem starší člověk a myslel jsem si, že jsme naše ročníky byly postiženy dost, roka po válce do skoku moc nebyly, pak rok 68, zase podraz a hadrová revoluce naše martyrium dokonala, co se tady za ty roky od pětačtyřicátého podařilo díky našemu odírání komunisty vybudovat, titíž, až na čestné vyjímky, to za 20 roků rozkradli a rozložili, hnus, je to lidi k zblití.

 

elita rozhodla,většina se podřídíslušní většina se podří 101 hlasům menšíně8.11.2012 
Máme pravici a "pravici" která má velmi dobré základy z dob totality,tleská si že konečně schválila restituce církvím tu totiž nepodporovala ani Klausova vláda ani vlády ČSSD a KDU a to je co říci,Nečasova vláda zapomněla lidem sdělit,že dlouhá léta nebyla podepsána ani smlouva s Vatikánem a to je to podstatné.Takto přesně to bylo za vlády KSČ,rozhodli a všichni sklapli podpatky a drželi HUBU.Pokud v době kdy lidé "nemají co do úst" koalice hlasuje pro zvýšené daně aby měla na vyrovnání s církví a zavádí důchod.reformu,OPĚT se PŘIJDE O PENÍZE,žádný seznam vraceného majetku církvím,VEŘEJNOST NEVIDĚLA SEZNAM VRACEN0HO MAJETKU,v zákulisí domluvena částka a konec debaty,co se důchod.reformy týče mladí budou pod kuratelou fondu,který bude hospodařit 30- 40 let s jejich penězi, nikdo neví co bude za 5 - 10 let,ale panstvo rozhodlo a je HOTOVO.Malá připomínka,Nečasova vláda mlčí o tunelování fondů v 90.letech,p.Kožený je zářným příkladem jak přijít k penězům,oblbovat lidi a pak si žít jako "lord" v daň.ráji. Rádoby pravice se rozhodla zničit zbytek střední třídy pro svůj vlastní prospěch i za cenu,že místo poslanců nás budou zastupovat lidé s pochroumanou minulostí,ALE KAŽDÝ HLAS je DOBRÝ!!!!Dostali jsme odměnu a dárek po 23 letech od revoluce a to od těch,kteří slibovali v 90.letech,že vše budou činit pro občany,ZAPOMNĚLI DODAT PRO KTERÉ.

 

takže katolická církev mučila a upalovala,násilně katolizovala české obyvatelstvo a za odměnu jim pedofilové z kdu,top,vv,ods,zel rozdají majetek črcírkevní tunel za 200 mld mafií ods=top=vv=kdu=zel,8.11.2012
náhrady pro zločineckou organizaci katolickou církev jsou nadhodnocené až o 54 miliard korun, neboť cena zemědělské půdy je podle ČSSD a Ksčm nadhodnocena čtyřnásobně, cena lesů až desetinásobně. Opozice zpochybňuje také rozsah vydávaného majetku. Vadí jí i to, že majetek má dostat sedm církví, které před rokem 1990 v Česku neexistovaly............................................................jde o kolosální zlodějinu ................katolická církev kolaborovala s nacisty ,s majetkem nemohla disponovat ,prodávat bez povolení státu ,katolická církev násilně katolizovala, mučila, upalovala, pronásledovala české obyvatelstvo po staletí a kradla jejich majetky ........je naprosto zvrácené a zrůdné těmto zločincům cokoliv vydávat ...je to jako vydávání majetků Hitlerovi ...a hlavně Ústavní soud judikoval, že na restituce není ústavní nárok čili je to DAR katolických stran = mafií ods,top,vv,kdu,zel svým sektám https://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/My-nic-to-Ustavni-soud-naridil-restituce-Vzkaz-exsoudkyne-politikum-242803

 

 

101 vlastizrádců a kolaborantůzůčtujeme s vámi...8.11.2012
Po bitvě na Bílé hoře, která nebyla nijak velká, ale důsledky její byly strašné, nastala doba totálního temna. Český národ byl vyvražďován takovým způsobem, že jeho počet klesl na čtvrtinu, cizí šlechta ve velkém kradla majetek po zavražděných češích a roztahovala se na historickém území Českého království. Celé staletí poroby, boje, krveprolití, nesmírných obětí Českých lidí, trvalo než v roce 1918 opět vznikla Československá republika a český národ si mohl vydechnout. Ne na dlouho, hned v roce 1938 zradou západních demokracíí ve Velké Británii a Francii byl Český národ, předhozen Hitlerovi a opět se vraždilo a v případě vítězství nadlidí z německé nadrasy měl být Český národ v menší části poněmčen a z větší části zlikvidován v plynových komorách, jak řekl Haidrich: "Český element na tomto území nemá co dělat". Nestalo se. Český národ to přežil i přesto, že v době temna i za Druhé světové války musel spoléhat na sebe, protože jeho šlechta a jeho inteligence a jeho zbohatlíci Český narod vždy podle zradila. Nyní nastává nová doba temna. Lidé nemají na nájem, na léky, na potraviny, mladí lidé s dětmi jsou zadlužení, narůstá počet nezaměstnaných, lidí bez domova. A co dělá inteligence, která vystudovala ještě za peníze obyčejných lidí. Inteligence a majetní opět zrazují Český národ, opět ho nechají vyvražďovat, opět spolupracují ze zahraničními zloději a vrahy, kteří chtějí zlidvidovat Český lid. 101 českých zrádců samozřejmě z pravice, to znamená zbohatlíci, kteří si říkají ODSSácí, lidé bez svědomí, bez charakteru, bez špetky slušnosti, podle zrazuji svůj lid a Český lid je v tom opět sám a bude muset prolévat krev...

 

 

Farnosti sice nejsou sborem světců, ale mají na svůj majetek větší právo, než Grebeníčkova proletářská či Klausova tunelářská lůza.Sniper & cleaner8.11.2012 
Největším zločinem českého komunizmu zdaleka nebyly jen tisíce zahubených nekomunistů – ale obehnání země ostnatým drátem - vysokonapěťovým dobytčím ohradníkem, znevolnění a totální zneschopnění milionů otupělých poddaných, kteří ztratili schopnost k samostatnému, mravnému a nezávislému myšlení, chování a tím i k životu. A dosud ji nenabyli. Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením Února 1948 a božím trestem za pokrytecký „samet“. V Únoru 1948 byl KSČ, vedoucí silou lenivého, kolaborantského a závistivého lumpenproletariátu, (s podporou tří oportunistických stran „národní fronty“ a křiváčka Beneše) po pečlivě převzatém vzoru dvou sousedních velkých totalit, uloupen skutečným pracujícím a zákonným vlastníkům majetek za BILIONY, avšak „revoluční" (neústavní) cestou a zaveden feudalizmus dědičných Kádrových Soudruhů Československých (bez několika přespříliš snaživých a vlezlých rudých „sionistů“- tehdy preventivně Gottwaldem popravených). Lůza spolu s disciplinovanými vyvlastněnci dostávala pravidelné záchovné dávky, mávátka a pracovní umístěnky, dokud zásoba naloupeného vystačila. Předúnoroví odborníci směli (tiše a pokorně) režimu až do svého vymření sloužit a udržovat zbytky „kapitalistické“ morálky. Až zásoby došly a nebylo co a kam exportovat, tak si to nedočkaví a nadržení soudruzi a jejich „prognostičtí“ přeživší obřezaní superagenti „oposmluvně demokraticky zlegalizovali a zprivatizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „Strany Klausova Modrého Ptáka“ a „Oranžového Levého Padělku“ (náhražky komunisty pohlcené ČSSD). Přemnožené lůze (tj. „revolučním kleptopracujícím“) rozdali „za věrnost ČSSR“ kuponové knížky, neradi vrátili část zničeného majetku několika přeživším restituentům (včetně ochočeného, egocentrického mouřenína a disidenta Havla). Teď rafinovaně a štvavě svádí všechno svinstvo střídavě na ekology, restituenty, cizince, pokrokáře, eurofily, finančníky, katolíky, (ne už na tajné spoluhráče z KSČM) a každý solventní daňový plátce i nesolventní volič je jim dobrý v jejich absurdní opofrašce: „Každý chvilku krade pilku“, trvající až do té doby, než ruský protektor převezme českou smrdutou radioaktivní kotlinu do své gubernátorské a investorské správy, lenivé příživnické čecháčky přesune za Ural, blíže ke komunistické Číně - možná právě v těch dobytčácích, v nichž se stahovala okupační sovětská armáda z ČSSR - a nahradí je Novými Rusy (a tím zároveň mimoděk „pomstí a rehabilituje“ vyhubené sionisty a vyhnané Němce). Ohánějí se "standardní parlamentní“ nacionalistickou kleptokracií (bojovníka za svoji zločineckou, s nikým normálním nesdílenou „svobodu“, huhňavého, křivohubého superagenta a opravdu, ale opravdu vlastizrádce a křiváčka Pružinského, která je pro něj „opravdu, opravdu tím nejlepším možným řešením“). A s její pomocí úspěšně sabotuje a diskredituje civilizovaný evropský kapitalizmus - na povel KGB - a tiše připravuje půdu pro invazi islámu do EU. Po listopadu se jednotná, všudypřítomná, tradičně husitsky loupeživě založená, na feudálním, dědičném, třídně zakomplexovaném kádrovém principu konsolidovaná a „jediná vedoucí státní strana KSČ“ spolu se svými, po srpnu 1968 plánovitě vytvořenými „disidentskými“ zálohami, za účelem udržení své reálné moci, „leninsky“ strategicky rozdělila na tři bojové a navzájem koordinované proudy, předstíraně a teatrálně spolu soupeřící: 1) „revoluční a třídně uvědomělí“, přízemní užiteční idioti zůstali v KSČM a odborech (aniž by se byť i jen pokusili založit alespoň jedinou vzorovou neparazitickou produktivní sociální firmu, penzijní fond, nebo proletářský kibuc) a v pohodlí vyčkávají na svoji šanci od masy neschopných socek; 2) mazanější hajzlové pokrytecky „obnovili“ komunisty zničenou ČSSD; 3) nejcyničtější komunistické svině založily z prstu vycucanou „pravicovou“ ODS a estébácké hlídací a vyděračské agentury, různé tunelářské firmy, a pomalu zakládají nové krajně nacionalistické, protizápadní a zamindrákované partaje. Ani „levicová“ křídla v šovinistické, izolacionistické a kleptokratické nabídce nezůstávají pozadu a občas si s „pravičáky“ navzájem prohodí klíčové členy (Rath) a papouškované fráze. Takto je totalitně nevolnicky vychovaný, závistivý, zápecnický, bezradný a stádovitý volič fackován z více stran jako kibic v mariáši a může si vybrat, komu střídavě skočí na lep a koho bude „vlastenecky“ živit a na koho naopak žlučovitě prskat na bezplatném internetu pod taktovkou sjednotitele Vjačeslava Pružinského. „Nepartajnická politika“ (podobná advokacii), na bázi občanského zákoníku založená, má reálnou a logicky zdůvodněnou šanci, a to univerzálně. Všechno už tady jednou bylo – jenom zodpovědný občanskoprávní, adresný a průběžný volební systém na bankovně účetním principu dosud nikoli. Nepomůže nic jiného, než úplná, obousměrná personální ručitelská adresnost a zpětnovazebnost volebního systému na voliče, včetně možnosti levného a voličsky osobně zodpovědného referenda i přímé volby kohokoli : „Státy se prostě udržují těmi principy, na kterých vznikly“ (TGM). Existuje stručný a logický, na partajích nezávislý projekt adresné demokracie (nikoli však falešné, diletantské a klamavé tzv. „přímé demokracie“): v článku „Právní stát" na google: https://www.knihy-a.cz/16196/pravni-stat-je-spoluvlastnictvi-obcanu-nikoliv-korist-politiku nebo: https://www.inuru.com/index.php/spolecnost/organizace-spolenosti/324-pravni-stat-volby

 

 

takže katolická církev mučila a upalovala,násilně katolizovala české obyvatelstvo a za odměnu jim pedofilové z kdu,top,vv,ods,zel rozdají majetek črvláda stbácké mafie ods=top=vv=kdu=zel8.11.2012
katolická církev je zločinecká organizace která kolaborovala s nacisty a okupovala české země , mučila, pronásledovala, upalovala, a okrádala o majetky obyvatele českých zemí .......takže je naprosto zvrácené aby jim byl vydán jakýkoliv majetek ...................... Svatý Václave, vyžeň Duku s Nečasem! PRakce proti církevním restitucím https://www.youtube.com/watch?v=LnBt0yvHaE4

 

 

Vlastizrada a utržená lavice. Průvodce noční řežbou o církevní restituceA co tomu říkáš DEBILE?8.11.2012
A jak se chovala církev katolická? Katoličtí kněží žehnali zbraním SS, ale nejen jim, žehnali všem zbraním nacistických armád, žehnali i střelám V1 a V2 a Tygrům. Vatikán v době obsazování Evropy německými hordami odmítl pomoci v útěku i svým věrným věřícím a nechal je napospas osudu v koncentrácích a v plynových komorách. Po válce, kdy začala fungovat esesácká organizace ODESSA, která pomáhala utéci mnoha válečným zločincům, především do Jižní Ameriky, konkrétně do Argentiny, velkým a významným pomocníkem této esesácké tajné organizace byli i nejvyšší představitelé Vatikánu, tudíž katolické církve. A právě této církvi, tolik zprofanované i z dávné minulosti, vzpomeňme jenom na počet autodafé, po jejichž obětech získávala katolická církev také majetky, máme nyní vracet tolik, že by se stala po ČEZu druhou nejbohatší organizací ve státě? Za co? Za napomáhání nacistům? Za nechání svých věrných oveček napospas hitlerovcům? A navíc, Marek Benda, přesně v rétorice jezuitů, ve své bezbřehé nadutosti prohlásil, že si přeje, aby církev měla ještě větší majetek, nežli v době před reformou Josefa II. Vážil jsem si, a to neskutečně, kardinála Tomáška. Ten, po vrácení 160 kostelů katolické církvi hned počátkem devadesátých let, prohlásil, že tímto aktem končí veškeré majetkové nároky katolické církve. V hrobě se musí tento skvostný a čistý člověk obracet, když by se mohl dozvědět, že současný kardinál Duka hrozí státu soudem, pokud mu tak ohromný majetek nebude vrácen. V roce 1938 vstoupil dvanáctiletý Ratzinger do Hitlerjugend, v roce 1943 do letectva Třetí říše.A nyní je papežem,Dukovi dal stranický úkol aby pomoci vylhaných restituci v ČR rozšířil moc a bohatství Vatikánu. Nehledě na to že počty duchovních tak rostou bez ohledu na realitu a úbytek věřících. V roce 2001 se k církvím a náboženským společnostem hlásilo 3,2 miliónu lidí, o jejich duše se staralo 3480 farářů, kněží, kazatelů a biskupů. Stát církvím na pokrytí jejich mezd poslal 731 miliónů korun.

 

 

hm,zajímavé pan Klaus si pohanka8.11.2012 
pěkně proti řečí,takže až k němu dojde ten paskvil jako jsou ty fiktivní restituce tak to bezotalení podškrábne ukradeným pérem !!Pane prezidente Klausi je dobře ,že už končite ,jinak by vás čekalo to co rumunského diktátora Nikolaje Caucesca,ale u vás to nehrozí tolik protože máte jako jiní občané movití v této republice dvojí občanství české a USA!!!Takže rychle zdrhnete na své statky do USA!!

 

co se to děje? Anonym8.11.2012
Včera vláda schválila za podpory korupčníků a zlodějů zákony, které ovlivní život občanů ČR na několik let, možná desetiletí a jindy tak aktivní média mlčí, na ČT24 téměř ani zmínka, žádné komentáře, komentátoři, odborníci na všechno možné. Sdělovací prostředky dostaly asi přesné pokyny jak národ informovat i vzhledem k tomu, že se blíží 17.listopad. Hlavně že se panu prezidentovi líbí naše vláda, jak je akční a funkční.

 

Pravomoce prezidenta České republikyRenata8.11.2012 
Když už máme dvoukomorový systém vlády, mělo by být veto prezidenta konečným a nezvratitelným vyjádřením vrchního velitele vojsk a představitele našeho státu. Proč bere plat, když jedná podle Ústavy ČR bod 3. Prazident není z výkonu své funkce odpovědný. Odpovědný za svou práci je každý zaměstnaný člověk v republice, referentka i zedník.Pokud své povinnosti poruší, o místo přijdou a škodu, kterou způsobili, musí nahradit. Vláda, kterou z pozice prezidenta chválíte, bere obyčejným lidem možnost žít a odsuzuje je k živoření. Kde je důstojné stáří uváděné ve volebních programech několika stran? Nyní odhlasované vyrovnání s římskokatolickou církví poruší celistvost naší země jako takové, nikdo nezaručí, jak s vráceným majetkem naloží, komu ho prodají nebo předají a žádná daň tuhle skutečnost nezachrání. A ješte není ani zveřejněno, čím a jak doložila tato církev své nároky, to by snad měli občané, kterým se prodává země pod nohami, podrobně znát.

 

ODS je jeho dítě a tato vláda je jeho dílem, tak co od něj čekat? Jan S.8.11.2012 
Do dnešního dne nikdo neobjasnil ona tajná konta ve Švýcarsku, kvůli kterým tenkrát rezignoval. Je to stejná špína, jako současná vládní koalice. ZLODĚJ, KORUPČNÍK, AROGANTNÍ ČUNĚ A HROBAŘ ČESKÉ ZEMĚ. Občane Klausy, nejste a nikdy jste nebyl mým presidentem. Děláte akorát ostudu ČR a za peníze daňových poplatníků si jezdíte bezúčelně po světě. Kolik nás ta vaše turistika stojí?!?!?!

 

vláda ze společného jen rozdáváčtenář PL8.11.2012
Vemte to, dnes poskytujeme miliodar církvi a zítra si budeme půjčovat u MMF za drahý úrok na dostavbu Temelína??? Takhle vláda hospodaří? A ještě si státní úředníci zvýší platy o 10 ooo,- Kč? jak tohle můžou udělat, když stát má deficitní hospodaření, měli si platy snížit stejně jako v nefungující firmě.

 

O Velké Kikině a její provizi z DUKAtunelu - teď ještě změnit Ústavuiuridica8.11.2012
Celé to byla divadelní hra o tom, že byl Klaus ukřivděný, ježto mu z DUKATUNELU nic nenabídli. Tak nasadil "rebely" a teď jsou všichni finančně uspokojeni, jak náleží. Všichni poslanci hlasující pro právě proběhlé tunely se evidentně řídí "pozitivní (přijetí úplatku) či negativní (strašení osudem Ratha) motivací". Měla by se proto schválit změna Ústavy, aby se zákon dostal do souladu s realitou. Příslušný článek Ústavy by měl nově znít: "Poslanec České republiky se řídí při hlasování svou pozitivní nebo negativní motivací." Dosavadní znění článku o jakémsi "svědomí" atd. se vypouští jako zastaralé.

 

hlavně zvýšit platy ..ubožáčkum parlamentuBlik8.11.2012
Mrdky jedny https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Moznost-vyssich-platu-ustavnich-cinitelu-posoudi-vybor-252646 Jak zjistila ĆTK ze sněmovních tisků, existuje dokonce pět variant na zvýšení platů. Nejnižší možnost počítá s platem na úrovni 2,51násobku průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře, nejvyšší počítá až s trojnásobkem. „První varianta by si podle vlády vyžádala proti současnému stavu navíc 103 milionů korun, v případě nejvyšší varianty by na dodatečné náklady bylo třeba přes 1,3 miliardy
 
Byl tady někdo tak naivní, že si myslel, že vláda padne?Standa8.11.2012
Všichni víme, že nepadne ani náhodou! Byly to jen hrátky kmotrů, aby Nečas moc nevyskakoval a nedej, Bóže, že by neposlouchal Kalouska. O DPH nejde, ale o milardový dar církvím a penzijním fondům na kterém se budou kmotře hodně dlouho pást a stamilionky potečou prdodem do jejich kapes! Jako občané jsme troubové, že jsme je ještě nevykopali! Je to hnusné!!! A VV se nevybarvily, ale jen hrajou opozici, yba byly zajímavé pro platby bokem. To co bere bokem Dobeš, to určitě berou bokem ostatní VV a další poslanci trojkoalice.

 

Letos, příští rok či napřesrok, stejně volím KSČMJojo8.11.2012 
Já to klidně ještě pár let vydržím. Alespoň ještě víc naserou obyčejné lidi a pak to bude lítat. Oni si to totiž ti obyčejní a poctiví ještě stále nedokáží reálně představit. Ale zase se teď má zdražit teplo, elektřina, potraviny, léky atd.... Do toho ještě poskočí nahoru nezaměstnanost v kombinaci se snížením průmyslové produkce. No blýská se na opravdu světlé zítřky....

 

Co s tímdoktor.8.11.2012 
Čekat do voleb je výmluva a nemorální zbabělost. Každý den jde tady o desítky životů a sviňáren. A týká se to jenom nás, prostých lidí. Tak klidně čekejte, než dojde i na Vás. Mně se už hnusí jenom ty ksichty vidět. Na co mám podle vás čekat. 17.11. by to šlo - jak pravil klasik. A já jsem pro.

 

Musí to dojít až do pro kapitalisty hrůzného konce !visla, 8.11.2012 
Před rokem 1989 tady vládli zlí komunisté, kteří říkali, že na západě se žije lidem hůře než u nás, protože jsou tam nezaměstnaní, bezdomovci, žebráci a podnikatelé, kteří ožebračují své zaměstnance a proto je potřeba budovat socialismus. V listopadu 1989 povstali proti těm zlým komunistům nejdříve studenti a pak celý národ a vládu těch zlých komunistů svrhl. Z některých se potom stali také politici a podnikatelé a začali budovat kapitalismus a proto tady máme také nezaměstnané, bezdomovce, žebráky a podnikatele, kteří ožebračují své zaměstnance, kteří na ně pracují . Teď se pomalu komunisti vrací, takže by zase mohli zmizet nezaměstnaní a z ulic bezdomovci a každý by zase měl právo žít plnohodnotný život a nejen těch pár procent zbohatlíků na divoké privatizaci a státních zakázkách.

 

Poslanci se potichu dohodli. Na pád vlády zapomeňte!Pepino,8.11.2012 
Socky vám brzy zatnou tipec a potom budeš mít místo zlodějiny na starosti jenom jak pozdravit bachaře,aby jsi ho náhodou neneštval.Jo bobánku ,kdo s čím zachází ,tím také schází.Jo a pro ostatní,ne že jdeme 17 listopadu na Václavák!My jsme tam už dávno měli být a ukázat lumpům jako je tento ,že si tady z toho nebudou dělat zlatý důl.To těm šmejdům budeme trpět???????Jestli ano tak držme pusy,být hrdinou jenom na netu nemá cenu.Tohle se musí dotáhnout do konce.To nejsou naši zástupci,takže pryč s nimi!Takže poslední termín 17 a jsem na vás zvědav.Co nakradli musí vrátit !!!Toto není můj výmysl,ale někdo to tu tuhle napsal,že to řekl náš vyznamný národní myslitel Marek Benda.Cituji:Co bylo ukradeno to musí být vráceno.Konec citátu.Jak z duše mi ten člověk promluvil a je na nás obychom tu jeho myšlenku zrealizovali.

 

SVOBODU POLITICKÉMU VĚZNI DAVIDU RATHOVI!anonym8.11.2012 
David Rath je politickým vězněm a nikdo mi nevymluví, že to je jinak. Pokud by to bylo tak, že naše policie pod vedením Kubiceho a jeho nohsleda Červíčka, opravdu odstíhá všechny tunely páchané politiky, musela by být ve vězení i Vlasta Parkanová, Drobil, Vondra, Bendl a další a další politici. Možná to chtěl udělat Lessy, a tak byl odstraněn. U Davida Ratha jde, podle mého názoru, o něco úplně jiného. Za jeho zatčením a nakládáním s ním hůře než s Breivikem je Kalousek. V tomto přesvědčení mě utvrdil sám nejlepší ministr financí galaxie, který svými návrhy jenom potápí českou ekonomiku a okrádá lidi. Jako důkaz svého triumfu nad svým největším kritikem a odpůrcem Rathem uspořádal se svými spolustraníky pochod, při zahájení kampaně do krajských voleb, pochod z Rathových Hostivic do Buštěhradu. Byl to Kalouskův výsměch a jeho césarovský triumf! David Rath byl totiž jediným poslancem v celé sněmovně, který viděl Kalouskovi a Hegerovi pod prsty při jejich snaze zprivatizovat zdravotní pojišťovny. Věděl, jak to chtějí udělat a důrazně na to upozorňoval. A měl pravdu, vždyť první kroky ke zprivatizování pojišťoven již nastaly. Sloučily se tři soukromé zdravotní pojišťovny v jednu. Zatím jen tři. Všechny zdravotní pojišťovny dostávají ročně na dvě stě šedesát miliard korun, tedy pokud lze Rathovi, který tuto cifru veřejně v televizi před svým zatčením veřejnosti sdělil, věřit. A to už je pořádný balík peněz. A právě proti tomu Rath bojoval. Věděl totiž, co by nastalo, pokud by se to těm dvěma podařilo. 2 Nastal by americký systém. Tam je to tak, že majitelé pojišťoven určují lékařům koho léčit, jakým způsobem léčit a kolik mohou nebo smějí do toho kterého pacienta pustit peněz z pojišťoven. Navíc si americké soukromé pojišťovny samy stanovují výši pojistného, a to je tak vysoké, že téměř polovina občanů USA na zdravotní pojištění vůbec nemá. I tento údaj pochází z veřejných zdrojů a právě zdravotnictví a jeho nutná reforma byla hlavním argumentem Baracka Obamy v předvolebním boji a toto téma nastolil i nyní. Tahle vláda, ať už v podání ODS nebo TOP 09 chce jediné, připravit pro své kamarádíčky miliardáře, co nejlepší podmínky, aby mohli ještě více bohatnout, a to jde jenom tak, že se okrade většina národa. Klausovou privatizací přišel stát o biliony korun, padají cifry i přes dva biliony. Už nám nezbylo téměř nic, všechno patří zahraničním majitelům a jejich zisky odcházejí z republiky. Na čem by mohli různí Chrenkové a spol ještě více zbohatnout? Na zdravotním pojištění, lépe řečeno na zdravotní dani. A proto se Heger a Kalousek snaží zdravotní pojišťovny nacpat do nenasytných rukou soukromníků. Tomu ale ve sněmovně bránil právě Rath. Ať už je jakýkoliv narcis, hulvát či arogant, v tomto případě měl velkou pravdu. A tak musel zmizet ze scény. A opět tomu posloužil, jako v roce 2006, mouřenín Kubice. Ratha zavřeli a ačkoliv u nás dle ústavy platí presumpce neviny, Rath byl médii předem odsouzen. A jde to tak daleko, že je mu bráněno v jeho ústavním právu, a to v práci ve sněmovně. Pokud by měla být naše Ústava dodržována a platily by zákony, musel by být David Rath dovážen na každé jednání sněmovny, měl by právo hlasovat a vůbec plnit zákonnou funkci zvoleného poslance. Takhle je levice oslabena o jeden hlas. V současném rozpoložení sněmovny je to velice důležitý hlas. A proto mu to je znemožněno. Návrh poslance Humla, aby byla dodržena Ústava a Rath mohl ve sněmovně řádně pracovat, byla pravicí zamítnuta. Proč asi? Kdysi, při prezidentské volbě Václava Havla, byl na jeden jediný den uvězněn poslanec Sládek. Hlasoval by totiž proti Havlovi, a ten by nebyl zvolen. Také kvůli vymyšlenému obvinění. Případ Ratha je totožný. Za čtyři měsíce vazby nebyl obviněn. Zřejmě se Kubiceho policii ještě nepodařilo vyrobit takové důkazy, které by obstály před soudem. Mám v rodině schopného ajťáka a udělali jsme si pokus. Namluvil jsem na diktafon několik různých informací a on má slova přes počítač srovnal tak, že měla úplně jiný význam. A vůbec nic jsem nepoznal, nebylo to totiž možné. I tohle dnes dokáže šikovný expert a počítač. Takže nějaké odposlechy mohly být docela klidně patřičně upravené. Neříkám, že byly, říkám, že mohly. Už po zatčení Ratha jsem se informoval u známého bývalého vysokého policisty, plukovníkem byl, než odešel znechucen od policie, zdali lze na bankovkách zjistit otisky prstů. Už tenkrát mi sdělil, že je to velmi, ale opravdu velmi obtížné, nicméně by se mohlo něco objevit. Rath má v ruce posudek, že na žádné bankovce, ale ani na krabici od vína není žádný jeho otisk. Zajímalo mě také, zdali policie podle čísel bankovek v krabici od vína bude zjišťovat jejich původ. Mám informaci, že bankovky pocházely z ostravské banky. Nikde jsem se ale nedozvěděl, zdali policie podle záznamů z kamer, neboť jsme sledováni na každém kroku, zjistila, kdo vlastně ony peníze vyzvedl. Buďto tuto informaci policie tají nebo se prostě nehodí do krámu. Zkrátka, v kauze Rath je podle mého názoru tolik nejasností, podivností, že jsem nabyl dojmu, že celý jeho případ je vykonstruovaný. Navíc, když již existují znalecké 3 posudky na všechna výběrová řízení z inkriminované doby a případů a pokud Rath ve sněmovně nelhal, dokládají, že se v těchto případech rozkrádání nezúčastnil, a proto se domnívám, že je politickým vězněm. A ještě jedna věc mě, na závěr, zarazila. Rath musí být ve vazbě, aby nemohl ovlivňovat svědky a jinak mařit vyšetřování policie nebo páchat další trestnou činnost. Útěk za hranice je v jeho případě nesmysl. Jak to, že Vlasta Parkanová, vydaná ke stíhání stejně jako Rath, není ve vazbě? Ona se nemůže domlouvat se svědky? Ona se nemůže dohodnout, především s Kalouskem, který má v jejím případě prsty, o tom, jak má vypovídat? Komu nejvíc prospěje její nezatčení? Jí, samozřejmě, ale především Kalouskovi, a tak je na svobodě, vesele se může na vyšetřování připravovat, hlasovat ve sněmovně spolu s pravicí a vše je v pořádku. Jsem strašně zvědavý na soudní jednání s Rathem, jsem strašně zvědavý na vývoj kauzy Parkanová, kde nešlo o sedm milionů, ale bezmála o tři čtvrtě miliardy předraženého nákupu zbytečných letadel Casa, jejichž nákup Parkanová podepsala poslední den ve funkci. Mám dojem, že kromě Ratha se nic jiného před soud nedostane. Demokracie v ČR pláče!

 

Poslanci se potichu dohodli. Na pád vlády zapomeňte!17. listopadu se nestane vůbec nic,8.11.2012 
a oni si toho jsou moc dobře vědomi. Jenom si tady nebo v hospodě zase ponadáváme a bude ticho po pěšině. Nejspíš se o nějakých demonstrantech (pokud se jich vůbec pár sejde) zase vysloví jako o nějaké lůze z ulice, která jim nebude poroučet a do ničeho kecat. Však Nečas pořád omílá, že tahle vláda rozpočtové odpovědnosti dostala od voličů mandát k provádění reforem. Před svým zvolením byl připodělaný strachy aby u koryta zůstal, sypal si popel na hlavu. Po té, co měl předsednické křeslo jisté, už byl zase arogance sama. Pár lidí, kteří se možná 17. listopadu sejdou na demonstraci jim bude zase akorát k smíchu, stejně si pojedou dál, podle svého a my zase budeme za blbce. Vždycky se najde pár zblblých, kteří téhle vládní sebrance bude ke všemu tleskat a zvolí je znovu, protože tenhle bordel jim naprosto vyhovuje.Takže si od 17. listopadu moc neslibujte.
 
Kalouskova cesta do ReckaAnonym6.11.2012 
Nejdříve (2008) zavedli šílenou "rovnou daň", poprvé snížili firmám daň z příjmu a zavedli strop na zdravotní a sociální pojištění. Stát tak přišel o 61 miliard korun. Poté (2009) podruhé snížili daně firmám a odvody zaměstnanců i zaměstnavatelů na sociální pojištění, v němž byla také uplatněna řada zvláštních slev. To znamenalo další puštění žilou státní pokladně, tentokrát ve výši 71 miliard. A nakonec (2010) snížili sociální pojištění a zvýšili paušální odpočty pro živnostníky s celkovou škodou pro stát ve výši 22 miliard korun. Sečteno a podtrženo: za vlád Mirka Topolánka, Jana Fischera a Petra Nečase - a za ministrů financí Vlastimila Tlustého, Miroslava Kalouska, Oldřicha Janoty (dlouholetého hlavního účtaře všech našich financů ve vládě) a znovu Miroslava Kalouska - příšel český stát zcela zbytečně úhrnem o 154 miliard. To je základ současné neutěšené situace, našich nynějších poměrů.****** https://www.tyden.cz/rubriky/nazory/kalouskuv-klacek_251419.html

 

Poslanci se potichu dohodli. Na pád vlády zapomeňte!občanka8.11.2012 
Že nezdraží žrádlo? Tak to je novina ! Já slyšela že půjde hodně,hodně nahoru,vypozorovala jsem jak za poslední 2 měsíce potraviny prodražili a hodně-prý proto aby se po novém roce znova hezky ceny nátáhly nahoru-a to se z toho teprva posereme všechny,to nám pěkně polezou bulvy z důlku,nebudeme vědět zda náhodou nemáme šedej zákal jak se budeme krásně divit-ale jen tak vládo na nás ovčané,my si to zasloužíme za tu naší dřinu a poctivost.Kdyby jsme nemakali,vymýšleli pičoviny,měli by jsme se jako prasátka u korýtek-tak jako se hezky máte pánové i vy....

 

volbyAnonym8.11.2012 
Proč se pořád spoléháme na volby..je to podvod..vždyt si ty posty rozdělují mezi sebou oranž a modř..lidi copak se nepoučíte straší nás komunismem,ale co jsou oni...o hodně větší,arogantní,bezpáteřní zlodějové a podvodníci...důsledek ůpadek morálky a sebevraždy,exekuce copak si myslíte,že tihle lumpové stojí o to,aby jsme žili jako lidi,,,jsme pro ně jenom lůza.Korupce a špatné zákony tvořené diletanty a amatéry..kdo udělá pořádek žádné volby,ale pouze my obyčejní lidi bez politických příživníků..proč musíme platit všechny jejich chyby a sponzorovat politiku...opravdu volby na...proto je tak malá volební ůčast a senát funguje pořád...byrokracie...

 

Zadarmo to nebylo!anonym8.11.2012 
Marek Šnajdr: obžaloby zproštěn 06.11.2012 16:02 Zdroj: www.tribune.cz Autor: Iva Bezděková Redakci Medical Tribune se podařilo dokladovat několik nových skutečností, které poukazují na pochybné okolnosti kauzy HP Construct spojené se současným šéfem správní rady VZP a poslancem ODS Markem Šnajdrem.... O tuto kauzu jsme se začali zajímat vlastně náhodou. V archivu České televize jsme objevili odpověď Marka Šnajdra na otázku, jak to vlastně bylo s jeho trestním stíháním v kauze HPC. „Mám to štěstí, že o tomto rozhodoval nezávislý soud, který mi dal plně za pravdu a v celém rozsahu mne očistil,“ odpověděl Šnajdr pro Českou televizi. Tato odpověď nás zaujala. Proto jsme mu zaslali následující dotaz: „Který soud a v jakém roce vás v plném rozsahu v této věci očistil? Podle našich informací došlo k tomu, že bylo rozhodnuto o exekuci. Případ HP Construct byl státním zastupitelstvím v roce 2005 stažen – obžaloba na Vás byla stažena. Je to pravda?“ Odpověď Marka Šnajdra nás velmi zarazila: „Informace, které jste mi zaslali ve Vašem dotazu, jsou nepravdivé. Je z nich rovněž zřejmá snaha mě účelově pošpinit. Zásadně se proti tomu ohrazuji a jsem nucen Vás upozornit, že v případě publikace nepravdivých informací o své osobě jsem připraven podniknout proti takovémuto jednání právní kroky.“ Šnajdrova reakce v nás probudila zvědavost, jak se věci kolem HP Construct opravdu měly. Z následného ověřování dostupných informací však vyplynulo, že pravda byla skutečně na straně redakce. Stíhání Marka Šnajdra bylo státním zástupcem zastaveno a exekuce na něj byla vedena, dokonce v době, kdy byl už prvním náměstkem ministra zdravotnictví. Opakovaně jsme Marka Šnajdra žádali o rozhovor, ale ani po urgencích na tuto nabídku nereagoval. Politický vliv firmy HP Construct Pro pořádek několik obecných informací na úvod. Kariéra Marka Šnajdra začala velmi záhy. V roce 1996 ve svých jedenadvaceti letech stanul v čele firmy HP Construct (HPC) jako ředitel společně s RNDr. Petrem Hapalou, který byl členem představenstva. Hapala představoval pro firmu velmi důležitou osobu – v té době byl, coby člen výkonné rady strany, vysokým představitelem ODS. V této funkci zůstal až do aféry s mrtvými sponzory ODS v roce 1997. Díky velkému politickému vlivu vedení společnosti nebyla HP Construct jen jednou firmou z mnoha, ale firmou, v jejímž čele stál vysoký politický představitel. Ve vedení firmy byl také ing. Ing. Jan Káš, kandidát ODS na senátora. Společnost získávala velké zakázky z obecních peněz v obcích v okolí Frýdku-Místku (Domaslavice, Střítěž, Frýdek-Místek, Rychvald apod.). Starostové těchto obcí byli lidé z ODS, předsedou okresního úřadu ve Frýdku-Místku byl Martin Říman, člen výkonné rady ODS od roku 1997. Zkrachovalá firma Firma HP Construct po dvou letech zkrachovala a zanechala po sobě dluh ve výši 67 milionů korun, ze kterého bylo uspokojeno pouze necelých pět procent pohledávek. A to přesto, že HPC měla během dvou let své existence řadu lukrativních zakázek. Redakci MT to potvrdil konkursní správce Mgr. Jaroslav Vašek. „Je skutečností, že do doby prohlášení konkursního řízení realizovala tato společnost celou řadu stavebních zakázek v mnohamilionových obratech. V roce 1998 se ale společnost dostala do platební neschopnosti a představenstvo společnosti po zhodnocení ekonomické situace podalo návrh na prohlášení konkursního řízení. V té době již pan Šnajdr nebyl předsedou představenstva,“ odpovídá konkursní správce. Přestože v účetnictví firmy HPC nebyla podle jeho slov shledána pochybení v nakládání s finančními prostředky, podařilo se uspokojit jen velmi malé procento věřitelů. „Pohledávky od HP Construct jsem soudně vymáhal. Byly uspokojeny v rozsahu 4,77 % přihlášených pohledávek, výjimkou byli věřitelé z řad zaměstnanců, ti byli uspokojeni plně,“ říká Vašek. Trestní oznámení na představitele HPC Na pochybné počínání firmy HPC poukazuje také fakt, že na jejich představitele bylo podáno několik různých trestních oznámení. MT sesbírala konkrétní „seznam“ případů, které v souvislosti s Markem Šnajdrem vyšetřovala policie. Zaprvé. V roce 1997 byl Marek Šnajdr vyšetřován policií pro trestný čin zpronevěry v souvislosti se splácením úvěrů společnosti HPC. Nedošlo však k zahájení trestního stíhání, protože věc byla policií podle § 159a odst. 3 trestního řádu pro neúčelnost odložena. „V tomto šetření se dále nepostupovalo, protože dotyčné osobě hrozila u krajského soudu v jiném případě trestní sazba 5 až 12 let. Kdežto čin, pro který byl vyšetřován zde, byl oproti tomu bagatelní. Proto byl případ pro neúčelnost odložen,“ vysvětlil pro MT Mgr. Rostislav Kejdana, náměstek státního zástupce ve Frýdku-Místku. Zadruhé. V roce 1998 policie vyšetřovala trestní oznámení na Marka Šnajdra ve věci poškozování věřitele, zvýhodňování věřitele a porušování povinností při správě cizího majetku. Ani zde nebylo trestní stíhání zahájeno, protože nebylo prokázáno zavinění. Věc byla podle § 159a odst. 1 trestního řádu odložena. Zatřetí. V roce 2001 byl Šnajdr podezřelý z trestných činů krácení daně, trestný čin zkreslování údajů hospodářské a účetní evidence. V této kauze už měl „namále“. Nebyl totiž pouze obviněn, ale dokonce obžalován. „Byla na něj podána obžaloba, ale nakonec byl obžaloby zproštěn okresním soudem ve Frýdku-Místku. Naše odvolání proti tomuto zproštění bylo krajským soudem zamítnuto,“ uvedl pro MT Rostislav Kejdana. „Měli jsme za to, že se dopustil trestného činu. Soud měl ale jiný názor, a byl obžaloby zproštěn. Je tedy potřeba na tuto osobu nyní pohlížet jako na nevinného,“ uvedl Kejdana. Protože trestní spisy jsou neveřejné, neměli jsme tak možnost zjistit, z jakých důvodů byl Marek Šnajdr obžaloby nakonec zproštěn. Kam zmizelo sedm milionů? Začtvrté. O něco více informací, které poukazují na zvláštní způsob vyšetřování Marka Šnajdra, se redakci podařilo zjistit v případě „Rychvald“. V roce 1999 vyšetřovala policie trestný čin podvodu v souvislosti s výstavbou domu pro seniory v Rychvaldu, kde byl jedním z obžalovaných Marek Šnajdr. U krajského soudu byla proti Marku Šnajdrovi podána obžaloba pro trestný čin podvodu podle §250 odstavec 4, tedy pro škodu přesahující částku pět milionů korun. O co šlo? Jednou ze zakázek firmy HPC byla i stavba domu s pečovatelskou službou pro město Rychvald, které na tuto stavbu získalo státní dotaci ve výši 32,5 milionu korun. Redakce MT získala svědectví tehdejšího rychvaldského starosty Jiřího Absolóna. „Firma HP Construct vyhrála v devadesátých letech výběrové řízení na stavbu domu s pečovatelskou službou. V roce 1998, kdy už měl být dům dostavěn, předala firma místo toho pouze hrubou stavbu – střecha tekla, nefungovala kanalizace apod. Jako starosta města Rychvald jsem byl zděšený a ihned jsem kontaktoval HPC. Firma mi místo návrhů na nápravu věci sdělila, že přefakturovala asi pět milionů korun, ale když jim je dáme, tak tu stavbu dostaví,“ vzpomíná Jiří Absolón. „Já jsem Šnajdrově firmě samozřejmě žádných dalších pět milionů nechtěl dát, protože to by bylo trestné. Následně bylo nutné zajistit dostavbu budovy a celkové náklady na tu stavbu byly navýšeny o dalších 20 milionů. Do týdne byl prohlášen konkurs na HP Construct. Inventura ukázala, že firma vyfakturovala asi sedm milionů za práci, kterou neodvedla. Na základě toho jsem podal trestní oznámení a policie to šetřila velmi dlouho. Byly obviněné tři osoby – Marek Šnajdr, bývalá starostka a vrchní stavební dozor. Došlo k soudnímu přelíčení, kde jsem vypovídal i já. Podle mých informací státní zástupce těsně před koncem soudu řekl, že bere žalobu zpět, a Marka Šnajdra osvobodili. Za rok nato se stal prvním náměstkem zdravotnictví. Připadá mi zvláštní, že osm let policie něco šetří a před vynesením rozsudku státní zástupce žalobu stáhne. Inventura prokázala, že se peníze ztratily neznámo kam, a přitom za to nikdo nebyl potrestán,“ říká Absolón. Pochybnosti o ukončení trestního stíhání Marka Šnajdra v kauze stavby domu pro seniory v Rychvaldu dokládá i vysvětlení státního zastupitelství v Karviné. Po šesti letech šetření případu a téměř osmi letech od toho, co se případ udál, se najednou objevil nový svědek – zásobovač společnosti HP Construct, který základní argumenty žaloby zpochybnil. Na základě tohoto svědectví byla obžaloba stažena. Stalo se tak v roce 2006 – půl roku předtím, než byl Marek Šnajdr jmenován náměstkem MZ. „Ve věci byli tři obvinění, kteří po společné dohodě při stavbě domu s pečovatelskou službou měli účelově neoprávněně na základě nepodložených faktur odčerpat nejméně 3 494 261 Kč ze státní dotace,“ odpověděl na dotaz MT státní zástupce JUDr. Josef Bláha. Došetření podle něj trvalo dlouho, protože se mezitím změnil trestní řád (kauzu tudíž řešily různé úřady) a soud vyčkával na zpracování ekonomického znaleckého posudku. Nová obžaloba k okresnímu soudu v Karviné byla tak podána až v prosinci 2005. „Okresní soud rozhodl zprošťujícím výrokem dle § 226/a k návrhu státního zástupce. Zprošťující rozsudek (vůči všem třem obviněným) nabyl právní moci dne 19. 4. 2006, když státní zástupce odvolání nepodal. V průběhu hlavního líčení obhajoba předložila nový znalecký posudek, který naprosto zpochybnil průkaznost neoprávněné fakturace. Z podnětu obhajoby byl také úplně nově vyslechnut svědek Roman Ulman, zásobovač dodavatelské společnosti HPC, který zcela zpochybnil základní argumenty obžaloby, že fakturovaný materiál v prosinci 1997 nebyl nakoupen,“ odpověděl JUDr. Bláha. Státní zástupce v roli advokáta? Okolnosti ukončení trestního stíhání Marka Šnajdra připadají právníkovi Mgr. Václavu Sládkovi velice podivné. Domnívá se, že v těchto případech státní zástupce vystupoval spíše jako obhajoba obžalovaného. „V případě, že trestní řízení je dotaženo do fáze státním zástupcem podané obžaloby, je velice podivné, aby byla podaná trestní obžaloba ve veřejném zájmu na projednání věci a rozhodnutí soudu brána zpět bez rozhodnutí soudu o ní, a tedy o vině a trestu, stejně je neobvyklé a podezření vzbuzující, pokud státní zástupce supluje obhajobu a navrhuje zproštění obžaloby, kterou sám podal,“ poznamenává Mgr. Sládek a dodává: „Pokud jde o dříve nezahajovaná trestní stíhání z důvodů ,vyšší závažnosti‘ jiného stíhaného jednání, jestliže to dopadlo výše popsaným způsobem a jejich trestní stíhání (dříve nestíhaných skutků) není promlčeno, pak nic nebrání tomu, aby se případně trestní stíhání i nadále konalo. ,Překážka‘ totiž zjevně odpadla,“ uvedl právník. Exekuce na Marka Šnajdra Redakce získala ještě jeden velmi důležitý materiál – rozsudek ze dne 30. října 2006, kterým okresní soud ve Frýdku-Místku nařizuje Marku Šnajdrovi zaplatit konkursnímu správci částku 67 994 korun. Na Marka Šnajdra byla vedena exekuce v době, kdy už byl prvním náměstkem ministra zdravotnictví. Tato exekuce souvisela s tím, jakým způsobem Marek Šnajdr hospodařil s penězi, které patřily firmě HP Construct. Šnajdr v době svého působení v HP Construct vybral z firemní kasy přes 600 000 korun. Jak potvrzuje konkursní správce, dobrovolně peníze vrátit nechtěl. Trvalo mu několik let, než je vrátil. „Mezi pohledávkami úpadce HPC a. s. byly zaevidovány i pohledávky vůči osobě pana Marka Šnajdra z titulu hotovostních půjček. Vzhledem k tomu, že tyto pohledávky nebyly panem Šnajdrem zaplaceny v celé výši dobrovolně, byl jsem je nucen vymáhat cestou soudního řízení, které bylo zčásti úspěšné, a zčásti nebyl vymáhaný nárok soudem přisouzen. V průběhu řízení pak Marek Šnajdr větší část uhradil, ale ne všechno. A proto bylo potom nutné zahájit i řízení exekuční, ve kterém bylo rozhodnuto dalším usnesením okresního soudu ve Frýdku-Místku o nařízení exekuce na majetek pana M. Š. Teprve na základě takto nařízené exekuce byl zbývající dluh pana M. Š. zaplacen exekutorskému úřadu,“ upřesňuje Mgr. Vašek. Jedním z poškozených věřitelů firmy HPC byla také společnost Frygesta. Předseda představenstva této společnosti ke kauze poznamenává: „Podle Šnajdra prý byla u úpadce běžná praxe, že používali hotové finanční prostředky pro provozní účely. Je zajímavé, že si někdo vezme z firmy na blíže nespecifikované provozní účely 672 167 Kč, a nijak je nevykáže,“ píše Ing. Dušan Streit ve svém blogu na serveru iDNES a dodává: „Mohu se jen domýšlet, že podezřelým pomohlo politické krytí, nikdo totiž nebyl odsouzen. Největší problémy u nich však měl právě Šnajdr, obviněný z trestných činů podvodu a zpronevěry.“ Dušan Streit ještě poukazuje také na to, že před vyhlášením konkursu na HPC byly ve prospěch Hutního projektu, a. s., převedeny pohledávky ve výši 19 milionů korun, i když pro neprůkaznost subjektivní stránky trestného činu (tj. úmyslného zavinění) byla věc odložena. „A tak před konkursem, kdy ostatní věřitelé ještě o připravovaném úpadku nevěděli, byl uspokojen jediný spřízněný věřitel. Příznačné je, že při odložení trestního oznámení na tuto věc nejdříve státní zástupce uložil policii věc došetřit, avšak později (v roce 2002) byla věc odložena, aniž by se nové šetření jakkoli v odůvodnění projevilo. Text byl zkopírován i se starým datem z roku 2001,“ uvádí Ing. Streit. Někdejší poslanec KDU-ČSL Ing. Ludvík Hovorka připomíná rozsah vlivu někdejšího prvního náměstka zdravotnictví. „Je smutné, že člověk s takovou minulostí se mohl stát nejmocnější osobou na ministerstvu zdravotnictví, poslancem a předsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. V letech 2006 až 2010 ve funkci prvního náměstka ministra zdravotnictví významně ovlivňoval konečnou podobu návrhů zákonů a rozhodnutí ministerstva, které se bytostně dotýkají každého z nás v oblasti zdravotní péče. Jako nejmocnější muž z reformního týmu Tomáše Julínka prosazoval transformaci zdravotních pojišťoven a fakultních nemocnic na akciové společnosti a nejrozsáhlejší změny v oblasti cenotvorby a výše úhrad léčivých přípravků,“ uvedl Hovorka v reakci na výše zjištěné skutečnosti MT. Připomeňme, že Hovorka opakovaně kritizoval způsob prosazování tzv. Julínkovy zdravotní reformy a jednání Marka Šnajdra na ministerstvu. Poté, co ministryně Jurásková podepsala rozhodnutí o povolení sloučení ZP Agel s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou, žádal o odvolání ministryně Juráskové i náměstka Šnajdra z funkce. Šnajdr jako symbol nedůvěryhodnosti české politiky Redakce MT oslovila se zjištěnými fakty o Marku Šnajdrovi také instituce, které se zabývají korupcí v politice. Nadační fond proti korupci (NFPK) i Transparency International se shodují v tom, že člověk s takovou minulostí by rozhodně neměl vykonávat vysokou politickou funkci. „Podnikatelský a politický život Marka Šnajdra je doprovázen téměř trvale řadou podezřelých shod náhod, které vždy dílem nějaké ,vyšší‘ moci jdou na ruku tomuto politikovi. Ne jinak tomu bylo i v kauze angažmá Marka Šnajdra ve společnosti HP Construct. Kdybychom se podívali k našim západním sousedům, tak bychom zjistili, že osoba s takovým manažersko-podnikatelským profilem by se nemohla nikdy stát ani regionálním politikem, natožpak politikem, který má zásadní vliv na tak citlivou oblast, jakou je zdravotnictví. Objektivně je ovšem nutno říci, že kdybychom se naopak inspirovali zeměmi daleko na východ od naší republiky, tak bychom zjistili, že je to standard,“ píše pro MT Ing. Petr Soukenka z NFPK. Podobného názoru je také Radim Bureš z Transparency International. „Pan poslanec Marek Šnajdr dlouhodobě představuje symbol nedůvěryhodnosti současné české politické scény. Informace o podnikatelském působení pana poslance Šnajdra, které jste shromáždili, jsou nové, nicméně zapadají do obrázku jeho dalších aktivit, ať již spojených s řízením Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo s jeho dalším působením během Topolánkovy vlády. Je velmi obtížné posoudit, zda story různých trestních oznámení na pana poslance Šnajdra a jejich ukončení, které jste popsali, odpovídá řádnému výkonu spravedlnosti, či zda odráželo působení, které bývá obecně označováno jako ,justiční mafie‘. V každém případě je velmi zarážející, že uvedené neúspěšné podnikatelské působení pana Šnajdra je tou nejvhodnější kvalifikací pro řízení instituce, která obhospodařuje miliardy z veřejných zdrojů. V každém případě je působení osoby s podnikatelskou minulostí typu pana poslance Šnajdra v čele VZP zcela v rozporu s odpovědnou správou věcí veřejných, a to i v případě, že jeho očištění justičními orgány bylo zcela nesporné.“
Vítězslav Veselý, Nové Strašecí
Středa, 7.listopadu 2012,
Biska každý rok upozorňuje,že organizovaný zločin prorostl do státní správy.A neděje se nic.Nikdy.Premiér to dostane na stůl,radostně pokývá hlavou,zavolá poté svému řídícímu orgánu Kalouskovi a jen se zasmějí:Naši kluci se s tím tedy nepářou,pochvalují si.A my jen zíráme jako trubky.A došlo to tak daleko,že i skrze kriminálníka se tvoří zákony a existence zkorumpované vlády.Co bude příště???
 

 

deněk Růžička, České Budějovice
Středa, 7.listopadu 2012, 
Paní Bradáčové udělala ODS a TOP velkou reklamu. Co dokázala? Na objednávku zavřela Rátha, zatím nic mu nic nedokázali a ani ho neodsoudili. Pak se stáhla do ulity a další průšvihy Drobila, Parkanové, Vondry a dalších se posunuli k ledu za jejího bedlivého dozoru. Trik s Ráthem před volbami nevyšel a ten bude muset umřít v base, nešťastnou náhodou, aby nemohl mluvit. Paní JUDr je s Kubicem jedna parta.
 

 

Pavel Dvorský, Velké Losiny
Středa, 7.listopadu 2012
A to ještě asi nevěděla, že jeden poslanec modré galérky který čeká na právoplatnost rozsudku složil dnes poslanecký slib o tom jak to bude dělat podle vědomí a svědomí. Myslím, že nastal čas a budeme muset vzít právo do svých rukou. Zde stát již selhal. Stát totiž řídí organizovaný zločin.
 

 

Vojtěch Čermák, Rakovník
Středa, 7.listopadu 2012,
Bradáčová má plnou pravdu.Někteří právníci zneužívají svých postaveních a vědomostí pro nelegislativní akce.Často zastupují zločince na hraně zákona,nebo jsou dokonce na výplatních listinách takových to lidí.Pokud tady bude vládnout takový stav jak to dopustil minulý i současný ministr spravedlnosti.
Dokud nebude nastaven jednoznačný a jednovýkladový zákon,budou zločinci nezávisle na státních žalobcích neustále chráněni a dokonce zákonem.
Je to stejné,jako když do politiky nastupuje člověk,který je trestně souzen a přesto má politický mandát díky Nečasovy.
Proto by měla Bradáčová vzít k odpovědnosti nejvyšší politiky ODS a předsedu senátu,že toto povolil,aby za nás všechny jednal trestanec.
 

 

Jan Dudek, Ostrava
Středa, 7.listopadu 2012,
Doufám, že se naši zákonodárci konečně zamyslí nad tím paskvilem, který vnesli do našich zákonných norem. Pokud na to upozorňuje jak státní zástupkyně, tak i soudci, je určitě v práci naší poslanecké sněmovny něco špatně. Spíše všechno. Jen ty jejich platy jim opravdu jdou zvedat bez problémů!!!
 

 

Pavel Ošťádal, Zlín
Středa, 7.listopadu 2012,
Za vším je opravdu potřeba hledat peníze.Do politiky vstupují kariéristi,kterým nejde onic jiného než zase jen o prachy.
S jídlem roste chuť a tak s postupem na společenském žebříčku roste i jejich nenažranost a tak se politici nechají klidně koupit a za prachy odkývnou všechno jak nemocní osli.
 

 

Ludmila Kostrošová, Hoštálkovy
Středa, 7.listopadu 2012,
Radek Novotný, Přelouč
Vypráskat zloděje korupčnický je to první co nás všechny v budounu čeká.
Vážený národe!!---------------------------------------------------------------No, hesla nám předkládá Nečas, který hlásá odstranování korupce, podvodů a jako první, že svá slova myslí vážně, nechá dosadit do Senátu zkorumpovaného poslance, protože potřebuje jeho hlas a nějaká morálka, pravda se ho netýká.Dále se ozývá Kohoutová (ODS): Nemůžeme dále podporovat nekalé podnikání, kolik těch planých slov ještě pronesou? Pro kraje a obce je ODS tabu, to stejné se stane díky jejich podlostem ,i ve Stakovce, čím dříve, tím lépe.
 
 
Jaroslav Čechal, Hodonín
Středa, 7.listopadu 2012
Současná vládnoucí klika nemá podporu vůbec nikoho.Samozřejmě,kromě kmotrů organizovaného zločinu,kteří činnost vlády řídí.Nikdo je bránit nebude,pokud národ vyjde do ulic a zahájí neomezenou stávku,s požadavkem okamžité demise vlády organizovaného zločinu.Bude nutné vypsat a schválit novou ústavu,s prvky přímé demokracie,odvolatelnost politiků a hmotnou odpovědnost státních úředníků.Vše,dle islandského vzoru.Jsem přesvědčen,že příslušníci policie budou stát za českým národem,proti zkorumpované,vládnoucí klice.
 

 

Vladimír Kotyza, Lanškroun
Středa, 7.listopadu 
Dosud se mluvilo jen o minulém režimu, že byl zločinný.
Ejhle, kam jsme se s tou slavnou demokracií dostali.
Ještě k horším poměrům.
Není se čemu divit. 
Je na tom totiž založen kapitalistický systém
Slušnost a poctivost nemá šanci.

 

Antonín Katzer, Jablonec nad Nisou
Středa, 7.listopadu 2012, 
Pani Bradáčové asi unikají jisté souvislosti z tvorbuo zákonů.Tak bude třeba ji něco připomenout a ať se zamyslí nad tím,kdo vlastně tvoří veškeré zákony v tomto bordelistánu.
Souvisí váš názor, že politika ČSSD a ODS není až tak odlišná s tezí o reálné moci kohosi úplně jiného? Podle vás totiž Česku nevládnou ministři, premiér a politické strany, ale pět nejvlivnějších rodin.
Bohužel je to tak, sledujeme soustředění moci a majetku, jde o nejvýraznější trend posledních let.
O kom přesně mluvíme?
Je to Dospivova Penta, Tkáčova J&T, Kellnerova PPF, Komárkova KPMG a Bakalova NWR. To jsou ti nejvlivnější, kteří dokázali vytvořit tzv. velké rodiny, tedy spojenectví lidí, kteří třeba pro ně už přímo nepracují, ale i v jiných strukturách jim jdou na ruku. Mohou díky svému postavení nějak ovlivňovat i tvorbu zákonů?
Ne ovlivňovat. Myslím, že jejich právníci je píšou.
A pak s nimi jdou za poslanci?
Jdou s nimi za ministry.
Takže volič je za hlupáka?
Je špatně, že vliv těch nejmocnějších je tak velký a že státní aparát tomu není schopen vzdorovat.
 

 

Rudolf Dušek, Praha
Středa, 7.listopadu 2012,
A jak to vidíte vy, paní Bradáčová, na čem je založen současný systém; hlasování balíčků pomocí trestně odsouzených poslanců, lži. podvody a korupce?
 

 

Martina Zdražilová, Brandýsek
Středa, 7.listopadu 2012, 
Souhlasím s pí Bradáčovou, protože dnes si ani neuvědomujeme, kam šla morálka, a že spoustu nenormálních věcí bereme jako samozřejmost - korupci, protekcionismus, zlodějnu a další.
 

 

Karel Šikl, Nymburk
Středa, 7.listopadu 2012,
Milan Červenka, Frýdek- Místek 
Středa, 7.listopadu 2012, 15:27:44
 
Zdeněk Vybíral, Rotava
 
Středa, 7.listopadu 2012,
 
Jaký ministr vnitra takovej bordel ve státě
........................
A ještě k tomu přidejte PREMIÉRA !!!!!
 
Kdepak, Nečas je rovinka. Pamatuji si jeho a ministra ŽP tiskovou konferenci hned po té, co byl zmařen pokus ukrást půl miliardy z fondu ŽP. To byla reakce, že jsem málem poblil obrazovku. Pro ty, kdo to neviděli - Nečas 3x v jedné větě zopakoval "mediální kauza" a pak to uzavřel tím, že ministra nechá ve funkci, aby měl čes vyhodit tu potvoru, co to práskla. V tom momentě měly hořet barikády a tahle vláda měla jít od válu.
 

 

Jaroslav Čechal, Hodonín
Středa, 7.listopadu 2012
Myslím,že snad už nikdo nepochybuje o tom,že skutečnou moc ve státě mají kmotři organizovaného zločinu.Vlastní nejenom vládnoucí politické strany,ale v podstatě řídí,prostřednictvím zkorumpovaných politiků,i veškerou činnost státních úředníků,včetně policie a justice.Je to systém vládnutí,který je postaven na lži,podvodech a korupci.Důsledky řádění vládnoucí,zločinecké kliky, již pociťuje celý národ.Rozkradená republika,zdevastovaná ekonomika a ožebračení čeští občané.
 

 

Robert Horr, Trstěnice
Středa, 7.listopadu 2012
Když státní zastupitelství ví o tom,že politici právo zneužívají,co jim brání v tom aby je neobvinili?Vlastní koryta?Přece ze zákona mají oznamovací povinnost a také se tím neřídí.Ryba smrdí od hlavy.
 

 

Rostislav Raška, Praha
Středa, 7.listopadu 2012,
Ucházíte-li se o zaměstnání řidiče,musíte mít čistý trestní rejstřík,psychotesty,odbornost,praxi.Politik,vrcholný politik může být naprostým laikem,trestaným nebo odsouzeným a nebo dokonce v base a přesto rozhoduje o státě,o zákonech a bere za to nepříslušný plat.To je současné Česko.
 

 

Kveta Huskova, Praha
Středa, 7.listopadu 2012,
Bordel je všude kam se podíváš a další a další nesmysly padají z vládních hlav. Kdo to už zastaví? Vždyť z toho už se nevymotají ani naše děti.
 

 

Miroslav Kořánek, Písek
Středa, 7.listopadu 2012
Takhle se to šibalům hodí ! Já chápu že týpci typu Béma a spol jsou spokojeni ale co zbytek ?? Aneb volič který volí pravici je spolupachatel !!
 

 

Ludmila Kostrošová, Hoštálkovy
Středa, 7.listopadu 2012,
Pokud není stát schopen dodržovat zákony a prohlásil to šéf Nejvyššího správního soudu, je jasné, že systém je špatný.Vládo, zrušte polici i státní zastupitelství a rozhodujte sami, kdo půjde ke dnu a kdo bude mít zelenou.
 

 

František Vycpálek, Jičín
Středa, 7.listopadu 2012, 
Stačil poslanecký slib Pekárka, čím větší zloděj, tím větší politik !!! Kam se hrabali komančové na dnešní vládnoucí mafii ! Paní státní zástupkyně s takovými názory ve funkci dlouho nebude !!!
 

 

Zdeněk Růžička, České Budějovice
Středa, 7.listopadu 2012,
A co s tím paní státní zástupkyně dělá? Nic. Machrovala, když zařídila Ráthovi basu, aniž byl odsouzen tak sedí stále, a dál nic. Vondra, Parkanová a další. Catani v sukních? Ne. Další prodloužená ruka ODS a TOP. Hnus.
 

 

Jana Poklopová, Čelákovice
Středa, 7.listopadu 2012,
To je tak, když taxikář dělá ministra vnitra a chemik ministra financí, ale teď vážně...
 
Pospíšil chtěl dělat pořádek, okamžitě byl odvolán a nastoupil Blažek, kterého mnozí považují za kmotra...
 
Do Sněmovny nastoupí nepravomocně odsouzený korupčník, který má jít na 6 let do vězení...
 
Co dodat???
 
Můžeme se ještě něčemu divit???

 

Jiří Cibulka, Havlíčkův Brod
Středa, 7.listopadu 2012,
Paní vrchní,tedy prchni. Takové poraženecké řeči od osoby, která by se měla snažit o nápravu, to je na okamžité odvolání z funkce...
 
O tom jak komunisti " kradli "!nubis7.11.2012
O tom, jak prý komunisté kradli. Ještě po 22 letech od pravicového státního převratu nazývaného "Sametová revoluce" se řada autorů ve svých článcích neustále vracejí k období let 1948 - 1989. Ne že bych návraty do minulosti měl nějak zvlášť v oblibě, ale protože jsem tu dobu zažil na vlastní kůži, tak vím, že ne všechno bylo tak, jak je mladým jednostranně podsouváno (nezřídka lidmi narozenými po r. 1980, což je obzvláště pikantní), cítím potřebu se také vyjádřit. Na jedné straně tito autoři především zdůrazňují materiální blahobyt současného kapitalismu, poukazují na supermarkety přetékající zbožím. Očividně méně již hovoří o jejich kvalitě, cenách a dopadu na domácí producenty. Vychvalují obrovský technický pokrok, svobodné cestování a demokracii. Jejich tvrzení, že jsme se nikdy v minulosti neměli lépe jak dnes, má jednu podstatnou chybu. Jednak srovnává nesrovnatelné (v roce 1935 se také žilo lépe než v r. 1913, v 70. letech lépe než v padesátých) a jednak už neříká, že se to dnes netýká většiny. A právě hledisko většiny považuji nejen za správné, ale i za demokratické. Podívejme se tedy na výsledky jejich hospodaření v období jejich čtyřicetileté vlády. Kde není uvedeno jinak, znamená první číslo stav v r. 1948, druhé číslo stav v roce 1989. Stav základních prostředků - 757 mld. / 5 bil. 178 mld. Kčs Instalovaný výkon elektráren - 2.625 MW / 21.670 MW Výroba nákladních aut - 7.221 ks / 50.570 ks Vyrobeno párů obuvi - 64.378 / 120.289 Autobusová síť - 44.047 km / 299.489 km Letecká síť - 18.685 km / 124.327 km Telefonní přípojky - 386.000 / 4.132.000 Chov hovězího skotu - 3.663.000 ks / 5.129.000 ks Chov prasat - 3.242.000 ks / 7.498.000 ks Sklizené obilí - 4.768.000 t / 12.042.000 t Divadla ve stálém provozu - 60 / 88 Vydané knihy - 44.176 ks / 105.739 ks Počet lůžek v nemoc. na 1000 obyvatel - 8,9 lůžka / 12,6 lůžka Jeden lékař připadl na - 1.158 obyvatel / 270 obyvatel Zásobování pitnou vodou z veřej. zdrojů - 48,6% v r. 1960 / 80% v r. 1989 Napojení domácností na veřej. kanalizaci - 39,2% v r. 1958 / 64,8% v r. 1989 Odběratelé plynu - zanedbatelné množství / 2,7 mil. domácností Průměrná délka života - M 61,5 / 68 let - Ž 66,1 / 75,3 let Za vlády jedné strany, bez podílu cizího kapitálu, jen z domácích zdrojů a s omezenou zahraniční pomocí, se našim lidem podařilo při udržení slušné životní úrovně a životních jistot naprosté většiny občanů vybudovat: 4 atomové, 23 tepelných a 26 vodních elektráren, téměř 400 km dálnic, elektrifikovat železniční tratě, postavit hutní, strojírenské, chemické, potravinářské a jiné podniky a továrny, zmodernizovat zemědělská družstva a dosáhnou téměř 100% soběstačnosti v základních komoditách, provozovat flotilu námořních lodí, položit stovky a tisíce kilometrů energovodů, plynovodů a ropovodů, zavést zcela nové výroby niklu, hliníku a umělých hmot, postavit a provozovat jesle, školky, školy, odborná učiliště, polikliniky, nemocnice, kulturní a společenské domy, sportovní stadiony, rekreační střediska. Od základu bylo území republiky pokryto TV signálem, ne sice ideálně, ale přesto se udržovaly kulturní a historické památky, podporovaly se divadelní a umělecké soubory a soubory lidové tvořivosti. Vybudovala se podstatná část pražského metra s 38 stanicemi, obrovské prostředky se vynakládaly na industrializaci zaostalého Slovenska. Postavily se stovky obytných sídlišť s 200.000 panelových domů a 1.200.000 byty, což představuje 55% všech bytů a 30% veškerého bytového fondu. Dekrety na tyto byty se předávaly rodinám bezplatně. Ve zbrani byla udržována 200 tisícová armáda v mnoha desítkách vojenských útvarů, 16 výcvikových prostorech s 407 bojovými letadly, 101 vrtulníkem, 4.585 tanky, 4.900 obrněnými transportéry a BVP, 3.445 děly a raketomety a 77 zařízeními odpalovaní raket. Pro případ války a v rámci Civilní obrany byly vybudovány objekty, které by dnes bylo naprosto nemožné postavit. A ještě zbylo dost prostředků pro zahraniční pomoc rozvojovým zemím. Nízké platy byly vyváženy dotovanými cenami potravin, bydlení, hromadné dopravy, lékařské péče, kultury, umění, sportu a mnoha jiného. Takové bohatství byli lidé schopni vytvořit. Kam se vše podělo? Zahraničním majitelům a několika domácím podnikatelům. Jen na ty, kteří je svoji prací vytvářili, se stále nedostává. V roce 1989 měla SBČs k dispozici 105 tun měnového zlata v hodnotě 15 - 17 miliard Kčs, hotovost ve výši 85 mld. Kčs a žádné vnitřní dluhy. Státní dluh činil pouhých 124,2 mld. Kčs, v roce 1993 již 158,8 miliard a letos astronomických 1.412.900.000.000 Kč! Ani za tisíc let se nepodaří ho splatit. Opravdu je tedy současný „blahobyt“ díky naší skvělé novodobé vládě a měli bychom se stejně, kdyby se komunisti taky takto zadlužili? Ne všechno se dělalo správně, taky jsme nebyli se vším spokojeni a také jsme si zanadávali. Také proto mnoho z nás zvonilo klíči a s nadšením přivítalo Pražský podzim. Kam to dojde, však nikdo netušil, a že kdyby to věděli… Jenže historie žádné "kdyby" nezná. Těm, co špatně chápou, připomínám: mým cílem není zlehčování nebo zastírání špatného, nevolám po návratu "starých dobrých časů"!
Drahomír Nebel, Ostrava
Středa, 7.listopadu 2012
Jsem bohužel rukojmím a současně platícím svědkem absurdního divadla na prknech poslanecké sněmovny.Herci si za svůj výkon narokuji zvýšení angažma a seriál se jmenuje DEMOKRACIE.Nejsem sadista,ale vrátil bych se k starým metodám potrestání viníků.Sděluji všem,kteří pro autora nekonečného seriálů hlasuji,přebírají plnou odpovědnost za vývoj,který nezadžitelně vede společnost,ke bankrotu.

 

Dinger Singh, Plzeň
Středa, 7.listopadu 2012,
Na druhou stranu to má Dr Rath dobré. Až bude konečně odsouzen, může podat odvolání a hrdě se vrátit do lavic parlamentu, a díky imunitě získá beztrestnost? Toto divadlo by bylo hodně komické - kdyby nebylo současně tragedií národa. Co toto zde může být za vládu, která aby přežila volební období, opírá se o kriminálníky odsouzené za korupci,ale přitom má v programu na prvním místě boj s korupcí? Nečas s tím svým padni komu padni je tedy hodně trapný. Dokonce i Jiří Pospíšil má na obřím bilboardu nápis "nevzdávám boj proti korupci" - ale to už ho tedy vzdal? Nebo aby se do hloubi duše za svou ODS styděl a chodil kanálama. Každý poslanec ODS v parlamentu by měl složit mandát, a dokonce i řadoví členové ODS by měli posílat poštou zpět stranické legitimace - stejně jako to předváděli když vraceli poštou stranické legitimace KSČ. Pokud to neudělají,konečně dokážou národu, že jsou tam všichni křiví jak turecká šavle, a otevřeně podvádí a lžou - s korupcí nebojují!!! Jestli lidé zase budou jen pasivně přihlížet tomuto ošklivému divadlu, a nic se nestane, pak není možné mít o občanech zde dobré mínění.

 

Lenka Sochorová, Bukovany
Středa, 7.listopadu 2012
Kdysi jsem ODS podporovala..Byla jsem přesvědčená,že nám pomůže,změny byly nutné..
Už se nestačím divit,co se to děje...
Jenom zdražovat a zdražovat..Těch pár lidiček,kteří v tomto státě pracují by si měli chovat v bavlnce,protože jinak peníze neumí najít jen na daních..Dělají ale pravý opak..Člověk ,který pracuje se u nás má hůř,než někdo,kdo na prácí CELÝ život nesáhl..Něco je tu prostě špatně!! Tento článek mě přesvědčil již ůplně,že já ODS už nikdy volit nebudu a po pravdě nikoho jiného,protože jsou VŠICHNI stejní a myslí jen a jen na sebe, své kamarády a blízké..
Včera ve zprávách říkali,že po tom všem zdražování a navyšování si naši ZÁKONODÁRCI budou zvyšovat platy v průměru něco kolem 10 000Kč!!! "Vy na svých dětech šetřete a my si to potom rozebereme"-tak to vidím v jejich hlavách!!
JSEM ZKLAMANÁ A ZNECHCUCENÁ 
Podle mě to tady už nikdy jiné nebude !!!Kdybych byla mladší a neměla děti /o které se do budoucna vážně hodně bojím/ na nic už tady nečekám.. Sametová revoluce byla blbost..Ta revoluce měla vypadat ůplně jinak,protože všichni ti co se tenkrát měli dobře,se dnes mají naprosto nádherně..JE MI LÍTO ..
 

 

 

Milan Podpinka, Chomutov
Středa, 7.listopadu 2012
No lidi chceme se mi z toho všeho doslova zvracet.Názor Lepší odsouzeného než kumunistu,je blábol blábolů.Jak někdo můžete tohlo říct.Vím že komunisti hodně ublížili týhle republice,ale v dnešní době bych bral poctivého komunistu než kriminálníka,kterej ještě škodí nám všem.Ale jinek mi je z toho zle.Zase tam bude nepoctivej,kterej bude hrabat do kapsy,jako to prase.Nevím,proč místo Rebeli,nejsou dosazeny nějaký nestraníci,nebo někdo kdo má svůj rozum.Ať daj nikoho z nás lidu.Chceto lidičky zase nějakou revoluci,protože tihle blbci co tam jsou se toho budou držet do poslední chvíle a měnit DPH a zákony,tak aby to bylo pro ně a né pro lid.
 

 

 

Helena Nevěřilová, Uničov
Středa, 7.listopadu 2012,
Dinger Singh, Plzeň
 
Pro pokřívanost, ubohý fanatizmus a duševní zmrzačenost názoru, že je lepší když je poslancem - tedy zástupcem lidí- odsouzený korupčník, než komunista - vůbec nemám slov. Pak je naprosto v pořádku, že je národ hrubě okrádán a dokud budou lidé s tak pokřivenými charaktery žít, budou všichni občané trpět v pokřivených poměrech.
 
***
 
Fanatikům zbytečno cokoliv vysvětlovat. Slepí jsou a hluší, ne, chtějí být slepí a hluší a hudou si to svoje, až do úplného sebezničení.
 

 

 

Rostislav Bracek, Krnov
Středa, 7.listopadu 2012,
Pekárek dostane imunitu a nebude muset nastoupit do kriminálu.Tahle zločinecká,zkorumpovaná a nejhorší vláda za posledních 60let,je názorným příkladem,že tahle země nikdy nebude prosperovat.Tito pravicoví politici jsou jako pra.sata,které od koryta jen tak něco nevyžene.ODS je výsměch slušných občanů.A jen tupé stádo je může podporovat.
 

 

 

Ladik Pipota, Dolní Bousov
Středa, 7.listopadu 2012,
Tady je konečně viddět co to je ODS je to strana kriminálníků!
Tímto přilákají mnoho voličů z nejnižších vrstev obyvatel které
volily levici.Tímto činem jasně dokazují že ochrání toho kdo je
podpoří při ždímání peněz z obyvatel ČR. Už aby byly volby a zvítězila KSČ.Doufám že těm chmatákům sebere nakradený majetek!
 

 

 

Petr Holec, Purkarec
Středa, 7.listopadu 2012,
Muž odsouzený za korupci se stane poslancem za ods.
jak příznačné pro tuto "protikorupční" vládu.
Má tu nejlepší kvalifikace v této sebrance uspět.
MODRÁCI STYĎTE SE AŽ DO ....NĚKAM.
Takovýhle gaunerů se tady neustále zastáváte.

 

 

Milan Vařák, Louny
Středa, 7.listopadu 2012,
Je to hnus, co všechno je v české politice možné. Vše pro koryta a pro udržení vlády, která nemá podporu lidu této země. Hnus. Tohle naše zákony umožňují? Tak to je potom evidentní, komu jsou šité na míru.
 

 

 

Vojtěch Čermák, Rakovník
Středa, 7.listopadu 2012,
Od dob ODS tady ani žádné právo nebylo.Zloději,vrazi a násilníci za této "ODS demokracie" mají volno k vedení a provádění trestné činnosti,slušným lidem je zakazováno jakkoliv se bránit těmto lumpům,Mnoho z nich právě podporují tuto stranu a ta se jim za to odvděčuje.Nejhorší je,když to vyjde na veřejnost,předhodí veřejnosti bezvýznamného policajta,nebo soudce a to většinou,že něco vědí z doslechu,nebo jsou namočeni jen málo.Ty největší a hlavní stále jsou ukryti a chráněni.
Není náhodou,že voliči,kteří odešli byli najednou a ještě ten den nahrazeni narychlo povolanými novými poslanci,kteří jsou schopni vše odkývat za mrzkou almužnu v parlamentu(tedy jsou to žoldáci).Nikomu z nich nevadí,že jeden nový poslanec je soudně stíhán a odsouzen.Je to přesně demonstrovanádemokracie ODS.
 

 

 

Jan Matějka, Plzeň
Středa, 7.listopadu 2012,
Právníci jako Benda, poslanci jako Pekárek, Kalousek a další, mají to nejlepší vzdělání pro vymýšlení zákonů. A to není jen o právu, ale odbornosti u ministrů (MUDr Kuba - odborník na průmysl nebo nevoják Vondra (nebo Parkanová, Barták) na armádu, co víc chceme.Chemik Kalousek atd. Svazák Páťa musí být spokojen, že velí takové odborné mocnosti, co ?
 

 

 

Josef Toman, Praha
Středa, 7.listopadu 2012,
Pokud si člověk uvědomí dosah tohoto výroku,a reference na Baxu jako právníka jsou velmi dobré,tak to je konečná,vážení!
A ten "konec" bude velmi,velmi bolestný pro většinu národa.Ještě že si to snad většina zatím úplně do důsledků neuvědomuje.
Vylučuji,že by se dalo říct něco jiného,než-li ZLATÝ KOMUNISTI!!!
 

 

Jan Kokoška, Ústí nad Labem 7.11.2012  řekl(a):

"S panem Baxou nelze než souhlasit!!!!!

Jak to je?, kdo podporuje zločin, zločince ,kryje zločin je stejný jako by ten zločin páchal sám:-))) Takže vláda, ODS,TOP09-přeběhlíci z ODS,KDU,SZ a starostové, LIDEM-přeběhlíci z ODS,VV jsou zločinci a zločinecké organizace, protože využijí,jinými slovy jim nevadí, ke svým zájmům i podporu odsouzeného kriminálníka,zloděje a lumpa. A tady tyto zločince jste volili? :-))))super:-))potom držte hubu a krok:-)))"

vrana k vrane sedajiri7.11.2012 

To bylo kecu kdyz byl nepravomocne odsouzen PAN S MUZNYM HLASEM to se mohla cela ODS ZBLAZNIT, ze nechce slozit mandat ale ted jim to NEVADI ted jim je kazdy KRIMINALNIK dobry. Ted vidite jake maji nahradniky .ODS JE CELA PARTA ZLODEJU viz DROBIL,BENDL,VONDRA BEM,co tomu rekne ten manekyn STANURA ten RVAL NEJVIC na to si rad pockam.

 

Tak a tohle bude rozhodovat o životech 10 milionů občanů ? NO TO JE PŘECE ODPORNÉ !!!Anonym,7.11.2012 
Pekárek měl podnikateli Petru Ličkovi umožnit výrazně levnější nákup pozemků, než byla jejich hodnota. Soud Pekárka poslal na šest let do vězení se zvýšeným dozorem, Ličkovi uložil soud roční trest vězení, oba tresty jsou nepodmíněné. Odsouzení se odvolali k Vrchnímu soudu v Praze. https://www.novinky.cz/domaci/283931-novym-poslancem-se-ma-stat-muz-odsouzeny-za-korupci.html

 

Náhradník za "rebely" má pestrou minulost. Dostal šestiletý flastrZdravě naštvaná občanka.,7.11.2012
To je přeci úplně jedno. Takový člověk už nemá žádný morální kredit a nemá právo o nás rozhodovat v parlamentu. Každý občan této země ucházející se o práci v jakémkoli resortu musí ze všeho nejdříve předložit čistý trestní rejstřík, jinak ani nemá smysl se o jakýkoli post ucházet. Logicky. Tak mi chytráku vysvětlete, proč jsme asi blbý, když se divíme, že by nám měl vládnout kriminálník.
Ta sebranda zlodějů se nedá volitCYRIL7.11.2012
ODS opět ukázala svoji pravou tvář - banda zločinců. Jde o to, okrást daňové poplatníky a nahrabat si miliony na úkor rozvoje země. A k tomu se hodí i vrazi, zloději, prostě poslanci "s pestrou minulostí". Nevolit ODS, nevolit ODS, nevolit ODS. Ale ani TOP09, LIDEM a další svině, spojené s nečase

Co s tímdoktor7.11.2012

 

A co na to ústavní právnici. Je vůbec možné, bez jmenovitě projevené důvěry voličů, dosadit danou osobu do parlamentu. Je to jen další sviňárna jejich "demokracie". A další důkaz vlastizrady a národa. Co vy na to páni soudci. Jsou politické strany víc, než podepsané znění mezinárodní dohody. A je vám jasné, že se na tom všem podílíte. A můžete třeba tvrdit, že v dobré víře. My ne, ale EU to vidí. A jejich peníze vám voní. Tak co s tím uděláte.
Rozumím tomu dobře, Zdravě naštvaná občanka.7.11.2012 
že odsouzený kriminálník o nás bude rozhodovat v parlamentu? No to mě podržte. To je snad už legrace a výsměch, co na to Bradáčová, co na to naše agilní Němcová, už nejsou tak aktivní ve jménu spravedlnosti, jako v jiných případech? Ježiš, tady je možný asi úplně všechno.

Měsíc hrají divadlo a pak odpálí bombuŽe by zase nikdo zodpovědný? A nebo všichni?, 7.11.2012 

 

Nečas a jeho parta vypustili na tuto zemi atomovou protimorální bombu, která zcela zodpovědně vyvraždí z tohoto politického, společenského i ekonomického prostoru pozitivně pouze poro ně samé jakékoli morální zábrany a slušnost. Za tyto lidské a politické zrůdy se už tady stydí i každé malé dítě píšící pravou rukou. Zbohem pravicově myslící a pracující, naše přesvědčení o osobní odpovědnosti je vykradeno.

 

Jediný nebezpečný zloduch je dr. Rath, který si dovolil chodit s milionypo ulici7.11.2012 
20. srpna 2012 po vypršení 90 denní zákonné lhůty pro koluzní vazbu Okresní soud pro Prahu východ stanovil výši peněžité záruky (kauce) za Rathovo propuštění z vazby na 14 milionů Kč. Jde o pátou nejvyšší hodnotu v dějinách ČR. O její výši nelze objektivně polemizovat. Zákon pro její vyměření nenastavuje žádné parametry. Lze však srovnávat. Tomáš Pitr byl propuštěn na kauci 15 milionů Kč v případě obvinění z vytunelování akcií společnosti Setuza, kterým měl způsobit škodu ve výši 700 milionů Kč. Hrozil mu podle tehdejšího Trestního zákona stejný maximálně 12-letý trest odnětí svobody jako Rathovi. Roman Janoušek nebyl vůbec poslán do vazby. V případě pokud by byl shledán vinným z trestného činu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 Trestního zákoníku mu může hrozit stejný až 12-letý trest. Soud v jeho případě přijal pouze písemný slib, že se nebude vyhýbat trestnímu stíhání. Dokonce mu ponechal cestovní pas a nezakázal mu vycestovat. Radovan Krejčíř uprchl policistům během domovní prohlídky. Majetek v jeho firmách nebyl zajištěn. Což jeho manželce umožnilo jej vyvést mimo území ČR. Martin Barták není ve vazbě, ačkoliv nespolupracuje při vyšetřování a nechodí na předvolání na výslechy. Pro podezření ze stejného trestného činu mu hrozí stejný trest jako Rathovi. Pravda, nebyl „načapán“ s krabicí peněz. Ale také nebyl odposloucháván půl roku, Byť za cenu toho, že nezákonně odvolal ředitele Vojenské policie a podílel se na odvolání ředitele Vojenské zpravodajské služby. Které se zabývaly šetření causy CASA a obrněných transportérů. www.blisty.cz/art/64721.html

 

Rovnost před zákonem platí selektivněAnonym7.11.2012
Tento "kvalifikovaný" člen ODS může usednout v PČR a spolurozhodovat o osudech lidí přesto, že byl trestán. Pracovníku bezpečnostní agentury, který dostal podmínku za např. dopravní nehodu, neplacení alimentů apod., seberou Zbrojní průkaz, protože na 5 let ztratil tak zvanou "bezúhonnost", čímž ho pracovně zlikvidují...

 

Náhradník za "rebely" má pestrou minulost. Dostal šestiletý flastrlaik7.11.2012
Máte pravdu, Pekárek je dosud odsouzen nepravomocně. Nejsem příznivcem D.Ratha, ale ten dosud nebyl ani obžalován natož nepravomocně odsouzen, přesto nemá právo se jako poslanec jednání parlamentu účastnit. Nějak to nechápu, ale nepřijde mi to košer.

 

V ODS jsou pro dosažení cíle jakékoli prostředky dobréAnonym7.11.2012 
Že je pravomocně odsouzen? Taková drobnost určitě Nečasovi ani Němcové vadit nebude. Je to přece v zájmu rozpočtové odpovědnosti. A kdyby Nečas byl postaven před rozhodnutí, zda střílet do lidí při obhajování svých zájmů, jsem přesvědčen, že jeho rozhodnutí by bylo : "Pal!".

 

ODS je plná Pekárkůkraken7.11.2012
možná ZATÍM nebyli nepravomocně či pravomocně odsouzeni, ale boží mlýny melou, soudruzi..možná pomalu, ale melou...to je jeden z hlavních důvodů proč se soudruzi drží u koryta jako klíště, protože dokud budou u vesla je aspoň jakás takás naděje, že neskončí v policejní či vězeňské cele..no a jestli s. Nečas touží po tom aby se držel u vesla za pomoci byť ne pravomocně odsouzených je to čistě jen a jen jeho věc...a kdeže jsou jeho silné řeči o tom, že nebude vládnout s přeběhlíky či 101 většinou...každý den u žlabu je dobrý a nějaká morálka je jen pro debily a ne pro "elitu"... účel světí prostředky a tak jsme dnes svědky toho, že ideologické bláboly a pravicově zatemněný mozek opět zvítězí nad slušností, morálkou a zdravým rozumem... skvěle to dokumentuje jeden text od K.Kryla - Nad mozkem poslušnost a nad rozumem víra a správná příslušnost je víc, než v botě díra...určitě si nikdy nemyslel, že to bude platit i pro někoho jiného než komanče...

 

tak tomu říkám spravedlnost a demokraciekraken7.11.2012 
byť nepravomocně odsouzený Pekárek má zachraňovat vládu, zatímco neodsouzený Rath sedí půl roku ve vyšetřovací vazbě a je mu bráněno vykonávat svůj mandát..přitom podle slov policie bylo všechno nad slunce jasnější, důkazů přehršel a zatím nic...u Dalíka přistoupí soud na to, že nebude pokračovat v trestné činnosti, neuteče a nebude ovlivňovat svědky, zatímco u Ratha, který odešel z funkcí, které mu měly údajně sloužit ke korupci, vazební důvody trvají...tohleto už s kriminálním činem nemá nic společného to je politická objednávka, která má umlčet nepohodlného člověka a výstraha pro případné následovníky, kteří by se chtěli chovat stejně jako Rath...a nejsmutnější na tom je, že ČSSD jim na to skočila a zachovala se tak jak se zachovala...ideologie a strašení vším možným - EU počínaje a komunisty konče - to je jediný program, který ODS má a který jim ještě zbyl...

 

Rath je držen ve vazbě už jen k vůli církevním restitucím !Budulínek7.11.2012 
Justice v česku to je morální žumpa.Klidně třeba pustí soudce z vazby muže který brutálně znásiňoval ženy či "podnikatele" co zpronevěřil miliardy.Rath je se svými sedmi miliony uplný žabař. Bude to možná jeho hlas který rozhodne o tom že si Vatikán udělá z česka dojnou krávu na desítky let na majetek a peníze které mu nikdy nepatřily ."Vlastenci" Nečas ,Kalousek Benda a další lokajové vstoupí do dějin jako velcí škůdci národa .

 

Konečně je vše TRANSPARENTNÍ !, TEMPLÁŘ, 7.11.2012
Tuto zločineckou vládu podpoří konečně někdo,kdo má na zločin "PAPÍRY" - nikdo jiný než odsouzený zločinec a jemu podobní, ty šmejdy nemůže podpořit.Tímto počinem se NEČASOVA vláda konečně přihlásila oficielně k tomu,kam směřuje a kam PATŘÍ !

 

ODS = parta kriminálníkůObčan7.11.2012
Někteří dokonce sedí ve vládě, jiní v parlamentu,je to partička k pohledání ! A ti kdo je volí to dělají aby se vyhnuli stíhání, modrá knížka je ochrání !! Takže, Pekárku,jseš v "dobré" společnosti ! Beztestnost zaručena,sviňáku ! Slušný člověk by si o ODS ani kolo neopřel !!

 

Sněmovna chrlí jeden zbytečnější zákon než druhý,Marie7.11.2012
ale to aby tam nemohli rozhodovat odsouzení zločinci,byť nepravomocně,nikoho nenapadne.Vrcholem všeho je Rath,který je ve vazbě a stále je poslancem a platíme si ho.Docela se divím, že za ním nevyjíždí do věznice s urnou,aby mohl hlasovat.Za tučnou odměnu by schválil i daňový balíček.

 

Může býtBodlák7.11.2012 
přesvědčivější důkaz o tom, že nám vládnou trestanci a zločinci?Jeden každý z těch pravičáků měl jistě záznam v kádrovém profilu,aby mohl podvádět coby disident či odpůrce minulého režimu, a i to mohlo být součástí dlouhodobé přípravy na zlé časy.Jednoznačně vymetat z politiky vše,co má nad 40 let.A i tam se možná drží nákaza v podobě rodinných vazeb.

 

Tluchoř na odchodnou: Přátelé, kamarádi, bylo mi tady s vámi dobře Anonym7.11.2012
Je to hnus, co všechno je v české politice možné. Vše pro koryta a pro udržení vlády, která nemá podporu lidu této země. Hnus. Tohle naše zákony umožňují? Tak to je potom evidentní, komu jsou šité na míru.

 

SLÍBILI JIM POSTY,PŘIZNAL VČERA V CT24 TO ŘEKL KUBAKarel7.11.2012 
který to teď vzal do ruky místo Nečase. Šnajdrovi nechají dál tunelovat VZP, Fuksa dostane post na úrovni ministra nebo alespoŇ náměstka a Tluchoř také nepřijde zkrátka.

 

BYLO MI SVAMI DOBRE U KORYT, NAZRALI JSME SE VSICHNI J DUM V KERTSKU JSEM SI STACIL POSTAVIT DUM Z NAKRADENYCH PENEZ !!!SVINE U KORYT SI CHROCHTAJI7.11.2012 
Nechutne krivohube prase, kdo takove exoty voli !??? Kopice nechutnych smradochu !

 

To nás to stálo zase balíkkarel7.11.2012
Tak jsme se zbavili jednoho zmrda a stálo to nás daňové poplatníky balík.Počítám,že Tchoř dostal za odchod slušnou náplast že!Karavana jede dál

 

A teďAnonym7.11.2012 
nám poslanec korupčník dostal poslaneckou imunitu, určitě bude čistý jak andílek Kraďousek, Farkanka, Vondříček apod pakáž, hnus, hnus, hnus!!!!!! a šéfuje tomu parchant z STB famílie, kde jste klinkači s klíčema??????????? Jo, aha za vodou zloději....

 

audit EUDan7.11.2012 
K EU jsou mnozí lidé skeptičtí, ale v tomhle má Zaorálek pravdu. Naši spasitelé v čele se šíleným chemikem nás zardousí jako hadi škrtitelé a ještě budou křičet že si žijeme jako prasata v žitě.

 

Už dávno kradou,tak o co jde?Pepino7.11.2012 
Nazvučení českého předsednictví - Saša Vondra -ODS - 750 000 000 Kč Open CARD - Pavel Bém - ODS - 1 000 000 000 Kč Zelená Praha - Pavel Bém - ODS - 250 000 000 Kč Bezdrátová Praha (WiFi-Praha) - Pavel Bém - ODS 150 000 000 Kč Arbitráž s CME -??? - 100 000 000 Kč Diag Human -??? - 2 000 000 000 Kč Aktuální kauzy staveb tunelů v Praze - Pavel Bém - ODS - 10 000 000 000 Kč .Nucená správa -IPB -???2 200 000 000 000 Kč Sanace bank v 90. letech - Václav a Livie Klausovi - ODS - 200 000 000 000 Kč Chemapol Group Junek - ??? 16 500 000 000 Kč Knižní fond - Macek, Menzel - ODS - 400 000 000 Kč Liberecký šampionát Magistrát města - ODS - 150 000 000 Kč Lehké topné oleje - Václav Klaus - ODS - 100 000 000 000 Kč Rumová aféra - Václav Klaus - ODS - 60 000 000 Kč Kamencové jezero - Starosta Chomutova - ODS - 750 000 000 Kč Konsolidační banka, Konsolid. agentura - Všichni ODS 240 000 000 000 Kč Podpora na fotovoltaické elektrárny - Všichni ODS - 900 000 000 000 Kč Sečteno: 1 bilion, 675 miliard, 878 milionů, 83 tisíc... A to není zdaleka vše, jedná se pouze o část peněz, které samozřejmě musí chybět!

 

Budeme krást a nikdo do toho nebude kecat, zní sněmovnouAnonym7.11.2012 
Proto musíme být vděční těm jako je Nečas a Kalousek. A proto plaťme vyšší a vyšší daně. A až na to nebudeme mít, prodejme pod cenou vše, co máme, takto získané prostředky pošleme do soukromého fondu a pak si vykopejme díru, do ní si lehněme a doufejme, že nás někdo zahrábne. Proto je dobré si předtím sjednat nějaké připojištění. Ono přeci jen jistota je jistota. PS: Osobně mě žere, že nemohu konkurovat těm, kteří podvádějí. Já to fakt nedovedu, přiznávám.

 

Běží dvacátá léta devatenáctého století.altman7.11.2012 
V buržoásní žvanírně první "demokratické" republiky hřímá Gottwald, sice dobově jinak ale v podobných intencích. Pravičáci pískají a tlučou upracovanýmy rukami do lavic. Přichází krize, taková ta "cyklická" jak říkají "demokraté" teď i tehdy. A jako i tehdy ve svém a zájmu jejich voličů, dusí a zašlapují do bláta nás dole. Krize vrcholí válkou, vyvolanou nadnárodním kapitálem v obavách o nějakou revoluci. Jeden způsob "revoluce" se jim zamlouvá. A.Hitler, slibuje zničit "komunismus". Ten který nijak neohrožuje západ, jen budí zájem. Pro zpestření se přidá nacionalismus, rasa a sen o "tisícileté říši", kde arijci nebudou muset pracovat, budou mít své podlidi jako otroky. Dopadlo to jak známo a po válce se to mělo zopakovat. S "pomocí" USA a jejich Marschllova plánu, jak nachytat na pozlátko hlupáky a dovést je nakonec do "řecka". Nevyšlo to. Vyjde to dnes ? Zřejmě ano. Tlučhoř hlásí, že nechce aby tady vládli komunisté. (Zaorálek by si to měl zapsat) Tak se "obětuje" a jde za lepším. Situace pro lidi se horší ze dne na den. Miliardy ale stále mizí. Tak je potřeba najít Hitlera.

 

KořenyDino7.11.2012 
P.Zaorálek uhodil hřebíček na hlavičku. Opravdu se jedná jen o to, abychom si mohli krást v klidu a po svém. Navíc jsou zde ještě obavy, aby nám zde nekradla konkurence. U korýtek se musí hlasitě mlaskat, aby to pakáž líná viděla a slyšela a věděla, kde je její místo.
Modrá pravicová demokracie - zákony schvalují zloději a korupčníciBo7.11.2012 
Doplnění k "Němcová opět nezklamala..". Jakou osobní čest je asi možno čekat od drobné zlodějky, zneuživatelky služebního auta (což je vlastně také zlodějna), která se do vysoké parlamentní funkce dostala jen svojí oddaností ODS. Stejna tak mlčí i plzeňský doktor práv Marek Benda a další tzv. "čestní", kteří se v kauze Rath potřebovali zviditelnit. Kradou všichni, ale kauza Rath byla vyvolána uměle, aby se národu ukázalo, že kradou nejen členové ODS ale i ČSSD. Pokoušeli se zakázat KSČM a jak to dopadlo! Z ODS se stala zlodějská organizace chvílemi připomínající italskou mafii. Skutečnost, že pro záchranu vlády se poslancem stal člověk odsouzený za korupci (i když se odvolal), snad otevře oči i těm lidem, kteří věřili na nějakou čestnou pravicovou politiku. Modří zabedněnci s jedním mozkovým závitem to však chápou jako projev pravé parlamentní demokracie. Psát o VV, z kterých vzešlo něco tak odporného jako je Peake a Dobeš, je již zcela zbytečné.
No a vo to přece jde...Tomáš7.11.2012 
To je školení z demokracie, těm zlodějům jde zcela nezakrytě o to moct ještě dva roky nerušeně krást. Potom už je nezachrání ani svěcená voda, ledaže by tak dva dny před parlamentními volbami pod Kubiceho vedením vyvraždili nějakou vesnici a hodili to na ČSSD s KSČ...
PrasataAnonym7.11.2012 
Tato vláda, poslanci ODS, TOP09, část VV a tzv. LIDEM si opravdu koledují o to, že v ČR opět vypuknou nepokoje a poslanci budou štváni po ulicích jako škodná. Arogance představitelů ODS (Nečas, Němcová, Tluchoř atd.) již dosáhla vrcholu, jestliže se poslancem může stát souzený korupčník. Když se k tomu přidá zdvižený prostředník ministra tupých škrtů, je snad každému jasné, co si tato vláda a poslanci myslí o lidech, z jejichž daní si žijí jak prasata. Nejen žijí, ale oni se tak i chovají!!
 
06.11.2012 Komárek
Nekončící harakiri ODS
dokud budou politické strany Otesánkem, požírajícím obrovské náklady a kampaně budou založené na polepení desítek tisích bilboardů a kampaně budou každý rok, situace se nezmění. Ve stranách budou lidé schopní peníze sehnat a ti  je budou chtít zase logicky zpět, takže se bude krást na každémkroku. Tady je zakopán pes a je jedno, jakou má strana barvu a program.
 
 
06.11.2012 Bednařík
Mafiánsko-zločinecká organizace
Za poslance ODS bude přibrán odsouzený korupčník. Naprosto symbolické. Poslanci  ODS jsou buď odsouzení zločinci, nebo zločinci "in spe" čili ti, na které ještě nedošlo - Vondra, Bárta, Drobil, Řebíček, Macek, Topolánek, Klaus, Dalík, Dobeš, Bém, Janoušek, Rittig, Langer, Benda, atd., atd. Je to jen důkaz skutečnosti, že ODS JE MAFIÁNSKO - ZLOČINECKÁ ORGANIZACE. Včetně svého apendixu - strany přeběhlíků a asociálů z Topky. 
 
 
 06.11.2012 Vinš
Pekárek je dosazen
Samozřejmě Nečas nemůže za konání členů ODS. Tato strana ,je symbolem korupce a zlodějin , i když v tom není samotná. ODS se stala prostředkem k získávání peněz, nejde již jen o kmotry, ti stojí většinou mimo,ale o její samotné členy. Vstupem do ODS v nich během krátké doby vznikne pocit, jakéhosi práva na desátek ze státního rozpočtu. Znám dost členů ODS ze základních organizací, z vyjadřování mnohých z nich zní jakýsi povýšenecký tón, ve smyslu, co všechno můžeme.Jak to vypadá , u těch co opravdu mohou skoro vše, je lépe nedomýšlet. Jediné řešení co pak člověka napadá, je skutečně jen ta konopná oprátka. ODS je dnes prakticky nereformovatelná, musí projít očistnou kůrou propadem na nebo pod hranici volitelnosti. Buďto přežije a vytvoří si dostatečné vnitřní kontrolní mechanismy nebo zanikne.
 
07.11.2012 P. Čech

 

Nač tedy máme moc soudní?
Když politická strana nominuje na post poslance soudem odsouzeného člověka, který byl shledán vinným ve smyslu obžaloby? To už je na tom ODS opravdu tak špatně, že musí jmenovat člověka, odsouzeného za trestný čin?Co je to za společenský systém, kde výrok moci soudní není respektovám? To má být ona tolik vzývaná demokracie? Nikoliv.. Je to totalita. Totalitní moc politických stran.
Zbyněk Lugr, Zlín,Pondělí, 5.listopadu 2012,
Není umění na úkor schodků rozhazovat miliardy, umění je vyjít tak, aby nezvyšoval státní dluh a zadlužení občanů ČR, které již dnes činí okolo 150 000,-Kč na hlavu včetně kojenců. Hospodařit ten notorický alchimysta nikdy neuměl, do styku s penězi neměl nikdy ani přijít. Tak to dopadá, když si strany rozdělují ministerské posty, toto je zdárný a odstrašující příklad.
 
Pavel Novotný, Ostrava - Zábřeh,Pondělí, 5.listopadu 2012,
Na škrtání NEPOTŘEBUJEME platit ze svých daní takto LUXUSNĚ placeného ministra. TO UMÍ KAŽDÝ NESCHOPA.
Ale co takhle seškrtat mzdy a odměny VŠEM poslancům, frajere?
Pokud nebudete mít příjem MAXIMÁLNĚ ve výši průměrné mzdy, NENÍ ŠANCE, že byste se dokázali vcítit do pocitů 90% obyvatel této země.
 
Vladimír Valouch, Chomutov Pondělí, 5.listopadu 2012
Škrtat, bez ohledu na následky, to umí každý. Ale zefektivnit výběr daní, kde jsou nepřeberné rezervy, na to už je třeba "machr" a to Kalousek není. Takže i nadále budeme úpět pod nesmyslným šetřením. To je jako bych v rodině měsíc jedl jen rohlíky s čajem a pak se chlubil kolik ušetřím. Chlubí se, že je pravičák, ale není. Pravičák se vyznačuje nejen šetřením, ale i zefektivněním příjmů. Nečas je slabý premiér, který podléhá pseudodopravičáckému Kalouskovi. Špatné škrty sice sníží deficit, ale ubíjí rozvoj ekonomiky.
 
Láďa Lev, Přerov Pondělí, 5.listopadu 2012
No jo pánové to se Vám to lidem slibovalo, když bylo z čeho rozdávat. Dnes je republika vydrancovaná, není již co privatizovat (tedy více rozkrást), veškeré podniky, které ještě vydělávají, v cizích rukách (daně a odvody jdou kam?) a pak se divíte, že musíte dusit děti, matky, důchodce a pod ! Ale hlavně , že nepřizpůsobivým dáváte dost. Ti mají i když nikdy nedělali na cigárka, mobily, chlast , satelity. Ještě, že těm se alespoň žije!!
 
Jiří Vácha, Klášterec nad Ohří
Pondělí, 5.listopadu 2012je zvlastni, ze tzv. Rozhazovacna levice davala lidem penize a presto mela lepsi ekonomicke vysledky nez vlada tzv. rozpoctove politiky, ktera skrta kde se da a presto dluh narusta ( rekordnim tempem )
 
Milan Pepo, Semněvice Pondělí, 5.listopadu 2012,
Za třidvacet let polistopadové vlády rozprodali (rozkradli) co nás živilo. Od námořní plavby, přes ČKD, Poldi atd,atd,atd. Teď nejsou peníze na nic. Utahují se opasky, škrtá se... Kalousek, který se v politice pohybuje přes dvacet let a na současném stavu má svůj podíl se teď drze staví do role záchrance. V listopadu 89 jsem klíči nezvonil. Kdyby se dnes šlo znovu zvonit klíči, tak bych šel. Jenže ten klíč v ruce by byl francouzák.
 
Milan Hubáček, Měchenice Pondělí, 5.listopadu 2012,
Docela "legrace" korupce dělá 180 + danové úniky spotřební daně (alkohol, cigarety, nafta, benzin,,,) + 150 - 300 + úniky daní zejména kamarádů z ODS a topky v danových rájích + 400= cca 700 - 800 miliard ročně které stát prošustruje s plným vědomím a často s participací vládních mafiánských struktur. Škrty to nezachrání - naopak. Peněz je v téhle republice paradoxně přebytek. Kdyby tady byl pořádek jako v německu například tak vláda neví co s prachama. Je to hnus.Ale lidi jim to baštěj tak co.
 
Petr Čiháček, Dubá Pondělí, 5.listopadu 2012
Včem byli komunisti horší,je toho rozhodně méně než činí tyto vlády po revoluci kdy nám Havel a spol naslibovali,že se budem mít lépe.Skutek utek.Je více chudších rodin a ty co ještě nejsou se k nim za chvíli též připojí.Za chvíli zbyde v této zemi jen hrstka bohatých a jinak samí chudí lidé.O tom jsou ty jejich reformy.Všechno nám vzít a uzmout toho pro sebe co nejvíc.Ne k tomu,aby ten dluh jak nám naslibovali se snížil,který se po miliardách nadále navyšuje a nepřestane když nám tu bude vládnout v čele s Nečasem ta jeho eskadra zlodějů a podvodníku.Každým dnem skončí kvůli nim aspoň nějaký ten podnikatel který prostě nemá na to ty správné podmínky na podnikaní které tu tato vláda zavedla při svém vládnutí.Naslibovali podnikatelům hory doly a vykašlali se na ně jako kašlou na občany České republiky.Nejdůležitější je pro ně co nejdéle setrvat na svých pozicích ve vládě hrabat a hrabat.Proto řikám za všechny občany ať s tímto kapitalismem pokud se tomu dá ještě říct kapitalismus jdou někam prdět do hlíny.Lidé mají této zločinecké bandy dost proto se navrací zpět k socialismu,věří že jen oni je dokážou spasit od těchto darmožroutů.
 
Zdeněk Jelínek, Brno Pondělí, 5.listopadu 2012
O zvýšení vyšší sazby DPH o jeden procentní bod slyším poprvé.Neměla ona se původně snižovat na 17,5%?
Taky by mě zajímalo proč takové škrty, když důchodová reforma je nejistá, navíc ani ZISK z dosavadního navýšení nižší sazby DPH nepomohl v tomto Kalouskově finančním svrabu.
Co mě ještě udivuje je, že česká krize svými cenami předběhla ceny v